Hallo Collega melkveehouders

Ik ben vorige week een actie gestart om onze situatie wat meer te verduidelijken in Brussel. Dat wil zeggen dat er veel bedrijven zijn die in de problemen zijn gekomen door het huidige beleid. Er zijn nog mensen die nog steeds wachten op een beschikking. Of mensen die de fosfaatrechten weer moesten inleveren omdat deze van een vleesveebedrijf kwamen, en niet weten of ze nu een boete boven het hoofd hangt omdat ze dus teveel fosfaat hebben geproduceerd. Ook de onduidelijkheden bij rvo en nvwa spelen bij sommige boeren hoog op. Tijdens de crv boerinnedag erg veel van dit soort verhalen gehoord. Ik heb via facebook en andere media een oproep gedaan aan de boerinnen. Ik heb gevraagd om in het engels (als dit niet lukt heb ik een aantal vertolkers) de siuatie van je bedrijf op papier te zetten. En dan zo objectief mogelijk te vertellen waar je tegen aan loopt , en wat de overheid voor een effect heeft op de bedrijfsvoering. EN dan ook wat dit met je doet als persoon en bedrijf!! Dit om in Brussel ook meer duidelijk te maken waar wij als melkveehouders tegen aan lopen. Ik heb inmiddels als veel persoonlijke brieven ontvangen , Ik snap dat dit een forum is waar veel mannen zich bevinden....maar die mannen hebben meestal wel een partner en die willen misschien ons steunen en ook een brief schrijven (met eventueel een foto, dit laatste om het persoonlijker te maken, en te laten zien dat er mensen en gezinsbedrijven achter zitten die toch gedupeerd worden op deze manier) De bedoeling is om in Brussel al deze brieven via een ludieke actie aan te bieden aan Phil Hogan!! Dit om aandacht te vragen voor onze mooie en innovatieve sector.! Belangrijk vind ik, om aandacht te vragen maar wel op een positieve manier even een beetje duidelijkheid scheppen daar dat wij wel willen maar dat onze goede bedoelingen vaak te niet gedaan worden en aan de regels zowat niet meer te voldoen is, en dat Nederland ons extra regels oplegd en daarmee onze marktposititie en bijv rendement op vermogen in gevaar is gekomen... Mocht iemand ook een brief willen schrijven. Graag een pb voor het adres!!

Mestblunder minister kost boeren de kop

Door het geblunder heeft minister Schouten geen mogelijkheden meer om boeren die door het stelsel in de problemen zijn gekomen te helpen met extra fosfaatrechten. "Er valt niks meer uit te delen", bevestigt een Brusselse bron. Schouten is al maanden bezig om de onterecht uitgedeelde fosfaatrechten terug te halen bij de vleesveeboeren. Deze teruggehaalde rechten komen niet beschikbaar voor gedupeerde melkveeboeren, zegt ze. Honderden melkveehouders hebben minder rechten gekregen dan ze nodig hebben. Het gaat vaak om jonge ondernemers die net een nieuwe, dure stal hebben gebouwd. Deze stallen staan nu grotendeels leeg, met alle financiële gevolgen van dien.

herbeschikking voor melkveehouderijen die onterecht fosfaatrechten hebben gekregen

Vleesveehouders hebben alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om zoogkoe (of melkkoe) te worden. Veel bedrijven hebben hiervoor een beschikking fosfaatrechten ontvangen. Onduidelijkheid Begin dit jaar was er veel onduidelijkheid over de definitie van o.a. ‘overig vleesvee’ waarvoor fosfaatrechten nodig zijn. Pas in juli 2018 is hierover duidelijkheid gekomen. Heeft u fosfaatrechten toegekend gekregen voor dieren waarvoor dat, achteraf, onterecht was? Dan kunt u een herbeschikking krijgen. Sommige bedrijven hebben deze inmiddels ontvangen van RVO. Minder dieren Als gevolg van de herbeschikking kunt u minder rundvee houden waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft. U kunt echter wel het aantal en soort runderen blijven houden dat u op 2 juli 2015 had. Voor een deel van deze dieren heeft u nu geen fosfaatrechten meer nodig. Fosfaatrechten overgedragen? Heeft u een melding voor een overdracht van fosfaatrechten ingediend? In de meeste gevallen heeft RVO deze melding niet in behandeling genomen. Na een herbeschikking kan RVO deze meldingen wel afwerken. Maar als u met de herbeschikking onvoldoende fosfaatrechten krijgt toegekend, dan zal de overdracht helemaal niet doorgaan. Dat kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de afspraken die u met de koper heeft gemaakt. Bron: https://www.abab.nl/artikelen/fosfaatrechten-vleesveehouders?utm_source=twitter&utm_medium=Content&utm_campaign=Fosfaatrechten%20vleesveehouders

Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht

Minder melkveebedrijven verkocht In het 1ste halfjaar van 2018 zijn er 30 melkveebedrijven verkocht; 14 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een melkveebedrijf lag in de 1ste helft van dit jaar op 3,4 miljoen euro, ruimschoots boven het gemiddelde in 2017 van 2, 2 miljoen euro. De verkooptijd van een verkocht melkveebedrijf bedroeg in de 1ste helft van 2018 gemiddeld 5,5 maanden, ruim drie maanden korter dan over geheel 2017. A&LV-makelaars van de NVM geven aan dat er maar matig interesse is in het kopen van een compleet melkveebedrijf. “Deels is dit het gevolg van de grondgebondenheid, die maakt dat een bedrijf slechts onder beperkte voorwaarden mag groeien en deels door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel”, aldus Klijsen. “Omdat met name de rechten erg duur zijn, is de financiering vaak lastig. Daarbij zijn banken begrijpelijkerwijs terughoudend met het financieren, waardoor er een vertragende werking optreedt of transacties uiteindelijk helemaal niet doorgaan.” Begin 2018 werden er veel bedrijven in delen verkocht of na verkoop gesplitst in plaats van dat het als compleet bedrijf wordt voortgezet. Eind juni 2018 stonden er in totaal 100 melkveebedrijven in aanbod, slechts enkele meer dan het aantal medio 2017. “Verkopers waren vooral veehouders die hun bedrijf wilden staken en geen opvolger hebben.”

EXTRA GROEIRUIMTE VOOR RFC-BOER MET SPECIALE MELKSTROOM

Alle ledenmelkveehouders van Royal FrieslandCampina (RFC) wiens melk in een speciale melkstroom gaat, mogen hopen op extra groeiruimte voor hun melkveebedrijf. Speciale melkstromen worden los getrokken van de bulk en krijgen in de nieuwste RFC-plannen aparte groeimogelijkheden. Het betekent dat de groeiruimte voor boeren met VLOG-melk, Noord-Hollandse melk en de Topzuivellijn hoger kan uitpakken dan voor boeren die reguliere melk leveren. • Tekst: Jelle Feenstra De jaarlijkse groeiruimte voor een melkveebedrijf vaststellen op basis van de marktgroei per speciale melkstroom is een nieuw en venijnig element in het toch al veelbesproken plan van RFC om de melkaanvoer vanaf 2019 te gaan reguleren. Wie de pech heeft niet in de buurt van een VLOG-melkfabriek, een topzuivellijnlocatie of in Noord-Holland te boeren krijgt mogelijk minder ruimte om te groeien dan boeren die met hun bedrijf wel op een van deze locaties zitten. Ervan uitgaande dat de jaarlijkse marktgroei in deze melkstromen ook daadwerkelijk hoger ligt dan in de basiszuivelproducten. RFC komt volgende week officieel naar buiten met de exacte invulling van het plan Melk met Meerwaarde. De insteek wordt om extra ruimte in de markt eerst in te laten vullen door extra leden in te laten stromen in de regeling. Stel dus dat er VLOG-melk wordt gecollecteerd in een bepaalde regio en de vraag neemt toe, dan wordt eerst de regio groter gemaakt. Hetzelfde geldt voor melk in de Topzuivellijn. Bij Noord-Hollandse melk gaat RFC eerst proberen opstallers aan het weiden te krijgen. Pas als dat niet lukt, komt het uitdelen van extra groeiruimte aan reeds leverende veehouders in beeld. Voor de speciale concepten geldt ook dat extra groeiruimte weer wordt ingetrokken als de marktvraag wegvalt. Lees het hele artikel in magazine Agrarische Schouw: https://issuu.com/langs-de-melkweg/docs/weblink_volledig

Winst FrieslandCampina flink onderuit, bedrijf weet nog niet wat de rest van 2018 gaat brengen

FrieslandCampina zette in op onderscheid naar gewone en zogeheten topline zuivel volgens een nieuwe norm. Het blijft echter onduidelijk hoe het daarmee de trend naar onderscheidende zuivellijnen voor supermarkten kan bedienen. Volgens DDB-melkveehoudersvoorvrouw Sieta van Keimpema is het topline-concept onvoldoende commercieel doordacht en een halfhartige poging tot quotering van de te ruime melkaanvoer die het bedrijf onder de leden van de coöperatie heeft veroorzaakt toen de EU het melkquotum loslie Albert Heijn kondigde eind vorig jaar aan met zuivelverwerker Aware - een zuivelverwerker die zich van FrieslandCampina-partner tot concurrent ontwikkelde - een geheel eigen zuivellijn met eigen normen te zullen introduceren. Dat is inmiddels gebeurd. Foodlog maakte er een verslag van. Ook de supermarktformules Jumbo, Aldi en Lidl kondigden aan met eigen zuivellijnen en eigen eisen te komen. Als FrieslandCampina dat onderscheid niet kan leveren, wordt denkbaar dat het bedrijf geen zuivel in Nederland meer kan verkopen. Het wordt dan geheel afhankelijk van afzet in het buitenland, terwijl zijn boeren kostprijzen hebben die tot de allerhoogste in de wereld behoren. Dat is een lastige positie om vol te houden omdat niet in eigen land verkopen te vergelijken is met Mercedes of BMW die in Duitsland geen auto's meer kunnen verkopen. Dat leidt tot vraagtekens over de kwaliteit en zet de marges en wens en noodzaak om te cashen op hogere toegevoegde verder onder druk.

Droogte. Traagheid ministerie

Met grote bombarie werd er aangekondigd dat minister Schouten de boeren die getroffen zijn door de droogte tegemoet zou komen. Flinke ondersteuning. Nu een week later is er nog steeds niets, helemaal niets. Geen bankgarantieregeling, geen uitsluitsel over zaaien voedergewassen in plaats van groenbemesters, helemaal niets. Onze minister schouten, de boerendochter die minister werd en die eindelijk een beleid zou gaan voeren waar de boeren iets mee zouden kunnen, geen overbodige papierwinkel, maar aanpakken waar nodig. En niets komt er van terecht. Stel, het is bij ons gelukkig niet zo, maar stel, ik wil met akkerbouwers uit de buurt afspraken maken over het inzaaien van ea voor voedergewassen, kan ik niet, want ik weet de regels nog niet. Maar de akkerbouwer wil zaaien, het is nu droog en zonder schade kan de groenbemester de grond in. Als ik voer wil kopen, maar ik zit krap bij kas. Dan biedt wellicht de bankgarantie uitkomst. Maar ik weet niet hoe die er uit ziet en of ik deel kan nemen. Om ons heen wordt de snijmais verhandeld. Blijkbaar denkt het ministerie dat alles stil staat en dat beslissingen nemen in het weekend, in de avonduren en in de vakantie stil staat. Dat alles geparkeerd wordt. Maar als boerendochter zou Carola beter moeten weten, ze zou moeten weten dat ook s nachts het gewas groeit. Moeten weten dat de sector niet stil staat in de vakantie en dat ook in het weekend vele zaken gewoon door gaan. Met zijn allen zijn we hard aan het werk om er voor te zorgen dat de nederlandse bevolking dagelijks kan kiezen uit een grote hoeveelheid prachtige producten in de winkelschappen. Producten die zelden niet leverbaar zijn. Aan het werk zijn om er voor te zorgen dat onze Nederlanders geen honger hebben. Mogen we dan voor 1 keer vragen: Neem eens een snelle beslissing om deze boeren een beetje te ondersteunen. Laat zien dat je als minister trots en blij bent met de sector omdat ze er voor zorgt dat er voldoende voedsel is en blijft voor ons. De aangekondigde maatregelen gaan er echt niet voor zorgen dat agrarische bedrijven kunnen overleven, maar zorgen er wel voor dat er waardering geuit wordt voor het geen deze bedrijven betekenen voor de maatschappij.

Nieuwe reacties

Handel fosfaatrechten is miljardenbusiness

[b]Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen:[/b] Online handelsplatforms voor fosfaatrechten schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds de invoering begin 2018 stappen steeds grotere partijen in deze miljardenbusiness. Grotere bedrijven ruiken nu ook hun kansen. Handelsplatform Captin begint op 21 augustus met de grote handelsorganisaties Agrifirm en Farmel een online handelsplatform waar tijdens de openingsuren van de Amsterdamse beurs NYSE Euronext realtime in fosfaatrechten gehandeld kan worden. Op hun site fosfaatplatform.nl wordt direct zichtbaar welke koop- en verkooporders zijn ingelegd met prijzen en aantallen. Voor de dienst wordt 1 procent commissie gevraagd, waarbij het platform garandeert dat de rechten die worden aangeboden ook echt in het bezit zijn van de verkoper. Het platform lijkt op het handelsplatform van Agri Team (zusterbedrijf van Agri Vastgoed) in Leeuwarden, dat eerder dit jaar van start ging. De site fosfaatrechtenaanbod.nl werkt volgens Ferdinand Boersma van Agri Team als een soort Marktplaats. Hij vraagt een vaste prijs van 350 euro per transactie die via zijn website tot stand komt. Hij denkt dat de boeren baat hebben bij de nieuwe platforms: „De handelaren hebben nog steeds veel van de handel in handen, misschien nog wel de meerderheid. Zij proberen natuurlijk de prijs bewust zo hoog mogelijk te houden. Als makelaar of handelsplatform heb je daarentegen baat bij handel en niet zozeer een hogere prijs”, zegt Boersma.

Europese Commissie wil knelgevallen helpen

De Europese Commissie wil Nederland helpen bij het vinden van passende oplossingen voor de groep melkveehouders die, door de introductie van de het fosfaatrechtenstelsel, in de problemen zitten. Dit antwoordt de woordvoerder van de Commissie op vragen van Geesje Rotgers van V-Focus. De Europese Commissie (EC) is er van op de hoogte dat een groep Nederlandse melkveehouders in de problemen is geraakt na de introductie van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de woordvoerder is de EC bereid de helpende hand toesteken. „De EC blijft beschikbaar voor technische besprekingen om de Nederlandse autoriteiten te helpen passende oplossingen te vinden. Oplossingen die verenigbaar zijn met het mededingings- en milieurecht”, stelt de EC-woordvoerder. Dit antwoord van de EC staat haaks op de visie van LNV-minister Carola Schouten tijdens het fosfaatrechtendebat eind juni. Ze gaf aan dat ze alle mogelijke opties had bestudeerd, maar geen oplossing had kunnen ontdekken. Ze zegde de Tweede Kamer toe voor deze kwestie best nog een keer naar Brussel af te willen reizen, ondanks dat ze daar niets van verwacht. Volgens het antwoord van de EC aan V-Focus biedt dit fosfaatrechtensysteem de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid om fosfaatrechten aan knelgevallen toe te wijzen, zolang het plafond niet wordt overschreden. Om ervoor te zorgen dat hierdoor de milieudoelen niet worden ondermijnd, heeft Nederland de EC in 2017 geïnformeerd dat ze voor onverwachte probleemgevallen een bepaald aantal fosfaatrechten als buffer opzij zou zetten. Volgens de EC hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie vervolgens meegedeeld dat, door een gebrek aan duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving, ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend aan niet-melkleverende rundveebedrijven. „Dat is de reden dat er momenteel geen buffer is voor knelgevallen in Nederland”, meldt de EC. „Het is aan de Nederlandse autoriteiten zelf om te beslissen of het aantal toegewezen fosfaatrechten verder onder het plafond moet worden gebracht, om zo een buffer te hebben voor onverwachte probleemgevallen.” Geschenk Het antwoord van de EC is voor Henk Antonissen, woordvoerder van Innovatief uit de Knel, een geschenk uit de hemel. „De EU meldt dat Nederland aanvankelijk een buffertje had voor knelgevallen, maar dat deze onjuist zijn toebedeeld aan niet-melkleverende bedrijven. Met deze aankondiging wordt dit gelukkig teruggedraaid en lijkt de weg voor ons vrij.” Antonissen onderstreept dat de reactie van de EC een bewijs is dat de EU best bereid is om Nederland, de betrokken melkveehouders en de minister te helpen bij het oplossen van deze knelgevallen.” Antonissen bereidt nu een gezamenlijk bezoek van de betrokken melkveestandsorganisaties aan de EU commissarissen in Brussel voor. Aldus Melkvee.nl. Wederom een knap staaltje werk van Geesje. En voor mij een weergave vanuit de EC zoals ik hier al een jaar duidelijk probeert te maken. De uitgedeelde fosfaatrechten en het fosfaatplafond zouden een relatie met elkaar moeten hebben, maar hebben dat niet. En er is ruimte zat om knelgevallen te helpen of de kortingen terug te draaien. Alleen door de gemaakte fouten is dat door het ministerie verprutst. En alle bestuurders en andere critici die mij afgelopen jaar niet serieus genomen hebben graag het artikel nogmaals lezen. En voor de mensen die mij hebben gesteund dank daarvoor.

Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata.

[b]WUR kom op met de juiste gegevens!, de veehouderij heeft hier recht op!. Of zijn ze bang dat anders het hele mestbeleid als een te hard opgeblazen ballon in een keer helemaal uit elkaar knalt?:[/b] Persbericht Leeuwarden 15 juni 2018 Vrijdag 8 juni is tijdens een Rathenau-bijeenkomst met wetenschappers en het Mesdagfonds bekend geworden dat WUR nog de beschikking heeft over verloren gewaande data van ammoniakproeven tussen 1997 en 2011. Natuurlijk heeft het Mesdagfonds naar aanleiding van dit opmerkelijke nieuws aan WUR verzocht om die data ter beschikking te stellen. Tot onze teleurstelling heeft de Raad van Bestuur van WUR ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld. Wel is van WUR een aanbod ontvangen om reeds bewerkte data ter beschikking te stellen. In 2015 zijn echter al meetdata ter beschikking gesteld, maar dit betroffen data uit veldproeven die geen enkele relatie hebben met het huidige ammoniakbeleid voor de veehouderij. M.a.w. met de wel beschikbaar gestelde data is het niet mogelijk de onderbouwing van het huidige beleid te toetsen. [b]Wat wil het Mesdagfonds?[/b] We hebben de ruwe meetdata nodig van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het gaat dan specifiek om meetdata van in ieder geval veldexperimenten met bovengronds bemesten, mestinjectie en sleepvoet.1 Het format daarvan is ons en WUR bekend. Voor de SUM publicatie van Hanekamp et al. (2017) zijn de ruwe data van de publicatie van Huijsmans en Hol (2012; Rapport 445) ontvangen. Het betrof hier echter de mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en de mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland. En dus geen relevante data. [b]Wat wil Mesdagfonds niet?[/b] Het Mesdagfonds heeft geen behoefte aan voorbewerkte data waar essentiële gegevens zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt. Wat doet Mesdagfonds als vervolg? Het Mesdagfonds heeft donderdag 14 juni schriftelijk de Tweede Kamer verzocht tot ingrijpen. [i]1 De resultaten van deze proeven hebben geleid tot tabel 1 van het SUM-artikel van Huijsmans et al. uit 2016 (doi: 10.1111/sum.12201, p. 110). Het is deze tabel die we al drie jaar lang proberen te reproduceren.[/i] De komende maanden worden nog een aantal door Mesdag gefinancierde onderzoeken afgerond. De voorlopige resultaten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de huidige onderzoeken en onderzoeksmethoden leiden tot forse overschattingen van de ammoniakemissie door de veehouderij en dus een overschatting van de effectiviteit van de miljarden aan investeringen die zijn besteed aan ammoniak reducerende maatregelen. Iets wat in de veronderstelde mate niet aanwezig is toch trachten te reduceren geeft hoge kosten en weinig resultaat. Het Mesdagfonds roept WUR op om alsnog de gevraagde gegevens te overleggen, waarvan het bestaan nu bekend gemaakt is en door diverse bronnen ook vanuit WUR intern is bevestigd. Jan Cees Vogelaar Voorzitter Mesdagfonds

Bioscoopfilm over de problemen van een melkveehouder

Regisseur Vuk Janić maakte de film ‘Het mysterie van de melkrobots’, die in november in première gaat, over de overleving die vele boeren in Nederland dagelijks voeren. Doel van de film is om de agrarische sector en de maatschappij met elkaar te verbinden. https://www.youtube.com/watch?v=KgdpAIZ-yJE De film gaat over Johan van Rijthoven, een moderne boer die een gezond melkveebedrijf wil overdragen aan zijn kinderen. Zijn koeien geven door onverklaarbare redenen niet meer genoeg melk. Zijn bedrijf wordt hierdoor met de ondergang bedreigd. Om dit te voorkomen, bindt de melkveehouder de strijd aan met een multinational die hem drie melkrobots levert. Een strijd die leidt tot confrontaties met zichzelf, met zijn directe omgeving en met onbeheersbare krachten op zijn erf. Kloof dichten Met ‘Het mysterie van de melkrobots’ willen de makers het verborgen leed op het platteland tonen. Daarmee willen zij ook de kloof tussen de boer en de stedeling proberen te dichten. Voorpremières De officiële releasedatum is 30 november 2017. Voor die tijd zijn er speciale vertoningen en voorpremières op meerdere plekken in het land. 31 oktober 2017 – Theater de Pas in Heesch 1 november 2017 – Zorgcafé ’t Koetje in Spanbroek 8 november 2017 – Movie W in Wageningen 10 november 2017 – Filmhuis Hofdael in Geldrop 12 november 2017 – Fraterhuis Zwolle 14 november 2017 – Verkadefabriek Den Bosch 15 november 2017 – Cacao Fabriek in Helmond 19 november 2017 – De Gruitpoort in Doetinchem 7 december 2017 – De nieuwe KHL in Amsterdam

ted9


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
241
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 5u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering