Geslaagde LTO leden dag

Dinsdag 17 december was een geslaagde LTO ledendag. Het werd georganiseerd door LTO noord regio noord en trok maar liefst 850 leden uit de buurt waardoor de zaal van de Lawei in Drachten goed vol zat. De stemming was gemoedelijk en er hing ondanks roerige tijden een goede sfeer. Trienke Elshof deed het woord en verklapte voordat de eerste spreker plaats nam op het toneel dat van 3600 pas melders hun pas melding wordt omgezet naar een vergunning en dus niet vernietigd zal worden. Een opluchting voor degenen in de zaal die een PAS melding hadden. Vervolgens kwam Berry Marttin, lid van het bestuur van de rabobank, vertellen hoe belangrijk boeren zijn en wat voor rol nederlandse boeren hebben vergeleken met andere landen zoals bijvoorbeeld Brazilië, waar Marttin zelf vandaan komt en een boerderij heeft. Hij zegt onder andere te twijfelen aan de manier waarop co2 uitstoot gemeten wordt bij het produceren van melk in vergelijking met soja melk. Hij benoemde dat er steeds wordt gemeten hoeveel gram co2 er wordt uitgestoot bij het produceren van 1 kilo product, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de nutriënten die het product bevat. Zo bevat melk bijvoorbeeld 9 nutriënten en soja melk 2. Bij een berekening van een x aantal gram co2 uitstoot per nutriënt blijkt dat melk per nutriënt minder co2 uitstoot dan de productie van soja melk. De tweede spreker was Louise Fresco, landbouw en voedsel deskundige, die op een mooie manier uitlegde dat andere landen veel bewondering hebben voor de manier waarop Nederlanders produceren, maar ook uitlegde dat de bevolking van bijvoorbeeld India in 30 jaar waarschijnlijk met miljarden mensen zal stijgen, en de vraag naar voedsel wereldwijd dus ook. Een vraagstijging betekend bij een gezonde markt ook een stijging van de marktprijs, wat boeren in de toekomst ten gunste zou kunnen komen. Krimp van de veestapel ziet Fresco dan ook niet als oplossing. “Als we puur kijken naar de vraagstijging in de toekomst zou de sector juist moeten groeien”, aldus Fresco. Tot slot kwam Maarten van der Weijden met een humoristisch en opbeurend verhaal. Hij vertelde over hoe hard hij moest werken om olympisch goed te halen en dat hij het vele werk niet het probleem vond, maar dat het ging om het behalen van zijn doel. Zo vond hij dat boeren ook hard werkten en nam hij aan dat voor hen het zelfde gold: ze vinden het niet erg om hard te werken maar willen er wel een doel mee bereiken. Niet olympisch goud winnen, maar wel een mooi bedrijf hebben wat aan volgende generaties kan worden over gegeven. En natuurlijk waardering van de gemeenschap. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet waar stampot met rookworst en gehaktbal genuttigd kon worden. Er werd ruimte gegeven kritiek te geven en vragen te stellen aan de sprekers. Ook was er gelegenheid tijdens het buffet met elkaar in discussie te gaan, wat ook zeker gedaan werd.

Mesdagfonds en Stikstofclaim verbaasd over uitspraak rechter in kort geding stikstofdata

[b]Persbericht Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over vrijgave van de emissiedata waarop het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek is gebaseerd (sept. 2019). [/b] Vanochtend deed de rechter uitspraak, het kort geding diende afgelopen vrijdag bij de rechtbank in Den Haag. De rechter laat het aan de Staat der Nederlanden of zij de emissiedata openbaar wil maken, wel wordt de Staat verzocht haar besluit uiterlijk 1 januari kenbaar te maken. Als zij besluit de data openbaar te maken, dan moeten die binnen een week opgeleverd worden. Als zij de informatie niet prijs wil gegeven, dan moet worden onderbouwd waarom niet. Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn verbaasd over deze uitspraak omdat het RIVM en de minister van LNV afgelopen maanden meermalen hebben gezegd dat openheid en transparantie worden nagestreefd. Ook stelden Kamerleden er vragen over. Nu oordeelt de rechter in feite dat de Staat zelf mag bepalen of zij de daad bij het woord wil voegen, en die openheid en transparantie ook in praktijk brengt. Onderbouwing stikstofbeleid blijft (voorlopig) black box Beide stichtingen willen controleren of de stikstofbronnen voldoende in beeld zijn bij het beleid. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat dit niet het geval is. Tijdens de zitting werd duidelijk dat voor de industrie een ondergrens van 10.000 kilo ammoniak of stikstofoxiden wordt gehanteerd. Duizenden industriële bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in het stikstofmodel. Voor veehouderijen is die ondergrens er niet, daar is ook de laatste koe in beeld. Beide partijen zijn niet te spreken over de opstelling van het RIVM en de Staat der Nederlanden: morgen debatteert en stemt de Eerste Kamer over de Spoedwet. En woensdag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Terwijl de onderbouwing van het beleid niet controleerbaar is omdat data niet (tijdig) beschikbaar worden gesteld. En er veel onduidelijkheid is of bedrijven al dan niet in beeld zijn. Nu het kabinet piekbelasters wil aanpakken en extern salderen wil invoeren, is het essentieel dat alle stikstofuitstotende bedrijven per gebied in beeld zijn.

Noknok


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 12u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering