Staat de positie van latente stikstofstofruimte in een vergunning onder druk?

In de beantwoording van kamervragen afgelopen week meldt de minister van Stikstof en Natuur in het antwoord op vraag 5 dat zij een inventarisatie maakt samen met de provincies hoeveel latente ruimte er aanwezig is in de vergunningen. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/01/27/beantwoording-kamer-vragen-over-de-uitspraak-van-de-rechtbank-oost-brabant-mbt-de-kolencentrale-geertruidenberg-en-mob Dat roept vragen op. Is het bij het bevoegd gezag bekend welk deel van de vergunning gerealiseerd is? Is er ook bekend bij het bevoegd gezag binnen de AVG regels hoeveel dieren er op een vergunning gehouden worden? Latente ruimte draagt niet bij aan depositie, het is alleen de potentie om eventueel bij te dragen aan toekomstige depositie. En gezien het feit dat de meeste sectoren onder een systematiek van dierrechten/fosfaatrechten zitten, is die potentie niet aanwezig. Sterker nog, de minister van LNV heeft laten weten dat er een wetswijziging aankomt waarbij hij bij opkoop de dierrechten cq fosfaatrechten door laat halen. In alle uitspraken is ook de rechter duidelijk. Daar waar er een passende beoordeling geweest is, is ook latente ruimte legaal vergund. Dit heeft SSC een paar weken geleden laten uitzoeken over latente ruimte. https://www.stikstofclaim.nl/updates/rechtszekerheid-over-latente-ruimte De wetgeving biedt dus geen haakje om latente ruimte zomaar in te nemen. Dus minister en provincies, inventariseren is prima. Gezien de AVG wetgeving zal het wel bij schatten blijven, maar extern salderen (niet gerealiseerd, beleidsregel) kun je er niet mee (bijvoorbeeld voor de PAS knelgevallen). Dus nemen wij aan dat het een proefballonnetje is, zo als zovelen de laatste tijd. Maar een oud spreekwoord zegt: 'Als de vos zijn passie preekt, boer pas op uw kippen.'

Staat aansprakelijk voor schade onverbindendverklaring PAS?

https://www.boerderij.nl/staat-aansprakelijk-voor-schade-onverbindendverklaring-pas Juriste J Kroon geeft hier een duidelijke uiteenzetting over de rechten van de PAS melders. Ook SSC heeft de staat omtrent dit dossier al in april 21 op voorhand aansprakelijk gesteld. https://www.stikstofclaim.nl/updates/stikstofclaim-stelt-staat-aansprakelijk-voor-schade-voortvloeiend-uit-wanbeleid-stikstof Deze week maakte de Raad van State bekend dat de adresgegevens van de PAS melders openbaar gemaakt dienen te worden. SSC onderzoekt op dit moment of er ,daar waar het prive adres en bedrijfsadres hetzelfde is, er nog een stokje voor te steken is. Er is een Europese richtlijn die daar namelijk iets over regelt. Binnenkort meer daarover. En daarnaast is er nog een groep, de vrijgestelde en de interimmers die ook recht hebben op dezelfde behandeling. Maar hoe worden de PAS melders gelegaliseerd? Dit geschiedt op basis van of intern salderen/ positieve weigering (waar we ook een procedure over voeren ivm meer rechtszekerheid) of middels een Wnb met ruimte uit het stikstofregistratie systeem. Dat stikstofregistratie systeem zal gevuld moeten worden met juridisch houdbare maatregelen, waarbij er eigenlijk maar 1 principe is wat daar voor zorgt en dat is dat een vergunde staart wordt ingeleverd om vervolgens weer via het stikstofregistratie systeem uitgegeven te worden. De saneringsregeling varkenshouderij zorgde voor een heel klein beetje stikstofruimte. Maar het enigste wat echt een oplossing biedt, is bedrijven met een vergunning opkopen (vergunde staarten en hoe dichter bij de N2000, des te liever) en weer uitgeven om bijvoorbeeld de PAS melders te legaliseren. En met het voornemen van de minister deze week om productierechten bij uit of opkoop in te nemen is de krimp van de veestapel in gang gezet. Maar waarom moeten bedrijven die hun zaakjes op orde hebben gedwongen worden plaats te maken omdat de overheid er een chaos van heeft maakt? En daarom heb en blijf ik zeer grote bedenkingen houden bij de rol van gebiedscommissies.

tuk tuk


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 56jr
Laatst online: 3mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering