Flevoland probeerde uitkoop boeren met Schiphol af te stemmen

De provincie Flevoland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan een poging tot het vormen van een inkoopkartel. Dat blijkt uit stukken die de provincie zelf online zette in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) en uit gesprekken die de NOS daarover had met verschillende juristen.De provincie wilde met Schiphol afstemmen met welke boeren zou worden onderhandeld over het uitkopen van boerderijen vanwege de stikstofruimte die daardoor vrijkomt. Zo'n afspraak kan de prijs drukken en is niet toegestaan.In een mail zegt een ambtenaar van de provincie dat boeren mogelijk "met meerdere stikstofzoekers in gesprek zijn en op die manier de prijs opdrijven. Dat is marktwerking en [er is] niet altijd wat aan te doen, maar het kan handig zijn om hierover af te stemmen."Gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie) van de provincie Flevoland zegt in een reactie dat de provincie deze vraag alleen maar stelde om te weten wat er op dit gebied speelt in de provincie. Maar volgens juristen die de NOS sprak, mag Flevoland zich niet op deze manier bemoeien met de aankoop van boerderijen, omdat er voor boeren die hun bedrijf willen verkopen dan geen sprake meer is van een eerlijke markt."Het afstemmen tussen partijen is verboden onder het mededingingsrecht," zegt hoogleraar Pieter Kuypers van de Radboud Universiteit. "Beide partijen zijn hier opkopers van stikstofrechten en handelen daarmee als ondernemingen. Dan moet je je aan het mededingingsrecht houden."Lelystad AirportSchiphol heeft stikstofruimte nodig om Lelystad Airport te kunnen openen. Daar zouden al lang commerciële vluchten moeten opstijgen en landen, maar onder meer vanwege problemen met de stikstofvergunning ligt er op dit moment nog een spookvliegveld in de Flevopolder. Als Schiphol boeren uitkoopt, kan het de stikstofruimte die die boeren gebruikten inzetten voor de vergunning van zijn vliegvelden. Al eerder werd bekend dat het bedrijf boeren heeft uitgekocht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, omwille van de vergunning van Schiphol zelf.De provincies zitten met deze aankopen van Schiphol in hun maag, omdat ze zelf ook boerderijen willen opkopen, bijvoorbeeld om infrastructurele projecten aan te leggen of om boeren zonder vergunning te kunnen legaliseren. Uit de WOO-documenten blijkt dat de provincie Flevoland vooral stikstofruimte probeerde te vinden voor de aanleg van een haven bij Urk.Om de prijs niet eindeloos op te drijven, kan afstemming voor ambtenaren handig lijken, maar het mag niet, zegt jurist Kuypers. "Ambtenaren lijken vaak te denken dat mededingingsrecht alleen geldt voor ondernemingen, maar ook overheden moeten zich eraan houden als ze zich bezighouden met economische activiteiten. Of ze nu een gemeente, een provincie of een waterschap zijn."Reactie provincie FlevolandDe provincie Flevoland zegt met de hierboven genoemde mail nooit te hebben gepoogd om de prijs te drukken. "Wij zijn in Flevoland gebiedsregisseur", zegt gedeputeerde Hofstra. "Wij gaan dus ook in overleg met partijen om te vragen: wat zijn jouw plannen? Waar ben jij mee bezig? En in dit kader sturen wij die mail dus ook richting de Schipholgroep."Toch erkent hij dat de provincie ook de kosten in toom wilde houden. "Het is het goed recht van boeren om een goede prijs voor hun boerderij te krijgen. Maar het gaat ook om overheidsgeld dat we inzetten. Ik hoor ook gewoon goed en gedegen om te gaan met dat geld. Dus vanuit dat perspectief stelden we wel degelijk een geëigende vraag. We willen niet onnodig overheidsgeld uitgeven."Dat juristen dat als het illegaal beïnvloeden van de prijs zien, verwerpt hij. "Ik ben geen jurist, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik snap dat hoogleraren kunnen denken dat de suggestie wordt gewekt, maar lees nog maar eens goed wat er in de mail staat."Dilemma provinciesDe gepubliceerde mails illustreren een dilemma waarmee provinciebestuurders worstelen. Enerzijds willen ze niet te veel betalen doordat overheden tegen elkaar opbieden. Anderzijds hebben boeren recht op een eerlijke prijs voor hun stikstofrechten en die krijgen ze niet als er achter hun rug om afspraken worden gemaakt of informatie wordt uitgewisseld.Het kwam uiteindelijk niet tot dergelijke afspraken tussen Schiphol en de provincie Flevoland. In een reactie aan de provincie stelde een medewerker van het vliegveld dat er op dat moment niet werd gepraat met boeren uit Flevoland. Desondanks, zeggen juristen, is alleen al het voorstel van Flevoland tegen de wet. Dat zou volgens hen voldoende kunnen zijn voor toezichthouder ACM om een onderzoek te starten.

‘Veedichtheidsnorm beter dan uitkoopplan Remkes’

Persbericht 17 oktober 2022 Binnen één jaar 500-600 piekbelasters uitkopen, zoals Johan Remkes voorstelt in zijn rapport, is onhaalbaar en ontzettend duur. En het ontziet overblijvende niet-duurzaam werkende boeren. Het is de vraag of dit standhoudt bij de Europese Commissie; het draagt in elk geval niet bij aan de noodzakelijke overgang naar een duurzame landbouw. Een algemene norm voor het maximumaantal dieren per hectare doet dat laatste wel. Dat stelt Johan Sliggers (voormalig themacoördinator verzuring bij het ministerie van Milieu) in het Tijdschrift Milieu nr. 4, dat op 17 oktober verschijnt. Een veedichtheidsnorm schept duidelijkheid en perspectief voor boeren en geeft provincies een handvat om mee te werken. Sliggers rekent met een veedichtheidsnorm van 2,3 GrootVeeEenheden (GVE) per hectare. Een GVE is één rund, 150 kippen of 5 varkens. Wanneer men alle beesten in Nederland in GVE’s uitdrukt en deelt door het totale landbouwoppervlak, komt dat momenteel uit op 3,8 GVE/ha: ruim boven de norm. Noord-Brabant is koploper met 8,1 GVE/ha. Grote voordelen van een algemene veedichtheidsnorm zijn dat die het speelveld gelijkmaakt en eenvoudig te handhaven is. Er zijn geen lokale emissie- en/of depositieberekeningen voor nodig; een grote vereenvoudiging. Een eerste ruwe berekening laat zien dat het toepassen van 2,3 GVE/ha 50% minder ammoniakuitstoot geeft. Sliggers verbaast zich erover dat beleidsmakers ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op één hoop gooien en daarmee projecten waar NOx vrijkomt op pauze zetten. Voor de natuur geeft een kilo minder NH3 namelijk vijftig keer zoveel positief effect als een kilo minder NOx. Ook is de uitstoot van NOx al veel meer verminderd dan die van NH3; de NH3-emissies dalen sinds 2000 nauwelijks meer. De NOx-emissies zullen bovendien automatisch verder dalen door het klimaatbeleid, maar die van NH3 niet. Focus dus op NH3 om de rest van Nederland van het slot te halen, stelt Sliggers voor. Boeren uitkopen is volgens Sliggers een nieuw geitenpaadje dat niet lang zal standhouden. De overblijvende boeren leggen het op termijn af tegen het buitenland waar meer (goedkope) grond en arbeidskracht is. Feitelijk is uitkopen weggegooid belastinggeld. Het geld kan beter worden besteed om boeren te helpen de omslag te maken naar minder intensief boeren. Sliggers stelt verder voor om boeren meer te laten verdienen door het lage btw-tarief toe te passen op duurzaam geproduceerd vlees, zuivel en eieren, en het hoge tarief te heffen over niet-duurzame producten. Over het tijdschrift Tijdschrift Milieu is een uitgave van VVM netwerk voor milieuprofessionals. Het artikel van Johan Sliggers is te lezen via https://www.vvm.info/nieuws/de-uitweg-uit-het-stikstofmoeras-een-veedichtheidsnorm

Verzuipt zwaargewicht Frans Timmermans in zijn biomassa beleid ?

PREMIUM Het beste van De Telegraaf ’Pellets mogelijk ook op Nederlandse markt’ Beschermd bos als biomassa opgefikt: ’Plundering’ Door EDWIN TIMMER AMSTERDAM - Beschermde bossen in Oost-Europa verdwijnen als hele boomstammen in houtpelletfabrieken om vervolgens als klimaatneutrale biomassa te worden verkocht en verbrand in de rest van Europa. Dat stelt de Environmental Investigation Agency (EIA) op basis van eigen onderzoek in vier landen. „Dit is nieuw bewijs dat het Europese beleid om houtverbranding als hernieuwbare energie te subsidiëren, leidt tot verwoesting van onze schaarse ongerepte bossen”, concludeert David Gehl, EIA-manager technologie en traceerbaarheid. De studie vond gedurende zes maanden plaats in Polen, Slovakije, Roemenië en Bulgarije. Dankzij gps-volgsystemen stelden onderzoekers vast dat vrachtwagens vol met hele boomstammen, gekapt in Natura 2000-gebieden en andere natuurreservaten, hun oogst rechtstreeks afleveren bij fabrikanten van houtpellets in de vier landen. Gehl: „Beschermde bossen worden geplunderd. En het is niet uit te sluiten dat deze houtpellets uiteindelijk ook de Nederlandse markt bereiken.” Ons land is de grootste importeur van biomassa in de EU. De Amerikaanse studie komt op een cruciaal moment. Dinsdag stemt het Europees Parlement of biomassaverbranding opnieuw het etiket ’hernieuwbaar’ krijgt in een gereviseerde richtlijn. Klimaatcommissaris Timmermans wil veiligstellen dat lidstaten biomassa mogen subsidiëren, ondanks dat wetenschappers waarschuwen dat bomenverbranding voor meer CO2-uitstoot zorgt dan kolen of gas. lees verder op telegraaf.nl https://www.telegraaf.nl/nieuws/515061812/beschermd-bos-als-biomassa-opgefikt-plundering

Rutte wil betere prijzen

Rutte wil betere prijzen voor boeren desnoods afdwingen 18-08-22 16:09Update: 3 uur geleden 2.4K reacties Het kabinet overweegt dwingende maatregelen als betrokken partijen in de agrarische sector niet voldoende meehelpen om betere prijzen voor de boeren te realiseren. Hoe die er precies uit komen te zien, wil nog niemand kwijt. Vooralsnog zijn ze ook niet nodig, zei premier Mark Rutte donderdag na een gesprek met banken en bedrijven uit de boerensector onder leiding van Johan Remkes. "Wil je ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren: van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot en met de inkopers en leveranciers van producten aan de agrarische sector", zei Rutte na het gesprek in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. In de stikstofcrisis komt een aantal dingen bij elkaar. Niet alleen de maatregelen die moeten leiden tot de helft minder stikstofuitstoot in 2030, zodat de natuur op veel plekken niet verder verslechtert. Er wordt ook gekeken naar het verdienmodel van de boer, die in veel gevallen het bedrijf steeds verder moest uitbreiden om rendabel te blijven. Gevolg was meer vee en meer stikstofuitstoot (ammoniak). Banken en bedrijven moeten daarom in de ogen van het kabinet een steentje bijdragen, maar het is de vraag hoeveel en onder welke voorwaarde. Rutte: "Als het nodig is kun je dat dwingender doen, maar dat was niet de sfeer van vandaag." Daarom blijft het vooralsnog vooral bij "nadenken" van banken en bedrijven in de agrarische sector over hoe boeren "een goede boterham kunnen verdienen". Minister Sigrid Kaag (Financiën), ook in Arnhem aanwezig namens het kabinet, voorziet bij dwang een ander probleem. "Dat is juridisch heel lastig." Daarom blijft het ook bij haar bij een morele oproep. "De financiële partners hebben een duidelijke rol. Waar je winst hebt geboekt in het verleden, ligt ook de opdracht om partners te helpen naar de toekomst te komen." Zie ook: Stikstofgesprek Remkes met agro-industrie en banken in teken van afwezigen Rabo-topman: 'We leveren al substantiële bijdrage' De belangrijkste financiële partner in de landbouw, de Rabobank, was donderdag ook aanwezig bij het gesprek in Arnhem. "Het systeem is in deze vorm niet meer houdbaar", stelt topman Wiebe Draijer. Zo'n 85 procent van de boeren heeft een lening bij de Rabobank. Vanuit natuurorganisaties en de politiek is er veel kritiek op de manier waarop de bank betrokken is bij de uitbreiding van veel veehouderijen. De bank is voornemens om een andere koers te varen en is daar naar eigen zeggen ook al mee begonnen. "We voeren inhoudelijke gesprekken over wat verduurzaming vraagt. We geven korting op leningen voor boeren die willen verduurzamen", zegt Draijer. Met name die rentekorting van 0,2 procent noemt hij "niet-vrijblijvend" en een "substantiële bijdrage" aan een eerlijker verdienmodel in de sector. Toeval of niet, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gebruikte dezelfde bewoordingen in een debat vlak voor de zomervakantie. Partijen willen dat banken en bedrijven verplicht een "substantieel aandeel" van de stikstofcrisis gaan betalen. Voor verplichte bijdragen vreest Draijer niet. "Ik heb er vertrouwen in dat, als we duidelijk kunnen maken wat we nu al doen voor de volgende stap, dat ruim binnen de definitie van 'geen-vrijblijvende bijdrage' zal vallen." Door: Edo van der Goot  Beeld: ANP 2.4K reacties Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Lees meer over: Politiek  Stikstof 

Column Nico van Straalen - Ik wens minister Van der Wal en de heer Remkes veel sterkte bij deze puzzel

Stikstof Valt er als wetenschapper nog iets te zeggen over stikstof, te midden van het gekrakeel dat opsteeg na de bekendmaking van de kabinetsplannen? Jawel: jaren geleden is dat al gezegd. Ik zat toen in de Technische Commissie Bodembescherming en mijn collega Frans de Haan, hoogleraar Bodemkunde van Wageningen Universiteit, formuleerde het ongeveer zo: „We moeten snel praten over geleidelijke vermindering van de veestapel, anders krijgen we straks een koude sanering.” Ik praat over 40 jaar geleden. nico van straalen Je kon van mijlenver zien aankomen dat het fout zou gaan met al die mest in Nederland. We importeren grote hoeveelheden fosfaat en stikstof met de grondstoffen voor veevoer, vooral soja. Bovendien halen we in chemische fabrieken op zeer grote schaal stikstof uit de lucht en maken daar kunstmest-stikstof van. Het vlees van de varkens en koeien exporteren we, maar het afval blijft hier, met desastreuze gevolgen voor de natuur. Grondstoffen die normaal goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid komen in zulke grote hoeveelheden in de bodem terecht dat ze negatieve effecten gaan hebben: teveel fosfaat, teveel ammonium en teveel nitraat. Onze commissie kreeg indertijd een vraag van het Ministerie. Zou het mogelijk zijn om mest te exporteren met behulp van mammoettankers? Die brengen olie naar Europa maar varen vaak terug met alleen ballastwater. Stel dat je ze vol zou gooien met mest om dat vervolgens te exporteren naar Saoedi-Arabië, waar ze wel wat mest kunnen gebruiken met hun arme zandgronden. Zij de mest, wij de olie, het leek een goede deal. Maar het liep stuk op het transport van mest naar de olieterminals in Rotterdam. Hoe ga je dat organiseren? Er is geen mestpijpleiding. Met de trekker en de giertank schiet het niet op. Dus het is er niet van gekomen, maar ik vond het een mooie vraag. Onze discussie indertijd geeft in ieder geval duidelijk aan waar het om draait: we moeten kijken naar de stroom van meststoffen zoals stikstof en fosfaat door Nederland en zorgen dat we die stromen veranderen. De huidige nadruk op emissiebeperking is een oplossing aan het einde van de pijp. Je moet aan de voorkant gaan zitten, bijvoorbeeld door importheffingen op soja voor veevoederproductie en beperking van de industriële stikstoffixatie. Daarmee verminder je de toevoer van voedingsstoffen naar de landbouw. Het gevolg is dat de productie lager wordt, want zonder krachtvoer kunnen koeien minder melk produceren en je kunt minder koeien per hectare houden. Er is meer ruimte nodig voor stikstofbindende gewassen waardoor de bodemvruchtbaarheid op een natuurlijke manier gegarandeerd wordt. De landbouw wordt minder efficiënt, maar dat is ook wat je wilt. Het punt is dat je dat moet compenseren door gerichte steun aan de boeren. Uiteraard is dit allemaal erg simpel gedacht en niet een, twee, drie uit te voeren. Achter de agrarische bedrijven staan gezinnen die hun brood verdienen aan melkveehouderij en akkerbouw. De agrariërs zijn bovendien de bewakers van de typisch Hollandse landschappen. De systeemverandering moet er niet toe leiden dat we de boeren uitkopen en de weilanden volbouwen met industrieterreinen. Dan raken we van de regen in de drup. De moderne landbouw heeft juist meer grond nodig. De verandering van het landbouwsysteem moet met en door de boeren gedaan worden. Door het huidige gekrakeel dreigen de boeren in de armen gedreven te worden van de populistische partijen ter rechterzijde die niks anders doen dan het wantrouwen in de overheid oppompen maar totaal geen oplossing hebben voor de problemen. De milieubeweging is veel meer de natuurlijke compagnon van het platteland. De landbouw moet bijgebogen worden in de richting van zorg voor milieu, natuur en biodiversiteit. Helaas is dit besef ook bij de milieubeweging nog niet goed doorgedrongen. Ook daar moet een transitie plaatsvinden. Ik wens minister Van der Wal en de heer Remkes veel sterkte bij deze puzzel. Bron Noordhollands Dagblad

Bennie Jolink vindt dat boeren zich niet moeten laten opstoken door ‘oproerkraaier die niet eens boer is’

HUMMELO - Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten waarschuwt Bennie Jolink boeren in Nederland. ‘Laat je niet opstoken door een oproerkraaiende Brabander’. [quote] Bennie: Ik wil toch iets zeggen over de boeren, al weet ik nu al dat ze dat niet fijn vinden om te lezen. Natuurlijk begrijp ik dat de boeren vreselijk ongerust zijn over de toekomst, want die ziet er niet goed uit. Alleen vind ik het niet slim/handig dat ze zich laten opstoken door een oproerkraaiende Brabander, die zelf niet eens boer is. Deze in de Achterhoek wonende populist, die zich leider van farmers defence force(waarom in het Engels?) voelt, is alleen maar uit op rotzooi trappen. Nu blijkt dat bij het huis van minister v d Wal ook al volgelingen waren van die walgelijke Willem Engel, moeten de boeren zich toch realiseren dat deze ,,acties" een rampzalige uitwerking hebben op de publieke opinie. Ik herhaal nog maar eens: maak geen nieuwe vijanden! We hebben er al genoeg! Ook in de 2e en 1e kamer. ( o.a.Groen links en de dierenpartij) Er is nu eenmaal een stikstofcrisis, al zeker 20 jaar bekend en omdat de diverse regeringen o.l.v. Rutte NAGELATEN hebben hier op in te spelen, moeten er nu ineens draconische maatregelen genomen worden. En waarom scheren we alle boeren over één kam? Er zijn: melkveehouders, varkenshouders pluimveehouders, kalvermesters, landbouwers en tuinders met allemaal verschillende problemen. Ik vind het ook niet te verkopen dat ze niks aan Tata Steel doen, maar wel aan de boeren. Ik vergat nog erbij te zeggen, dat de oorzaak van de problemen ligt bij de overheid. Die hebben totaal verkeerde adviezen gegeven en beleid uitgevoerd en moeten het nu ook maar oplossen. Maar we hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem, dat door ons allemaal (dus boeren én burgers, iedere stemgerechtigde dus) gedragen dient te worden. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Rxt4vnVYQ79mnmiWEHgUw1yy9bKHGSbVe1YEqb7n7XXf5PhfApFL8hAJAt1gWmg4l&id=100044084513768 [/quote] https://twitter.com/OmroepGLD/status/1543591705349324800

Staghouwer wil gesprek met boeren, Van der Wal terug op ministerie

Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek organiseren met boerenorganisaties. Die organisaties moeten dan wel de aard van de protestacties van deze week afkeuren, zegt het ministerie van Landbouw. Minister Staghouwer is de eerste gesprekspartner, omdat de inzet een gesprek over de toekomst van de landbouw is. Hij wil de komende weken aan de agrarische sector duidelijk maken wat het kabinet te bieden heeft en hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Het is nog niet zeker of ook minister Van der Wal bij het gesprek zal zijn. Zij is weer op het ministerie aan het werk na de rellen bij haar woning, waardoor zij even thuis bleef. Boeren braken door een politieblokkade, vernielden een politieauto en leegden een giertank. Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "De ministers zijn zich ervan bewust dat zij in een moeilijke situatie zitten. Zij verwachten dat het gesprek lastig zal zijn, omdat een deel van de boeren zegt dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Die zullen zich niet snel laten overtuigen. En de ministers willen de ontstane indruk wegnemen dat het kabinet de hele agrarische sector wil verkleinen. Achter de schermen wordt er regelmatig overlegd met de provincies, die het stikstofbeleid moeten uitvoeren. Ook daar moet het kabinet het nodige uitleggen, na de onrust die is ontstaan na de presentatie van de stikstofplannen." Vanavond debatteert de Kamer over de uit de hand gelopen acties. Kamerleden voelen zich onveilig nu actievoerders niet terugdeinzen voor acties op de stoep van politici. Premier Rutte, net terug van de NAVO-top in Madrid, zal samen met minister Yesilgöz in het debat moeten uitleggen wat het kabinet eraan gaat doen om meer gewelddadige en gevaarlijke protesten te voorkomen.

kearl


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering