Waarom het door sectorpartijen ingezette reductie spoor een doodlopende weg is.

De afgelopen maand zijn er twee sectorplannen gepresenteerd die moeten zorgen dat we uit de stikstof impasse komen. Het plan " Duurzaam evenwicht " van Verhagen en v d Tak en het plan van de coalitie toekomstbestendig melkveehouderij. Het wordt gepresenteerd als de oplossing. Maar is dat het ook? Vooropgesteld, ik heb persoonlijk geen belang in welke richting dan ook, Hoe wel de grievende en emotionele telefoontjes en mails van knelgevallen mij aangrijpen. Stikstofclaim heeft in november 2020 een onderzoek gedaan naar de Nederlandse interpretatie van de habitat richtlijn art 6.1 en art 6.2. En of de Wsn zorgt voor een oplossing van de stikstof impasse. Deze ochtend laat de heer Wosten van de MOB dezelfde conclusie opschrijven. De huidige wetgeving dwingt de staat om eerst de KDW s te halen alvorens er ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven. Nu is de depositie vanuit het buitenland 742.5 mol. En deze depositie uit buitenland neemt alleen maar toe. Dus de KDW zal in een groot aantal gebieden nooit gehaald worden. En zolang die niet gehaald worden geen ontwikkelingsruimte voor PAS knelgevallen, bouw, industrie enz. Dus al die goed bedoelde plannen ten spijt, het is een herhaling van zetten, en ze bieden geen perspectief. De belangenclubs lijken hier hoorndoof voor en sturen de gehele sector het moeras is. Er is maar 1 oplossing, volgende week tijdens het ronde tafel gesprek stikstof problematiek, waar SSC ook aan deel neemt, zullen we dat uitleggen.

Kamerleden slikken braaf de uitleg van de minister.

Kamerleden lijken steeds vaker blind te vertrouwen op de antwoorden van ministers Gezien de taferelen die we het afgelopen tien jaar meegemaakt hebben,en de reden dat Omtzigt ziek is, een discutabele houding. De functie van de kamer is helder omschreven Het is aan de individuele kamerleden om daar op een juiste en wellicht vernieuwende manier invulling aan te geven Omtzigt schreef in zijn boek over de kwetsbare burger/boer. Hebben we Rutte niet diep door het stof zien gaan? Hebben we Kaag niet horen zeggen dat het anders moet? Allemaal woorden. Woorden waaraan invulling gegeven moet worden!!!! De burger/boer oftewel het stemvee zoals we nu behandeld lijken te worden hebben er recht op. Dat recht overstijgt alle fractiedisciplines en politieke patronen waaraan vele burgers een vreselijke hekel hebben Hebben we als kiezers vertrouwen dat de relatie tussen burger/boer hersteld kan worden? Ik laat die invulling aan jullie individueel over. Mijn persoonlijke mening is dat het schofferen van de kiezer door de macht nog steeds niet uitgeroeid is. Wanneer Nederland alleen maar mooier kan worden door een kieslijst met een lijst Omtzigt dan is er iets grondig mis in Den Haag.

zal me benieuwen of bij ja21 de realiteitszin nog boven komt drijven

Geen stemming over nuance Wet Dieren VVD-Kamerlid Thom van Campen besloot zijn motie, om bij de invulling van het veelbesproken amendement van de Partij voor de Dieren niet verder te gaan dan de bestaande wet, nog niet in stemming te brengen. Van Campen is nog niet zeker of de motie, die mede is ingediend door CDA, SGP, ChristenUnie, BBB, Van Haga en FvD, op een meerderheid kan rekenen. Daarvoor is steun van PVV of SP รฉn JA21 nodig. Oproep door boeren Op sociale media ging in boerenkringen een oproep rond om Kamerleden van PVV, JA21, D66 en PvdA te mailen en op te roepen om de motie te steunen. Volgens de oproep kan het amendement ertoe leiden dat koeien niet meer onthoornd mogen worden, maar ook dat dieren zelfs niet meer ingezet mogen worden voor voedselproductie, omdat dit geen natuurlijk gedrag is. Wijziging Partij voor de Dieren In de Wet dieren staat dat het verboden is om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Met de wijziging van de PvdD is daaraan toegevoegd dat een stal- of houderijsysteem niet als redelijk doel mag worden gezien. PvdD vindt dat de houderijsystemen moeten worden aangepast aan het natuurlijk gedrag van dieren en dat ingrepen als couperen van staarten en onthoornen verboden moeten worden.

Column Bennie Stevelink: 'LTO heeft terecht leiding genomen bij stikstofprobleem'

[quote]Ik was blij verrast toen ik zag dat LTO een akkoord had gesloten met milieu- en natuurorganisaties[/quote] DOOR BENNIE STEVELINK Verschillende organisaties in de landbouw zijn al bijna twee jaar bezig het stikstofprobleem van tafel te krijgen. Maar ze zijn er niets mee opgeschoten, ze hebben zelfs eerder achteruitgeboerd. Het is ook niet te verwachten dat men het probleem van tafel krijgt of kan decimeren tot een onbelangrijk iets. De emissie, dus de uitstoot, staat wel behoorlijk vast en kan ook goed worden gemeten. et twistpunt is de depositie, oftewel het deel van de emissie die in de natuur terechtkomt. Ook kan de schadelijkheid van de depositie op de natuur nog een twistpunt zijn. Naar deze twee punten wordt nog onderzoek gedaan. Mijn verwachting is dat het allemaal weinig zal uitmaken. Misschien zal blijken dat ammoniak veel minder ver neerslaat. Dat is voordelig voor een boer die wat verder van een natuurgebied afligt. Er wordt minder depositie aan hem toegerekend. Voor een boer die dicht bij een natuurgebied zit, is het juist nadelig. Aan hem wordt meer depositie toegerekend. Voor de sector als geheel is het dus lood om oud ijzer. Voor de ene boer een plus, voor de andere een min en voor de sector als geheel blijft het bij hetzelfde. Ondertussen wordt in Den Haag aan een nieuw kabinet gewerkt waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe het eruit gaat zien. Er is een reรซle kans dat het CDA daar geen deel van uitmaakt. Drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks, die voor de verkiezingen met elkaar wedijverden over wie de hoogste inkrimping van de veestapel kon claimen, vormen op dit moment een gezamenlijk blok binnen de formatie. Tegen deze achtergrond is het onverantwoord om het stikstofprobleem aan de politiek over te laten en als landbouworganisatie aan de zijlijn toe te kijken. Met uitzondering van LTO Nederland zijn vrijwel alle andere organisaties uit de onderhandelingen weggelopen. Ik was dan ook blij verrast toen ik vorige week een mail kreeg waarin werd meegedeeld dat LTO een akkoord had gesloten met een aantal andere organisaties, waaronder ook milieu- en natuurorganisaties. Vooral het feit dat het akkoord is gesloten met milieu- en natuurorganisaties is van groot belang om de linkse partijen binnen de formatie in de goede richting te krijgen. BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN

Natuurbeschermers moeten niet buigen voor economisch belang stikstofdossier

[b]Opinie: Johannes Regelink Joanne Malotoux Julia ten Huurne Joris ten Else Bert Wagenvoort Het stikstofplan van natuurorganisaties, boeren en bouwers doet onvoldoende voor het herstel van de natuur. Natuurbeschermers moeten hun rug recht houden: we moeten niet doen wat โ€˜haalbaarโ€™ is, maar doen wat nodig is, schrijven diverse boeren van het collectief Caring Farmers in hun opiniebijdrage.[/b] Wij zijn boeren, geen natuurbeschermers. Wij willen voedsel produceren op een manier dat natuurbescherming niet meer nodig is, omdat we onderdeel willen worden van de natuur. Toch willen we nu juist de natuurbeschermingsorganisaties een hart onder de riem steken. We hopen dat ze hun rug recht houden en niet buigen voor economische belangen van bouwend en boerend Nederland. We rekenen op ze om te doen wat nodig is om de biodiversiteit te herstellen. We hebben het daarbij, hoe kan het ook anders, over het stikstofdossier (lees: mest-, transport- en industriedossier), en over het nieuwe plan dat natuurorganisaties onlangs met boeren en bouwers op tafel legden. Verstikken We produceren in Nederland al sinds jaar en dag te veel NOx en NH3, en verstikken zo onze natuurgebieden. Vogels en insecten verdwijnen, net als vele plantensoorten. Van de rechter mogen er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor projecten die de natuur verder verslechteren. De commissie-Remkes heeft zich hier uitgebreid over gebogen, samen met een team van gerenommeerde wetenschappers. Remkes komt tot de conclusie dat we de stikstofuitstoot in 2030 minimaal met 50% terug moeten dringen, als randvoorwaarde om aan de wet te gaan voldoen. Dit zou haalbaar zijn en de natuur de kans geven gedeeltelijk te herstellen in 2030, met een vervolgtraject naar 2050. Het woordje haalbaar betekent vaak dat er (te) grote consessies zijn gedaan, maar in dit geval lijkt het een redelijk compromis. Hier omlaag, daar omhoog De eerste reactie van de overheid op de rechterlijke stikstofuitspraak was een jaar niets doen en toen een stikstofwet aannemen die niet aan de wet voldoet: de uitstoot daalt 26% in 2030 en laat allerlei uitruil met stikstof toe. Zo worden op de ene plek boeren uitgekocht, om vervolgens elders stallen, wegen en huizen te bouwen. Dit gaat voorbij aan het hele principe dat de natuur niet verder achteruit mag gaan. De stikstofuitstoot moet omlaag, en niet hier omlaag en daar omhoog. De eerste resultaten van het overheidsbeleid zijn al bekend: de regeling leidt tot mรฉรฉr stikstofuitstoot in plaats van minder. De overheid kijkt alweer (terecht!) tegen een nieuwe rechtszaak aan. โ€˜Een gedegen langetermijnplan kan ons uit decennia van onzekerheid en zwalkend beleid halen.โ€™ Dat de Nederlandse overheid al jarenlang een potje maakt van het landbouw- en natuurbeleid is veel natuurliefhebbers wel bekend. Maar tot onze verbazing stellen nu ook natuurbeschermingsorganisaties, samen met boerenorganisaties en bouwers, een plan voor dat niet de natuur beschermt. Het plan voor โ€˜Stikstofversnellingโ€™ wil in 2030 de uitstoot met 40% verlagen in 2030, vrijblijvend en zonder plan voor de langere termijn. Een compromis op een compromis en zonder juridische of ecologische grondslag. Beter dan de stikstofwet, dat is waar. Maar van natuurbeschermers verwachten we beter. Betrouwbare overheid Als boeren hebben wij meerdere redenen om te pleiten voor goed beleid voor natuurherstel. Ten eerste kan een gedegen langetermijnplan ons uit decennia van onzekerheid en zwalkend beleid halen. Het kan een helder pad voor ons uitstippelen waar we aan kunnen werken en waarmee maatschappelijke waardering voor natuur en boer geoogst wordt. Dat is wat we van een betrouwbare overheid verwachten. Ten tweede: als boeren kunnen we niet zonder de natuur. We hebben een florerend insectenbestand nodig voor bestuiving, een actief bodemleven en veel verschillende vogels als natuurlijke plaagbestrijding. Ten derde zijn ook wij burgers, ouders en grootouders: wij en onze kinderen hebben recht op gezonde lucht, schoon drinkwater, onbespoten voedsel en een leefbare planeet. โ€˜Het is tijd dat we ophouden met het maken van โ€˜haalbareโ€™ plannen, maar gewoon gaan voldoen aan onze eigen wetgeving.โ€™ Het is tijd dat we ophouden met het maken van โ€˜haalbareโ€™ plannen, maar gewoon gaan doen wat er nodig is: voldoen aan de eigen wetgeving en een samenleving creรซren die opereert binnen de ecologische en planetaire grenzen. Aanpakken en doen wat moet, voor schone lucht, schoon drinkwater en een gezonde flora en fauna. Of dat nou 50, 60 of 70% reductie inhoudt in 2030. Dat zal niet makkelijk zijn, maar daarmee wordt wel eindelijk een helder pad uitgestippeld met aan het einde een mooier en gezonder Nederland. Dwang via rechter Gelukkig zijn er clubs als Greenpeace, gesteund door WNF, Milieudefensie, Vogelbescherming, MOB en SoortenNL, die net als Urgenda de staat via de rechter dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij als boeren doen ondertussen graag ons eigen deel, namelijk voedsel produceren mรฉt de natuur. Een overweging voor alle natuurorganisaties in dit lastige dossier: kies de juiste boeren om mee te praten. Johannes Regelink en Joanne Malotaux (Burgerboerderij de Patrijs), Julia ten Huurne en Joris ten Else (Boerderij Zuuver) en Bert Wagenvoort (Timmermanshuus) zijn Caring Farmers Lees het volledige artikel: https://fd.nl/opinie/1387197/natuurbeschermers-moeten-niet-buigen-voor-economisch-belang-stikstofdossier-lnf1caMEJBGJ

Strijd tegen boeren en scheten van de koe goudmijntje

De beperking van uitstoot uit scheten en boeren van koeien boekt snel vooruitgang. Vooral methaan is een belangrijke broeikasgas en rundvee is een grote uitstoter daarvan. Bedrijven en onderzoeksinstituten vechten om het hardst wie de uitstoot per koe zoveel mogelijk kan verminderen. Bovaer van DSM ligt ter goedkeuring bij de Europese autoriteiten. Het is een goedje dat door het voer wordt gedaan en daarmee vermindert de methaanuitstoot bij iedere scheet of boer van de koe gemiddeld met 30%. โ€žWij verwachten dat we het dit najaar kunnen leverenโ€, laat een woordvoerder van DSM weten. DSM is zeker niet het enige bedrijf dat oplossingen zoekt. Cargill, โ€™s werelds grootste handelshuis in granen voor diervoer, ziet veel in het koeienmasker van het Britse Zelp. Diens kap neutraliseert de uitstoot vanuit de neus volgens tests met 53%, claimt Zelp.

Wir haben es geschafft!!

Zie hier: de nieuwe slogan van het cda. Het is gelukt!! Eindelijk de grote dissidente stil gekregen Wat kun je dan anders dan een nieuwe campagneslogan bedenken Het is nodig om machtige Mark, Sigrid die geรฏnfiltreerd is door Arabisch bloed en de man met de diepe zakken er even op te wijzen dat er ook een wereld bestaat buiten het Binnenhof. En in die wereld wonen hoofdzakelijk mensen die elke dag normaal moeten werken voor hun centen en elke vier jaar van hun stemrecht gebruik mogen maken. Het is een recht, daarom heet het een stemrecht. Nu is het een beetje een teringbende sinds de verkiezingen. Mark heeft een motie van wantrouwen aan zijn pantalon en afgelopen week kwam de overtreffende trap. Er werd een inkijkje gegeven wat er binnen de muren van het Binnenhof gebeurd. Het heet niet voor niets het Binnenhof. Wat daar gebeurd moet geheim blijven voor ons. Ik zou Ybeltje tekort doen door haar boek niet te noemen. Daar werd openheid gegeven over dezelfde teringcultuur binnen de vvd. Nu is er sinds de val van het kabinet beloofd dat ze het allemaal anders gaan doen. Klinkt goed!! Maar wanneer dan?? Anders doen met dezelfde mensen is meestal een lijdensweg. Om het aantal bovenstaande woorden te reduceren door het te concretiseren: Wat voel ik mij als Nederlandse burger genaaid door de overheid. Ik eis nieuwe verkiezingen. Stop met de hypocrisie, leugens en zwart lakken. Wees een vent of wijf met ballen en heb respect voor de burgers

Politieke beschouwingen

Wat een week. Voor degenen die van sensatie houden was het smullen. Ik begin met Pieter Omtzigt en zijn familie sterkte te wensen in de moeilijke periode waarin hij zit. Dat wordt nogal makkelijk vergeten door te veel mensen. Hij verdient oprecht respect voor de manier waarop hij zijn rol als politicus vervulde totdat het niet meer ging. Vandaag kregen we een inkijk hoe hij behandeld is door collegaโ€™s. Ik werd er even stil van. Het is werkelijk niet te geloven dat de toneelstukken in Den Haag alle aandacht krijgen terwijl de spelers in die klucht verantwoordelijkheid dragen voor de burn-out van Pieter. Gedekt door de media wordt zo weer een nieuw volksverlakkerijspel opgevoerd Deze week was het weer een keer tijd voor de boeren. Zoals gebruikelijk in een Haagse klucht wordt een kleine groep die een makkelijke prooi is er uit gepikt Vorig jaar waren het een paar nertsenfokkers en wat varkensboeren Deze week vielen de fosfaatboeren weer van de stoel van verbazing. Veel kamerleden gaven in de eerste termijn aan dat de vergelijking met de toeslagenouders terecht is en het drama ongekende vormen aangenomen heeft. Daarna was het tijd voor de minister om vragen te beantwoorden. Ze barste in tranen uit. Misschien stond dat wel op haar papier. Het waren echte tranen, en veel ook. Het is dat water niet tegen de bult op kan stromen anders had Pieter in Enschede de rivier nog kunnen zien stromen. Op zich niet gek dat de minister haar emoties uit. Dat is zelfs wel mooi en menselijk. Maar daarna, nadat mevrouw een stel zakdoekjes had volgesnotterd begon de beantwoording van de vragen. En toen gebeurde er iets wat de geschiedenisboeken gaat vullen. Ik noemde al de vergelijking met de toeslagenouders. Daar waren 150 kamerleden het eens( sorry; 149 want 1 is er weggepest en uitgescholden voor psychopaat en teringhond). De toeslagenouders moesten zo snel mogelijk geholpen worden. En terecht. Daar zijn dramaโ€™s geweest, dat lijkt nergens op. Maar nu het over een paar boeren gaat, die volgens enkele partijen de natuur vernietigen met stikstof en land bezetten waardoor er niet gebouwd kan worden, nu waait er een andere wind. En die wind is niet fris. Waar je bij toeslagen alle hulp zag die ze maar konden bedenken, kan er bij boeren niets. Want waarom zouden ze?? Omtzigt is weggepest. Heeft geen functie elders want die moet eerst aan zijn eigen herstel werken. De media?? Rutte heeft daar uitstekende afspraken mee gemaakt. Nee , er is geen vuiltje aan de lucht wanneer we een kleine groep heel hard getroffen vinden maar geen oplossing bieden. En waar de media volop aandacht hadden voor het leed van de toeslagenouders zie je nu dat de pers er draai van 180 graden maakt. I.p.v. te laten zien hoe erg de boeren getroffen zijn,wat in de ergste gevallen tot een heel aantal suรฏcides geleid heeft, in plaats daarvan zetten we een zielige huilende minister in de schijnwerpers die het allemaal heel erg moeilijk vind. Weet je? Soms denk ik wel eens: kan er niet een ander de toneelstukken gaan schrijven voor de kabinetten Rutte 1 t/m 10. De huidige kluchten beginnen saai en voorspelbaar te worden Lichtpuntje in dit geheel voor de media waren natuurlijk de uitlatingen van Omtzigt. Dat scoort lekker.

Nieuwe reacties

Afdelingsvoorzitter Van Asten: 'Blij dat LTO nek uitsteekt met stikstofplan'

ZLTO-voorzitter Wim Bens en afdelingsvoorzitters uit Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant blikken terug op het stof dat opwaaide nadat LTO het stikstofplan dropte. Via webinars en andere digitale vergaderingen heeft ZLTO de afgelopen weken gebruikt om het idee achter en de inhoud van het stikstofplan uit te leggen aan leden, bestuurders en medewerkers. ZLTO-voorzitter Wim Bens wist dat er kritiek zou komen op het plan, zowel vanuit de eigen gelederen als van externe partijen. 'Je presenteert een plan en dan krijg je altijd reacties. Wat is het dan mooi om ook positieve reacties te ontvangen, zoals 'jullie nemen regie', 'een plan met lef' en 'een plan waar toekomstperspectief in zit'. Enkele afdelingsvoorzitters uit het ZLTO-werkgebied maakten deze week vlogs waarin ze hun mening gaven over het stikstofplan. Melkveehouder Pieter de Ruijter uit Scharendijke, tevens voorzitter van ZLTO Agrarisch Schouwen Duiveland, vindt dat LTO ook in het vervolgtraject lef moet blijven tonen. 'Als LTO de plannen uit wil voeren, moet de organisatie ruggengraat hebben en in de gesprekken met de overheid laten zien dat het haar menens is. Je kunt beter met de overheid praten, dan dat zij over ons praten.' Verrast Voorzitter Erik van Asten van ZLTO Dommel en Aa reageerde in eerste instantie kritisch. 'Ik was er wel door verrast en dacht eerst: daar gaan we weer. Weer een extra reductie bovenop wat we al moeten hier in Brabant. En bij mij rees ook meteen de vraag waarom dit niet in een eerder stadium was gedeeld met de leden, zodat je een breder draagvlak hebt.' Maar na tekst en uitleg van ZLTO-voorzitter Wim Bens kan Van Asten leven met de uitleg dat het plan zolang binnenskamers bleef. Dat gebeurde omdat er samen met andere partijen was opgetrokken, die ook weer eigen belangen hebben. 'We zitten nou eenmaal in een situatie dat er vooral over ons in plaats van met ons wordt gesproken. En dit is een kans om hier toch wat meer zeggenschap in te krijgen en de discussie naar ons toe te trekken.' Emotie Van Asten krijgt de negatieve sentimenten onder veehouders mee. 'Ik snap die emotie, want die heb ikzelf ook wel. Maar we kunnen doorgaan en met onszelf bezig zijn of we proberen al die beren op de weg te omzeilen en te kijken of dit toch kans van slagen heeft. Ik hoop dat we met zijn allen proberen anders naar dit plan te kijken, in plaats van meteen de hakken in het zand te zetten. Ik ben blij dat LTO haar nek heeft uitgestoken om dit te doen. Het is uiteindelijk aan ons.' Herbert Verploegen, melkveehouder in Winssen en afdelingsvoorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen, denkt dat veel leden zich niet goed hebben laten informeren over de gang van zaken. 'Dat geeft frustratie. Ik wil deze leden adviseren om het webinar nog eens te bekijken. Steek er energie in om je goed te laten informeren over het stikstofplan. En ga dan pas oordelen.'

Vergaderboer: โ€˜LTO in de aanvalโ€™

Door Vergaderboer, Wat zijn we weer lekker bezig. Met het stikstofplan bedoel ik. LTO heeft samen met Bouwend Nederland en Natuurorganisaties een plan ontwikkeld om het stikstofprobleem aan te pakken. Niet protesteren dus, maar in de aanval. Want aanval is nog altijd de beste verdediging. Het is ook de tijd om het te doen. De formatie van een nieuw kabinet is bezig en dan kun je beter met een oplossing komen, dan met een probleem. Tot zover alles prima. Boerenachterban Maar niet in de boerenachterban. Die roert zich meteen door te roepen dat het niet haalbaar is. Farmers Defence Force (FDF) is laaiend en kraakt het hele plan af. Men dreigt zelfs naar de rechter te gaan als hun leden schade ondervinden van het LTO-plan. Harm Wiegersma van de NMV mist het vooroverleg en het percentage dat andere bedrijfstakken inleveren. Het bekende beeld. Verdeeld, zelfs agressief reageren op de nieuwe LTO-voorzitter, die zijn nek uitsteekt. En meteen maar de sloophamer er bij om zijn voorgestelde bouwwerk af te breken. Onverstandig en onnodig. Onderhandelingstafel Want zeg nu eerlijk, wat hebben NMV, DDB en FDF de afgelopen jaren bereikt? Zeker, de boeren staan op de kaart na de trekkeracties in Den Haag. Je zou kunnen zeggen dat er een klimaat is geschapen voor overleg over echte oplossingen. De vraag is echter of FDF en gelijke denkers daartoe in staat zijn. Het actievoeren is een wapen in de strijd van overleg. Kijk naar de arbeidersvakbonden. Het uiteindelijke resultaat wordt aan de onderhandelingstafel bereikt. De bestuurders van FDF, noch NMV, kunnen resultaten laten zien van hun werkwijze. Ondanks de trekkeracties is er een slecht stikstofplan in de Kamer aangenomen. Boeren protesteerden, maar de Kamer ging gewoon door met de eigen koers. FDF probeerde met een voorstel de supermarkten te bewegen een percentage van de omzet aan de boeren te doen toekomen. Ze werden bekwaam met een kluitje in het riet gestuurd en bereikten niets. Harm Wiegersma, voorzitter van de NVM, klaagt over gebrek aan vooroverleg. Maar we hadden toch het Landbouw Collectief, Harm Wiegersma? Daar zaten we met zโ€™n allen aan tafel. En u weet toch ook dat er niets uit is gekomen? Geen tastbaar resultaat Acties hebben geen tastbaar resultaat โ€“ alleen publiciteit โ€“ opgeleverd. Daarom moeten we blij zijn dat LTO nu het voortouw neemt. Gelukkig met steun van NAJK, de organisatie van jonge boeren, die lovend is over het initiatief. Dat is beter dan de houding van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Die is verbijsterd door het plan van de LTO. Ze wil een doorrekening en een betere onderbouwing. Ze zegt ook dat dit plan leidt tot een forse reductie van de veestapel. Terwijl in het plan wordt aangegeven dat hiervan geen sprake hoeft te zijn. Caroline wordt al een echte politicus: voorstellen doorschuiven en niets bereiken. Valt me tegen. Boeren hebben weinig aan een vlotte televisiebabbel, maar geen inhoud of resultaat. Dus, allemaal achter het LTO-plan gaan staan. Dan hebben we een kans dat er bij de kabinetsformatie mogelijkheden voor de landbouw worden meegenomen. Bron: https://www.boerderij.nl/lto-in-de-aanval

Waarom

๐•Ž๐•’๐•’๐•ฃ๐• ๐•ž.... ๐–ถ๐–บ๐–บ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–ป๐—ˆ๐—Ž๐—๐—Œ๐–พ๐–ผ๐—๐—ˆ๐—‹ ๐—“๐—ˆ'๐—‡ ๐—†๐–พ๐—Œ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—‹๐—Ž๐—€ ๐—๐–พ ๐—Œ๐—๐–พ๐—„๐–พ๐—‡ ๐–ซ๐–ณ๐–ฎ ... Hoewel ik geen lid van LTO ben, voel ik wel de noodzaak om me uit te spreken tegen LTO. LTO denkt namelijk niet alleen voor haar eigen beperkte aantal leden te kunnen spreken, maar denkt dit wel even voor de gehele sector te kunnen doen. De arrogantie alleen al! LTO heeft het recht niet om namens mij of andere niet-leden te spreken en al helemaal niet om de toekomst van ons bedrijf te bepalen. Of beter gezegd, er voor te zorgen dat ons bedrijf geen toekomst meer heeft! Dat recht heeft LTO gewoon niet! Hoe kun je als zogenaamd belangenbehartiger je eigen sector zo in de uitverkoop zetten! Waarom heeft LTO een pact met de duivel gesloten? De sector wordt er zeker niet beter van. Wordt LTO hier beter van? Of wordt voorzitter Sjaak van der Tak hier zelf uiteindelijk beter van en kan hij na het voorzitterschap LTO een betere functie elders krijgen? 14 oktober 2019, leek het alsof LTO eindelijk het licht had gezien en daadwerkelijk de belangenbehartiger wilde zijn waar de sector al zo lang naar verlangde. Maar helaas. Was het strategie? ร‰รฉn groot toneel spel? Ik noem het huichelarij! LTO verraad de sector met haar stikstofplan door in het geniep een pact met de duivel te sluiten en daarmee de sector in de uitverkoop te zetten. Ik hoor Judas Bruins het nog zo zeggen in de bijgevoegde vlog: โ€œ๐˜‹๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ข๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ป๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ฑ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฆ. ๐˜‹๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ซ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ถ ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ต. ๐˜Œ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต!โ€ Nee Bruins dat kan echt niet! Maar wat pas รฉcht niet kan is dat LTO ons nu zรฉlf maatregelen gaat opleggen die veel verder gaan dan de wet ons voorschrijft!! En dan heeft Sjaak van der Tak ook nog het lef om zijn duivelse plan een steun in de rug voor boeren te noemen. Nee Sjaak, het is een duw in de rug van de boeren, zo het ravijn in! Bruins zegt in zijn vlog ook: โ€œ๐˜๐˜ฌ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ป๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฃ๐˜ช๐˜ซ ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข 2000 ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ. ๐˜ก๐˜ช๐˜ซ ๐˜ป๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ด๐˜ต.โ€ En: โ€œ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ป๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ง๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฌ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฌ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ.โ€ Nou Bruins; Ik ben enorm overvallen waar LTO mee naar buiten is gekomen!! Angst zet ik nu even op de tweede plaats, omdat woede overheerst. Om de bovenwettelijke reductie te behalen zal de bedrijfsvoering aangepast moeten worden naar natuurinclusief op basis van agrarisch natuurbeheer en d.m.v. innovaties, zodat Johan Vollenbroek (MOB) op zijn beurt deze weer net zo hard af kan schieten... Technische investeringen die er daarbij gedaan moeten worden, worden mogelijk versneld afgeschreven, wanneer blijkt dat het reduceren van broeikasgassen tegenvalt. Bij onvoldoende resultaat kun je alsnog het veld ruimen. Ook zal de grond in waarde verminderen. Deze afwaardering zal dan wel worden vergoed door de overheid, MAAR dan verandert de bestemming/functie wel blijvend! Deze zal dan dus nooit meer bewerkbaar en/of verkoopbaar zijn als de huidige โ€œgewoneโ€ landbouwgrond. Er zal door LTO en de andere organisaties waarmee het pact is gesloten, een flinke vinger aan de pols gehouden worden door 2 jaarlijks te monitoren. Bij onvoldoende resultaat zal LTO zelfs bereid zijn de broekriem nog verder aan te trekken door nog stevigere maatregelen te treffen! LTO heeft het recht niet om namens de gehele sector te spreken! Zeker niet namens mij als niet-LTO-lid. Maar ook niet namens de LTO-leden, die niet vooraf op de hoogte zijn gebracht. LTO heeft het recht niet de belangen van de sector nog langer te verkwanselen! Bruins sluit zijn vlog af met de woorden: "๐˜๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ข๐˜จ ๐˜ป๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ-๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ป๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด." Ik sluit af met de woorden: : ๐—ฉ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—ด ๐˜‡๐—ผ๐˜‚ ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ-๐˜‚๐—ฝ ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—บ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป ๐˜‡๐—ถ๐—ท๐—ป ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ง๐—ข (๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜€)-๐—น๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป! ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ข๐˜ต๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฑ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ช๐˜ซ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข, ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ ๐˜ซ๐˜ช๐˜ซ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต ๐˜“๐˜›๐˜– ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ต. Vlog Bruins: https://youtu.be/JLSMcxeCfSo

Zwarecross


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 10mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering