Fosfaatrechten, Dierrechten en stikstof

Na de kamerbrief van LNV 24 december is er terecht onrust ontstaan over een passage in de brief. Daar rept de minister in haar nadagen over invoering dierrechten. Veehouders bellen terecht verontrust, maar ook wij weten het niet. Ik zal mijn gedachtegang weergeven waarom er misschien een denkrichting die kant op is. Met fosfaatrechten gaat de veestapel nooit meer groeien, dat is een vaststaand feit. Er is alleen een mogelijkheid dat gerealiseerde en nog niet in gebruikte stalruimte op plekken opgevuld wordt. Dus een verschuiving tussen bedrijven. Een mogelijke inperking van die gerealiseerde stalruimte is een inperking op het vrij gebruik van het eigendom. Dat even ter info. Anderzijds levert (generieke) korting van fosfaatrechten geen stikstof op om bijv PAS meldingen of reductie voor de "stikstof deken" . Dierrechten zouden dat misschien wel tot doel kunnen hebben. Daarnaast is er het regeerakkoord. Dat is een (onhaalbaar) versnellingsakkoord op het gebied van stikstof waarbij de doelen van het halen van de KDW op 74 % van het areaal in 2030. We hébben in de WOB stukken kunnen zien hoe regie op ruimte en naar een Ontspannen Nederland op bestelling van de overheid is ontstaan met steun van LTO, RFC, COSUN en Agractie. En voor de goede orde, bovenstaande weergave is op basis van een niet gevalideerd model en niet wetenschappelijk onderbouwde doelen. Daarnaast is deze interpretatie niet wat de Brusselse VHR van een lidstaat verlangd. Hieronder een paar kaarten die uit de plannen komen en hun doorrekening en daarnaast het weerleggen van de onhaalbare KDW doelen zoals in regeerakkoord wordt gesteld.

Het Lactalis -effect op de melkprijs van Leerdammer

Het Lactalis-effect op de melkprijs van Leerdammer Negen maanden geleden werd bekend dat Leerdammer zal worden overgenomen door Lactalis. Deze overname is door veel leveranciers van Leerdammer met de nodige twijfels ontvangen, gezien de reputatie van Lactalis als betaler van een slechte melkprijs. Kan er na negen maanden al van een Lactalis-effect op de melkprijs van Leerdammer worden gesproken? LeerdammerActueel heeft deze vraag proberen te beantwoorden aan de hand van het melkprijzenoverzicht van GJ Bosch. Daar waar GJ Bosch de gemiddelde melkprijzen per zuivelonderneming voor het hele jaar 2021 heeft berekend, heeft LeerdammerActueel dit gedaan voor de tweede helft van het jaar. De uitkomst van dit onderzoek is alarmerend. Leerdammer betaalt de laagste melkprijs in de tweede helft van 2021. LeerdammerActueel heeft een lid van de Leerdammer klankbordgroep van om een reactie gevraagd. “Deze melkprijs is zeer teleurstellend en Leerdammer onwaardig. Van de producent van Europa’s grootste kaasmerk mag worden verwacht dat zij hun leveranciers beter betalen. Lactalis laat hiermee zien wat ze van plan is. Arie Griffioen (de nieuwe manager melkvoorziening) zegt dat er op dit moment wordt nagedacht over de nieuwe strategie en dat hij daarom nog niks kan zeggen over de melkprijs, maar het eerste jaar geeft mij weinig vertrouwen in de toekomst. Ik hoor van veel leveranciers dat ze nadenken om Leerdammer te verlaten, en dat begrijp ik.”

De slechte reputatie van Lactalis

De slechte reputatie van Lactalis Toen bekend werd dat Lactalis Leerdammer zou overnemen werd dit nieuws niet met blijdschap ontvangen door veel Leerdammer leveranciers. Kennelijk was de slechte reputatie Lactalis al vooruitgesneld. Maar waar is die slechte naam op gebaseerd? In een aantal afleveringen gaan wij in op deze vraag. Deel 1 Spanje In Spanje heeft Lactalis tussen 2000 en 2013 deel uitgemaakt van een kartel (samen met onder meer Danone en Nestle) dat tot doel had om de prijzen van melk kunstmatig laag te houden. Onderzoek van de Spaanse concurrentiewaakhond heeft aangetoond dat melkveehouders ongeveer 3 cent per liter melk per jaar te weinig hebben gekregen. De concurrentiewaakhond heeft de deelnemers aan het kartel voor in totaal 80 miljoen euro aan boetes opgelegd. Advocatenkantoren proberen via een collectieve actie het achterstallig melkgeld binnen te halen. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar: een artikel van boerenbusiness --Danone en Lactalis beboet voor spaans melkkartel-- de website carteldamageclaims.com Pijnlijke bijkomstigheid: onlangs heeft Lactalis Jan Verbessem benoemd tot General Manager Lactalis Leerdammer. Verbessem was tussen 2009 en 2018 verantwoordelijk voor de melkinkoop van Lactalis (bron: linkedin). Verbessem was dus 4 jaar lang (tussen 2009 en 2013) eindverantwoordelijk voor het benadelen van de Spaanse leveranciers.

Leerdammer leveranciers bereiken niets

Leerdammer leveranciers bereiken niets Het rommelt al meer dan 10 jaar bij Leerdammer. Ontevreden boeren, negatieve verhalen in de pers en rechtszaken over de melkprijs zijn het gevolg. Voorjaar 2019. In de slipstream van het “succes” van de rechtszaak besluit een groep boeren een leveranciersvereniging op te richten. Belangrijkste doel is een hogere, liefst kostendekkende melkprijs en minder regels. Verspreid over het land worden informatie bijeenkomsten gehouden. Het initiatief slaat aan: bomvolle zalen vol ontevreden Leerdammer leveranciers die hopen op betere tijden. Binnen een paar maanden is de helft van de leveranciers lid. Najaar 2021. Wat is er van dit enthousiasme terecht gekomen? In melkprijsvergelijkingen staat Leerdammer net boven DOC en A-ware. Aan de regelgeving is niets veranderd. De eerste bestuursleden stappen inmiddels teleurgesteld op. En dan is Leerdammer ook nog eens overgenomen door Lactalis, een onderneming die niet bekend staat om haar hoge melkprijs. Er is dus niets ten goede veranderd. En hoe is het met de rechtszaak? In de zomer hebben de boeren het hoger beroep verloren. In een ultieme poging het tij nog te keren hebben de boeren hun ziel nu verkocht aan de duivel: landsadvocaat Pels Rijcken staat de boeren bij in hun gang naar de hoge raad. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Kortom, de onvrede is nog steeds groot. En ondanks een heleboel reuring hebben de Leerdammer leveranciers niets bereikt. LeerdammerActueel zal de komende tijd verslag doen van de ontwikkelingen bij Leerdammer.

Ervaringen: Droogstaande koeien in de koppel

Goedemorgen! De afgelopen tijd staat bij ons het melken met robots steeds hoger op de agenda en we zijn zelfs al voorzichtig begonnen met de bouwtekening. Ons probleem; van melkstal naar robots in een bestaande stal. In deze stal kunnen wij de huisvesting van de droge koeien en de melkkoeien niet zo maken, dat ze onafhankelijk van elkaar naar binnen en naar buiten kunnen voor weidegang (vrij koe verkeer). Of nou ja, niet kunnen.. Kan wel, maar moet er intern meer verbouwd worden en dat heeft niet de voorkeur. Op dit moment worden bij ons de droge koeien en de melkkoeien apart van elkaar geweid. Melkvee van huis, droogstaande koe altijd naast de boerderij. Tijdens het middageten en de koffie heb ik vrij zicht op mijn belangrijkste koeien. Het idee is wel om het stro hok van dermate grote te maken, dat een droogstaande koe ook zeker één week voor kalven al uit de koppel kan en apart gevoerd kan worden in een strohok. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het houden van melkvee- en droge koeien in één koppel? En wat zijn hier de voor- en nadelen van? Voordelen; - Minder stress, meer rust voor de koe - Niet wekelijks nieuwe koeien in een groep (rangorde) - Minder werk voor boer, verhuizen verleden tijd Nadelen; - Rantsoen droogstand niet mogelijk - Droge koeien moeten soms ver lopen met weidegang, nadelig voor klauwen etc. - Geen zicht op je drogekoeien, ze lopen immers van huis met de melkkoeien Er zijn vast nog meer voor- en nadelen, maar dit schiet me zo snel even te binnen. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Boer John gooit het roer om: van melk naar honingbessen

Vijftien jaar geleden nam John Heesakkers de Janmiekeshoeve aan De Hei in Mariahout over van zijn ouders. Hij is de zevende generatie die op deze plek boert. Die eerdere generaties herkennen de Janmiekeshoeve straks niet meer. Van biologisch melkvee stapt John over op Agroforestry. Er komt geen melk meer van de hoeve maar wel kastanjes, walnoten, perziken, kersen en honingbessen. De eerste Heesakkers op de hoeve (Johan) bleef aan een boerendochter (Martha) hangen toen hij een stuk woeste grond achter de boerderij ontgon. Op die grond plant John nu weer bomen. Terwijl hij alles weet van koeien en melk, moet hij nu een oplossing verzinnen voor de reeën die in de lente aan het frisse groen van de jonge bomen knabbelen. "Klopt. Op m’n 55ste ben ik iets heel anders gaan doen maar dat geeft ook energie." John gebruikte als biologische boer al geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Omdat hij dat in zijn nieuwe bedrijf ook niet gaat doen, telt de grond straks mee voor het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Mooi nieuws voor de provincie Brabant, die de grond meetelt bij de 10.000 hectare nieuwe natuur die voor 2027 moet worden aangelegd. Ook mooi nieuws voor John, omdat hij zo geld krijgt van het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat met 250 miljoen euro uit de Essentgelden de motor moet zijn voor al die nieuwe Brabantse natuur. Johns bos verbindt straks de Lieshoutse Hei en natuurgebied Het Gerecht in Meierijstad. Over zijn grond kunnen dieren dwalen van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied. Zulke verbindingen geven de natuur extra adem. Een wandeling over Johns grond gaat ook door het kleine bos dat hij en zijn voorouders altijd hebben laten staan. John liet er een ven graven. Het werd een prachtig plekje dat ook al eens voor een theatervoorstelling is gebruikt. "Met een pop-uprestaurant erbij." Een gesprek met John is een gesprek met een boer die al een poosje op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. Gewoon melkvee sprak hem niet meer aan. "Je levert heel veel melk en bent nooit degene die de prijs bepaalt."Hij kon zijn ei kwijt in de biologische melk, maar raakte verstrikt in de regels voor de fosfaatrechten. "Ik had voor veel geld meer fosfaatrechten kunnen kopen maar toen ben ik andersom gaan denken. Ik besloot juist mijn fosfaatrechten te verkopen en de opbrengst te gebruiken om met mijn bedrijf iets anders te doen. Voedsel produceren betekent niet automatisch melk leveren." Op zoek naar nieuwe ideeën kwam hij op de Dutch Design Week in Eindhoven terecht. "Het is fantastisch wat daar gebeurt. Via de contacten daar las ik het boek 'Herstellende Landbouw' over Agroforestry van Mark Shepard en toen dacht ik: ‘Dit is het, hier wil ik iets mee doen'." De financiële waarde van bosgrond is maar een vijfde van die van landbouwgrond. Bij de achttien hectare van John is dat een groot verschil. Economisch kan hij de stap alleen maar maken met de financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds. "Iemand zei: ‘Ga eens langs bij de provincie. Als je in de buurt van een natuurgebied zit, is er wel iets te regelen'." Dat bleek zo te zijn. Inmiddels heeft John de eerste perziken geoogst. Tussen de bomen met vruchten en noten wil hij nog andere gewassen zaaien. "Spelt, lupine en graan." Hij noemt zijn bos dan ook geen ‘voedselbos’. "Ik wil iets meer controle. We gaan ook druppelslangen tussen de bomen leggen zodat we bij droogte water kunnen geven. We zitten hier wel op dat echte klapzand." Het is allemaal nieuw voor John, maar dat weerhoudt hem er niet van in hoog tempo nieuwe dingen te verzinnen. "Ik ben nu ook carbon farming aan het onderzoeken. Dat betekent dat ik betaald krijg voor de broeikasgassen die opgenomen worden door de bomen die hier gaan groeien." En dan meteen door: "Wist je dat er kastanjebier bestaat? Stel je voor dat we dat hier op de Janmiekeshoeve zouden gaan maken."

Jeroen van Maanen vanuit ledenbelang opgestapt

Juli 2020 trad ik toe in het dagelijks bestuur van NMV. In mijn eerste bericht heb ik mijn boodschap samengevat als "let's make NMV great (again)". Helaas moet ik concluderen dat ik hierin niet heb kunnen slagen en ben ik gisteren teruggetreden en heb mijn taken en functies voor NMV per direkt neergelegd. Vanaf het begin heb ik geprobeerd het boerengeluid in te brengen in de NMV, om belangen van melkveehouders nog beter te kunnen behartigen. De mate waarin melkveehouders zijn aangesloten bij een belangenbehartiger is veel te laag en zal omhoog moeten! In deze tijd van grote bedreigingen is een sterke daadkrachtige vakbond, die gaat en staat voor hét melkveegeluid, van levensbelang. Vanwege het gebrek aan leiderschap, interne verdeeldheid door ego's, het plegen van wanbestuur, omgang met personeel en het drukker zijn met interne (juridische) strijd (en hiermee ledengeld verkwanselen!) dan met belangen behartigen, kon ik vanuit ledenbelang niet anders dan opstappen. Door onthouden van informatie door het dagelijks bestuur (excl B. Doppenberg!) had ik geen enkele invloed meer. De NMV maakte van mij iemand wie ik niet ben en wens te zijn, passief en op handen zittend. De interne chaos is groot, maar met goede en heldere keuzes kan de NMV er in no time staan als n blok! Het begint met opschonen! Vanaf deze plek wil ik alle boeren en (NMV) bestuurders bedanken waarmee ik prettig heb samengewerkt, en waarvan ik de steun heb gekregen die ik nodig had. Als laatste roep ik alle NMV leden op de algemene leden vergadering van 1 september te bezoeken en hun geluid te laten horen, goede belangenbehartiging begint van onderaf! De NMV is méér nodig dan ooit en ik wens en gun de NMV zichzelf te hervinden. Maak het mooi! We moeten blijven strijden voor de toekomst van onze Nederlandse melkveehouderij, en het vormen van een sterk collectief landbouwblok! Ik zal, in welke rol dan ook, blijven strijden voor boerenbelang!Bedankt voor uw steun, Jeroen van Maanen

Nieuwe reacties

Mesttank, enkelas of tandem?

Beste prikkers, Wij zijn aan het oriënteren voor een andere mesttank. We hebben nu een 7m3 enkelas op 850/50 r30,5 en hebben veengrond met een klein ‘knippig’ kleidekje. Het land hebben we rond de boerderij liggen. Wij denken nu aan een 9m3 tank, dat is voor onze grond wel redelijk de max. Maar ik vind de keuze voor enkelas met 1050/50 r32 of tandem met 800/45 r26,5 nogal lastig. Op veen moet je de tank altijd omhoog trekken. Daardoor trekt een enkelas met hoge band denk ik lichter. Daarentegen verdeelt tandem het gewicht beter en krijg je denk ik minder druk op de m2 waardoor je weer minder ver in het veen wegzakt. Maar bij nattere omstandigheden smeert het tweede wiel van het tandem weer precies door het eerste spoor van het eerste wiel. Tandem rijdt makkelijker op een lage druk dan die grote wielen van de enkelas. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën.

Koeien boertje


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Ijsseldelta
Leeftijd: 38jr
Laatst online: 7u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering