Afgeschoten Drentse wolf doodde in een halfjaar meer dan honderd schapen

De wolf die eerder deze maand werd afgeschoten bij het dorp Wapse doodde in zes maanden tijd zeker 103 schapen.Uit gegevens van overheidsorganisatie BIJ12 blijkt dat de jonge mannetjeswolf ook een geit en pony doodde, meldt RTV Drenthe.De wolf werd op de vroege ochtend van zondag 9 juli doodgeschoten op last van de burgemeester. Een boer had geprobeerd het dier met een hooivork en schep te verdrijven toen hij zijn schapen aanviel en was daarbij door de wolf in zijn arm gebeten.Nu blijkt uit dna-onderzoek dat het dier in de maanden voor zijn dood betrokken was bij negentien aanvallen in de regio en daarbij dus meer dan honderd dieren doodde. Dat gebeurde deels in de buurt, zoals in Wapserveen. Maar ook iets verder weg, tot aan Beilen, Dwingeloo en in Appelscha in Friesland toe. Op 28 februari doodde de wolf bij een aanval in Dwingeloo vijftien schapen.6500 volt hield wolf niet tegenUit de gegevens blijkt ook dat de wolf zich lang niet altijd iets aantrok van wolfwerende maatregelen. Op 10 februari en op 21 januari viel het dier schapen aan die achter een hek stonden met zes stroomdraden.Het ging om een wolfwerend raster met een hoogte van 120 à 130 centimeter hoog, met daarop een spanning tot 6500 volt. Ook op de ochtend dat hij werd doodgeschoten 'passeerde' de wolf een door de provincie goedgekeurd wolvenraster.Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een onderzoek naar de rechtmatigheid van het afschieten van de wolf. De politie heeft onlangs ook een aantal telefoons in beslag genomen van betrokkenen.Het OM is nog op zoek naar een filmpje dat van het bijtincident met de schapenhouder is gemaakt. Volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins wordt dit filmpje door de familie van de schapenhouder bewust niet naar buiten gebracht. "Bepaalde personen vinden altijd dat er iets fout is gegaan en zullen de beelden niet geloven of zeggen dat ermee gerommeld is. Zulke beelden gaan bovendien een eigen leven leiden", aldus Bruins.Beelden en belhistorieDierenrechtenorganisaties hebben de politie gevraagd om de onbewerkte beelden van het incident veilig te stellen. Zij willen ook inzicht in de belhistorie, de berichten en het foto- en filmmateriaal van alle aanwezigen op het terrein rond het incident.Eerder deden vier dierenrechtenorganisaties aangifte tegen de gebeten schapenhouder en de burgemeester, Zij zeggen dat het niet de wolf is die de boer aanviel, maar de boer de wolf. Ook willen ze weten waarom de burgemeester niet heeft gebeld met wolvendeskundigen voordat hij het besluit nam om de wolf dood te laten schieten.

Politiek spel....?

Daar ik meer met de politiek bezig ben dan met fosfaatrechten of melkprijs... Heb ik getwijfeld onderstaande bericht hier te gaan plaatsen. Het is een theorie/scenario maar het zet mij in elk geval wel aan het denken. Door de prive berichtjes van afgelopen jaren weet ik dat er ook andere boeren verder willen kijken dan het waarom. Met het oog op de komende verkiezingen wil ik hem hier dan toch plaatsen. Laat het eens in je opgaan het weekend. (al zou de helft al zo uitkomen...) Niets is wat het lijkt (of wat ze willen dat wij denken dat het is). Op 27 juni stemde de Milieucommissie in het Europees Parlement de ‘Natuurherstelwet’ weg. Op datzelfde moment werd het CDA onder druk gezet door de boeren om partij te kiezen. Het CDA stond op een tweesprong en kon als enige partij het kabinet laten klappen door de stekker eruit te trekken en Nederland van de ondergang redden. Na de stemming van 27 juni in het Europees Parlement begon Frans Timmermans de zwakke broeders die zich tegen de ‘Natuurherstelwet’ uitspraken te bedreigen, te manipuleren en om te kopen, om voor de komende plenaire stemming op 12 juli, die definitief zou zijn, de ‘Natuurherstelwet’ veilig te stellen. Ondertussen moest Rutte het CDA terug in het gareel zien te krijgen en kondigde aan door te willen gaan met een kabinet Rutte 5. Een opmerkelijke uitspraak met de verkiezingen nog lang niet in zicht maar een duidelijke boodschap naar het CDA. Nu de stekker eruit trekken zou de doodsteek voor het CDA zijn. Even vóór 7 juli is het duidelijk dat Frans Timmermans de ‘Natuurherstelwet’ heeft veilig gesteld. De komende stemming van 12 juli zal geheel volgens plan van de WEF-agenda verlopen. De rollen van Rutte en Kaag zijn in Nederland uitgespeeld, wat hen nog rest is een weg banen voor Groenlinks/PvdA en BBB die als taak hebben Nederland geheel onder het bewind van de EU te brengen en Nederland om te bouwen tot Tristate-City en af te rekenen met de CU en het CDA. 7 Juli laat Rutte het kabinet klappen op migratie en schakelt hiermee zowel de CU als het CDA volledig uit. De prijs die beide partijen moeten betalen voor hun geflirt met de duivel. De oppositie kondigt aan op 10 juli een motie van wantrouwen in te dienen waarbij het direkte ontslag van Rutte geëist wordt waardoor hij niet demissionair door kan gaan. Het is uitermate belangrijk dat de komende coalitie bestaat uit Groenlinks/PvdA, BBB en eventueel PVV. Om dit te bereiken zal er een enorm poppenkastspel opgezet moeten worden waar álle boeren blind intrappen en dat spel kan alleen geleid worden door Rutte om het 100% geloofwaardig te maken. Rutte besluit zelf zijn ontslag in te dienen om de motie van wantrouwen om zeep te helpen en demissionair aan te kunnen blijven. Het telefoontje van Kaag was voor de buhne. 12 Juli, In de plenaire stemming in het Europees Parlement wordt de ‘Natuurherstelwet’ van Frans Timmermans aangenomen. De ‘Natuurherstelwet’ is definitief en betekent het einde van de land- en tuinbouw, de veeteelt, de visserij, de pluimveehouderij en de paardenhouderij in Nederland. 13 Juli. Kaag kondigt haar vertrek uit de Nederlandse politiek aan. Haar laatste taak in het demissionaire kabinet is nóg meer verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Ze vertrekt zogenaamd om de bedreigingen. De zogenaamde dreiging van fakkeldrager Max en de fakkeldragende boeren die met Kaag in gesprek zijn gegaan zal ze enorm uitvergroten om de totale groep verzetstrijders van Nederland weg te kunnen zetten als vrouwonvriendelijke complotdenkers. De manier waarop ze dat doet zal zo geraffineerd zijn dat de meeste boeren zich af zullen keren van de groep strijders die Kaag wegzet als complotdenkers waardoor ze de boeren met zachte hand onder de vleugels van Caroline van der Plas drijft. Ondertussen hebben Amerikaanse multinationals álle olievelden en winplaatsen van kostbare grondstoffen in Oekraïne in handen. Belangrijk voor de globalisten is om deze, op misdadig criminele wijze veroverde bronnen, veilig te stellen door Oekraïne versneld als NAVO-lid toe te laten. De belangrijke rol die Rutte hierin speelt is een stuk makkelijker geworden doordat Rutte nu demissionair is, daardoor álle macht heeft en Oekraïne een lopende zaak is die hij gewoon mag afhandelen. Voor Ursula von der Leyen zal de toelating van Oekraïne tot de EU tot haar laatste aktie behoren. Ook haar taak zit er dan op. In de periode dat het kabinet demissionair is zal de PvdA met Groenlinks fuseren en een enorme groei-impuls ervaren door financiële steun van de globalisten. De rol van Frans Timmermans in de EU is met succes uitgespeeld. Voor hem is er een rol weggelegd in de Nederlandse politiek als lijsttrekker van de gefuseerde partijen Groenlinks en de PvdA om de klimaatagenda in Nederland verder uit te rollen. Alles zal in het werk gesteld worden om Frans Timmermans Minister President te maken. De taak van Caroline van der Plas is de boeren aan zich te binden met beloftes die ze nooit waar kan maken omdat de EU anders beslist. De rolverdeling van de nieuwe coalitie zal als volgt zijn. Groenlinks/PvdA zal bakken geld uitgeven, de agenda doordrukken en Nederland omvormen tot Tristate-City. BBB heeft als taak de afwachtende houding van boeren en burgers in stand te houden door momenten van hoop en rechtvaardiging te bieden. De aandacht wordt van Oekraïne afgeleid, prijzen voor basisbehoeften dalen een weinig waardoor het merendeel van het volk de conclusie trekt dat BBB het toch wel goed doet maar helaas belemmerd wordt door wet- en regelgeving van de EU wat Caroline niet aangerekend kan worden. De PVV gaat gechanteerd worden door zowel Groenlinks/PvdA als BBB met immigratiebeleid. Wilders zal wat immigratie betreft op bepaalde punten zijn zin krijgen mits hij voor de globalistische klimaat- en stikstofplannen stemt. De rol van de PVV is niets anders dan op cruciale momenten voor een meerderheid in de Tweede Kamer te zorgen. De val is dichtgeklapt. We staan er slechter voor dan we er de afgelopen drie jaren voor hebben gestaan. Met het aannemen van de ‘Natuurherstelwet’ heeft de EU een wet in handen die alle boeren kan verbieden te boeren, alle vissers kan verbieden te vissen, alle automobilisten kan verbieden auto te rijden of zelfs te bezitten, huiseigenaren kan verbieden te stoken, een moestuin te hebben en/of klein vee te houden, burgers te verbieden een huisdier te hebben, gezinnen te verbieden veel kinderen te krijgen en zelfs mensen te verbieden oud te worden. Wie nu feest viert om het vertrek van Rutte en Kaag, berg je toeters maar op. De val is zorgvuldig opgezet en afgelopen week dichtgeklapt. We zitten in de val en als we nu niet opstaan en zelf een nieuw staatsbestel maken om ons land zelf te regeren komen we er nooit meer uit. We zullen niets bezitten en terugdenken aan hoe happy we ooit waren.´

De media bericht één kant van het verhaal

Door Jaap Majoor, Afgelopen woensdagavond, 21.06.23 werd in Nieuwsuur uitgebreid het mislukte landbouwakkoord behandeld. Inderdaad heel jammer deze mislukking, want bij een akkoord was er misschien wat meer duidelijkheid welke weg je als boer moet inslaan voor de toekomst. De meeste boerenorganisaties waren al opgestapt en nu dus ook de LTO Regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren: Volgens Nieuwsuur was onze regering de boeren erg tegemoet gekomen door 20 % boven de waarde uit te betalen wanneer zij willen stoppen. Lijkt geweldig, maar er wordt niet bij verteld, dat alleen 20 % boven de boekwaarde van de gebouwen gegeven wordt. Iedereen die een bedrijf heeft, weet dat je op de gebouwen afschrijft. Dus stel je gebouwen staan voor € 200.000 te boek en je hebt 50 ha. Land met een waarde van 50 x € 80.000,- = € 4.000.000,-. De overheid betaalt je dan € 240.000,- plus een tegemoetkoming voor de sloopkosten, want je moet de gebouwen slopen. Verder mag je dan in heel Europa geen gelijkwaardig landbouwbedrijf meer beginnen, en de regering vestigt een voorkeursrecht op je grond, als je je grond verkoopt. Van de vergunningen, die je bedrijf heeft, lever je 85 % in. Dus als je grond niet geschikt voor akkerbouw is, wat veel grasland in Nederland is, kun je met de grond bijna niets meer doen en mag je blij zijn als iemand er dan nog € 50.000,- voor geeft. Dit betekent een verlies van 50 x € 30.000,- = € 1.500.000,- Dus de regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren. Erger nog, als je besluit niet mee te doen met de opkoopregeling en je wilt investeren, zegt de bank: sorry, jij zit in het gebied waar allerlei milieubeperkingen gelden, dus je komt direct in bijzonder beheer. Investeren is dan onmogelijk . Ook wordt je indirect door de overheid verplicht je productie te verlagen. Zo wordt doorgaan met je bedrijf bijna onmogelijk gemaakt. Dus heel logisch en terecht, dat de boerenorganisaties gestopt zijn met dit landbouwakkoord. Na de 2de wereldoorlog wilden wij geen honger meer hebben. Onder Mansholt werd daarom de voedselproductie zo gestimuleerd dat er iets overschot was, zodat de prijzen voor de consument laag waren en de boer wel een lage prijs voor zijn product kreeg, maar door de massa toch een inkomen. Nu is het precies omgekeerd. De boer krijgt zoveel regels opgelegd, dat hij steeds minder mag produceren. De boeren protesteren hiertegen, omdat zij met minder productie automatisch minder inkomen hebben. Immers willen zij hetzelfde inkomen behouden met een veel lagere productie, moet de prijs veel hoger worden. Voor de boeren, die het geluk hebben, dat zij volgens de kaarten van de overheid geen beperkingen krijgen opgelegd, gaat dit wel gebeuren. De stijging van voedselprijzen zullen enorm zijn en worden veroorzaakt door ons overheidsbeleid. Het nieuwe beleid van de overheid is immers gebaseerd op een enorme verlaging van de productie van onze Europese boeren. Dit in schril contrast tegen de enorme wereldwijde toename van het aantal mensen en een afname van het landbouwareaal. Het enig mogelijk gevolg is een enorme stijging van de voedsel prijzen. Door dit beleid van de overheid kunnen wij verwachten, dat de consument in de toekomst misschien wel meer dan 1/3 deel van zijn inkomen kwijt is aan voedsel. Voor een gezin met een laag tot gemiddeld inkomen zal gezond voedsel bijna niet meer te betalen zijn. Het verschil tussen armen en rijken zal steeds groter worden De mensen uit de derde wereld landen zullen voedsel helemaal niet meer kunnen betalen. Nu hebben wij al een vluchtelingen probleem, maar wat te denken als er miljoenen uitgehongerde mensen uit deze landen ook bij ons aankloppen. Laten wij hopen dat er politieke partijen zijn, die deze ingeslagen weg van onze politiek, zowel Europees als landelijk, kunnen stoppen. En dat terwijl de landbouw juist de oplossing voor ons milieu probleem kan zijn. Jaap Majoor

Het kabinet gaat verzuipen in de stront ( en de veehouders ook) De analyse....

Het 7de actie programma nitraat en het addendum gaan er voor zorgen dat we over enkele jaren verzuipen in de stront. Oud zuivelbaas Tjeerd is zeer effectief geweest om zijn oud broodheren het mes in de rug te steken. De analyse; We hebben nu nog 1.750.000 ha landbouwgrond. Tot 2027/2030 verliezen we daar het volgende areaal ( als plaatsingsruimte) door diverse gecreëerde opgaven. Ik benoem: Bufferstroken: 55000 ha 4% verplichte braak: 20.000 ha Bossenstrategie, middels sector plan: 125.000 ha Klimaatadaptatie: 125.000 De komende jaren blijft er 1.425.000 ha landbouwgrond over voor mestplaatsingsruimte (mits overgangsgebieden achterwege blijven) Het actie programma nitraat, wat eigenlijk bedoeld is voor de Nitraatrichtlijn maar nu zelfs gebruikt wordt voor coalitie afspraken, zorgt dat we naar een plaatsingsruimte gaan van 170 kg N per ha voor 695000 ha en 136 kg N per ha voor 730.000 ha. De totale plaatsingsruimte mest wordt over 3 jaar nationaal 217 miljoen kg N De productie in 2022 was 465 miljoen kg..... Met in acht neming dat er 3 miljoen kg N in de pilot mineralen concentraat gaat en toegepast wordt als kunstmest vervangers. En in BMC Moerdijk wordt er rond de 11 miljoen kg N verbrandt. Slotconclusie: Er is meer dan de helft van de mestproductie, 234 miljoen kg N, over 3 jaar niet meer te plaatsen. BASISVOORWAARDE NUMMER 1 EN 2 VOOR EEN LANDBOUW AKKOORD ZIJN: METEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK RENURE (met bijbehorende vergunning) Anders komt hongersnood dichterbij dan dat de meeste voor mogelijk houden!!!!

Achso


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 18min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering