Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

Martin Scholten: ‘Stikstofbeleid te simpel en te kort door de bocht’ - Podcast

PODCAST: 1: https://open.spotify.com/episode/1tGZYcWPDpyMxgsYsz8Ut8 2: https://open.spotify.com/episode/3t61LXHHxtMbyDuL4hDFmW “Bij de stikstofaanpak gebruiken we ons gezonde verstand niet meer. Door de juridisering slaan we alles plat tot generiek beleid. Terwijl we als commissie Remkes al in 2020 adviseerden: ga nou meten!” Dat zegt onafhankelijk wetenschapper Martin Scholten in de Alfa stikstofpodcast. Hij leidt de meetpilot rondom het Groningse Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Scholten maakte deel uit van de commissie Remkes die destijds het kabinet adviseerde de stikstofconcentratie en -depositie te meten. In plaats van zich alleen te baseren op het rekenprogramma Aerius en de Kritische Depositie Waarden (KDW’s). De gebiedscommissie rondom Liefstinghsbroek heeft dat advies ter harte genomen en is gestart met de belangwekkende meetpilot ‘Maatwerk met meetwerk’. Daarin wordt samengewerkt met gerenommeerde onderzoeksinstituten als TNO, RIVM, Wageningen Livestock Research, UvA (Universiteit van Amsterdam) en het consortium OnePlanet. “Modellen en berekeningen zijn een hulpmiddel om een eerste generieke beeld te krijgen. Maar voordat je kosten gaat maken, je grote inspanningen gaat doen, is het belangrijk dat je meer inzicht krijgt in wat in jouw gebied precies aan de hand is. En hoe je daar zinvol, kosteneffectief en op een verstandige manier doelgericht en doeltreffend mee aan de slag kunt. Alleen zo krijg je ook een goed draagvlak.” Meten is weten In een straal van 3 kilometer rondom Liefstinghsbroek staan twaalf meetsensoren die 24/7 de stikstofconcentratie meten. Naast elke sensor staat ook een opstelling met het LAN-meetbuisje van het RIVM. Die meet een maandgemiddelde van de stikstofconcentratie. Verder wordt gebruik gemaakt van data van het geavanceerde meetstation van het RIVM in het nabijgelegen Valthermond. In de straal van 3 kilometer rond Liefstinghsbroek houden veertig boeren met een registratie-app hun stikstofgevoelige activiteiten bij. Bijvoorbeeld het mixen van de mestkelder of mest uitrijden. Die data worden gekoppeld aan de concentratiemetingen. In het Natura 2000-gebied staan op 22 plekken meetbuisjes van de UvA. Die meten maandelijks de natte depositie, waardoor lokale differentiatie van stikstofdepositie in beeld wordt gebracht. Ook meet de UvA de totale depositie, nat én droog, met bioassays (gras, mos) en bioindicatoren. Zo kan het effect van het weer en de wind of bijvoorbeeld een bomensingel op de depositie worden bepaald. ‘Effectiever dan piekbelaster opkopen’ Concrete meetresultaten heeft de pilot nog niet opgeleverd. Scholten: “Maar ik zie nu al leuke dingen waar je toch het gevoel van hebt: als we dit nou eens door redeneren, als we dit eens doormeten. Dan hebben we misschien iets op spoor wat véle, véle malen effectiever is dan die ene piekbelaster voor €x miljoen uitkopen.” Op de vraag of de pilot niet te laat komt reageert Scholten afgemeten: “Die piekbelasters zijn morgen niet uitgekocht. En dan nog denk ik beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Nee, de hele polarisatie rondom piekbelasters, de KDW’s, het Aeriusmodel en noem maar op: dát is de vertragende factor. Gedragen maatregelen gebaseerd op lokaal inzicht motiveert het juiste te doen, en zo het natuurherstel te versnellen. Boer heft in eigen handen Scholten is ervan overtuigd dat de combinatie van generiek beleid aangevuld met gebiedsspecifiek maatwerk door meetwerk dé oplossing is voor een stikstofaanpak met draagvlak. Waarbij hij óók zegt dat boeren niet moeten wachten op en vragen om regels. “Je zult het heft in eigen hand moeten nemen. Je kunt oeverloos onderhandelen over de regels. Zorg er als boer voor dat je eigen praktijk bepalend is en laat zien wat de prestatie is die jij met jouw praktijk bereikt. Op het gebied van een goede buur zijn van de natuur, goede zorg voor de omgeving, je dieren en goed gebruik van je grondstoffen. Liefst kringloopgrondstoffen” Twee podcasts Het gesprek met Martin Scholten is verwerkt in twee afzonderlijke podcasts. De eerste podcast staat hier en gaat vooral in op hoe en wat er wordt gemeten en wat het doel is van de meetpilot. De tweede podcast is hier te vinden. Hier gaat Scholten uitgebreid in op de relatie met de aanstaande regeling rondom piekbelasters. En toont hij zich getergd over de platgeslagen generieke, juridisch gedreven aanpak van het stikstofprobleem, zonder te weten of het in een specifiek gebied wel echt werkt: https://open.spotify.com/episode/3t61LXHHxtMbyDuL4hDFmW Tekst: Hans de Bie

'Belangstelling voor uitkoop komt van andere boeren dan waar de minister op hoopt'

Agrarisch makelaars stellen vast dat er onder boeren wel interesse bestaat voor de uitkoopregelingen van de overheid, maar er bestaat twijfel of de belangstelling zich gaat vertalen in het aantal transacties waar het kabinet op hoopt. "Boeren met een florerend bedrijf zullen zich niet laten verleiden om te stoppen, is mijn inschatting", zegt Jos Ebbers, agrarisch makelaar in Friesland en voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van makelaarsvereniging NVM. "Voor boeren die geen opvolger hebben en dicht tegen hun pensioen aan zitten, is het een ander verhaal. Maar de vraag is of zij kwalificeren als 'piekbelaster'." Eind mei maakt het ministerie van LNV de exacte criteria bekend en kunnen boeren via een digitaal loket zien of zij voor een van de uitkoopregelingen in aanmerking komen. Voor veehouderijbedrijven die worden gekwalificeerd als piekbelaster biedt het ministerie 100% van de marktwaarde van de geschrapte dierrechten en 120% van de waarde van hun stallen. Er komt een vergoeding voor sloopkosten en de grond blijft in eigendom van de veehouder. Makelaars merken op dat bij de vergoeding voor de stallen niet de marktwaarde wordt uitgekeerd, maar de gecorrigeerde vervangingswaarde. Aan de hand van de grootte en het bouwjaar wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. De onderhoudsstaat en functionaliteit speelt geen rol. Dat kan nadelig uitpakken voor bedrijven die oudere stallen onlangs hebben gerenoveerd en uitgerust met moderne technieken. Een andere drempel is dat een veehouder die deelneemt aan de regeling niet meer in dezelfde sector in Nederland of de Europese Unie een nieuw bedrijf mag starten. Het gaat vaak om goedlopende bedrijven, waar het ministerie zich met de uitkoopregeling. Die willen graag actief blijven in de sector, waarin ze nu werken. De makelaars verwachten dat vooral veel oudere boeren zonder opvolger zich zullen aanmelden voor de uitkoopregelingen. Het gaat vaak om ondernemers die al voornemens waren om binnen enkele jaren te stoppen. Dat proces wordt met de regeling nu wat naar voren gehaald. Het gaat hier echter vaak om wat kleinere bedrijven met een relatief lage stikstofbelasting op de natuur. bron: Financieele Dagblad

Onderzoekers: álle dure nieuwe stallen met tovervloeren doen niet wat ze beloven

Technische apparatuur in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werkt minder goed dan eerder werd gedacht. Dat staat volgens NRC en de Gelderlander in de conceptversie van een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Een woordvoerder van de Wageningen Universiteit zegt in een reactie dat de onderzoekers betreuren dat er een conceptversie in omloop is en wil verder niet inhoudelijk reageren. "We zouden graag op de inhoud willen ingaan, maar dat kan niet. Het is een conceptversie en het kan nog wel even duren voordat het af is, zorgvuldigheid is erg belangrijk." Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten ervan zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector, schrijft NRC. Technische maatregelen zijn in de ogen van landbouworganisaties als LTO de oplossing voor de stikstofproblemen. Door deze apparatuur te gebruiken zou gedwongen krimp van de veestapel niet nodig zijn. Om de de stikstofuitstoot te reduceren is onder meer ingezet op het gebruik van dit soort innovaties en apparatuur. Het kabinet heeft er 1,2 miljard euro voor gereserveerd. Vooral de zogenoemde emissiearme stalvloeren van melkveehouders zouden teleurstellen. In die vloeren wordt mest snel gescheiden van de urine, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. Bij pluimveehouders en varkensboeren verlagen de apparaten de uitstoot een kwart tot de helft minder dan wordt geclaimd, zeggen de onderzoekers volgens NRC.

Kaken stijf op elkaar aan de onderhandeltafel na rapport over stalsystemen

Een stevige dreun voor de coalitieonderhandelingen in Brabant. Zo kan je de uitkomsten van een gelekt rapport van de Wageningen Universiteit wel noemen. Nieuwe stalsystemen die voor minder stikstofuitstoot moeten zorgen, werken niet zo goed als gedacht, staat in het rapport. De vraag is nu, of de stallendeadline in Brabant nog wel zin heeft. BBB, VVD, PvdA en GroenLinks die met elkaar onderhandelen over een nieuwe coalitie, houden de kaken stijf op elkaar. "Geen behoefte om te reageren", antwoorden de vier partijen in koor. Alleen dat geeft al aan hoe gevoelig de kwestie ligt in Brabant. De BBB gooide daags na de verkiezingen nog de knuppel in het hoenderhok door te eisen dat de deadline van 2024 van tafel moest. Nu blijft het voorlopig stil. Het breekpunt van de BBB lijkt door het rapport zomaar onvermijdelijk. 'Geen juridische basis meer'Voor Tanja van de Ven (CDA) is het klip en klaar. De provincie Brabant kan op geen enkele manier vasthouden aan de stallendeadline van 1 juli 2024. "Het is een politiek gegeven. De bevestiging is daar. Je hebt nu geen juridische basis meer om de agrarische ondernemers aan de deadline van juli 2024 te houden."De provincie Brabant wil dat alle melkveehouders in juli 2024 een emmissie-arme stalvloer hebben, om zo de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Eindelijk duidelijkheidDe deadline werd al een half jaar opgeschoven omdat de Raad van State oordeelde dat drie vloersystemen de uitstoot veel minder terugdrongen dan ze beloofden. Daarop besloot de provincie om voorlopig geen vergunningen voor die systemen meer uit te geven. Eerst moest duidelijk zijn hoeveel de uitstoot echt afneemt.Die duidelijkheid komt er deels door dit rapport van de Wageningen Universiteit in opdracht van de minister. Conclusie: nieuwe stalsystemen werken slechter dan beloofd. 'Systemen doen wel iets'Irma Koopman van de SP is teleurgesteld. “De uitkomsten van het onderzoek vallen tegen. Toch betekent het niet dat de systemen niks doen. Ze kunnen dus wel helpen, maar niet het hele probleem oplossen. Toch wil ze de datum voor stalaanpassingen niet overboord gooien. "De deadline staat. Het begint er steeds meer op te lijken dat dat alleen met minder dieren kan.” Dat zegt ook de Partij voor de Dieren. Nikki Hamerslag: "Wij zeggen al jaren dat je niet moet inzetten op die stalsystemen. Het resultaat is twijfelachtig en dat blijkt nu dus opnieuw. Inzetten op minder vee dus." Ook D66 heeft grote bedenkingen bij verder inzetten op nieuwe systemen. "Als die geen forse stikstofreductie opleveren, moeten we ons afvragen of dit de goede weg is. Minder dieren lijkt de juiste weg. "'Meten is weten' Boerenbelangenorganisatie ZLTO wil duidelijkheid voor de boeren. Daarom moet volgens haar de stikstofuitstoot per bedrijf worden gemeten. En daar moet het beleid op afgestemd worden. “Boeren hebben gedaan wat de overheid van hen vroeg. Zij hebben te goeder trouw geïnvesteerd in emissiearme systemen die door de overheid erkend zijn. Dat het effect van deze systemen in praktijk tegenvalt, is zeer teleurstellend. Nu moet het kabinet de stap zetten om per bedrijf de uitstoot te gaan meten: meten is weten."De gevolgen van het rapport kunnen groot zijn. Rechtbanken en de Raad van State hebben sinds 2019 al vaker de stikstofvermindering door nieuwe systemen in twijfel getrokken. Volgens hen konden vergunningen mogelijk op basis van foute informatie worden verstrekt. Intrekken vergunningen? Toch zijn er sinds die tijd honderden vergunningen verleend. Vergunningen dus, waarbij de werkelijke uitstoot is onderschat. Grote vraag is nu of de provincie die vergunningen moet en wil intrekken, of dat er opnieuw een berekening moet worden gemaakt. Met alle gevolgen van dien voor de veehouders. Volgens CDA'ster Tanja van de Ven een nieuw drama. "Boeren zitten opnieuw in de stress. Tot aan het plafond."

Vraag/oproep aan de minister!

Bij deze doe ik een oproep aan de minister van: LNV, N en S, I en W. Naar aanleiding van het CDM en CBS rapport over het rendement van emissie arme technieken, heeft de minister aan WUR een onderzoeksopdracht uitgezet. Deze onderzoeksopdracht had de volgende vraagstelling: - is de NP methode nauwkeurig genoeg om verschil in N verliezen tussen staltypes vast te stellen En - met de NP methode vaststellen of er sprake is van significante verschillen in N verliezen tussen traditionele en emissie arme staltypes Dit onderzoek is uitgevoerd in verschillende veehouderij sectoren. Screenshot 1: voorpagina van het concept wat sinds begin maart gepresenteerd is Screenshot 2: de belangrijkste conclusies. Toelichting op de NP methode. De verhouding tussen stikstof en fosfor in de mest zou moeten wijzigen bij emissie reducerende technieken. Op basis van geanonimiseerde KLW data van de jaren 2018, 2019 en 2020 en CBS cijfers zijn de twee onderzoeksvragen beantwoord. Vraagstelling aan de minister: - Waarom wordt dit zeer relevante onderzoek met opzienbarende resultaten al sinds begin maart onder de deurmat op het ministerie gehouden. - Waarom communiceert de minister niet met de tweede kamer inzake deze opzienbarende resultaten. - Hoe denkt de minister en provincie besturen , die de technieken via wetgeving en beleidsregels voorschreven aan veehouders, ontbrekende depositie ruimten in de vergunningen te repareren. - Heeft de minister een voorziening in het budget opgenomen om schade op veehouderij bedrijven te compenseren. - waarom wordt deze relevante informatie achtergehouden bij landbouw akkoord onderhandelingen en provinciale coalitie onderhandelingen? Verzoek aan de minister: communiceer zo spoedig mogelijk , deze week nog, met de tweede kamer over dit dossier. Tweede kamer leden , bevraag de minister over dit dossier aan de hand van de beschikbare informatie in dit bericht.

KLW: Stikstofbodemoverschot: Een getal met een enorme discrepantie

STAF heeft het getal Stikstofbodemoverschot uit de KLW al eens onder de loep genomen. Dit gemodelleerde verzamelgetal wordt veel gebruikt als stok om de sector mee te slaan. De KLW, bedacht door clm en door de duurzame zuivel keten NZO/Zuivelnl gebruikt om veehouders in data hokjes te rubriceren. https://stichtingagrifacts.nl/modellen-vergeten-stikstof-die-als-onschadelijk-n2-verdwijnt/ Maar wat zegt het getal en kan het wel wat het getal beweert, een Stikstofbodemoverschot Ik ben aan het rekenen geweest. Agrimatie houdt van een groep van 1500 veehouders al sinds 2006 de klw bij. In de screenshots het Stikstofbodemoverschot van diverse grondsoorten over de jaren heen. Ook in de screenshots de stikstofgebruiksnormen en werkingscoefficienten.(wc) Neem bijv zandgrond met derogatie norm 230. Voor grasland (beweiden) is de N gebruiksnorm 250. Dierlijke mest: 230 * 45% (wc) = 103 Hier zouden dus theoretisch 127 kg N verlies zijn in de vorm van emissie en naar grond en oppervlaktewater. N gebruiksnorm is 250, dus de 103 kg N uit dierlijke mest kan aangevuld worden met 147 kg N uit kunstmest. Maar de afvoer via gewas zorgt voor een te kort. 10 ton ds geeft een afvoer van 250 kg N bij 16 % ruw eiwit. Maar dit is wel allemaal er weinig. Met maïs wordt het nog spannender. 18 ton ds van 7 % ruw eiwit geeft ook een afvoer van 200 maar de N gebruiksnorm is maar 112. Met löss is het hetzelfde beeld. Op kleigrond ligt het ruw eiwit gehalte in gras hoger en door minder droogte gevoeligheid ook hogere opbrengst ( in tegenstelling tot snijmaïs op klei) maar ook de N gebruiksnorm ligt hoger , nl op 345 kg N en de afvoer via grasgewas ook op 345 kg N ( 12 ton ds * 18 % ruw eiwit/6.25) Conclusie is dat het maximale verlies van stikstof het niet benutte deel in de drijfmest is, maar daarvan vervluchtigt een deel , een deel in de bodem opgeslagen in organische stof en een deel zal uit en afspoelen. Maar berekende Stikstofbodemoverschotten van ver boven de 150 is theoretisch niet mogelijk. Maar alles wat de KLW aan cijfers produceert wordt wel voor waarheid aangenomen.....zelfs door de overheid 🤔

HiepHiephieperdepiep.....mogelijke oplossingen voor PAS knelgevallen in zicht.....(met als bijvangst, een landbouw akkoord)

Uit de ministerraad van afgelopen woensdag Agenda punt 18. Notitie inzet stikstofruimte SSRS (Minister voor N&S) Zie MR 21 april 2023, pt.15b1 Op dit moment staat een beperkte hoeveelheid stikstofruimte in het SSRS, afkomstig van de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) en binnenkort wordt de eerste ruimte uit de Maatregel Gerichte Aankoop (Rpav-1) opgenomen. Door de huidige systematiek van prioritering blijft relatief veel ruimte onbenut. Dat is niet wenselijk in het licht van de verschillende grote maatschappelijke opgaven, in het bijzonder die van het legaliseren van de PAS-meldingen en woningbouw. In de notitie worden alternatieven op de huidige systematiek geschetst die tot meer kansen leiden om alle stikstofruimte die benut kan worden, ook daadwerkelijk in te zetten. Bovenstaande werd behandeld in de ministerraad deze week en werd aangenomen. De minister van N en S wil de mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) verder op rekken om ruimte voor PAS knelgevallen maar ook bouw te creeren. Het SSRS wordt gevuld met bronmaatregelen. Maar dat vullen schiet niet zo lekker op. En de druk loopt op...er is een ultimatum dat op 8 mei afloopt, terecht is zicht op legalisatie PAS knelgevallen daar een onderdeel van. Verder gaat er in de Haagse wandelgangen rond dat er een Kamerbrief onderweg is om aan het ultimatum inhoud te geven . Welke mogelijkheden heeft de minister nog meer om het SSRS te vullen? Bronmaatregelen...,..nu hebben we allemaal bufferstroken opgelegd gekregen. Expliciet is geregeld dat daar niet op bemest wordt. We hebben 330.000 km sloot in Nederland ( zie screenshot), gemiddeld 1.5 m bufferstrook ( 1, 3 en 5 meter) , dus dit levert in ieder geval 50.000 ha onbemeste grond op. De heren Erisman en de Vries gaven een paar weken in hun opstel aan dat er gemiddeld 58 kg NH3 emissie aan een ha landbouwgrond kleeft. Grond in een bufferstrook wordt in de uitvoeringsregeling expliciet uitgesloten als zijnde landbouwgrond voor de Meststoffenwet. Dus men creërt 2.9 kton ammoniak emissie ruimte, wat gelijk staat aan 20 mol depositie ruimte per ha. (mogelijke nieuwe drempelwaarde.....) Voorwaarde om het als bron maatregelen in te boeken voor het SSRS zijn dat de bron maatregelen of passend beoordeeld zijn of afkomstig zijn uit de periode van voor het aanwijzingsbesluit, het zogenoemde bestaand gebruik. Landbouwgrond voldoet aan die voorwaarden (ook de rechtsspraak heeft dat onlangs zo bevestigt) Dus v d Wal heeft waarschijnlijk met een schuin oog naar Overijssel gekeken ( waar pas melders handhaving ontlopen door provinciale pachtgronden uit te sluiten van bemesting) En voila....de eisen van de laatste der mohikanen aan de hoofdtafel (LTO, NAJK en Biohuis) worden ongewild....nu nog tekenen bij het kruisje..... ps. Eerste screenshot laat zien hoe je in Aerius landbouwgrond inboekt om depositie ruimte te creëren, tweede geeft het aantal km sloot aan.

Erisman en de Vries: Wat voeren de heren in hun schild?

The Godfathers van het huidige natuurbeleid, Erisman en de Vries, die in 30 jaar tijd stikstof neerslag (depositie) gebombardeerd hebben tot de graadmeter van de biodiversiteit , maken gisteren vanuit het niets een draai van 180 graden. https://www.boerderij.nl/hoogleraren-stikstofnorm-op-30-kilo-ha In opdracht van het kabinet gooien ze een gearrangeerde game changer in het spel, emissie beleid met plaatsspecifieke plafonds . Maar waarom? Jaren lang worden er wetten gebouwd op het voorkomen van stikstof depositie. De habitatrichtlijn schrijft bij elk nieuw project middels het voorzorgsbeginsel voor dat er geen significante verslechtering van de natuur mag plaatsvinden. Ook is er een algemeen verslechtering verbod. Decennia lang wordt middels de focus op stikstof depositie hierop gestuurd. Alle wetgeving en vergunning verlening is er op gebasseerd. En nu een game changer, emissie beleid,, die de laatste weken/maanden ook al waar te nemen was bij het kabinet en enkele belangenbehartigers. Hebben de heren opdracht gekregen om een geitepaadje te creëren? Gaan de langverwachte resultaten van het emissie/depositie onderzoek van de Universiteit van Amsterdam roet in het regeringsbeleid gooien? Moeten de heren zich soms gaan verantwoorden in lopende zaken van oa SSC over het toepassingsgebied van Aerius, of kunnen ze hun leugen over de grote mate van aanwezigheid van droge depositie niet meer in de benen houden? Het blijft een vraag.....maar let wel, heren.....alle wetgeving in gebasseerd op depositie beleid als verlengstuk van de habitatrichtlijn. De vergunning verlening, wettelijk vastgelegd, gaat op basis van voorzorgsbeginsel en depositie beleid. Geen pas melders is er mee gered..... Of proberen de heren hun invloed op de hoofdtafel van het landbouw akkoord te doen laten gelden, waar ze voor hun emissie proefballonnetje een gewillig oor kunnen vinden bij de nog achtergebleven sector vertegenwoordiging? Zeker de actoren aan de tafel die weinig feeling hebben bij het feitelijk ondernemen, zullen als een tuinslang meebewegen. Alles voor de deal, zullen we maar zeggen..... Let wel, generiek emissie beleid gaat niet zorgen voor een oplossing biodiversiteit wel voor de gewenste veekrimp!

Afkapgrens van 25 kilometer voor stikstofneerslag blijft overeind

Het berekenen van de stikstofneerslag tot grens van 25 kilometer via het rekenmodel Aerius is aanvaardbaar, heeft de hoogste bestuursrechter (Raad van State) woensdag bepaald in een tussenuitspraak over de doortrekking van de A15 tussen Arnhem en Nijmegen. Vergunningverlening voor projecten verder dan 25 kilometer van een beschermd natuurgebied blijft dus mogelijk. De uitspraak is verrassend. Veel analisten en stikstofkenners voorspelden dat de 25 km-afkapgrens onderuit zou gaan, onder meer vanwege een kritisch rapport over de onderbouwing. Zo zou de 25-kilometer-grens volstrekt willekeurig zijn gekozen. Dat vindt de hoogste bestuursrechter niet. Om te berekenen hoeveel stikstof van een individueel project neerkomt op beschermde natuur wordt gebruikgemaakt van de AERIUS Calculator. Het SRM2+-model (25 km afkapgrens) dat de minister gebruikte voor het tracébesluit voor de A15 uit 2021 is volgens de rechtbank gebaseerd op de ‘beste wetenschappelijke kennis’. De bezwaren tegen dit model heeft de minister onder verwijzing naar rapporten van het RIVM en TNO overtuigend weerlegd, aldus de Raad van State.

Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Een landbouw akkoord.......voor onze boeren? ....of voor het redden van banken en het kabinet.

Er is veel te doen over een aanstaand landbouw akkoord. Maar schieten wij boeren er wat mee op, of is er een schaduw agenda. Het landbouw akkoord moet invulling geven aan de afspraken in het coalitieakkoord kabinet omtrent Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en stikstof doelen. Dus herverdeling van eigendom en onhaalbare doelen van een gecreëerd probleem genaamd stikstof. Deze week was er veel reuring over een vermeend deelakkoord melkveehouderij wat geen deelakkoord mag heten. De meeste sectoren hebben inmiddels een overeenkomst. Op een aantal punten is er geen overeenstemming bereikt. De punten grondbeleid, pas melders, financiering en verdienmodel worden op het menu gezet van de hoofdtafel. Komende weken worden cruciaal. Gaan landbouw partijen akkoord met een invulling van overgangsgebieden bij N2000, beekdalen en opgeven van de helft van de veenweidegebieden? Gaan normen van 1 gve per ha landschapsgrond het verdienmodel van de veehouderij wezenlijk veranderen? En hoe gaat de gedwongen afwaardering van het eigendom? Een veel gehoord argument waarom we als sector hier alleen maar winst uit kunnen halen is dat de grond voor de sector behouden blijft. Natuurlijk is dat onder het Didam arrest 1 groot kul verhaal. Het Didam arrest bepaald nl dat de overheid bij uitgifte van grond iedereen een gelijke kans moet geven , dus naast agrarische partijen ook geïnteresseerde ngo's als bijv Natuurmonumenten. Dan een ander verdienmodel. Waardering voor de ondernemers die beleving goed kunnen verwaarden, maar de markt raakt op een keer verzadigd. Wat rest zijn de grillen van de internationale handel die wrs geen respect heeft voor overgangsgebieden, landschapsgronden enz. En produceren voor de binnenlandse markt binnen de open grenzen van de EU is helemaal een farce. Dan financiering en pas melders in 1. In volgende link wordt duidelijk dat banken per 1 Jan 23 met Basel 4 te maken hebben. Extra internationale voorwaarden aan hun beheerde portefeuille maken dat financieringen meer en meer gewaardeerd worden op rendement. Daarnaast is het financieren van illegale situaties not done. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/01/nvb-voorzitter-basel-iv-maakt-verdienmodel-nog-urgenter Dan rijst ook de vraag wat is de rol van de banken in het landbouw akkoord? Zitten zij te wachten op landschapsgrond en overgangsgebieden? Op extensieve veehouderij met een laag rendement? Op pas melders die door de overheid in de steek gelaten worden? Basel 4 gaat een hele grote stem krijgen in het landbouw akkoord. Veel van de 25 miljard zal verdwijnen in de zakken van de bankiers ter compensatie voor afwaardering pas melders en landbouw grond. Door Basel 4 zullen ook veel pas melders vermorzeld worden. Vreselijk!!!!! Dan rest de vraag, voor wie zitten Sjaak v d Tak en Roy Meijer nog aan tafel? Voor onze boeren? Zoals ze dat zo mooi vanmiddag in Buitenhof zeiden?... Of voor een bank met het hoofdkantoor in Utrecht, waar naar verluidt een schaduw overlegtafel plaats vindt. Of voor het vermijden van de val van het kabinet, om BBB op die manier dwars te zitten en het CDA of de eigenwijze Kaag te redden..... Een spreekwoord zegt....bezint eer ge begint ...maar begonnen zijn ze al lang en het is meer de vraag hoe verlaten ze de tafel? Op tijd of te laat..... Gelukkig is het volgende week Pasen, het feest van het nieuwe licht, van vergeving en verzoening........

Ambtelijke blunder fosfaatrechten afgewenteld op boeren

Door een ambtelijke blunder kregen vleesveehouders in 2018 óók fosfaatrechten in handen. Dat was niet de bedoeling, ze waren alle bestemd voor de melkveehouderij. Ambtenaren verzwegen de fout zoveel mogelijk, waardoor de melkveehouderij met onnodige problemen werd opgezadeld. Dat blijkt uit stukken die met een beroep op de Wet Open Overheid openbaar werden gemaakt. In januari 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij van kracht. Dit stelsel moest de mestproductie vanuit de melkveehouderij onder het fosfaatplafond brengen. Met de invoering van het stelsel werd meteen een generieke korting van 8,3% toegepast; veel boeren werden gedwongen een aantal koeien te laten slachten. Door een ambtelijke blunder belandde een deel van de fosfaatrechten in handen van vleesveehouders. De betrokken ambtenaren herstelden hun fout niet direct, maar bagetelliseerden het probleem. Tegen de minister, de Tweede Kamer en ook Brussel werd de indruk gewekt dat het om slechts 100.000 - 200.000 rechten zou gaan. Het bleek echter om veel meer te gaan. Toen vleesveehouders in het geweer kwamen en een rechtszaak wonnen, kregen zij maar liefst 750.000 rechten in handen. Nog altijd zit er een lek in het systeem. Download het artikel: https://stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/2023/03/Ambtelijke-blunder-bij-fosfaatrechten-bracht-melkveehouderij-onnodige-problemen.pdf

Landbouw Akkoord: Bied het wel perspectief?

Gisteren avond heb ik in een app groep een uiteenzetting gegeven hoe we van een stikstof dossier in een landbouw akkoord belanden. Lees hieronder..... Hoe het begon en waar zijn we nu in beland..... In 1992 kwam de habitatrichtlijn, elke lidstaat moet haar natuur aanwijzen en beschermen. Nederland wijst in een aantal stappen, te beginnen in 1994 haar te beschermen natuur aan. Tevens stelt men op dat moment vast welke habitat typen en soorten er beschermt moeten worden met ieder haar eigen areaal verschillend over de natuur gebieden. Ook wordt er bij de aanwijzing de doelen vast gesteld. Verder is er vanuit de EU een 6 jaarlijkse monitoring verplicht. Nederland voldoet vanaf begin aan de EU voorwaarden. In de 2006 en verder wordt de habitatrichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, de natuurbeschermingswet (Nbw) die in 2017 over gaat in de wet natuurbescherming. In die Nbw wordt bepaald dat elk nieuw project, individueel of gezamenlijk ( onderhoud N2000 uitgesloten) VOORAFGAAND onderworpen moet worden aan een toets die bepaald dat er geen significante gevolgen zijn van het project voor de te beschermen natuur. Vanaf febr 2009 moet elk project een Nbw hebben. Onderdeel van die toets is een berekening die aantoont dat er geen toename is van stikstof depositie. In 2012 schrijven V Dobben en andere onder invloed van een politiek bestuurlijk besluit een rapport die vast stelt bij welke N depositie een habitat mogelijk significante gevolgen ondervindt. Dit noemt men de kritische depositie waarde, een vastgesteld getal op basis van een deskundige oordeel, niet wetenschappelijk onderbouwd. Omdat er vanaf dat moment, onder invloed van de KDW, geen depositie toename meer mag wezen, raakt in sommige gebieden de stikstof ruimte op om nieuwe projecten te starten. Ook een slecht huishoudboekje van de overheid is hier debet aan. Om dit probleem op te lossen werd er tussen de sector partijen en de overheid een convenant gesloten, het PAS. De sector zou 10 kton reductie leveren in ruil voor 5.6 kton ontwikkelingsruimte. Maar omdat het huishoudboekje van de overheid niet op orde was werd er geweld gedaan aan de wettelijke bepaling van het VOORZORGSBEGINSEL. Ondanks vele waarschuwingen vooraf onder andere van topadvocaat Franca Damen, ging het PAS op 1 juli 2015 in werking en waren daarmee vele illegale situaties gered, om op 29 mei 2019 weer te sneuvelen voor het hoogste rechtsorgaan , de Raad van State, onder de moverende redenen die vooraf aan het PAS al bekend was. En omdat er op dat moment geen antwoord was op de wettelijke bepaling uit de Nbw , zat Nederland tot op de dag van vandaag op slot. Verwoedde pogingen ten spijt. Nederland liep tegen door haar zelf gestelde kaders aan. Maar niet alleen stikstof was zo'n kader, ook ruimte was er een. Door forse migratie en Nederland doorvoer land, komt er een groot te kort aan wonen, wegen, blokkendozen en recreatie. En in diverse mislukte opzetjes, gearrangeerd door het kabinet, uitgevoerd door sector partijen probeert men Nederland te herinrichten, te herverdelen. De ontknoping komt op 10 juni 2022, waarbij ruimte, water, klimaat en stikstof samensmelten in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het NPLG. Waardeloze top down communicatie zorgde dat de crisis compleet was. Vredesduif en crisis manager Remkes werd ingevlogen en bedacht dat partijen er gezamenlijk maar uit moesten komen in een landbouw akkoord. En zo geschiedde. De overheid neemt de lead, grossiert in rapporten en dirigeert sector partijen naar het gewenste doel. Wederom onder invloed van politiek bestuurlijke keuzes wordt er gewerkt aan een herverdeling van het eigendom en veekrimp. Het offer, onder invloed van de rapporten diarree, wordt een annexatie van 40 % van het landbouw areaal en getrapte veekrimp. Stikstof lijkt geen issue meer te zijn en de jacht op stikstof vergunning ruimte verstomd. Sector partijen hebben op moment de volgende keuze, of beter gezegd, het volgende dictaat. 20 % generieke veekrimp op basis van dierrechten(rechtstreeks of via afroming handel) 180.000 ha annexatie voor bossenstrategie en energie transitie. 450.000 ha overgangsgebieden, gronden rond beekdalen, N2000 en veenweidegebieden moeten omgevormd worden naar landschapsgrond waarbij uitmijnbeleid zorgt voor zeer extensief gebruik. Gve normen doen hun intrede bij grondgebonden bedrijven, intensieve veehouderij wordt gedwongen al hun mest te ver/bewerken en binnen 25 km af te zetten. Bij geen definitief besluit EU over Renure betekent dit einde intensieve veehouderij. Ook convenant dierwaardige veehouderij geeft deze sectoren het laatste zetje. Daarnaast staan er nog vele issues op het menu. Het antwoord van de sector partijen is innovatie. Normaliter is innovatie ook een oplossing om uit de crisis te komen, maar met de wettelijke kaders en doelen die de overheid blijft stellen en het ontbreken van een politieke meerderheid om nieuwe solide wetgeving te maken, een zinloze bezigheid. Een VOORZORGSBEGINSEL zorgt wederom dat sector partijen zich klem manouvreren. En als laatste tobben sector partijen met het maken van een keuze. Een keuze voor de blijver, een keuze voor de stopper of een keuze voor de politieke vrienden. Op 22 juli 22 stonden meer dan 50.000 boeren families te luisteren naar de voormannen en vrouwen. Mooie beloftes, prachtig gebaar. Maar er is er niet 1 van waar gemaakt. Diezelfde egootjes zitten nu aan tafel om bijv dat gebied, de Veluwe en Gelderse Vallei, te verdelen onder de ngo's en overheid in de vorm van landschapsgrond. En de boer..... normaliter ploegt hij voort....maar nu gaan de meeste het einde van de voor zien....

Uitnodiging RVO beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties

[b]Ik neem aan dat alle NL veehouders deze uitnodiging hebben gehad?:[/b] Als veehouder nodigen we u uit om deel te nemen aan een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV) over beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties. Heeft u een melkvee- vleeskalveren-, varkens- of pluimveehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u dat uw bedrijf zorgt voor te veel uitstoot van stikstof? In 2023 komen er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers die overwegen te stoppen met het bedrijf. Wat is het doel? Graag gaat RVO met u in gesprek om te begrijpen hoe de regelingen van invloed zijn op uw bedrijf. En om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de uitvoering klantvriendelijk te maken. Het kabinet is nog bezig met het ontwikkelen van beide regelingen, wat er in het gesprek aan bod komt is dus nog niet definitief. Wat vragen we van u? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk interview. In overleg vindt het interview plaats op locatie van uw bedrijf, bij RVO op kantoor of online. De gesprekken worden door medewerkers van RVO gevoerd. Voorbereiding is niet nodig. Wilt u meedoen aan het onderzoek? - De gesprekken vinden plaats in april, tussen 9:00 en 17:00 - U kunt zelf aangeven welke dag u het beste uitkomt. - Als er teveel aanmeldingen zijn, maken wij uit de aanmeldingen een keuze. Het kan dus zo zijn dat u niet wordt uitgenodigd nadat u zich heeft aangemeld. - De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. Aanmelden U kunt zich hier aanmelden: https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar klantinzicht@rvo.nl. Wij hopen op uw deelname, alvast onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet, Team Klantinzicht, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Johan Vollenbroek versus ProRail om de das....

Geachte heer Vollenbroek, Middels deze open brief wil ik u op het volgende wijzen. Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft, is ProRail de laatste dagen veel in het nieuws. Het gaat daarbij om de das, een beschermde diersoort, die zich graag vertoeft in de gecreëerde natuur langs de spoordijken. Op een tweetal trajecten is daarom een versnelde procedure nodig in het kader van artikel 2.7/2.8 van de Wet natuurbescherming. ProRail heeft op het traject Eindhoven Den Bosch het treinverkeer stilgelegd en zet vervangend vervoer in voor de reizigers. In de media verneem ik dat het dagelijks om 50.000 reizigers gaat. U bent specialist op het gebied van de natuur en zet u in om middels procedures de natuur te beschermen. ProRail zet op dit moment dagelijks 1000 extra bussen in. Dit is mogelijk in strijd met artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming. Daarnaast probeert ProRail met een ADC toets omschreven in artikel 2.8 lid 4 van de natuurbeschermingswet het leefgebied van de das te verstoren. Ik wil u er op wijzen dat in deze laatste paragraaf ProRail in strijd handelt met artikel 2.8 lid 4a. Daarin wordt beschreven dat ProRail geen alternatief heeft. Maar die heeft ze wel en toont dit ook aan omdat zij middels bussen de reiziger vervoert op benoemd traject, overigens ook zonder een Wnb vergunning. Gaat u als natuurbeschermer iets doen aan deze wantoestanden? U bent namelijk met uw coöperatie ontvankelijk. Of procedeert u alleen op aanwijzing van enkele tweede kamer leden tegen de veehouderij. Of heeft u mogelijk zwijggeld ontvangen in deze zaak? Ik ben benieuwd wat uw keuze wordt. Mvg John Spithoven

Verslag rechtszitting Stikstofclaim tegen de Staat over gebruik Aerius

Den Haag, 28 februari 2023. Stikstofclaim en een PAS-melder stonden in de Rechtbank Den Haag tegenover de Staat. Met als inzet: rekenmodel Aerius ‘on hold’ zetten totdat dit rekenmodel wél met wetenschappelijk verantwoorde uitkomsten komt voor de vergunningverlening. Een verslag van de zitting. Stikstofclaim en de PAS-melder lieten zich bijstaan door advocaten Robert van den Broek en Ilonka Gerritsen. Van den Broek liet de rechter zien dat de Nederlandse politiek heeft gekozen voor Aerius, als verplicht instrument om de stikstofgevolgen van projecten te berekenen. Het betreft uitdrukkelijk een politieke keuze. Er waren ook andere keuzes mogelijk geweest. “Als je als overheid ervoor kiest één rekeninstrument verplicht te stellen voor de vergunningverlening, zorg er dan in ieder geval voor dat dit instrument werkt.”

Jan Cees Vogelaar. on Twitter

Met welk mandaat zitten Agractie, LTO, NAJK en NMV om tafel bij het Landbouwakkoord? LTO heeft leden met inschrijving KvK . Hoeveel dat wordt binnenkort iets duidelijker en de te grote broek die LTO aantrekt ook. Dus LTO heeft mandaat zij het veel kleiner dan LTO wil doen geloven en onvoldoende om namens een sector afspraken te maken NAJK heeft geen bedrijven als lid en heeft dus geen enkel mandaat. NMV kent circa 1500 leden melkveehouders en heeft dus beperkt mandaat. POV en NAV zijn beiden ledenorganisaties . POV zal het grootste deel van de varkenshouders organiseren. NAV niet de meeste akkerbouwers. NAV verwelkomde in 2017 het 3000 ste lid en er zijn circa 17.000 bedrijven met (deels) akkerbouw. DDB heeft geen bedrijven als lid Dan blijft over Agractie die namens boerenachterban zegt te spreken. Maar probeer maar eens lid te worden van Agractie. Dat gaat niet. Donateur kun je wel worden. Agractie zit dus aan de hoofdtafel bij het Landbouwakkoord te onderhandelen namens een aantal donateurs niet namens boerenleden. Agractie is geen ledenorganisatie en heeft derhalve geen enkele representiviteit of mandaat. Dit is natuurlijk ook allemaal bekend bij de bestuurders die aan tafel zitten en bij de overheid. Het zogenaamde Landbouwakkoord kan dus nooit namens de primaire sectoren worden afgesloten vanwege de geringe vertegenwoordiging.

John Spithoven


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Maurik
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 9u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering