Dit is de politiek!!"" ik heb ze overvallen,anders waren we er denk ik niet uitgekomen....

Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen' BEMMEL - Gaat het doortrekken van de A15 van Bemmel naar Zevenaar ooit gebeuren? Het Rijk wil daarvoor zes boeren opkopen, maar nu blijkt dat de provincie tegen dat plan was. Een reconstructie van moeizame gesprekken waarin de provincie en het Rijk allebei iets anders willen. Het Rijk wil met het doortrekken van de A15 de verkeersproblemen oplossen. Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel aan gelegen de weg door te laten gaan, maar dan moet het de stikstofneerslag wel zien te compenseren. Dat wil het ministerie doen door zes boeren uit te kopen. Het plan, dat nu bij de Raad van State, ging nadrukkelijk tegen de wens van de provincie Gelderland in, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. We kregen inzage in het app-verkeer tussen de toenmalige minister en de verantwoordelijk gedeputeerde. Met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen oud-minister Cora van Nieuwenhuizen "Zo dan, dat was ff werken in Gelderland afgelopen weken. Blij dat het op deze manier is gelukt", appt Christianne van der Wal - toenmalig gedeputeerde verkeer - aan Cora van Nieuwenhuizen, die op dat moment minister van Infrastructuur was. "Zeker! Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen. Anders waren we er denk ik niet uitgekomen", appt van Nieuwenhuizen terug. "Ja, dat dacht ik al", reageert Van der Wal. Een opvallend app-gesprek tussen de twee VVD’ers. Met smileys en knipogen gaat het er gemoedelijk aan toe. Op diezelfde dag in de zomer van 2021 zaten ze ook aan tafel. Van der Wal samen met Peter Drenth namens de provincie en Van Nieuwenhuizen als minister. In dat gesprek maakt de minister bekend dat ze boeren uit gaat kopen voor de snelweg. En dat was niet bepaald de route die de provincie voor ogen had. Raad van State stuurt ministerie terug naar tekentafel We gaan terug naar januari 2021, een belangrijk moment voor voor- en tegenstanders van het doortrekken van de A15. Want de Raad van State komt na maanden van beraad met de uitspraak. Tegenstanders hebben bezwaar gemaakt tegen het doortrekken van de snelweg. Maar waar iedereen een definitief doorgehakte knoop verwacht, komt er een tussenuitspraak, want de onderbouwing van de minister rammelt. De hoogste bestuursrechter geeft de minister een half jaar de tijd om de zaak beter te onderbouwen. En dat gaat over stikstof, en in het bijzonder over de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Een paar maanden later is voor het ministerie duidelijk: er zijn negatieve effecten. Het gaat onder meer om de natuurgebieden Korenburgerveen bij Winterswijk, de Bruuk bij Groesbeek en naar later blijkt ook de Veluwe. De schade die het verkeer over de nieuwe A15 oplevert moet gecompenseerd worden: linksom of rechtsom. Ook A348 wordt bekeken Een van de opties die wordt bekeken is een strengere snelheidsverlaging op de A348. 24 uur per dag 100 kilometer per uur en strikte handhaving. Maar de conclusie van dat onderzoek is al snel glashelder: het is bij lange na niet genoeg. Het is inmiddels juni en de tijd begint te dringen voor het ministerie. Er is dan nog een maand de tijd om het plan in te dienen bij de Raad van State. "Er is zeer grote urgentie dat er wel een haalbare oplossing komt, en dat is voor het Rijk de aankoop van boerderijen", schrijft een ambtenaar van de provincie. En die methode ligt gevoelig in Gelderland. De provincie en de politiek zijn bang dat agrariërs op de Veluwe worden leeggeroofd en het gebied verschraald achterblijft. Op dat moment mag er nog geen boer worden opgekocht voor stikstofhandel. Dat heet extern salderen en betekent dat je bijvoorbeeld de stikstofrechten voor een boer opkoopt om een woning te bouwen óf een snelweg aan te leggen. Het ministerie blijft aansturen op extern salderen Ambtenaar provincie De provincie wil veel liever dat het ministerie op een andere manier te werk gaat: met de zogenoemde Gelderse stikstofbank. Dat is een bank die beheerd wordt door de provincie. Met maatregelen komen daar vrijgekomen stikstofrechten in die vervolgens onder regie van de provincie weer kunnen worden uitgegeven. De provincie doet ook een voorstel: de boeren worden door Gelderland – met het geld van de minister – opgekocht en de stikstofrechten worden via de stikstofbank beschikbaar gesteld. Kort gezegd: Als je boeren opkoopt, doe het dan in ieder geval via ons. "Maar het ministerie blijft aansturen op extern salderen", aldus een ambtenaar van de provincie. Zo heeft het ministerie twijfels bij de bank, ze weten niet zeker of het juridisch sterk genoeg staat. Bovendien wil het ministerie dat de boeren kunnen blijven boeren tot de stikstofruimte écht nodig is voor de A15. Die weg wordt pas over een paar jaar in gebruik genomen. Dat is met de bank geen optie. Een ambtenaar van de provincie verzucht begin juli: "Ik zie geen bereidheid aan de kant van het ministerie voor de stikstofbank, mijn beeld is dat men niet wil afwijken van extern salderen (dit is wat men kent)." Minister hakt knoop door Terug naar 8 juli als minister Van Nieuwenhuizen en de twee gedeputeerden Van der Wal en Peter Drenth weer aan tafel zitten. Wat de ambtenaren al voorvoelden, maakt de minister dan bekend. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stikstofbank. En daarom gaat ze extern salderen met boeren, oftewel: opkopen. "Omdat ze ook wettelijk hiervan gebruik mag maken." Zie ook: Zes boeren opgekocht voor A15: contracten eerder getekend Van Nieuwenhuizen vraagt wat Gelderland nodig heeft om tóch mee te kunnen met dit plan. Het Gelders college geeft dan aan dat er in ieder geval moet worden gekeken naar een sloopverplichting. Wordt de boerderij opgekocht, dan gaan de stallen tegen de grond. Dat moet voorkomen dat leegstaande schuren worden gebruikt door criminelen en dat het landschap verloedert. Die sloopregeling komt er, het is de dag van de appjes tussen Van der Wal en Van Nieuwenhuizen. "Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen", omschrijft Van Nieuwenhuizen haar move richting de provincie. Na de zomer duidelijkheid Met de rechten van de uitgekochte boeren in de hand heeft het ministerie de plannen al een tijdje geleden ingediend bij de Raad van State. De organisatie van Johan Vollenbroek (Mobilisation for the Environment) heeft bezwaar ingediend tegen de plannen. De organisatie zegt dat de onderbouwing voor 'geen meter klopt'. De Raad van State doet na de zomer uitspraak. En dan kan het meer dan dertig jaar zo maar eens duidelijk of de weg nu toch echt doorgaat of niet.

LTO Noord stopt samenwerking met overheid bij terugdringen stikstof

Boerenbelangenorganisatie LTO Noord doet niet meer mee aan de gebiedsgerichte aanpak van stikstof in Overijssel. Aanleiding is de brief van minister Van der Wal, waarin onder meer versnelde en gedwongen uitkoop van boeren wordt besproken om de stikstofuitstoot terug te dringen. "De minister houdt vast aan de kritische depositiewaarde die onhaalbaar is", aldus LTO Noord in een persbericht. Minister Van der Wal van Stikstof en Natuur kondigde eerder in een 'hoofdlijnenbrief' aan dat de aanpak van stikstofuitstoot sneller en forser moet, wat tot veel onrust leidde onder boeren, ook in Overijssel. Gebiedgerichte aanpak van stikstof houdt in dat lokaal wordt gekeken hoe stikstofuitstoot het best kan worden teruggedrongen. In Overijssel zijn zes gebieden aangewezen waarin de provincie, boeren, natuurorganisaties en andere betrokkenen zoals LTO onderzoeken hoe dit het beste kan. Uitkoopregeling In de brief staat dat het kan voorkomen dat op sommige plekken, waar kwetsbare natuur zwaar onder druk ligt, het Rijk ingrijpt en boeren dwingt te stoppen als de natuurdoelen niet worden gehaald. De minister sprak van een 'woest aantrekkelijke uitkoopregeling'. Gisteravond zijn afdelingsbestuurders van LTO Noord in Overijssel en leden van het regiobestuur Oost bijeen bij elkaar gekomen. "Onze unanieme conclusie is dat wij momenteel geen aanknopingspunten meer zien die perspectief bieden aan de agrarische sector en evenmin aan individuele boeren en tuinders", staat in het persbericht. 'Onhaalbare waarden' "De minister houdt onverkort vast aan de kritische depositiewaarde (die onhaalbaar is), heeft geen oplossing voor de PAS-melders en andere knelgevallen en biedt de sector geen verdienmodellen. Bovendien dreigt de minister met ingrijpen als de gebiedsgerichte aanpak onvoldoende resultaat oplevert." Lees meer: "Uitspraken minister over aanpak stikstofuitstoot leiden tot onrust onder boeren in Overijssel" Volgens LTO is de provincie de regie en zeggenschap kwijt omdat het Rijk de provincie kan overrulen. "Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zien onze deelname aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Overijssel stop te zetten. Er is geen perspectief. Wij zijn bereid weer deel te nemen als ons als agrarische sector weer perspectief wordt geboden."

Waarom het door sectorpartijen ingezette reductie spoor een doodlopende weg is.

De afgelopen maand zijn er twee sectorplannen gepresenteerd die moeten zorgen dat we uit de stikstof impasse komen. Het plan " Duurzaam evenwicht " van Verhagen en v d Tak en het plan van de coalitie toekomstbestendig melkveehouderij. Het wordt gepresenteerd als de oplossing. Maar is dat het ook? Vooropgesteld, ik heb persoonlijk geen belang in welke richting dan ook, Hoe wel de grievende en emotionele telefoontjes en mails van knelgevallen mij aangrijpen. Stikstofclaim heeft in november 2020 een onderzoek gedaan naar de Nederlandse interpretatie van de habitat richtlijn art 6.1 en art 6.2. En of de Wsn zorgt voor een oplossing van de stikstof impasse. Deze ochtend laat de heer Wosten van de MOB dezelfde conclusie opschrijven. De huidige wetgeving dwingt de staat om eerst de KDW s te halen alvorens er ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven. Nu is de depositie vanuit het buitenland 742.5 mol. En deze depositie uit buitenland neemt alleen maar toe. Dus de KDW zal in een groot aantal gebieden nooit gehaald worden. En zolang die niet gehaald worden geen ontwikkelingsruimte voor PAS knelgevallen, bouw, industrie enz. Dus al die goed bedoelde plannen ten spijt, het is een herhaling van zetten, en ze bieden geen perspectief. De belangenclubs lijken hier hoorndoof voor en sturen de gehele sector het moeras is. Er is maar 1 oplossing, volgende week tijdens het ronde tafel gesprek stikstof problematiek, waar SSC ook aan deel neemt, zullen we dat uitleggen.

Natuurbeschermers moeten niet buigen voor economisch belang stikstofdossier

[b]Opinie: Johannes Regelink Joanne Malotoux Julia ten Huurne Joris ten Else Bert Wagenvoort Het stikstofplan van natuurorganisaties, boeren en bouwers doet onvoldoende voor het herstel van de natuur. Natuurbeschermers moeten hun rug recht houden: we moeten niet doen wat ‘haalbaar’ is, maar doen wat nodig is, schrijven diverse boeren van het collectief Caring Farmers in hun opiniebijdrage.[/b] Wij zijn boeren, geen natuurbeschermers. Wij willen voedsel produceren op een manier dat natuurbescherming niet meer nodig is, omdat we onderdeel willen worden van de natuur. Toch willen we nu juist de natuurbeschermingsorganisaties een hart onder de riem steken. We hopen dat ze hun rug recht houden en niet buigen voor economische belangen van bouwend en boerend Nederland. We rekenen op ze om te doen wat nodig is om de biodiversiteit te herstellen. We hebben het daarbij, hoe kan het ook anders, over het stikstofdossier (lees: mest-, transport- en industriedossier), en over het nieuwe plan dat natuurorganisaties onlangs met boeren en bouwers op tafel legden. Verstikken We produceren in Nederland al sinds jaar en dag te veel NOx en NH3, en verstikken zo onze natuurgebieden. Vogels en insecten verdwijnen, net als vele plantensoorten. Van de rechter mogen er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor projecten die de natuur verder verslechteren. De commissie-Remkes heeft zich hier uitgebreid over gebogen, samen met een team van gerenommeerde wetenschappers. Remkes komt tot de conclusie dat we de stikstofuitstoot in 2030 minimaal met 50% terug moeten dringen, als randvoorwaarde om aan de wet te gaan voldoen. Dit zou haalbaar zijn en de natuur de kans geven gedeeltelijk te herstellen in 2030, met een vervolgtraject naar 2050. Het woordje haalbaar betekent vaak dat er (te) grote consessies zijn gedaan, maar in dit geval lijkt het een redelijk compromis. Hier omlaag, daar omhoog De eerste reactie van de overheid op de rechterlijke stikstofuitspraak was een jaar niets doen en toen een stikstofwet aannemen die niet aan de wet voldoet: de uitstoot daalt 26% in 2030 en laat allerlei uitruil met stikstof toe. Zo worden op de ene plek boeren uitgekocht, om vervolgens elders stallen, wegen en huizen te bouwen. Dit gaat voorbij aan het hele principe dat de natuur niet verder achteruit mag gaan. De stikstofuitstoot moet omlaag, en niet hier omlaag en daar omhoog. De eerste resultaten van het overheidsbeleid zijn al bekend: de regeling leidt tot méér stikstofuitstoot in plaats van minder. De overheid kijkt alweer (terecht!) tegen een nieuwe rechtszaak aan. ‘Een gedegen langetermijnplan kan ons uit decennia van onzekerheid en zwalkend beleid halen.’ Dat de Nederlandse overheid al jarenlang een potje maakt van het landbouw- en natuurbeleid is veel natuurliefhebbers wel bekend. Maar tot onze verbazing stellen nu ook natuurbeschermingsorganisaties, samen met boerenorganisaties en bouwers, een plan voor dat niet de natuur beschermt. Het plan voor ‘Stikstofversnelling’ wil in 2030 de uitstoot met 40% verlagen in 2030, vrijblijvend en zonder plan voor de langere termijn. Een compromis op een compromis en zonder juridische of ecologische grondslag. Beter dan de stikstofwet, dat is waar. Maar van natuurbeschermers verwachten we beter. Betrouwbare overheid Als boeren hebben wij meerdere redenen om te pleiten voor goed beleid voor natuurherstel. Ten eerste kan een gedegen langetermijnplan ons uit decennia van onzekerheid en zwalkend beleid halen. Het kan een helder pad voor ons uitstippelen waar we aan kunnen werken en waarmee maatschappelijke waardering voor natuur en boer geoogst wordt. Dat is wat we van een betrouwbare overheid verwachten. Ten tweede: als boeren kunnen we niet zonder de natuur. We hebben een florerend insectenbestand nodig voor bestuiving, een actief bodemleven en veel verschillende vogels als natuurlijke plaagbestrijding. Ten derde zijn ook wij burgers, ouders en grootouders: wij en onze kinderen hebben recht op gezonde lucht, schoon drinkwater, onbespoten voedsel en een leefbare planeet. ‘Het is tijd dat we ophouden met het maken van ‘haalbare’ plannen, maar gewoon gaan voldoen aan onze eigen wetgeving.’ Het is tijd dat we ophouden met het maken van ‘haalbare’ plannen, maar gewoon gaan doen wat er nodig is: voldoen aan de eigen wetgeving en een samenleving creëren die opereert binnen de ecologische en planetaire grenzen. Aanpakken en doen wat moet, voor schone lucht, schoon drinkwater en een gezonde flora en fauna. Of dat nou 50, 60 of 70% reductie inhoudt in 2030. Dat zal niet makkelijk zijn, maar daarmee wordt wel eindelijk een helder pad uitgestippeld met aan het einde een mooier en gezonder Nederland. Dwang via rechter Gelukkig zijn er clubs als Greenpeace, gesteund door WNF, Milieudefensie, Vogelbescherming, MOB en SoortenNL, die net als Urgenda de staat via de rechter dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij als boeren doen ondertussen graag ons eigen deel, namelijk voedsel produceren mét de natuur. Een overweging voor alle natuurorganisaties in dit lastige dossier: kies de juiste boeren om mee te praten. Johannes Regelink en Joanne Malotaux (Burgerboerderij de Patrijs), Julia ten Huurne en Joris ten Else (Boerderij Zuuver) en Bert Wagenvoort (Timmermanshuus) zijn Caring Farmers Lees het volledige artikel: https://fd.nl/opinie/1387197/natuurbeschermers-moeten-niet-buigen-voor-economisch-belang-stikstofdossier-lnf1caMEJBGJ

Thomas2000


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering