Lege schappen met de kerstdagen, nieuwe boerenactie

Er zijn plannen voor weer een nieuw protest van boeren. Doel is nu de voedselvoorziening in het land stil te leggen in de week voor Kerstmis. Maandag zal actiegroep Farmers Defence Force in gesprek over de actie. Foto: Shutterstock.com In een brief wijst Mark van den Oever van de actiegroep op een bericht van één van de leden van de groep over de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. De boer zou destijds de 'meest gewaardeerde burger' zijn, zo staat er. "Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar." En verder: "Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden." "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument" Dat bracht de actiegroep op het idee voor een nieuw protest. "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang." Daarom zou een actie met de voedselvoorziening wel eens goed zijn om het geheugen op te frissen. In besloten groepen wordt er al gesproken met mensen die mee willen doen met de nieuwe actie.

Ook N2K gebied de Deelen (Frl.) kan geschrapt

Het N2K gebied de Deelen is aangewezen zonder aanwezige kwalificerende habitattypen of soorten. https://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/13875/natura-2000-deelen/index.html#bestaand gebruik https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2&id=n2k14 Natuurgebiedje mooi maar NIET N2K waardig !! "het zogenaamde ‘bestaand gebruik’. Er vinden onder andere activiteiten in het kader van natuurbeheer plaats, een deel van het gebied wordt verveend of is in agrarisch gebruik en er wordt gewandeld, gevaren en geschaatst door bewoners en recreanten. Ook vindt er jacht, beheer en schadebestrijding plaats. Al deze activiteiten zijn op een rijtje gezet en het effect hiervan op de doelsoorten is bepaald. Het bereiken van de doelen is zo veel mogelijk in samenhang met het bestaand gebruik beschouwd. Geconcludeerd wordt dat de meeste activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden, omdat ze de doelen niet schaden." Gevalletje klok en klepel: Bestaand gebruik is immers in de nb-wet uitgebreid met "andere handelingen" dus o.b.v. die kronkel wet altijd vergunning nodig ook voor SBB om er naar toe/rond te rijden !! Maar goed, NIET N2K waardig dus alle verkregen subsidie kan ook retour ! Bron: lijst SDF 2004 Toegevoegd o.b.v. "ambitie" rapport Royal Haskoning

DDB publiceert informatie over site RFC en ratings

[b]Persbericht [/b] Op de site van Melkvee.nl [url=https://www.melkvee.nl/artikel/227283-frieslandcampina-wijst-kritiek-van-de-hand/]werd op 22 november j.l. [/url]door Jan Willem Ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina, gereageerd op het DDB persbericht: RFC Ongenaakbaar op de Amersfoortse apenrots. In zijn reactie stelt Ter Avest onder andere dat, zodra Fitch of Standard & Poor’s een rapport publiceren, FrieslandCampina dat altijd zo snel mogelijk plaatst op haar website met een link naar het rapport. Op 22 november was de beoordeling van Fitch over 2019 inderdaad te vinden op de website van FrieslandCampina, aldus Melkvee.nl. “De rating en de link naar het rapport, stonden al die tijd op de site. Ik ben het dus oneens met de bewering dat wij informatie zouden hebben achtergehouden”, aldus Ter Avest. De DDB voelt zich genoodzaakt hierop te reageren aangezien wij vinden dat Ter Avest met deze uitspraken onze integriteit aantast. De DDB heeft bewijs in bezit, die het tegendeel aantoont van hetgeen door Ter Avest wordt gesteld omtrent de publicatie van de ratings. Op de RFC site stond op 16 november 2019 slechts het Fitch rapport van 2018. Aangezien het persbericht van Fitch al dateert van 17 september 2019, had dit bericht op 16 november zeker zichtbaar moeten zijn op de RFC site onder credit ratings. Dit was niet het geval. Aantoonbaar heeft RFC pas na 16 november de site aangepast. Ook ten aanzien van de rating van Standard & Poor’s d.d. 19 april 2019 , heeft er zeker tot en met 16 november ten onrechte als rating een BBB+ /A-2waardering gestaan. Terwijl de rating van april 2019 door S&P was bijgesteld naar een BBB /A-2 rating. Ook dat wordt aangetoond met het bewijs van de DDB. Daarom herhaalt de DDB dat RFC de leden essentiële informatie heeft onthouden. Informatie die de leden vóór aanvang van de RFC najaar bijeenkomsten, hadden moeten kunnen vinden om een oordeel te kunnen vellen over de kredietwaardigheid van RFC. Door te blijven volhouden dat de ratings wel én correct op de site stonden, voed RFC de vertrouwenscrisis. Of wil RFC dezelfde kant op als ABN AMRO die door de rechter werd beboet voor het niet tijdig melden van gevoelige informatie die belangrijk was voor haar aandeelhouders? De screen shot van de site van frieslandcampina.com op 16 november is te vinden op de DDB-site: http://www.ddb.nu/site/assets/files/4977/20191123_-_print_screen.pdf Namens het DDB Bestuur, Sieta van Keimpema, voorzitter

Stikstofplan Landbouw Collectief: uitstoot beperken, sector behouden, recessie voorkomen [video]

Het Landbouw Collectief presenteert van 13:00 zijn eigen stikstofplan om uit de stikstofimpasse te komen zonder verregaande schade aan de landbouwsector, zonder economische recessie en waar mogelijk op basis van vrijwilligheid. Er is veel pers aanwezig bij de presentatie van de plannen in perscentrum Nieuwspoort.. Lees de plannen hier: [url="https://www.prikkebord.nl/files/Landbouwcollectief.pdf"]Landbouwcollectief.pdf[/url] Bekijk de presentatie hier Live bij Nieuwspoort: https://m.youtube.com/watch?v=hqzltX1x-oc Het Landbouw Collectief onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen is een verbond tussen alle boerenbelangenbehartigers én boerenprotestgroepen: [list] [*]Agractie [*]Dutch Dairymen Board [*]Farmers Defence Force [*]Federatie van Edelpelsdieren [*]Federatie Vleesveestamboeken [*]LTO Nederland [*]NAJK [*]Nederlandse Akkerbouw Vakbond [*]Nederlandse Fruittelers Organisatie [*]Nederlandse Melkveehouders Vakbond [*]Nederlandse Vakbond Pluimveehouders [*]Netwerk Grondig [*]Producenten Organisatie Varkenshouderij [/list] Doel is om te helpen de stikstof impasse te doorbreken, en wel op een manier die schade aan de sector voorkomt en de kans op een economische recessie verkleint. Het Landbouw Collectief is unaniem van mening, dat de landbouw niet de oorzaak is van de impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. Als landbouw willen we maatregelen treffen om de ammoniakuitstoot te beperken om daarmee ruimte te creëren en deze [b]eventueel te verhuren buiten de sector[/b]. Dit op basis van [b]vrijwilligheid en tegen een marktconforme vergoeding[/b]. Zodoende kunnen andere sectoren weer verder en wordt er een verdienmodel gecreëerd voor de Nederlandse agrarische sector. Hiermee wordt het nemen van milieumaatregelen gestimuleerd. Belangrijke voorwaarde is wel dat de [b]vrijgekomen (latente) ruimte niet verkocht mag worden buiten de agrarische sector[/b]. Anders zou een uitholling van de sector het gevolg zijn. De bespaarde ruimte kan ook ingezet worden om bedrijfsgroei mogelijk te maken, zodat er weer perspectief is voor alle agrarische bedrijven en voor de jonge boeren van de toekomst. Voorwaarde is verder, dat [b]de kosten van maatregelen worden vergoed[/b] en een [b]realistische drempelwaarde[/b] wordt ingevoerd als instrument om andere activiteiten te legaliseren en mogelijk te maken. Een reële drempelwaarde brengt de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn meer in lijn met de eisen in de ons omringende landen. Het is niet uit te leggen, waarom voor eenzelfde type natuur bij ons de normen zo extreem veel strenger zouden moeten zijn.

Het komt goed met FrieslandCampina!

Dit is hoe FrieslandCampina een cultuur van opgestroopte mouwen creëerde Fusiebedrijf FrieslandCampina wilde zijn besluitvorming versnellen, terwijl het coöperatieve karakter behouden bleef. Dit lukte dankzij pragmatische aanpak waarbij drie kernwaarden centraal stonden. FrieslandCampina organisatiecultuur Kaaskoppen als we zijn, of waren, leven we al eeuwenlang op een dieet van onder andere brood, kaas en…melk. De Hollandse melkkoe zou met gemak de leeuw als nationaal symbool kunnen vervangen. Ware het niet dat dit wellicht wat minder imposant zou ogen. FrieslandCampina is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de zuivelproductie en distributie binnen en buiten Nederland: Het bedrijf is een internationaal actieve onderneming bestaande uit ruim 18.000 melkveehouders. Het opvallende aan de cultuur binnen FrieslandCampina? De organisatie gaat door een cultuurverandering die net even wat anders aan wordt gevlogen dan binnen veel andere organisaties. Versmelting van organisatieculturen door de fusie Het FrieslandCampina van vandaag is ontstaan uit meerdere fusies sinds 1871. In 2008 was de grootste fusie, tussen Friesland Foods en Campina waarna de organisatie tot FrieslandCampina werd omgedoopt. Daardoor vond een versmelting van twee grote organisatieculturen plaats. Twee culturen die echter wel op elkaar leken omdat beide organisaties coöperaties waren die door melkveehouders zijn gevormd. Die “coöperatieve cultuur” brengt uiteraard voor- als nadelen met zich mee. Belangrijk voordeel was dat men weloverwogen besluiten neemt en goed let op de impact van een besluit voor alle deelnemers. Daarnaast is er veel trots aanwezig op het bedrijf, de achtergrond en de producten. Die gemene delers maakten de versmelting van culturen makkelijker. Maar zoals bekend, “ieder voordeel heb z’n nadeel”… De cultuur van FrieslandCampina werd in de jaren na 2008 ook gekenmerkt door een neiging van medewerkers dat iedereen moest kunnen mee beslissen. Daardoor is het moeilijk om tot besluiten te komen en is het innovatief vermogen laag. De nieuwe dynamiek in de markt vroeg om een andere bedrijfsvoering. Deze nadelen lagen sterk verankerd in beide culturen en kwamen daardoor dubbel zo sterk naar voren in het fusiebedrijf. De grote vraag naar zuivelproducten was altijd voldoende om succesvol te zijn als organisatie. Alleen was de wereld inmiddels veranderd. Ook van de zuivelindustrie wordt verwacht dat zij zich aanpast, moderniseert, de klant centraal stelt en smaakvolle innovatieve producten levert. En daar heb je juist sterke besluitvorming, innovatieve ideeën en veel pro-activiteit voor nodig. Veranderingsprincipes passen op een melkpak Binnen FrieslandCampina is men de verandering gestart vanuit de gedachte: “repareer het dak als de zon schijnt”. Een mooie gedachte, want we hebben al veel organisaties gezien die te laat aandacht besteden aan de bedrijfscultuur en mede hierdoor kopje onder zijn gegaan. Binnen FrieslandCampina begon men met het herstructureren van de organisatie. Een goede zet, want hierdoor maak je mogelijk dat de gewenste cultuur ook daadwerkelijk ontstaat. Niets is zo dodelijk voor een organisatie als wanhopig streven naar een cultuur zonder een structuur te creëren waarin dit ook daadwerkelijk mogelijk is. De eerste stap van de herstructurering was het indelen van de organisatie in verschillende businessgroepen. Deze businessgroepen hebben veel autonomie gekregen. Het management en de stafafdeling zouden voortaan op de eerste plaats ondersteunend zijn. Hiermee heeft FrieslandCampina het fundament van de hoofdorganisatie op orde gebracht. Mede door deze herstructurering werd het makkelijker mensen mee te nemen in de gewenste cultuur voor de organisatie. Sterker nog, het is gelukt om deze cultuur bondig samen te vatten op een melkpak. De belangrijkste pijlers: Purpose gedreven; Commercieel ingesteld; en Eigenaarsmentaliteit. Het moet gezegd, normaal gesproken krijgen we een wat zure smaak in onze mond van dit soort (marketing)termen. En toch past de context van deze termen sterk bij de identiteit van FrieslandCampina en kunnen ze de organisatie focus geven en zorgen voor onderscheidend vermogen vanuit die organisatiecultuur. Gedreven door een doel We zien dat veel organisaties soms krampachtig op zoek zijn naar hun “Purpose” of “Why”. Vaak wordt dit een wervende tekst die moet inspireren, maar helaas niet langer dan een paar minuten blijft hangen in het hoofd van een “afgetrainde” medewerker. Het is dan ook een verademing om de simpele doelen of “purposes” van FrieslandCampina te horen. Simpel gesteld komt het erop neer dat FrieslandCampina streeft naar (1) betere voeding voor de wereld en (2) een goed leven voor de melkveehouders (2), nu en voor toekomstige generaties. Daarom beperkt het zuivelbedrijf zich niet tot een kortetermijnfocus op “snel” resultaat. Commerciële obsessie Toen wij bij FrieslandCampina spraken over de cultuurverandering, verbaasde het ons dat er zoveel resultaatgerichte termen werden gebruikt om de verandering te omschrijven. De focus op een commerciële obsessie was er hier één van. De kreten die hierbij gebruikt werden varieerden van “zet vechtende eenheden op de eerste plaats” en “acteer met snelheid en besluitvaardigheid”. Laten we het zo stellen, dit zijn niet helemaal de termen die je verwacht binnen een coöperatie van melkveehouderijen. Toch past het binnen de wens van deze medewerkers om niet te blijven hangen in trage besluitvorming. Het zijn steeds meer “ondernemers met opgestroopte mouwen” die vooruit willen en net als de melkveehouders hun organisatie modern inrichten met de nieuwste technieken om efficiënt en effectief te produceren. Dit verwacht de coöperatie ook van de onderneming. Wij vinden dit een prachtige illustratie van een organisatie die erin slaagt de zeer lang en sterk verankerde cultuurelementen aan te pakken – het bereiken van consensus tussen alle partijen heeft plaatsgemaakt voor knopen durven doorhakken en de confrontatie durven aangaan. Eigenaarschap Binnen FrieslandCampina heerste een cultuur waarbij men wel over elkaar, maar te weinig met elkaar sprak. Binnen de gecompliceerde organsisatie waren de verantwoordelijkheden vaak diffuus belegd. Ook al is eigenaarschap momenteel een populair managementwoord, binnen FrieslandCampina hebben ze er toch een eigen lading aan gegeven, die werkt voor de organisatie. Door het streven leidinggevenden en medewerkers meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid te geven is veel meer proactief gedrag ontstaan. Daarbij is er door de nieuwe structuur voor gezorgd dat besluiten transparanter zijn en sneller worden genomen. Dit met een constante focus op de principes: “doe alsof het je eigen geld is” en “gebruik keukentafelpragmatisme”. Alleen deze principes zorgen al voor een toename van eigenaarschap. Mooie cijfers over verandering Als organisatiecultuurexperts staan we vrij cynisch tegenover groots aangekondigde veranderingen en de managementtheorieën die zogenaamd het verschil zouden moeten gaan maken. Wat ons bij FrieslandCampina positief heeft verrast is dat men een grootse verandering heeft durven doorvoeren en tegelijkertijd trouw is gebleven aan de eigen identiteit. Het bedrijf heeft zichzelf uitgedaagd om de diepere, hardnekkige cultuurelementen daadwerkelijk om te buigen. FrieslandCampina heeft de cultuurverandering daarmee op structuur- en cultuurniveau sterk aangepakt. Het is dan ook een prachtig compliment dat 81% van de medewerkers aangeeft vertrouwen en geloof te hebben in waar de organisatie mee bezig is. Dit na de vraag: “Doet de organisatie momenteel de juiste dingen om succesvol te zijn in de toekomst?”. Wij raden trouwens iedereen aan om deze ja/ nee vraag eens binnen de eigen organisatie te stellen…

‘Boer zijn is iets heel groots, het is mijn plicht daarvoor op te komen’

Arjen Schuiling is boos. De regelgeving dreef zijn vader tot zelfmoord, daarvan is hij overtuigd. Of het gesprek ook een uurtje later kan? Net op de ochtend van het interview, kan hij namelijk zijn nieuwe auto ophalen, geïmporteerd uit Zweden. “Eigenlijk zou ik hem al eerder ophalen, maar toen zat ik in een politiecel.” Onbedoeld gezicht van boerenprotest Arjen Schuiling, akkerbouwer in Tynaarlo (Drenthe), werd onbedoeld het gezicht van de boerenprotesten in Groningen. Op die dag werd een deur van het provinciehuis met een trekker open gedrukt. Een andere trekker reed enkele dranghekken omver, Arjen was de bijrijder van de chauffeur die dat deed. Zelf mocht hij niet rijden anders had hij het wel gedaan. “Al had ik nooit hekken omvergereden”, zegt hij stellig. Dat hij niet zelf met zijn trekker naar Groningen kwam, was omdat zijn rijbewijs nog bij het CBR ligt. “Het was ingenomen. Waarvoor doet er niet toe, het was in elk geval geen overtreding met alcohol. Binnenkort krijg ik het weer terug. Gelukkig wel want nu heb ik overal een chauffeur voor nodig of ik moet een taxi bellen. Duizenden euro’s heb ik al uitgegeven aan taxikosten. Ook de nieuwe Audi (‘voor mijn vriendin, ik wil niet dat ze in een Up! rijdt’) haalde hij op met hulp van een chauffeur. ”Nee, ik ga echt niet zelf de weg op, want als ze me pakken, ben ik flink de pineut.” Niet dat hij bang is, geenszins. “Ik ben voor niemand bang. Al moet ik een jaar de cel in, dat boeit me geen flikker.”

Stikstofcrisis: dit wordt mogelijk 'de week van de waarheid'

Deze week zou 'de week van de waarheid' moeten worden wat betreft de stikstofmaatregelen die het kabinet gaat nemen om de woningbouw weer vlot te trekken. De verwachting is dat het kabinet vrijdag, na afloop van de wekelijkse ministerraad, bekend maakt welke maatregelen de eindstreep hebben gehaald. Daar wordt nu nog volop over gediscussieerd, want binnen de coalitie zijn de partijen het niet eens. Er circuleert nu nog een heel lijstje met wat het kabinet "bronmaatregelen" noemt, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Daarop staan opties als het verlagen naar de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen en het invoeren van een autoloze zondag. Ook het overstappen op veevoer met extra enzymen, waardoor koeien minder stikstof gaan uitstoten, staat ertussen. Premier Rutte zei vrijdag al dat het "alle hens aan dek" is en dat er elke dag wordt vergaderd over de stikstofcrisis. Het kabinet wil dat de problemen in de bouw nog dit jaar worden aangepakt. Geen taboes Hij zei verder er geen taboes zijn en dat er over alle mogelijke maatregelen wordt gesproken. Dat betekent ook dat er in zijn eigen 'autopartij', de VVD, serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de de maximumsnelheid op alle snelwegen te verlagen. Uit berekeningen van het RIVM komt naar voren dat dit voldoende stikstofreductie oplevert om dit jaar al te beginnen met de bouw zo'n 75.000 woningen. Voor veel VVD'ers is de maximumsnelheid een lastig punt. De Telegraaf schrijft vandaag dat er in de top van de "vroemvroempartij", de grootse partij in de coalitie, onrust is ontstaan. De krant citeert anonieme Kamerleden die dingen zeggen als: "Dit is politieke zelfmoord", en: "Nou is het wel een keer klaar met die gekkigheid. We laten ons toch niet door links regeren?" Mix van maatregelen Ook fractievoorzitter Dijkhoff zei gisteren na het wekelijkse coalitieoverleg dat hij "liever niet" wil dat deze maatregel wordt genomen, maar dat voor hem voorop staat dat de bouw weer op gang komt, omdat mensen anders hun baan verliezen en de economie misschien gaat haperen. "Dus er zullen dingen moeten gebeuren waar ik van baal." Van der Wulp denkt dat het erop uitdraait dat het kabinet vrijdag een "mix van allerlei maatregelen" bekend maakt. "Daar moet je wel bij aantekenen dat dit de week van de waarheid wordt genoemd, maar dat het ook zomaar kan worden doorgeschoven naar volgende week. Want eenvoudig is het echt allemaal niet."

Spuitelf laat ook van zich horen

LTO-vakgroep Melkveehouderij betreurt het uiteenvallen van de Taskforce Ammoniak. Dit collectief van belangenbehartigers in de zuivelketen werd vorige week opgeheven door druk van buitenaf en de blokkade bij het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. LTO-vakgroep Melkveehouderij, NMV, NAJK, Biohuis, Netwerk Grondig en NZO richtten de Taskforce Ammoniak op na het vonnis van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof in mei. De taskforce werd eind vorige week opgeheven. De taskforce werkte aan het doorrekenen van scenario's, het in beeld brengen van de impact van het kabinetsvoorstel en het in kaart brengen van betere oplossingsrichtingen. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij: 'We wilden een soort totaalplan, anders hobbelen we als sector van dossier naar dossier. Lijdzaam afwachten was voor ons geen optie. We zouden onze leden ernstig tekort doen als we op dit soort cruciale momenten op onze handen zouden gaan zitten.' Druk Onder druk van andere partijen in de melkveehouderij is daar nu een einde aan gekomen. 'Ze zeggen weleens: 'Onder druk wordt alles vloeibaar.' Helaas geldt dat ook voor zaken als het lekken van concepten, verspreiden van fake news en het ondermijnen van vertrouwen', zegt de melkveehouderijvoorman. 'We vinden het ongelofelijk jammer dat we dat om ons heen hebben zien gebeuren. Het eigen gewin van bepaalde organisaties en personen lijkt soms een groter goed dan het beste doen voor de sector.' Schouder aan schouder Meulenbroeks benadrukt veel belang te hechten aan het schouder aan schouder staan met elkaar en samen verder te bouwen aan een sterke melkveehouderijsector in plaats van afbreken. 'We hebben binnen LTO Nederland moeten constateren dat dit in deze taskforce niet lukt. Daarom gaan we op eigen kracht verder. De vakgroep zet zich onverminderd in om te komen tot een stikstofbeleid dat werkbaar is, toekomstperspectief biedt en recht doet aan onze mooie agrarische sector.' Ledenbijeenkomsten De vakgroep is gestart met ledenbijeenkomsten. Op tachtig bijeenkomsten, verspreid over het land, gaan de vakgroepleden in gesprek met de achterban en bespreken ze met hen de inzet van LTO. De zeven punten van inzet zijn het invoeren van een drempelwaarde, uitvoeren van realistische en transparante stikstofmetingen, het respecteren van vergunde rechten, geen koppeling van fosfaat aan ammoniak, geen afroming van 30 procent bij extern salderen, een schot om de landbouw en een Nationaal Landbouw Investeringsfonds

CDA'er Von Martels mocht boeren niet vertellen over inzet voor uniform stikstofbeleid

Hij is de enige boer in de Tweede Kamer, maar mocht vandaag niet spreken tijdens het boerenprotest in Den Haag. CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen is verbaasd en teleurgesteld dat de organisatie alleen oppositiepartijen de ruimte gaf om het woord te doen. "Ik had graag willen zeggen waar we mee bezig zijn." Von Martels doelt daarmee op het inzetten op verhoging van de stikstofnormen, om het beleid meer gelijk te trekken met omliggende landen. "We willen dolgraag de grenswaarde, die in Nederland heel laag is en in Duitsland op een veel hoger niveau ligt, verhogen om te zorgen dat er ook weer meer mogelijk is in Nederland. Maar dat moet goed onderbouwd worden en juridisch houdbaar zijn. Daar moet reparatiewetgeving op komen." Donderdag willen het CDA en andere fracties dit aan bod laten komen. Uniform beleid Von Martels erkent dat de normen zoals die er nu liggen in het belang van de natuur zijn. "Maar als je merkt dat in verschillende landen er op een andere manier mee om wordt gegaan, dan vind ik dat we uniform beleid moeten hebben. Ik vind het jammer dat alle landen hun eigen manier gaan bedenken en dat de manier van meten en interpreteren verschillend is." https://www.youtube.com/watch?v=h8eViviJTx4

Carola dubieuze gesprekspartners

Zag ik zojuist langskomen. Wie is de volgende die een kopje koffie mag doen op het lnv? Volkert? Tekst is van Caroline vd Plas. Criminelen aan tafel bij Carola - nieuwe column Erwin Vermeulen, een dierenextremist, inbreker en werkzaam bij de dierenextremistenorganisatie Animal Rights blijkt regelmatig aan tafel te zitten met het ministerie van LNV om mee te praten over het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Woensdag 25 september nog, was hij bij een gesprekstafel over dierenwelzijn, georganiseerd door het ministerie én in aanwezigheid van minister Carola Schouten. Het is de waanzin ten top, een grof schandaal en een mes in de rug van boeren dat dit soort lieden wordt uitgenodigd om mee te praten over beleid. Vermeulen is al meerdere malen gearresteerd voor dierenextremistische acties. Deze week nog werd hij aangehouden toen hij samen met Peter Janssen, beter bekend onder de naam Vegan Streaker, aan het inbreken was bij konijnenhouder Henk Oonk in Vragender. Hoe is het mogelijk dat onze overheid criminelen als Vermeulen beschouwt als volwaardige gesprekspartners? Wat is er in hemelsnaam aan de hand bij ons landbouwministerie dat zij mensen, die inbreken en boeren intimideren, serieus neemt? Minister Carola Schouten zou hier een stokje voor hebben moeten steken en hebben moeten zeggen: “Dit gaan wij niet doen”. Varkenshouders die de wet hebben overtreden mogen van Schouten niet deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij, maar iemand die bij boeren inbreekt, mag wel meepraten over dierenwelzijnsbeleid? Boeren worden in Nederland door de overheid behandeld als criminelen, en de echte criminelen mogen aan tafel meepraten bij diezelfde overheid. Het is ongelooflijk en de wereld op zijn kop. En ik snap ook niet dat de andere mensen die hebben deelgenomen aan de gesprekstafel Dierenwelzijn, niet hebben ingegrepen en waarom is niet iedereen massaal weggelopen toen ze Vermeulen aan de tafel zagen zitten? Of geëist: 'Hij eruit of wij eruit'. Ik hoop en verwacht dat de Tweede Kamer, minister Schouten zo snel mogelijk op het matje roept en hier Kamervragen over gaat stellen. En dat het haar en haar ministerie verboden wordt om Vermeulen, of welke gearresteerde extremist dan ook, ooit nog uit te nodigen om mee te praten over beleid. Of gaat minister Ferd Grapperhaus binnenkort ook Willem Holleeder uitnodigen om aan tafel te schuiven om mee te praten over het beleid van Justitie en politie? Ons land wordt steeds gekker. Dus het zou zomaar kunnen, als er niet snel wordt ingegrepen.

Boeren, burgers en buitenlui... - dr Kelder en Co

[b]Originele beschrijving[/b] Rijen dik stonden de tractoren van boze boeren op het Haagse Malieveld geparkeerd. Massaal werd er afgelopen dinsdag gehoor gegeven aan de oproep op naar Den Haag te komen om te protesteren. Maar tegen wat eigenlijk? ‘Ik vond het een uiting van frustratie en onmacht,’ betoogt prof. dr. Jan Douwe van der Ploeg, emeritus hoogleraar rurale sociologie aan de Wageningen Universiteit. ‘Terwijl, de boeren zijn een groep die zeer goed wordt gehoord en gewaardeerd en die ook financieel door de Nederlandse samenleving en door Europa wordt ondersteund. Waardering dus van alle kanten. Maar tegelijkertijd is er die grenzeloze frustratie en dat komt omdat boeren gevangen zitten in een ontwikkelingsmodel dat is vastgelopen’.Grappige paradoxFrustratie dus. Over regelgeving, beeldvorming en politici die elke keer een ander beleid voorstaan. Maar de boeren zijn een van de weinige beroepsgroepen die structureel inkomenssubsidie krijgen. Hoe zit dat dan? Van der Ploeg hierover: ‘Nederland krijgt per jaar zo’n 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies. Dat komt gemiddeld neer op twintigduizend euro per boerenbedrijf. En dat is een grappige paradox, dit zijn de competitieve bedrijven, die kunnen de confrontatie op de wereldmarkt aan. Maar ze zijn wel afhankelijk van die inkomensondersteuning. De ironie is, de kleine bedrijven krijgen vrijwel niets’. Alles gaat dus naar de grote jongens. En de landbouwlobby in Europa is zo sterk, hier gaat voorlopig ook niets aan veranderen. Dat zouden dus blije boeren moeten zijn.MinisterDan blijft de vraag: waarom zijn die boeren zo boos? Ruim tweeduizend tractoren in Den Haag. Kan het zo zijn dat de boeren die daar stonden onderling ook erg verdeeld zijn. Van der Ploeg denkt van wel en dat begint al bij de Minister van Landbouw, Carola Schouten: ‘Alle tegenspraken die inherent zijn aan de Nederlandse landbouw die komen bij deze minister terug. Ze laat het schip doordenderen en elke keer stuit die op een grens. Deze keer is dat stikstof, de volgende keer zal het energieverbruik zijn.’ En ook al verdient een boer fors meer dan modaal, daar staan wel torenhoge schulden door forse investeringen tegenover. De totale schuld van de agrarische sector is volgens Van der Ploeg meer dan dertig miljard. ‘De sector is bijna het Griekenland van de Nederlandse economie’. En daar zijn ook de banken debet aan, met name de Rabobank. ‘Die doet aan greenwashing,’ aldus de Wageningse emeritus hoogleraar. ‘Om de Nederlandse landbouw heen wordt de illusie van duurzaamheid gecreëerd. Terwijl het in zich een ‘kaduuk’ systeem is, dat voorbij de grenzen van samenleving en natuur is gegroeid’.Maar daar hebben we de boeren op het Malieveld niet over gehoord.

Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet.

Feynman en/of Feiten – De Pokongranaat De dubieuze rol van het RIVM in de stikstofgekte Onze regels zijn ruim 400 keer strenger dan in Duitsland. Daar is meer dan 20 mol per hectare per jaar toegestaan, hier staat de streep al op 0,05 mol/ha/jaar. Het ministerie van I&W geeft al toe: 32% van de neerslag van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland komt uit het buitenland. Als wij onze veeteelt ietsje over de grens gooien, wordt dat alleen maar erger. Nu al importeren we 61 miljard aan landbouwproducten. Het PAS-systeem wilde per project een uitzondering maken, en daarmee per activiteit bepalen wat wel of niet is toegestaan. Het had het meest zorgvuldige systeem van de EU kunnen worden. Helaas afgekeurd, dus mag er niets meer. We willen een miljoen woningen bouwen voor 2030 omdat de bevolking jaarlijks met honderdduizend groeit. Hoe bizar laag 0,05 mol per hectare per jaar is, blijkt als je gaat rekenen. Ik heb in de regeling nog niet gevonden of ze het element stikstof (N2) bedoelen die voor 78,5% in onze atmosfeer zit, of het atoom stikstof. Daardoor kan ik er een factor twee naast zitten, wat compleet verwaarloosbaar is bij de factor ruim 400 hierboven. Ammonium (NH4+) weegt 18 gram per mol. Nitraat (NO3-) weegt 62 gram per mol. Gemiddeld 40 gram per mol. Bij ons plafond mag er 2 gram ammoniumnitraat per hectare per jaar op het land komen. Dat is een halve theelepel op twee voetbalvelden. De regels zijn nog extremer dan Thierry Baudet al inschatte. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar als iemand jaarlijks voor € 2,89 een busje van 100 gram Pokonpoeder koopt en dat zorgvuldig uitstrooit op een hectare Natura2000-gebied, dan overschrijdt deze milieuterrorist de norm al 23 keer. In ieder busje zit immers 45,7 gram ammoniumnitraat. (De 16% stikstof geeft 16 gram stikstof, daar komt nog zuurstof en waterstof bij.) Ik heb altijd gedacht dat ANFO een groter probleem was. Maar nu we dit weten moet alle kunstmest bij alle bouwmarkten en tuincentra uit het schap. Moeten natuurgebieden met dienstplichtige militairen beveiligd worden tegen dumping van kunstmest & drugsafval. En moet er een zo groot mogelijke bevolkingsreductie komen door baby's op te eten. Als je stikstofoxiden en ammoniak op 1 hoop gooit, krijg je iets heel moois. Stikstofoxiden vormen salpeterzuur, het ammoniak is basisch. Die gaan elkaar neutraliseren. Compendium voor de Leefomgeving schrijft dat de zuurgraad in de bodem met anderhalf procent is gedaald over een periode van 17 jaar, erkent dat de neerslag van zuren gedaald is en ziet vooral natuurlijke oorzaken. De extra stikstofoxiden en ammoniak kunnen nog wel een ander effect hebben in Natura2000-gebieden. Sommige planten zijn afhankelijk van weinig ammonia en nitraat in de grond. Dit geeft ook kansen, rond een natura2000 gebied zou je planten kunnen kiezen die veel ammonia en nitraat hun omgeving halen en daarmee afvoeren, de meest kosteneffectieve maatregel. Dat zie je ook terug in het luchtmeetnet, de beste scores zijn de achtergrondstations, zoals De Rijp-Oostdijkje, Cabauw-Wielsekade en Fijnaart-Zwingelspaansedijk. Alle drie midden op het platteland, tussen de boeren waar ons eten vandaan komt. Waarom moeten de boeren het meeste inleveren? Ze leven en werken in de schonere lucht. Kijk je naar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dan zie je eigenlijk een bijzonder informatief hoorcollege meetfouten maken. Diverse stations staan pal naast veestallen, of direct boven een rioolput. Die meet niet de algemene luchtkwaliteit buiten, maar vooral lokale riooldamp. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat de RIVM even helemaal los met het aanvullen van missende meetdata. Het RIVM bepaalde ook depositie van ammoniak in Bargerveen met de COTAG installatie. De hoogste waarde werd gemeten in februari 2012, (p24 PDF) terwijl die ammoniak toen niet in de lucht zat. Vanwege een ongewoon strenger winter werd de mest pas na februari uitgereden. Dat is alsof je regen kunt meten, die nog niet gevallen is. Het ministerie van I&W publiceerde een stukje propaganda. Weer de landbouwsector compleet verguisd met Hollywoodaccounting. Zo worden vliegbewegingen boven de 3000 voet (914 meter) niet meegeteld. Een Boeing 737 of Airbus A320 zit binnen anderhalve minuut na het opstijgen al boven dat plafond, binnen het rekenmodel worden alle vliegtuigen daarboven magisch aangedreven. Dat is vreemd, omdat stikstofoxiden en ammoniak beide zwaarder zijn dan de rest van de lucht, en goed oplosbaar in water. Dit komt vanaf iedere hoogte netjes naar beneden. Als gas, of opgelost in regenwater. Misschien iets later, misschien iets beter verdeeld, maar dit rekenmodel kijkt bij die uitstoot even de andere kant op. Het plaatje van vorige week bestaat alleen in computermodellen. Die scherpe verschillen zie je niet terug in het luchtmeetnet. Midden in de stad geeft hooguit drie keer zo veel NO2 dan de achtergrondstations. Het klopt niet met satellietmetingen, waar Amsterdam en Schiphol roder zijn dan Brabant. De theorie wordt afgewezen door de praktijk. Er wordt overdag 40 microgram NO2 per kubieke meter gemeten. (Ruim beneden het maximum van 1910 microgram per kubieke meter die de ILO & WHO publiceren.) De 221 ton stikstofoxiden en 127 ton ammoniak geven samen 148 ton pure stikstof. Verdeelt over onze vier miljoen hectare 36 gram/ha/jaar. De vergunningsgrens is verwaarloosbaar bij de huidige neerslag. Er bestaat een commercieel belang bij ingenieursbureaus om zo veel mogelijk onder deze stikstofregeling te laten vallen. Hoe lager de norm, hoe meer complexe milieueffectrapportages, hoe meer dure (preventieve) stikstofdepositieberekeningen. Zelfs voor gasloze huizen met een elektrische auto voor de deur, die lokaal niets uitstoten. Allemaal risicoloos & repetitief draaien van hetzelfde Excelletje, tegen een vorstelijk uurtarief. Verzorgd door goedkope specifieke getrainde administratieve krachten. Binnen de kantoortuin de one-trick pony's, zonder behoefte aan een gedegen technische opleiding. De idiot savant die dit stikstofmodel gemaakt heeft, maakte een regenboog en vond de pot met goud. De persoon die dit verzonnen heeft, creëerde een fantasiewereld en markt voor technische adviezen, maar gaat blijkbaar zelf met het vliegtuig met vakantie. Ik hoop dat er ook een plan komt wat we gaan eten. Want zelfs veganisten zijn afhankelijk van boeren voor hun granen, peulvruchten, tofu, noten en zaden. Of zijn ze nog jagers en verzamelaars? In de originele tekst staan ook nog wat verhelderende afbeeldingen

Belangenbehartiging is failliet

Ik had vanochtend beloofd een reactie te geven op het vertrek van NMV uit Zuivelnl. Voor dat ik begin doe ik de mededeling dat ik alles op persoonlijke titel doet, wel met steun van een aantal mensen uit de periferie Ik ben vanaf 1994 betrokken de belangenbehartiging. Eerst regionaal bij GLTO tot 2000. Reden van vertrek toen was dat het belang van een enkele individu boven het ledenbelang uit steeg. Daarna ben ik vrij snel in het landelijk bestuur van de NMV toegetreden tot juli 2017. Daarna nog dagelijks/wekelijks contact voor advies. In 2018 mede initiatiefnemer van de oprichting van STAF tot mei dit jaar. De afgelopen week was een prachtig voorbeeld hoe het moet in de sector. Maar achter de schermen was er veel rumoer over belangenbehartiging. Agractie de kolen uit het vuur laten halen en de elite die vervolgens achter op de rijdende trein zo nodig willen springen. In het fosfaatdossier zitten tot op de dag van vandaag grote tekortkomingen in, die door ondeskundigheid niet opgelost worden. Van begin af aan was duidelijk waar het probleem zat en na twee jaar is het nog een chaos, waarbij de sector binnenkort wrs nog met een nieuwe taakstelling geconfronteerd wordt. Waarom, door allerlei stommiteiten zijn er te veel fosfaatrechten uitgedeeld. Berekeningen kloppen niet en men komt niet in actie. Sterker nog belangenbehartigers hebben de moet niet om het te vertellen aan de leden en oplossen al helemaal niet. STAF was een prachtige stap, veel steun van jullie en de periferie. Maar de strijd met LTO en het bemoeien met onze dossiers heeft mij doen besluiten te stoppen. Zo'n aanval van binnenuit gaf strijd en dat wilde ik niet. Stikstof. Door mede opzetten van de PAS in 2014, zijn de bestuurders nu medeverantwoordelijk. Maar de overheid faciliteert, en net zoals bij fosfaat hebben zij de fouten gemaakt. In het advies Remkes staat op pagina 26 duidelijk dat een mogelijke oplossing bij de sector ligt en middels een AVV zou dat opgelost kunnen worden. In plaats van daarop als belangenbehartigers afwijzend te reageren, heeft men de aangeboden de regie te willen nemen. Zonder dat voor te leggen aan de leden. Dit is een minachting naar hun achterban. Omdat de belangenbehartiging versnippert is, moest Zuivelnl naar voren geschoven worden als DE branche organisatie. Net zoals bij fosfaat zouden zij de uitvoerende macht kunnen hebben. Nu is de democratie ver te zoeken in deze organisatie, waarbij 1 van de 5 stemgerechtigde zetels ingenomen wordt door NMV. Modernisering is al bijna een jaar aan de gang maar democratisering voert daar niet de boventoon in. Dit was voor een aantal leden van de NMV, waaronder ik, de reden om met het bestuur in overleg te gaan. Unaniem is besloten om het lidmaatschap te beëindigingen. Voortdurend is het ledenbelang in het gedrang. Een zeer moedige stap van het bestuur, die kiest voor hun leden en niet voor de elite. Afgelopen dinsdag was een prachtig en duidelijk signaal, bestuurder ga voor ons belang!. Maar vandaag draait Zuivelnl weer op volle toeren om middels enorme hoeveelheden geld stikstof onderzoek door LTO noord over te laten doen. Dit terwijl Mesdag al zoveel voor de sector heeft onderzocht en bekent gemaakt en nog gaat doen. NMV heeft een moedig besluit genomen door niet meer aan deze poppenkast mee te doen. Zuivelnl is alleen opgezet om de verwerkende industrie te faciliteren, maar boerenbelang is daar ondergeschikt aan. LTO WAT DOEN JULLIE , GAAN JULLIE BOERENBELANG OF VOOR DE ELITE?

Sieta: #doesnormaal!!

*Sieta: #doesnormaal* Gisteren heeft de DDB ten onrechte beweerd dat de overheid latente stikstofruimte zou kunnen innemen via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij ZuivelNL, en roept melkveehouders op om hun lidmaatschap bij LTO op te zeggen om dit te voorkomen. Deze bewering en oproep van de DDB is niet alleen volkomen onzin, maar ook nog eens schadelijk voor de sector. Het is voor LTO onacceptabel dat latente ruimte bij melkveehouders, buiten de huidige wettelijke kaders, wordt ingenomen. Boeren hebben door de fosfaatrechten al moeite om latente stalruimte in te vullen, die ruimte afpakken kan echt niet. Laat staan dat daar een AVV voor zou worden ingezet. Bovendien kán de overheid helemaal geen gebruik maken van de private AVV bij ZuivelNL. Het initiatief voor het inzetten van deze AVV ligt namelijk altijd bij de leden van ZuivelNL. En die zijn dat geenszins van plan om dat hiervoor te doen. Deze actie van de DDB is ondoordacht, onjuist en onzinnig. Het zou de DDB sieren als ze hun energie zouden inzetten op het bewaken en versterken van onze mooie melkveehouderijsector, zoals een belangenbehartiger betaamt, in plaats van deze te beschadigen en melkveehouders tegen elkaar uit te spelen. Want juist in deze tijd is het belangrijk om, kritisch maar constructief, schouder aan schouder te staan.

Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank

[b]Persbericht Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het RIVM, nu de stikstofwetgeving onderuit is gegaan. Omdat het RIVM die transparantie niet wil geven, is Mesdag Zuivelfonds een procedure gestart tegen het rijksinstituut om inzage af te dwingen. [/b] “De schade voor de landbouw, de bouwsector en andere projecten is enorm en dat mede doordat het stikstofmodel fouten lijkt te bevatten”, verklaart Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het fonds. Wetenschappers die het model willen controleren, wordt inzage geweigerd. Het RIVM stelt ‘het niet nodig te vinden’ en ‘de toegevoegde waarde er niet van te zien’ dat externe wetenschappers onder de motorkap van het model kijken. Mesdag Zuivelfonds probeert al jaren inzicht te krijgen in de onderbouwing van het stikstofbeleid. Dat valt niet mee. Maar liefst 3,5 jaar intensief trekken, sleuren, inzet van de Tweede Kamer en een kort geding waren nodig om de meetdata van zo’n 200 veldproeven te mogen inzien, die ten grondslag liggen aan het stikstofbeleid voor de landbouw. In dit geval ging het om metingen van Wageningen UR. Momenteel worden deze metingen wetenschappelijk onderzocht in de Verenigde Staten, binnenkort worden de uitkomsten verwacht. Ook het RIVM werkt niet mee aan een transparant stikstofbeleid. Onderzoekers die de onderbouwing van het stikstofmodel voor natuurgebieden willen toetsen, worden weliswaar gastvrij uitgenodigd door het RIVM voor een gesprek. De openbaarheid van bestuur kent echter een grens, onder de motorkap van het stikstofmodel mag niet worden gekeken. Al een jaar lang proberen externe wetenschappers inzage te krijgen. Tevergeefs. Vogelaar wil dat het RIVM de wetenschappers met spoed toelaat, om het stikstofmodel voor natuurgebieden te controleren. Voordat er onomkeerbare regelgeving op wordt gebouwd. “Van de overheid mag je deze transparantie verwachten. Als dat niet met vriendelijk vragen kan, dan maar via de rechter.” Vogelaar heeft sterke aanwijzingen dat het RIVM wat te verbergen heeft. Het RIVM had namelijk wel een aantal datasets beschikbaar gesteld. Die brachten aan het licht dat de meetdata in natuurgebieden een andere trend laten zien dan de uitkomsten van het rekenmodel. Het model past een mysterieuze statistische bewerking toe, die de stikstofhoeveelheid laat toenemen. “Er gebeurt iets vreemds met de cijfers, wij willen weten wat er aan de hand is.”

Gouden kans voor boeren

Nu ook de commissie Remkes met een voorstel voor forse krimp van de veestapel komt, lijkt inkrimping moeilijk te keren. De vraag is nu hoe dit moet gebeuren: vrijwillig (uitkopen) of met dwang, bijvoorbeeld korting dierrechten. In een ander topic zag ik al berekeningen voorbij komen hoeveel dit bij uitkoop zou moeten kosten, zo las ik het bedrag van 7,5 mrd. Welnu, juist op Prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet dit najaar met een investeringsfonds gaat komen, waarbij een bedrag van 50 mrd wordt genoemd. Bedoeld om de economie aan te jagen. Een economie die nu stil dreigt te vallen oa vanwege de stikstofproblematiek. Mijn voorstel: laten we onze energie niet steken in een welles/nietes verhaal met betrekking tot de werkelijke stikstofdepositie van de landbouw, dat wordt een eindeloze discussie. Laten we liever inzetten op een goede uitkoopregeling. Er zijn inderdaad de nodige boeren zonder opvolger die hier mogelijk belangstelling voor hebben, en wat belangrijk is: het geld is er, in overvloed zelfs. En desnoods kan de overheid nog riant bij lenen (ze krijgt er zelfs geld op toe)! De stoppende boeren kunnen dan riant uitstappen, de blijvers krijgen weer meer ruimte, de economie kan weer draaien...iedereen blij. Dus ga voor die pot met geld!

Een jaloerse blik op stikstofruimte van een ander

[b]Boeren zijn gewend om binnen milieugrenzen te opereren. Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State is afgeschoten en woningbouwprojecten, de opening van vliegveld Lelystad, nieuwe snelwegen en industrieën op de helling staan, moeten ook veel anderen aan uitstootnormen wennen. PETER SMIT, REDACTEUR NIEUWE OOGST[/b] Tijdens dat wennen wordt er met een jaloerse blik gekeken naar de stikstofruimte van een ander. Het duurde dan ook niet lang voordat de aanval op de veehouderij werd geopend. Donderdag viel ik midden in een Radio 1-interview met GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders die een plan van aanpak van zijn partij voor de woningcrisis aankondigde. Kern daarvan is dat de overheid weer aan het roer moet bij het bepalen van de huurprijzen. Smeulders, oud-wethouder van Helmond en daardoor bekend met de veehouderij in De Peel, noemde ook het uitkopen van veehouders als een manier om stikstofruimte te creëren voor nieuwe woningbouw. Want, zo beweert hij: 'Alle stikstofruimte wordt ingenomen door de veehouderij.' Dit is overigens onjuist. De veehouderij is volgens het RIVM goed voor 42 procent van de stikstofuitstoot. Dat is veel, maar niet alles. Politieke luchtballonnetjes als die van GroenLinks kunnen we de komende maanden meer verwachten, totdat de commissie-Remkes die zich over de PAS-impasse buigt, met aanbevelingen komt. LTO Nederland heeft daarin zijn eigen inbreng om het belang van de familiebedrijven in de veehouderij te bepleiten. We kunnen nog meer luchtballonnetjes rond het PAS verwachten Een flinke steun in de rug voor de veehouderij viel gisteren te lezen in dagblad De Stentor. De krant hield een online peiling over het voornemen van provincie Overijssel om de vrijstelling voor beweiding van rundvee te schrappen. Een verschrikkelijk voornemen, oordeelt 95 procent, toen het aantal stemmers op 1.705 stond. De Stentor wordt gelezen op de Veluwe en in het gebied rond de IJssel. Een gebied waar de bewoners nog een band hebben met het boerenbedrijf, zo blijkt.

VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig

[quote]De auteurs dragen een aantal belangrijke oplossingen aan, zoals het verkleinen van de totale voedselvraag door het volgen van een meer plantaardig dieet en het tegengaan van voedselverspilling.[/quote] Om klimaatverandering te stoppen, de menselijke voedselvoorziening veilig te stellen en de resterende biodiversiteit te beschermen is een radicale omslag in menselijk landgebruik noodzakelijk. Dat is de voornaamste conclusie van een nieuw rapport over de wisselwerking tussen klimaatverandering en menselijk landgebruik, dat donderdag in Genève wordt gepresenteerd door VN-klimaatorganisatie IPCC. In het rapport wordt gewaarschuwd voor grote gevolgen voor de landbouw en de wereldwijde voedselvoorziening door onder andere toenemende verwoestijning. Klimaatverandering en onduurzaam landgebruik versterken elkaars effect en zorgen voor 'degradatie' van landbouwgronden, waardoor de gemiddelde voedselproductie per hectare dreigt af te nemen. Tegelijk is intensief menselijk landgebruik ook een groeiende aanjager van klimaatverandering. Dat landgebruik wordt voornamelijk aangedreven door de veranderende vraag naar voedsel. Zo leidt wereldwijd toenemende vleesconsumptie via een groeiende vraag naar veevoer tot grootschalige ontbossing. Die ontbossing is een belangrijke bron van CO2, net als drainage van veengebieden ten behoeve van landbouw. Tezamen is dit landgebruik volgens cijfers uit het rapport verantwoordelijk voor 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. In combinatie met verdere uitstoot van de voedselproductie loopt dit aandeel op tot bijna een derde van de menselijke CO2-uitstoot. Volgens het IPCC is het daarom noodzakelijk om in de strijd tegen klimaatverandering niet alleen te kijken naar de uitstoot van vervoer, industrie en de energiesector, maar om er ook voor te zorgen dat het menselijk landgebruik duurzamer wordt. Geen enkele maatregel is groot genoeg om het hele probleem aan te pakken, nuanceert de Zuid-Koreaanse IPCC-voorzitter Hoesung Lee tijdens de persconferentie in Genève: "aanpassing in landgebruik is onderdeel van de oplossing, maar landgebruik kan dit niet alleen oplossen."

Melkboer16


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
510
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 58min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering