19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit. Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers? “Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen. Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten. MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!! Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers. En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST. - De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST. - Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST. 19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten. En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. [b]Dus dat gebeurt niet!!![/b] FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag. Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los! Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there! Bestuur FDF 13 februari 2020

Geslaagde LTO leden dag

Dinsdag 17 december was een geslaagde LTO ledendag. Het werd georganiseerd door LTO noord regio noord en trok maar liefst 850 leden uit de buurt waardoor de zaal van de Lawei in Drachten goed vol zat. De stemming was gemoedelijk en er hing ondanks roerige tijden een goede sfeer. Trienke Elshof deed het woord en verklapte voordat de eerste spreker plaats nam op het toneel dat van 3600 pas melders hun pas melding wordt omgezet naar een vergunning en dus niet vernietigd zal worden. Een opluchting voor degenen in de zaal die een PAS melding hadden. Vervolgens kwam Berry Marttin, lid van het bestuur van de rabobank, vertellen hoe belangrijk boeren zijn en wat voor rol nederlandse boeren hebben vergeleken met andere landen zoals bijvoorbeeld Brazilië, waar Marttin zelf vandaan komt en een boerderij heeft. Hij zegt onder andere te twijfelen aan de manier waarop co2 uitstoot gemeten wordt bij het produceren van melk in vergelijking met soja melk. Hij benoemde dat er steeds wordt gemeten hoeveel gram co2 er wordt uitgestoot bij het produceren van 1 kilo product, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de nutriënten die het product bevat. Zo bevat melk bijvoorbeeld 9 nutriënten en soja melk 2. Bij een berekening van een x aantal gram co2 uitstoot per nutriënt blijkt dat melk per nutriënt minder co2 uitstoot dan de productie van soja melk. De tweede spreker was Louise Fresco, landbouw en voedsel deskundige, die op een mooie manier uitlegde dat andere landen veel bewondering hebben voor de manier waarop Nederlanders produceren, maar ook uitlegde dat de bevolking van bijvoorbeeld India in 30 jaar waarschijnlijk met miljarden mensen zal stijgen, en de vraag naar voedsel wereldwijd dus ook. Een vraagstijging betekend bij een gezonde markt ook een stijging van de marktprijs, wat boeren in de toekomst ten gunste zou kunnen komen. Krimp van de veestapel ziet Fresco dan ook niet als oplossing. “Als we puur kijken naar de vraagstijging in de toekomst zou de sector juist moeten groeien”, aldus Fresco. Tot slot kwam Maarten van der Weijden met een humoristisch en opbeurend verhaal. Hij vertelde over hoe hard hij moest werken om olympisch goed te halen en dat hij het vele werk niet het probleem vond, maar dat het ging om het behalen van zijn doel. Zo vond hij dat boeren ook hard werkten en nam hij aan dat voor hen het zelfde gold: ze vinden het niet erg om hard te werken maar willen er wel een doel mee bereiken. Niet olympisch goud winnen, maar wel een mooi bedrijf hebben wat aan volgende generaties kan worden over gegeven. En natuurlijk waardering van de gemeenschap. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet waar stampot met rookworst en gehaktbal genuttigd kon worden. Er werd ruimte gegeven kritiek te geven en vragen te stellen aan de sprekers. Ook was er gelegenheid tijdens het buffet met elkaar in discussie te gaan, wat ook zeker gedaan werd.

Boeren halen opgelucht adem na overleg in politiek Den Haag

Ruim 3300 boeren die in de knel kwamen door het stikstofbesluit van eind mei, kunnen gewoon verder boeren. Het gaat om boeren die voor eind mei hun bedrijf al hadden uitgebreid of daarmee bezig waren. Ze hadden daarvoor geen natuurvergunning nodig, maar moesten het alleen melden. Door het stikstofbesluit was het onduidelijk of die uitbreidingen wel legaal waren. Overleg met Rutte Deze 3300 boeren kunnen nu opgelucht ademhalen, omdat dinsdag tijdens het overleg tussen minister-president Rutte, landbouwminister Schouten en het boerencollectief is afgesproken dat ze niet aangepakt zullen worden. 'Heel belangrijk' 'Dat vind ik echt heel belangrijk', zegt Trienke Elshof van LTO Noord over dat overleg. 'Want als het illegaal zou zijn en de provincies zouden handhaven, zou het kunnen betekenen dat je bedrijf stil komt te liggen. Die onzekerheid is niet goed. Boeren en boerinnen worstelen daar op dit moment echt mee.' Meer afspraken Volgens Elshof zijn er meer afspraken gemaakt met politiek Den Haag, maar de exacte inhoud wil ze nog niet prijsgeven. 'We bieden een reductie van de ammoniak aan en vragen daar wat voor terug. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt en onze achterban kijkt nu of dat voor hen acceptabel is voor een akkoord.' De achterban waarover Elshof praat, is het Landbouw Collectief dat bestaat uit dertien boerenorganisaties.

Deutz1455xl


Foto's
2
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
114
Volgers

Over mij

Woonplaats: Regeltjes land
Leeftijd: 70jr
Laatst online: 23u geleden

Dag, ik ben boer en heb 20 melkkoeien, 1 hectare consumptie aardappelen, 3 hectare mais en 15 hectare grasland. Ik heb in de jaren 80 uitgebreid naar 40 koeien maar met de toename van alle regels en en obstakels heb ik een deel van het land en de koeien verkocht zodat ik me niet al te veel hoef in te spannen. Desondanks had ik nu liever 150 koeien gehad om een mooi bedrijf aan mijn erfgenamen over te laten, maar ik had er geen zin meer in.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering