Het best haalbare

[b]Reactie Bennie Stevelink op dit onderwerp: https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/8/Te-veel-besturen-of-te-weinig-boerenbestuurders-621280E/ , hier legt hij zijn vinger precies op de zere plek waar het nu op vast loopt in de agrarische belangenbehartiging: [/b] Vergaderboer, je vergeet één oorzaak: we hebben met grote veranderingen te maken in de landbouw. Veranderingen die boeren niet willen omdat die het bestaan moeilijker maken en veel aanpassingen eisen. De meeste boeren willen graag bij het oude blijven. Het liefst willen ze terugkeren naar de situatie van de jaren zeventig. Van belangenbehartigers zoals LTO wordt geëist dat die de veranderingen tegenhouden. Dat nieuwe eisen van tafel geveegd worden. Maar dat gaat niet. Het best haalbare is een zo gunstig mogelijke regeling. Daar is een deel van de boeren niet tevreden mee: zij eisen dat de verandering in zijn geheel van tafel gaat. Een zo gunstig mogelijke regeling treffen betekent dat je een verandering accepteert en niet bestrijdt. Dat maakt deze boeren woedend en daarom haten zij LTO. Om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die de veranderingen van tafel zal vegen. Nog niet één organisatie is daar in geslaagd. Als ze enig resultaat halen is het een zo gunstig mogelijke regeling binnen de verandering: precies hetzelfde als LTO. Andere organisatie leveren geen ander resultaat en een andere voorzitter bij LTO levert ook geen ander resultaat. De fout van LTO is niet dat zij niet leveren wat een deel van de leden eisen, want niemand kan dat leveren, de belangrijkste fout van LTO is dat zij niet weet om te gaan met het onvermogen van een deel van de boeren om veranderingen te accepteren en deze emoties niet voldoende weet te managen. Ze hebben te veel de neiging om over de genoemde emoties heen te stappen. Het belangrijkste kenmerk van alternatieve organisaties is dat zij voorgaan in de emoties van de boeren, dát wordt gewaardeerd, ook al is het beleidsmatige resultaat nul.

Wekenlang acties. En nu?

[quote]Het is de uitdaging om uit de strijdmodus te gaan, we moeten weer normaal met elkaar in gesprek[/quote] COLUMN RUDIE FRERIKS, MELKVEEHOUDER IN LUTTENBERG We zitten al een tijdje met acties. Met trekkers op pad naar weet ik veel waar nu weer. Aan de ene kant snap ik het ook nog. De voermaatregel is de bekende druppel in de toch al te volle emmer. De voermaatregel is nutteloos, nodeloos en ook nog eens tot op het bot tergend. Hoe kan een ambtenaar of minister ooit denken dat je het vakmanschap van de boer, zijn corebusiness, op zo'n wijze aan de kant kunt schuiven? [url=https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/11/en-toch]In mijn vorige column, zes weken geleden, [/url]begon ik met alle ellende die toen speelde. Grotendeels dezelfde narigheid die we nog steeds hebben. Toen maakte ik een draai naar de positieve zaken waar we elke dag van kunnen genieten. Nu ben ik eigenlijk weer toe aan een draai. Weg van de trekkeracties. Weg van het geschreeuw. Weg van het elkaar maar opruien. Weg van bedreigingen. Weg van intimidatie. Weg van alles uit zijn verband trekken. Weg van alleen maar roepen wat we niet willen. Ik wil weer terug naar het normale. We moeten weer normaal met elkaar in gesprek. Respect voor elkaar, respect voor de ander, respect voor andere meningen. Ik zou graag zien dat we als boeren zelfbewust en vol trots ons verhaal vertellen. Vertellen wat we wél willen. We hebben een goed verhaal te vertellen. We hebben ook oplossingen voor diverse problemen. Nu spitst de strijd zich toe op de stikstofruimte. Er liggen ook vraagstukken over CO2, biodiversiteit, watertekort en wateroverlast. Stuk voor stuk vraagstukken waar we veel te bieden hebben. Niet door onze ruimte voor niks in te leveren, maar door oplossingen aan te dragen. Wij vangen op onze grond veel stikstofdepositie op en maken daar hoogwaardig eiwit van, waarbij we ook nog eens een boel CO2 vastleggen. Dat doen we met behulp van water. Er is dus een goed verhaal van te maken. Het is de uitdaging om uit de strijdmodus te gaan. Het is veel gemakkelijker de boel te ontregelen door een hoop kabaal te maken met grote harde woorden, ondersteund door veel pk's van grote trekkers. Acties kunnen helpen. Maar je moet weer met elkaar om tafel. Dat kan in Den Haag, maar misschien ook al bij de koffiehoek in de plaatselijke supermarkt. Want via een goed gesprek bij een kop koffie ontstaat verbinding. En we moeten ons verbinden met onze maatschappij. We kunnen het als landbouw niet alleen. Wie doet er mee?

Rapport Natuurmonumenten over gevonden bestrijdingsmiddelen in Drentse natuurgebieden

Deze week werd er door Natuurmonumenten een rapport gepubliceerd waarin staat dat er in Drentse natuurgebieden 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden zijn. Zo ongeveer alle Nederlandse kranten plaatsten er ronkende stukken over. Stukken waarin kwistig werd gesmeten met de term ‘landbouwgif’. Ja, ook bij mij staan de nekharen overeind bij het lezen van al deze ogenschijnlijke bagger die Natuurmonumenten over ons uitstort, maar voor ik in de gelegenheid kwam mijn gezinsleden lastig te vallen met mijn ergernis heb ik de moeite genomen het gewraakte rapport eens vluchtig te bestuderen. Je kunt immers niet weten of er toevallig ook nog iets nuttigs in staat. Allereerst moeten we ons realiseren dat suggereren dat het slecht gaat met de Nederlandse natuur een verdienmodel van Natuurmonumenten is. Dat maakt dat de resultaten van het onderzoek naar de bestrijdingsmiddelen behoorlijk aangedikt zijn. Er staat bijvoorbeeld verschillende keren in het stuk dat er MOGELIJK verband is tussen de gevonden bestrijdingsmiddelen de landbouw. Tevens worden we bang gemaakt met namen van bestrijdingsmiddelen die MOGELIJK ook aanwezig zijn in het natuurgebied, maar in zulke lage concentraties dat zij niet gemeten zijn. Ook wordt er diverse keren vermeld dat de concentraties gevonden bestrijdingsmiddelen MOGELIJK van invloed KAN zijn op de bloemetjes en bijtjes in het natuurgebed. Kortom, het rapport is eigenlijk een aaneenschakeling van aannames waar je niet zoveel mee kunt. Een paar voorbeelden wil ik hier noemen: Er zijn 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden, het middel dat het vaakst gevonden werd (difenyl, ook wel bifenyl genoemd) en in de hoogste concentraties is een middel dat in Nederland verboden is. Er wordt ook gesproken over 3 ‘zeer sterke insecticiden’ die gevonden zijn. Van 2 daarvan is het gebruik in Nederland niet toegestaan, het 3e middel is als vlooienbestrijder voor honden in iedere supermarkt te koop, wordt door defensie gebruikt om uniformen mee te impregneren als afweer tegen muggen en is een middel om bij mensen hoofdluis te bestrijden. Het is daarom inderdaad maar zeer de vraag of dat MOGELIJKE verband tussen de bestrijdingsmiddelen en de landbouw wel te leggen valt. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het weerleggen van alle suggestieve teksten die Natuurmonumenten in het rapport heeft laten zetten Mocht je zelf de moed op kunnen brengen het hele onderzoek van Natuurmonumenten te bestuderen wil ik je adviseren te beginnen met het lezen van de disclaimer op de allerlaatste bladzijde van het stuk. Het scheelt een hoop stoom uit je oren. Daarin staat namelijk dat Natuurmonumenten niet in alle gevallen kan instaan voor de juistheid van de informatie. Met andere woorden, we hoeven de uitslag van het onderzoek en/of wat Natuurmonumenten daarvan maakt niet zo heel serieus te nemen. Neemt niet weg dat boeren door Natuurmonumenten in een hoek gezet worden waar ze niet in willen staan. Ik denk dat we het er met elkaar over eens zijn dat als je intentie hebt om prettig met boeren samen te werken, zoals Natuurmonumenten zelf op de eigen website aangeeft, je rapporten als dit niet moet publiceren. Ik twijfel er niet aan dat samenwerken met Natuurmonumenten voordelen kan hebben, maar als zij met zoveel suggestieve taal denkt de boeren voor zich te winnen zit zij er behoorlijk naast. De term ‘Landbouwgif’ komt trouwens in het rapport van Natuurmonumenten niet voor, die hebben blijkbaar de kranten erbij verzonnen. Hierbij de link naar het rapport: https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/2020-06/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf

We laten ons niet in de klompen zeiken

Door Jack Rijlaarsdam, Beste mensen, het was weer een roerige week. De Corona maatregelen werden aangescherpt en het aantal sterfgevallen blijft maar oplopen. Het registratiesysteem voor de stikstofreductie van de bronmaatregelen (verlaging snelheid, sanering varkens en toekomstige voermaatregelen) werd gepubliceerd. Oud nieuws want deze wet ging in december al door de twee Kamers, maar het bracht toch onrust. Eigenlijk staan er weinig schokkende zaken in, maar er is wel ruimte om er later vervelende maatregelen aan op te hangen. Afgelopen woensdag lekte een brief uit waarin stond dat de provincies en minister Schouten van plan waren concluderende besluiten te nemen over verleasen en extern salderen van stikstof. Landelijk vanuit het Landbouw Collectief en ook in onze eigen provincie zijn we al ruim vier maanden in gesprek om hier voorwaarden aan te stellen. Wij eisen dat alle vergunningen op orde worden gebracht, dat onze stikstof niet door kapitaalkrachtige industrie kan worden weggekocht en dat er door goede registratie niet onnodig ontwikkelruimte verdwijnt. In het voorstel dat minister Schouten en de provincies wilden bespreken werd over dit alles niets vermeld. In feite ging men vier maanden terug in de tijd, alsof er geen gesprekken waren geweest. In een brief hebben wij daarom aangegeven dat dit voor ons onacceptabel is. Ook door andere provinciale collectieven en het Landbouw Collectief zijn brieven verstuurd. Door deze druk heeft men de besluitvorming uitgesteld en toegezegd eerst in overleg te gaan met de provinciale collectieven. Dat lijkt positief, maar blijkbaar is men dan het overleg van de afgelopen vier maande alweer vergeten. Een ambtenaar trekt om 17:00 uur de deur achter zich dicht, het is werk. Voor ons draait het om ons bestaansrecht. Voorlopig gaan we dus het gesprek weer aan, maar als de provincie echt vier maanden terug wil in de tijd, dan doen wij dat ook: trekkers voor de deur van het provinciehuis! We laten ons niet in de klompen zeiken, wordt zeker vervolgd. Boeren in Actie Noord-Holland, Jack

Wie niet voor ons is, is tegen ons…

[b]Farmers Defence Force riep het CDA afgelopen week op om uit de regering te stappen. Melkveehouder Bennie Stevelink denkt dat het boerenbelang juist is gediend bij een middenpartij. OPINIE BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN TWENTE[/b] Lang geleden las ik een boek over de Rote Armee Fraktion, een extreem linkse terreurgroep die in de jaren zeventig Duitsland teisterde. Ze hadden als slogan 'wie niet voor ons is, is tegen ons'. De leiders bepaalden het standpunt dat je moest volgen, zonder nuance. Deze manier van denken vormt de basis van een totalitaire staat. Een staat waar slechts één mening kan bestaan. Iedere afwijking daarvan betekent dat je een vijand bent. Wit of zwart en niets ertussenin. In een democratie kunnen meerdere meningen bestaan, waarbij besluiten worden genomen door consensus te zoeken. Een goed functionerende democratie is geen dictatuur van de meerderheid maar zoekt, zoals gezegd, consensus. Het vereist dat je andere meningen respecteert en daar constructief mee kunt omgaan. [b]Gevaarlijke ontwikkeling[/b] Wat het voorgaande betreft zie ik in Nederland een gevaarlijke ontwikkeling. Farmers Defence Force (FDF) en Forum voor Democratie (FvD) eisen allebei volledige aansluiting bij hun standpunt, anders ben je 'links' en dus een vijand. Zelfs het CDA en VVD worden consequent als linkse partijen betiteld. Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden Zowel in politieke keuzes als in het belang dat wordt gediend zijn FDF en FvD zo met elkaar verweven, dat ik ze in één adem noem. Vaak is niet duidelijk of het gaat om het boerenbelang of om de positie van fractievoorzitter Thierry Baudet. Zo wordt geëist dat het CDA 'de stekker uit het kabinet trekt' en een coalitie met FDF/FvD vormt. https://www.youtube.com/watch?v=_o5WiMggYYc Het CDA heeft dit bij monde van Maurits von Martels van de hand gewezen. En terecht! Het CDA heeft recht op een eigen standpunt en afweging. Het zou voor het CDA regelrechte zelfmoord betekenen en mogelijk ook voor de boeren. Een groot deel van de CDA-stemmers voelt zich niet thuis bij extreem rechts en zal het CDA aan de linkerkant verlaten als de partij opschuift naar rechts. [b]Linkse meerderheid[/b] Hierdoor kan bij de volgende verkiezing een linkse meerderheid ontstaan die over de boeren heen walst. Het zal verdere polarisering en spanning in de samenleving veroorzaken. Om een linkse meerderheid te voorkomen, is het heel belangrijk dat een middenpartij ook een middenpartij blijft. Dat is het CDA bij uitstek. De gemiddelde CDA-stemmer hecht belang aan voedselzekerheid door een goed ontwikkelde eigen landbouw. Voedsel dat voor de laagstbetaalden betaalbaar is. De mensen die hier geen belang aan hechten, stemmen GroenLinks. Tegelijk zal de gemiddelde CDA-stemmer ook belang hechten aan goed rentmeesterschap van de aarde. Er zijn mensen die hier geen belang aan hechten, die stemmen FvD. De CDA-stemmer probeert voedselzekerheid te combineren met goed rentmeesterschap, hoe moeilijk dat ook is. Hij voelt zich niet thuis bij FvD of GroenLinks. [b]Aanval op CDA en VVD[/b] Het valt mij op dat FDF/FvD hun aanvallen vooral richten op het CDA en VVD en niet op D66 of GroenLinks. Deze laatsten staan toch veel verder van hen af? Waarom richten ze zich daar niet op? Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden. Geen consensus, maar alles wat afwijkt van hun eigen standpunt elimineren. Het CDA en VVD kunnen als middenpartijen verbinden en tot consensus komen met andere partijen. Dat wordt door FDF/FvD blijkbaar als een bedreiging gezien. Zij willen geen consensus, maar volledige schikking naar hún standpunt.

Melkrobot zorgt voor 4 cent hogere kostprijs

De extra kosten voor onderhoud en fiscale afschrijving, zo’n 1,5 cent, wegen niet op tegen de besparingen en de extra melkproductie van 400 kg melk per koe. Met deze cijfers kan het verschil in het fiscale resultaat wel verklaard worden, maar het economische verschil is groter, zo meldt Alfa. In de EDF-analyse wordt ook ingegaan op de besteding van de uren. Hoeveel uur besteedt je gemiddeld per dag aan melken, voeren, veldwerkzaamheden etcetera? Als de besteedde uren geanalyseerd worden dan valt op dat de melkrobot zo’n 6 tot 10 uur per koe per jaar bespaart. Doorgerekend voor het gemiddelde Nederlandse bedrijf komt dit neer op een besparing van zo’n 2 tot 3 uur per dag. Daar staat tegenover dat de AMS bedrijven de bespaarde uren voor driekwart weer besteden aan andere werkzaamheden in het bedrijf. Per saldo zijn de bespaarde uren per bedrijf maar zeer beperkt https://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2019/12/06/melkrobots-zorgen-voor-hogere-kostprijs/

Geslaagde LTO leden dag

Dinsdag 17 december was een geslaagde LTO ledendag. Het werd georganiseerd door LTO noord regio noord en trok maar liefst 850 leden uit de buurt waardoor de zaal van de Lawei in Drachten goed vol zat. De stemming was gemoedelijk en er hing ondanks roerige tijden een goede sfeer. Trienke Elshof deed het woord en verklapte voordat de eerste spreker plaats nam op het toneel dat van 3600 pas melders hun pas melding wordt omgezet naar een vergunning en dus niet vernietigd zal worden. Een opluchting voor degenen in de zaal die een PAS melding hadden. Vervolgens kwam Berry Marttin, lid van het bestuur van de rabobank, vertellen hoe belangrijk boeren zijn en wat voor rol nederlandse boeren hebben vergeleken met andere landen zoals bijvoorbeeld Brazilië, waar Marttin zelf vandaan komt en een boerderij heeft. Hij zegt onder andere te twijfelen aan de manier waarop co2 uitstoot gemeten wordt bij het produceren van melk in vergelijking met soja melk. Hij benoemde dat er steeds wordt gemeten hoeveel gram co2 er wordt uitgestoot bij het produceren van 1 kilo product, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de nutriënten die het product bevat. Zo bevat melk bijvoorbeeld 9 nutriënten en soja melk 2. Bij een berekening van een x aantal gram co2 uitstoot per nutriënt blijkt dat melk per nutriënt minder co2 uitstoot dan de productie van soja melk. De tweede spreker was Louise Fresco, landbouw en voedsel deskundige, die op een mooie manier uitlegde dat andere landen veel bewondering hebben voor de manier waarop Nederlanders produceren, maar ook uitlegde dat de bevolking van bijvoorbeeld India in 30 jaar waarschijnlijk met miljarden mensen zal stijgen, en de vraag naar voedsel wereldwijd dus ook. Een vraagstijging betekend bij een gezonde markt ook een stijging van de marktprijs, wat boeren in de toekomst ten gunste zou kunnen komen. Krimp van de veestapel ziet Fresco dan ook niet als oplossing. “Als we puur kijken naar de vraagstijging in de toekomst zou de sector juist moeten groeien”, aldus Fresco. Tot slot kwam Maarten van der Weijden met een humoristisch en opbeurend verhaal. Hij vertelde over hoe hard hij moest werken om olympisch goed te halen en dat hij het vele werk niet het probleem vond, maar dat het ging om het behalen van zijn doel. Zo vond hij dat boeren ook hard werkten en nam hij aan dat voor hen het zelfde gold: ze vinden het niet erg om hard te werken maar willen er wel een doel mee bereiken. Niet olympisch goud winnen, maar wel een mooi bedrijf hebben wat aan volgende generaties kan worden over gegeven. En natuurlijk waardering van de gemeenschap. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet waar stampot met rookworst en gehaktbal genuttigd kon worden. Er werd ruimte gegeven kritiek te geven en vragen te stellen aan de sprekers. Ook was er gelegenheid tijdens het buffet met elkaar in discussie te gaan, wat ook zeker gedaan werd.

Voor alle mensen met weinig historisch besef

Boeren laten zich niet decimeren De kampdirecteur van voormalig strafkamp in Vught, is geschokt en vindt de uitspraken van actieboer Marc van den Oever naar eigen zeggen “onvoorstelbaar dom”, niet van enig historisch besef getuigend, etc. Directeur Van den Eijnden zal er geen nachtje minder om slapen, zo is onze inschatting. Maar hij moest er formeel natuurlijk iets over zeggen. Waar struikelt iedereen nu eigenlijk over? “75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt”, zei Van den Oever vrijdag tijdens een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. “Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet naderhand zeggen: Wir haben es nicht gewusst.” Ondanks kritiek op zijn uitspraak, deed Van den Oever later op de dag geen afstand van de uitspraken. “Het lijkt er toch een beetje op? Grote woorden zijn soms nodig.” Of hij deze uitspraak nu beter achterwege had kunnen laten, laten wij in het midden. Iedereen is vrij om iets te beweren en trouwens ook om er tegen in te gaan. Maar u voelt natuurlijk al aan uw theewater, waar de discussie bewust heen wordt geleid. Lees verder https://herstelderepubliek.wordpress.com/2019/12/14/boeren-laten-zich-niet-decimeren/

Schouten zet boeren buiten spel

[b]Persbericht - Landbouw Collectief - 08-12-2019[/b] Minister Schouten suggereert in de media dat ze ‘in gesprek is’ met de boeren. Bijzonder, want daarvan is al dagen geen sprake. Ondertussen gaat ze verder op haar eigen koers. Kennelijk wil ze eerst enkele zaken in wet- en regelgeving dicht timmeren om daarmee de landbouw buiten spel te zetten. En straks mogen de boeren de gewenste stikstofreductie leveren om Nederland ‘uit de gecreëerde stikstof impasse’ te brengen, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken -laat staan aan is voldaan. Daar past het Landbouw Collectief voor. [b]Sinds 3 december niets meer gehoord[/b] Na enkele gesprekken op ambtelijk niveau over de aangedragen oplossingen, heeft het Landbouw Collectief krap twee weken geleden aangedrongen op een overleg met Minister Schouten, om knopen door te hakken, duidelijkheid te scheppen en tempo te maken. Dit alles in belang van natuur en economie, maar ook voor terugkeer van rust in de samenleving. Dat gesprek vond plaats op 3 december, helaas zonder resultaat. Sindsdien heeft het Landbouw Collectief niets meer vernomen van Minister Schouten, ondanks dat ze in de pers laat optekenen dat we in gesprek zijn. Ze spreekt warme woorden, haar daden laten een andere werkelijkheid zien -een realiteit die ronduit bedreigend is voor de rechtszekerheid en daarmee voor het voortbestaan van de bedrijven. Een bedreiging ook voor het agri & food complex als geheel, dat goed is voor bijna 10% van zowel ons nationaal inkomen als onze werkgelegenheid. [b]Een terugblik op de ontwikkelingen[/b] Op 20 november bood het Landbouw Collectief haar plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ aan bij Minister Schouten. Het eerste verkennende gesprek daarover vond plaats op 25 november. Nadrukkelijk pleitte het Collectief om constructieve samenwerking in dit dossier en verzocht de Minister om de landbouw niet nogmaals te verrassen met besluiten en Kamerbrieven waarin de landbouw niet is gekend. Vandaag kunnen we vaststellen dat zonder enige vorm van overleg: (1) een Spoedwet Stikstof is aangenomen in de Tweede Kamer met daarin maatregelen die de sector tot in detail raken, (2) het Rijk in overleg met Provincies herziene stikstofregels heeft opgesteld, waarover deze week in de 12 colleges van Gedeputeerde Staten wordt besloten, en (3) in de Kamerbrief van 4 december is aangekondigd dat het Kabinet binnenkort besluit over het zogenaamd ‘extern salderen’ met daarin inname van productierechten. Dit alles zonder dat er ook nog maar een begin is van een akkoord tussen Minister en Landbouw Collectief. [b]Brengt motie akkoord dichterbij?[/b] Bij de behandeling van de Spoedwet Stikstof is de motie Geurts (CDA) en Harbers (VVD) aangenomen. “ De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landbouw Collectief een uniek verbond is tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen; constaterende dat de landbouw niet de oorzaak is van de stikstofcrisis, maar wel een onderdeel kan zijn van de oplossing; verzoekt de regering, zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.” Het Landbouw Collectief wacht met belangstelling af wanneer de Minister invulling geeft aan deze motie. Hopelijk brengt dit een akkoord dichterbij. [b]Begrip voor toenemende roep om acties [/b] Het Landbouw Collectief begrijpt de toenemende roep om acties. De boeren zijn het zat, ze willen niet langer genegeerd worden. Temeer, omdat het boerenplan fors meer stikstof reduceert dan dat van de Minister en al op korte termijn voldoende ruimte creëert voor de invoering van een hogere drempelwaarde. Met het plan kan ook de woningbouw jaren vooruit. Dit alles zonder dat de sector op slot wordt gezet en het voortbestaan van boerenbedrijven onnodig wordt bedreigd. Bedrijven die in generaties zijn opgebouwd door hard werkende boerenfamilies, die met hart en ziel werken aan gezond en veilig voedsel voor ons allemaal, met oog voor dier, plant, natuur en milieu. Het Landbouw Collectief roept de Minister dan ook nogmaals op om met het ingediende plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ als uitgangspunt snel tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbare overeenkomst te komen.

Achso


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering