Oplossing naderbij of toch niet?

De spanningen rond het boeren stikstof opruimplan nemen toe. Maandag wordt een grote actiedag verwacht . Gaat het fout en vallen er slachtoffers (Ik hoop het niet) dan is het kabinet Rutte passé. Zowel VVD als CDA zitten niet op verkiezingen te wachten met deze dramatische peilingen. Dus wordt er koortsachtig gezocht naar een oplossing. Ik zie daarin een aantal ontwikkelingen. Bekijk het tweede deel van onderstaand fragment. https://www.npostart.nl/POMS_BV_16948477 In dit fragment gaat SPAR supermarkt directeur v d Ent de Lely sphere aanprijzen. Vreemd maar toch ook niet. Het feit dat Jort Kelder, die niets zonder toestemming van boezemvriend Mark Rutte doet, één keer mild is over de boeren is vreemd want deze grasvretende knaap haat alles wat met veehouderij te maken heeft. Waarom SPAR directeur v d Ent? Ook dat is niet zo vreemd. Oud RFC voorzitter Wantenaar, oud CDA coryfee , is voorzitter v d raad van commissarissen bij Sperwer groep ( of was dat tot voor kort), moedermaatschappij SPAR en Plús. Dan zou ik mij voor kunnen stellen dat iemand uit het bedrijfsleven aangespoord wordt om te helpen middels positief verhaal bij Jort Kelder. Dan Elbert Dijkgraaf die als vredesduif gepromoot wordt door LTO. Ook niet toevallig. Dijkgraaf is mede architect van Duurzaam Evenwicht, (dat gebasseerd is op innovatieve technieken zoals de Lely sphere en vrijwillige opkoop) oud SGP er, kundig en zit nu dicht rond de kringen VVD prominenten. Win win dus, sector gered, Rutte gered , v d Tak en LTO gered, en mooi businessmodel voor bedrijfsleven. Maar is dit geen uitstel van executie? Derogatie weg en d66 heeft alsnog haar zin. Vrijwillige opkoop zorgt ook voor 30 % krimp komende 10 jaar. Daarnaast nog wat demotiverende boer onvriendelijke regelingen en in 2030 is het doel als nog bereikt. Maar het belangrijkste vergeet men de juridische houdbaarheid van innovatie. Dus over drie jaar weer een nieuw stikstof probleem op de agenda. Ik kan het fout hebben maar ik zie diverse ontwikkelingen die met spoed en kokend water tot stand komen. Dat is zelden goed.

Staghouwer wil gesprek met boeren, Van der Wal terug op ministerie

Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek organiseren met boerenorganisaties. Die organisaties moeten dan wel de aard van de protestacties van deze week afkeuren, zegt het ministerie van Landbouw. Minister Staghouwer is de eerste gesprekspartner, omdat de inzet een gesprek over de toekomst van de landbouw is. Hij wil de komende weken aan de agrarische sector duidelijk maken wat het kabinet te bieden heeft en hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Het is nog niet zeker of ook minister Van der Wal bij het gesprek zal zijn. Zij is weer op het ministerie aan het werk na de rellen bij haar woning, waardoor zij even thuis bleef. Boeren braken door een politieblokkade, vernielden een politieauto en leegden een giertank. Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "De ministers zijn zich ervan bewust dat zij in een moeilijke situatie zitten. Zij verwachten dat het gesprek lastig zal zijn, omdat een deel van de boeren zegt dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Die zullen zich niet snel laten overtuigen. En de ministers willen de ontstane indruk wegnemen dat het kabinet de hele agrarische sector wil verkleinen. Achter de schermen wordt er regelmatig overlegd met de provincies, die het stikstofbeleid moeten uitvoeren. Ook daar moet het kabinet het nodige uitleggen, na de onrust die is ontstaan na de presentatie van de stikstofplannen." Vanavond debatteert de Kamer over de uit de hand gelopen acties. Kamerleden voelen zich onveilig nu actievoerders niet terugdeinzen voor acties op de stoep van politici. Premier Rutte, net terug van de NAVO-top in Madrid, zal samen met minister Yesilgöz in het debat moeten uitleggen wat het kabinet eraan gaat doen om meer gewelddadige en gevaarlijke protesten te voorkomen.

Stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag

In veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf, staat in de stikstofplannen die het kabinet vandaag naar buiten heeft gebracht. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. In sommige is dat 12 procent, maar er zijn er dus ook 131 waar het heel fors uitpakt. Die liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000-gebied. De provincies gaan nu met het plan aan de slag. Zij moeten voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe zij de doelen denken te bereiken. Ze kunnen daarbij maatregelen nemen voor de industrie, de bouw en het verkeer. Maar het grootste offer zullen zij van veehouders vragen. Die zijn volgens het RIVM nu nog verantwoordelijk voor 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden. 'Het eerlijke verhaal' De verantwoordelijke ministers Van der Wal (stikstof) en Staghouwer (landbouw) zien voor de boeren in de kwetsbaarste gebieden drie mogelijkheden: zij kunnen hun bedrijf (verder) verduurzamen of verplaatsen, maar "het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming". Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030, over acht jaar dus, 50 procent lager is. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet. Maar minister Van de Wal heeft al laten weten dat het om "richtinggevende doelen" gaat en dat zij niet "directief" aan de provincies gaat vertellen hoe zij die moeten bereiken. Dat er een lastig stikstofbesluit aankwam, was al jaren duidelijk. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. Er werden vergunningen verstrekt aan veehouderijen en grote bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden, in de hoop dat maatregelen voor natuurherstel de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot later wel zouden rechttrekken. De Raad van State vond dat dit niet langer kon en die uitspraak had enorme gevolgen. Allerlei bouwprojecten kwamen stil te liggen en voor veel boeren brak een onzekere tijd aan. Dat leidde tot meerdere grote demonstraties. Minister Van der Wal zei deze week: "We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip en klaar is: we moeten eerst minder stikstof uitstoten, we moeten eerst de natuur herstellen en pas kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te krijgen, is deze aanpak. Ik heb geen keuze."

In 2021 werd voor 5,8 miljoen kilo fosfaatrecht overgedragen

In 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ruim 10.000 overdrachten van fosfaatrecht tussen melkveehouderijbedrijven geregistreerd. Daarbij is voor ongeveer 5,8 miljoen kilo fosfaatrecht van eigenaar gewisseld. Dat meldt minister Staghouwer van LNV in reactie op vragen over realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen en andere onderdelen van het mestbeleid. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor LNV in de Tweede Kamer. Er waren in 2021 ongeveer 3800 overgangen van fosfaatrecht lease transacties waarvan circa 1900 transacties heen en circa 1900 transacties terug. De hoeveelheid heenlease betrof hierbij ruim 700.000 kilogram en de teruglease circa 550.000 kilogram. Het verschil wordt verklaard doordat bij lease op de heenlease 20% afroming van toepassing is. Op basis van de teruglease is het gemiddelde fosfaatrecht dat per transacties door een bedrijf wordt geleased vorig jaar 290 kilo. Het is niet bekend of de lease het gevolg is van een onverwacht hogere productie of dat dit onderdeel is van de bedrijfsvoering van het leasende bedrijf. Staghouwer wijst er op dat er bedrijven zijn die meer dieren houden dan dat zij fosfaatrechten in eigendom hebben en daarom jaarlijks de resterende benodigde rechten leasen. Dat bedrijven leasen of fosfaatrechten kopen heeft volgens hem niet altijd te maken met een onverwacht hogere productie waar bedrijven mogelijk mee te maken kunnen hebben en waar de 100 kilo afromingsvrije lease voor in het leven is geroepen. bron: Ministerie van LNV

Bleekers visie

Wopke Hoekstra heeft gelijk: het regeerakkoord moet opengebroken worden… en we beginnen bij het hoofdstuk landbouw, stikstof en natuur! Het is niet de eerste de beste. Integendeel, niemand minder dan Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Wopke Hoekstra gooit een steen in de vijver: ‘Er is nu zoveel aan de hand. De wereld staat op z’n kop. Dat betekent dat het kabinet terug naar de tekentafel moet,’ zo stelt de bewindsman in De Telegraaf vandaag. Hoekstra heeft gelijk. Het is niemand ontgaan. Het regeerakkoord van Rutte IV heeft astronomische bedragen opgenomen voor het hoofdstuk natuur en stikstof. Dertig miljard!!! En die dertig miljard gaat besteed worden aan onder andere het massaal opkopen - soms gedwongen sluiten - van Nederlandse veehouderijbedrijven. Zoals melkveebedrijven waarvan de koeien weer net zoals elk voorjaar de weilanden van ons Hollandse landschap in rennen met de gekste bokkensprongen. Voor een ander deel worden de miljarden gebruikt om meer dan 150.000 hectare landbouwgrond - waar we bijvoorbeeld graan op verbouwen - geheel of gedeeltelijk uit productie te nemen.   De coalitiepartijen ‘tekenden’ voor deze astronomische bedragen en een gigantische aanslag op de Nederlandse voedselproductie, toen het besef over de kwetsbaarheid van de Europese voedselvoorziening nog niet doorgedrongen was. Oudere boeren die wel eens zeiden ‘er moet eerst weer een oorlog komen…en dan zien ze in de politiek weer hoe belangrijk landbouwgrond en boeren zijn..’, werden vaak minzaam aangehoord, maar niet serieus genomen…. De natuur gaat voor… En nu ís er oorlog in Europa. En nu hébben we te maken met twee landen die voor de wereldvoedselvoorziening cruciaal zijn. De graanschuren van de wereld staan in brand. Import van Russisch- en Oekraïens graan kan voor Europa wel eens jaren stil komen te liggen. De prijzen stijgen nu al spectaculair. China schijnt nu al claims op voorheen voor Europa bedoelde graanproductie van Rusland en Oekraïne te hebben gelegd.  Nog maar een paar maanden nadat Frans Timmermans met zijn ‘green deal’ en van ‘farm to fork’- ideeën kwam - waar het over van alles gaat behalve over het in stand houden van de voedselproductie en voedselzekerheid - maakt de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, de voedselzekerheid tot topprioriteit van de EU. En zij heeft gelijk: voor de geopolitieke machtsverhoudingen is het cruciaal.   Het openbreken van het Regeerakkoord voor het hoofdstuk landbouw kan simpel als volgt: We focussen ons uitsluitend op het in de Europees vereiste staat brengen van onze mooie Natura 2000-gebieden. Voor alle 165 gebieden is 4 jaar geleden door wetenschappers en de provincies vastgesteld dat er niets op uitsterven staat en dat met maatregelen binnen die gebieden - ander beheer en vooral ook aanpassingen in de hydrologie (waterpeil aanpassen e.d.) - de Europese instandhoudingsverplichtingen kunnen worden nagekomen. Met een paar miljard is dat te realiseren. Er worden dus geen boerenbedrijven opgekocht en onteigend en landbouwgrond blijft landbouwgrond. We houden onze voedselproductie tenminste op peil en we kijken of er her en der voor natuur bestemde gronden, die nog niet daarvoor zijn ingericht, kunnen blijven inzetten voor de voedselproductie. We focussen op innovaties in de veehouderij en akkerbouw om juist de productiviteit te verhogen op een duurzame manier. Daar besteden we een paar miljard aan. Met dit plan besparen we zo’n 25 miljard. En dat geld zou ik bestemmen voor: Het bekostigen van een zeer ruimhartige opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Voor een ongekende versterking van het Nederlandse leger. Het speelkwartier is over: filosoferen over 10 duizenden hectares nieuwe natuur op vruchtbare landbouwgronden en over halvering van de veestapel is er niet meer bij.  Dr. Henk Bleker, voorzitter a.i. Nederlandse Melkveehouders Vakbond   

T60401


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 42min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering