BBB-kandidaten bij Provinciale Staten zijn opportunistische gelukszoekers

BBB had aanvankelijk veel moeite om kandidaten te vinden voor de Provinciale Staten. Daar kwam verandering in toen de boerenpartij omhoog schoot in de peilingen. “Toen werden we bedolven onder de aanmeldingen”, aldus fractiemedewerker Femke Wiersma in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/17/de-bbb-leden-in-friesland-klappen-voor-elke-kandidaat-2-a4154402 Op de lijsten voor de Provinciale Staten staan dus veel opportunisten die zich pas meldden toen duidelijk werd dat het via BBB makkelijk is om een baantje in de politiek te bemachtigen. Het gaat veelal om mensen zonder enige ervaring en om figuren die eerder met gedoe elders vertrokken. Zo is de lijsttrekker in Zeeland Kees Hanse. Bij de vorige Provinciale-Statenverkiezingen werd hij nog verkozen voor Forum voor Democratie. Die partij beleefde destijds haar electorale hoogtepunt, waarna de boel als een kaartenhuis in elkaar stortte. In Den Haag gaat menigeen ervan uit dat BBB eenzelfde lot beschoren zal zijn, schrijft politiek verslaggever Petra de Koning van NRC: “BBB doet het vast goed op 15 maart, daarna ontploft de boel.” Chris Aalberts, die de nieuwe rechtse partijen al jaren op de voet volgt, verwacht een vergelijkbaar scenario, schreef hij in september: “BBB wint in maart glansrijk de verkiezingen zoals Forum dat vier jaar eerder deed. Er is waarschijnlijk nog een overeenkomst: daarna hoort u nooit meer iets van al die Statenleden, behalve natuurlijk als er ruzie komt. Grote kans dat die er komt.”

Melkveehouders Gerda en John willen niet wijken voor militaire kazerne

Melkveehouders John en Gerda Meijer begrijpen niet dat het Rijk een grote kazerne wil neerzetten op hun land. Het tweetal heeft aan het Erkemederpad een veebedrijf van 55 hectare met 170 melkkoeien. Het is één van de acht boerderijen die op de grond staan waar Defensie mogelijk de kazerne wil bouwen. John en Gerda Meijer vinden dat plan absurd. Ze hopen dan ook dat de plannen snel van tafel gaan. John luisterde op vrijdag 2 december naar Omroep Flevoland en hoorde daar over de plannen van Defensie om in Zeewolde een kazerne te bouwen. Hij vroeg zich af of collegaboeren zouden weten waar dit is. Om half vier ’s middags diezelfde dag reed hij naar huis om koffie te drinken en bij aankomst stonden er twee mannen van Defensie voor de deur. Daar werd het echtpaar verteld dat hun bedrijf onderdeel is van de voorkeurslocatie voor een superkazerne. "Ik schrok me echt rot", vertelt Gerda Meijer. "Op dat moment heb je dan ook echt geen woorden. Absurd." [quote:Gerda Meijer, melkveehouder:"Je probeert het weg te stoppen, maar het is er 24/7"] Stel moest al eerder noodgedwongen verhuizen De plannen van de kazerne roepen direct herinneringen op aan jaren geleden. John en Gerda wonen nu zo’n acht jaar in het gebied de Zuidlob, nadat ze al eerder moesten verhuizen voor plannen van het Rijk. Het gezin woonde aan de Dodaarsweg in Zeewolde en moest daar weg voor de de plannen van Defensie. Dat zou een natuurlijke verbinding worden tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. "En nu krijgen we weer te horen dat we moeten vertrekken", vertelt John. "We zijn er echt niet blij mee."de plannen van Defensie"Je probeert het weg te stoppen. Maar het is er 24/7", vertelt Gerda. Samen met de zeven buren schreven ze dinsdag de plannen van Defensie met een reeks bezwaren. De ondernemers zijn nu druk bezig om hun kant van het verhaal over het voetlicht te brengen. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en de Eerste Kamer. "We hopen op deze manier toch de mensen te kunnen overtuigen dat het niet een goed idee is om alles wat groen is in te leveren voor wat grijs is." Lobby van Verbeek Volgens Gerda Meijer is Flevoland niet geschikt voor ‘hyperscale’ scenario’s. Toch heeft de plannen van Defensie Leen Verbeek gelobbyd voor deze kazerne in Zeewolde. Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde liet dinsdagavond weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze lobby. Ook zei Gorter dat een grootschalige kazerne de plannen van Defensie van het college van burgemeester en wethouders. John en Gerda Meijer hopen dan ook dat het college van Zeewolde zich ervoor gaat inzetten om het beoogde kazernegebied agrarisch te houden.

Wakker Dier: melkkoeien staan 85 procent van hun leven op stal

[b]We zijn weer 14 dagen verder, alle ziektes en andere aandoeningen zijn blijkbaar op, nu ligt de weidegang onder de loop:[/b] Koeien die in de lente mogen weiden, staan alsnog gemiddeld 85 procent van het jaar binnen, in een vaak te krappe stal. In een nieuwe radio- en buitenreclame onthult Wakker Dier dit vandaag aan het grote publiek. Anne Hilhorst van Wakker Dier: "Koeien horen in de wei waar ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen, niet in krappe stallen."  Koeien staan gemiddeld steeds langer binnen. Waar koeien in 2013 gemiddeld nog1.700 uur buiten stonden, was dit in 2021 nog maar 1.300 uur. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ieder jaar neemt het aantal weide-uren verder af. Hilhorst: “Ondanks alle mooie beelden die de zuivelindustrie ons voorschotelt, gaat het de verkeerde kant op.” Kale plekken, verwondingen en stress De meeste koeien leven in ligboxstallen. Zij liggen dan op een plek tussen twee stangen. Ligboxen zijn vooral handig voor de melkveehouder, omdat het gemakkelijker schoon te maken is. Het is geen goed systeem voor de koeien. De ‘boxen’ zijn krap en een koe kan alleen op bepaalde manieren liggen. Kale plekken, verwondingen en stress komen in een ligbox systeem vaker voor dan in een vrijloopstal. Geen ligplek voor koeien laag in rang Hoewel er geen wettelijke regels voor zijn, hanteren de meeste melkveehouders een maximale bezetting van honderd procent. Dat betekent dat er voor iedere koe een ligplek is. Maar dat is voor koeien eigenlijk te weinig. Het zijn kuddedieren met een sterke hiërarchie. Ze willen samen optrekken met hun metgezellen en afstand houden van koeien hoger in rang. Hilhorst: “Een koe laag in rang zal niet naast een dominante koe gaan liggen, ook niet als dat het laatste plekje is. Zij zal blijven staan en dat geeft stress.” Cijfers over weidegang Wakker Dier gebruikt bij haar berekening de door het CBS gepubliceerde cijfers over het gemiddelde aantal uren weidegang van ‘weidekoeien’. Daarin zijn de koeien die helemaal nooit buiten komen niet verdisconteerd. Wakker Dier rekent met de ‘weidekoeien’ cijfers van het CBS omdat de meeste melk die Nederlanders kopen afkomstig is van weidekoeien. Zuiver is niet zo zuiver als we denken Wakker Dier startte deze zomer een campagne om het leven van de melkkoe te verbeteren. De gemiddelde melkkoe geeft 36.000 liter melk in haar leven. Daarvoor moet ze hard werken onder vaak slechte omstandigheden. Veel dieren zijn ziek, of de uitputting nabij. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “In de gangbare melkindustrie worden koeien echt gesloopt.” Wakker Dier wil dat alle melk minimaal gaat voldoen aan één ster van het Beter Leven Keurmerk en/of Nederlands biologisch (Natuurweide). Zodat het aantal weide uren en/of de omstandigheden in de melkveestal verbeteren.

Milieuorganisatie wil renovatie Binnenhof stilleggen om stikstof

De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, dat daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1593500073836498944 Het handhavingsverzoek volgt op een uitspraak van de Raad van State van twee weken geleden. Die besliste toen dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouwvrijstelling. Volgens de hoogste bestuursrechter is de vrijstelling in strijd met Europese natuurbeschermingsregels. Voor de verbouwing van het Binnenhof werd juist gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling, blijkt uit een brief die de NOS heeft ingezien. In die brief schrijft de Omgevingsdienst Haaglanden aan het Rijksvastgoedbedrijf dat "voor de activiteiten beschreven in de conceptaanvraag geen vergunningplicht (...) geldt" vanwege de bouwvrijstelling en dat daarom ook geen vergunning is verleend. 'Illegale verbouwing' Dat is nu, na de uitspraak van de Raad van State, een probleem, zegt Mobilisation for the Environment (MOB). Omdat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden, stelt de milieuorganisatie dat de renovatie van het Binnenhof illegaal plaatsvindt. Valentijn Wösten, raadsman van MOB, vindt het "onverkoopbaar" dat wordt gehandhaafd bij boeren die door fouten van de overheid zonder stikstofvergunning zitten, terwijl het Binnenhof zonder verplichte vergunning wordt verbouwd. "En als iemand zich aan de wet moet houden, is het het hart van de democratie wel." Bij de verbouwing komt relatief weinig stikstof vrij en van die stikstof komt dus ook heel weinig in gevoelige natuurgebieden terecht. Maar op slechts 3 kilometer afstand van het Binnenhof ligt het beschermd natuurgebied Meijendel en Berkheide, in de duinen. Daar komt al meer stikstof neer dan de natuur aankan en daardoor kan een rechter oordelen dat ieder klein beetje extra neerslag te veel is. Onorthodoxe middelen Het is vooral een principekwestie, beaamt Wösten. "Het spijt ons dit te moeten doen, maar blijkbaar zijn er onorthodoxe middelen nodig om politici ervan te doordringen dat het hoog tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen." "Nu de bouwvrijstelling niet meer bestaat, hebben meer bouwprojecten inderdaad een vergunning nodig", zegt universitair docent omgevingsrecht Ralph Frins (Radboud Universiteit). Er is volgens hem wel één uitzondering: zo'n vergunning is niet vereist als schade aan beschermde natuur bij voorbaat kan worden uitgesloten. Extra onderzoek De provincie Zuid-Holland laat aan de NOS weten dat het "denkbaar" is dat voor de renovatie een natuurvergunning nodig is "als gevolg van de vervallen bouwvrijstelling". Daarvoor is tot nu toe nog geen aanvraag gedaan. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt op dit moment te onderzoeken of een nieuwe vergunningsaanvraag nodig is. Daarvoor is eerst onderzoek nodig naar de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de bouw, want de bestaande berekeningen zijn achterhaald. Daarna moet worden nagegaan hoeveel van die stikstof terechtkomt in beschermde natuurgebieden. Daar is al onderzoek naar gedaan, maar de milieuorganisatie betwist de deugdelijkheid daarvan. "De provincie Zuid-Holland moet daarover een oordeel vormen en eventueel extra onderzoek laten uitvoeren", zegt Kars de Graaf, hoogleraar omgevingsrecht (Rijkuniversiteit Groningen). Het handhavingsverzoek betekent niet dat de verbouwing van onder meer de Eerste en Tweede Kamer per direct zal worden stilgelegd. De provincie heeft acht weken de tijd om met een antwoord te komen op het verzoek. Als dat niet wordt ingewilligd, zegt MOB naar de rechter te stappen. Maar ook zo'n procedure zal lang duren. Boerenbedrijven uitkopen Zelfs als MOB in die rechtszaak gelijk krijgt, zijn er nog andere manieren om de bouw toch door te laten gaan. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar boerderijen of andere bedrijven die stikstof uitstoten die kunnen worden uitgekocht om de stikstofruimte voor de verbouwing van het Binnenhof alsnog te creëren. Dat zal niet gemakkelijk gaan, want stikstofruimte is schaars. Het zou wel kunnen dat de verbouwing door deze juridische stap vertraging oploopt. De verbouwing werd in 2020 ook al met een jaar uitgesteld omdat de verbouwing niet aan de toen geldende stikstofeisen voldeed. Klem Het handhavingsverzoek toont aan hoezeer het kabinet klem zit door het stikstofdossier. Door het uitblijven van maatregelen die de stikstofuitstoot substantieel verminderen, kunnen milieugroeperingen projecten zoals de verbouwing van het Binnenhof aangrijpen om de politiek verder onder druk te zetten. Een woordvoerder van minister De Jonge, die politiek verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf, laat in een reactie aan de NOS weten dat hij verwacht dat de huidige werkzaamheden kunnen doorgaan. Wel wordt nog onderzocht welke gevolgen de vervallen bouwvrijstelling heeft voor de rest van de renovatie van het Binnenhof.

Slapeloze nacht....

Gisteren kwam hier op het forum een opmerking voorbij van een prikker die denkt dat veel boeren het hebben opgegeven…. In eerste instantie wil je in de verdediging gaan. Een boer is een boer en geeft niet op…. Toch heeft de opmerking mij een slapeloze nacht opgeleverd. Persoonlijk trek ik het boerenleed op naar het hele Wef gebeuren en zie ik de foto’s van onze lachende wereld leiders op de G20 Top voorbij komen. Ze hebben reden tot lachen daar alles wat ze al jaren hebben voorbereid en willen uitvoeren gewoon perfect uitwerkt. We worden tegen elkaar uitgespeelt, weerwoord wordt in de doofpot gestopt. Wetten worden veranderd als het niet uitkomt, belastinggeld blijft binnen komen. Gisteren naar het boerenprotest te Zwolle geweest. We kennen allemaal het verhaal waarom we daar stonden. We weten allemaal hoe fout de provincie bezig is. Maar toch…Geen reactie of gesprek van de provincie. Laat staan vanuit Den Haag. We druipen af, we weten niet wat te moeten doen. Ik zag de onmacht misschien de wanhoop in de ogen van de boeren. De betreffende Pas boeren hebben niet de steun gekregen van de provincie waar ze recht op hebben. Weer een overwinning van dit kabinet. Ze hoeven niet eens meer een wet te veranderen. Gewoon nergens op reageren en dwangsommen afdwingen als je niet doet wat ze willen. Deze Pasmelder boeren staan symbool voor alles wat ons staat te wachten. Boer en burgers. Met het uiteindelijke doel beheer over onze landerijen en controle van de mens Het gebeurt onder onze neus en we kunnen niets doen. Velen hebben de hoop op een Trump, of een Bbb die ons moet komen redden. Ik geloof er niet in. De huidige G20 top heeft de macht en het geld ze kunnen alles doen wat ze willen. Met leugens over milieuproblemen, coronabedrog of de oorlog Rusland. Ze komen overal mee weg. De Pasmelders in Overijsel ondervinden als eersten in Nederland dat je geen rechten of bezit lijkt te hebben. Je eigendom wordt je zonder eerlijk proces afgenomen. Ondertussen krijg ik elke dag vele berichten binnen wat er allemaal gaande is over de wereld. Berichten die je niet terug ziet in een Nos of Nu.nl. Hoe ze boeren wegwerken, hoe ze voedsel schaarste creëren hoe ze dit willen vervangen voor zeewier of insecten hoe hele steden, landen in opstand komt. En hoe deze mensen worden neer geknuppeld en weg gezet worden als complotdenker of crimineel. We zouden hier allemaal slapeloze nachten van moeten hebben. Dit kan gewoon niet de wereld zijn waarin wij willen leven. Maar toch gebeurt het. Is het niet vandaag dan morgen wel. Het ziet er niet goed uit, het wordt steeds duidelijker en ik heb ook geen idee wat te moeten doen. Ik plaats mijn zorgen op dit forum om anderen te mogen horen. Hoe staan zij er in. Zien zij een oplossing? Gisteren hebben de boeren toegezegd over twee weken terug te komen als Provincie niet mee beweegt. Wat willen de boeren dan doen? Wordt het een herhaling van gisteren? Wordt de wanhoop nog groter? Eigenlijk zou ik het liefst het Eureka moment lezen hoe we alles kunnen oplossen en allen weer gewoon boer en burger kunnen zijn.

Leerdammer bedriegt klanten volgens Duitse consumentenbond

In augustus 2020 is Leerdammer door de Duitse consumentenbond voor de tweede keer in 6 jaar tijd verkozen tot “Mogelpackung des Monats”, wat het best kan worden vertaald als bedrieglijke verpakking van de maand (zie bijlage 1). Leerdammer stopt weliswaar meer plakjes kaas in een verpakking, maar de prijs per verpakking stijgt veel harder. Uit het prijsoverzicht in het artikel (zie bijlage 2) kan worden opgemaakt dat de prijs per kg. van Leerdammer original met € 1,79 per kg. is gestegen van € 10,64 naar € 12,43. Het gebruik van VLOG melk zou volgens Leerdammer deze prijsstijging rechtvaardigen (zie bijlage 3). De VLOG kosten, bestaande uit de VLOG premie voor de boeren en de extra transportkosten zullen ongeveer 2 cent per liter melk bedragen. Ervan uitgaande dat er 10 liter melk nodig is voor 1 kg Leerdammer kaas rechtvaardigen deze extra kosten dus slechts een prijsstijging van ongeveer € 0,20 per kg. kaas en in de verste verte geen prijsstijging van € 1,79. In augustus 2014 is Leerdammer voor de eerste keer als “Mogelpackung des Monats” verkozen. Toen heeft Leerdammer de inhoud van haar verpakking stiekem met ruim 10% verlaagd en de prijs gelijk gehouden. Niet alleen de boeren worden dus door Leerdammer bedrogen, ook de klanten. En zo zakt Leerdammer steeds dieper weg in de modder van de door haar zelf gegraven poel des verderfs. Boeren keren Leerdammer massaal de rug toe en ook de afzet van Leerdammer kaas wil maar niet stijgen. Sterker nog: die daalt inmiddels. Volgens een bron in Schoonrewoerd is in de loop van 2021 een daling ingezet die inmiddels bijna 10% bedraagt. Ondertussen blijven de opzeggingen bij Leerdammer binnenstromen. Meerdere Leerdammer boeren melden dat zij actief worden benaderd door andere afnemers. Boeren die nog niet zijn vertrokken maken zich grote zorgen over de vraag hoe Leerdammer in de toekomst een concurrerende melkprijs kan betalen, als de verkopen van het Leerdammer merk zwaar tegenvallen. En dan hebben we het nog niet gehad over het slechte imago van de nieuwe eigenaar Lactalis. Kommer en kwel dus in Schoonrewoerd. https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/mogelpackung-des-monats/leerdammer-eine-teure-scheibe-extra

Drie veehouderijen moeten van de rechtbank hun vergunning inleveren

Drie veehouderijen met jong rundvee in Budel, Made en Knegsel moeten hun natuurvergunning inleveren. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Wat dit betekent voor de bedrijven is nog onduidelijk. Volgens de rechter is de provincie is er bij de vergunningen onterecht van uitgegaan dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot is van ammoniak. Enkele natuurverenigingen waren het niet eens met de verstrekte vergunning en stapten naar de rechter. Zij kregen vrijdag gelijk van de rechtbank en de vergunningen worden vernietigd. Jongvee De vergunningen werden destijds verleend voor het uitbreiden van de bedrijven met jongvee. De bedrijven werken met een zogeheten emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster dat de urine van het vee afvoert, zodat die zich niet vermengt met de vaste mest. Op die manier ontstaat er minder ammoniak. De provincie gaat er van uit dat dit systeem bij jongvee een vergelijkbare werking heeft. Als enige in Nederland heeft de provincie Noord-Brabant melkveehouders verplicht om jongvee te gaan houden in emissiearme stallen. De natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen wel werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt. Onzeker De rechtbank vindt dat niet vaststaat dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal even goed werkt en blijft werken. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen. Daarin moeten dan regels staan over het soort veevoer, de oppervlakte per dier of de manier waarop urine en mest gescheiden worden. Het is nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat en wat de gevolgen zijn voor getroffen veehouders.

Jan Cees Vogelaar??? - Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid

Lelystad 26 oktober 2022 Aan: Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. Staatsecretaris E. van den Burg Van: Stichting NewMob Onderwerp: Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid Geachte heer Van den Burg, De minister voor Natuur en Stikstof – mevrouw Van der Wal - heeft sinds haar aantreden diverse malen in brieven aan de Tweede Kamer en in ingediende wetsvoorstellen aangegeven dat het slecht gaat met de natuur in Nederland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de grote stikstofuitstoot in Nederland. Mevrouw Van der Wal heeft diverse keren aangegeven dat de stikstofuitstoot in Nederland moet dalen waardoor er geen ruimte is voor activiteiten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof. Door een grotere stikstofuitstoot ontstaat er namelijk een grotere stikstofdruk op de natuur. De grotere stikstofdruk op de natuur kan nadelige gevolgen voor de natuur in Nederland met zich meebrengen. Ook diverse leden van de Tweede Kamer - in het bijzonder leden De Groot en Paternotte van D66, leden Klaver en Bromet van Groen Links, lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren en lid Thijssen van de PvdA - hebben met regelmaat indringende oproepen gedaan om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Op vragen van Tweede Kamerlid Madlener op 20 februari 20201 antwoordde (toenmalig) minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor de stad Leiden de stikstofuitstoot in 2017 in Nh3 64.710 kilogram en in Nox 587.600 kilogram bedroeg. Omgerekend naar een totale stikstofuitstoot betekent dat een jaarlijkse uitstoot van 229.162 kilogram in Leiden. Leiden had destijds circa 125.000 inwoners. Dat betekent dat in het jaar 2017 er per inwoner in Leiden ca. 1,83 kilogram stikstof werd uitgestoten. 1 Kamerstuk 35 334 nr. 50. Mevrouw Van der Wal heeft verschillende keren aangegeven dat er geen kilogram stikstof in Nederland extra uitgestoten mag worden om de natuur in Nederland te beschermen. Als staatsecretaris bent u naar onze mening beleidsmatig verantwoordelijk voor een forse groei van de stikstofuitstoot in Nederland. Doordat - zoals hiervoor uiteengezet - de uitstoot van stikstof en de verslechtering van de natuur in Nederland nauw met elkaar verbonden zijn, betekent dit ook dat u (gedeeltelijk) verantwoordelijk bent voor een eventuele verslechtering van de natuur in Nederland. Immers, er wordt een ruimhartig toelatingsbeleid voor asielzoekers gehanteerd. Het asielzoekersbeleid valt onder uw verantwoording. Volgens het huidige asielzoekersbeleid komen er aankomende jaren veel asielzoekers bij in Nederland. Iedere persoon heeft, zoals reeds besproken, een gemiddelde stikstofuitstoot van 1,83 kilogram. Dat betekent dat wanneer er 10.000 asielzoekers in Nederland worden toegelaten, de stikstofuitstoot in Nederland met 18.300 kilogram per jaar groeit. Bij de toelating van de 190.00 mensen zoals dit jaar het geval is neemt de jaarlijkse stikstofemissie toe met circa 347.700 kg . Al met al betekent dit een ontoelaatbare groei van de stikstofuitstoot. Iets waarvan uw collega mevrouw Van der Wal stelt dat dit onacceptabel is. Bovendien is het onduidelijk welk effect de toename van deze stikstofuitstoot op de natuur in Nederland – in het bijzonder voor Natura 2000-gebieden – gaat hebben. Indien u niet kunt uitsluiten dat de bevolkingsgroei door het huidige asielzoekersbeleid geen nadelig effect op de natuur zal hebben, kan dit mogelijk strijdig zijn met de Habitatrichtlijn. Uit de Habitatrichtlijn volgt dat een passende beoordeling moet plaatsvinden van de gevolgen van een plan of een project wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft voor een (natuur)gebied. De bewijslast bestaat aldus uit het aantonen van de afwezigheid van de negatieve gevolgen van het toelaten van asielzoekers voor de natuur – in het bijzonder Natura 2000-gebieden – in Nederland. Wij verzoeken u om vanuit natuurbehoud een verdere verslechtering van de natuur te voorkomen en daarom een asielstop in te stellen. Wij verzoeken u om in kaart te brengen hoeveel stikstofemissie de afgelopen tien jaar in Nederland heeft plaatsgevonden vanwege het verlenen van verblijfsvergunningen en daarnaast helder te maken hoe deze extra stikstofemissie voortvloeiende vanuit de verblijfsvergunning zal worden gecompenseerd voordat er weer sprake kan zijn van verdere uitgifte van verblijfsvergunningen. Stichting NewMob verzoekt u derhalve om een verdere verslechtering van de natuur in Nederland te voorkomen en een passende beoordeling te maken welke gevolgen het verlenen van verblijfsvergunningen op de Nederlandse natuur – in het bijzonder op Natura 2000-gebieden – heeft, daar dit momenteel onduidelijk is. Indien dit niet met zekerheid in kaart gebracht kan worden, verzoekt Stichting NewMob u om geen toestemming te geven voor het verlenen van verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Stichting NewMob wijst u er op dat u pas toestemming kunt verlenen voor de verblijfvergunningen indien u de zekerheid heeft gekregen dat het huidige asielzoekersbeleid – in combinatie met andere plannen of projecten - de natuur in Nederland – in het bijzonder de Natura 2000-gebieden – niet zal aantasten. Zo lang er onzekerheid bestaat of schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland door het huidige asielzoekersbeleid zullen uitblijven, dient u de verblijfsvergunningaanvragen te weigeren. Wanneer u nalaat te bewijzen dat schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland uitblijven door het huidige asielzoekersbeleid en alsnog instemt met het verlenen van verblijfsvergunningen, verzoekt Stichting NewMob u om inzichtelijk te maken hoe een eventuele verhoging van de stikstofuitstoot door een toename van verblijfsvergunningen voor asielzoekers zal worden gecompenseerd. Stichting NewMob verzoekt u om deze brief binnen veertien dagen na dagtekening te beantwoorden. In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, Jan Cees Vogelaar Directeur Stichting NewMob

FrieslandCampina: 'Eerste nieuwe leden leveren al'

FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.FrieslandCampina heeft de eerste nieuwe leden reeds verwelkomt, zo gaf de coöperatie aan in een toelichting op de voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregeling. Aan concrete groeiaantallen wil de coöperatie zich niet branden. Op basis van de hoge uitstroom in de afgelopen jaren komt het terugdringen van krimp waarschijnlijk eerst. Verder wil het zuivelconcern de komende jaren versnellen in duurzaamheid, ondanks dat consumenten door de hoge inflatie steeds vaker kiezen voor private label.

Evaluatie melkprijsbeleid Royal A-ware (2017-2022)

1. In 2012 kondigt A-ware aan dat zij vanaf januari 2015 zelf kaas gaat produceren. De benodigde melk wil A-ware onder meer betrekken van eigen melkleveranciers. 2. Om melkleveranciers aan zich te binden probeert A-ware melkleveranciers over te halen om over te stappen naar A-ware. In een interview met Het FD zegt Jan Anker dat voor veel melkleveranciers de melkprijs van A-ware daarbij belangrijk was (afb.1) 3. In juni 2014 legt A-ware in “Kaas op de plank” haar melkprijsbeleid uit. A-ware koppelt haar melkprijs aan DOC en zal een melkprijs betalen die 1,05 cent per kg. boven de melkprijs van DOC zal liggen, bij 1,1 miljoen kg. melk (afb.2) 4. In december 2014 maakt A-ware bekend dat zij binnen twee jaar een eigen melkprijs zal hanteren, waarbij de huidige afspraken (DOC + 1,05 cent) “als basis, gegarandeerd” zullen blijven (afb. 3). Zie ook Veeteelt: “…richting potentiele leveranciers moesten we destijds beginnen met een bepaalde garantie” (afb. 4). A-ware garandeert dus dat zij in de toekomst een melkprijs zal betalen die minimaal gelijk is aan “DOC + 1,05 cent” 5. In mei 2016 maakt A-ware bekend dat zij per 1 juli 2016 een eigen melkprijs zal uitbetalen, bestaande uit een basisprijs en een aantal toeslagen. De koppeling met DOC wordt losgelaten (afb.5) 6. De melkleveranciers verwachten dat ze met de eigen melkprijs van A-ware beter af zijn dan met de koppeling aan DOC (afb.6) 7. In een interview met het Belgische tijdschrift Landbouwleven (2021) zegt Jan Anker dat hij afspraken moet nakomen, en pas iets belooft als hij zeker weet dat hij het kan uitvoeren (afb.7). 8. De vraag is nu of Jan Anker zijn belofte is nagekomen. Met andere woorden: was het verschil tussen A-ware en DOC vanaf 2017 groter dan 1,05 cent? 9. Met behulp van de melkprijsvergelijker op boerenbusiness.nl zijn voor de jaren 2017 tot en met 2022 de melkprijzen van A-ware en DOC uitgerekend, voor een melkleverancier die 1,1 miljoen kg melk levert met standaardgehalten, die niet aan weidegang doet (net als in het voorbeeld van A-ware onder punt 3). In 2017 was het verschil 1,47 cent in het voordeel van A-ware In 2018 was het verschil 1,42 cent in het voordeel van A-ware In 2019 was het verschil 0,46 cent in het voordeel van A-ware In 2020 was het verschil 0,49 cent in het voordeel van A-ware In 2021 was het verschil 0,25 cent in het voordeel van DOC In 2022 was het verschil 0,45 cent in het voordeel van DOC (tot en met oktober) Conclusie In 2017 en 2018 valt de eigen melkprijs beter uit dan “DOC + 1,05 cent”, vanaf 2019 stelt de eigen melkprijs van A-ware zwaar teleur, afgezet tegen de garantie uit 2014 (zie punt 4) en de verwachting van de melkleveranciers in 2016 (zie punt 6). A-ware komt zijn belofte over de melkprijs vanaf 2019 dus niet na.

Van Cranenbroek Budel gaat natuurinclusief boeren

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met van Cranenbroek melkveehouderij uit het Noord-Brabantse Budel. De samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Voor Staatsbosbeheer is het van extra belang dat de gronden liggen in een overgangszone van een Natura2000-natuurgebied. De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en ministerie van LNV, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. Vanuit de Provincie Noord-Brabant was gedeputeerde Elies Lemkes-Straver gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart bij de ondertekening aanwezig: “We streven ernaar dat de Brabantse landbouw in 2030 een vitale rol speelt in natuur- en landschapsontwikkeling. Natuurinclusieve en biologische boeren zijn daarbij van groot belang. Van Cranenbroek melkveehouderij laat zien dat boeren bij een Natura2000 gebied goed mogelijk is en zelfs de natuur in de overgangszone versterkt.” Melkvee Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans telt 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het ligt in de smalle zone tussen de Belgische grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote heide & De Plateaux. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schakelt het over naar een natuurinclusieve en biologische bedrijfsvoering. Ook wil het uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gaan gebruiken om de gronden te bemesten. Kruidenrijke akkers Met deze overeenkomst krijgt van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. Op deze grond komen fauna- en kruidenrijke akkers. Ze zijn niet alleen goed voor akkervogels, maar ook voor de knoflookpad. Ook biedt het mogelijkheden voor foeragerende nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het bedrijf. Hoogstamboomgaard De 11 hectare van de huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend grasland. Bron: Staatsbosbeheer

Grote leegloop bij Leerdammer

Grote leegloop bij Leerdammer In het voorjaar hebben wij bericht over de dreigende leegloop bij Leerdammer. https://www.prikkebord.nl/topic/284005/ Vijf maanden later kunnen wij melden dat onze verwachting waarheid is geworden. Volgens een bron bij Leerdammer zal het aantal boeren per 1 januari minder dan 800 zijn, terwijl dat er 5 jaar geleden nog 1200 waren. Verwacht wordt dat de melkaanvoer zal terugzakken naar iets boven de 600 miljoen, terwijl dat 5 jaar geleden meer dan 750 miljoen was. En het einde van de leegloop is nog niet in zicht. Nu fabrieken die een hogere melkprijs betalen dan Leerdammer actief op zoek zij naar melk, blijft de verleiding groot om Leerdammer te verlaten. Naar verluidt knijpen DOC en Vreugdenhil een oogje toe bij de uitbetaling van de duurzaamheidstoeslag als de overstap gedurende het jaar plaats vindt. Een jaar na de overname van Leerdammer door Lactalis weten de boeren nog steeds niet wat ze van de melkprijs van Leerdammer mogen verwachten. Verder dan loze kreten in de Leerdammer-info als “Leerdammer laten groeien, laat dat onze gezamenlijke stip op de horizon zijn” en “Ook in deze woelige tijden blijft Royal Lactalis Leerdammer - als dochteronderneming van het dynamische en gezonde Groupe Lactalis - investeren in onze fabrieken, in onze medewerkers en in ons merk” komt Leerdammer niet. De leegloop beperkt zich overigens niet alleen tot de boeren. Ook de afdeling melkvoorziening raakt aan de lopende band medewerkers kwijt. Anderhalf jaar na zijn komst heeft manager melkvoorziening Arie Griffioen Leerdammer al weer verlaten. Gelijktijdig met hem heeft ook de tweede man van de afdeling melkvoorziening Leerdammer verlaten, terwijl zijn voorganger de functie ook maar een jaar heeft vervuld. Leerdammer is nu weer op zoek naar een nieuwe manager melkvoorziening. Hem (of haar) wacht de moeilijke taak om het vertrouwen van de boeren in Leerdammer te verbeteren. Daarbij helpt niet dat eigenaar Lactalis een slecht imago heeft onder de boeren. Denk dan aan de lage melkprijs van Lactalis in Frankrijk en de 10 jaar dat Lactalis in Spanje heeft meegedaan aan een melkkartel dat Spaanse boeren ernstig benadeelde.

Melkboer16


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering