Hoe bereken je de hoeveelheid ozon die nodig is voor ozondesinfectie?

Wanneer we ozon gebruiken voor desinfectie, is het benodigde medium lucht of water. Dus bij daadwerkelijke desinfectie, hoeveel gram ozon heeft onze desinfectieomgeving nodig, laten we eens kijken naar een voorbeeld van desinfectie van kraanwater met ozon Ten eerste moeten we weten dat het door CO3 en contacttijd is om het desinfectie-effect te beheersen wanneer we ozon-desinfectie hebben (CO3 is ozonconcentratie), zoals 1 ppm, 4 minuten contacttijd voor desinfectie van drinkwater is voldoende 1, Hoe erachter te komen hoeveel ozon per uur nodig is voor een desinfectiesysteem? vervalsnelheid van ozon in water 61% mengefficiëntie van ozon in water rond de 50% (wanneer we een verticale straal hebben om water en ozon te mengen met 0,8 mpa) werkefficiëntie van ozonmachine rond 75% Nu veronderstellen we dat onze waterstroom per uur 1000 m3 is, en (concentratie ozon desinfectie) CO3 is 1 ppm (1 g/m3), nu volgens de volgende formule om de productie van ozonmachine te berekenen die we nodig hebben Productie van ozonmachine =1000m3 x 1g/m3 / <(1-61%) x 50% x 75%>=6.837652g Dus we weten dat voor het ozonmengende desinfectiesysteem de totale ozonoutput per uur 6,84kg is 2, wat zijn de belangrijkste 4 aspecten voor het mengsysteem van ozonwater? wanneer we ozon in water hebben om te desinfecteren? A, de werkefficiëntie van de ozongenerator (concentratie van ozon) B, nauwkeurigheid van gasstroommeter; C, PLC-prestaties (programmeerbare logische controller) D, stroomverbruik systeem Dus, als we ozon willen hebben om te desinfecteren, neem dan contact op met ozonexperts, CO3 en contacttijd voor uw veld, samen met de configuratie van het ozonsysteem, in lucht of in water.

Paleisrevolutie bij de NMV?

Zoals iedereen wel kan waarnemen uit de berichtgeving, gaat het niet goed bij 1 der partijen die onze melkveehouderij belangen moet vertegenwoordigen. ( Of de overige partijen slagen er in spanningen onder de dekmantel te houden...) Nu heb ik hier gelezen dat de NMV weinig toevoegt en beter opgeheven kan worden. Ik zelf denk dat er veel meer vanuit eigen kracht en eigen identiteit slim samengewerkt moet worden, zoals bijv een LC. Ik heb lang niets over het rumoer willen zeggen hier, ik zou het onder een trollennaam kunnen doen, maar heb besloten gewoon open en eerlijk te communiseren zoals jullie gewend zijn van mij. En misschien helpt het bij een beeldvorming in aanloop tot de ledenvergadering op 1 september. De laatste jaren werkte het dagelijks bestuur met een onderbezetting. Gevolg was dat een beleidsmedewerker zich met volle overgave in ging zetten om het bestuur te ontlasten. Het gevolg was dat ze meer en meer als bestuurder naar buiten trad, maar wat statutair niet mogelijk was. Maar in een tijd van nood waren alle handjes welkom. Begin 2020 werd al duidelijk dat de voorzitter Wiegersma na zijn termijn in 2021 zijn functie wilde beeindigen. Dat gaf op dat moment al strijd. In de ALV van 2020 werden statuten gewijzigd om daarna meer ruimte te creeren voor externen als bestuurders. Het werd niet duidelijk of de beleidsmedewerker verder wilde als bestuurder. En omdat zij ook politieke ambities had, koos ze na een lange twijfelperiode voor de politiek, waar ze bij BBB zeer goed werk doet. Maar daardoor was er veel onzekerheid binnen bestuur. Tijdens de ALV van 2020 kwam versterking van 2 nieuwe bestuurders. mevr Elly Koning en Jeroen van Maanen. De eerste was gelieerd aan de zuivel en waterschap en de tweede kwam uit de FDF en LC gelederen. Jeroen werd vice voorzitter. Na de ALV werd het een jaar van geen richting en geen leiding. Jeroen, met een duidelijke en directe mening, paste niet bij enkele andere bestuurders zoals mevr Koning, die van de NMV een meer een procedurele vergaderclub wilde maken. Toch had mevrouw de Koning veel bestuurlijke ervaring vanuit het waterschap. En in de herfst van 2020 verzande het dagelijks bestuur zonder leiding en richting in een rommelig clubje. Er ontstonden twee kampen in het dagelijks bestuur en de scheuring was een feit. Ook het Landelijk bestuur sprak zich niet uit over een richting en verergerde de chaos door ook binnen hun gelederen onderlinge verdeeldheid. Er werden adviseurs ingevlogen. Goed bedoelde acties, maar die geen hout sneden en adviseurs met meer eigen belang dan ledenbelang. Door dit verloop werd NMV ook geen stabiele partner zoals bijvoorbeeld in Zuivelnl. Daardoor liep ook ledenbelang schade op. En van lieverlee komt men steeds verder richting de afgrond, niemand grijpt in, mensen die aanwijzingen geven (zoals ik in maart 2021) worden naar de achterdeur geserveerd. Gevolg van al die al dan niet goed bedoelde juristen en adviseurs is een stevige aanslag op de verenigingskas. Het ledenbelang werd nog verder geschaad en was voor Jeroen het moment om in het kader van ledenbelang terug te treden. Op 1 september 2021 wordt er eindelijk naar de leden geluisterd. Veel te laat.... Maar willen we een NMV overhouden, dan zal er maar volgens 1 principe op de ALV gewerkt moeten worden. Zij die de chaos veroorzaken, zijn niet in staat het op te lossen.... Tegen de leden zou ik willen zeggen, kom naar de ALV, laat je stem horen. Benoem een interimmer voorzitter en secretaris die bereid is om een nieuwe ALV voor te bereiden waarbij de leden de kans krijgen een nieuw bestuur samen te stellen, statutenwijzigingen beter voor te bereiden. Gaat de NMV ten onder aan interne strijd, dan zal dat een stevige aanslag worden op de democratie in de melkvee belangenbehartiging.

Jeroen van Maanen vanuit ledenbelang opgestapt

Juli 2020 trad ik toe in het dagelijks bestuur van NMV. In mijn eerste bericht heb ik mijn boodschap samengevat als "let's make NMV great (again)". Helaas moet ik concluderen dat ik hierin niet heb kunnen slagen en ben ik gisteren teruggetreden en heb mijn taken en functies voor NMV per direkt neergelegd. Vanaf het begin heb ik geprobeerd het boerengeluid in te brengen in de NMV, om belangen van melkveehouders nog beter te kunnen behartigen. De mate waarin melkveehouders zijn aangesloten bij een belangenbehartiger is veel te laag en zal omhoog moeten! In deze tijd van grote bedreigingen is een sterke daadkrachtige vakbond, die gaat en staat voor hét melkveegeluid, van levensbelang. Vanwege het gebrek aan leiderschap, interne verdeeldheid door ego's, het plegen van wanbestuur, omgang met personeel en het drukker zijn met interne (juridische) strijd (en hiermee ledengeld verkwanselen!) dan met belangen behartigen, kon ik vanuit ledenbelang niet anders dan opstappen. Door onthouden van informatie door het dagelijks bestuur (excl B. Doppenberg!) had ik geen enkele invloed meer. De NMV maakte van mij iemand wie ik niet ben en wens te zijn, passief en op handen zittend. De interne chaos is groot, maar met goede en heldere keuzes kan de NMV er in no time staan als n blok! Het begint met opschonen! Vanaf deze plek wil ik alle boeren en (NMV) bestuurders bedanken waarmee ik prettig heb samengewerkt, en waarvan ik de steun heb gekregen die ik nodig had. Als laatste roep ik alle NMV leden op de algemene leden vergadering van 1 september te bezoeken en hun geluid te laten horen, goede belangenbehartiging begint van onderaf! De NMV is méér nodig dan ooit en ik wens en gun de NMV zichzelf te hervinden. Maak het mooi! We moeten blijven strijden voor de toekomst van onze Nederlandse melkveehouderij, en het vormen van een sterk collectief landbouwblok! Ik zal, in welke rol dan ook, blijven strijden voor boerenbelang!Bedankt voor uw steun, Jeroen van Maanen

Bemesten en weidegang nog niet vergunningsplichtig

De Rechtbank Overijssel stelt in haar uitspraak van 29 juli niet dat het bemesten van grond en weidegang in de omgeving van Natura-2000 gebieden vergunningplichtig is. Dat bracht LTO Nederland gisteren naar buiten. Pas 2020 start weiden In deze zaak draait het zowel om bemesting als beweiding en tijdens de rechtszaak heeft de Provincie Overijssel niet aannemelijk gemaakt dat beide activiteiten negatieve gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied in de buurt. De Provincie Overijssel stelde zich op het standpunt dat het bij beweiden en bemesten om een bestaande situatie gaat die al bestond voordat in 1993 de vogel- en habitatrichtlijn werd ingevoerd. De betrokken veehouder zei tijdens de zitting dat hij pas in 2020 begon met weiden en daardoor had de Provincie moeten onderzoeken of er een effect was op het Natura 2000-gebied. Omdat de Provincie dat niet heeft gedaan, kon de rechter daar geen beslissing over nemen. Onderbouwing ontbreekt Over het bemesten van percelen zegt de rechter iets soortgelijks. De Provincie zei tijdens de zitting dat de landbouwpercelen ‘onafgebroken agrarisch zijn bestemd en dat daardoor in wezen onbeperkte mestuitgifte ter plaatse is toegestaan’, maar onderbouwde dat niet. Wel gaf de Provincie aan het te hebben onderzocht, maar kon dat tijdens de rechtszaak niet aan de rechter voorleggen. Daardoor kon de rechter geen beslissing nemen. Wanneer de Provincie het wel had kunnen onderbouwen en de rechtbank daarin was meegegaan, dan is wel de vraag of de Provincie alsnog een vergunning voor bemesten had moeten afgeven. De rechter verwijst daarvoor naar de rechtszaak van 29 mei 2019 bij Raad van State. Daarin oordeelde de rechter dat het bemesten van percelen niet tot hetzelfde project gerekend kan worden als de stal.

Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning

De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die na de stikstofuitspraak zonder vergunning zitten. Daarmee reageert de provincie op een handhavingsverzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de provincie optreedt tegen de bedrijven die na uitbreiding meer stikstof uitstoten zonder daarvoor een vergunning te hebben. Boeren konden onder de vorige regeling, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), uitbreiden met alleen een melding. Wie bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwde, moest een melding doen als dat een kleine toename van de stikstofuitstoot tot gevolg had. Nu de PAS van tafel is, zijn die meldingen niet langer genoeg en is een vergunning nodig. MOB verzocht om handhaving bij vijftig vooral agrarische bedrijven. De provincie gaat dat verzoek niet uitvoeren, schrijft Omroep Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth zegde dat de boeren woensdag tijdens het protest toe en tijdens een Statenvergadering herhaalde Gedeputeerde Jan Markink die belofte. "Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven." Passende vergunning De provincie werkt aan een regeling om deze bedrijven te helpen en ze een passende vergunning te geven. De MOB stelt dat per bedrijf moet worden gekeken of er gelegaliseerd kan worden. "En niet in het algemeen. Als er een afname is van stikstof ben je makkelijker klaar. Als er toename is, is er een groter probleem", zegt Valentijn Wösten die optreedt namens de MOB tegen Omroep Gelderland "Er kan alleen een vergunning worden verleend als er geen significante negatieve gevolgen voor de natuur optreden." Het handhavingsverzoek zette kwaad bloed bij landbouworganisatie LTO, die spreekt van juridisch activisme. "Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen." Overigens moet de provincie officieel nog een besluit nemen. "Formeel moet er nog gereageerd worden, maar dit is de lijn. De minister heeft toegezegd dit te gaan oplossen en tot die tijd gaan wij niet handhaven", aldus een woordvoerder. Wösten van de MOB zegt dat daarmee de kous nog niet af is. "Wij kunnen nog in bezwaar gaan."

Boeren voorkomen wake van dierenactivisten na stalbrand Nederweert

Tientallen boeren van Farmers Defence Force zijn demonstratief aanwezig in Nederweert. Ze hebben met hun trekkers een deel van de wegen bij het dorp bezet. Daarmee hebben ze voorkomen dat actiegroep Animal Rights een wake houdt bij het boerenbedrijf waar vorige week 4600 varkens omkwamen bij een stalbrand. Voorman Mark van den Oever van FDF waarschuwde eerder dat de activisten "er niet zullen doorkomen". Volgens hem verdienen de bewoners rust. De wake van de dierenactivisten is verplaatst naar het Raadhuisplein in het centrum Nederweert. Een woordvoerder van Animal Rights laat bij 1Limburg weten dat er geen plannen meer zijn om naar het bedrijf te gaan. Knuffels en bloemen Op 1 juni brak door nog onbekende oorzaak brand uit in de stal in Nederweert. De brand was meteen zo heftig dat de brandweer weinig kon uitrichten. De stal brandde geheel uit, het blussen duurde tot na middernacht. Woensdagochtend vlamde het vuur zelfs weer even op. De brandweer wist wel te voorkomen dat een naastgelegen stal met nog eens 3000 varkens vlamvatte. Animal Rights heeft vanmiddag knuffels en bloemen neergelegd op het Raadhuisplein. "De veehouderij reduceert de dieren al snel tot een statistiek. Wij willen laten zien dat het gaat om individuen en geen producten die weggeschreven kunnen worden", aldus Kristel Grond van de actiegroep op Facebook. " De wereld moet gevoerd worden, en dat gaat niet zoals bij huisdieren", reageert Mark van den Oever van FDF in het Eindhovens Dagblad.

Kamervragen stikstof

2021Z09211 (ingezonden 28 mei 2021) Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de technische toelichting op 12 mei 2021 aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Hoe groot is het aandeel stikstofdepositie uit het buitenland, na nadere berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgend op het advies van de commissie-Hordijk die tot een bijstelling heeft moeten leiden van de te hoog ingeschatte aanname van 35%? Wat is het toenemend effect op de depositie van stikstof uit het buitenland op Nederlandse natuurgebieden nu de daling over de grenzen aanzienlijk minder snel verloopt dan de stevige reductie van 64% die Nederland in de afgelopen dertig jaar zelf heeft verwezenlijkt? Hoeveel kilogram stikstofdepositie per hectare is afkomstig uit welke bron (landbouw, industrie, verkeer, scheepvaart, buitenland, overige) en wat is de verdeling van deze neerslag uitgesplitst naar vermelde bronnen over natuur, landbouwgronden en stedelijk gebied? Tot welke afstand van de bron bij verschillende emissievormen van stikstof (landbouw, industrie, verkeer, scheepvaart, buitenland, overige) zal stikstofuitstoot leiden tot meetbare stikstofdepositie? Welke percentages aan onzekerheden zijn er bij de berekende emissies en de herkomst van deze emissies? Welke percentages aan onzekerheden zijn er bij de berekende deposities en de herkomst van de deposities? In welke natuurgebieden wordt de stikstofdepositie op een andere wijze gemeten dan met behulp van de luchtconcentratiemetingen en modelleringen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) en de Conditional Time Averaged Gradient (COTAG)-metingen van het RIVM? In welke natuurgebieden is de afgelopen dertig jaar zowel de droge als de natte stikstofdepositie met behulp van welke methoden daadwerkelijk gemeten en is een herkomstbepaling gedaan van deze gemeten stikstofdepositie? In welke natuurgebieden zijn de afgelopen dertig jaar regelmatig bodemonderzoeken gedaan naar de samenstelling van de grond, waarbij stikstof en andere mogelijke verzurende stoffen zoals zwavel zijn geanalyseerd? Kunt u een overzicht sturen van het verloop van de bodemonderzoeken van de 161 Natura 2000-gebieden van de afgelopen dertig jaar? Kunt u een rapportage sturen over het verloop van alle verzurende stoffen in het bovenste grondwater in de natuurgebieden en in welke mate deze bijdragen aan de verzuring op een schaal van 1 tot 10? Kunt u de wetenschappelijk onderbouwing van de kritische depositiewaarde (KDW) zenden en de wetenschappelijke onderbouwing bij welk niveau van stikstofdepositie op de bodem welke ecologische effecten en significante beïnvloeding van ecosystemen daadwerkelijk waarneembaar zijn? Kunt u een overzicht sturen van alle oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en deze verschillende oorzaken in een vergelijkend overzicht plaatsen?

Kamervragen stikstof

2021Z09211 (ingezonden 28 mei 2021) Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de technische toelichting op 12 mei 2021 aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Hoe groot is het aandeel stikstofdepositie uit het buitenland, na nadere berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgend op het advies van de commissie-Hordijk die tot een bijstelling heeft moeten leiden van de te hoog ingeschatte aanname van 35%? Wat is het toenemend effect op de depositie van stikstof uit het buitenland op Nederlandse natuurgebieden nu de daling over de grenzen aanzienlijk minder snel verloopt dan de stevige reductie van 64% die Nederland in de afgelopen dertig jaar zelf heeft verwezenlijkt? Hoeveel kilogram stikstofdepositie per hectare is afkomstig uit welke bron (landbouw, industrie, verkeer, scheepvaart, buitenland, overige) en wat is de verdeling van deze neerslag uitgesplitst naar vermelde bronnen over natuur, landbouwgronden en stedelijk gebied? Tot welke afstand van de bron bij verschillende emissievormen van stikstof (landbouw, industrie, verkeer, scheepvaart, buitenland, overige) zal stikstofuitstoot leiden tot meetbare stikstofdepositie? Welke percentages aan onzekerheden zijn er bij de berekende emissies en de herkomst van deze emissies? Welke percentages aan onzekerheden zijn er bij de berekende deposities en de herkomst van de deposities? In welke natuurgebieden wordt de stikstofdepositie op een andere wijze gemeten dan met behulp van de luchtconcentratiemetingen en modelleringen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) en de Conditional Time Averaged Gradient (COTAG)-metingen van het RIVM? In welke natuurgebieden is de afgelopen dertig jaar zowel de droge als de natte stikstofdepositie met behulp van welke methoden daadwerkelijk gemeten en is een herkomstbepaling gedaan van deze gemeten stikstofdepositie? In welke natuurgebieden zijn de afgelopen dertig jaar regelmatig bodemonderzoeken gedaan naar de samenstelling van de grond, waarbij stikstof en andere mogelijke verzurende stoffen zoals zwavel zijn geanalyseerd? Kunt u een overzicht sturen van het verloop van de bodemonderzoeken van de 161 Natura 2000-gebieden van de afgelopen dertig jaar? Kunt u een rapportage sturen over het verloop van alle verzurende stoffen in het bovenste grondwater in de natuurgebieden en in welke mate deze bijdragen aan de verzuring op een schaal van 1 tot 10? Kunt u de wetenschappelijk onderbouwing van de kritische depositiewaarde (KDW) zenden en de wetenschappelijke onderbouwing bij welk niveau van stikstofdepositie op de bodem welke ecologische effecten en significante beïnvloeding van ecosystemen daadwerkelijk waarneembaar zijn? Kunt u een overzicht sturen van alle oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en deze verschillende oorzaken in een vergelijkend overzicht plaatsen?

Opmerkelijke samenwerking

Partij voor de Dieren (PvdD) en Boerburgerbeweging (BBB) werkten deze week samen aan een motie. Daarin stond dat handelsverdragen niet moeten worden goedgekeurd als het gaat om agrarische producten uit landen met lagere productiestandaarden en ontbossing voor de landbouw. Oftewel de sojaproductie voor veevoer. Esther de Snoo schrijft in het artikel:- "Dat PvdD dit wil, begrijp ik. Het past in haar visie. Immers, minder soja-import betekent minder veevoer en dus minder vee. Maar dat een agrarische politieke partij deze motie wil, is minder vanzelfsprekend en zelfs twijfelachtig". Maar misschien moet ook bedacht worden dat akkerbouwers zoiets al tientallen jaren willen en BBB is geen partij van enkel veehouders. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/22/de-europese-co2-taks-is-veelbelovend?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-22-05-2021

Meer boeren hebben psychische problemen en hulp kan beter, boer Erik weet er alles van: 'Ik kreeg verkeerde adviezen'

Regeldruk, onzekere toekomst en een slecht imago. Steeds meer boeren kampen met psychosociale problemen en ook het aantal suïcides stijgt. Boer Erik belandde na de dood van zijn broer in een zware periode, maar voelde zich onbegrepen door hulpverleners. Als zijn broer Gerrit zelf uit het leven stapt, heeft boer Erik Jansen nauwelijks tijd om verdrietig te zijn. De broers runnen samen het melkveebedrijf van de familie en op dat moment wordt er een ligboxenstal gebouwd. "Er kon eigenlijk niet worden gerouwd, want de stal moest worden afgebouwd", vertelt Erik. Hulp zoeken Na een jaar komt de klap en stort Erik in. "Mijn leven met Gerrit voelde alsof ik met iemand achterop de fiets zat die zijn benen over de grond laat slepen. Gerrit was manisch-depressief. Hij kon zomaar halverwege de dag besluiten om iets totaal anders te gaan doen. Pas na zijn dood voelde ik hoeveel energie dit alles van mij heeft gevraagd." Zijn vrouw Annette overtuigt Erik dat hulp zoeken nodig is. Maar de aangeboden hulp valt tegen. "De huisarts zei dat ik een burn-out had. Van de psycholoog kreeg ik het advies om meer 'leuke dingen te doen' en een weekend weg te gaan. Maar als boer kún je niet zomaar een paar dagen weg. Wie had het bedrijf dan draaiende moeten houden? Gerrit niet meer, in elk geval. Ik kreeg de verkeerde adviezen."

Oplossing voor het stikstofprobleem:Belangenpartijen doen sector in de uitverkoop .

Een oplossing voor het stikstof probleem kan zijn brongerichte maatregelen, met name technische oplossingen. De Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) ziet dit als de oplossing om ruimte te creeren voor vrijstelling bouw, oplossing PAS knelgevallen en natuurherstel. Maar diverse uitspraken (rechtbank Groningen en NB) trekken de juridische houdbaarheid van technische maatregelen in twijfel. Dit komt doordat Nederland een andere interpretatie heeft over uitleg van artikel 6 van de Habitiat richtlijn dan Brussel. Daardoor ligt de vergunningverlening wederom stil. Belangenpartijen, die lnv ondersteunt hebben met de Wsn, blijven de technische maatregelen als de oplossing zien. Zij negeren de juridische padstelling. Het bedrijfsleven is bereid astronomische bedragen te investeren in ruil voor onze stikstof. Wij kunnen deze stikstof vrijmaken met technische maatregelen. Vervolgens kan de MOB deze maatregelen met succes aanvechten. Zo dragen de belangenpartijen bij aan een enorme veereductie en uitverkoop van de veehouderij. Het stikstofprobleem is er omdat tot op de dag van vandaag geen wetenschappelijk antwoord is op een juridische vraagstelling. Dus LTO, NAJK, SER en Lely, BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD. (nu ben ik de laatste tijd weinig actief hier, dit ivm afspraken van de webmaster met zuivelmensen, die mij het werk probeerde onmogelijk te maken. Vanaf nu ga ik hier weer een actievere rol spelen, ik hoop met steun van jullie allen)

Twintig jaar NieuwsGrazer.nl

Veel agrariërs linken de term [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/]‘Nieuwsgrazer’ [/url]direct aan een verzameling agrarisch nieuws, een directe en overzichtelijke bron relevant nieuws. Nieuwsgrazer.nl is een website die agrarisch nieuws verzameld van bijna 200 verschillende nieuwsbronnen en dit nieuws vervolgens overzichtelijk op de website plaatst. Mede-eigenaar [url=http://www.grasbaal.nl/]Co Scholten[/url] uit Zandwerven ziet zijn Nieuwsgrazer als een plek waar agrarisch nieuws aangeboden wordt in hapklare brokken. Nieuws dat naast agrarisch ook gaat over natuur, duurzaamheid, factoren voor agrarisch ondernemen en het platteland. Op 13 maart 2001 startte Scholten samen met [url=https://www.linkedin.com/in/freerk/?originalSubdomain=nl] Freerk Kalsbeek[/url] de website. Het doel was om zoveel mogelijk agrarisch nieuws te bundelen uit zoveel mogelijk bronnen. “In die tijd had je eigenlijk maar twee gebundelde bronnen van agrarisch nieuws. Dat was het blad ‘Boerderij’ en de ‘Nieuwe Oogst’.” Vertelt Co Scholten. Hij constateerde dat andere media ook regelmatig agrarisch nieuws plaatsten, maar dat waren dan wel de aanbieders van algemeen nieuws, zoals de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Dat relevante en vaak interessante nieuws werd door veel agrariërs gemist en Scholten hoopte zo een plek met een breder en gevarieerder aanbod aan agrarisch nieuws te kunnen bieden. Het streven was en is om het verzamelde nieuws vooral onafhankelijk aan te bieden. Dat houdt volgens Scholten in dat er niet alleen positief nieuws over de landbouw wordt aangeboden, maar juist ook het negatieve. De website heeft na twintig jaar dagelijks rond de 8.000 unieke bezoekers en is een begrip bij veel landbouwers. Het daadwerkelijk nieuws verzamelen is door de jaren heen wel veranderd. “De eerste jaren waren we vooral handmatig alle websites aan het doorzoeken, maar dat is door de jaren heen steeds meer geautomatiseerd.” Scholten beheert de website nu met zijn nieuwe compagnon [url=https://www.linkedin.com/in/tinusg/]Tinus Guichelaar. [/url]Guichelaar is voor het technische gedeelte en Scholten zorgt dat het nieuws geplaatst wordt. Co Scholten: “In de afgelopen twintig jaar is er in het agrarische nieuws bijna non-stop een hot item geweest. We begonnen in 2001 met de [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/topic/205011/] MKZ-crisis[/url], daarna ging het vooral over [url=https://melkquotum.startpagina.nl/]melkquotum[/url], de introductie van [url=https://fosfaatrechten.startpagina.nl/]fosfaatrechten[/url], [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/duurzaamheid/]duurzame energie[/url] en nu vooral de [url=https://www.ammoniakrechten.nl/pages/nieuws.php]stikstofproblematiek.”[/url] Een vast onderdeel van Nieuwsgrazer is het forum [url=https://www.prikkebord.nl/]‘Melkveehouders Prikkebord’.[/url] Dit forum heeft een veelvoud aan bezoekers ten opzichte van Nieuwsgrazer. Een plek waar melkveehouders hun mening kwijt kunnen en de discussie met elkaar aan kunnen gaan. “Je ziet de laatste jaren de discussie op het forum breder worden.” Ziet Co Scholten. “Waar eerder de discussies vooral over de landbouw met de politieke, maatschappelijke en vaktechnische problemen gingen zie je tegenwoordig ook de wereldproblemen voorbij komen.” Scholten benadrukt dat hij alleen de discussie faciliteert en waakt voor ongewenste teksten. Hij stelt dat het belangrijk is tijdens een discussie dat het wel netjes blijft. Ongewenste teksten worden zonder pardon verwijderd en in het ergste geval wordt een gebruiker van het forum de toegang ontzegd. Tekst: [url=https://www.linkedin.com/in/co-schipper-70109a29/]Co Schipper[/url] Bron: https://www.agwf.nl [img]https://www.boerenweer.nl/wp-content/uploads/2021/05/Co-Scholten-met-Nieuwsgrazer-1024x768.jpg[/img]

Weidezicht


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Zuid holland
Leeftijd: 44jr
Laatst online: 3u geleden

Werkzaam als zzp er in de Gww. Zoon van stoppende veehouder, vroeger mestvarkens en melkvee, nu nog melkvee en schapen. Boerenbloed, dat gaat er nooit meer uit.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering