Wie heeft er ervaring met de scope 12-keuring voor zijn zonnepanelen?

Vanaf 1-1-2023 is dit bij veel verzekeringen verplicht bij installaties boven de 50 panelen. Heb gister iemand gesproken die heeft er ruim 700 op zijn dak en daar is de installatie afgekeurd en alle stroomdraden (zwart en rood) moeten nu in gescheiden kabelgoten worden worden aangelegd. Wat zijn jullie ervaringen met de SCIOS Scope 12-keuring? [quote]Een zonnestroominstallatie, ook wel PV-installatie genoemd, brengt risico’s met zich mee. Helaas komt het geregeld voor dat zonnepanelen brand veroorzaken. Daarom vragen steeds meer verzekeraars bij de aanwezigheid van meerdere zonnepanelen om een SCIOS Scope 12-keuring van de PV-installatie. Wat is een SCIOS Scope 12-keuring? De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Bron: https://www.goudse.nl/ondernemer/risicomanagement/preventiezaak/scios-scope-12-keuring-zonnepanelen#:~:text=Wat%20is%20een%20SCIOS%20Scope,en%20bijbehorende%20meterkast(en). [/quote]

Flevoland - LTO geschokt: 'Defensieplannen zijn klap voor agrarische sector'

Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt compleet verrast te zijn over allerlei plannen van Defensie voor Flevoland. Deze week kwam naar voren dat er naar verschillende locaties wordt gekeken voor een legerkazerne en Dronten en Noordoostpolder in beeld zijn voor de opslag van munitie. "Dit is een grote klap", zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland over de bekendmakingen. Hij zegt niet te begrijpen waarom de landbouwgrond in Flevoland moet worden opgeofferd. Locaties kazerne Duidelijk was al dat in deze provincie drie locaties voor een nieuwe legerkazerne in beeld waren. Tot zaterdag was alleen de Spiekweg in Zeewolde bekend en 'een plek' in de gemeente Dronten. Nu is duidelijk dat ook de Zuidlob en Oosterwold in Zeewolde opties zijn. De locatie in Dronten is Biddinghuizen-Noord. Hoewel uitbreiding van de bestaande locaties in Ermelo en Stroe een mogelijkheid is, heeft Zeewolde de voorkeur. Verder zijn er ideeën voor een extra munitieopslag in Dronten of Biddinghuizen en een depot voor NAVO-schietvoorraad op de grens van Noordoostpolder en Friesland. Verstrekkende gevolgen LTO Flevoland wil een milieueffectrapportage én een landbouweffectrapportage. "Omdat het verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector. En is het nog interessant voor toeleveringsbedrijven om zich te vestingen in Flevoland?" Michielsen zegt dat in de plannen ook een tegenstrijdigheid zit. De meeste plekken liggen namelijk onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij een overstroming of een dijkdoorbraak zouden Zeewolde en Dronten onder water lopen. "Men spreekt de voorkeur uit om niet in diepliggende polders deze activiteiten te ontplooien en dat is tegenstrijdig." Dit argument werd begin dit jaar weerlegd door de staatssecretaris. Die gaf aan dat de belangrijkste onderdelen opgehoogd kunnen worden. Ook is de kans op een overstroming klein, zei hij. Agrariërs in onzekerheid Toch daalt ook de bodem in Zuidelijk Flevoland, stelt Michielsen. Dan is het volgens hem beter om naar de hogere zandgronden te gaan. LTO laat weten sowieso altijd gepleit te hebben om kazernes uit te breiden op bestaande locaties. Daar is ook genoeg ruimte, zegt Michielsen. De munitieopslagen komen er nu bij en een nieuw kabinet moet een besluit nemen over de plannen, zegt de organisatie. Daardoor zitten agrariërs nog langer in onzekerheid, aldus de land- en tuinbouworganisatie.

Het kabinet gaat verzuipen in de stront ( en de veehouders ook) De analyse....

Het 7de actie programma nitraat en het addendum gaan er voor zorgen dat we over enkele jaren verzuipen in de stront. Oud zuivelbaas Tjeerd is zeer effectief geweest om zijn oud broodheren het mes in de rug te steken. De analyse; We hebben nu nog 1.750.000 ha landbouwgrond. Tot 2027/2030 verliezen we daar het volgende areaal ( als plaatsingsruimte) door diverse gecreëerde opgaven. Ik benoem: Bufferstroken: 55000 ha 4% verplichte braak: 20.000 ha Bossenstrategie, middels sector plan: 125.000 ha Klimaatadaptatie: 125.000 De komende jaren blijft er 1.425.000 ha landbouwgrond over voor mestplaatsingsruimte (mits overgangsgebieden achterwege blijven) Het actie programma nitraat, wat eigenlijk bedoeld is voor de Nitraatrichtlijn maar nu zelfs gebruikt wordt voor coalitie afspraken, zorgt dat we naar een plaatsingsruimte gaan van 170 kg N per ha voor 695000 ha en 136 kg N per ha voor 730.000 ha. De totale plaatsingsruimte mest wordt over 3 jaar nationaal 217 miljoen kg N De productie in 2022 was 465 miljoen kg..... Met in acht neming dat er 3 miljoen kg N in de pilot mineralen concentraat gaat en toegepast wordt als kunstmest vervangers. En in BMC Moerdijk wordt er rond de 11 miljoen kg N verbrandt. Slotconclusie: Er is meer dan de helft van de mestproductie, 234 miljoen kg N, over 3 jaar niet meer te plaatsen. BASISVOORWAARDE NUMMER 1 EN 2 VOOR EEN LANDBOUW AKKOORD ZIJN: METEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK RENURE (met bijbehorende vergunning) Anders komt hongersnood dichterbij dan dat de meeste voor mogelijk houden!!!!

Zwaagdijk


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 46jr
Laatst online: 19u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering