Agrinl: nog 8 leden en 1 belangenbehartiger

[quote]AgriNL is een uniek netwerk van 11 bedrijven en LTO Nederland van de belangrijkste Nederlandse spelers in de Agrifood sector.[/quote] Met deze tekst opende de website van Agri.nl. 11 multinationals en 1 belangenbehartiger, 46 miljard omzet ,116000 medewerkers en 50.000 boeren (in die volgorde...) waren de trekkers van deze zelf benoemde club. Totdat ze drie weken geleden een plan presenteerde, dat al in diverse versies de afgelopen maanden naar buiten kwam en wat al een jaar op de plank lag. Een plan waarbij men er vanuit gaat dat er 600.000 ha grond vrij komt de komende 9 jaar en waarbij deze club graag wilden leveren op de wensen van de toekomstige regeringspartijen. De reacties vanuit de sector waren heftig en 3 partijen trokken zich terug, werd er gecommuniseerd. Het plan verdween diezelfde dag van de website. Maar dat het plan niet weg was werd ook afgelopen week duidelijk. Want na het mislukken van poging nummer 3 van Agri.nl werd duidelijk dat er een plan van gelijke strekking op de formatietafel lag om het dossier stikstof op te lossen door middel van de grootste grondroof uit de Nederlandse geschiedenis. Een vierde van het landbouw areaal zal van de boeren moeten worden afgenomen, zo valt op te maken uit reacties van ingewijden. Gisteren keek ik op de website van Agri.nl. En wat zag ik, er was op de website niets gewijzigd. De club leek nog net zo compleet als voor het tumult. Daarop heb ik wat contacten gelegd met partijen die belooft hadden aan het boerenpubliek, dat zij zich terug trokken. Een trage webmaster was de oorzaak. En wat schetst mijn verbazing vandaag? De webmaster had ineens wat meer haast. Het lijstje leden is gereduceerd naar 8 multinationals en 1 belangenbehartiger. Wel zijn ze vergeten de omzetcijfers, medewerkers en vertegenwoordiging aantal van de boeren aan te passen. Het zal wel bij de grootheidswaanzin horen, wat deze club uitstraalt. Praten over de boeren , maar niet met!! Ga je schamen, diep schamen!!!!

Waarom het door sectorpartijen ingezette reductie spoor een doodlopende weg is.

De afgelopen maand zijn er twee sectorplannen gepresenteerd die moeten zorgen dat we uit de stikstof impasse komen. Het plan " Duurzaam evenwicht " van Verhagen en v d Tak en het plan van de coalitie toekomstbestendig melkveehouderij. Het wordt gepresenteerd als de oplossing. Maar is dat het ook? Vooropgesteld, ik heb persoonlijk geen belang in welke richting dan ook, Hoe wel de grievende en emotionele telefoontjes en mails van knelgevallen mij aangrijpen. Stikstofclaim heeft in november 2020 een onderzoek gedaan naar de Nederlandse interpretatie van de habitat richtlijn art 6.1 en art 6.2. En of de Wsn zorgt voor een oplossing van de stikstof impasse. Deze ochtend laat de heer Wosten van de MOB dezelfde conclusie opschrijven. De huidige wetgeving dwingt de staat om eerst de KDW s te halen alvorens er ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven. Nu is de depositie vanuit het buitenland 742.5 mol. En deze depositie uit buitenland neemt alleen maar toe. Dus de KDW zal in een groot aantal gebieden nooit gehaald worden. En zolang die niet gehaald worden geen ontwikkelingsruimte voor PAS knelgevallen, bouw, industrie enz. Dus al die goed bedoelde plannen ten spijt, het is een herhaling van zetten, en ze bieden geen perspectief. De belangenclubs lijken hier hoorndoof voor en sturen de gehele sector het moeras is. Er is maar 1 oplossing, volgende week tijdens het ronde tafel gesprek stikstof problematiek, waar SSC ook aan deel neemt, zullen we dat uitleggen.

Nieuwe reacties

Bouw nieuwe stallen verboden: provincies en rijk samen naar de rechter

De provincie Brabant gaat samen met alle andere provincies en twee ministeries in beroep tegen een beslissing van de rechtbank Noord-Nederland over de bouw van milieuvriendelijke stallen. De overheden zijn bang dat ze door de uitspraak worden gehinderd bij het oplossen van de stikstofcrisis. De rechtbank Noord-Nederland vernietigde op 11 maart de vergunning van een boer in het Friese Ee voor de uitbreiding van zijn stal. Volgens de rechtbank konden de boer en de provincie niet aantonen dat het bedrijf door de nieuwe stal minder stikstof uitstoot. De boer had juist gekozen voor een stal die volgens de regels van het Ministerie van Landbouw voor minder stikstof zou zorgen. Geen nieuwe stallenDe rechtszaak tegen de vergunning was aangespannen door 'Mobilisation for the Environment'. Die milieuorganisatie beroept zich op een onderzoek van het CBS uit 2019 dat vraagtekens zet bij de effectiviteit van milieuvriendelijke stallen. De uitspraak van de rechter betekent dat er in ieder geval voorlopig geen nieuwe stallen gebouwd kunnen worden. Het rijk én de provincie Brabant zetten juist in op nieuwe stallen om de stikstofcrisis te bestrijden. Uitgangspunt is dat met nieuwe technieken de stikstofuitstoot van stallen omlaag kan. In Brabant leidde de verplichting voor nieuwe stallen tot de bestuurscrisis van december 2019. Het nieuwe college houdt vast aan de verplichting voor boeren om nieuwe stallen te bouwen maar verschoof de deadline van 2022 naar 2024. Losse schroevenDe beslissing van de rechter in Groningen zet dit hele systeem op losse schroeven. Vandaar dat een brede coalitie van rijk en provincies nu bij de Raad van State bezwaar aantekent. Procedures bij de Raad van State kunnen lang duren. De coronacrisis vertraagt ook daar veel zaken. In Brabant wordt spannend of de uitspraak van de Raad van State zo snel komt dat de provincie de deadline van 2024 voor de bouw van nieuwe stallen vast kan houden.

VIDEO: Natura 2000 - presentatie Incaconsult (Nico Gerrits)

[b]Originele beschrijving[/b] De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) houden zich druk bezig met Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, het zuivelbeleid en de gevolgen daarvan voor het Groene Hart. De vakbonden hadden daarom een aantal leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw uitgenodigd om gedachten te wisselen over: Bedreigt Natura 2000 landbouw en eigendomsrecht? De kansen en bedreigingen van Natura 2000, of valt het wel mee zoals zovele zeggen? De maatregelen met betrekking tot Natura 2000 en de KRW werken kostprijsverhogend en worden ingevoerd op een moment, dat de opbrengstprijzen sterk dalen. Dit kan de Nederlandse landbouwsector niet aan. Bovendien zijn er maatregelen in de maak die het eigendomsrecht van grondeigenaren bedreigen. Het zwaartepunt van deze avond ligt daarom op Natura 2000. Het is voor beide partijen, Kamerleden en agrariërs, belangrijk om te weten hoe men de beleidsmaatregelen ervaart. Daarom nodigen wij u uit om aanwezig te zijn en mee te discussiëren. De Kamerleden H. Polderman (SP), J. Snijder-Hazelhoff (VVD), H. Maljaars (SGP), R. Jager (CDA) en H. Waalkens (PvdA) waren aanwezig op woensdag 25 maart 2009 in Gasterij De Milandhof, Middenweg 2, 3474 KC te Zegveld. INCAconsult, een onafhankelijke adviseur op het gebied van natuurbescherming gaf op deze avond een uitvoerige presentatie.

WAT IS DE WETTELIJKE NORM VOOR OVERBEZETTING IN EEN MELKVEE STAL

Is er een norm wat betreft overbezetting van ligboxen, veelal genoemd percentage is 10%,. Maar vegunning technisch moet elk vergund dier een ligplaats hebben in geval van ligboxstal. Maar rechtzaken over dierverwaarlozing een paar jaar geleden zijn toen wel verloren door de nvwa omdat de rechter uitsprak dar er geen norm bestaat voor een ligplek per dier. Gezien dieren nooit allemaal liggen tegelijker tijd is daar ook best wat voor te zeggen. Maar hoe zit het dan wel? Voor de nb wet vergunning moet tegenwoordig elke dierplek zijn ingetekend, en voor de gemeente ook op gebied van miljeu regelgeving. Maar voor de zuivel hoeft het niet, die handteerd 10% meende ik. En in geval van bijzondere melkstromen soms wel een plek per dier. De praktijk is dat het aantal dieren wat lacteerd en wat droog staat wel een wat schommeld. Dus moet je jaar gemiddede dan kloppen< of altijd de actuele situatie wat betreft stalbezetting? Wie hier een deskundig oordeel overheeft mag mij aanvullen.

dijkstra uit w


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering