De Schandalen van de Rabobank!!

De Rabobank heeft 83 dochters in belastingparadijzen, waarvan vijftig in Delaware en zes op de Kaaimaneilanden. De Rabobank heeft 8.8 miljoen klanten en 46.500 werknemers wereldwijd waarvan zo'n 30.000 in Nederland. Rabo-dochter FGH Bank heeft een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro en is de grootste vastgoed financierder van Nederland. Dat is niet zo vreemd ... Alle Rabobank klanten met een eigen huis met een overwaarden hebben in 1997 een doorlopend krediet gekregen van 2/3 van de waarden van het huis ... Patsboem zomaar 100.000 tot jou beschikking en dankzij ziekten ontslag vakanties verbouwingen echtscheiding zijn de huizen in het bezit gekomen van de Rabobank ... De bank probeert dit nu terug te draaien en het roodstaan gaat geen 8 maar 12% kosten dus komen er veel huizenbezitters in de problemen....plus het rood staan wordt van 100.000,00 terug gesnoeid naar 1.900,00 euro.... En max 3 maanden..... Nu was er geen einddatum... Ook al had je geen hypotheek bij de Rabobank ... En zo heeft de Rabobank nu het grootste onroerend goed portefeuille ... ALS DE RABOBANK NOG EEN MAIL DURFT TE STUREN STUUR IK DIT.... Rabobank In de VS kwam aan het licht dat sinds 2010 regelmatig opvallend veel geldwagens vanuit een klein Rabobank filiaal in het grensplaatsje Calexico reden, terwijl andere bankfilialen in Californië juist geld lieten aanvoeren. Het filiaal werd hangende het onderzoek gesloten. De lokale bankmedewerkers lijken opnieuw betrokken te zijn bij mogelijke witwaspraktijken van drugsgeld. Bankmedewerkers hielden naar verluid bij het onderzoek belastende documenten achter en er is geprobeerd om rekeningen met verdachte transacties te verhullen. De Amerikaanse Justitie onderzoekt al drie jaar of de bank bewust signalen heeft genegeerd dat Mexicaanse drugsbendes de bank hebben misbruikt. In San Diego en Washington zijn meerdere medewerkers en oud-medewerkers nu door een jury gehoord over de witwasverdenkingen, waarbij belastende verklaringen zijn afgelegd over enkele bestuurders van de bank. De door claims en rechtszaken achtervolgde Rabobank is de enige coöperatieve bank in Nederland. De 106 aangesloten lokale banken waren met een eigen bankvergunning tot 31 december nog zelfstandig met een bestuurscentrum als ondersteuning. De Centrale Kringvergadering gaf 11 maart toestemming om de lokale bankvergunningen in te ruilen voor voor één centrale Rabo-vergunning. Een groot nadeel voor risicospreiders van spaargeld. Elke lokale Rabo had een depositogarantiedekking tot 100 duizend euro, maar in de nieuwe situatie is er nog maar één depositogarantiedekking voor alle Rabobanken in Nederland waardoor er voortaan nog maar maximaal 100 duizend gedekt is. De inrichting en werking werdverder uitgewerkt en kwam 2 december in stemming. Alle 106 ledenraden stemden in met de omzetting. De strategie is verwoord in het beleidsstuk "Op weg naar Strategisch Kader 2016-2020". De bank gaat zich meer toeleggen op het binnenlandse bankbedrijf en de voedings- en agrisector wereldwijd. Het internationale retailbedrijf en het vastgoed worden niet meer gezien als kernactiviteit. Topman Wiebe Draijer vindt de strategiewijziging noodzakelijk omdat het toezicht bleek te falen, getuige de berisping door de AFM. Wiebe Draijer wil dat de bank meer als een bemiddelaar tussen kredietvragers en investeerders optreedt, in plaats van als traditionele geldschieter. Terwijl de bank al vanaf 2013 bezig is om 8.000 personeelsleden van de lokale Rabobankfilialen, en 2.000 personeelsleden van de centrale administratie af te vloeien en 400 van de 800 filialen te sluiten, wil Wiebe Draijer vanwege de nieuwe kapitaaleisen de kapitaalpositie met nog eens 1 miljard verbeteren. McKinsey werd ingehuurd om de afdelingen door te lichten. Hier kwam uit dat er de komende drie jaar nog eens zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en minder inhuur van externe medewerkers 9.000 extra personeelsleden moeten afvloeien, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten. Dat is ongeveer 25% van het totale personeelsbestand. Ook de callcenters worden gesloten, waarmee ongeveer 1500 banen verloren gaan. Van de 105 centra blijven er acht over. De callcentermedewerkers die hun baan behouden, komen op een centrale locatie te werken. Draijer besloot gelijktijdig, om na twintig jaar ook te stoppen met de sponsoring van de wielrenunie KNWU en de paardensportbond KNHS en geen financiële ondersteuning meer te geven aan de twee wielerteams van het Rabo Development Team en het RaboLiv vrouwenteam. Het jaarresultaat groeide onder andere door deze maatregelen met 20 procent tot ruim 2,2 miljard euro. De totale kosten voor kredietverliezen bedragen ruim 1 miljard euro. Per saldo is de kredietportefeuille tot 426,2 miljard euro verminderd. Renteswaps De Rabobank moet van de rechtbank in Den Bosch ruim 1 miljoen terugbetalen aan Plameco uit Best, die werd gedupeerd door renteswaps. Plameco dekte in 2008 een lening van 5 miljoen af voor een verbouwing op advies van de Rabobank met een renteswap Omdat er geen vergunning werd verleend voor de verbouwing wilde Plameco van het krediet af maar bleef zitten met de swap en betaalde circa 1,8 miljoen euro aan rente hierover. Mkb-bedrijven verenigd in de stichting Renteswapschadeclaim onder aanvoering van Pieter Lijesen hebben de Rabobank gedagvaard (ex. artikel 305 BW) op grond van dwaling en bedrog. De stichting eist vernietiging en ontbinding van de swapovereenkomsten met terugwerkende kracht en compensatie voor de geleden schade, die 800 miljoen euro zou bedragen. Rabobank moet van de rechter inhoudelijk reageren op een dagvaarding van 400 pagina's van Renteswapschadeclaim. ,,De Rabo bank had de rechtbank gevraagd om een niet inhoudelijke behandeling, waarbij onder meer over de ontvankelijkheid van de stichting zou moeten worden beslist. De Rabobank zou sinds 2001 voor zo'n 12 miljard euro aan renteswaps hebben verkocht. De gevolgen van de fraude met de Euribor rente door Rabobank medewerkers hadden volgens de stichting vergaande gevolgen voor de swapcontracten. In april 2014 werd de Rabobank ook al veroordeeld tot een schadevergoeding van 170 duizend euro vanwege schending van de zorgplicht met een renteswap. De bank werd in een andere derivatenzaak veroordeeld tot een voorlopige schadevergoeding van 250.000 euro. Draijer kreeg te maken met een tuchtklacht omdat hij niet de waarheid zou hebben verteld over wat de bank wist over het renteswapdossier, waarmee hij de bankierseed zou hebben geschonden. In een uitspraak via het AD beweerde Draijer dat er uit eigen onderzoek niets was gebleken van valsheid in geschrifte bij de afhandeling van renteswapdossiers. De AFM had echter dossiers, waaruit de valsheid in geschrifte wel degelijk zou blijken. Liborfraude Advocaat Gerard Spong startte vorig jaar namens de Stichting Justitia Distributiva een artikel 12 procedure tegen de Rabobank, de betrokken bestuurders en enkele medewerkers. De Stichting van belanghebbenden in de Liborfraude die werd gepleegd tussen 2005 en 2011 werd door het Gerechtshof Den Haag 18 november 2014 ontvankelijk verklaard. Na behandeling van de zaak oordeelde het Hof in deze zaak dat vervolging niet nodig is omdat een strafrechter alleen een boete kan opleggen. Omdat er al 774 miljoen euro aan boetes werd betaald, heeft strafvervolging volgens het gerechtshof daarom 'geen toegevoegde waarde' meer. Het Hof vond wel dat er een reden is voor vervolging, maar omdat tijdens het onderzoek naar de fraude door het OM en de toezichthouders fouten zijn gemaakt, luidt de conclusie van het Hof dat vervolging geen kans maakt. Er heeft intern Rabobank onderzoek plaatsgevonden en er zijn personen gehoord zonder de mededeling dat zij niet tot antwoorden verplicht waren. Ook zijn er stukken aan het dossier toegevoegd zonder formele inbeslagname op basis van strafvordering. De Nederlandse Bank concludeerde vanwege de Liborfraude dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsvoering en eiste dat de stafafdelingen van het bedrijfsonderdeel Rabobank International werden samengevoegd met die van de Nederlandse banktak om de interne controle te verbeteren. Tevens eiste DNB dat er aanvullende disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen handelaren en (senior) managers. Half oktober 2015 werd er opnieuw een voormalig handelaar van de bank in Perth Australië gearresteerd vanwege de Liborfraude in Azië. De Verenigde Staten hadden om zijn uitlevering gevraagd. Twee andere handelaren die allebei werkten voor de zakenbankdivisie van de Rabobank in Londen werden half oktober 2014 in New York aangeklaagd bij de federale rechtbank op Manhatten voor o.a. samenzwering in de jarenlange manipulatie van de interbancaire basisrente Libor voor de Amerikaanse dollar en Japanse yen. De rechtbank veroordeelde ene van hen tot twee jaar gevangenisstraf en de andere tot een jaar. De handelaren blijven in afwachting van een hoger beroep op vrije voeten, besloot de rechter. De FCA heeft in juli een handelaar van de Rabobank verboden om ooit nog te werken in de Britse financiële sector. De definitieve veroordeling in de VS zal pas in 2017 plaats vinden. De handelaren moesten zich in New York verantwoorden in de strafzaak. De Argentijnse Consumidores Financieros (CF) claimt zo'n 2 tot 5 miljard dollar vanwege de manipulatie van de Liborrente en de schade die Argentijnse beleggers hebben geleden met investeringen in een Argentijnse overheidsobligatie uit 2002 die gekoppeld was aan het Libor tarief. Behalve voor de Libor schikking heeft de Rabo in 2014 ook voor 1,1 miljard euro verlies op openstaande leningen moeten nemen en moest er nog eens 4,1 miljard euro ingecalculeerd worden voor claims vanwege de 37 civiele zaken van gedupeerde partijen waaronder Fannie Mae en Freddie Mac (FHLMC). In de Verenigde Staten is de Rabobank verwikkeld in tenminste 40 rechtszaken waarin zeker honderd eisers zich hebben verenigd. Ook het depositogarantiefonds, het FDIC, claimt verliezen vanwege de Libor affaire en spande 14 maart 2014 een civiele rechtszaak aan. Andere claims, rechtszaken en onderzoeken Der Bayerische Staatsbibliothek wil twee miljoen euro terug, die het vooruitbetaalde aan de failliete abonnementenverzorger Swets & Zeitinger in Leiden en heeft 30 april een rechtszaak aangespannen tegen Rabobank en de curator van Swets. De bibliotheek betaalde afgelopen zomer twee miljoen euro vooruit met een bankgarantie van Rabobank die niet uitbetaald werd omdat de garantie niet zou gelden voor de contractuele verplichtingen van de Duitse dochter. Met de voormalig eigenaren van start-up Pelliano werd onlangs een schikking getroffen over de aflossing van een lening van 100 duizend euro. De twee eigenaren leenden in totaal 360 duizend euro van de Rabo voor hun kledingstart-up die al na twee jaar failliet ging. De ondergang van Pelliano was volgens de eigenaren de schuld van de Rabo bank, die een persoonlijke vordering op beiden claimde van 50 duizend euro elk. Rabo eiste de garantstelling op in een rechtszaak, maar heeft om slechte publiciteit te voorkomen uiteindelijk toch geschikt. Rabobank is de belangrijkste kredietverschaffer en aandeelhouder van Ballast Nedam en Aan de Stegge en Van Wijnen en moest tientallen miljoenen extra krediet verlenen om een faillissement te voorkomen. Deze bedrijven, met in totaal ruim 5000 werknemers, zweven op het randje van een faillissement en hebben ontzettend lage kapitaalbuffers. De Rabobank bezit nu 43% van de aandelen in Aan de Stegge en Van Wijnen en zit hierdoor in een spagaat om met voorkennis voor hun "eigen bedrijf" "neutrale" beleggingsadviezen aan hun klanten te geven. Rabo-dochter Friesland Bank moet van de rechtbank direct circa 4 miljoen euro terugbetalen aan Mick van Riemsdijk, omdat twee bewindvoerders van de bank in drie jaar tijd de helft van een erfenis van de destijds 12-jarige Mick van Riemsdijk wegsluisden naar hun inmiddels failliete vastgoedfonds Reggehuijs. Een van de twee bewindvoerders was directeur Herman de Wilde van Reggehuys management waarnaar in negen maanden tijd vier miljoen euro werd overgemaakt. Het malafide fonds viel in 2010 om, waarbij ook nog eens zo’n 190 miljoen euro van met name noordelijke beleggers verdween. Reggehuys en de Central Europe Group (CEG) waren twee vastgoedconcerns waarin ruim honderd beleggers via CV's participeerden in Oost-Europees vastgoed investeringen. De curator van CEG vorderde terugbetaling van 612.000 euro van Middle Europe Investments GmbH (MEI) en Liberec Real Estate s.r.o. Dit bedrag had CEG aan Liberec betaald ten behoeve van de realisatie van een vastgoedproject in Liberec, een stad in het noorden van Tsjechië nabij het drielandenpunt met Duitsland en Polen. De rechtbank veroordeelde Liberec en MEI hoofdelijk tot betaling van € 612.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente. De Friesland Bank heeft haar "zorgplicht" geschonden en moet niet alleen schadevergoeding maar ook de misgelopen rente over de laatste jaren vergoeden. De nu 18 jarige jongen had de effectenportefeuille van 8 miljoen euro in 2007 geërfd van zijn in 2007 overleden vader Marcel van Riemsdijk die eigenaar was van schoonmaakbedrijf Asito. Stadion Galgenwaard Rabobank Rijn en Veenstromen leende, met slechts een pandrecht op huurinkomsten, 37,6 miljoen euro aan het failliete FC Utrecht-stadion Galgenwaard. De Rabobank verliest hierdoor ruim 34 miljoen euro. In Memid Galgenwaard B.V. opgericht op 16 augustus 2001 zijn de vastgoedprojecten en ontwikkelingen van het stadion Galgenwaard en omgeving ondergebracht. Memid Galgenwaard maakt deel uit van de groep waarvan de eveneens failliete Beheermaatschappij Leliveld B.V. de moeder was. Het bouwbedrijf Midreth van oud-FC Utrecht-keeper Joop Leliveld ging begin 2011 failliet waardoor uiteindelijk ook stadioneigenaar Memid Galgenwaard omviel. De omgevallen DSB Bank liet Midreth achter met een vordering van 10 miljoen euro voor de bouw van het Scheringa museum. Bij de gemeente Amsterdam was er een oninbare claim omtrent meer/minderwerk voor nog eens een kleine 10 miljoen euro voor het Stedelijk Museum. En een procedure met de gemeente Utrecht van ruim 22 miljoen euro voor het niet nakomen van afspraken in verband met de reddingsoperatie die de Groep heeft ondernomen ten gunste van FC Utrecht. Met de schuldeisers van stadion Galgenwaard werd een akkoord bereikt waarmee er een einde komt aan de al vier jaar durende surseance van betaling. In het door de rechtbank bekrachtigd akkoord is opgenomen dat de schuldeisers slechts de eerste 5000 euro volledig terug krijgen en 8,5 procent over het resterende bedrag. Volgens De Telegraaf krijgt de bank van drie failliete bedrijven van Lelieveld nog eens in totaal 26 miljoen euro en is er ook nog 40,5 miljoen euro verlies op een 2e hypotheek met het stadion als onderpand. SNS Property Finance (Propertize) heeft bijna 92 miljoen euro uitgeleend. Bij de laatste taxatie, eind 2013, was de waarde van de gebouwen en terreinen slechts 74 miljoen euro. Dat betekent dat SNS een deel van het geld kwijt is en dat er voor de 2e hypotheek van de Rabobank dus niets overblijft. Na de Rabobank komt de gemeente Utrecht, met een 3e hypotheek van 10 miljoen. De gemeente verliest vrijwel zeker ook zo'n 15 miljoen euro. De Rabobank heeft 83 dochters in belastingparadijzen, waarvan vijftig in Delaware en zes op de Kaaimaneilanden. De Rabobank heeft 8.8 miljoen klanten en 46.500 werknemers wereldwijd waarvan zo'n 30.000 in Nederland. Rabo-dochter FGH Bank heeft een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro en is de grootste vastgoed financierder van Nederland. Henk van Dalen, lid van de raad van commissarissen van de Rabobank, heeft in afwachting van een strafrechtelijk onderzoek zijn functie tijdelijk neergelegd. Van Dalen was van medio 2010 tot september 2013 financieel directeur van het telecomconcern Vimpelcom, waarvan het OM vermoedt dat deze smeergeld heeft betaald aan de oudste dochter van de president van Oezbekistan. Rabobank heeft De Lage Landen Group, bekend van onder meer Athlon autolease, in de verkoop gedaan. De bank heeft dringend kapitaalversterking nodig en wil hiermee het balanstotaal met 150 miljard terugdringen. De divisie is een kleine 5 miljard euro waard vanwege de ruime leaseportefeuille van een kleine 35 miljard euro en de behaalde winsten, daarom wordt het in delen van de hand gedaan. De verkoop in een keer is moeilijk omdat een koper 35 miljard euro aan lopende leasingen moet herfinancieren. In het eerste halfjaar van 2015 had de Lage Landen een winst van 247 miljoen euro en was goed voor 16 procent van de totale winst van de Rabo. De Rabobank verkocht eerder ook Robeco voor 1,9 miljard euro. Rabobank probeert 1 miljard euro op het Mexicaanse oliebedrijf Oceanografia te verhalen op de Amerikaanse Citigroup bank. Rabo verdenkt de Amerikaanse bank van fraude die leidde tot het faillissement van het bedrijf. Citigroup hielp Oceanografia met leningen van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Twee jaar geleden bleek al dat die leningen werden gedekt met vervalste werkopdrachten waarvan Citigroup van op de hoogte was.

Nieuwe reacties

Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn

De nieuwe aanpak van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden juist een streep door haalde (zie kader onderaan). Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte". [b]Boerenuitkoop niet vrijwillig[/b] Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak." Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS). De commissie Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Meer natuurgebieden Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro wil het kabinet natuur en milieugebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen. Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen. Johan Remkes is vanavond te gast in Nieuwsuur om zijn eindrapport toe te lichten.

Persoonlijk Persbericht Sieta van Keimpema - Kennen jullie het verhaal van Tecumseh?

[b]Persbericht Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board en bestuurslid van Farmers Defence Force, het persbericht is op persoonlijke titel geschreven. De Overeenkomst Kennen jullie het verhaal van Tecumseh?[/b] Tecumseh was een bekend Shawneeleider. Hij wordt vooral herinnerd omdat hij probeerde alle inheemse Amerikaanse volken te verenigen in gemeenschappelijke bescherming van hun land. Tecumseh zag dat de blanken verdragen sloten met de Indianen “met dubbele tong”: één verdrag in de lokale Indiaanse taal met daarin allerlei afspraken en beloften die in de andere, in de Engelse taal niet stonden. In de Engelse stond dan de totale overgave van hun territorium. Omdat alleen de Engelse versie door rechters als een geldig document in een officiële taal werd gezien, achtten de blanken het gerechtvaardigd wanneer zij zich hierna land toe-eigenden omdat de Indianen het verdrag immers zelf hadden ondertekend. Tecumseh besteedde vrijwel zijn hele volwassen leven aan het proberen op te zetten van een verenigde krijgsmacht onder de vele Indiaanse stammen, om zo de "Blanke Indringer" tegen te houden. Veel stamhoofden geloofden Tecumseh niet, ze dachten dat de blanken hun gebieden niet zouden innemen of waren jaloers op de populariteit van Tecumseh bij jongere krijgers. Daarnaast meenden zij vaak dat de blanken onderhand wel genoeg land bezaten en dat Tecumseh de toekomst veel te donker inzag. (Bronnen: A. Hirschfelder en Wikipedia) Stel, de stamhoofden hadden wel geluisterd naar Tecumseh. Ze hadden zich wel allen verenigd en waren gezamenlijk ten strijde getrokken in plaats van dat ze verdeeld waren gebleven en zich gedwongen hadden laten terugdringen. Van reservaat naar reservaat. Dan had de Amerikaanse geschiedenis - en de rol die de Indianen nu nog spelen in de VS, er wel eens heel anders uit kunnen zien… Verenigd in het collectief Wie had vóór 1 oktober 2019 nog kunnen denken dat in Nederland de boeren gezamenlijk op zouden staan tegen het beleid dat diverse politieke partijen, ambtenaren, maatschappelijke pressiegroepen en mensen uit de eigen gelederen hen al decennia lang hadden opgelegd? Eerlijk gezegd, ik niet. In 2008 waren we heel dicht bij eenheid onder de melkveehouders. Voor een gerechtvaardigd doel: een eerlijke melkprijs, een eerlijk deel van de marge – geen sluitstuk zijn in de keten, maar uitgangspunt. Het lukte niet. Er was niet genoeg eenheid om de melkveehouderij op te schonen van de splijtzwammen waarmee onze sector altijd al overvol mee heeft gezeten. De grootste boerenorganisatie stond er niet achter en had de rest van de keten én politiek Den Haag achter zich staan. Ik nam het dus in het begin ook allemaal niet zo serieus, in september 2019. De gedachte “het zal wel” had bij mij in eerste instantie de overhand. Ik zag ook weer dezelfde mechanieken in werking treden als in 2008; dezelfde splijtzwammen waren er op tegen, zorgden voor twijfel en tweespalt – wisten met die tweespalt de media te halen. Met welk doel? Tja, zeg het maar: waarom? Maar deze keer was alles anders. We gingen er voor. Sterker nog; we gingen er allemaal voor!. Boeren over alle sectoren waren geraakt door het initiatief vanuit een club die slechts vier maanden daarvoor werd gestart op Facebook – Farmers Defence Force. En kwamen met duizenden naar Den Haag toe. Niet één keer, niet twee keer, nee, nu al drie keer. En elke keer weer waren er dezelfde splijtzwammen met hun tweespalt in de media. Voor 1 oktober, voor 16 oktober en voor 19 februari. De eenheid leidde tot het Landbouw Collectief. 13 boerenbelangenorganisaties met een onafhankelijk voorzitter kwamen vlot met een plan van aanpak om Nederland uit de stikstofimpasse te helpen. Waarbij de boerenbelangen nu eens een keer niet uit het oog werden verloren en eendrachtig uit één mond en via één team in Den Haag werden behartigd. Een succesformule! De eerste daad, direct na oprichting van het Landbouw Collectief, was een corrigerende tik naar de secundaire sector: geen AVV om de boeren te dwingen mee te lopen aan de leiband van, in dit geval, de zuivelindustrie. En ook de andere schakels in de keten kregen de dringende boodschap om zich afzijdig te houden en het Landbouw Collectief haar werk te laten doen geen gekonkel met Den Haag. En dat vond een groot deel van de, sinds decennia gevestigde orde, niet leuk - op z’n zachtst gezegd. Dus gingen die bekende en aloude mechanieken van verdeel en heers, heel gestaag maar nu achter de schermen, verder. “De facto voorbij” Met maar één ultiem doel: verdeeldheid kweken, verdeeldheid in dit collectief. Omdat er andere belangen spelen – soms om heel grote bedragen. Omdat het succes van de één, de ondergang van de ander dreigt te worden. Omdat dat succes én die ondergang soms kan liggen aan bepaalde mensen – aan één man zelfs. Die men liever kwijt dan rijk is. Want ze staan tussen jou en de toekomst van jouw verdienmodel in. En dan begint het spel van het verdelen. Het bespelen van individuen. Waarbij deze roofdieren hun prooi zorgvuldig selecteren om het gewenste doel te bereiken. Dus ontvangt de ene partij prijsjes en wordt de partij die de grootste bedreiging vormt voor de status quo, gedemoniseerd. Wordt gematigdheid geprezen en strijdlust tot radicaal. Worden leiders van het nieuwe vuur tegen elkaar opgezet. De een wordt opgetild, de ander neergesabeld. Men beheerst dit spel immers tot in de finesses. En alles op z’n tijd… Het moment kwam voor de groep met de grootste individuele belangen om - ondanks dat de eigen leden het collectief op deze manier willen - de eenheid te verlaten met als argument dat “het collectief als keurslijf wordt ervaren”. Andere partijen sloten zich bij hen aan omdat ze zich ook groter dan het geheel achten. Het Landbouw Collectief (zoals de boeren van Nederland dat willen) was’ de facto’ voorbij aldus LTO voorzitter Mark Calon, of zoals Foodlog het verwoordde op 8 mei: LTO-voorzitters blazen boereneenheid Landbouw Collectief op. De ‘stamhoofden’ denken het beter te kunnen… De overeenkomst Decennialang werd en wordt van de Nederlandse boeren verlangd dat ze meebewegen, meebuigen. Dat ze de convenanten/ verdragen/overeenkomsten die over hun hoofd heen door een “paar uitverkoren partijen” worden bekonkeld, volgen. En keer op keer, worden die verdragen geschonden, de eisen opgeschroefd, de afspraken aangepast door de overheid en de afnemers. Blijken de afspraken zoals we ze eerder maakten voor henzelf niet te gelden, sluiten ze andere verdragen met buitenlandse partijen om de eigen boeren te ondergraven. En elke keer als we meebuigen, meebewegen op voorschrift van de partijen die “voor ons” sinds jaar en dag de overeenkomsten sluiten, wordt onze positie slechter. Wordt ons terrein om binnen te werken kleiner. Hoeveel voorbeelden moet ik noemen van verraad aan de boeren: het stikstofbeleid, het mestbeleid, het waterbeleid, de leveringsvoorwaarden, het fosfaatrechtenstelsel, Koe Kompas, Green Deal, On the way to Planet Proof, het “ketenbeheer”- steeds worden de bovenwettelijke voorwaarden opgeschroefd en boeren uit de keten gewrongen. Zonder enige vorm van compensatie eist en dwingt men de boeren in een onmogelijke positie. Vanuit verschillende sectoren klinkt het verzet, maar de oneerlijke handelspraktijken zetten door! Ten koste van de boer. Ons boerenland is al ingekleurd door ministers en ministeries. Tot 2050 zal naar verwachting bijna 300.000 ha landbouwgrond verdwijnen (CBS). Voor o.a. huizenbouw, distributiecentra, zonneparken en natuurontwikkeling. En boerenbedrijven? Van reservaat naar reservaat. Landbouw Collectief Hoe kunnen we als boeren nu het beste weerstand bieden tegen bedreigingen die over alle sectoren gaan? Door één voor één naar Den Haag, de provinciale besturen of Brussel te gaan? Omdat we denken dat het voor onze achterban wel wat meevalt? Dat onze grond vast minder geliefd is? Omdat de manier van boeren van onze achterban wel maatschappelijk getolereerd zal blijven? Wij met rust zullen worden gelaten? Hoe naïef. Maar dit is wel wat een aantal partijen die tot dusver hebben meegedraaid in het LC, hebben aangegeven. Ze willen zelf weer in Den Haag voor hun achterban over stikstof praten. Ze zijn van mening dar ze dat beter kunnen dan in ‘het keurslijf’ van het geheel. Terwijl vier van de vijf boeren hebben aangegeven – ook de leden van deze organisaties - dat ze willen dat er eenheid blijft; dat het Landbouw Collectief blijft functioneren zoals tot nu toe. Op 13 mei bespraken 13 organisaties de toekomst van het Landbouw Collectief. En spraken af informatie te delen over wat besproken was tot na de tweede vergadering die gepland staat voor 27 mei. De afspraak werd vanaf 14 mei al geschonden. Meerdere partijen volgden de dagen er op. Waarbij de indruk werd gewekt dat er overeenstemming zou zijn. De val werd opgezet. Het doelwit hapte toe. Oude mechanieken. Ze werken weer op full speed. Hier en daar wordt iemand opgetild, aan de andere kant wordt iemand neergesabeld. Same old, same old. Verdeel en heers. Niet in het belang van de boeren. Niet in het belang van de toekomst van de agrarische sector. En: WE TRAPPEN ER ALLEMAAL WEER IN. Niets geleerd van Tecumseh. Sieta van Keimpema 24 mei 2020

Welke toekomst kiest FDF?

Gisteravond en vanmorgen zag ik op dit forum verschillende reacties waarin werd gesuggereerd dat de crisis bij FDF niet alleen wordt veroorzaakt door verschil van inzicht maar ook door een “ongepaste relatie” die iemand van FDF zou hebben binnen het LC. Ik heb daar gisteravond en vanmorgen navraag over gedaan binnen mijn contactenkring en daar nergens enige aanwijzing voor gevonden. Wel is mij duidelijk geworden dat bepaalde personen er belang bij hebben om zulke ranzige verhalen in de wereld te brengen. Het leidt namelijk de aandacht af van de rol die Mark van den Oever heeft gespeeld bij het ontstaan van de huidige crisis. De huidige crisis is ontstaan doordat Mark van den Oever vier organisaties frontaal aanvalt, net op het moment dat Jeroen van Maanen daarmee in overleg was en goede vorderingen maakte. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar de zoveelste keer. Daarom is “uitpraten” ook geen optie meer: het is al zo vaak uitgepraat en het gebeurd iedere keer weer. Dat was voor Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman reden om het bijltje er bij neer te gooien. Tegelijk werd ook Mischa Bouwer uit het bestuur gezet waardoor alleen Mark van de Oever en Sieta Keimpena overblijven. Op de achtergrond speelt een andere, fundamentelere vraag: welke toekomst kiest FDF? Een toekomst als belangenorganisatie die constructief samenwerkt met anderen om reëel haalbare doelen binnen te halen of een toekomst als strijdgroep die strijd voert om het strijd voeren? Een toekomst als een steeds verder radicaliserende groep die strijd voert voor de kick van het strijd voeren en zich tegelijk genoegzaam wentelt in slachtoffer gevoel over de niet bereikte doelen. Jeroen van Maanen en (tot mijn verrassing) Daniëlle Hekman kiezen voor het eerste: een toekomst als belangenorganisatie. Mark van den Oever en Sieta Keimpena kiezen voor de tweede optie. Deze twee zijn als enigsten overgebleven en bepalen nu de toekomst van FDF.

Mark den Oever biedt excuses aan

FDF-voorman Mark den Oever biedt zijn excuses aan voor de woorden die hij in zijn paasbrief gebruikte. In deze brief noemde hij boeren die stikstofrechten buiten de sector willen verkopen ‘zwakke schakels’ en ‘Judassen’. De brief deed behoorlijk wat stof opwaaien. De voorzitter van Farmers Defence Force komt tot de conclusie dat zijn woorden bij veel mensen hard en ongepast zijn overgekomen en hen hebben gekwetst. „Dat was niet mijn bedoeling en daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan. Dat had ik anders moeten doen en anders moeten formuleren. Ieders omstandigheid is anders en daardoor ook zijn of haar keuzes. Stoppers mogen natuurlijk een faire prijs voor hun bedrijven en hun rechten ontvangen. Dit gunnen we onze collega’s van harte na een leven lang hard werken”, aldus Den Oever. ‘33.000 bedrijven op stikstofmarkt’ In de nieuwe brief uit Den Oever nogmaals zijn zorgen over de dreiging van extern salderen zonder schotten. Iets wat volgens hem grotere gevolgen gaat hebben dan een halvering van de veestapel. „ Als er geen schotten komen tussen NH3 en NOx zullen er potentieel 33.000 bedrijven van buiten de landbouw zich op de toekomstige stikstofmarkt gaan begeven. Dat is evenveel als er veeteeltbedrijven waren in 2019. En wat gebeurt er dan”, zo vraagt hij zicht af. De FDF-voorman ziet goede kansen dat het inruilen van NH3 en NOx juridisch kan worden aangevochten. Dit omdat er volgens hem vele EU Richtlijnen zijn die de staat negeert als ze er voor kiest om wetgeving door te voeren die het mogelijk maakt om bedrijven buiten de agrarische sector stikstofrechten te laten opkopen van boeren. „Maar procedures kosten tijd en wij zijn geen wetgever.

Hoe het Mesdag Zuivelfonds zijn flater wegmoffelde

Column Tony van der Meulen Voor politici en andere belangenbehartigers die met een vies zaakje zitten, biedt deze crisistijd aantrekkelijke mogelijkheden om iets weg te moffelen. Kranten doen toch alleen maar aan corona, dus is dit het uitgelezen moment om een leugenachtige flater te corrigeren terwijl het geen hond opvalt. Het Mesdag Zuivelfonds heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. In de verre dagen dat wij nog heel intens bezig waren met stikstof, kwam dat fonds met een rapport dat zelfs als wetenschappelijk werd gekwalificeerd, waarin de stikstofcijfers van het RIVM met veel vertoon van geleerdheid werden ontkend. RIVM, die zijn toch van corona? Ja, ook, maar toen ze daar nog tijd voor hadden, hielden ze ook de hoeveelheid stikstof in het Nederlandse milieu nauwgezet in de gaten. Met als uitkomst dat 46 procent van alle Nederlandse stikstof uit de landbouw komt. Dat fonds kwam tot een veel lagere berekening, ‘slechts 25 procent’, alsof dat een verwaarloosbaar gegeven is. Alsof dat ons allen moet opluchten. Heb je ook gelezen dat het met de stikstofvervuiling door boeren hartstikke meevalt? Slechts 25 procent! Het fonds is gewoon een lobbyclub van melkveeboe­ren Vorige week heeft het Mesdag Zuivelfonds fluisterend en met afgewend gezicht toegegeven dat zij er helemaal naast zitten met hun geleerde berekeningen. Ze stopten dat weg in een lijvig rapport, waardoor het weinig publiciteit heeft opgeleverd en dat was precies de bedoeling. Dit stiekeme gedoe past ook heel goed bij wat dat fonds momenteel doet: ze presenteren zich graag als een wetenschappelijk bureau, maar het is gewoon een lobbyclub van melkveeboeren. Met nauwe banden met de agressieve typen van Farmers Defence Force. Het fonds is ook bijzonder goede maatjes met Baudet. Dit horen wij allemaal niet te weten. Maar als het op een boerderij gaat stinken, kun je dat altijd ruiken

Corona, stikstof- en prijzencrisis in de landbouw: FDF roept Kabinet op nú met een plan van aanpak te komen

De Corona uitbraak heeft grote effecten voor de samenleving. De mensen die besmet zijn willen we heel veel gezondheid en gezonde vitaminen van de gezondste Nederlandse landbouwsector toewensen! Vanuit alle hoeken van het land bereiken ons berichten dat de schappen leeg raken en dat er tekorten ontstaan. Vanuit de landbouw horen we berichten van in elkaar donderende prijzen! Dit strookt niet met elkaar: meer vraag zou een hogere prijs moeten betekenen in een vrije markt. Zoals altijd in crisistijden blijken er mensen te zijn die een slaatje willen slaan uit andermans ellende! Of het nu supermarktconcerns, verwerkers of tussenhandelaren zijn: iemand misbruikt de huidige situatie: een zeer onethische opstelling! Een gevaarlijke ontwikkeling bovendien omdat boeren gedwongen worden te stoppen bij zeer lage prijzen, terwijl deze crisis juist aantoont hoe kwetsbaar ons voedselsysteem is en hoe klein het verschil tussen voldoende en tekort. FDF zal alles in het werk stellen om er achter te komen wie hier zijn positie misbruikt en zal diegene bij ontdekking aan de schandpaal nagelen. Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft een landbouwer een gemiddeld inkomen dat de afgelopen 20 jaar ten hoogste 47 % was in vergelijking met het inkomen van een gemiddelde Europeaan – maar veel vaker ligt het gemiddelde inkomen procentueel veel lager! De extra prijsverlaging die we nu opgedrongen krijgen is onhoudbaar voor alle mensen werkzaam in de landbouw. Daarnaast zullen de Nederlandse boeren geconfronteerd worden met hogere kosten door het aankomende stikstofbeleid, want een deal met het Landbouwcollectief zit er vanuit het ministerie van LNV en minister Schouten nog steeds niet in! Ondanks dat het Landbouwcollectief een goed plan van aanpak heeft aangeboden dat de stikstofproductie fors reduceert. Veel meer dan de plannen van het Kabinet! Hiervoor springt FDF in de bres. Deze zaken moeten nu per direct geregeld worden en de prijsdaling tot staan gebracht! FDF stelt het Kabinet het volgende voor om op zeer korte termijn in te voeren: • Woensdagmiddag om 12.00 verklaren alle grote inkooporganisaties dat er geen prijzen aan aanleverende bedrijven voor voedsel betaald worden die lager zijn als de prijs van 1 maart. • Minister Schouten start een opkoopprogramma voor in Nederland geproduceerde agrarische producten tegen marktconforme prijzen en tenminste de prijzen van 1 maart j.l. om prijsstabiliteit te brengen. • De Europese Commissie herstart haar crisisprogramma van 2015 waarbij melkveehouders die vrijwillig hun melkproductie reduceerden een bonus betaald kregen voor elke gereduceerde liter melk. Dus geen interventieprogramma tegen bodemprijzen: dat zal schade aan de landbouwsector opleveren die we niet kunnen verdragen door de prijscrises die de landbouw de afgelopen jaren al geteisterd hebben. Tevens dient het Plan van het Landbouwcollectief in zijn geheel geaccepteerd te worden om per direct de stikstofimpasse op te lossen. Ook die problematiek kost onnodig veel bedrijven, banen en tijd! Wij verwachten daadkracht van het Kabinet om de stikstofcrisis in één klap tot een einde te brengen en daarnaast de regie te nemen bij het stabiliseren van de opbrengstprijzen voor agrarische producten. Ook verwachten we dat de inkooporganisaties, verwerkers en tussenhandelaren hun verantwoording nemen! Het kan niet zo zijn dat er in crisistijden geparasiteerd wordt op de zwakste schakel in de keten: de producent. Neem een voorbeeld aan Aldi Duitsland die melkveehouders 5 cent meer garandeert voor de komende contractperiode. Waarbij Aldi de voorwaarde heeft gesteld dat deze 5 cent bij de boeren aankomen! Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de Nederlandse boerenbedrijven niet nog meer onder druk komen te staan, zodat FDF geen maatregelen hoeft af te kondigen. In crisistijden zoals de huidige zouden we elkaar moeten ondersteunen in plaats van elkaar af te maken! All4One, One4 all, Together we stand, together we fall. Namens het bestuur van FDF Mark van den Oever, (voorzitter)

de Tank


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 54jr
Laatst online: 20u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering