Oproep: Stop onwerkbare dierwelzijnsregels

Onderstaande tekst gaat rond op WhatsApp. Goed om Tweede Kamerleden te wijzen op de onwerkbaarheid van deze regels. OPROEP! 📣 | STOP ONWERKBARE DIERENWELZIJNSREGELS De aangepaste Wet Dieren, waarover de afgelopen weken veel onrust is ontstaan, kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop we alle soorten dieren mogen houden. Het ministerie denkt na over hoe de wetswijziging moet worden ingevuld; het kan betekenen dat na 2023 geen noodzakelijke ingrepen mogen doen. LTO Nederland, POV en NAJK hebben in de lobby alles geprobeerd om dit tegen te houden, maar nu zijn jullie nodig om de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de uitvoering van de wet voor absurde situaties zorgt! 🚫 Wat wordt verboden? Veehouders zorgen goed voor hun dieren en werken aan nog meer dierenwelzijn via de verschillende sectorale plannen. Als de aangepaste wet verkeerd wordt ingevuld is het niet meer mogelijk om de uitvoering van deze plannen te geven: • productie van voedsel: Melken van Dieren • Traceerbaarheid bij dierziekteuitbraken en voedselveiligheid: I&R Oormerken of chippen van dieren • veiligheid voor mensen en soortgenoten: onthoornen • voorkomen van dierleed: Hoefijzers, zeugen in kraamboxen om de biggen te beschermen • Milieu/emissie: beperking door huisvesting van fijnstof en NH4. • optimale zorg: Jonge dieren in eenlingboxen • Bioveiligheid: voorkomen van epidemie (vogelgriep en avp) • Populatiecontrole: castratie • Genetische vooruitgang: KI en uitselectie erfelijke ziekte. Dieren kunnen niet meer ingezet kunnen worden voor: - productie van voedsel - voor tentoonstellingen, keuringen en demonstraties - onderwijs en onderzoek - sport, recreatie, zorgtaken - lastdier en werkdier 📩 Mail de Kamerleden! Deze week stelde onder andere de VVD in de Tweede Kamer voor om het bestaande Besluit Houders van Dieren als uitgangspunt te nemen in de aangepaste Wet Dieren. In dat besluit staat wat wel en niet mag als het gaat om dieren, op basis van advies van experts. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke ingrepen die vaak juist bevorderlijk zijn voor het dierenwelzijn. Het voorstel (motie nummer 1190) is ondertekend door VVD, CDA, SGP, ChristenUnie, BBB, Van Haga en FvD. Er wordt dinsdag 15 juni over gestemd, maar er is nog geen meerderheid. Dat is wel nodig! Stuur daarom een mail naar de Tweede Kamerleden die nog niet hun steun voor het voorstel hebben uitgesproken: • PVV – d.graus@tweedekamer.nl & e.mulder@tweedekamer.nl • JA21 - d.eppink@tweedekamer.nl • D66 – t.dgroot@tweedekamer.nl • PvdA - j.thijssen@tweedekamer.nl E-mailadressen en contactgegevens overige partijen vind je hier 👉 https://bit.ly/3gcZVap Geef in de mail aan wat jij aan dierenwelzijn doet en waarom het een probleem is voor dieren en de toekomst van je bedrijf als bepaalde ingrepen opeens niet meer zijn toegestaan. Benadruk daarbij dat het van belang is om de motie Van Campen c.s. (nummer 1190) te steunen en dus het bestaande Besluit Houders van Dieren als uitgangspunt te nemen. Blijf beleefd! SAMEN VOOR DE VEEHOUDERIJ EN ONZE DIEREN

Column Lauk Bouhuijzen : FDF; hoogste tijd voor bezinning

Dit paasweekeinde is een mooi moment voor het bestuur van FDF om eens na te denken over hoe het nu verder moet. De actiegroep verdient respect voor het anderhalf jaar geleden mobiliseren van grote groepen boeren, maar nu lijkt het wel of niemand meer weet hoe het precies verder moet. Dat werd vooral afgelopen maanden steeds duidelijker. Op de dag dat FrieslandCampina slechte resultaten presenteerde riep FDF-voorzitter Mark van den Oever op om massaal te gaan demonstreren bij het hoofdkantoor van de zuivelgigant in Amersfoort. Nog diezelfde dag werd zijn oproep ingetrokken; te grote verdeeldheid onder de achterban. Kan een keer gebeuren, al had de Brabander beter tot tien kunnen tellen, maar daar bleef het niet bij. Er werd ook opgeroepen om op verkiezingsdag 17 maart met trekkers bij stembureaus te gaan staan zodat de kiezers de grote ontevredenheid van de landbouw zouden zien. Een gevaarlijke oproep want vrij en ongestoord kunnen stemmen is een grondrecht. Gelukkig maar werd ook hier niets meer van enige actie gehoord. Hoogstens enkele boeren gingen met de trekkers naar hun stembureau maar dat deden ze altijd al. Bombarie Met veel bombarie werd daarna aangekondigd dat minister Kaag bij de politierechter wegens smaad aangeklaagd zou worden op de dag voor de verkiezingen. Zij moest meteen een schadevergoeding aftikken omdat zij FDF (onterecht) verweet dat die de deur van het Provinciehuis in Groningen had geramd. En dat was een LTO-actie die eigenlijk alleen in de provincie Groningen niet helemaal perfect verliep. Mede door de opstelling van het provinciebestuur trouwens. Na de aankondiging van deze rechtszaak bleef het opnieuw doodstil. Niemand weet eigenlijk of er wel een zaak is geweest en zo ja, wat daar dan de uitspraak van was. Vervolgens werd het initiatief genomen om een nieuw Landbouw Collectief op te richten. Niks mis mee, maar gezien de gang van zaken rond het eerste Collectief (en vooral het einde daarvan) moet je dat voorzichtig doen. Eerst informeel polsen, beetje aftasten, zo werkt dat. Maar het FDF-bestuur publiceerde die uitnodiging aan onder meer LTO en NAJK op dezelfde dag al breeduit op de eigen site uit een oogpunt van volledige openheid naar de eigen achterban. Leuk die openheid, maar helaas werkt het niet als er zoveel gevoeligheden liggen uit het eerdere avontuur met het Landbouw Collectief. Het resultaat lag dus voor de hand; zowel LTO als NAJK voelden zich voor het blok gezet en reageerden prompt afwijzend. Loyale aanhangers en sympathisanten van FDF die zich openlijk afvroegen of dit niet anders had gekund of gemoeten kregen intern de wind van voren; het is allemaal de schuld van LTO en NAJK. Farmer Friendly Dan een ander initiatief; het keurmerk Farmers Friendly. Deelname stond voor alle boeren open maar het werd toch vooral als een initiatief van FDF gezien. Op zich is het een prima uitgangspunt (en zeker belangrijk) om inkomens van boeren structureel te verbeteren. De manier waarop, met name die 3 procent van de omzet die supermarkten moesten storten in een fonds voor de boeren, leek qua uitvoering kansloos. Iedereen die dat zei, waaronder de agrarische media, deskundigen maar ook andere agrarische clubs, kreeg van FDF te horen dat de actiegroep het beter wist en dat de eigen strijders gelijk zouden krijgen. Op de eigen site liet FDF een klok dreigend aftellen tot de uiterste datum 1 april. De koepel van supermarkten CBL reageerde kort daarvoor met een afwijzing (strijdig met kartelregels etc.) maar dat was uiteraard voor de vorm. Al in de eerste bijeenkomsten vorig jaar over Farmers Friendly wist de koepel dat natuurlijk ook al. Om nieuwe blokkades van distributiecentra te voorkomen zoals in december werd FDF keurig tot bijna de laatste dag aan het lijntje gehouden door de uitgekiende vertegenwoordigers van de Nederlandse supermarkten. Nadat het ultimatum 1 april verstreek bleef het opnieuw stil bij FDF. Wel sprak voorzitter Mark van den Oever in een wat vage vlog over een nieuwe bijeenkomst. Doel daarvan Farmers Friendly, het verdienmodel van Sjaak van der Tak van LTO of allebei. Dat gesprek in Utrecht afgelopen vrijdag, waarbij zo’n 30 FDF-sympathisanten verschenen bij het motel, leverde weinig op behalve een nieuw uitstel van twee maanden. En in een nieuwe vlog van Mark van den Oever ging het vooral om de rol van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en amper over die van het CBL en Farmers Friendly. Ook dat past in de groeiende rij van vaak ondoordachte aankondigingen, oproepen en waarschuwingen van de actiegroep die uiteindelijk tot weinig of niets leidden. Het is natuurlijk leuk om t-shirts met de tekst ‘Boerinnen met lef’ te verkopen of borden met ‘Omtzigt for president’ in weilanden te zetten, maar wat levert dat een boer op? Bezinnen Voor het FDF-bestuur is het de hoogste tijd om zich te bezinnen; willen we een serieuze club worden om succesvol de boerenbelangen te behartigen? Met daarbij zo nodig een stevige en vooral doordachte trekkerdemonstratie op z’n tijd? Of worden we een actiegroep die steeds van alles roept, weinig of niets voor elkaar krijgt en die door veel landelijke media, politici en opiniemakers vooral als de hooligans van de landbouw worden gezien? Nog steeds heeft FDF een flinke achterban met vooral veel jonge boeren, al blijft onduidelijk hoe groot die nu eigenlijk precies is. Het is ironisch dat LTO vaak het verwijt krijgt dat er geheimzinnig wordt gedaan over het aantal leden maar dat FDF nu precies hetzelfde doet. Niemand weet namelijk hoe groot de aangesloten FDF-achterban is. Het momentum van de grote en massale demonstraties in 2019 is in ieder geval grotendeels verdwenen. Nu wordt het de hoogste tijd voor bezinning; hoe moet een toekomstbestendige FDF nieuwe stijl eruit gaan zien?

Rechter: Van Keimpema terecht uit FrieslandCampina gezet

FrieslandCampina heeft in maart 2019 terecht het lidmaatschap opgezegd van de maatschap waarin voorzitster Van Keimpema van de DDB en EMB samen met haar echtgenoot deelneemt. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland uitgesproken. De maatschap heeft een al langer lopend geschil met de zuivelcoöperatie, dat in het voorjaar van 2019 uitliep op beëindiging van het lidmaatschap en het stopzetten van de melkophaling. Als reden wordt een lange reeks kwaliteitsproblemen genoemd, uitlopend in drie opschortingen van de melkophaling binnen acht maanden tijd. De coöperatie voerde aan dat voldoende mogelijkheden tot herstel van de melkkwaliteit, hygiëne en zaken als kalversterfte zijn geboden, bijvoorbeeld vijftien keer in 2016. Ook is er regelmatig aangedrongen op herstel van bouwkundige gebreken in de stal en het melklokaal, op en rond het erf. In maart 2019 was voor FrieslandCampina de maat vol. De maatschap gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep, zegt mr. Te Biesebeek namens zijn cliënten. Hier een link naar de complete uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:891

Hoezo verloren stem? BBB haalt zetels gegarandeerd!

Verloren stem?! Ik krijg soms de vraag of een stem op BBB geen verloren stem is? Antwoord is NEE. BBB haalt zetels, gegarandeerd! Waarom ik dat zo zeker weet? Achter de schermen kunnen ze alles meten mbt website bezoek, facebook, twitter en instagram. Aan de hand van deze metingen kunnen we peilen waar we staan. We zijn de christelijke partijen en groen links reeds gepasseerd. Dus onze verwachtingen zijn hoog. Maar op 15, 16 en 17 maart dan gaat het gebeuren. 18 maart is het te laat. En weet je wat een verloren stem is? Dat is een stem op een partij waar je al jaren trouw aan bent en steeds weer laten ze je in de stront zitten. DAT IS EEN VERLOREN STEM. Dus de keus is aan u.

BoerBurgerBeweging haalt kiesdrempel in peiling niet

Zul je net zien. Alle ballen op BBB, maar net niet genoeg. JCV en Eline Vedder vissen zodoende ook achter het net. Tjeerd de Groot en Laura Bromet mogen het landbouwbeleid gaan invullen... [b]Originele beschrijving[/b] Hoewel BoerBurgerBeweging (BBB) op relatief veel boerenstemmen lijkt te kunnen rekenen - donderdag nog op een kwart van de kijkers van een landbouwverkiezingsdebat - is haalt de partij niet de kiesdrempel in de meest recente peiling van I&O Research. 

FvD en PVV

Geef als eerste toe, deze partijen staan niet in mijn top 10 voor de komende verkiezingen. Maar ben wel benieuwd hoe de mede prikkers die deze partijen (bij gebrek aan beter) nog adoreren na het volgende over hun leden: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/nrc-onthult-schokkende-praktijken-van-pvv-kamerlid-graus en https://www.nu.nl/politiek/6116137/fvd-leider-baudet-gaf-neveninkomsten-van-75000-euro-niet-op-bij-kamer.html?redirect=1 Gewoon wegkijken of ..? Maar ja als ik beweer dat de lijsttrekker van Ja21 ook als DJ-jopie plaatjes draait of de lijsttrekker van de SGP 2 slangen als huisdier heeft je ook stof tot nadenken hebt. https://www.ad.nl/politiek/dit-wist-jij-nog-niet-van-de-lijsttrekkers-speel-de-quiz-en-ontdek-24-nutteloze-weetjes~a3aecdd7/

De verborgen agenda van het CDA, ondersteunt door LTO

CDA en LTO blijven steun uitspreken voor de voorgenomen wet stikstofreductie en natuurherstel. LTO geeft welliswaar aan dat de doelen niet haalbaar zijn, maar blijft de wet wel steunen. De uitspraak van de Raad van State gisteren zorgt er voor dat de wet een vernietigende werking heeft op de veehouderij. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/201907146-1-r2/ Velen spelen gisteren de loftrompet over deze uitspraak, maar niemand liet de uitspraak juridisch analyseren. SSC vroeg DamenLegal om een analyse. Zij verwerkte die middels haar blog in een twee tal analyses. https://damenlegal.com/geen-natuurvergunning-nodig-voor-intern-salderen/ en https://www.francadamen.com/natuurbescherming/de-intrekking-van-een-natuurvergunning/ Kort samengevat zegt de uitspraak het volgende: Als de stikstof gevoelige natuur niet verslechtert ten opzichte van het moment van vergunningverlening dan is de vergunde emissie leidend. Dat betekent dat intern salderen mogelijk is zonder al te veel papierwerk. Maar: Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken. Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem. Maar als provincies natuur bijplussen na de vergunningverlening, dan worden depositieberekeningen anders en verslechterd de natuur (op papier) Bijplussen door provincies onder leiding van IPO baas Drenth en oud gedeputeerde Maij (CDA) zorgen er voor dat het CDA verantwoordelijk is voor het mogelijk waardeloos worden van alle vergunningen die door bijplussen extra depositie hebben. CDA heeft daar een grote rol in gehad en .de heer Drenth weigert te reageren op aanschrijvingen van SSC. Zelfs de kaarten over de bijgepluste natuur zijn niet openbaar. Deze week zou er een gesprek tussen mij en top LTO wezen. Is niet gebeurd, want er moest eerst overleg wezen met het CDA eerste kamer..... CDA en LTO jullie hebben een laatste kans jullie leven te beteren. Trek de steun voor deze wet vandaag in, anders wordt jullie verborgen agenda pijnlijk duidelijk!!!! En anders komt er nog meer bende boven tafel.

Keuzes Investico bepalen uitkomst stikstofcalculaties - Opinie Geesje Rotgers

Door Geesje Rotgers - Onderzoeksjournalist in de agrarische sector 'Handvol boerenbedrijven houdt Nederland op slot'. Dat is de uitkomst van het onderzoek van Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek op basis van berekeningen met de Aerius Calculator. De uitkomsten van Aerius Calculator zijn echter afhankelijk van wat je erin stopt. 'Handvol boerenbedrijven houdt Nederland op slot'. Dat is de uitkomst van het onderzoek van Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek op basis van berekeningen met de Aerius Calculator. De uitkomsten van Aerius Calculator zijn echter afhankelijk van wat je erin stopt. Dit is typisch zo'n onderzoek waarbij de keuzes die je maakt, de uitkomsten van je onderzoek bepalen. Investico kiest ervoor om boerenbedrijven te gaan saneren. En kijkt dan hoeveel boeren het veld moeten ruimen om andere projecten mogelijk te maken. De journalisten hadden natuurlijk ook de keuze kunnen maken om een biomassaverbrander te saneren. In dat geval was het verwijderen van één centrale genoeg geweest om heel bouwend Nederland te voorzien van stikstof. Waarom heeft Investico deze optie niet doorgerekend? Pijlen gericht op boerenbedrijven Doordat Investico zijn pijlen richt op de boerenbedrijven, kijkt zij naar de natuurgebieden in de oostelijke helft van Nederland en naar het agrarische platteland. Een aantal natuurgebieden op het agrarische platteland zijn geselecteerd voor een doorrekening. In deze helft van Nederland bevinden zich relatief veel boeren en wordt er relatief weinig gebouwd. Investico had natuurlijk ook kunnen kiezen voor het doorrekenen van industriële stikstofbronnen rondom natuurgebieden in de westelijke helft van Nederland. Hier wordt relatief veel gebouwd en hier zitten relatief weinig boeren. De uitkomsten van het onderzoek hadden dan anders uitgepakt. Deze keuze was ook logisch geweest, aangezien de meeste bouwstikstof nodig is in West-Nederland. Stikstofuitstoot Shell over heel Nederland Investico neemt het voorbeeld van de kalkoenenboer op de Veluwe, met een 'extreem hoge emissie vlakbij een natuurgebied.' Die emissie is volgens Investico 201.119 mol stikstof per jaar. Is dit extreem hoog? Het is maar waarmee je het vergelijkt. Als we kijken naar bijvoorbeeld Shell, een stuk verderop in Rotterdam, dan zien we dat dit bedrijf jaarlijks 1,75 mol per hectare uitstoot op de Veluwe. Veel meer dan de kalkoenenboer. De kalkoenenboer in Ermelo veroorzaakt gemiddeld jaarlijks 0,799 mol stikstof per hectare op de Veluwe. Dat komt doordat deze boer heel dichtbij het gebied zit. Bij deze boer blijft de depositie echter wel beperkt tot 1 natuurgebied. Dat is anders bij de energie-industrie. Shell stoot de relatief forse hoeveelheid stikstof niet alleen uit op de Veluwe, maar op alle natuurgebieden in heel Nederland. Het staat Investico natuurlijk vrij om ervoor te kiezen boerenbedrijven te saneren op het platteland om bouwprojecten in het stedelijke gebied vlot te trekken. En de uitkomsten eenzijdig te presenteren. Dat is dan wel een meer politieke keuze in plaats van een journalistieke. Geesje Rotgers - Onderzoeksjournalist in de agrarische sector

Melkputje


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering