Het best haalbare

[b]Reactie Bennie Stevelink op dit onderwerp: https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/8/Te-veel-besturen-of-te-weinig-boerenbestuurders-621280E/ , hier legt hij zijn vinger precies op de zere plek waar het nu op vast loopt in de agrarische belangenbehartiging: [/b] Vergaderboer, je vergeet één oorzaak: we hebben met grote veranderingen te maken in de landbouw. Veranderingen die boeren niet willen omdat die het bestaan moeilijker maken en veel aanpassingen eisen. De meeste boeren willen graag bij het oude blijven. Het liefst willen ze terugkeren naar de situatie van de jaren zeventig. Van belangenbehartigers zoals LTO wordt geëist dat die de veranderingen tegenhouden. Dat nieuwe eisen van tafel geveegd worden. Maar dat gaat niet. Het best haalbare is een zo gunstig mogelijke regeling. Daar is een deel van de boeren niet tevreden mee: zij eisen dat de verandering in zijn geheel van tafel gaat. Een zo gunstig mogelijke regeling treffen betekent dat je een verandering accepteert en niet bestrijdt. Dat maakt deze boeren woedend en daarom haten zij LTO. Om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die de veranderingen van tafel zal vegen. Nog niet één organisatie is daar in geslaagd. Als ze enig resultaat halen is het een zo gunstig mogelijke regeling binnen de verandering: precies hetzelfde als LTO. Andere organisatie leveren geen ander resultaat en een andere voorzitter bij LTO levert ook geen ander resultaat. De fout van LTO is niet dat zij niet leveren wat een deel van de leden eisen, want niemand kan dat leveren, de belangrijkste fout van LTO is dat zij niet weet om te gaan met het onvermogen van een deel van de boeren om veranderingen te accepteren en deze emoties niet voldoende weet te managen. Ze hebben te veel de neiging om over de genoemde emoties heen te stappen. Het belangrijkste kenmerk van alternatieve organisaties is dat zij voorgaan in de emoties van de boeren, dát wordt gewaardeerd, ook al is het beleidsmatige resultaat nul.

Rare gewaarwording

Via de app krijg een bericht afkomstig van Agractie en dat is toch een rare gewaarwording . Staf en Stikstofclaim roepen al meer dan een maand dat de onderbouwing van de voermaatregel ontbreekt of niet transparant is. Agractie en LTO en NMV en NAJK en Grondig overleggen al een hele tijd met LNV over de voermaatregel en in het bericht wordt zelfs gezegd over de maatregelen na 2020. Dit terwijl ze weten dat de onderbouwing er niet is zij het in al die tijd ook niet hebben gekregen. Dan vraag ik me echt af ; Wordt er niet gevraagd om die onderbouwing? Als je die onderbouwing niet krijgt waarom ga je dan in hemelsnaam zelfs vandaag nog praten met LNV Als dan Staf en Stikstofclaim via een rechtzaak helder maken dat die onderbouwing er niet is.ga je dan met LNV bellen en gelof je dan LNV als ze zeggen we zijn aan het rekenen? En dan de "achterban" zogenaamd geruststellen met wij gaan nooit akkoord? Het is simpel LNV belazert de kluit en een aantal partijen waaronder Agractie laten zich belazeren. Overigens NMV ontkent betrokken te zijn bij het proces inzake onderhandelingen met LNV. Bij LNV aan tafel zitten is natuurlijk best leuk maar als je geen stukken krijgt die transparant zijn dan is het enigste wat je met een beetje gezond boerenverstand kan doen, is wegblijven bij LNV Tip voor Agractie als je de uitslag van een rechszaak van Staf en Stikstofclaim tegen LNV wil weten bel dan met Staf of SSC. Want zoals het er nu staat etaleer je dat je een maand of langer hebt zitten praten zonder feiten op tafel als een soort trekpoppen waar Carola aan de touwtjes trekt.

Het einde van de boeren in Nederland

Wat is er aan de hand met de boeren? Door Jaap Majoor, Als enige groep in de samenleving hebben zij aan de overheid precies vermeld hoeveel vee zij hebben. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij de dierrechten van een stoppende boer kopen om zo niet meer Stikstof uit te stoten. De stikstof die de gestopte boer uitgestoten had, kwam dan op naam van de boer die de rechten gekocht heeft te staan. [b]De overheid weet dus precies hoeveel Stikstof en Fosfaat iedere boer heeft. De industrie en het verkeer daarentegen hebben deze rechten, op enkele grote industrieën na, nooit gekocht, want de overheid vroeg daar niet naar. [/b] Nu heeft de rechter gezegd: Er mag in Nederland niet meer Stikstof uitgestoten worden. Een zeer groot probleem voor de overheid. Immers bij meer verkeer, industrie of uitbreiding van wegen en huizen neemt de Stikstof uitstoot toe. Hoe moeten wij dit nu oplossen, dacht Den Haag. De bouw, industrie en verkeer kan niet meer uitbreiden. Dan moeten de boeren maar een deel van de door hun gekochte rechten inleveren. De boeren waren zo bereidwillig om mee te denken en hebben een voorstel gedaan om minder Stikstof uit te stoten. Nee zegt Den Haag, jullie voorstel is voor ons te veel werk om te controleren. Dus heeft mevr. Schouten er een ministeriële regeling door gedrukt, waar pas, nadat de regering terug is van vakantie, een bezwaar tegen gemaakt kan worden. De regeling gaat per 1 september in en houdt in dat de boeren minder eiwit in het krachtvoer mogen hebben. De dierenartsen, veevoederindustrie en deskundigen zeggen: dit gaat ten koste van de dierengezondheid en de melkgift. Deze [b]afgepikte[/b] rechten geeft de regering aan de bouw, industrie en verkeer. Schiphol kan dan weer uitbreiden, terwijl zij geen Stikstofrechten hebben gekocht, geen belasting betalen en dan ook nog ruim 2 miljard euro subsidie, om de moeilijke corona tijden door te komen, ontvangen. Hoe gaat het verder in de volgende jaren met de Stikstof. Blijft de overheid dit gratis afpikken? Trouwens Stikstof wordt als één noemer genoemd, maar bestaat uit 2 soorten: NOx en NH3. NOx is schadelijk en hoort niet in de natuur (komt uit verbranding van allerlei brandstoffen) NH3 is het grootste bestanddeel van onze lucht en is alleen maar schadelijk bij een heel hoge concentratie, wat in Nederland niet voorkomt. Alleen enkele plantjes die niet van Stikstof houden, worden verdrongen door planten die wel van Stikstof NH3 houden. NH3 bevordert plantengroei. Omdat NH3 en NOx gezamenlijk Stikstof wordt genoemd, ruilt de overheid NH3 in van de boeren voor NOx voor het verkeer, industrie en bouw. Er zijn al gemeenten en industriegebieden, die Stikstofrechten van boeren overgenomen hebben bijv. gemeente Barneveld en de Moerdijk. De overheid en de industrie hebben veel meer geld dan de boeren. [b]Het is dus niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de stikstofrechten (NH3) van de boeren verruild zijn voor stikstofrechten voor de bouw, industrie en verkeer (NOx) Dit is rampzalig voor het milieu en de boeren zullen verdwijnen. Schiphol kan vast met de ruim 2 miljard subsidie Stikstofrechten kopen.[/b] Ik ben bang, dat als alle NH3 van de landbouw verruild wordt voor NOx, dat er dan nog steeds een groot tekort is aan stikstofrechten voor al het verkeer en industrie, als zij ook een vergunning moeten aanvragen. Er is in de samenleving een discussie gaande over discriminatie. Als er één groep is in de samenleving is, die gediscrimineerd wordt, is dat wel de boeren. Zij worden immers altijd uitgescholden voor stomme boer, stinkboer en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl, pikt de overheid nu ook nog hun rechten af. De door de boeren gekochte rechten zonder te betalen. De boeren worden alleen nog niet opgesloten. Provincies kondigen verordeningen af, dat de boeren niet meer mogen demonstreren. Inmiddels zijn in Drenthe de eerste boeren met kinderen wel opgepakt. Wordt dit toch het einde van de boeren? Jaap Majoor Laag Zuthem

Nieuwe reacties

Rapport Natuurmonumenten over gevonden bestrijdingsmiddelen in Drentse natuurgebieden

Deze week werd er door Natuurmonumenten een rapport gepubliceerd waarin staat dat er in Drentse natuurgebieden 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden zijn. Zo ongeveer alle Nederlandse kranten plaatsten er ronkende stukken over. Stukken waarin kwistig werd gesmeten met de term ‘landbouwgif’. Ja, ook bij mij staan de nekharen overeind bij het lezen van al deze ogenschijnlijke bagger die Natuurmonumenten over ons uitstort, maar voor ik in de gelegenheid kwam mijn gezinsleden lastig te vallen met mijn ergernis heb ik de moeite genomen het gewraakte rapport eens vluchtig te bestuderen. Je kunt immers niet weten of er toevallig ook nog iets nuttigs in staat. Allereerst moeten we ons realiseren dat suggereren dat het slecht gaat met de Nederlandse natuur een verdienmodel van Natuurmonumenten is. Dat maakt dat de resultaten van het onderzoek naar de bestrijdingsmiddelen behoorlijk aangedikt zijn. Er staat bijvoorbeeld verschillende keren in het stuk dat er MOGELIJK verband is tussen de gevonden bestrijdingsmiddelen de landbouw. Tevens worden we bang gemaakt met namen van bestrijdingsmiddelen die MOGELIJK ook aanwezig zijn in het natuurgebied, maar in zulke lage concentraties dat zij niet gemeten zijn. Ook wordt er diverse keren vermeld dat de concentraties gevonden bestrijdingsmiddelen MOGELIJK van invloed KAN zijn op de bloemetjes en bijtjes in het natuurgebed. Kortom, het rapport is eigenlijk een aaneenschakeling van aannames waar je niet zoveel mee kunt. Een paar voorbeelden wil ik hier noemen: Er zijn 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden, het middel dat het vaakst gevonden werd (difenyl, ook wel bifenyl genoemd) en in de hoogste concentraties is een middel dat in Nederland verboden is. Er wordt ook gesproken over 3 ‘zeer sterke insecticiden’ die gevonden zijn. Van 2 daarvan is het gebruik in Nederland niet toegestaan, het 3e middel is als vlooienbestrijder voor honden in iedere supermarkt te koop, wordt door defensie gebruikt om uniformen mee te impregneren als afweer tegen muggen en is een middel om bij mensen hoofdluis te bestrijden. Het is daarom inderdaad maar zeer de vraag of dat MOGELIJKE verband tussen de bestrijdingsmiddelen en de landbouw wel te leggen valt. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het weerleggen van alle suggestieve teksten die Natuurmonumenten in het rapport heeft laten zetten Mocht je zelf de moed op kunnen brengen het hele onderzoek van Natuurmonumenten te bestuderen wil ik je adviseren te beginnen met het lezen van de disclaimer op de allerlaatste bladzijde van het stuk. Het scheelt een hoop stoom uit je oren. Daarin staat namelijk dat Natuurmonumenten niet in alle gevallen kan instaan voor de juistheid van de informatie. Met andere woorden, we hoeven de uitslag van het onderzoek en/of wat Natuurmonumenten daarvan maakt niet zo heel serieus te nemen. Neemt niet weg dat boeren door Natuurmonumenten in een hoek gezet worden waar ze niet in willen staan. Ik denk dat we het er met elkaar over eens zijn dat als je intentie hebt om prettig met boeren samen te werken, zoals Natuurmonumenten zelf op de eigen website aangeeft, je rapporten als dit niet moet publiceren. Ik twijfel er niet aan dat samenwerken met Natuurmonumenten voordelen kan hebben, maar als zij met zoveel suggestieve taal denkt de boeren voor zich te winnen zit zij er behoorlijk naast. De term ‘Landbouwgif’ komt trouwens in het rapport van Natuurmonumenten niet voor, die hebben blijkbaar de kranten erbij verzonnen. Hierbij de link naar het rapport: https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/2020-06/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

[b]Af en toe een keer relativerend terugkijken is nooit verkeerd:[/b] Weblog TINEKE DE VRIES, Afgelopen week werd ik getriggerd door 2 artikelen. Niet eens heel baanbrekend of schokkend. De eerste was de column van Alex Datema in Veldpost. “LTO Nederland moet in gesprek met de leden en een heldere keuze maken: Gaan we voor belangenbehartiging op basis van de achteruitkijkspiegel of gaan we voor de toekomst?”. Gemakkelijke keuze lijkt mij, als het inderdaad zo simpel was. De grootste uitdaging voor onze nieuwe LTO-voorzitter wordt om de leden te verbinden, aldus Datema. Ook helemaal mee eens: We zoeken een verbinder met een groot netwerk en ook nog eens een slimme onderhandelaar. Probleem opgelost. Het tweede artikel was een redactioneel commentaar in ons regionale dagblad over grondwater-onttrekking door boeren rondom natuurgebieden. Geschreven door een journalist waar ik altijd veel waardering voor heb. Feitelijk was er niks mis met het artikel maar de toonzetting voelde niet goed richting onze sector. Dit was ik niet gewend van de betreffende journalist. Wat doe je dan als betrokken bestuurder? De keuze is beperkt: op social media los gaan, ingezonden stuk schrijven, of op de bestuurdersapp flink je hart luchten en weer door. Meer: https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord/regio-noord/weblogs/2020/06/04/achteruitkijkspiegel

Corona, stikstof- en prijzencrisis in de landbouw: FDF roept Kabinet op nú met een plan van aanpak te komen

De Corona uitbraak heeft grote effecten voor de samenleving. De mensen die besmet zijn willen we heel veel gezondheid en gezonde vitaminen van de gezondste Nederlandse landbouwsector toewensen! Vanuit alle hoeken van het land bereiken ons berichten dat de schappen leeg raken en dat er tekorten ontstaan. Vanuit de landbouw horen we berichten van in elkaar donderende prijzen! Dit strookt niet met elkaar: meer vraag zou een hogere prijs moeten betekenen in een vrije markt. Zoals altijd in crisistijden blijken er mensen te zijn die een slaatje willen slaan uit andermans ellende! Of het nu supermarktconcerns, verwerkers of tussenhandelaren zijn: iemand misbruikt de huidige situatie: een zeer onethische opstelling! Een gevaarlijke ontwikkeling bovendien omdat boeren gedwongen worden te stoppen bij zeer lage prijzen, terwijl deze crisis juist aantoont hoe kwetsbaar ons voedselsysteem is en hoe klein het verschil tussen voldoende en tekort. FDF zal alles in het werk stellen om er achter te komen wie hier zijn positie misbruikt en zal diegene bij ontdekking aan de schandpaal nagelen. Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft een landbouwer een gemiddeld inkomen dat de afgelopen 20 jaar ten hoogste 47 % was in vergelijking met het inkomen van een gemiddelde Europeaan – maar veel vaker ligt het gemiddelde inkomen procentueel veel lager! De extra prijsverlaging die we nu opgedrongen krijgen is onhoudbaar voor alle mensen werkzaam in de landbouw. Daarnaast zullen de Nederlandse boeren geconfronteerd worden met hogere kosten door het aankomende stikstofbeleid, want een deal met het Landbouwcollectief zit er vanuit het ministerie van LNV en minister Schouten nog steeds niet in! Ondanks dat het Landbouwcollectief een goed plan van aanpak heeft aangeboden dat de stikstofproductie fors reduceert. Veel meer dan de plannen van het Kabinet! Hiervoor springt FDF in de bres. Deze zaken moeten nu per direct geregeld worden en de prijsdaling tot staan gebracht! FDF stelt het Kabinet het volgende voor om op zeer korte termijn in te voeren: • Woensdagmiddag om 12.00 verklaren alle grote inkooporganisaties dat er geen prijzen aan aanleverende bedrijven voor voedsel betaald worden die lager zijn als de prijs van 1 maart. • Minister Schouten start een opkoopprogramma voor in Nederland geproduceerde agrarische producten tegen marktconforme prijzen en tenminste de prijzen van 1 maart j.l. om prijsstabiliteit te brengen. • De Europese Commissie herstart haar crisisprogramma van 2015 waarbij melkveehouders die vrijwillig hun melkproductie reduceerden een bonus betaald kregen voor elke gereduceerde liter melk. Dus geen interventieprogramma tegen bodemprijzen: dat zal schade aan de landbouwsector opleveren die we niet kunnen verdragen door de prijscrises die de landbouw de afgelopen jaren al geteisterd hebben. Tevens dient het Plan van het Landbouwcollectief in zijn geheel geaccepteerd te worden om per direct de stikstofimpasse op te lossen. Ook die problematiek kost onnodig veel bedrijven, banen en tijd! Wij verwachten daadkracht van het Kabinet om de stikstofcrisis in één klap tot een einde te brengen en daarnaast de regie te nemen bij het stabiliseren van de opbrengstprijzen voor agrarische producten. Ook verwachten we dat de inkooporganisaties, verwerkers en tussenhandelaren hun verantwoording nemen! Het kan niet zo zijn dat er in crisistijden geparasiteerd wordt op de zwakste schakel in de keten: de producent. Neem een voorbeeld aan Aldi Duitsland die melkveehouders 5 cent meer garandeert voor de komende contractperiode. Waarbij Aldi de voorwaarde heeft gesteld dat deze 5 cent bij de boeren aankomen! Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de Nederlandse boerenbedrijven niet nog meer onder druk komen te staan, zodat FDF geen maatregelen hoeft af te kondigen. In crisistijden zoals de huidige zouden we elkaar moeten ondersteunen in plaats van elkaar af te maken! All4One, One4 all, Together we stand, together we fall. Namens het bestuur van FDF Mark van den Oever, (voorzitter)

laatste strijder


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: oudewater
Leeftijd: 50jr
Laatst online: 3d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering