Verenigd Links en CRV/ Duursma -GL PvdA

De coöperatieve vereniging CRV heeft Wietse Duursma sinds 2021 als voorzitter. We kennen elkaar niet, maar Wietse, je bent ook mijn voorzitter als lid van CRV. Onlangs , 3 oktober 23, werd er door LTO Noord een gesprek gehouden met Groen Links PvdA met een aantal leden, zo ook met Wietse. https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-noord/groningen/actueel/wietse-duursma-met-frans-timmermans-in-gesprek-over-gangbare-landbouw-in-groningen. Verenigd Links gebruikt dit gesprek en opnames van Timmermans en Duursma voor de reclame promo in reclame blokken. En dat is niet zomaar, de Duursma 's zijn PvdA aanhanger/raadslid. Nu mag ieder een vrije politieke voorkeur hebben. Maar door de keuze van Verenigd Links om de erf en schenkbelasting te verhogen naar 45 % komt Duursma nu wel in een heel ongemakkelijke positie. Een erf en schenkbelasting van 45 % zorgt er voor dat er na 1 generatie nergens meer een gezinsbedrijf is in Nederland. Ook niet in de landbouw, of beter gezegd , zeker niet in de landbouw. Wietse, je bent voorzitter van CRV, ook mijn voorzitter. CRV, die na de fusie van NRS en Holland Genetics de coöperatieve belangen verkwanseld heeft voor de bv CRV. Waar het verdienmodel verschoof van fokkerij vooruitgang voor de leden naar data handel voor de bestuurders met medewerking van RVO I en R data base. Wietse, nog drie dagen voor de verkiezingen , je hoopte dat de gevolgen van reclame promo wel over waaide. De aanval op het boeren gezinsbedrijf vanuit jouw en je partner geliefde partij zorgt er voor dat ik morgen een keuze moet maken. Mijn gezinsbedrijf of CRV. Of misschien moet Duursma zelf maar een keuze maken morgen. En om maar met de Groen Links PvdA leus te eindigen: Nederland weer vooruit. Samen kan het! En tegen de melkveehouders zou ik zeggen, maak je dezelfde afweging als ik? Samen kan het!

Extra koe kost € 1 per dag

KOSTEN EXTRA KOE Wat zijn de kosten voor die ene koe die u niet van uw eigen gras kunt voeren en waarvan u de mest niet kwijt kunt? En welke redenen zijn er om die koe toch niet te verkopen? Die vraag onderzochten de leden van onze economische studiegroep uit Alblasserwaard met Sjon de Leeuw. MINDER MEST KWIJT OP EIGEN LAND Door de afbouw van de derogatie en de invoer van de bufferstroken kunt u minder dierlijke mest kwijt op het land, maar de koeien maken er niet minder door! Veel melkveehouders moeten dus sinds dit jaar mest afvoeren. Dit jaar was afvoeren volgens de leden van de studiegroep nog geen probleem, maar volgend jaar komen er natuurlijk nog boeren de markt op met mest. Tabel kosten extra koeKOE VERKOPEN OF NIET? Om een goede afweging te maken om die ene koe wel of niet in de stal te houden waarvan de mest volledig moet worden afgevoerd en die niet van eigen land te voeren is, hebben ze in de studiegroep een berekening gemaakt. Is het nog rendabel om deze koe te houden? De leden rekenden met een melkprijs van 42,5 cent per kg melk en € 22,50 per kuub mest afvoerkosten. In de berekening werden gemiddelde opbrengst en veekosten zoals gezondheidszorg meegenomen (zie ook de tabel, klik voor een vergroting). Met deze melkprijs en mestafzetkosten kwamen ze tot de conclusie dat deze koe € 366 per jaar kost, een euro per dag dus. De melkveehouders schrokken niet van deze kosten. “We weten van de kosten, maar als de melkprijs omhoog gaat kun je toch weer aan deze koe verdienen”, zeggen ze. Daarnaast willen veel veehouders hun dieren houden vanwege de stikstofrechten. MEST AFVOEREN IN KOMENDE JAREN De afvoerkosten van mest gaan de komende jaren waarschijnlijk stijgen, omdat er meer steeds meer boeren op de markt komen. Deze berekening kan er over een jaar anders uitzien. Bent u ook benieuwd hoeveel de extra koe bij u kost? Maak onderstaande rekensom dan eens voor uw eigen bedrijf. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sjon de Leeuw.

Jeroen van Maanen Keyenberghoeve stopt met melken

Nieuws van de Keyenberg Hoeve: De afgelopen jaren waren turbulent op de Keyenberg Hoeve met hoogte- én dieptepunten, ik heb goede en slechte keuzes gemaakt. Steeds meer belandde ik in een vicieuze cirkel waaruit ik mijn bedrijf op deze manier niet meer overeind kon trekken. De zoektocht door de jaren heen om het anders en beter te gaan doen bracht geen oplossing terwijl de noodzaak groter werd. Volhouden is een kunst, te lang volhouden een valkuil en ik héb lang volgehouden! De laatste maanden raakten zaken in een stroomversnelling en structurele oplossingen kwamen in beeld. Ik heb mijn bedrijf verkocht, huur het terug en ga samenwerken met een collega melkveehouder waarvoor ik jongvee ga opfokken. De koeien waren en zijn voor mij alles en ik ben gruwelijk blij dat het grootste deel van de veestapel mee gaat, de Keyenberg fokkerij gaat door! Het afbouwen van het oude en opbouwen van het nieuwe lopen dwars door elkaar heen, een traan en tegelijk ook een glimlach. Het is een intensief proces wat een berg energie kost en gelukkig inmiddels steeds meer energie geeft. Ik wil de mensen die naast me bleven staan en me hielpen met steun, raad, hulp, geduld en vertrouwen gruwelijk bedanken!! En één iemand speciaal, Linda Verriet , ondanks je inspanningen en betrokkenheid, je zag wat nodig was, baalde dat je niet méér kon, lag wakker van hoe het moest of wat ik hier niet kon. Maar naast al het andere wat je deed, was er niemand meer betrokken, en was er niemand meer voor me dan jij, "we will find our way" dankjewel! ❤ De komende tijd gaan we volgas door met opbouwen. Ik kijk weer met vertrouwen vooruit en zie uit naar nieuwe uitdagingen die op m’n pad komen. Bron: https://www.facebook.com/keyenberg.hoeve/posts/pfbid0ddU7Jz4ns1NdqwnP1pSBEetdbiAXNcRGiiWm8nHZuHBGfRZXkuegj7Prw77uTpXzl

Afgeschoten Drentse wolf doodde in een halfjaar meer dan honderd schapen

De wolf die eerder deze maand werd afgeschoten bij het dorp Wapse doodde in zes maanden tijd zeker 103 schapen.Uit gegevens van overheidsorganisatie BIJ12 blijkt dat de jonge mannetjeswolf ook een geit en pony doodde, meldt RTV Drenthe.De wolf werd op de vroege ochtend van zondag 9 juli doodgeschoten op last van de burgemeester. Een boer had geprobeerd het dier met een hooivork en schep te verdrijven toen hij zijn schapen aanviel en was daarbij door de wolf in zijn arm gebeten.Nu blijkt uit dna-onderzoek dat het dier in de maanden voor zijn dood betrokken was bij negentien aanvallen in de regio en daarbij dus meer dan honderd dieren doodde. Dat gebeurde deels in de buurt, zoals in Wapserveen. Maar ook iets verder weg, tot aan Beilen, Dwingeloo en in Appelscha in Friesland toe. Op 28 februari doodde de wolf bij een aanval in Dwingeloo vijftien schapen.6500 volt hield wolf niet tegenUit de gegevens blijkt ook dat de wolf zich lang niet altijd iets aantrok van wolfwerende maatregelen. Op 10 februari en op 21 januari viel het dier schapen aan die achter een hek stonden met zes stroomdraden.Het ging om een wolfwerend raster met een hoogte van 120 à 130 centimeter hoog, met daarop een spanning tot 6500 volt. Ook op de ochtend dat hij werd doodgeschoten 'passeerde' de wolf een door de provincie goedgekeurd wolvenraster.Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een onderzoek naar de rechtmatigheid van het afschieten van de wolf. De politie heeft onlangs ook een aantal telefoons in beslag genomen van betrokkenen.Het OM is nog op zoek naar een filmpje dat van het bijtincident met de schapenhouder is gemaakt. Volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins wordt dit filmpje door de familie van de schapenhouder bewust niet naar buiten gebracht. "Bepaalde personen vinden altijd dat er iets fout is gegaan en zullen de beelden niet geloven of zeggen dat ermee gerommeld is. Zulke beelden gaan bovendien een eigen leven leiden", aldus Bruins.Beelden en belhistorieDierenrechtenorganisaties hebben de politie gevraagd om de onbewerkte beelden van het incident veilig te stellen. Zij willen ook inzicht in de belhistorie, de berichten en het foto- en filmmateriaal van alle aanwezigen op het terrein rond het incident.Eerder deden vier dierenrechtenorganisaties aangifte tegen de gebeten schapenhouder en de burgemeester, Zij zeggen dat het niet de wolf is die de boer aanviel, maar de boer de wolf. Ook willen ze weten waarom de burgemeester niet heeft gebeld met wolvendeskundigen voordat hij het besluit nam om de wolf dood te laten schieten.

‘Oproep aan collega-boeren: stop met beregenen’

Boer die beregent benadeelt boer die niet beregent Opinie H. van Ditshuizen veehouder in Barchem (Gld.) Stikstof is niet de boosdoener voor de natuur. Stikstof hebben we allemaal nodig: mens, plant en dier. Ga maar kijken onder gronden die al jaren lang door Het Geldersch Landschap worden beheerd. Daar gaan vele bomen dood. Niet door stikstof maar door lage grondwaterstanden. De lage grondwaterstanden worden veroorzaakt door het oppompen van grondwater voor het beregenen van gewassen, waarbij meer dan de helft van het water verdampt. Het is van de zotte. Dat boeren van Vitens een vergoeding krijgen voor grondwateronttrekking en dan met regeninstallaties nog meer gaan onttrekken. Tien regeninstallaties die een etmaal (24 uur) draaien, onttrekken net zoveel als 240 gezinnen in een jaar aan water. En daarmee benadelen zij de boeren (collega’s) die niet beregenen. Nadelen van beregenen Ik ben al meer dan 55 jaar boer met 45 hectare grond. Heb nog nooit beregend. Zorg in de goede jaren voor wat buffervoorraad en koop in de droge jaren wat voer bij. Dat is door de jaren heen goedkoper dan de kosten van beregenen. Beregenen heeft nadelen, zoals lagere grondwaterstanden, waardoor bomen en planten geen water meer kunnen krijgen en capillaire opstijging niet meer kan plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk zo snel mogelijk te stoppen met beregenen. Goed voor boeren die beregenen (geen kosten) en goed voor boeren die niet beregenen. Het is bovendien goed voor natuur, landbouw en het imago van de boeren. Bron: https://www.boerderij.nl/oproep-aan-collega-boeren-stop-met-beregenen

Column Sjakie (de laatste): Ik ben opgeschoven, het is mooi geweest

Door Jack Rijlaarsdam Melkveehouder in Stompetoren (NH), Een paar weken geleden hebben we mijn vijftigste geboortedag gevierd. Vooraf stond er een vijftigtal trekkers langs de weg geparkeerd. Het was een mooie avond; stevig bier drinken met vage kennissen, activistische boeren en regionale bestuurders. In de loop van de avond werd met een stukje satire de draak gestoken met de verschillende rollen die ik me heb toegeëigend in de loop der jaren. Van origine neem ik geen blad voor de mond, het leven is ook best overzichtelijk wanneer je de wereld bekijkt vanaf het eigen erf. Zo ben ik in 2008 begonnen als columnist bij Nieuwe Oogst. De lezers een spiegel voor houden, uitspraken van bestuurders fileren en opvallende ontwikkelingen voorzien van nuchter en vooral kritisch commentaar. Het sentiment over productielandbouw, en de veehouderij in het bijzonder, is door handig lobbywerk van een relatief kleine groep groene activisten ondertussen zeker niet verbeterd. Dat heeft mijn rechtvaardigheidsgevoel wel geprikkeld. Het is bijzonder dat de randstedeling denkt te kunnen bepalen hoe ik mijn landbouwgrond gebruik. Eerst betaal ik een vermogen om grond op naam te krijgen, vervolgens gaat een ander bepalen wat op die grond is toegestaan. De landbouw is tegen haar ecologische grenzen aan gelopen, wordt heel mooi gecommuniceerd. Daar heb ik een andere mening over. Landbouwgrond is bestemd voor voedselproductie. Het spreekt voor zich dat deze productie efficiënt gebeurt, dus met zo min mogelijk verliezen en emissies. Dat lukt steeds beter, maar het lijkt erop dat het nooit goed genoeg is. Tegenwoordig wordt verwacht dat ecologie en biodiversiteit op landbouwpercelen op hetzelfde niveau komen als op natuurgrond. Ik ben de laatste paar jaar vooral bezig om ambtenaren en beleidsmakers wat realiteitszin bij te brengen. Eerst als actieboer en nu als bestuurder van LTO in Noord-Holland. Daar gaat niet alleen veel tijd in zitten, het maakt het ook lastiger om ongenuanceerd een mening te ventileren. Ik ben in mijn rol opgeschoven van luis in de pels naar, weliswaar licht opstandig, maar toch gevestigde orde. Daarom is dit mijn laatste column, het is mooi geweest. Ik hoop dat nu een ander zich geroepen voelt om mijn bestuurlijke inzet te gaan wegen. Bron: Nieuwe Oogst

richard-de-wolff


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 10u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering