AgriNL gaat onder de radar gewoon door, wie weet wat hier nog gebeurd?

Vorig jaar oktober is er veel commotie onstaan, er verscheen toen ineens een actieplan om de sector te verduurzamen waarbij geen overleg was gepleegd met de sector. Het plan werd afgeschoten dankzij de inzet van FDF-voorman Mark v.d. Oever. Allerlei bedrijven trokken zich ineens terug uit AgriNL, zoals twee van de drie grote voerbedrijven: ForFarmers en de Heus. Agrifirm zit er van de grote 3 nog gewoon bij. Ook Friesland Camina, Rabobank en LTO zijn nog onderdeel van AgriNL. Met ex-D66-er Tjibbe Joustra als onafhankelijk🤔 voorzitter, die net als Marc Calon bij Staatsbosbeheer zit, gaat de trein onder de radar gewoon door. De leden van Agrifirm, Friesland Campina en LTO mogen zich wel afvragen wat hun bestuurders/directieleden daar doen uiteindelijk, ze leggen geen enkele verantwoording af naar hun leden over hun bezigheden bij AgriNL tenslotte. Het adres is bovendien gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag, in De Malietoren waar ook VNO-NCW gevestigd is. Waar ik nieuwsgierig naar ben is: wat gebeurd daar eigenlijk in die Kamer 8.27 in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg 12 in De Haag? Ik zou zeggen: ga eens een keer niet op bezoek bij een één of andere bestuurder thuis, maar ga daar eens heen om verhaal te halen. Die stiekeme plannen zijn in de regel niet bedacht bij de bestuurder aan de keukentafel, maar in dit soort duistere kamertjes waar niemand hen kan zien en ze ondertussen stiekem hun gang kunnen gaan. Mijn oproep aan alle leden van LTO, Friesland Campina en Agrifirm is dan ook: vraag je bestuursleden de oren van het lijf en stel hen de vragen: wat is het doel van de vereniging AgriNL? Waarom komt hier niets over naar buiten? En waarom de leden (van de coöperatie's en LTO) hier geen inspraak in hebben?

10.000 melkveehouders onrecht aandoen om 4400 aaibaren te pleasen

In een Wob die ik vorige week kreeg ( ja het was nog een Wob nog geen WOO) staat ergens na 1300 pagina  een interne notitie aan de minister van herfst 2021 De excretiecijfers melkvee worden niet aangepast in 2019,2020,2021 want dat geeft 4400 aaibare laagproductieve bedrijven een nadeel en circa 10.000 anderen een voordeel. En dat is nu in 2022 weer het geval. Vee goed verzorgen wordt afgestraft door LNV Overigens zijn sectorpartijen betrokken bij dit advies maar blijven stil. Fijn zulke belangenbehartigers En top zo een ministerie waar ik nu steeds beter van begrijp waarom ze geen perspectievenbrief kunnen schrijven. Perspecfief voor boeren druist tegen de wens van de ambtelijke top en bewindspersonen in. Die gooien het liever op een (landbouw) akkoordje waarin boeren zelf hun te vertrekken collega’s aanwijzen  Er zit zelfs een overzicht hoeveel melkveehouders wel voordeel of nadeel hebben in het niet aanpassen van de excretiecijfers Voor iedereen boven 9125 kg melk per koe is het de moeite waard om de rechter te vragen LNV de excretiecijfers te laten aanpassen 

Natuur nog stikstofgevoeliger, strengere maatregelen lijken onvermijdelijk

Een deel van de Nederlandse beschermde natuur heeft meer last van stikstof dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers dat later deze maand verschijnt. De bevindingen in het rapport zijn niet vrijblijvend. Als het kabinet zich aan de eigen afspraken houdt - wat het ministerie van LNV in een reactie zegt te zullen doen - moet een deel van de stikstofnormen in Nederland worden aangescherpt. De NOS legde de bevindingen uit de laatste voorlopige versie van het rapport naast de huidige Nederlandse stikstofeisen en sprak met juristen en ecologen over de gevolgen. Die zijn waarschijnlijk groot. Het zal in ieder geval veel moeilijker worden om de stikstofdoelen van het kabinet te halen. Het ministerie zegt daarover in een reactie: "wat het precies betekent voor de opgave laten we zo spoedig mogelijk in kaart brengen." Het rapport, verschenen onder VN-toezicht, stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de Tweede Kamer of door het kabinet, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV.

We zijn getuige van een opstand van de elite tegen het volk

Door RONALD PLASTERK Bij revoluties keren de massa’s zich tegen de heersende elite. Maar het kan ook andersom, en daar zijn we nu getuige van: een opstand van de elite tegen het volk. Het is interessant dat dit al in 1995 was voorzien door de Amerikaanse historicus Christopher Lasch in zijn boek The revolt of the elites and the betrayal of democracy : de revolutie van de elites en het verraad van de democratie. Mocht de naam Lasch u bekend voorkomen: hij werd eind jaren zeventig beroemd met The culture of narcissism dat een soort cultboek werd, een dikke paarse pocket die je in je rugzak meenam op vakantie Lasch is overleden; het werk over de opstand van de elites heeft hij met zijn laatste krachten geschreven in 1995, dus bijna dertig jaar geleden. In het boek signaleert Lasch: ’De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten bestuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie.’ Het zijn grote woorden, maar Lasch verwoordt hoe veel burgers het nu ervaren. Veel mensen zijn dit jaar tijdens de zomervakantie in eigen land gebleven. (Overigens plaatste een prominente GroenLinks-wethouder trots vakantiefoto’s op sociale media van zijn gezinsreis met het vliegtuig naar Amerika. Hij maakte met deze vakantie het door GL bepleite CO2-budget voor honderd huisgezinnen op). Maar wie in eigen land op vakantie was, zag overal omgekeerde vlaggen. Radicalen Als je D66 gelooft, vormen de boze boeren een kleine minderheid radicalen, rijke ondernemers met megastallen. Maar in het land van de pannenkoekenhuizen en kinderboerderijen, de kaaswinkeltjes en de dorpspleintjes zie je de omgekeerde vlag bij rijtjeshuizen, en wapperen de rode boerenzakdoeken op e-bikes. Gewone mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. De regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt, hebben minder dan een derde van het electoraat over, terwijl de linkse oppositie daar niet van profiteert; logisch, omdat PvdA en GL de regeringsplannen steunen. Het verlies van vertrouwen in de overheid door ’de gewone mensen’, zoals de PvdA hen vroeger noemde, of ’de mensen in het land’ zoals ze heetten bij de VVD, is een logisch gevolg van het dedain waarmee de gevestigde partijen de bevolking behandelen. Boerenrapalje In NRC, spreekbuis van de elite, schreef journalist Hubert Smeets deze week dat het CDA overbodig is geworden, en gaf daarvoor deze reden: ’Het CDA is niet in staat het boerenrapalje op trekkers te isoleren en eigen klassieke polderclubs als de LTO te disciplineren.’ Dit is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is in deze optiek de taak van politici niet om het volk te vertegenwoordigen, maar om het volk aan banden te leggen. ’Volksvertegenwoordigen’ wordt als populistisch beschouwd, terwijl je toch zou zeggen dat onze democratie erop gebaseerd is. Maar NRC spreekt volksvertegenwoordigers erop aan dat het hun taak is om hun achterban te disciplineren. Verder is het woordgebruik opvallend. ’Rapalje’ is een archaïsch woord, synoniem met schorriemorrie, janhagel, gepeupel, crapuul, tuig van de richel. Het wordt eigenlijk nooit in ernst gebruikt, hooguit ironisch. In de boeken van Marten Toonder praat Markies de Canteclaer zo, en die zegt er ’parbleu’ bij. Maar NRC gebruikt het om gewone mensen te beschrijven. De elite is kosmopolitisch, gaat op vliegvakantie naar de Verenigde Staten en vindt tegelijk dat de andere mensen zouden moeten consuminderen, vindt – zoals Timmermans en zijn ambtenaren zeggen, en in de Volkskrant scribent Schimmelpenninck (parbleu) – dat mensen jarenlang te weinig voor hun energie en eten betaald hebben. De elite is voor overdracht van macht naar Brussel, vindt het prima dat er steeds meer mensen naar Nederland verhuizen, maar houdt goed in de gaten dat nieuwkomers niet bij hen in de buurt komen wonen maar bij het schorriemorrie. De elite bezoekt culturele evenementen die gesubsidieerd worden door belasting opgebracht door het janhagel, en kijkt neer op André Rieu omdat hij zonder subsidie muziek maakt waar mensen maandenlang voor sparen, en omdat hij iedere avond 12.000 mensen van klassieke muziek laat genieten. Voor de gek houden De elite pikt het niet langer naar de pijpen van het electoraat te dansen, en zet alle middelen in om te zeggen: het moet zoals wij bedacht hebben! Als je zegt dat het stikstofbeleid, waar elk huisgezin 4000 euro aan meebetaalt, ondoordacht is, ben je stikstof-ontkenner. Maar je kunt mensen niet allemaal de hele tijd voor de gek houden, en mensen hebben het door. De regering zal waarschijnlijk niet vallen, omdat er na verkiezingen geen meerderheid te behalen is zonder partijen waar het rapalje op stemt. Maar het beste zou zijn als volksvertegenwoordigers weer het volk gaan vertegenwoordigen: de VVD de ondernemers en middenstanders, het CDA de boeren, burgers en buitenlui, de CU de Urkse en Spakenburgse vissers, en de PvdA de arbeiders. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1457373450/we-zijn-getuige-van-een-opstand-van-de-elite-tegen-het-volk

Nieuwe reacties

Agractie de weg kwijt?

Het heeft er veel van weg dat Agractie de weg kwijt is. Agractie gaat geld inzamelen voor gerechtelijke procedures tegen het stikstofbeleid. Dat klinkt heel flink en dat doet het natuurlijk goed in de beeldvorming. Stichting Stikstof Claim is opgezet om specifiek het stikstofbeleid juridisch aan te vechten.. SSC heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan en bv via Wob procedures veel informatie binnengeharkt. SSC heeft iedere keer als er een overheidsmaatregel aankwam waartegen met enige kans van slagen juridische stappen mogelijk zijn de overheid daarvoor schriftelijk gemaand dat is altijd de eerste stap in een procedure. Heb je dat niet gedaan dan zijn juridische stappen nauwelijks meer mogelijk. Waartegen Agractie wil gaan procederen is dan ook niet duidelijk dat moeten ze nog gaan onderzoek en dat gaat geld kosten. Kosten die SSC al heeft gemaakt en daar waar procederen mogelijk is zijn procedures gestart en ook al 1 afgerond. De afgeronde procedure wad die tegen de voermaatregel waar LNV deze ter zitting in den Haag introk. Terwijl die procedure liep was Agractie nog met LNV aan het onderhandelen en flikkerden ze de varkenshouders onder de bus . Onnodig onder de bus. SSC heeft momenteel nog een paar procedures lopen allemaal trajecten van meer dan een jaar waar dit jaar nog uitspraken zijn te verwachten. Ook worden er voor aangeslotenen nieuwe procedures opgestart aan de hand van concrete gevallen. Het klinkt heel raar maar het is best lastig voor veehouders die geraakt wordt of schade ondervindt vanwege het stikstofbeleid om de keuze te maken om te gaan procederen. velen vinden het eng of zijn bang dat ze dan voortaan door de provincie worden klem gezet. Of men is bang voor de duur van een eventuele procedure terwijl ze zelf altijd kunnen beslissen om deze te stoppen. Agractie zou gewoon kunnen samenwerken met SSC. Agractie kiest iedere keer weer voor een eigen spoor. Tot nu toe niet erg succesvol en bij tijd en wijle loopt Agractie voor de voeten van SSC. Voor SSC is het doel namelijk de belangen te verdedigen van de aangeslotenen belangrijk . SSC deelt kennis aan bijvoorbeeld belangenbehartigers. Voorbeeld daarvan is dat door SSC is uitgezocht hoe je met op basis van vrijwillige opkoop latente ruimte de Pasmelders kan legaliseren. Het is tot op heden de enigste optie die de komende tijd mogelijk is. Agractie ging daarmee naar LNV maar deed dat weer zelfstandig en niet eerst een gezamelijk front vormen met alle partijen uit het bedrijfsleven. SSC heeft al eerder als conclusie getrokken dat zolang de belangenbehartigers niet 1 front vormen en zoland zij niet met 1 plan en 1 gezamenlijke communicatielijn richting LNV en politiek gaan er niets zal worden bereikt. SSC stelt regelmatig vast dat er gebrek is aan regie bij de belangenbehartigers en gebrek aan gezamenlijke strategie. Diverse keren heeft John Spithoven namens het bestuur SSC opgeroepen om te zorgen voor eenheid vanuit de belangenbehartiging. Momenteel is te zien dat NMV,LTO,POV,NOP,NVP , DDB, FDF en trekkergroepen elkaar vinden en dan gaat Agractie weer apart op stap met lijntje richting Remkes en Rutte. Weg eenheid. Agractie gaat nu bezig om geld in te zamelen voor juridisch onderzoek welke reeds is gedaan. Agractie heeft zich nog nergens gesteld als pratij en daardoor niet ontvankelijk. Agractie versnipperd de eenheid en de inzet en dat is precies wat de overheid zo goed uitkomt. Vorm 1 blok vanuit de belangenbehartiging en behartig de belangen doe dat transparant en met meer kennis van zaken dan tot nu toe. Laat juridisch stappen over aan SSC die is daar voor opgericht en ingericht.

Lto stuurde vanavond een nieuwsupdate aan leden en donateurs

Beste leden, Donderdagochtend 28 juli werd Sjaak door minister-president Rutte gebeld met de boodschap dat het zo niet langer kan en dat het kabinet aan tafel wil zonder enige voorwaarde vooraf. Sjaak gaf aan dat hij dat voorstel eerst intern wilde bespreken. Na dat indringende telefoontje heeft Sjaak met enkele portefeuillehouders, vakgroepvoorzitters en het bestuur gesproken. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat wij dit voorstel niet kunnen weigeren, maar wel voorwaarden aan het gesprek kunnen stellen. Zeker omdat wij weten dat het vertrouwen van onze achterban in dit kabinet uitermate laag is en hun toekomst op het spel staat. Het gesprek betreft enkel een verkennend gesprek. Met andere woorden, is het kabinet bereid om naar echte oplossingen te zoeken die perspectief bieden voor onze boeren. Komt dat perspectief er niet dan gaat LTO NIET verder in de gesprekken. Het gesprek wordt gehouden in aanwezigheid van 3 ministers: Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Of de heer Remkes de juiste man is nemen wij mee in het oriënterende gesprek. Het kabinet heeft ook contacten gelegd met andere boerenbelangenbehartigers en vanzelfsprekend doen wij dat ook. Wij hebben afgesproken om zo breed mogelijk de collega-belangenbehartigers aan te laten haken en af te stemmen. Wij zijn er ons van bewust dat wij voor dezelfde uitdagingen staan. Wij zullen een rechte rug houden, maar wel naar oplossingen zoeken in het belang van een gezonde agrarische sector in Nederland. Sjaak van der Tak heeft vandaag ook een vlog opgenomen waarin hij ons standpunt toelicht. Ook organiseren wij als LTO’s dinsdagavond om 20:00 een webinar. Tijdens dit webinar zullen Sjaak van der Tak, Léon Faassen en ik uitgebreid ingaan op al jullie vragen over deze ontwikkelingen. Wim Bens is helaas verhinderd. Daarbij zijn we ook vooral heel erg benieuwd naar jullie input. Aanmelden kan via deze link. Heel graag tot dan. Met vriendelijke groeten, Dirk Bruins =Daaronder nog een link naar het Leden Contact Centrum, dat voor wie direct contact wilde

Jack Rijlaarsdam - #wijdoennietmee

Even een berichtje van het front Door Jack Rijlaarsdam Beste mensen, Net als vele anderen moesten we vandaag lang wachten op de Kamerbrief van onze stikstofminister Van der Wal. Echt verrassend was de inhoud niet. In de veenweidegebieden wordt de strop aangehaald, in de NNN- en N2000-gebieden kan niks meer en de zone daar omheen is ook de klos. In Den Haag huist een bataljon ambtenaren dat van Nederland een parklandschap zonder commerciële veehouderij wil maken. Het stikstofdossier komt hen mooi van pas. Blijkbaar hebben zij er geen benul van dat er in de BV Nederland wat verdiend moet worden en dat het ook handig is als er iets in de koelkast ligt. Geld kun je immers niet eten. Wij kunnen ons zeker niet vinden in deze plannen. De landelijke overheid heeft het uitvoeren van dit onzinnige plan bij de provincies over de schutting gekieperd. Nu zijn we al bijna drie jaar in gesprek met Provincie Noord-Holland en deze heeft daarbij meerdere toezeggingen gedaan die haaks op dit plan staan. Steeds heeft men benadrukt dat de inzet is om boeren te behouden omdat veehouders juist nodig zijn om de natuurgebieden te beheren. Ook is toegezegd dat er geen sprake is van de introductie van overgangs- of bufferzones rondom natuur. Provinciale Staten heeft zelfs expliciet besloten dat de landbouw niet als enige sector hoeft te reduceren, maar dat ook andere sectoren dienen te reduceren in evenredigheid met hun uitstoot. Deze afspraken zien wij niet terug in het plan van minister Van der Wal. Wij horen graag van de provincie Noord-Holland hoe zij deze toezeggingen waar denkt te gaan maken!. Het plan van minister Van der Wal hebben we voor kennisgeving aangenomen, maar is absoluut niet serieus te nemen. #wijdoennietmee Wij laten ons niet van het platteland jagen, wij zijn het platteland! Jack Rijlaarsdam, Boeren in Actie Noord-Holland

Boze reacties op nieuwe Jodenvergelijking door boerenvoorman

DEN HAAG (ANP) - Van verschillende kanten is met verontwaardiging gereageerd op een passage in een interview met Mark van den Oever, de leider van Farmers Defence Force (FDF). In de Volkskrant zegt hij zaterdag dat de situatie van de boeren te vergelijken is met die van Joden in de Tweede Wereldoorlog, een vergelijking die hij drie jaar geleden al maakte en waar hij nog steeds achter staat. Het bericht Boze reacties op nieuwe Jodenvergelijking door boerenvoorman verscheen eerst op Nieuws.nl. DEN HAAG - Farmers Defence Force (FDF) is van plan keihard actie te gaan voeren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Daarbij wordt onder meer gedacht aan "de voedselvoorziening platleggen met een leverstop...Lees meer

Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

Door Jaap Majoor, Minister van der Wal heeft haar plannen bekend gemaakt. In verschillende gebieden van Nederland zullen de boeren moeten verdwijnen, vrijwillig of niet. Zij heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters (denk aan b.v Schiphol) worden buiten beschouwing gelaten. Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen de prijzen van zijn producten zullen voor de consument nog veel duurder worden, dan de prijzen nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy (https://www.amogy.co) een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak. Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit zal opgeslagen moeten worden door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig Zo ook de volgende feiten worden niet meegeteld bij de stikstofbesluitvorming : - Uit onderzoek is gebleken, dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving. - In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000 gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur. - De beheerders van de Natura 2000 gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000 gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot. - In gebieden die niet bemest worden (dus de Natura 2000 gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha. - De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld. - Het CO2 gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Echter er is nu voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af. Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft, dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd, dan de EU. De natuur moet verbeterd worden en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren zal niet helpen en over enkele jaren staat de MOB weer voor de rechter en zal dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers al geleerden, die zeggen: Als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn, dan nog is de stikstof uitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien. De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000 gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur. Overheid U gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen, zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn. Jaap Majoor Laag Zuthem

Woedende boeren keren gedeputeerde de rug toe. 'Hebben we ons hoofd in de strop gedaan?’

De informatie-avond van de provincie over reductie van de stikstofuitstoot in de Zuidoosthoek van Friesland is dinsdagavond volkomen uit de hand gelopen. De emoties bij de 200 aanwezige boeren liepen na een uur discussie dusdanig hoog op dat zij massaal de bomvolle zaal van ‘t Anker in Elsloo verlieten. https://images.stellingwerf.nl/lc/incoming/kdvjlv-boeren-hebben-de-zaal-verlaten.jpg/alternates/LANDSCAPE_1920/boeren%20hebben%20de%20zaal%20verlaten.jpg Gedeputeerde Douwe Hoogland en zijn team, dat de plannen voor het gebied moest uitleggen, hadden het nakijken. De onrust onder de boeren leek onderschat door de provincie. De zaal bleef maar volstromen met boeren en boerinnen waarvan een deel zelfs buiten of op de gang moest blijven staan. Meer: https://stellingwerf.nl/regio/Woedende-boeren-keren-gedeputeerde-de-rug-toe.-Hebben-we-ons-hoofd-in-de-strop-gedaan%E2%80%99-27745138.html

Boeren opstand!!!

De tweede snede zit al weer bij de meeste boeren onder het plastic, de mais groeit, de koeien lopen in de wei...campina boerderij dagen komen eraan met talloze burgers met kinderen die zichtbaar genieten.. Wat is er aan de hand ??. Een in Nederland gecreëerd stikstof probleem maakt een klopjacht op de boeren los , 10 Juni komt minister van der Wal met haar plan tot op bedrijfsniveau.. Stikstof normen liggen onhaalbaar hoog en ca 140 x hoger dan in Duitsland maar ook Denemarken is veel minder streng! Nederland moet naar mijn idee haar onhaalbare doelen ophogen van bv 0,05 mol per ha naar 1 ?? Dit moet toch ook Europees Natura2000 gebieden zijn zelf gecreëerd en invullen mag iedere lidstaat zelf dus waar zijn we in godsnaam mee bezig Laten we ons langer geizelen door stichting MOB en linkse politiek??? Of komen we nog één keer massaal in opstand, samen één vuist één geluid goed en strak gecoördineerd zonder hinder zonder agressie maar met wel één doel: Die stikstof waanzin stoppen Wie denkt ook zo? Of laten we ons of collega's wegvagen??

Bennie Stevelink


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 61jr
Laatst online: 2u geleden

Melkveehouder

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering