Doet haar doosje stoute dingen?

Voordat de hele MeToo beweging geactiveerd wordt even een correctie De minister van stikstof heeft het over haar instrumentenkistje, ik sluit me maar aan bij die benaming De kist bevat allerlei instrumenten om de stikstofbelasting te verminderen en de natuur te herstellen Zonder daar een waardeoordeel over te geven toch enkele aandachtspunten Onderdeel van de aanpak is een GGA Is de GGA in de huidige vorm niet een omgekeerde ruilverkaveling? Er wordt per gebied door enkele boeren vastgesteld wat in een gebied nog mag Komen er daarna nog mogelijkheden voor boeren die niet mochten beslissen om voor zichzelf op te komen of zijn de gemaakte afspraken in beton gegoten? Het lijkt me fair om elk bedrijf dezelfde rechten te geven Is het mogelijk om de gebiedsprocessen voor eenieder toegankelijk te maken. We leven in een digitaal tijdperk, webcam aan en gaan met die banaan? Dan nu een vraag voor SSC. Is hetgeen er nu gebeurt juridisch houdbaar? Enkele geselecteerde gelukkigen mogen aan tafel collega’s voor de trein gooien. Mag dat in de huidige vorm? Moet een gebiedsproces afgesloten worden met een stuk wat getekend is door de deelnemers? Kunnen de deelnemers aansprakelijk gesteld worden wanneer hun handelen consequenties voor jezelf heeft? Graag lees ik een reactie op toch nog meer dan 1 vraag

Gedeputeerde: "Rijk grijpt in als stikstofverlaging niet wordt gehaald"

Als onvoldoende boeren aan de oostrand van de Noordoostpolder meewerken aan de plannen om de stikstofuitstoot terug te brengen, zal het rijk ingrijpen. Ook bestaat bestaat dan het risico dat boerenbedrijven gedwongen worden te stoppen. Daarvoor waarschuwt gedeputeerde Harold Hofstra in het programma Over Flevoland Gesproken. De provincie probeert de boeren in het gebied te winnen voor een drastische vermindering van de stikstofoverlast in het nabijgelegen natuurgebied Weerribben-Wieden. Van de ongeveer zeventig boeren hebben nog geen vijftien zich tot nu toe gemeld bij de provincie om mee te werken. "Een aantal van hen wil de stikstofuitstoot verlagen door te innoveren", vertelt Hofstra. "Er zijn ook agrariërs bij die geen opvolger hebben en die willen praten over het afstoten van hun bedrijf." Hofstra merkt dat het grootste deel van de boeren nog afhoudend reageert. "Ze weten dat ze iets moeten, maar ze willen wel weten: wanneer is het genoeg?" De gedeputeerde wijst er op dat de boeren mogelijk slechter af zijn als ze niet meewerken aan het halen van de reductiedoelen. "Op 1 juli 2023 beoordeelt het rijk of wij die reductie kunnen halen. Als het niet lukt, neemt het rijk de regie over. Dan zou het rijk bepaalde plekken kunnen aanwijzen om op te kopen. Maar ik wel het echt niet zo ver laten komen."

OPINIE Bart Kemp, voorzitter Agractie Nederland

Het kabinet trekt €60 miljard uit voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. Bart Kemp legt de wat hem betreft retorische vraag voor of deze aanpak de natuur gaat helpen. „Den Haag is de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.” We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst. Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal €16.000 per huishouden van vier personen gaat kosten – in totaal €60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid? Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen. Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65% verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan uitkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en inflatie. Stoppen Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling. Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ’wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies? Vruchtbare delta Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ’afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ’boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden. Daar horen wel andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven overleven. Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede, Gelderse Vallei. Bron: Telegraaf

Oproep aan het CDA: stap uit deze coalitie!

In de jongste peilingen is het CDA gehalveerd tov de verkiezingen. De coalitie is in totaal 16 zetels kwijt. Dat gaat de verhouding op scherp zetten binnen de coalitie. Omdat ook D66 fors verliest gaat die meer en meer hun stokpaardjes berijden om zich binnen de coalitie af te zetten tegen de rest. Ze zullen daarmee nog meer de knietjes van het CDA gaan testen. Daarom CDA, blaas deze coalitie op! Het electoraat van het CDA zit al lang niet meer onder de boeren, maar de landbouw/leefbaarheid van dit land buiten de mierenhoop in het westen om wordt wel het breekpunt . Kiest het CDA voor rentmeesterschap of voor de snelle Wopke,Hugo en indirect Siegrid, en daarmee het afbraakbeleid. En tip voor LTO, uw verwevenheid met het CDA gaat u problemen op leveren . Kijk breder, voor je het weet zijn er verkiezingen en hebben jullie op het verkeerde paard gewed.....

Dit is de politiek!!"" ik heb ze overvallen,anders waren we er denk ik niet uitgekomen....

Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen' BEMMEL - Gaat het doortrekken van de A15 van Bemmel naar Zevenaar ooit gebeuren? Het Rijk wil daarvoor zes boeren opkopen, maar nu blijkt dat de provincie tegen dat plan was. Een reconstructie van moeizame gesprekken waarin de provincie en het Rijk allebei iets anders willen. Het Rijk wil met het doortrekken van de A15 de verkeersproblemen oplossen. Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel aan gelegen de weg door te laten gaan, maar dan moet het de stikstofneerslag wel zien te compenseren. Dat wil het ministerie doen door zes boeren uit te kopen. Het plan, dat nu bij de Raad van State, ging nadrukkelijk tegen de wens van de provincie Gelderland in, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. We kregen inzage in het app-verkeer tussen de toenmalige minister en de verantwoordelijk gedeputeerde. Met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen oud-minister Cora van Nieuwenhuizen "Zo dan, dat was ff werken in Gelderland afgelopen weken. Blij dat het op deze manier is gelukt", appt Christianne van der Wal - toenmalig gedeputeerde verkeer - aan Cora van Nieuwenhuizen, die op dat moment minister van Infrastructuur was. "Zeker! Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen. Anders waren we er denk ik niet uitgekomen", appt van Nieuwenhuizen terug. "Ja, dat dacht ik al", reageert Van der Wal. Een opvallend app-gesprek tussen de twee VVD’ers. Met smileys en knipogen gaat het er gemoedelijk aan toe. Op diezelfde dag in de zomer van 2021 zaten ze ook aan tafel. Van der Wal samen met Peter Drenth namens de provincie en Van Nieuwenhuizen als minister. In dat gesprek maakt de minister bekend dat ze boeren uit gaat kopen voor de snelweg. En dat was niet bepaald de route die de provincie voor ogen had. Raad van State stuurt ministerie terug naar tekentafel We gaan terug naar januari 2021, een belangrijk moment voor voor- en tegenstanders van het doortrekken van de A15. Want de Raad van State komt na maanden van beraad met de uitspraak. Tegenstanders hebben bezwaar gemaakt tegen het doortrekken van de snelweg. Maar waar iedereen een definitief doorgehakte knoop verwacht, komt er een tussenuitspraak, want de onderbouwing van de minister rammelt. De hoogste bestuursrechter geeft de minister een half jaar de tijd om de zaak beter te onderbouwen. En dat gaat over stikstof, en in het bijzonder over de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Een paar maanden later is voor het ministerie duidelijk: er zijn negatieve effecten. Het gaat onder meer om de natuurgebieden Korenburgerveen bij Winterswijk, de Bruuk bij Groesbeek en naar later blijkt ook de Veluwe. De schade die het verkeer over de nieuwe A15 oplevert moet gecompenseerd worden: linksom of rechtsom. Ook A348 wordt bekeken Een van de opties die wordt bekeken is een strengere snelheidsverlaging op de A348. 24 uur per dag 100 kilometer per uur en strikte handhaving. Maar de conclusie van dat onderzoek is al snel glashelder: het is bij lange na niet genoeg. Het is inmiddels juni en de tijd begint te dringen voor het ministerie. Er is dan nog een maand de tijd om het plan in te dienen bij de Raad van State. "Er is zeer grote urgentie dat er wel een haalbare oplossing komt, en dat is voor het Rijk de aankoop van boerderijen", schrijft een ambtenaar van de provincie. En die methode ligt gevoelig in Gelderland. De provincie en de politiek zijn bang dat agrariërs op de Veluwe worden leeggeroofd en het gebied verschraald achterblijft. Op dat moment mag er nog geen boer worden opgekocht voor stikstofhandel. Dat heet extern salderen en betekent dat je bijvoorbeeld de stikstofrechten voor een boer opkoopt om een woning te bouwen óf een snelweg aan te leggen. Het ministerie blijft aansturen op extern salderen Ambtenaar provincie De provincie wil veel liever dat het ministerie op een andere manier te werk gaat: met de zogenoemde Gelderse stikstofbank. Dat is een bank die beheerd wordt door de provincie. Met maatregelen komen daar vrijgekomen stikstofrechten in die vervolgens onder regie van de provincie weer kunnen worden uitgegeven. De provincie doet ook een voorstel: de boeren worden door Gelderland – met het geld van de minister – opgekocht en de stikstofrechten worden via de stikstofbank beschikbaar gesteld. Kort gezegd: Als je boeren opkoopt, doe het dan in ieder geval via ons. "Maar het ministerie blijft aansturen op extern salderen", aldus een ambtenaar van de provincie. Zo heeft het ministerie twijfels bij de bank, ze weten niet zeker of het juridisch sterk genoeg staat. Bovendien wil het ministerie dat de boeren kunnen blijven boeren tot de stikstofruimte écht nodig is voor de A15. Die weg wordt pas over een paar jaar in gebruik genomen. Dat is met de bank geen optie. Een ambtenaar van de provincie verzucht begin juli: "Ik zie geen bereidheid aan de kant van het ministerie voor de stikstofbank, mijn beeld is dat men niet wil afwijken van extern salderen (dit is wat men kent)." Minister hakt knoop door Terug naar 8 juli als minister Van Nieuwenhuizen en de twee gedeputeerden Van der Wal en Peter Drenth weer aan tafel zitten. Wat de ambtenaren al voorvoelden, maakt de minister dan bekend. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stikstofbank. En daarom gaat ze extern salderen met boeren, oftewel: opkopen. "Omdat ze ook wettelijk hiervan gebruik mag maken." Zie ook: Zes boeren opgekocht voor A15: contracten eerder getekend Van Nieuwenhuizen vraagt wat Gelderland nodig heeft om tóch mee te kunnen met dit plan. Het Gelders college geeft dan aan dat er in ieder geval moet worden gekeken naar een sloopverplichting. Wordt de boerderij opgekocht, dan gaan de stallen tegen de grond. Dat moet voorkomen dat leegstaande schuren worden gebruikt door criminelen en dat het landschap verloedert. Die sloopregeling komt er, het is de dag van de appjes tussen Van der Wal en Van Nieuwenhuizen. "Ging bij ons ook niet makkelijk en met dat slopen heb ik ze gewoon overvallen", omschrijft Van Nieuwenhuizen haar move richting de provincie. Na de zomer duidelijkheid Met de rechten van de uitgekochte boeren in de hand heeft het ministerie de plannen al een tijdje geleden ingediend bij de Raad van State. De organisatie van Johan Vollenbroek (Mobilisation for the Environment) heeft bezwaar ingediend tegen de plannen. De organisatie zegt dat de onderbouwing voor 'geen meter klopt'. De Raad van State doet na de zomer uitspraak. En dan kan het meer dan dertig jaar zo maar eens duidelijk of de weg nu toch echt doorgaat of niet.

mob knalt emissie arme vloeren af

maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. De rechtbank acht een natuurvergunning dan noodzakelijk en is van oordeel dat de voersamenstelling in een voorschrift aan de vergunning zal moeten worden verbonden. Naarmate de agrariër meer vrijheid zal willen hebben, zal hij een buffer moeten aanleggen door minder dieren te gaan houden dan maximaal mogelijk is op basis van de Rav factor. - De met mest besmeurde oppervlakte per dierplaats. De wisselende oppervlakte per gehouden dier (afhankelijk van de veebezetting) is ook een oorzaak voor onzekerheid. Door het voorschrijven van een bepaalde oppervlakte per dierplaats kan deze onzekerheid worden weggenomen. Hierbij is wel van belang dat een agrariër niet verplicht kan worden om zijn volledige vergunning te gebruiken. Het voorschrift kan dan worden nageleefd door (afhankelijk van de veebezetting) delen van de stal af te sluiten voor de dieren zodat ze altijd dezelfde oppervlakte beschikbaar hebben. Hierdoor treden geen variaties op in de maximum emitterende oppervlakte. Gelet op het verschil tussen de oppervlakte in de stalbeschrijving en de oppervlakte bij vaststelling van de Rav emissiefactor zal een keuze moeten worden gemaakt en zal moeten worden bezien of deze keuze leidt tot een toename van de ammoniakemissie of niet. Met andere woorden, een agrariër kan er voor kiezen om een koe te houden op 4,5 m2 oppervlakte of op 5,5 m2 oppervlakte. Bij de keuze voor een grotere oppervlakte kan hij minder dieren houden. Naar het oordeel van de rechtbank kan het vastleggen van de oppervlakte per dier of dierplaats als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Zolang sprake is van een verschil tussen de Rav factor en de stalbeschrijving, is er onzekerheid en is een natuurvergunning noodzakelijk. In de natuurvergunning zal de oppervlakte per dier of dierplaats in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden. - Het onderhoud van de stal (schoonmaken) en de frequentie van de mestschuif. Verweerder en de agrariër kunnen ook kiezen voor verdergaande stalmanagement-maatregelen dan voorgeschreven in de stalbeschrijving. Bijvoorbeeld een hogere mestschuiffrequentie dan in de stalbeschrijving staat. Dit heeft een ammoniakemissiebeperkend effect. Ook dit zal moeten worden vastgelegd in een voorschrift omdat dit afwijkt van de aangevraagde stalbeschrijving. Deze maatregel kan als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Dan is een natuurvergunning noodzakelijk en zal de managementmaatregel in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden. Conclusie 13. Bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wnb kan niet zonder meer van de haalbaarheid van de in de Rav genoemde emissiefactoren worden uitgegaan. De rechtbank is naar aanleiding van de bevindingen in het StAB-advies over de totstandkoming van de Rav factor van oordeel dat verweerder in dit geval niet van de Rav factor voor stalsysteem A.1.13 kon uitgaan. Gelet op de algemene onderzoeksrapporten kan verweerder ook niet van een gecorrigeerde Rav factor uitgaan. Het staat niet vast dat het project met het aangevraagde emissiearme stalsysteem daadwerkelijk zal leiden tot een gelijkblijvende of lagere stikstofdepositie. Er zijn veel factoren van invloed op de daadwerkelijke ammoniakemissie in een aangevraagd project. Er kunnen meerdere beschermingsmaatregelen worden getroffen. 14. Het beroep is gegrond gelet op rechtsoverwegingen 4, 10 en 11 van deze uitspraak. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een bestuurlijke lus maar volstaat met een vernietiging van het bestreden besluit. De rechtbank draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van vergunninghoudster met inachtneming van deze uitspraak binnen zes maanden na verzending van deze uitspraak. 15. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, moet verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoeden. Omdat het beroep gegrond wordt verklaard, krijgt eiseres een vergoeding voor de proceskosten die zij heeft gemaakt. Verweerder moet die vergoeding betalen. De vergoeding wordt met toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht als volgt berekend. De bijstand door een gemachtigde levert 3,5 punten op (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1,5 punt voor het verschijnen op de zitting, 0,5 punt voor de reactie op het StAB-advies en 0,5 punt voor de overige reacties, met een waarde per punt van € 759,00, bij een wegingsfactor 1). Hiervoor wordt € 2.656,50 toegekend. De rechtbank kent daarnaast een vergoeding voor gemaakte deskundigenkosten toe van € 5.800,00, op basis van een ureninschatting van 48,50 uur vermeerderd met de duur van de zitting en een uurtarief van € 97,50 exclusief BTW. Het tarief en de gemaakte uren komen de rechtbank niet onredelijk voor. nu Brabant eist om stallen aan te passen geeft dit grote onzekerheid dus aanvraag van nieuwe vergunning geeft de MOB de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met alle gevolgen van dien

"Als de rookpluimen zijn opgetrokken....."

Afgelopen donderdag 7 april brachten wij een persbericht uit waarbij wij met een advies kwamen over een mogelijke oplossing voor PAS knelgevallen. Wij richtte ons met dit advies aan de belangenclubs. https://www.stikstofclaim.nl/updates/oplossing-pas-knelgevallen-binnen-handbereik Hier werd door een aantal mensen/vertegenwoordigers heftig op gereageerd. Hier zal ik toelichten waarom we met dit advies kwamen. PAS melders en vrijgestelden behoren op basis van de wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) binnen een termijn van 3 jaar gelegaliseerd te worden. Daar is 1 jaar van over en er is tot nu toe nog niets gebeurd. Daarnaast is de groep PAS knelgevallen groter dan de omschreven groep in de Wsn. Wij zagen dat na de statenbrief Friesland de GGA vast ging lopen. Het wordt ook meer en meer duidelijk dat de provinciale GGA's er voor de vorm zijn, want de leegruimgebieden zijn al aangemerkt in het plan "Naar een ontspannen Nederland". Maar de ruimte voor de PAS melders moet komen uit de landelijke en provinciale opkoopregeling aangestuurd door de GGA's. En het wordt ook duidelijk dat het vrijwillige karakter minder wordt en de dwang groter.... De oogst van de provinciale beeindigingsregeling in 2021 was nul, vandaar de "woest aantrekkelijke" onteigening. Daarom bedachten wij een advies om een vangnet te bieden voor de PAS knelgevallen. Er is veel latente ruimte met een passende beoordeling (niet gebouwde vergunning). Door de beleidsregels is deze latente ruimte niet beschikbaar voor extern salderen. Alleen de ondernemer/eigenaar van de latente ruimte heeft de mogelijkheid om het zelf op te vullen. In ons persbericht gaven wij het advies om daar een keuze mogelijkheid aan toe te voegen, die bestond uit de emissie/depositie tegen een goede vergoeding gelabeld ter beschikking te stellen aan een depositie bank die dan weer ter beschikking zou kunnen komen voor het vangnet van de PAS knelgevallen. Niet meer, niet minder. De overheid zal hierin moeten faciliteren, maar dat is hun plicht op basis van de Wsn. De ondernemer en eigenaar van latente ruimte krijgt er een keuze mogelijkheid bij. En je zou zelfs breder kunnen kijken om bedrijfsbeeindigers ook een vrije keuze te bieden om depositieruimte voor legalisering tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Alles op basis van vrije keuze. En daar kan niemand tegen zijn! Want waar wil je als sector voor kiezen? Ondernemers een vrije keuze te geven of Ondernemers tegen een "woest aantrekkelijke" onteigening door de minister van hun erf te laten trappen. En ik heb nog nergens anders een plan gezien die sectorpartijen aandragen om dat laatste te voorkomen. En nu de GGA's overal sneuvelen komt die er ook niet .

Waarom zit het stikstofdossier muurvast? Omdat we niet lezen.....

Het stikstofdossier zit muur vast. 2 miljard investeringen aan stalsystemen trekken de vergunningverlening niet vlot. Ook allerlei sectorplannen zoals DE en CTM niet. Ze zorgen zelfs niet voor een verbetering van de natuurlijke kenmerken van een natuurgebied. Dat zal de komende weken ook meer en meer duidelijk worden. Maar waar ligt dat aan? Op 21 mei 1992 is de habitatrichtlijn vastgesteld. Hieronder Artikel 6 lid 3. Deze bepaling zorgt er voor dat het stikstofvraagstuk nooit opgelost gaat worden. En het wordt tijd dat iedereen eens goed kijkt naar dit artikel . Dus bestuurders en boeren lezen! En steek daarna alleen maar tijd om dit kabinet met hangende pootjes richting Brussel te laten trekken om het boetekleed aan te trekken en deze richtlijn werkbaar te maken. Hieronder de passage: 3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. En komt hier geen verandering in, dan zal binnen afzienbare tijd het volk lijden en de boeren hun akkers bewerken met paard en wagen om op die manier nog een schrale aalmoes van hun land te oogsten!

Inzet latente ruimte t.b.v. PAS-melders/interimmers/knelgevallen

Vraag aan John Spithoven; Agractie heeft eind 2020 het punt van het gebruik van latente ruimte om knelgevallen ingebracht tijdens besprekingen met LNV/DG Stikstof Hellen van Dongen. Dat zou niet mogelijk zijn om de volgende redenen (zie ook recente beantwoording aanverwante Kamervragen in foto); - PAS melding is illegaal sinds uitspraak RvS, de voorgaande situatie is geldig - Daarmee is ook de feitelijke hoeveelheid uitstoot (aantal dieren etc) wat onder de melding valt illegaal, en moet eerst compensatie plaatsvinden om te kunnen legaliseren zonder werkelijke stijging depositie. - De feitelijke emissies die onder PAS melding vallen zitten wél in Aerius, maar dus illegaal. - Deze legalisatie kan alléén gecompenseerd worden door eerst een feitelijk daling van de emissie/depositie te realiseren. Latente ruimte is geen feitelijke emissie, maar een fictieve emissieruimte op papier, en daarom niet inzetbaar om een feitelijke daling te realiseren. -Je realiseert namelijk geen feitelijke daling, wat wel vereist is volgens de uitspraak van de RvS. Rest ons te zeggen dat we de stikstofhoax belachelijke kolder vinden en het fundament; KDW en Aerius niet deugt! @john spithoven, zou je op deze uiteenzetting willen reageren?

Latente stikstof ruimte

De minister heeft in antwoorden op kamervragen deze week iets gezegt over latente ruimte in een vergunning. Niet gerealiseerde stikstof vergunning waar wel een passende beoordeling voor is geweest. Duidelijk wordt dat provincies niet in beeld hebben welk deel van een vergunning is gerealiseerd, welk deel niet, maar ook welk deel benut en welk deel niet. Dit bleek ook uit de statenbrief van de provincie Friesland deze week. De minister schat de niet gerealiseerde vergunning ruimte op 25 % en vindt dit onwenselijk. Op vraag over de juridische status van deze latente ruimte laat zij zich niet uit en beantwoord ze de vraag niet . Deze weigering is interessant.

Stikstof huishoudboekje LNV is leeg

Uit antwoorden op kamervragen blijkt dat het stikstof registratie systeem, het SSRS, sinds haar bestaan in maart 2020 nauwelijks nog is gevuld met stikstof uit opkoop of reductie maatregelen. Van hieruit dienen de PAS meldingen gelegaliseerd te worden. En in tegenstelling tot wat bewindslieden roepen scheelt ze de natuur geen ene flikker. Dit getuige dat ze de 30 % stikstof korting voor natuur niet registreren. Daarnaast zijn er in ons bezit diverse "geheime" contracten waaruit blijkt dat de overheid weldegelijk stikstof opkoopt en oppot, maar buiten het zicht van het SSRS. Zie afbeelding

Melkprijs vanuit de markt

In de hele wereld is er een krapte aan zuivel. Enerzijds komt dat omdat er slecht gemolken wordt, er krapte van voer is en veel veehouders in de wereld kiezen om hun gronden akkerbouwmatig te gebruiken ivm goede prijzen. De zuivelnoteringen vliegen omhoog. Arla maakte deze week haar prijs bekend voor de maand april en kwam uit op ruim 45,5 cent bij de basis gehalten en standaard melk. Gezien de markt een magere prijs. Maar welke prijs is er op basis van de huidige markt mogelijk? Ik heb daarbij een berekening gemaakt. Ik ga daarbij uit van de volgende marktnoteringen Roomprijs 8 euro per kg Gouda kaas 4,5 tot 4,9 per kilo Wei poeder 1,5 per kg Al deze prijzen zijn op basis van de DCA noteringen. Allereerst de standaardisering van melk van 4,5 naar 3,7 % vet Dat levert 6 euro per 100 kg melk op Dan de kaasbereiding. Ik ga uit van een gemiddelde hoeveelheid melk per kg kaas van 8,4 kg en een Gouda notering van 4,70 euro per kg. Dat levert 55,9 euro per 100 kg melk op. Dan de wei, 1,5 euro per kg wei poeder geeft 16 cent per kg wei. Ik ga uit van 0,9 kg wei uit een liter melk, dus 14,4 euro per kg melk. Totaal komt ik aan een opbrengstprijs per 100 kg melk van 76,7 euro. Daar moeten vanaf de verwerkingskosten. Ik zet die op 16 euro per 100 kg melk met de wetenschap dat ik dit zeer ruim inschat (200% en hoger) Dat betekent dat ik aan een melkprijs per 100 kg melk kom van 60 euro. (standaard melk) Nu maakt RFC komende maandag als eerste Nederlandse fabriek haar prijs bekend op basis van een gewogen gemiddelde vanuit het melkmandje. Andere fabrieken komen daarna, maar wijken zelden veel af van het gewogen gemiddelde van het melkmandje. De differentiatie van de melkprijs zit vaak in de diverse programma's van de zuivelfabrieken, die door de markt betaald worden (ga ik vanuit...) Ben zeer benieuwd wat de april melkprijzen worden....volgen de fabrieken de markt.....of gaan ze voor het maximale bedrijfsresultaat....waarbij die gegenereerde geldstroom vaak maar gedeeltelijk terug vloeit naar melkveehouder. Spannende tijd.

Onteigeningsdilema's: 45 miljard Russische deviezen of voedsel producenten

Dit weekend hebben we allemaal kunnen lezen dat Russisch oligarchen 45 miljard euro in Nederland parkeren. Door Zuid-as sjakies is dit bloed geld goed beschermd. Onteigening van deze vermogende vrienden van een dictatoriaal regime is niet makkelijk.....vindt dit kabinet https://www.nu.nl/economie/6190396/nederland-herbergt-45-miljard-euro-aan-tegoeden-van-russen-op-zwarte-lijst.html Daar tegen over staan de dreigementen van bewindspersonen om voedselproducenten in de dierlijke sectoren , daar waar zij een gemodelleerde bedreiging vormen voor de natuur, te onteigenen. Waarheidsbevindingen omtrent de bedreigingen worden in de wind geslagen. We moeten de wereld redden is het devies. Een groter contrast is er niet te bedenken. En allemaal een beschuldigend vingertje wijzen richting de Russen (terecht) maar vervolgens in het thuisfront de boel ook niet recht houden. Ik zal onder deze topic steeds wat nieuwe opmerkelijke zaken plaatsen die ons aangaan, zonder de vreselijke situatie in Oekraïne te (mis)(ge) bruiken.

Inperking zelfbeschikkingsrecht

Gisteren heeft de vaste kamer commissie landbouw de hele dag gedebatteerd over stikstof. Of er op dit moment geen belangrijker dossiers zijn. Het debat van gisteren was er 1 van zonder inzicht geen uitzicht. Allemaal hebben ze een oplossing valt te beluisteren. Misschien zou een weekje werkbezoek naar Oekranie de dames en heren meer realiteitszin geven. Gisteren werd ook duidelijk dat de PAS meldingen voor de trein gaan. Nu verdient dat wel enige nuancering. Mocht er gehandhaaft worden, dan kan dat alleen op basis het verschil tussen referentie periode en heden van aanwezige staarten. Politici die het woord bedrijfssluiting in hun mond nemen, lullen als een kip zonder kop. En dat is dan ook mijn conclusie van debat gisteren. Een aaneenschakeling van leugens met als doel angst aan jagen van de bevolking. Als we bijvoorbeeld D66 en Groen Links horen zeveren over de achteruitgang van de natuur (terwijl ze dat ook zelf niet weten omdat het monitoren niet juist gebeurd) terwijl er 2000 km verder op mensen sterven in een oorlog van de honger, dan ben je volksvertegenwoordiging onwaardig bezig. Ik zou de vaste kamer commissie landbouw willen aanbevelen een gesprek aan te gaan met de heer Huizinga die tegen wil en dank ervaringsdeskundige is geworden. Daarnaast konden we ook luisteren naar de minister van Natuur en Stikstof. Haar visie was dat PAS knelgevallen op dit moment niet gelegaliseerd kunnen worden omdat gebiedsprocessen niet lopen. Gelul!!. Er is meer dan voldoende ruimte aanwezig van stoppende bedrijven die hun stikstof willen verkopen. In het geniep wordt er door de staat ook stikstof gekocht. Deze wordt zonder aandacht voor natuur, ingezet om hun eigen chaos op te lossen. Verschillende van deze transacties zijn bij ons in bezit en zullen ook ingezet worden bij toekomstige procedures. Maar daar praat de minister niet over. Nee, ze wil nieuwe instrumenten in zetten. Voorkeursrecht gemeenten, onteigening, bedrijven benaderen (de vorige minister zei nog dat dit niet kon ivm AVG). Kortom, allerlei inperkingen van het zelfbeschikkingsrecht van het eigendom. En dat een minister, maar ook de volksvertegenwoordiging dit nog durft op de agenda te zetten in deze tijd..... En dan kom ik verder in een groter mondialere discussie. Deze week was bij Jinek de heer Huizinga. Hij schetste een scenario wat ons te wachten staat. Dat vraagt om actie van strategische leiders. Maar als antwoordt heeft een publiciteit geile EU commissaris alleen als antwoord daarop de F2F strategie en de Green deal. Van het gas af en meer zonne en wind energie. Meer biologische landbouw, minder dieren. Even een paar feiten: Minder dieren, geeft minder mest, geeft meer behoefte aan kunstmest. Maar van het gas af geeft geen kunstmest. Deze week konden we op Foodlog lezen dat de helft van de wereld bevolking afhankelijk is van kunstmest, omdat dierlijke mest niet beschikbaar is...... Nog een andere loze oplossing: Meer bio gas. Minder dieren geeft minder mest en dus minder bio gas ipv meer. Daarnaast stoot bio gas productie fors ammoniak uit. En daar hadden we al genoeg van volgens de overheid. Ook verbrandt je met bio gas productie organische stof, terwijl we juist daarin CO2 in opslaan. Conclusie: Het ontbreekt aan strategen in de EU. En er is 1 strateeg die dat al een aantal jaren door heeft en die zit in het Kremlin. Vreselijk wat hij doet, maar vanuit zijn optiek zeer doordacht. En wat heeft dit bovenstaande nog meer met inperking van zelfbeschikkingsrecht te maken? Ik heb veel contacten met Roemenie. Onder invloed van de oorlog begint het daar ook onrustig te worden. Brandstof raakt op, supermarkten leeg en banken leggen de bevolking een pinlimiet op van dagelijks max 100 euro. Sociale onrust en vluchtelingen zijn het gevolg. En dat gaat onze outlook ook worden. Zeker als het presidium zoals gisteren het in zijn hoofd haalt om onder deze omstandigheden een hele dag over een gecreeerd probleem te leuteren....

Wie betaald mijn rekening?

Afgelopen zaterdag mest uitgereden. Met twee sleepslangsetjes hebben ze 2000 m3 drijfmest uit gereden. 35 m3 per ha. Daarnaast moeten we natuurlijk denken om het minimaliseren van de stikstof emissie. Ook is het bij deze hoge stikstof prijzen (veroorzaakt buiten de schuld van de landbouw ) zaak om te zorgen voor een maximale benutting van de stikstof . Dus is er per ha 17 a 18 m3 water per ha toegevoegd. De kosten waren dit jaar fors hoger. De tarieven waren per 1 januari 22 al zo'n 12 % gestegen door hogere arbeids, energie en onderhoudskosten. Daar kwam vorige week ook nog een dieseltoeslag bij van 35 cent per verbruikte liter. Allemaal kosten veroorzaakt buiten de schuld van de landbouw om. Maar ik wil eigenlijk het kostendeel van het toevoegen van water onder de aandacht brengen. 1 euro per m3, dus 18 euro per ha, naast de dieseltoeslag. Het landbouwcollectief durfde nog geld te vragen voor deze emissie reducerende maatregelen. Groen doen kan niet door rood te staan. En als de maatschappij de natuur in een betere staat van in standhouding wil (KDW verlagen) dan moet de beurs getrokken worden. Maar ja, het landbouw collectief is niet meer. En LTO heeft ook duidelijk laten weten dat niet meer te willen. Wel hebben ze samen met NAJK, Rabobank en NZO de coalitie toekomstgerichte melkveehouderij in het leven geroepen. Zeg maar de "coalition of the willings ". En budget? Misschien voor hun eigen zakken....Maar niet voor de natuur...of zij die de natuur hoog in het vaandel hebben omdat ze op eigen kosten emissie reducerende maatregelen nemen. Wie vertegenwoordigd ons nog? Ik zie er weinig meer....de meeste zijn bezig met de in standhoudingsdoelstellingen...... Maar niet voor de natuur...... !

Wordt inflatie een bedreiging voor de EU vrede.

Ik probeer met deze topic een onderwerp aan te snijden dat misschien wel eens realiteit kan worden. Bij aanvang van de Europese eenwording is er bij het verdrag van Maastricht in 1997 het stabiliteitspact afgesproken. De,staatsschuld mag niet hoger wezen dan 60 % van het bruto nationaal product en het begrotingstekort mag niet boven de 3 % komen. Daarnaast is er in de monetaire unie ( eurozone) afgesproken dat de inflatie tussen de 2 en 3 % blijft. In de crisis jaren is er door de zuidelijke lidstaten in de eurozone stevig gezondigd aan deze afspraak. Maar nu wordt er, zonder dat er enige discussie gevoerd wordt, ook door de noordelijke lidstaten de stabiliteit van de euro op het spel gezet. Zie afbeelding hoe Nederland en buurlanden de euro ondermijnen. Door de onrust in Oekraïne wordt de inflatie verder aangewakkerd, maar de hoofdoorzaak ligt in het niet meer nakomen van het verdrag van Maastricht. Nu denken jullie allemaal, zal mij een zorg zijn. Bij hoge inflatie zorgt de geldontwaarding voor een snellere aflossing van onze hypotheek dan dat we zelf kunnen bijbenen. Maar dat is alleen maar waar als onze melkprijs vanaf 2002, het eurojaar, jaarlijks met de inflatie is meegestegen. En dat is niet waar. De inflatie gaat de komende maanden richting de 10 %. Om dat te beteugelen zal de rente fors ( boven de 5 % ) moeten stijgen. Maar dat gaat sociale onrust geven. En ik ben er van overtuigd dat de agenda van enkele machthebbers in het Kremlin meer ligt op het vlak van destabilisatie van de EU dan het spelen van landje pik in Oekraïne. En daarnaast zijn de Russen opmachtig in cybercrime, dus zou een aanval op het monetaire systeem ook tot de mogelijkheden behoren om de EU verder uit het lood te krijgen. Kortom, vorige week bedreigde Covid onze welvaart nog, maar dat zal peunuts zijn bij wat komen gaat. En dan is 25 miljard voor een gecreëerd stikstof probleem of 1000 miljard voor een green deal ineens geen issue meer als de meeste lidstaten van de NAVO nog geen eens de 2 % van hun BNP besteden aan defensie..... Er gaat een andere realiteit komen....sneller dan we voor mogelijk houden.

John Spithoven


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Maurik
Leeftijd: 52jr
Laatst online: 15min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering