Column Sjakie - 'Geniet van de mooie momenten'

Door Jack Rijlaarsdam, Reuring genoeg hier het afgelopen jaar. Voor de helft van onze melkplas zetten we de prijs vast op de termijnmarkt via de Milk Trading Company. De eerste jaren leverde dat een leuk plusje op boven op de melkprijs. De keerzijde van handel op de termijnmarkt is dat bij stijgende prijzen er extra waarborg gestort dient te worden. Dat was in dit bijzondere melkprijsjaar aan de orde. Ik ga maar geen bedrag noemen, want m'n meisje leest hier ook mee. De lopende rekening is ondertussen gelukkig weer op peil en de vastgezette melkprijs voor komend jaar lijkt met de kennis van dit moment ook niet raar. Afgelopen voorjaar een hoekje land erbij gekocht en we hebben het aantal koeien in de stal voor de zekerheid maar op het vergunde aantal gebracht. Plus een paar voor de breek, als reserve. De overheid blijft immers onvoorspelbaar. Onze actieclub Boeren in Actie Noord-Holland is in drie jaar tijd een volwaardig gesprekspartner geworden op het provinciehuis. Er wordt echt over van alles vergaderd en als aanjagers van de club liepen we flink tegen de inzet van tijd aan. We hebben daarom in augustus de strategische keuze gemaakt dat ik in de organisatie van LTO Noord infiltreer als themahouder Ruimtelijke Ordening. Sommigen vinden me eigengereid en direct, best spannend dus voor alle partijen. Mijn linkerarm en -been konden al langer het tempo van de baas niet bijhouden, het lukte uiteindelijk zelfs niet meer om koeien te insemineren. De neuroloog heeft wat scans laten maken om er zeker van te zijn dat mijn volledige eigen risico werd opgebruikt. Hij is er redelijk van overtuigd dat ik de ziekte van Parkinson heb. De medicijnen slaan aan, dus lijkt het erop dat hij gelijk heeft. Dat geeft niet helemaal het perspectief dat we eigenlijk voor ogen hadden. Ondertussen extra fosfaatrechten gekocht, een andere voerkar en een dikke shovel. Niemand weet wat de toekomst precies brengt, dus rommelen we gewoon door. Geniet van de mooie momenten! Bron: Nieuwe Oogst

Stikstofclaim sommeert minister om Aerius-model 'on hold' te zetten

Stikstofclaim (SSC) heeft vandaag, 23 december 2022, namens haar aangeslotenen, de minister van Natuur en Stikstof, mevrouw van der Wal gesommeerd om het Aerius model voor vergunningverlening buiten werking te stellen. SSC heeft de minister daar tot en met 31 december 2022 de tijd voor gegeven. Gaat de minister niet in op de sommatie van SSC voor of op de gestelde datum, dan zal zij de voorzieningenrechter middels een kort geding met een spoedeisend karakter verzoeken onder moverende redenen het Aerius model voor vergunning verlening op te schorten tot het moment dat uit deze berekening een uitkomst komt die elke redelijke wetenschappelijke twijfel wegneemt of een project middels stikstofdepositie significante gevolgen kan hebben voor de betreffende natuurgebieden. SSC doet deze sommatie namens haar aangeslotenen en in het bijzonder namens een PAS-melder die door onrechtmatig overheidshandelen en buiten zijn schuld een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen. SSC heeft haar sommatie onderbouwd met een aantal moverende argumenten. Allereerst vermeldt TNO op 26 april van dit jaar in een vertrouwelijke notitie dat Aerius pas een redelijke betrouwbare berekening kan reproduceren bij een grens tussen de 1 en 10 mol/ha/jaar, terwijl er nu een niet wetenschappelijke, maar computermodelmatige grens is gesteld van 0.005 mol. Daardoor is de uitkomst van een reken exercitie van het Aerius model voor vergunning verlening geen benadering van de realiteit. Toch wordt een aangeslotene van SSC last onder dwangsom opgelegd terwijl de uitkomst van de Aerius berekening behorende bij zijn activiteiten buiten de wetenschappelijke betrouwbaarheid ligt vastgesteld door TNO. Vervolgens haalt SSC het rapport van de commissie Hordijk aan, ‘Meer meten, robuuster meten’. Daarin stelt de commissie dat het Aerius model niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. Als derde argument haalt SSC de technische briefing van het RIVM aan, dat voor de vaste kamercommissie landbouw gehouden is op 3 november jl. Daar concludeert ook het RIVM dat het Aerius model niet geschikt is voor vergunning verlening. Als vierde argument verwijst SSC naar antwoorden op Kamervragen van 6 september 21. Daar geeft de minister aan dat depositie buiten de 1 km van de bron niet meer te herleiden is aan dezelfde bron. En deze constatering staat haaks op de huidige rekenafstand waar het Aerius model nu mee rekent, namelijk 25 km. En als laatste argument verwijst SSC naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 10 november 22 . Dit arrest vermeldt dat bij een passende beoordeling voor een project elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van het bewuste project weg genomen dient te worden. Gelet op het bovenstaande is bij het Aerius model daar geen sprake van. Daarnaast heeft de publicatie van een internationaal onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature geconstateerd dat ammoniak lucht concentraties voor een veel groter aandeel bestaan uit emissies van verbrandingsprocessen dan dat er nu bij de validatie van het Aerius model worden mee genomen. Daardoor zijn de uitkomsten van een Aerius berekening nog onbetrouwbaarder geworden, dan hierboven omschreven. Gelet op bovenstaande en in combinatie met het opleggen van een last onder dwangsom bij een PAS melder met als argument dat de uitkomst van een Aerius berekening van zijn project in strijd is met artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn en artikel 2.7 van de Wnb , heeft SSC de sommatie verzonden. SSC vertrouwt er op dat de minister van Stikstof en Natuur voor of op 31 december 22 de juiste beslissing neemt.

WNF voorvrouw Oerlemans werkt mee aan ontbossing!.

WNF beschuldigt de veehouderij van medeveroorzaker van ontbossing door het gebruik van het restproduct sojaschroot . En dat is vreemd en onjuist. Mevr Oerlemans van WNF, partner van RFC en initiatiefnemer van de biodiversiteit monitor doet aan windowdressing. In 2015 heeft WNF samen met de zuivel een certificaat systeem voor duurzame sojaschroot op gezet. 1kg gebruikte sojaschroot hier draagt bij aan productie 1 kg duurzame ontbossing vrije soja in Zuid Amerika. En dat gaat op dezelfde manier als met groene stroom. Een groen certificaat bij je energie leveranciers contact betekent niet dat je groene stroom krijgt geleverd. Netto resultaat is wel een bijdrage aan duurzame teelt voor de totale verbruikte hoeveelheid sojaschroot in Nederland. Niets mis mee. Maar nu verwijt Oerlemans in Zembla dat de veehouderij bijdraagt aan ontbossing. En dat is onjuist. Nogmaals de uiteenzetting van de feiten. WNF is partner van RFC. WNF is initiatief nemer van het certificaat RTRS. WNF zegt dat zuivel en vlees consumptie bijdraagt aan ontbossing in Zuid Amerika. WNF is verantwoordelijk voor hetgeen ze nu zelf beweren. Door de door hun bedachte certificaten systeem duurzame soja teelt zijn ze zelf veroorzaker van de ruis op het model, ondersteund door RFC. En wat is de reactie van de sector? RFC en Agrifirm gaan hun eigen systeem in twijfel brengen. NMV en LTO laten het gebeuren en de rest van de voerfabrikanten hebben het nakijken. Maar wat is de echte agenda? De door WNF bepleitte veekrimp zorgt voor mega omzetverlies bij de periferie. En WNF , Agrifirm en RFC zijn bezig met een een tweetje over de rug van de boerenstand en de rest van de periferie. En zo heb je echt geen vijanden nodig.....

Boer John gooit het roer om: van melk naar honingbessen

Vijftien jaar geleden nam John Heesakkers de Janmiekeshoeve aan De Hei in Mariahout over van zijn ouders. Hij is de zevende generatie die op deze plek boert. Die eerdere generaties herkennen de Janmiekeshoeve straks niet meer. Van biologisch melkvee stapt John over op Agroforestry. Er komt geen melk meer van de hoeve maar wel kastanjes, walnoten, perziken, kersen en honingbessen. De eerste Heesakkers op de hoeve (Johan) bleef aan een boerendochter (Martha) hangen toen hij een stuk woeste grond achter de boerderij ontgon. Op die grond plant John nu weer bomen. Terwijl hij alles weet van koeien en melk, moet hij nu een oplossing verzinnen voor de reeën die in de lente aan het frisse groen van de jonge bomen knabbelen. "Klopt. Op m’n 55ste ben ik iets heel anders gaan doen maar dat geeft ook energie." John gebruikte als biologische boer al geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Omdat hij dat in zijn nieuwe bedrijf ook niet gaat doen, telt de grond straks mee voor het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Mooi nieuws voor de provincie Brabant, die de grond meetelt bij de 10.000 hectare nieuwe natuur die voor 2027 moet worden aangelegd. Ook mooi nieuws voor John, omdat hij zo geld krijgt van het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat met 250 miljoen euro uit de Essentgelden de motor moet zijn voor al die nieuwe Brabantse natuur. Johns bos verbindt straks de Lieshoutse Hei en natuurgebied Het Gerecht in Meierijstad. Over zijn grond kunnen dieren dwalen van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied. Zulke verbindingen geven de natuur extra adem. Een wandeling over Johns grond gaat ook door het kleine bos dat hij en zijn voorouders altijd hebben laten staan. John liet er een ven graven. Het werd een prachtig plekje dat ook al eens voor een theatervoorstelling is gebruikt. "Met een pop-uprestaurant erbij." Een gesprek met John is een gesprek met een boer die al een poosje op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. Gewoon melkvee sprak hem niet meer aan. "Je levert heel veel melk en bent nooit degene die de prijs bepaalt."Hij kon zijn ei kwijt in de biologische melk, maar raakte verstrikt in de regels voor de fosfaatrechten. "Ik had voor veel geld meer fosfaatrechten kunnen kopen maar toen ben ik andersom gaan denken. Ik besloot juist mijn fosfaatrechten te verkopen en de opbrengst te gebruiken om met mijn bedrijf iets anders te doen. Voedsel produceren betekent niet automatisch melk leveren." Op zoek naar nieuwe ideeën kwam hij op de Dutch Design Week in Eindhoven terecht. "Het is fantastisch wat daar gebeurt. Via de contacten daar las ik het boek 'Herstellende Landbouw' over Agroforestry van Mark Shepard en toen dacht ik: ‘Dit is het, hier wil ik iets mee doen'." De financiële waarde van bosgrond is maar een vijfde van die van landbouwgrond. Bij de achttien hectare van John is dat een groot verschil. Economisch kan hij de stap alleen maar maken met de financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds. "Iemand zei: ‘Ga eens langs bij de provincie. Als je in de buurt van een natuurgebied zit, is er wel iets te regelen'." Dat bleek zo te zijn. Inmiddels heeft John de eerste perziken geoogst. Tussen de bomen met vruchten en noten wil hij nog andere gewassen zaaien. "Spelt, lupine en graan." Hij noemt zijn bos dan ook geen ‘voedselbos’. "Ik wil iets meer controle. We gaan ook druppelslangen tussen de bomen leggen zodat we bij droogte water kunnen geven. We zitten hier wel op dat echte klapzand." Het is allemaal nieuw voor John, maar dat weerhoudt hem er niet van in hoog tempo nieuwe dingen te verzinnen. "Ik ben nu ook carbon farming aan het onderzoeken. Dat betekent dat ik betaald krijg voor de broeikasgassen die opgenomen worden door de bomen die hier gaan groeien." En dan meteen door: "Wist je dat er kastanjebier bestaat? Stel je voor dat we dat hier op de Janmiekeshoeve zouden gaan maken."

Hoe gaat het nu met Kars Fielmich (Noordhollander)? - video

[b]Door Tessa Wehrmeijer, Op bezoek bij Kars Fielmich (75jaar) oa gepensioneerd fokkerij specialist.[/b] https://www.youtube.com/watch?v=BxjxC-qYUaU Vrijdagmiddag 6 augustus, rond half 2 rijden we het pad op bij [url=https://www.zorgboergondisch.nl/]Zorgboergondisch[/url] in Wervershoof. We moeten even wachten met parkeren, want het is druk op het pad. Wat een gezelligheid hier! Zei ik hardop. We worden benaderd door de gastheer die we gaan interviewen: Kars Fielmich op het Prikkebord beter bekend als Noordhollander. De meesten kennen hem vanuit de keuringen en zijn inhoudelijke verslagen. De laatste keer dat we Kars hebben gesproken was in 2019. Kars excuseert zich dat ie in een rolstoel zit. Hij is in februari jl. geopereerd en kan nu niet meer staan. Kars is dagelijks te vinden op de zorgboerderij van familie Smit in Wervershoof. [url=https://www.zorgboergondisch.nl/]Zorgboergondisch[/url] biedt zinvolle dagbesteding aan volwassenen en ouderen met een hulpvraag. Zij bieden een plek om de handen uit de mouwen te steken of lekker je hoofd te legen en te genieten van het boerenleven. Het is gezellig op de boerderij rondom de kaaswinkel en de maisdoolhof met bezoekers. Kars wil ons graag eerst een rondleiding geven op de boerderij. Co duwt Kars door de stal, greppels en grasland in de rolstoel van de koeienstal naar het maisdoolhof en laat ons de kaaswinkel zien om gauw even een bakkie te doen in de woonkamer. Kars neemt plaats op zijn eigen plek. Verse koffie en later worden we getrakteerd op vers ijs en fruit. Wat we zeer op prijs stellen! “Ik ken Co al jaren” zo verteld Kars. “ Dat heb je vast wel gezien op het internet” we helpen elkaar [url=https://www.youtube.com/results?search_query=kars+fielmich]en Co heeft mij een aantal keren geïnterviewd. [/url]Hij verteld dat hij oud-directeur van de Internationale Vee-exportmaatschappij in Hoorn is geweest en emigratie makelaar “Ik heb heel veel gereisd” Waaronder Denemarken en Texas, daar doet hij landaankopen en melkveehouders helpen daar een bedrijf op te starten. Communicatie is zijn kracht. Zijn kennis en zijn wens voor de fokkerij spreekt hij nog 1 keer uit. Een uitgesproken man en ondanks zijn beperkingen, positief in het leven staat. Nog 1 keer zal Co Kars interviewen. https://www.youtube.com/watch?v=BxjxC-qYUaU Kars is dagelijks op de Zorgboerderij van de familie Smit. Echt een aanrader! Ik snap heel goed dat Kars daar graag komt. Het is geen Texel maar het boerenbloed stroomt waar het niet gaan kan. Het is me een voorrecht Kars te leren kennen als mens.

Nieuwe reacties

Twintig jaar NieuwsGrazer.nl

Veel agrariërs linken de term [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/]‘Nieuwsgrazer’ [/url]direct aan een verzameling agrarisch nieuws, een directe en overzichtelijke bron relevant nieuws. Nieuwsgrazer.nl is een website die agrarisch nieuws verzameld van bijna 200 verschillende nieuwsbronnen en dit nieuws vervolgens overzichtelijk op de website plaatst. Mede-eigenaar [url=http://www.grasbaal.nl/]Co Scholten[/url] uit Zandwerven ziet zijn Nieuwsgrazer als een plek waar agrarisch nieuws aangeboden wordt in hapklare brokken. Nieuws dat naast agrarisch ook gaat over natuur, duurzaamheid, factoren voor agrarisch ondernemen en het platteland. Op 13 maart 2001 startte Scholten samen met [url=https://www.linkedin.com/in/freerk/?originalSubdomain=nl] Freerk Kalsbeek[/url] de website. Het doel was om zoveel mogelijk agrarisch nieuws te bundelen uit zoveel mogelijk bronnen. “In die tijd had je eigenlijk maar twee gebundelde bronnen van agrarisch nieuws. Dat was het blad ‘Boerderij’ en de ‘Nieuwe Oogst’.” Vertelt Co Scholten. Hij constateerde dat andere media ook regelmatig agrarisch nieuws plaatsten, maar dat waren dan wel de aanbieders van algemeen nieuws, zoals de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Dat relevante en vaak interessante nieuws werd door veel agrariërs gemist en Scholten hoopte zo een plek met een breder en gevarieerder aanbod aan agrarisch nieuws te kunnen bieden. Het streven was en is om het verzamelde nieuws vooral onafhankelijk aan te bieden. Dat houdt volgens Scholten in dat er niet alleen positief nieuws over de landbouw wordt aangeboden, maar juist ook het negatieve. De website heeft na twintig jaar dagelijks rond de 8.000 unieke bezoekers en is een begrip bij veel landbouwers. Het daadwerkelijk nieuws verzamelen is door de jaren heen wel veranderd. “De eerste jaren waren we vooral handmatig alle websites aan het doorzoeken, maar dat is door de jaren heen steeds meer geautomatiseerd.” Scholten beheert de website nu met zijn nieuwe compagnon [url=https://www.linkedin.com/in/tinusg/]Tinus Guichelaar. [/url]Guichelaar is voor het technische gedeelte en Scholten zorgt dat het nieuws geplaatst wordt. Co Scholten: “In de afgelopen twintig jaar is er in het agrarische nieuws bijna non-stop een hot item geweest. We begonnen in 2001 met de [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/topic/205011/] MKZ-crisis[/url], daarna ging het vooral over [url=https://melkquotum.startpagina.nl/]melkquotum[/url], de introductie van [url=https://fosfaatrechten.startpagina.nl/]fosfaatrechten[/url], [url=https://www.nieuwsgrazer.nl/duurzaamheid/]duurzame energie[/url] en nu vooral de [url=https://www.ammoniakrechten.nl/pages/nieuws.php]stikstofproblematiek.”[/url] Een vast onderdeel van Nieuwsgrazer is het forum [url=https://www.prikkebord.nl/]‘Melkveehouders Prikkebord’.[/url] Dit forum heeft een veelvoud aan bezoekers ten opzichte van Nieuwsgrazer. Een plek waar melkveehouders hun mening kwijt kunnen en de discussie met elkaar aan kunnen gaan. “Je ziet de laatste jaren de discussie op het forum breder worden.” Ziet Co Scholten. “Waar eerder de discussies vooral over de landbouw met de politieke, maatschappelijke en vaktechnische problemen gingen zie je tegenwoordig ook de wereldproblemen voorbij komen.” Scholten benadrukt dat hij alleen de discussie faciliteert en waakt voor ongewenste teksten. Hij stelt dat het belangrijk is tijdens een discussie dat het wel netjes blijft. Ongewenste teksten worden zonder pardon verwijderd en in het ergste geval wordt een gebruiker van het forum de toegang ontzegd. Tekst: [url=https://www.linkedin.com/in/co-schipper-70109a29/]Co Schipper[/url] Bron: https://www.agwf.nl [img]https://www.boerenweer.nl/wp-content/uploads/2021/05/Co-Scholten-met-Nieuwsgrazer-1024x768.jpg[/img]

Hoe lessen Natuurkunde een mestboete voorkomen

RVO maakt aan een melkveehouder een voornemen tot het opleggen van een boeten van bijna 37.000 euro bekend. In die berekening kwam RVO tot een onmogelijke soort aangewende mest. De melkveehouder wendde de rundveedrijfmest vooral met een zodebemester aan, waardoor er eigenlijk niet of nauwelijks sprake kon zijn van een overschrijding van het gebruik van meststoffen. De papieren overschrijding was een direct gevolg van de voorraadwaardering door RVO. Dankzij de lessen natuurkunde konden we RVO wijzen op het dubbel in de berekening meenemen van dierlijke meststoffen. Dit hebben we aangetoond met behulp van de Wet van behoud van Massa. Ogenschijnlijk zag de uitwerking van RVO er zo overtuigend uit. Door terug te redeneren vanuit de gebruikte meststoffen; ‘Wat is er werkelijk gebeurd?’ konden we de veehouder het verlossende bericht brengen dat RVO afziet van het opleggen van een boete. Voor hem rest nog de frustratie dat RVO hem ruim drie maanden in de stress heeft laten zitten zonder een enkel woord van excuus. Moraal van dit verhaal RVO slaagt er nog steeds niet in om zelfstandig onderscheid te maken tussen overtredingen van de meststoffenwet en hun eigen tunnelvisie. De praktijk zal voorlopig nog wel zijn dat buitenstaanders RVO moet helpen bij de aperte fouten en dubbeltellingen in de opgestelde mestboetes. Het goede nieuws is dan wel dat ageren tegen boetes en voornemens nog steeds loont.

Kaaskoningin uit Amerika even terug op ‘oale groond’: ‘Een beetje Twentse humor bij Trump, dat zou helpen’

WEERSELO - Marieke ter Keurs woont al zeventien jaar in Amerika. Ze bouwde er een imperium op als kaaskoningin. Deze week is ze toevallig terug in Twente. De beelden van de bestorming van het Capitool schokten daar diep. ,,In Amerika is alles mogelijk, dus helaas ook dit.” [img]https://images4.persgroep.net/rcs/DsabcGJ6EHTu7H-4V_wGw1QN2dw/diocontent/180977986/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img] Voor de Twentse, opgegroeid in Weerselo, kwam de uitbarsting niet als een verrassing. “Iedereen voelde dit aankomen. Een deel van de bevolking heeft Trump heilig verklaard. Ze volgen hem blindelings, ongeacht wat hij zegt. Agressie was altijd al een ding in Amerika, maar de laatste jaren is dat alleen maar gegroeid. Dat moest er een keer uitkomen, dat stond vast. Alleen het moment waarop heeft me verbaasd. Ik had het eerder verwacht. Woede laat zich niet beteugelen, en al helemaal niet in Amerika.” ,,Het was beschamend om te zien. De mensen die ik hier spreek, vragen me er ook allemaal naar. Hoe je in zo’n land kunt leven, willen ze dan weten. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Toch is er ook altijd die andere kant. Amerika biedt mij de mogelijkheden die ik hier niet heb. Het is een land dat mensen breekt maar ook groot kan maken. Alles is er mogelijk, en helaas dus ook dit.” Sinds haar emigratie in 2003 beleefde ze haar eigen versie van de ‘American Dream’. Als eenvoudige boerin op een bedrijf met 900 melkkoeien in Wisconsin begon ze na de geboorte van haar tweede kind met de productie van Hollandse boerderijkaas. Het bleek een schot in de roos. Met als merknaam Marieke Gouda bouwde ze in snel tempo een klein kaasimperium op met veertig werknemers en een productie van 220.000 kilogram kaas per jaar. In het dorp waar ze woont, stemde zo’n 95 procent van de 1600 inwoners in 2016 op Trump. De mentaliteit is er anders dan in Nederland. “Als ik op Oudejaarsdag met oliebollen op de stoep sta bij mijn buurman en hem vertel dat dat een Hollandse traditie is, denkt hij dat ik een grap maak.” De hardheid die er altijd al was, is tijdens het presidentschap van Trump versterkt, vindt ze. “De armoede is gegroeid. Wie niet mee kan, valt in een donker gat. Er is geen sociaal vangnet, geen zorgverzekering zoals we die in Nederland kennen. Trump heeft de tegenstellingen aangewakkerd. De Mexicanen die bij ons werken, worden opgejaagd. Zijn handelspolitiek was slecht voor de boeren. De melkprijs is nog nooit zo laag geweest als nu. Veel bedrijven vallen om. Collega’s plegen zelfmoord. Het is een groot geluk dat wij die kaas hebben. Zonder dat is het de vraag of wij het ook hadden gered.” Met gemengde gevoelens gaat ze straks terug. Naar een land dat - ondanks Trump - toch ook een beetje haar land is geworden. “Ik hoop op Biden en, meer nog, op de mensen die hij meeneemt. ” De agressie, opgebouwd in jaren, zal echter nog wel even blijven, vreest ze. [img]https://images0.persgroep.net/rcs/lMLO2JC2rrqTLmMiVzcSPRMkClc/diocontent/180978009/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img]

SGP: Hoop en ademruimte door landbouw- en stikstofakkoord

Voor de vele duizenden boerenbedrijven die na de stikstof-uitspraak van de Raad van State in de knel zaten, is er alsnog hoop. De afgelopen dagen heeft de SGP in onderhandelingen met het kabinet bedongen dat ze alsnog een vergunning krijgen. “Dat was voor ons harde eis om voor de nieuwe Stikstofwet van het kabinet te stemmen. Als het kabinet niet akkoord was gegaan, zou de SGP zijn afgehaakt,” zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Door uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar waarin de oude Stikstofwet van het kabinet van tafel was geveegd, kwamen vele duizenden boerenbedrijven op slot te zitten. Zo konden geen kant meer op omdat ze geen vergunning meer konden krijgen en daarmee ‘illegaal’ waren. Daar kwam bij dat noodzakelijke investeringen om de stikstofuitstoot te beperken onmogelijk waren omdat banken niet thuis gaven aan boeren zonder een vergunning. In de gesprekken met het kabinet over de nieuwe Stikstofwet eiste de SGP een regeling voor deze boeren. Het gaat bij elkaar opgeteld om vele duizenden gezinsbedrijven, vaak al decennialang in familiebezit. Bisschop: “Door onze eis in te willigen, kunnen deze bedrijven nu alsnog een vergunning krijgen. Daarmee kunnen de boeren snel investeren in innovatieve stallen en andere maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. De mensen zaten in een vicieuze cirkel, en die is nu doorbroken. Ik ben blij dat ik dit voor elkaar heb kunnen krijgen. Over het bereikte akkoord heb ik nauw overleg gehad met de sector.” In het verlengde van deze deal met het kabinet heeft de SGP ook bedongen dat het beroepsverbod voor sommige boeren van de baan is en dat er een Landbouwakkoord komt voor de hele landbouwsector. “Dat is hard nodig, omdat de blijvende onzekerheid slopend is. Waar nu behoefte aan bestaat is een stabiel beleid en zekerheid die ook voor de langere termijn een gezond verdienmodel oplevert. De boeren zijn daarmee gebaat, maar feitelijk heel Nederland. Er moet weer perspectief en ruimte komen om ook op termijn een eerlijke boterham te kunnen verdienen op een gezond bedrijf,” aldus Bisschop.

RVO verslikt zich in mestboetes

Ongeveer 80% van de mestzaken halen de eindstreep niet. Deels ligt dat aan de opzet van de Meststoffenwet, maar vooral aan de wijze waarop RVO die Meststoffenwet met eigen fantasieën denkt te herkennen op landbouwbedrijven. De Rechtspraak gebruikt hiervoor de termen willekeur, achterhouden van informatie, strijdigheid van een eerlijk proces. Niet echt een rapport om mee thuis te komen. Voor een boer is het heel simpel. Middels het weiden van vee en het uitrijden van mest is nauwkeurig bekend hoeveel mest is aangewend. RVO doet het anders. RVO berekent het gebruik van meststoffen uit wat er mist uit de mestvoorraad c.q. de meststroom op het bedrijf. Als RVO zijn werk goed doet, dan zij deze twee uitkomsten aan elkaar gelijk. De praktijk is een andere. RVO heeft de praktijk van de voorraadwaardering, de mestproductie en de aan- en afvoer van meststoffen vervangen door eigen standpunten, waarheden die in beton gegoten lijken, standaard correcties en beleidsregels. Deze worden stuk voor stuk toegepast zonder oog te hebben voor de werkelijkheid. De toepassing van deze werkwijze is voor een landbouwer niet te voorzien. Dit leidt tot onvoorzienbare uitkomsten met de bekende uitwassen. Hiervan heeft iedereen wel eens gehoord of is er zelfs mee geconfronteerd. Deze uitwassen zouden voorkomen kunnen worden door de uitkomst te toetsen met gewoon gezond boeren verstand. De mooiste (of eigenlijk de meest bizarre) uitwas is de zaak waar een landbouwer zo’n 1.000 kg stikstof uit dierlijke mest zou hebben aangewend, zonder één ton mest en zonder één kg fosfaat. Bij RVO kan het. Dat een praktischer mestbeleid en handhaving noodzakelijk is staat wat ons betreft buiten kijf. Voorlopig zullen we RVO blijven confronteren met de onredelijke werkwijze, gebaseerd op onduidelijk of geheime uitgangspunten, willekeur en eigen gecreëerde werkelijk. Peter Houtsma Houtsma Bedrijfsadvies VOF

Veestapel inkrimpen

Schouten onder druk: ’Snel ingrijpen in veestapel Door ALEXANDER BAKKER 3 uur geleden in BINNENLAND bijschrift_content Ⓒ ANP / HH DEN HAAG - Boze blikken richten zich in de Tweede Kamer op minister Carola Schouten (Landbouw): zij heeft nog niet geleverd op stikstofbeloftes. Met drie grote stikstofmaatregelen beloofde het kabinet bijna een jaar geleden om de verbouwing van zeven verkeersknelpunten veilig te stellen. Tot nu is alleen de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur een feit. Dat is niet genoeg om de A6 tussen Almere en Lelystad, de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken aan te pakken. De twee andere maatregelen om de kabinetsbelofte waar te maken liggen op het bordje van ’stikstofminister’ Carola Schouten: een koeiendieet en sanering van varkenshouderijen. Het verplichte dieet werd daags voor de invoering van tafel geveegd na een vernietigend rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het uitkopen van varkensboeren duurt langer dan verwacht én heeft tot nu toe nog helemaal niets opgeleverd. Het ministerie van Landbouw hoopt de ’stikstofwinst’ dit jaar te kunnen verzilveren, maar in coalitiekringen valt beluisteren dat iedereen rekent op begin volgend jaar. „Wij houden het kabinet aan de afspraken. Alles moet uit de kast worden gehaald om te zorgen dat de zeven infraprojecten door kunnen gaan”, reageert VVD-Kamerlid Mark Harbers. "Het had al klaar moeten zijn" „Het had al klaar moeten zijn. Ik ben zeer kritisch over het tempo”, reageert D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. „Gelijke monniken, gelijke kappen. De automobilist heeft geleverd, nu is de landbouw aan de beurt. In mijn ogen kan dat alleen snel door ingrijpen in de veestapel.” Oppositiepartij PVV, tegenstander van de snelheidsverlaging, is woedend. „De automobilist is gepakt en schiet er ook nog eens niets mee op”, sneert Kamerlid Roy van Aalst. „Dit had al lang opgelost moeten zijn. Minister Schouten moet leveren.” De minister laat in een reactie weten dat de snelheidsverlaging en het ’te verwachten effect’ van de sanering voldoende oplevert voor de zeven infraprojecten. „Mocht blijken dat er toch niet voldoende ruimte ontstaat dan zal het kabinet maatregelen nemen om deze opgave te kunnen realiseren”, reageert Schouten. Ze wijst daarbij naar de nog te verschijnen stikstofaanpak die naar verwachting binnenkort het licht ziet. Nu u hier bent... Nu een nieuwe coronagolf zich aandient, is de behoefte aan betrouwbare informatie onverminderd groot. Feiten, geen geruchten, toegankelijk en helder verwoord. Onze journalisten werken de klok rond om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen en blijven kritische vragen stellen over belangrijke dossiers. Hoe gaan we om met die tweede besmettingsgolf, zijn de autoriteiten wel goed voorbereid, hoe verloopt het testen, is er zicht op een vaccin en nemen we wel de juiste maatregelen? Maar ook andere vraagstukken vereisen aandacht: hoe zit het met de pensioenen, moet het klimaatakkoord op de schop en welke krachten sturen het racismedebat? Als abonnee heeft u volledige toegang tot al onze video’s, podcasts, analyses en artikelen en draagt u bij aan de betaalbaarheid van goede, onafhankelijke journalistiek. Duizenden gingen u voor. Kies zelf een voordelig abonnement wat bij u past. Bekijk de aanbieding → Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Lees hier ons privacybeleid.

Column Sjakie: Niet de burger, maar de consument bepaalt.

Door Jack Rijlaarsdam, Het stikstofdossier is gekaapt door extreem groen en juristen. Hoewel de depositie van stikstof slechts één van de factoren met invloed op de natuur is, wordt dit sterk uitvergroot door de lobby tegen de veehouderij. Juristen zijn blijkbaar onder de indruk van het verbale machtsvertoon en daarom zeer voorzichtig bij het innemen van standpunten. Tot zover de ambtelijke werkelijkheid. In de praktijk is het eigenlijk allemaal niet zo spannend. Er worden nauwelijks nieuwe vergunningen verstrekt, maar bedrijven zonder vergunning worden voorlopig gedoogd. In feite is er sprake van een standstil. Zo bekeken is het opmerkelijk dat de boerenprotesten nog steeds breed gedragen en massaal zijn. Het gevecht om de stikstofruimte lijkt alleen maar een katalysator geweest van de weerstand, de echte pijn zit veel dieper. Na de Tweede Wereldoorlog was voedselzekerheid een speerpunt in het overheidsbeleid, na enkele decennia sloeg dat door naar overschotten. Er is de politiek veel aan gelegen de voedselprijzen laag te houden om onrust onder de bevolking te voorkomen. Doordat de voedselprijzen geen gelijke tred houden met de inflatie is er een voortdurende prikkel om op te schalen en te intensiveren, zodat toch een inkomen gerealiseerd kan worden. Tot zover het landbouwbeleid in een notendop. Tegenwoordig lijkt alles opeens anders te moeten gaan. Dieren worden gelijk gesteld aan mensen, er wordt zeggenschap geclaimd over andermans eigendom, van het Nederlandse cultuurlandschap deugt niets en internationale handel is een doodszonde. Dat is een mening. Het opmerkelijke is alleen dat de burger dit verhaal is vergeten zodra deze als consument in een supermarkt staat. Sperzieboontjes uit Senegal, koffie uit Brazilië en sinaasappelen uit Spanje zijn gemeengoed. De kiloknaller verkoopt stukken beter dan het streekproduct. Het boerenprotest wordt steeds meer een uiting van weerstand tegen stapeling van regelgeving en tegen torenhoge maatschappelijke wensen. Onzekerheid en een gebrek aan toekomstperspectief zorgen dat mensen denken dat zij niets te verliezen hebben. Uiteindelijk zal de verandering niet bij de burger, maar bij de consument moeten beginnen. Niet subsidies of regelgeving, maar het bestedingspatroon van de consument bepaalt hoe de boer van de toekomst er uit ziet. Bron: Nieuwe Oogst

Piet1960


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Alblasserwaard
Leeftijd: 62jr
Laatst online: 1u geleden

Teler voedergewassen

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering