Unilever verlaagt prijzen om meer te verkopen

Unilever verlaagt prijzen om meer te verkopen Voedingsmiddelengigant Unilever ziet dat de verkoop-volumes in Europa achterblijven. Daarom gaat het bedrijf prijzen verlagen. Er wordt minder Calvé pindakaas en Magnum ijs verkocht, omdat consumenten in deze tijd van hoge inflatie overstappen naar de goedkopere huismerken. Om marktaandeel terug te winnen, gaat het terugvechten met prijsverlagingen. Dat zegt Unilever-CEO Hein Schumacher tijdens de presentatie van de jaarcijfers. „We zien wereldwijd deflatie plaatsvinden. Om concurrerend te blijven, en om onze merken te beschermen, zullen we reageren met lagere prijzen.” Schumacher denkt dat er in 2024 nog wel sprake zal zijn van inflatie, maar dat deze langzaam zal afnemen. Volgens de producent van Calvé pindakaas, Dove en Magnum zijn de producten nu niet concurrerend genoeg. „De resultaten laten een verbeterde financiële prestatie zien, met een terugkeer van volumegroei en het herstel van onze marges. Onze concurrentiepositie blijft echter teleurstellend en de algemene prestaties moeten verbeteren. Wij werken eraan om dit aan te pakken, door onze uitvoering te verbeteren”, zegt Schumacher. De CEO – afkomstig van FrieslandCampina – kondigde in oktober een nieuwe strategie aan, waarbij het focust op 30 merken. Daarmee wil hij ook besparen op de kosten. Ook wordt er volgens Schumacher geoptimaliseerd en efficiënter gewerkt. „We zien al een betere productiviteit ten opzichte van vorig kwartaal. Daar gaan we mee door.” Om de prijzen omlaag te kunnen brengen, wordt ook ingezet op het reduceren van kosten en grondstofprijzen, door met minder verschillende ingrediënten, verpakkingsmateriaal en leveranciers te gaan werken. Volgens de ceo kunnen de prijzen niet nu al worden verlaagd, ondanks dat het de marges afgelopen kwartaal zag stijgen. „We hebben niet alle gestegen kosten door kunnen berekenen, omdat de consument het lastig heeft met de inflatie. Daarom hebben zijn onze marges nog steeds lager dan voor de pandemie.” Schumacher kan zich voorstellen dat door de gestegen kosten straks in Europa misschien ook wel kleinere verpakkingen worden geïntroduceerd. „Dat hebben we al in opkomende markten, en misschien is dat ook wel nodig in de ontwikkelde markten, om de consument tegemoet te komen.” Supermarktketen Carrefour heeft in januari alle producten van PepsiCo, zoals Quaker en Lays, uit de supermarkt gehaald als gevolg van een prijzenoorlog tussen de twee. Volgens Schumacher is dat voor de merken van Unilever niet aan de orde. „De gesprekken die we met de supermarkten hebben zijn constructief. Als wij de prijs verhogen, willen ze weten waarom, en dat leggen wij dan uit.” Het bedrijf zegt verder weinig impact te voelen van het omvaren vanwege de Houthi-rebellen in Jemen. „We zien kleine interrupties, zoals wat vertraging, maar het is heel minimaal.” Wel heeft het last gehad van mensen die westerse merken zijn gaan boycotten, uit onvrede over de steun voor Israël. De laatste twee maanden van 2023 hebben die acties de verkopen gedrukt. Sinds 2024 zien ze wel weer een „sterke verbetering”, aldus Schumacher. Het Brits-Nederlandse bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van 59,6 miljard. euro. Gecorrigeerd voor de wisselkoerseffecten en verkoop en aankoop van bedrijfsonderdelen, steeg de omzet met 7 procent. Dat kwam voor het grootste deel door de hogere prijzen, maar ook de hoeveelheid verkochte producten steeg. De nettowinst daalde flink, met 13,7 procent tot 7,1 miljard euro. Het gaat de aandeelhouders laten meeprofiteren van de winst door dit jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Beleggers reageerden enthousiast op de plannen, het aandeel is met bijna 3 procent gestegen. Unilever verwacht voor komend jaar een ’bescheiden verbetering’ van de onderliggende operationele marge, met een onderliggende omzetgroei tussen de 3 en 5 procent, waarbij er ’meer evenwicht zal zijn tussen volume en prijs.’

Varkensboer die voor miljoenen is uitgekocht, wil op andere plek uitbreiden

Het varkensbedrijf van Sander en Niels de Rooij uit Heukelom werd september vorig jaar trots gepresenteerd als het eerste bedrijf in Brabant dat werd uitgekocht om stikstofuitstoot te verminderen. De gemeente Oisterwijk en de provincie betaalden de broers 2,5 miljoen euro, maar dan kregen ze wel een beroepsverbod. Nu blijkt dat ze in Oosteind bij Oosterhout een ander bedrijf willen uitbreiden. En waarschijnlijk mag dat nog ook. Jarenlang zaten de inwoners van Oisterwijk in de stank van varkenshouders Sander en Niels de Rooij. Een verlossing was het dan ook, toen het bedrijf eind vorig jaar eindelijk werd uitgekocht. 2,5 miljoen betaalden de provincie en de gemeente aan de broers. Sinds eind augustus zijn de dieren ook echt weg. Begin oktober kwam er bij de gemeente Oosterhout een verzoek binnen voor de uitbreiding van een ander bedrijf van De Rooij. Aan de Hoge Dijk 44 in Oosteind moet een tweede stal komen.BeroepsverbodAan de uitkoop in Heukelom is een beroepsverbod verbonden. Sander de Rooij was op papier de eigenaar van het bedrijf en dus geldt dat verbod alleen voor hem. Het bedrijf in Oosteind staat ook op zijn naam. Maar omdat dat bedrijf al bestond vóór de uitkoopregeling in Heukelom, geldt het beroepsverbod daar niet voor. De bestaande stal in Oosterhout is tamelijk omstreden. Daar heeft Sander de Rooij al sinds 2016 een natuurvergunning van de provincie voor het houden van 3320 varkens. Toen kon dat nog gewoon. In Oosterhout werd nauwlettend gekeken naar de komst van die dieren. Er waren grote zorgen over stankoverlast. De gemeente kon de aanvraag voor de stal niet weigeren omdat die aan alle regels voldeed. De Rooij gebruikte zijn vergunning niet helemaal. Hij vroeg een milieuvergunning aan voor één stal en zette daar 1620 varkens in. In de nieuw te bouwen stal wil hij nog eens 1700 varkens houden. Een verdubbeling van het aantal dieren dus, maar het mág volgens de vergunning.StikstofVolgens de provincie was de uitkoopregeling in Heukelom alleen gericht op het terugdringen van stikstof op kwetsbare natuur. In dit geval gaat het om de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. De gemeente Oisterwijk betaalde 1,6 miljoen. De provincie droeg 900.000 euro bij. "Er is niet gesproken over andere ondernemingen van de familie", zegt een woordvoerder.Dat een ondernemer met 2,5 miljoen gemeenschapsgeld in zijn zak 'gewoon' kan uitbreiden in een andere gemeente schuurt, geeft de gemeente Oosterhout toe. "In Oosterhout willen we juist af van intensieve veehouderij. Uitbreiden is in de gemeente bijna niet mogelijk", laat een woordvoerder weten. "Dit is nog geen uitgemaakte zaak. De wethouder kijkt wat kan en moet." Latente ruimteDe provincie werkt aan een intrekkingsbeleid voor 'latente ruimte'. Dat is het verschil tussen het aantal dieren dat je op papier mag hebben en het aantal dat je feitelijk hebt. Tot 1990 verviel na drie jaar wettelijk het aantal dieren dat je mocht hebben, maar niet had. Tegenwoordig niet meer.Volgens de regels kan een gemeente nog wel die ongebruikte ruimte intrekken als de vergunning voor de bouw van de stal is afgegeven, maar er na drie jaar nog niks mee is gebeurd. "En dat is hier niet het geval", zegt de woordvoerder. "Hij vraagt nu pas de milieuvergunning aan voor de bouw van de tweede stal."Dus zolang dat intrekkingsbeleid van de provincie er nog niet is, kunnen veehouders alsnog meer dieren gaan houden. Precies wat de provincie niet wil. En daarmee heeft de gemeente Oosterhout een probleem. Want hoewel het gemeentebestuur geen nieuwe stal met extra dieren wil, mag het juridisch wel. "We moeten de aanvraag volgens de regels behandelen, dus dat zullen we ook doen."OOK DE MOEITE WAARD: Toen waren we nog blij dat deze boer was uitgekocht Stallen net op tijd leeg in Heukelom

Einde Vertrekregeling leden-melkveehouders van FrieslandCampina

Was achteraf voor veel melkveehouders een mooie gouden handdruk: De Vertrekregeling die door de Europese Commissie als voorwaarde is gesteld voor de fusie is per 9 november 2023 beëindigd. De Vertrekregeling was bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De beschikbare hoeveelheid melk voor de vertrekregeling bedroeg 1,2 miljard kg en is thans geheel verbruikt. Einde Regeling Beschikbaarstelling Melk De Regeling Beschikbaarstelling Melk betreft de andere voorwaarde die aan de fusie was verbonden. De regeling voorzag in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte bedrijven (Nijkerk en Bleskensgraaf) en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk(producten) of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling was sinds 1 maart 2019 alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. Als gevolg van het bereiken van de 1,2 kg miljard melk is ook de Regeling Beschikbaarstelling Melk per 9 november 2023 tot een einde gekomen. Einde fusiemaatregelen Met het einde van de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk zijn de fusievoorwaarden van de Europese Commissie uit 2008 aangaande de fusie tussen Friesland Foods en Campina beëindigd. Voor de Vertrekregeling geldt alleen dat de verplichting tot terugbetaling van (een deel van) de vertrekpremie blijft bestaan indien gedurende drie jaar na vertrek niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Boerin Grin boos over antwoorden minister Van der Wal

Melkveehouder Anje Grin is niet te spreken over de antwoorden die demissionair minister Van der Wal heeft gegeven op vragen van de VVD over haar boerderij, de Kolhorn Dairy Farm. De boerin in Biddinghuizen zegt boos en teleurgesteld te zijn, vooral omdat ze het gevoel heeft dat de minister haar melkveehouderij over één kam scheert met boeren die nog niets hebben ondernomen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Ook zegt ze dat er geen perspectief wordt geboden om haar bedrijf overeind te houden. Woensdag werden de antwoorden van de demissionair minister gepubliceerd. Van der Wal liet zich in algemene woorden uit over de stikstofproblematiek en wilde niet specifiek ingaan op de situatie van het boerenbedrijf in Biddinghuizen. Grin dreigt haar melkveehouderij kwijt te raken vanwege de stikstofregels. Ze deelde eind augustus een antwoorden op Facebook. Volgens haar staat haar bedrijf met 250 melkkoeien op het punt om 'afgeschoten te worden door de overheid'. Dat terwijl de boerin en haar man al jarenlang proberen aan alle regels en voorwaarden te voldoen. De VVD-fractie stelde minister Van der Wal daarop antwoorden. Na een uitspraak van de Raad van State in 2019 mag het bedrijf niet meer dezelfde hoeveelheid stikstof uitstoten als daarvoor. Ook werden ze door de overheid aangemerkt als piekbelaster, omdat hun bedrijf binnen 25 kilometer van de Veluwe ligt. Een adviseur van het ministerie is langsgekomen om meerdere opties voor de toekomst door te spreken. Volgens Anje is stoppen de enige reële optie. Welke opties heeft de boerin? Boerenbedrijven die als piekbelaster zijn aangemerkt, kunnen hulp krijgen als ze bijvoorbeeld willen, afschalen, omschakelen, verplaatsen of stoppen met hun bedrijf. Volgens Grin is afschalen geen optie "want, als wij de helft van de koeien eruit gooien, dan valt ons bedrijf als een kaarthuis in elkaar." Ook omschakelen is niet wenselijk, want Grin wil dat haar bedrijf blijft bestaan. "Ja, omschakelen naar wat. Wij zijn een melkveebedrijf. Moeten we omschakelen naar aardappelen, dan kan dit bedrijf ook niet meer bestaan. Dat gaat niet." Ook is de boerin tegen de verplaatsing van haar boerderij. Zij heeft wel een ander idee daarover. Volgens haar zou haar boerderij overgenomen moeten worden door een boer bij de Veluwe. "Op de Veluwe zitten natuurlijk echt bedrijven die weg moeten. Die zouden dan wel aan de verplaatsingsregeling mee kunnen doen om hier te kunnen komen." Grin zegt tot nu toe twee gesprekken te hebben gevoerd met de contactpersoon van de overheid en twee gesprekken met de provincie Flevoland. Meerdere gesprekken zullen volgen maar de boerin is ongerust: "De hele regeling zoals die er nu ligt, wat ze van plan zijn, wij kunnen er helemaal niks mee. Wij komen voor niets in aanmerking, niets, helemaal niets. Daarom zijn we opnieuw weer boos en teleurgesteld." [info]Benieuwd wat een piekbelaster eigenlijk is? In dit antwoorden beantwoorden we er vijf vragen over.[/info]

Het kabinet gaat verzuipen in de stront ( en de veehouders ook) De analyse....

Het 7de actie programma nitraat en het addendum gaan er voor zorgen dat we over enkele jaren verzuipen in de stront. Oud zuivelbaas Tjeerd is zeer effectief geweest om zijn oud broodheren het mes in de rug te steken. De analyse; We hebben nu nog 1.750.000 ha landbouwgrond. Tot 2027/2030 verliezen we daar het volgende areaal ( als plaatsingsruimte) door diverse gecreëerde opgaven. Ik benoem: Bufferstroken: 55000 ha 4% verplichte braak: 20.000 ha Bossenstrategie, middels sector plan: 125.000 ha Klimaatadaptatie: 125.000 De komende jaren blijft er 1.425.000 ha landbouwgrond over voor mestplaatsingsruimte (mits overgangsgebieden achterwege blijven) Het actie programma nitraat, wat eigenlijk bedoeld is voor de Nitraatrichtlijn maar nu zelfs gebruikt wordt voor coalitie afspraken, zorgt dat we naar een plaatsingsruimte gaan van 170 kg N per ha voor 695000 ha en 136 kg N per ha voor 730.000 ha. De totale plaatsingsruimte mest wordt over 3 jaar nationaal 217 miljoen kg N De productie in 2022 was 465 miljoen kg..... Met in acht neming dat er 3 miljoen kg N in de pilot mineralen concentraat gaat en toegepast wordt als kunstmest vervangers. En in BMC Moerdijk wordt er rond de 11 miljoen kg N verbrandt. Slotconclusie: Er is meer dan de helft van de mestproductie, 234 miljoen kg N, over 3 jaar niet meer te plaatsen. BASISVOORWAARDE NUMMER 1 EN 2 VOOR EEN LANDBOUW AKKOORD ZIJN: METEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK RENURE (met bijbehorende vergunning) Anders komt hongersnood dichterbij dan dat de meeste voor mogelijk houden!!!!

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

Wordt stikstofcrises de ondergang van onze economie ?

Door Jaap Majoor, De stikstof crises speelt een grote rol in onze samenleving. Hierbij enkele gegevens op een rij: Nederland heeft de hoogste stikstofneerslag per hectare binnen de EU, maar hier horen wel enkele kanttekeningen bij. Nederland is verre weg het dichtst bevolkt, 4,3 inwoners per hectare, heeft de hoogste opbrengst per hectare en door zijn zeeklimaat in verhouding veel meer veehouders dan akkerbouwers. Duitsland heeft 2,32 inwoners en België 3,77 inwoners per hectare. Als je op de satellietbeelden ziet, heeft b.v de Povlakte in Italië (net zo groot als Nederland} een veel hogere stikstofneerslag. Zo ook delen van Duitsland en zelfs Spanje. Toch speelt stikstof in die landen geen rol. Dit komt omdat deze landen hun totale stikstofneerslag delen over hun veel grotere oppervlak en daarom valt het lager uit. Logisch dat Nederland daarom de grootste stikstofneerslag heeft in Europa. Als je kijkt naar het aantal inwoners per hectare, de opbrengst per hectare en de verdeling akkerbouw/ veeteelt heeft Nederland juist de laagste uitstoot. Nog een leuk detail. Nederland had in 1990 een stikstofneerslag van 2900 Mol per hectare. Een Mol is 0,014 kilogram. Deze stikstofneerslag is nu afgenomen tot 1700 Mol per hectare. 1700 Mol x 0,014 kilo= 23,8 kilo stikstofneerslag per hectare. Een deel van onze stikstofuitstoot waait naar het buitenland en een deel van de stikstof uitstoot uit het buitenland waait weer naar ons. Daarom komt 33 % van de stikstofneerslag bij ons uit het buitenland. Van de 1700 Mol stikstofneerslag komt dus 33% uit het buitenland. Dit is 560 Mol per hectare. Doelstellingen onmogelijk Om de door natuurinstanties en de overheid gewenste stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden te behalen, moet in veel Natura 2000 gebieden de stikstofneerslag onder de 400 Mol blijven. Gevolg: Wanneer alle bedrijvigheid, mensen en boeren weggekocht zijn bij deze Natura 2000 gebieden, worden de doelstellingen nog steeds niet gehaald. De bouwsector denkt, boeren weg en wij kunnen bouwen, vergeet dat maar, want de neerslag blijft met deze Haagse regels te hoog. De Nederlandse regering zal ook in het buitenland boeren en bedrijven moeten uitkopen om de wensdoelen te halen. Hoe wil onze regering dat betalen. Onze verdiensten komen vooral uit de exportproducten die wij produceren. Van de top tien van de, voor Nederland meest lucratieve, exportproducten, is ruim een derde deel afkomstig uit de landbouw. En deze sector moet weg uit Nederland. Dus weg verdiensten. Onze landbouw draagt 25 % bij aan deze maakindustrie. Verdwijnt de landbouw dan heeft onze samenleving ook 25 % minder geld te besteden. En dit alles om wensnatuur te realiseren, waar je je twijfels bij kan zetten, of deze natuur vroeger ook werkelijk in Nederland was. De landbouw kan en wil zijn uitstoot verlagen met allerlei technische maatregelen en wil ook de natuurorganisaties helpen hun doelen te bereiken. De natuurinstanties moeten dan wel met de boeren om tafel om dit te bereiken en bereid zijn om geld in hun natuurgebieden te investeren. Bovendien is dit veel goedkoper dan boeren uitkopen. Jaap Majoor Laag Zuthem

Alex Datema nieuwe Food & Agri-directeur Rabobank

[quote]Alex Datema is vanaf 1 mei de nieuwe directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Dat maakte de bank op donderdag 9 maart bekend.[/quote] Rabobank maakt vandaag bekend dat Alex Datema de nieuwe Directeur Food & Agri is. Per 1 mei aanstaande volgt hij Carin van Huët op, die per 1 januari 2023 afscheid nam van Rabobank. Datema is al 35 jaar melkveehouder in de provincie Groningen en nu nog voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en voor een meer natuur-inclusieve landbouw. Alex Datema (1966) is sinds 1988 melkveehouder en heeft 120 melkkoeien en 70 hectare grasland. Datema runt het bedrijf samen met een compagnon in zijn Groningse maatschap. Hij is sinds 2016 voorzitter van BoerenNatuur en onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en de Agro Agenda Noord Nederland. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Belangrijke rol Met de komst van Datema heeft Rabobank een waardige opvolger voor Van Huët gevonden. Lid van de Groepsdirectie Kirsten Konst: “Ik ben blij met de komst van Alex Datema, een specialist en bestuurder met een schat aan praktijkervaring. Met zijn kennis, netwerk en heldere visie op de toekomst is hij de juiste persoon om bij Rabobank leiding te geven aan de F&A sector. Dat is juist nu van belang, nu deze sector voor grote uitdagingen staat en wij als financier onze klanten willen helpen bij de transitie naar een duurzame toekomst.” Boeren helpen met verduurzamen De aanstelling van Datema komt in een belangrijke periode; op dit moment wordt in Den Haag gesproken over de toekomst van de landbouw bij de vorming van het Landbouwakkoord. Datema: “Mijn gehele bestuurlijke carrière zet ik mij al in voor de duurzame toekomst van de landbouw. Duurzaam betekent voor mij economisch en ecologisch duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid betekent dat je als boer voor grote keuzes komt te staan. Die keuzes maak je vaak samen met je bank. Ik wil graag samen met de coöperatieve Rabobank naast de individuele boer gaan staan bij deze ingewikkelde keuzes.”

Hein gaat een nieuwe uitdaging aan.

Beste leden-melkveehouders, Vandaag is aangekondigd dat ik FrieslandCampina zal verlaten. Ik schrijf deze brief met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het moeilijk om afscheid te nemen van dit bijzondere bedrijf waarvoor ik de afgelopen 8,5 jaar met zoveel passie en enthousiasme heb gewerkt. En tegelijkertijd ben ik vereerd leiding te mogen gaan geven aan Unilever, het bedrijf waar ik ooit mijn loopbaan ben begonnen. Vandaag voel ik het afscheid nemen het meest. FrieslandCampina is een fantastisch en bijzonder bedrijf om voor te mogen werken. Samen met een wereldwijd team van geweldige medewerkers hebben we in de afgelopen jaren enorm veel gerealiseerd en ik ben bijzonder trots op onze mensen. De afgelopen jaren waren voor de onderneming niet de makkelijkste, maar er is geen dag geweest dat ik niet met plezier naar mijn werk ging. Bij FrieslandCampina ‘weet je waarvoor je het doet’, en dat maakt mijn baan en de samenwerking tussen onderneming en coöperatie zo bijzonder. Toen ik CEO werd, wist ik dat de resultaten onder druk zouden komen ten opzichte van de jaren daarvoor. En ook van buitenaf kwam er heel wat op ons af: de scherpe prijsdalingen in 2018-19, de Hong Kong – China afsluiting, de Coronacrisis, de Nigeriacrisis en in 2022 de enorme inflatie. Dit alles in combinatie met een grote en steeds toenemende druk op de melkveehouderij in Nederland. Ik had niet altijd een gemakkelijke boodschap, maar ik ben blij dat we ons door een moeilijke periode heen hebben geknokt. We hebben fors maar ook noodzakelijk ingegrepen om het bedrijf vitaal te houden en tegelijk beter te maken voor de toekomst. Het aantal medewerkers is flink afgenomen, het aantal productielocaties is teruggebracht, we hebben onze activiteiten gestroomlijnd en we hebben duurzaamheid tot een belangrijk thema gemaakt. Het bedrijf staat er op dit moment goed voor en de teams over de hele wereld voeren een duidelijke strategie uit. Ik ben ervan overtuigd dat FrieslandCampina haar reis van 150 jaar verder succesvol zal vervolgen en ook in de komende decennia een prominent bedrijf zal zijn in de markten waarin zij opereert. De melkveehouderij is een fantastische sector! Mijn beste herinneringen daaraan zijn de individuele ontmoetingen met velen van jullie, vaak thuis op de boerderij. De gesprekken aan de keukentafel gaven mij altijd het beste inzicht in wat er speelt en wat jullie van de onderneming verwachten. Ik zal die ontmoetingen koesteren. Ik wil alle leden van FrieslandCampina bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. De ledenraad, het bestuur en de RvC voor hun vertrouwen in mij persoonlijk. Het is voor mij een enorme eer geweest dit bedrijf te mogen leiden en daarmee een schakeltje in een lange geschiedenis te zijn. De komende maanden zal de RvC op zoek gaan naar een opvolger en tot die tijd zal ik gewoon mijn verantwoordelijkheid blijven nemen. Ik blijf tot de laatste dag knokken voor FrieslandCampina en neem pas eind april echt afscheid. Ik hoop velen van jullie te zien bij de ondernemingsbijeenkomsten eind februari en begin maart. Ik zie daarnaar uit. Tot dan! Met vriendelijke groet Hein Schumacher 

Mijn perspectief brief......

Iedereen wordt gevraagd om een perspectief brief te schrijven of te kletsen over een landbouw akkoord.....maar mij word niets gevraagd 😁😁😁 Dus dring ik mij hier maar op met mijn visie op het perspectief.... We beginnen maar om de huidige situatie in kaart te brengen. En omdat stikstof nu eenmaal de stok is die ons regeert, is dat ook mijn vertrekpunt. Volgens de geleerden spoelt stikstof uit, spoelt stikstof af en daalt stikstof neer in de natuur. Eerst de huidige uitscheiding maar in kaart brengen. Zie afbeelding. Dit komt cbs mineralen stromen Eerste rij: totale stikstof uitscheiding Tweede rij: weidemest Derde rij : alle stalmest Alles uitgedrukt in stikstof Er is volgens cbs 1.8 miljoen ha landbouwgrond en is er een stikstof uitscheiding van 471 miljoen kg. Dat is 261 kg N per ha...... Nu de situatie vanaf 2026, verlies derogatie en 42 % areaal nutriënten verontreinigde gebieden, geeft de volgende rekensom. (170 x 58)+(136x42)/1000= 155 kg per ha De gemiddelde plaatsingsruimte per ha wordt dus 155 kg N per ha Dus er is een gat te dichten tussen 261 en 155 190 miljoen kg bij de gewenste grondgebonden veehouderij (geen mineralen concentraat als kunstmest vervangers bijv) 40 % krimp En als het areaal de komende jaren nog eens krimpt met een aantal honderd duizenden ha dan wordt dit percentage nog iets hoger. Een perspectief brief, een landbouw akkoord......gaat me niet lukken 🙃

Johannushoeve cv


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Nieuwkoop
Leeftijd: 62jr
Laatst online: 4u geleden

Melkveehuoder

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering