Dirk Bruins: ‘Discussie over stikstofcijfers helpt niet’

‘Discussies over de bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie, werken in zekere zin tegen ons.’ Dit stelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins in een interview in Veeteelt. Landbouw Collectief ‘Natuurlijk is het belangrijk dat de lasten van de stikstofproblematiek niet onevenredig worden afgewenteld op de veehouderij’, legt Bruins uit. ‘Maar in de media wordt nu het beeld geschetst dat boeren met eigen berekeningen proberen hun straatje schoon te vegen om niets te hoeven doen. Het tegendeel is waar. Het Landbouw Collectief heeft zelf maatregelen aangedragen om de ammoniakemissie terug te dringen. Dat heeft geen enkele andere sector gedaan. Wij lopen niet weg voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, benadrukt hij. Brede steun Bruins gaat in het interview ook in op de kritiek die klinkt op LTO. ‘Dat raakt me’, bekent hij. ‘Maar als ik hierover met leden in gesprek ga, merk ik dat we nog steeds brede steun hebben. Discussie over het ledenaantal van LTO vind ik niet zo interessant, ook al is al jaren een ruime meerderheid van de agrarisch ondernemers bij ons aangesloten. Het gaat om wat we bereiken voor de agrarische sector in Nederland’, vindt de LTO Noord-voorzitter. Anderen nodig Om de belangen van boeren en tuinders effectief te behartigen is het volgens Bruins noodzakelijk om coalities te zoeken en compromissen te sluiten. ‘De agrarische sector is helaas niet meer zo invloedrijk dat we zonder hulp van anderen onze mening kunnen doordrukken. Natuurlijk kun je roepen dat iedereen naar jou moet luisteren. Maar dan raak je je invloed kwijt en geef je de politiek vrij spel om beslissingen te nemen.’ Het volledige interview met LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is te lezen in het eerste maartnummer van Veeteelt. De nieuwe Veeteelt ligt eind deze week in de brievenbus.

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Live stream vanaf 13:45 uur - Persconferentie stikstofcijfers Mesdagfonds

[b]Stream van Co:[/b] https://youtu.be/Cmo6KvfKQsA De rekenmodellen onder het stikstofbeleid leiden al decennialang tot veel discussie in de agrarische wereld. De modeluitkomsten matchen namelijk onvoldoende met de metingen. Om helderheid te krijgen in deze problematiek, liet het ministerie LNV al meermalen een ‘review’ uitvoeren over het model. Echter, onder de motorkap van het model keken deze reviewers tot nu toe niet. Mesdag Zuivelfonds heeft daarom onderzoek geïnitieerd waarbij daadwerkelijk onder de motorkap van het rekenmodel wordt gekeken. Daarbij werden de datastromen gevolgd tot in de natuur en op het erf/terrein van stikstof uitstotende bedrijven. Dit werd mogelijk doordat het RIVM haar rekenmodel en bijbehorende emissiedata beschikbaar heeft gesteld. [b]Programma[/b] - 14.00 uur: Opening, door René Leegte, Publieke Zaken. - 14.10 uur: Introductie en dankwoord, door Jan Cees Vogelaar, Mesdag Zuivelfonds. - 14.20 uur: Juridische status van stikstof en natuur, door Ferieke Boesberg, advocaat bij Benthem Gratama advocaten. - 14.45 uur: Researchteam presenteert uitkomsten doorrekeningen kloppen de cijfers die door het Adviescollege Stikstofproblematiek naar buiten zijn gebracht? welke effecten op de natuur mogen worden verwacht van de maatregelen die kabinet en provincies van plan zijn te nemen? interessante zaken die ‘onderweg’ zijn geconstateerd - 15.30 uur: Jan Cees Vogelaar met slotconclusies ten aanzien van het stikstofbeleid. [b]Stream van Nieuwspoort:[/b] https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Vo__gqz9O4Y

FDF-bestuurder Van Maanen: ‘Samen vuist maken tegen linkse VVD en CDA belangrijker dan ooit’

Het door de Farmers Defence Force geïnitieerde Landbouw Collectief noemt hij "een tegenhanger van de Groene 11, een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties." Voorts zegt hij: "Het is belangrijker dan ooit dat we samen een vuist maken tegen de overheid." Jeroen van Maanen is de woordvoerder en slimme strateeg binnen de FDF. In gesprek met Nieuwe Oogst, het blad voor de leden van de oude Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), doet hij uit de doeken waar zijn organisatie voor strijdt. Een citaat uit het gesprek: "'Het nuchtere boerenverstand moet terug in de politiek. Welke politieke partij dat brengt, maakt mij niet uit. VVD en CDA zijn te veel links georiënteerd. Maar ik geloof niet dat democratie werkt voor de boeren. We zijn naar verhouding met zo weinig boeren dat we ook weinig invloed hebben in de politiek. Dat is een groot verschil met pakweg vijftig jaar geleden. Belangrijkste politieke items zijn de vluchtelingen en het klimaat. Hoe dan ook, er moet meer ruimte komen voor meer boerenverstand. Het is spannend wat er in het Brabantse politieke bestuur gaat gebeuren. Daar wordt gewerkt aan een coalitie met VVD, CDA en Forum voor Democratie. Vaak loopt Brabant voor op de rest van Nederland."

Vogelaar: ‘Volgens mij is er geen stikstofprobleem’

Jan Cees Vogelaar is niet ongerust over de natuur, maar wel om de boeren bij natuur. “Mensen die radeloos zijn, worden redeloos en daar maak ik me echt zorgen over.” Achter de schermen speelt hij een belangrijke rol in het boerenprotest. Een interview. Een straatvechter is hij, maar ook een oliemannetje, een ondernemer en een diplomaat. Jan Cees Vogelaar is van alle markten thuis en – vooral achter de schermen – zeer invloedrijk in bijna alle belangrijke onderwerpen die de landbouw nu beheersen, inclusief het stikstofprotest. [quote]Wat vind jij (Vogelaar wil niet met ‘u’ aangesproken worden), heeft de landbouw een stikstofprobleem? “Iedereen zal me hierom verketteren, maar volgens mij is er geen stikstofprobleem. Staf komt binnenkort met onderzoek over de vaststelling van de natuurdoelen. Terreinbeherende organisaties (tbo‘s) hebben die ingevuld, waarna ze door de regionale overheid zijn vastgesteld. Voor die tbo’s gold: hoe strenger het doel, hoe hoger de vergoeding. Provincies hebben zich dat niet gerealiseerd en hebben nooit stilgestaan bij de consequenties voor landbouw.[/quote] Lees hier het complete interview: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/1/Vogelaar-Volgens-mij-is-er-geen-stikstofprobleem-526903E/

DDB valt over verschillende functies voorzitter van BoerenNatuur

De Dutch Dairymen Board (DDB) is niet te spreken over de verschillende functies die Alex Datema sinds kort bekleedt. De DDB vindt dat Datema daarom duidelijkheid moet verschaffen welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur, een uitvoeringsorganisatie, of die van woordvoerder namens De Boerenraad, een belangenorganisdatie. Dat schrijft DDB-voorzitter Sieta van Keimpema in een open brief aan het bestuur van BoerenNatuur en Datema. In aanloop naar 2016 zijn er in Nederland 40 collectieven opgericht ten behoeve van de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze collectieven zijn autonome organisaties, bij hun oprichting en inrichting, ondersteund zijn door de Stichting SCAN. Vanwege, onder andere, het ICT-platform dat gezamenlijk eigendom is van de collectieven is SCAN omgezet naar een backoffice voor de collectieven in Nederland onder de naam BoerenNatuur. BoerenNatuur, waarvan Datema voorzitter is, is een uitvoeringsorganisatie en geen belangenbehartigingsorganisatie, aldus Van Keimpema. De nieuw opgerichte Boerenraad, waar Datema woordvoerder is, is wel een belangenbehartigingsorganisatie. De DDB-voorzitter stelt dat de leden van de DDB zich zorgen maken met betrekking tot de onduidelijke positie van Datema en de consequenties die deze onduidelijkheid voor hen met zich meebrengt. Ze hebben Datema namelijk geen mandaat gegeven hun belangen te behartigen of politiek namens hen te bedrijven, hiervoor zijn zij lid van hun belangenorganisatie, aldus Van Keimpema. De DBB verzoekt Datema duidelijkheid te verschaffen en een keuze te maken welke positie hij inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur of die van woordvoerder namens De Boerenraad. bron: DDB

Boeren woedend over uitspraken OM/Linda Bregman over boerenacties

[b]Persbericht In Opportuun spreekt Bregman onder meer over intimidering, bedreiging en veel alcoholgebruik tijdens de boerenacties van dit najaar. Als organisator van meerdere acties waaronder de grote 1 oktober actie hadden wij direct contact met politie (landelijk) en verschillende burgemeesters. (waaronder Krikke/Den Haag)[/b] Wij hebben steeds gecommuniceerd dat de snelweg niet mocht worden gebruikt door tractoren, echter werden overal in het land colonnes tractoren door politieagenten van lokale korpsen rechtstreeks de snelweg op geleid, regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders. De beelden hiervan zijn overvloedig, evenals van de gemoedelijke sfeer die overal heerste. Een enkel incident daargelaten zijn er geen overtredingen en aanhoudingen geweest en hebben deelnemers aan de massale demontraties zich aan de aanwijzingen van politie gehouden. Ook van alcoholgebruik was op de meeste demonstraties geen sprake, al helemaal niet ‘veel’. Agractie Nederland was verbaasd dat de driehoek in Den Haag op 1 oktober hun zaakjes niet had geregeld, onvoldoende agenten en shutllebussen had klaarstaan op het strand bij Scheveningen, en tractoren gewoon liet doorrijden en heeft destijds contact gezocht met politie en burgemeester Den Haag waarom zij zich niet aan de gemaakte afspraken hielden. Bij de grootste acties waren meer dan 5000 tractoren en ruim 20000 boeren betrokken. Kortom, hier veegt het OM zijn straatje schoon met onjuiste berichtgeving ten koste van de boeren. Indien ze dat hadden gewild hadden ze mensen staande kunnen houden, blaastesten kunnen laten uitvoeren, etc. https://www.youtube.com/watch?v=h8eViviJTx4

Lege schappen met de kerstdagen, nieuwe boerenactie

Er zijn plannen voor weer een nieuw protest van boeren. Doel is nu de voedselvoorziening in het land stil te leggen in de week voor Kerstmis. Maandag zal actiegroep Farmers Defence Force in gesprek over de actie. Foto: Shutterstock.com In een brief wijst Mark van den Oever van de actiegroep op een bericht van één van de leden van de groep over de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. De boer zou destijds de 'meest gewaardeerde burger' zijn, zo staat er. "Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar." En verder: "Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden." "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument" Dat bracht de actiegroep op het idee voor een nieuw protest. "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang." Daarom zou een actie met de voedselvoorziening wel eens goed zijn om het geheugen op te frissen. In besloten groepen wordt er al gesproken met mensen die mee willen doen met de nieuwe actie.

Melkboer16


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering