Eenzame boeren??? Bestaan ze wel of niet...

Toch wel een gevoelig onderwerp. Om te beginnen. In elke beroepsgroep zijn er eenzame mensen! Er zijn bijvoorbeeld ook veel 'kantoormensen' die heel de dag achter de computer zitten en daardoor sociaal zeker niet het sterkste zijn. Het grootste deel van alle boeren zijn ook NIET eenzaam, maar zijn juist erg sociaal en hebben sterke relaties. Het stereotype 'eenzame boer' dat door het programma boer zoekt vrouw soms gecreëerd wordt is dan ook onjuist. ... Dat te hebben gezegd... In 2018 en 2019 waren er elk jaar rond de 600 aanmeldingen bij Boer zoekt vrouw en bestaat er toch zeker wel een groep boeren die het lastig vinden om een partner te vinden. Dit blijkt ook wel uit specifieke datingsites speciaal opgericht voor de 'boer'. Vaak vinden deze mensen het al lastig en te spannend om iemand aan te spreken in de kroeg of op straat. Ze durven de stap in hun eentje vaak niet te maken en blijven het daarom vaak voor erg lange tijd alleen. Het is als boer toch fijn om een partner te hebben, want het is niet altijd allemaal even makkelijk. Iedereen kan af en toe wat ondersteuning en gezelschap gebruiken. Ik ben zelf onlangs begonnen een aantal boeren te helpen met het vinden van een leuke partner. Denken jullie dat deze 'eenzame boeren' kunnen profiteren van wat begeleiding met betrekking tot het verbeteren van hun zelfverzekerdheid rondom vrouwen? Waar denken jullie daarnaast dat de focus op zou moeten liggen? Wat denken jullie dat de grootste obstakels zijn? Benieuwd naar jullie reacties!

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, wie heeft er mandaat van de boeren!

https://www.nu.nl/geldzaken/6033531/akkoord-over-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zzpers.html Ook hier informatie. Gezien het feit dat ook LTO bij de onderhandelingen aanwezig was voor een eventuele verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, vraag ik mij af of landbouw vrijgesteld is. Iets wat in een andere topic betwist wordt. Maar in hoeverre mogen partijen namens mij/ons onderhandelen. Ik heb geen toestemming geven, in ieder geval. Zuivelnl was ook zo´n gedrocht wat nu in ieder geval weer binnen zijn proporties is teruggebracht. Wat gaan we met de rest doen? Wordt het niet tijd dat alle belangenorganisatie door een onafhankelijke register accountant tegen het licht gehouden wordt. In hoeverre vertegenwoordigd een LTO nog de melkveehouderij. Zo ook met de DDB en de NMV. En wat is de organisatie graad. Dit gaat zo niet meer. Er wordt maar namens mij gepraat en besloten. Maar niemand weet of de betrokken organisatie rechtmatig bezig zijn. Er zijn in Europa regels afgesproken mbt tot organisatie graad en het mogen onderhandelen namens. Maar niemand controleer ze. Dat is afgelopen! Dus elke organisatie verplichten om jaarlijks een rapportage te laten uitvoeren door het SRA. Dan wordt duidelijk waar een ieders mandaat ligt!

Is de natuur “op sterven na dood”

Door René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.) Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden. Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep ? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Maar hoe gaat het met de natuur dat is helemaal moeilijk te beantwoorden maar we roepen (bijna) allemaal in koor; NIET best, op sterven na DOOD. Je durft het dan ook bijna niet op te schrijven, maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk GOED gaat met de natuur! En niet omdat ik dit vind, nee dit is door LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF). SDF Rapportcijfer Het staat als volgt omschreven op de site van WUR.nl (Wageningen Universiteit). “Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.” https://www.wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksprojecten- LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Standaard-Data-Formulier.htm Met als projectleider mw. drs. A.M. (Anne) Shmidt. We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de site: https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond “Ramp voor biodiversiteit” Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.” Oorzaak nummer 1 Alles maar dan ook alles heeft als oorzaak STIKSTOF DEPOSITIE zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt toegeschreven aan STIKSTOF DEPOSITIE, noem je dit tegenwoordig NIET in je rapport dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, dus de vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10. Is het dan nog steeds geoorloofd om de achteruitgang van soorten (weidevogels bijvoorbeeld) toe te schrijven aan STIKSTOF DEPOSITIE ?? Een kleine uitleg van het Europese systeem SDF is op zijn plaats om dit goed te kunnen begrijpen. De richtlijnen van de EU verplicht ieder land er toe om dit systeem volgens zorgvuldig vastgestelde normen in te vullen, het is zelfs in de loop der jaren nog aangescherpt door o.a. betere technieken. Hierdoor vult ieder land op dezelfde manier en periodiek dit formulier in. Bij de aanwijzing van de gebieden is er een T-nul meting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment, in de gebieden; de z.g. kwalitatieve habitattypen ofwel belangrijke habitattypen die beschermd moeten worden. Nederland wil naast deze habitattypen nog meer beschermen maar dat even ter zijde, het gaat nu even om schade die STIKSTOF DEPOSITIE in de natuur zou veroorzaken. De Habitattypen zijn allemaal genummerd bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen) Deze worden beoordeeld op; Representativiteit: Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied; Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht Relatief oppervlak: Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype; Klasse A,B of C Behoudstatus: Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert. Of wel wat is het effect van autonome ontwikkeling (bv stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen; Klasse A,B of C Dan wordt vervolgens van deze indeling in KLASSE een eindoordeel gemaakt; Eindbeoordeling of Global : Bv ACA wordt dan B. ACB kan C worden, in verband met het zwaar meetellen van de C voor 'gering relatief oppervlak'. Nu zou je verwachten dat enkele natura 2000 gebieden er belabberd voor staan vanwege hun ligging, omvang, omgeving of aanwezigheid van veel stikstofgevoelige habitattypen. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waar LNV de SDF beoordeling heeft ingevuld. Brabant & de Biesbosch De meest besproken provincie op dit moment is Brabant, vanwege Carnaval maar ook vanwege de STIKSTOFDEPOSITIE. Het is dé provincie met de grootste vee dichtheid en ook een veel besproken Kachel staat daar “bio”stroom te maken; de Amercentrale van RWE, maar ook veel scheepvaart komt er dwars door via Hollands diep. Een bekend groot natuurgebied is daar de Biesbosch met een oppervlakte van 9.640 hectare, mét stikstofgevoelige habitattypen dus dit kan nooit goed gaan, de Biesbosch is doodziek of op sterven na dood. Maar NIETS is minder waar want de Biesbosch heeft SDF eindrapport cijfers van heb ik jou daar: A,A,B,A,A,A “Cum Laude” Beter gaat het niet worden! (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL3000040 De Grootste de Veluwe Hoe is het gesteld met de Veluwe, het grootste gebied van Nederland een oppervlakte van 88.378 hectare, hier MOET wel slechte natuur tussen zitten. Ecoloog Jansen van WUR over de Veluwe: Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ (Bron) https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-isdweilen-met-de-kraan-open~ab122809/ De Stentor 16-02-2020: “Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof’ (**) https://www.destentor.nl/apeldoorn/oud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-te-verdwijnen-doorstikstof~aacfba93/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web &cd=2&ved=2ahUKEwicw9vz1d3nAhWvsKQKHbMLArUQFjABegQIAxAB&url=https%3 A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fapeldoorn%2Foud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-teverdwijnen-door-stikstof~aacfba93%2F&usg=AOvVaw2-rZRmof9Z4l-1IfSeRm3O Hier de SDF rapportcijfers van de Veluwe: In 2004 waren hier 2 habitattypen in KLASSE A (uitstekend) In 2019 waren dit er maar liefst 11 habitattypen in KLASSE A Dat is dus ruim 5 keer zo goed als in 2004!! De cijfers (eindbeoordelingen 2019) op een rij: A,A,A,B,A,A,A,A,A,A,C,B,C,B,B,A,A,C,B (**) Cijfers voor 1.996 hectare Oude EIKEN bos (H9190) A,A,A & Global A Maaaar….. hoor ik de natuurvrienden in koor roepen er zitten ook 3 x C tussen dus slecht. Dat klopt; maar even verder kijken dus, waarom er toch nog 3 C’s in het rapport staan; Dit zijn de 3 C’s; H6410 met een totale oppervlakte van 0,0 hectare jawel NUL, NIHIL NIKS dus een beetje logisch dat dit niet zo goed gaat ?? H91D0 met een totale oppervlakte van 0,6 hectare zo, zo ook logisch ? ja want dit type hoort in de natte Biesbosch en niet op de Veluwe thuis. H7140 met een totale oppervlakte van 1,9 hectare toch nog een beetje oppervlakte MAAAAR…… Waren deze 3 habitattypen ook aanwezig in 2004 bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden ?? NEEN en (mogen ze) worden meegeteld in het rapport ?? NEEN (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=nl9801023 De Hoogste Ammoniak concentratie Bennekom heeft de hoogste ammoniak concentratie van Nederland (12,7 periode 2005 – 2018), ook niet zo verwonderlijk want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch zou dan hier ook de hoogste depositie zijn van Nederland en zouden stikstof gevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen hebben. Binnenveld is hier een relatief klein Natura 2000 gebied, dus ook hier maar even de feiten op een rijtje; er is hier 1 habitattypen H6410 (Blauwgraslanden) die reden was om dit gebied aan te wijzen en u zult het niet geloven maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in KLASSE A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.!! Dit komt volgens kenners door uitzonderlijk goed beheer echter de ammoniak concentratie is ongewijzigd hoog (12,7), Bennekom ligt ook naast de Veluwe. (bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL2003006 Er zijn aantoonbaar andere factoren van achteruitgang van bepaalde natuur, heel natuurlijke oorzaken vaak…..…het blijven “tamboereren” op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk. René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.)

Vicevoorzitter van Farmers Defence Force ontvangt €169.000 EU-subsidie per jaar.

[b]Originele beschrijving[/b] Actieleiders Farmers Defence Force krijgen ook veel subsidie uit Brussel Het bedrijf Natuurkoe van vicevoorzitter Jos Ubels kreeg €169.102 landbouwsubsidie van de Europese Unie uitbetaald.Foto: Siese Veenstra voor het FD In het kort: Bestuurders van actiegroepen als FDF, Agrifacts en Mesdag krijgen veel Europese (milieu)subsidie. Opmerkelijk, aangezien het boerenprotest is gericht tegen het milieubeleid en de subsidiegevers. Vier FDF-bestuurders betwisten overheidsdata over hun subsidies. De leiders van het boerenprotest ontvangen ieder jaarlijks tienduizenden euro's landbouwsubsidie van de Europese Unie. Een derde bestaat uit subsidie voor milieu- en klimaatvriendelijke landbouwmaatregelen. Opmerkelijk, aangezien boerenactiegroepen fel ageren tegen het milieu- en natuurbeleid én tegen de subsidiegever. De subsidies komen naar voren na onderzoek van het FD in de databank van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat de subsidies registreert en uitkeert. Het gaat om bedrijven van bestuurders van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF), de activistische boerenstichting Agrifacts en het Mesdag-Zuivelfonds. Zo ontving het bedrijf van FDF-voorzitter Mark van den Oever €25.593 in 2018. De bedrijven van medebestuurder Jeroen van Maanen en penningmeester Daniëlle Hekman kregen €42.050 respectievelijk €20.922. Het bedrijf Natuurkoe van vicevoorzitter Jos Ubels kreeg €169.102 uitbetaald. De EU verplicht lidstaten de betaalde subsidies te publiceren. In Nederland doet de RVO dat op zijn website. Deze data zijn openbaar. Aanleiding voor het FD om in de Europese landbouwsubsidies te duiken, is de politieke discussie in de Europese Unie over het toekomstig landbouwbeleid. 'Onjuist' Vier benaderde bestuursleden van FDF stellen in een reactie dat de overheidscijfers onjuist zijn. Van den Oever laat de vraag wat er onjuist is onbeantwoord en wil evenmin zeggen of hij bij de overheid heeft geklaagd over fouten in de subsidiedatabank. Dat er onjuistheden zijn gepubliceerd, is volgens de RVO 'nog nooit voorgekomen'. De dienst kent geen klachten van FDF-bestuurders over onjuiste data en wijst erop dat aan de hand van de data de 140.000 in Nederland verleende subsidies jaarlijks worden gecontroleerd door accountants in opdracht van de Europese Commissie. Hekman en Van Maanen geven eenzelfde reactie als Van den Oever. De genoemde bedragen zijn volgens hen onjuist, maar nadere uitleg willen zij niet geven. Van Maanen: 'Wordt deze informatie door uw dagblad verder in de openbaarheid gebracht dan zal ik genoodzaakt zijn verdere stappen hierop te ondernemen. (..) Ik stel voor dat u mijn gegevens niet gebruikt.' Vervolgvragen laten hij en Hekman onbeantwoord. Afgepakt geld Ook Ubels stelt dat de RVO-data onjuist zijn. Het boerenbedrijf dat hij met familieleden runt, zou slechts €26.600 EU-subsidie ontvangen en op een ander adres zijn gevestigd. Maar op dat andere adres kent de Kamer van Koophandel geen bedrijven van Ubels. RVO heeft op datzelfde adres geen EU-subsidies betaald. Nadere vragen laat ook Ubels onbeantwoord. Het samenstellen van een subsidieoverzicht kan niet op een warm onthaal rekenen van andere boerenleiders. Ook niet van Jan Cees Vogelaar, directeur van stichting Agrifacts en voorzitter van het Mesdag-Zuivelfonds — clubs die strijden tegen het stikstofbeleid. De vraag of zijn subsidiebedrag zoals genoemd door de RVO (€9313) klopt, laat hij weten: 'Uw informatie is correct. Tevens koop ik mijn onderbroeken bij de Hema maat 3 xl. Dit aangezien u toch bezig bent met het inzamelen van irrelevante informatie.' Op de man spelen Voorzitter Marc Calon van boerenkoepel LTO Nederland bevestigt het subsidiebedrag voor zijn akkerbouwbedrijf van €16.199. Voormalig FDF- en Agractie-leider Arjen Schuiling zegt over de €24.407 die zijn bedrijf ontving. ' Afschaffen die subsidies. Brussel en Den Haag misbruiken dit als dwangmiddel.' Voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur bevestigt dat zijn bedrijf €25.485 subsidie ontving. Andere benaderde bestuurders uit boerenactiegroepen wilden niet reageren.

Waarom boeren boos zijn

Hardenberg Waarom de boeren boos zijn! 15-01-2020 om 08:00 Door de redactie Wij merken dat er veel sympathie is voor ons boeren, maar vaak komt ook de vraag naar boven. Waarom zijn ze boos? Laten we beginnen door te zeggen dat we echt niet met grof geweld iets wat krom is recht willen buigen. Nee wij willen aandacht en vooral een rechtvaardige behandeling. In de media wordt er veel gesproken over stikstof enz. Maar altijd vanuit een gerichte hoek. Zelfs met de demonstraties, waarbij boeren uitgenodigd waren in de studio's, kwam het alleen maar tot een algemeen praatje met 'kippenvel'. Waar het werkelijk om gaat werd vakkundig omzeild. Zelf heb de ervaring dat ik bijna elke week een ingezonden brief stuur naar ons dagblad met onze visie op het geheel. Ik krijg altijd netjes een ontvangst bericht van goede orde. Maar het wordt nooit geplaatst. Dus bij deze. Ecologen hoeven maar te roepen dat de natuur achteruit holt en dit wordt dan maar klakkeloos overgenomen als haast een religie. Maar is dit zo? Gelukkig hebben we tegenwoordig Social Media. Iets wat ik in principe verafschuw. Maar nu komen ons wel via dit medium heel andere geluiden ten gehore. Daarin zeggen ook veel wetenschappers dat het allemaal wel meevalt. Er verdwijnt wel eens wat, maar komt er ook iets anders voor terug en veel zgn. verdwenen plantjes zijn er nooit geweest. Ook wij boeren houden van de natuur en zien geen achteruitgang. Wel dat nu na een paar zeer droge jaren verdroogde heide plaats maakt voor een sterker gras, maar dat is normaal. Ook kennen wij het historisch besef dat vroeger, toen er nog geen kunstmest was, onze verschaalde landbouw gronden bemest werden met stikstof rijke afgeplagde heide en keutels van schapen die 's nachts opgevangen werden in de schaapskooien. Dus is stikstof opname door de natuur helemaal niet zo vreemd. Lucht bestaat zelf al voor 80% uit stikstof. Men moet onze kleinschalige natuur dus gewoon onderhouden! Zoals gezegd vinden wij boeren natuur ook geweldig, maar de beperkingen die wij opgelegd krijgen voor het behoud, gebaseerd op aannames, kunnen wij niet mee 'boeren'. Dus de grote vraag. Wat komt er in de natuur terecht van onze veehouderij uitstoot? Het onderzoek bureau RIVM doet hier zeer geheimzinnig over en spreekt zelf van fout marges tot 70%. Daar kun je toch geen beleid mee maken? Er is gedemonstreerd bij hen om de cijfers openbaar te maken. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Maar nu nog is het niet volledig. Dit maakt hen zeer verdacht op gemanipuleer van cijfers. Wij hebben in deze het Mesdagfonds opgericht en de eerste beoordeling is dat stikstof vooral neerkomt in de directe omgeving van een boerderij, dus maar weinig in de natuur. Het echte bewijs moet door nauwkeurigheid nog een poosje op zich laten wachten. In de media ziet men de landbouw echter met 46% stikstofuitstoot als de grootste vervuiler. Dieren kunnen helemaal geen stikstof maken, het reproduceert. Gewassen nemen stikstof op en via de koe komt het weer bij de gewassen. Zo is het ook met CO2 en methaan. Per saldo neemt landbouw zelfs meer stikstof e.d. op, want ook uitstoot van industrie en vervoer komt op ons land terecht. Ons land zou hetzelfde kunnen opnemen met minder vee. Maar moeten wij voor anderen het probleem oplossen? Daarnaast zal onze productie overgenomen worden door andere landen waar de zgn. Foot-print veel slechter is. En de wind zal alles weer vermengen. Waarom het vertrouwen in het Ministerie weg is! We weten allemaal nog wel dat er een melkquotum was. Deze werd afgeschaft omdat de prijs toch gemaakt werd op de wereldmarkt. Wat wij als boer niet wisten is dat er in de vorige eeuw een Europese afspraak gemaakt was over een Melkvee Fosfaatplafond. De regering had in vroeg stadium hierop moeten inspelen, maar ze lieten het op zijn beloop. Boeren die hierdoor in de problemen kwamen kregen van de rechter te horen dat ze het konden weten! Eigenlijk niemand wist van het bestaan van het plafond. Tjeerd de Groot, die nu roept dat de veestapel gehalveerd moet worden, maar toen als voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, liet optekenen dat 20% uitbreiding mogelijk moest zijn. De zuivel riep dat ze voorbereid waren op veel meer melkproductie. Banken gaven fiat op leningen. Onze belangorganisatie LTO sprak zelfs van 'Bevrijdingsdag'. Toen het los ging op 1 april 2015 was binnen de kortste keren de limiet van het fosfaatplafond overschreden. Er moest een fosfaatreductieplan komen. Ook boeren die part nog deel hadden aan de meer productie moesten 8.3% inleveren. "Hoe zaait men kwaad bloed!" We kregen fosfaatrechten. Echter kregen ook vleesveehouders deze. Die hadden ze echter helemaal niet nodig en gingen deze verkopen. Het kon dus niet meer teruggedraaid worden, maar door deze grote blunder kon het plafond weer overschreden worden. Dus maar weer een afroming, "Hoe zaait men kwaad bloed!" Toen kwam de tweeling affaire. Duizenden boerenbedrijven kwamen op slot te zitten en werden als fraudeurs aangemerkt. Het was een storm in een glas water. Het bleek te gaan om een data fout in het I&R systeem bij het ministerie zelf. Er kwam zelfs nog geen sorry van het ministerie. "Hoe zaait men kwaad bloed!" U begrijpt dat alle vertrouwen in het Ministerie van Landbouw weggevaagd is. Beschuldigingen in de media Zo zouden er bossen gekapt worden voor de soja teelt voor de dieren. De werkelijkheid is dat soja geteeld wordt voor humane voeding. Er zit soja olie in 221 producten. En de uitgeperste sojabonen, het zgn. schroot, wat anders op de vaalt terecht komt, wordt net als veel andere afvalproducten aan dieren gevoederd. Deze leveren er hoogwaardige eiwitvoeding van voor de mens. Zou dit niet plaats vinden dan zouden er nog meer bossen gekapt moeten worden voor de vegetarische voeding. Waarom moet Nederland het tweede voeding exporterende land zijn van de wereld wordt er gezegd. Echter komt dit vooral door de doorvoerhandel via onze Rotterdamse haven. Er wordt wel 60% van onze landbouw geëxporteerd. Boze tongen zeggen dat daardoor de prijzen niet beter kunnen worden, want alleen met tekorten kun je iets afdwingen. Dat klinkt als de waarheid. Maar je moet verder denken! Zelfs al zouden we 61% minder produceren, dan nog zou het weinig uitmaken. De inkooporganisaties zijn namelijk allemaal internationaal en kopen gewoon in het land waar dit het goedkoopste is. Duidelijk voorbeeld van wereldhandel zijn wel de goede prijzen voor varkensvlees, nu China door ziekte niet kan produceren. Speciaal producten met een meerprijs wordt ook veel op ingezet. Maar alleen lege schappen in de Super zijn scherprechter en dan komt men erachter dat men veel wil maar toch gaat voor het goedkoopste, wat ook goed is. Waar we wel voor moeten zorgen is dat we ons niet uit de markt prijzen door veel hogere eisen. Verminderen kan ook helemaal niet Er werken 600.000 mensen in en voor de landbouw. De helft zou betekenen 300.000 mensen de WW in. In plaats dus van zelf geld verdienen, de hand ophouden. Daarnaast heeft bv Nederland de exportgelden hard nodig om alle importen als olie, auto's elektronica e.d. te betalen. We zouden binnen de kortste keren een failliete Staat worden. Mijn motto is: "Er moet verdient worden om sociaal te kunnen zijn". Dan de opmerking dat de landbouw veel EU subsidies opstrijkt. Wij hebben liever dat de subsidies direct verdwijnen. Dit verdient uitleg: De prijs van een product wordt bepaald door vraag en aanbod. De bodemprijs wordt bepaald of het nog uit kan te produceren. Doordat de subsidies verrekend worden in de kostprijs, komt die bodem nog lager te liggen. Subsidies verdwijnen dus in een nog goedkoper voedingspakket voor de consument. Maar de ellende is dat je als individuele boer wel met die lagere bodemprijzen te maken hebt en dus wel afhankelijk gemaakt wordt van die subsidies. Je moet dus wel als een schoothondje aan alle voorwaarden voldoen. Subsidies zijn we dus liever kwijt dan rijk. Er wordt gesteld dat de landbouw zeer ineffectief is omdat maar 30% omgezet wordt in menselijke voeding. Nee, juist 70% is van grote waarde, want dat is mest. Zonder mest groeit er niets en 30% kun je afval noemen omdat het via de mens in het riool komt waar het onbruikbaar wordt door alle chemische middelen en medicijn resten. Mest teveel? Het is zelfs zo dat als wij onze gewassen naar behoefte mogen bemesten we zelfs een tekort hebben. We mogen maar beperkt dierlijke mest op het land brengen en daarnaast nog kunstmest strooien. Absurd natuurlijk. Wel kan gesteld worden dat er plaatselijk teveel geproduceerd wordt, waardoor veel transport moet plaats vinden. Veel waterverbruik voor elke kilo vlees is ook zo'n item Mensen de stad krijgen het verzoek niet teveel in hun tuin te bestraten, zodat bij hevige regenval het water ergens kan wegzakken en straten niet onder water komen te staan. Wij boeren hebben veel absorberend land wat overstromingen voorkomt. Maar bij ons noemen ze het waterverbruik. Wij boeren zien ons graag omringd met weidevogels Maar predatie elimineert deze weidevogels. We laten nesten opzoeken, wat nu zelfs met drones kan. Maar voordat ze uitkomen zijn ze al verdwenen. Ooievaars, kraaien, buizerds, vossen, dassen, marters, katten en ga zo maar door, zijn er in overvloed. Waar denk u waar deze dieren van leven? Het evenwicht is totaal zoek! Maar de boer krijgt de schuld, want die beheerd zijn land verkeerd! Daarnaast vraag je je af of mensen nog wel nadenken Men demonstreert tegen de uitstoot van bedrijven. Realiseert men zich wel dat wij allemaal de opdrachtgever zijn van die industrie? Wij willen immers huizen hebben, verwarmen het, een wegennet, vervoersmiddelen, we kopen kleding en maken gebruik van alle luxe. Ook denken mensen die elektrisch rijden goed bezig te zijn. Zolang we geen 100% groene stroom hebben is het gewoon een verplaatsing van vervuiling naar de energie bedrijven. Leuk voor in een vervuilde stad, maar geen oplossing. Gewoon een verkoop truc van de elektrische auto verkopers. Waar we ons ook verschrikkelijk aan storen is dat er ster spotjes te zien zijn tegen de veehouderij. Ze laten zelfs filmpjes zien vanaf de andere kant van de wereld, waar een eenzame boer door een hersenaandoening niet meer wist wat ie deed. Ook wij boeren gruwelen daar van. Ze doen echter voorkomen alsof het overal zo is. Zo worden er uitspraken gedaan dat onze stallen concentratiekampen zijn en wij boeren kampbeulen. Natuurlijk mogen (moeten) mistanden aangepakt worden, maar zie het niet als de standaard. Als ergens in een tehuis een slechte zorg is, is dat toch ook geen maatstaf voor de hele Zorg. Anti veehouderij groeperingen, die totaal geen kennis hebben van het reilen en zeilen op de boerderij, worden nota bene financieel ondersteunt door de Postcode Loterij, wat een Staats gebeuren is. Wat mensen willen eten moet iedereen zelf weten. Van de vleeseters mag het dier tenminste nog geboren worden. Ze worden over het algemeen vertroeteld, want waar een boer niet goed voor zijn dieren zorgt, zorgt deze ook niet voor de boer. Daarnaast is er grote zorg dat deze dieren zonder stress en angst aan hun einde komen. Gewasbeschermingsmiddelen wil men ook helemaal weg hebben. Er wordt echt wel met beleid gewerkt hoor! Hier kan ik kort over zijn: Mensen laten zich inenten en gebruiken medicijnen, om gezond te blijven. Hier snapt men het dus wel. Wij bekritiseren helemaal niet dat er een klimaat verandering kan plaats vinden. Maar veehouderij is hier niet debet aan. Het is gewoon een neutrale onmisbare schakel. Het leven op aarde is mogelijk doordat er veel CO2 en stikstof opgeslagen werd in de aardbodem. Door dit allemaal weer terug te halen in de atmosfeer, kan dit echt wel van invloed zijn op het klimaat. Echter alleen iemand die met blote handen een plaggen hutje bouwt op de hei en zich voedt en kleed uit de natuur heeft recht van spreken. Dus niemand. Schone energie is er nodig. Waterkracht, zon en wind is er genoeg en mogelijk ook kernenergie met waterstof. Oppompen van olie en gas of afgraven van steenkolen is voor nu nog goedkoper, maar of het zo door kan gaan is de vraag. Albert Altena de Haarweg 2a Lutten.

Boeren en milieu hebben baat bij herverkaveling

[b]Deel het weideland efficiënt op, dan kunnen melkveehouders beter uit de voeten en wint de natuur, stelt Pieter Winsemius, oud-minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer voor. Opinie Pieter Winsemius:[/b] Welk beleid kan leiden tot een lagere stikstofbelasting en tegelijk rekenen op draagvlak onder melkveehouders? Zo’n beleid begint idealiter met een visie: welk eindspel heb je voor ogen over, zeg, 30 jaar, om vervolgens vanuit die verre toekomst terug te denken naar concrete maatregelen. Dat eindspel kan uitgaan van een opdeling van de huidige 1,4 miljoen hectare weideland in drie gebieden. In de eerste plaats een ‘rood’ gebied van zo’n 0,5 miljoen hectare dat optimaal is ingericht voor de hoogproductieve melkveehouderij. Door de gangbare melkveehouderij te concentreren op de meest geschikte gronden kan het overgrote deel van het huidige melkvolume van 15 miljard liter worden geproduceerd: 2,5 koe per hectare, 10.000 liter op jaarbasis per koe telt op naar 12,5 miljard liter van deze ‘rode’ grond. Door hun hogere productiviteit kunnen de veehouders optimaal concurreren op de wereldmarkt. Bovendien wordt hun stikstofuitstoot beperkt. ­Immers, dezelfde melkhoeveelheid wordt geproduceerd met een kleiner aantal koeien. Deze boeren zijn wel gebonden aan strenge milieuspelregels (Best Ecological Means). Vooral wanneer de koeien vaker op stal worden gehouden, wordt door verdergaande innovatie de uitstoot uiteindelijk vermeden. Overlevingskans voor kwetsbare weidevogels Ten tweede: een ‘oranje’ gebied (ook 0,5 miljoen hectare) dat kan fungeren als bufferzone rond steden en het huidige (groene) gebied met natuurbestemming. Een ‘brede’ landbouw combineert hier een lager productieve melkveehouderij met nevendoelstellingen. Met één koe per hectare die jaarlijks 6000 liter geeft, levert dat 3 miljard liter melk op. De lagere veedichtheid in het open weideland resulteert in een lagere stikstofuitstoot. Speciaal met stevig agrarisch natuurbeheer komt een inclusieve melkveehouderij binnen bereik, waarbij ook de uiterst kwetsbare weidevogels een overlevingskans hebben. Dat is geen luxe, maar – voordat de Raad van State het zegt – een noodzaak. Grutto en kievit wankelen en de kemphaan is nagenoeg verdwenen. Nederland heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid: 85 procent van de wereldpopulatie van grutto’s broedt in ons weidegebied. Rood en oranje tellen samen op tot een grotere melkproductie dan nu. Ten derde: een overloopgebied (ongeveer 0,4 miljoen hectare) met vooralsnog de oranje kleur, maar dat op termijn een andere bestemming dient te krijgen. Denk aan woningbouw, recreatie of natuur. ‘We’ moeten immers onze aanstaande landgenoten ergens huisvesten, en tevens een volwaardig Nationaal Natuur Netwerk vormgeven. Geen hapsnapmaatregelen Als dit het eindspel is, dan dienen we op korte termijn keuzes te maken. Het geeft geen pas om nu hapsnapmaatregelen te nemen, zolang ze maar optellen naar een bepaalde stikstofbeperking. Ze zijn onnodig duur en leiden niet tot de wenselijke combinatie van een moderne landbouw en een robuuste natuur. Durven onze politieke voorlieden veehouders uit te dagen tot een hoogproductieve, ‘rode’ bedrijfsvoering en daartoe de voorwaarden te creëren? Zijn zij bereid om geringere bedrijfsresultaten van veehouders in het oranje gebied te compenseren door maatregelen als ­lagere waterschapslasten en een hogere melkopbrengst? De aankomende Wet Ruimte voor Duurzaamheidinitiatieven geeft de zuivelsector mogelijkheden voor prijsafspraken onder voorwaarde van meer duurzaamheid. Minder stikstofuitstoot in combinatie met het herstel van weidevogels hebben zo’n meerwaarde. Een paar cent extra per liter melk leidt tot de hogere ‘oranje’ opbrengst met ook voor deze veehouders een goede toekomst. De beleidsvoorstellen vereisen een herverkaveling waarbij boeren met hun voeten kunnen stemmen. Kiezen zij voor een ‘rode’ bedrijfsvoering of vanwege de financiële prikkels voor vestiging in het oranje gebied? Nu dreigt grijsinkleuring van het weidegebied: noch optimaal ingericht voor de hoogproductieve veehouderij noch voor de brede bedrijfsvoering (met bijvoorbeeld een hoger waterpeil, vereist voor natuurdoelen, waterberging, ­beperken van bodemdaling en het vastleggen van CO2). Activerend ruimtelijk en milieubeleid bieden perspectief en maken repressief beleid met dwangmaatregelen overbodig. Dat beleid zou de inzet van overheid en bedrijfsleven moeten zijn. Veel jonge boeren werken daaraan mee en moeten daartoe worden uitgedaagd.

Boeren woedend over uitspraken OM/Linda Bregman over boerenacties

[b]Persbericht In Opportuun spreekt Bregman onder meer over intimidering, bedreiging en veel alcoholgebruik tijdens de boerenacties van dit najaar. Als organisator van meerdere acties waaronder de grote 1 oktober actie hadden wij direct contact met politie (landelijk) en verschillende burgemeesters. (waaronder Krikke/Den Haag)[/b] Wij hebben steeds gecommuniceerd dat de snelweg niet mocht worden gebruikt door tractoren, echter werden overal in het land colonnes tractoren door politieagenten van lokale korpsen rechtstreeks de snelweg op geleid, regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders. De beelden hiervan zijn overvloedig, evenals van de gemoedelijke sfeer die overal heerste. Een enkel incident daargelaten zijn er geen overtredingen en aanhoudingen geweest en hebben deelnemers aan de massale demontraties zich aan de aanwijzingen van politie gehouden. Ook van alcoholgebruik was op de meeste demonstraties geen sprake, al helemaal niet ‘veel’. Agractie Nederland was verbaasd dat de driehoek in Den Haag op 1 oktober hun zaakjes niet had geregeld, onvoldoende agenten en shutllebussen had klaarstaan op het strand bij Scheveningen, en tractoren gewoon liet doorrijden en heeft destijds contact gezocht met politie en burgemeester Den Haag waarom zij zich niet aan de gemaakte afspraken hielden. Bij de grootste acties waren meer dan 5000 tractoren en ruim 20000 boeren betrokken. Kortom, hier veegt het OM zijn straatje schoon met onjuiste berichtgeving ten koste van de boeren. Indien ze dat hadden gewild hadden ze mensen staande kunnen houden, blaastesten kunnen laten uitvoeren, etc. https://www.youtube.com/watch?v=h8eViviJTx4

somerled-delremos


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Groningen
Leeftijd: 38jr
Laatst online: 11u geleden

ik ben boerenzoon en wetenschapper.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering