Ervaringen onafhankelijk voer advies & TMR

Beste collega melkveehouders, Ik lees al een tijdje mee op het prikkebord forum over diverse zaken zoals voeding en fokkerij. Een club praktische veehouders weet altijd meer dan een enkele adviseur van een bedrijf en vandaar de start van dit topic. Ik zit al sinds jaar en dag bij een mengvoerfabrikant waar ik brok en wat maatwerkmeel af neem. De resultaten van de koeien zijn me naar genoegen en de relatie met de voer adviseur ook. Toch zie ik stijgende trend in voerkosten de afgelopen jaren en hier wil ik graag wat aan doen. Wanneer ik dit voor leg aan mijn adviseur komt het er eigenlijk altijd op neer dat grondstof - en energieprijzen fors zijn gestegen wat natuurlijk ook zo is wat resulteert in een hogere brok prijs en dat de kraan dicht draaien niet verstandig is en ten koste gaat van de productie & gezondheid. Toch denk ik dat de brok alsnog te duur is en dat de fabrikant goed gebruik van maakt van de onrust in de wereld. Ondertussen krijg ik het gevoel dat ik flink op draai voor de de duurdere lease auto van de adviseur, gestegen lonen, fusies en noem het allemaal maar op. Het valt voor mij niet te controleren omdat ik en natuurlijk menig veehouder een all inn prijs betaal voor het voer. Vandaar dat mijn oog is gevallen op het platform Mijnvoer.nl en het gebruik maken een onafhankelijk voer adviseur. Zo weet ik tenminste wat ik betaal voor het voer en het advies en krijg ik weer wat meer grip op een grote kostenpost van het bedrijf. Daarnaast heb ik dan ook volledig inzicht in mijn brokje in plaats van tienduizenden euro's over te maken naar mijn voerleverancier zonder exact te weten wat ik aankoop op nutritioneel niveau. Om dan nog een stap rigoreuzer te gaan lijkt het mijn interessant om misschien de krachtvoerautomaat uit de stal te schoppen en over te stappen op een TMR rantsoen en zelf grondstoffen te gaan shoppen. Overal ter wereld red men zich met TMR rantsoenen en in Nederland stoppen we onze koeien maar vol met dat brokje. Ik krijg steeds meer het idee dat de mengvoerindustrie ons precies in het hoekje heeft waar ze ons willen hebben. Graag jullie mening over bovenstaande situatie of misschien nog wel mooier eigen ervaringen van melkveehouders die het anders aan pakken dan met de traditionele adviseur en voer van de mengvoerfabrikant.

Willekeurig afschrijven 2023

Per mail ontvangen. Voor meer details vraag uw accountant naar de toepasbaarheid binnen uw eigen onderneming Wij willen u informeren over een belangrijke fiscale regeling die in 2023 van toepassing is en die een aanzienlijke impact kan hebben op uw bedrijfsfinanciën. Willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen In 2023 is het mogelijk om 50% willekeurig af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat u eenmalig tot 50% van de afschrijvingskosten willekeurig kunt afschrijven. De regeling is van toepassing op zowel de inkomstenbelasting (voor zelfstandige ondernemers) als de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen die worden uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap). Uitzonderingen De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de regeling: Vliegtuigen, gebouwen en woonboten, evenals vervoermiddelen zoals bromfietsen, motoren en personenauto's die niet voor professioneel wegvervoer worden gebruikt. De regeling geldt wel voor elektrische personenauto's. Immateriële activa, waaronder quota, goodwill en vermogensrechten. Dieren. Bedrijfsmiddelen die voornamelijk voor verhuur aan derden zijn bedoeld. Hieronder valt ook verhuur binnen uw eigen bv-structuur, tenzij er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is. Bedrijfsmiddelen die om andere redenen al voor willekeurige afschrijving in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld op grond van een VAMIL-beschikking. Voordelen willekeurig afschrijven Tariefsvoordeel: kan helpen om in een lagere belastingschijf te blijven als u dit jaar extra winst maakt. Liquiditeitsvoordeel: verlaagt de belastbare winst, waardoor u minder belasting betaalt en meer geld overhoudt. Nadeel Verminderde afschrijvingsmogelijkheden in latere jaren, wat nadelig kan zijn bij hoge winsten in die jaren. Voorwaarden Bedrijfsmiddel aangeschaft of zelf geproduceerd in 2023 Het bedrijfsmiddel is nieuw en nog nooit gebruikt Ingebruikname vóór 1 januari 2026 Rekenvoorbeeld Hieronder een rekenvoorbeeld ter illustratie. Investering: € 60.000 Totale afschrijving: € 50.000 (aanschafwaarde € 60.000 minus restwaarde € 10.000) in 5 jaar Eenmalige willekeurige afschrijving in 2023: maximaal 50% van € 50.000 = € 25.000 Jaarlijkse afschrijving: € 5.000 over 5 jaar De regeling geeft de mogelijkheid om in 2023 eenmalig 50% van de waarde van het bedrijfsmiddel, na aftrek van de restwaarde, willekeurig af te schrijven. De resterende 50% moet volgens de gebruikelijke methode worden afgeschreven. U kunt echter ook kiezen om over de helft van het investeringsbedrag, na aftrek van de restwaarde, minder of zelfs niet af te schrijven, waardoor u in de komende jaren meer afschrijvingsruimte heeft. Afhankelijk van de verwachte resultaten in uw onderneming kan deze keuze voor willekeurige afschrijving voordelig zijn. Tip Indien u overweegt begin 2024 een investering te doen die in 2023 in aanmerking zou komen voor willekeurige afschrijving, kan het voordelig zijn deze investering te vervroegen naar 2023.

'Belangstelling voor uitkoop komt van andere boeren dan waar de minister op hoopt'

Agrarisch makelaars stellen vast dat er onder boeren wel interesse bestaat voor de uitkoopregelingen van de overheid, maar er bestaat twijfel of de belangstelling zich gaat vertalen in het aantal transacties waar het kabinet op hoopt. "Boeren met een florerend bedrijf zullen zich niet laten verleiden om te stoppen, is mijn inschatting", zegt Jos Ebbers, agrarisch makelaar in Friesland en voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van makelaarsvereniging NVM. "Voor boeren die geen opvolger hebben en dicht tegen hun pensioen aan zitten, is het een ander verhaal. Maar de vraag is of zij kwalificeren als 'piekbelaster'." Eind mei maakt het ministerie van LNV de exacte criteria bekend en kunnen boeren via een digitaal loket zien of zij voor een van de uitkoopregelingen in aanmerking komen. Voor veehouderijbedrijven die worden gekwalificeerd als piekbelaster biedt het ministerie 100% van de marktwaarde van de geschrapte dierrechten en 120% van de waarde van hun stallen. Er komt een vergoeding voor sloopkosten en de grond blijft in eigendom van de veehouder. Makelaars merken op dat bij de vergoeding voor de stallen niet de marktwaarde wordt uitgekeerd, maar de gecorrigeerde vervangingswaarde. Aan de hand van de grootte en het bouwjaar wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. De onderhoudsstaat en functionaliteit speelt geen rol. Dat kan nadelig uitpakken voor bedrijven die oudere stallen onlangs hebben gerenoveerd en uitgerust met moderne technieken. Een andere drempel is dat een veehouder die deelneemt aan de regeling niet meer in dezelfde sector in Nederland of de Europese Unie een nieuw bedrijf mag starten. Het gaat vaak om goedlopende bedrijven, waar het ministerie zich met de uitkoopregeling. Die willen graag actief blijven in de sector, waarin ze nu werken. De makelaars verwachten dat vooral veel oudere boeren zonder opvolger zich zullen aanmelden voor de uitkoopregelingen. Het gaat vaak om ondernemers die al voornemens waren om binnen enkele jaren te stoppen. Dat proces wordt met de regeling nu wat naar voren gehaald. Het gaat hier echter vaak om wat kleinere bedrijven met een relatief lage stikstofbelasting op de natuur. bron: Financieele Dagblad

royale


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 12u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering