Zonnepanelen het nieuwe asbest?

Er is hiervoor al eerder gewaarschuwd, eergisteren deze grote brand, weilanden na brand bij bollenbedrijf in Moerbeek bezaaid met vlijmscherpe brokstukken van zonnepanelen, koeien grazen voorlopig elders. Toezichthouder Louis Winder had zich donderdagochtend namens de Omgevingsdienst gemeld bij de brand die woedde aan de Moerbeek 10 bij het bollenbedrijf van de gebroeders Wit. ,,Ik dacht dat het om een routineklusje zou gaan. Uit eerder onderzoek wist ik al dat er bij Wit geen asbest in de daken of gebouwen zat. Wat ik aantrof was een volslagen verrassing. Over een stuk weiland van 3,8 kilometer lang en vijfhonderd meter breed lagen de splinters verspreid. Als ik de wegen en sloten buiten beschouwing laat, blijft er een gebied van 1,2 miljoen vierkante meter over waar voorlopig geen koeien kunnen grazen. Dat is nog al wat. Als je uitgaat van. [quote]De sanering valt onder het zogeheten ’asbestregime’. ,,We behandelen het als een asbestbrand, ook al omdat voor ons ook een volstrekt unieke situatie is’’, verduidelijkt Winder. ,,Er is ook geen enkel gevaar voor het milieu omdat het materiaal van de zonnepanelen bestaat uit een legering van glas en metaal, maar het is wel duidelijk dat er voorlopig geen koeien zullen grazen in het gebied. Ik vrees dat het niet de laatste keer is dat we dit meemaken. [/quote] Meer: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200731_55277499/weilanden-na-brand-bij-bollenbedrijf-in-moerbeek-bezaaid-met-vlijmscherpe-brokstukken-van-zonnepanelen-koeien-grazen-voorlopig-elders

PAS melders

hoe gaan ze de pas melders legaliseren . de overheid gaat ze helpen wat in houdt staatssteun op N rechten deze komen op de markt als schaarse rechten . aan schaarse rechten is een loop periode aan verbonden wat betekend dat die rechten maar voor bepaalde tijd zijn . zeg maar 10 jaar .ook kan iedereen dingen naar schaarse rechten boer industrie . kort om een verdeel sleutel . boeren met PAS melding zullen maar een gedeelte rechten krijgen voor hun activiteit De mededingingsnorm en de transparantieplicht Eind 2016 identificeerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een Nederlandse rechtsnorm die inhoudt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar de beschikbare vergunningen (ECLI:NL:RVS:2016:2927, Vlaardingen). Deze mededingingsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Uit deze norm vloeit voort dat het bestuur een passende mate van openbaarheid moet verzekeren over de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Dit wordt de transparantieplicht genoemd. Uit de mededingingsnorm vloeit ook voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, maar alleen voor bepaalde tijd mogen worden verleend. Een korte inventarisatie maakt duidelijk dat het leerstuk van de schaarse rechten inmiddels op uiteenlopende terreinen tot uitdrukking komt: van coffeeshops tot marktplaatsen en van aanlegsteigers tot oliebollenkramen en parkeerplaatsen. Ook in het subsidierecht speelt dit leerstuk een belangrijke rol. De praktische uitvoering van de mededingingsnorm en de transparantieplicht roept een groot aantal vragen op. Op veel van deze vragen zijn in de rechtspraak nog geen antwoorden geformuleerd. Tijdens de brainstormsessie is ingezoomd op twee actuele vragen waar overheden mee worden geconfronteerd als zij besluiten een maximum te stellen aan het aantal vergunningen dat voor een bepaalde activiteit wordt verleend.

Hooibaaltje


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 6u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering