Onheilsprofeten waarschuwen al maanden, nu is het zover: ’The great reset’ van 15 oktober

AMSTERDAM - Het gonst al maanden op internetfora en sociale media: vrijdag 15 oktober zou de wereld ’The great reset’ moeten ondergaan. De term is zowel onder economen en beleidsmakers als onder complotdenkers en onheilsprofeten in zwang. Maar wat houdt die ’grote herstart’ nu precies in en wat gaan we ervan merken? „Mensen overlijden aan dit soort desinformatie.” The great reset was het thema van de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in 2020. In deze ’onafhankelijke internationale organisatie’ wordt door economen gesproken over hoe de wereld kan worden verbeterd. En in coronajaar 2020 stond, wederom, verbetering van de wereld op het programma. „Elke keer is er een soort slogan en in 2020 is gekozen voor The great reset”, vertelt Schenk. „Een soort marketing voor de panels. Het zijn slogans die niets zeggen maar wel goed klinken en waarop complotdenkers van alles kunnen projecteren. „We zullen zien dat er aan het einde van de dag effectief niets is gebeurd”, vertelt de Belgische factchecker Maarten Schenk, die veel onderzoek heeft gedaan naar The great reset. „En achteraf zul je dan horen dat mensen zich hebben vergist in de datum, dat ze verkeerd zijn begrepen of dat er wel degelijk iets is gebeurd, maar dat dat nog geheim moet blijven.” Hij lacht even: „Mensen zijn zo flexibel van geest dat ze altijd wel een uitleg hebben.”

Nbw vrijstellingen bouw

Met de ingang van de wet stikstofreductie en natuurherstel op 1 juli 21 hoeft de bouw voor de aanlegfase/oprichtingsfase geen Nbw meer aan te vragen en geen Aerius berekening meer te overleggen. Nu wisten we dat dit een onderdeel van de Wsn is, maar toch vraagtekens bij deze maatregel. - omdat er geen plaats specifieke Aerius berekening gemaakt hoeft te worden, is onduidelijk waar welke N ruimte hier mee gemoeid is. Er is een stikstof bank, maar op deze manier wordt niet in kaart gebracht waar en op welke manier voldaan wordt aan art 6 lid 3 van de HR. Dit gaat ongetwijfeld juridisch problemen geven, want dit is gewoon een PAS 2.0 bij de huidige Nederlandse interpretatie van de HR. - diverse sector plannen , zoals Duurzaam evenwicht zetten in om als veehouderij stikstof te leveren aan de bouw (7mol ) Ook dat is vreemd, want bouw heeft helemaal geen probleem met stikstof op dit moment. - er is geen belangen club of politieke partij die hier over praat, wel dendert de N framing trein na 1 juli 21 dag dagelijks door. Hieronder de regeling. https://www.aanpakstikstof.nl/binaries/aanpakstikstof/documenten/publicaties/2021/07/21/vragen-en-antwoorden-over-de-bouwvrijstelling/Vraag+en+antwoord+bouwvrijstelling.pdf Omdat , zoals deze week uit artikel van S Hofstede bleek over vorming LC2.0, belangenclubs geen behoefte hebben om kennis en kunde gezamenlijk te delen/gebruiken, melden we hier op prikkebord de komende tijd een aantal opmerkelijke onderbelichte zaken, waar dit de eerste is.

GGD-directeur liet Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen

GGD-directeur liet Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel werd geschrapt uit een GGD-rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens de krant heeft directeur Bert van de Velden verscheidene keren persoonlijk ingegrepen om een verband met Tata Steel te verwijderen. Het Noordhollands Dagblad zegt 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers in te hebben gezien waarin dat wordt bevestigd. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over kankergevallen in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen. Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Eerder kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dat stond niet in het rapport. 'Woord Tata niet gebruiken' Desondanks beval de GGD-directeur zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou de GGD-directeur zijn medewerkers hebben opgedragen. Omwonenden van Tata hadden al vermoedens dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden, schrijft de krant. Van de Velden geeft tegen het Noordhollands Dagblad nu toe dat Tata uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden. "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", aldus de GGD-directeur. "Onze mensen doen dat naar eer en geweten, met de wetenschappelijke statuur die daarbij hoort." Deel dit artikel: Twitter Facebook Email WhatsApp

Oplossing voor het stikstofprobleem:Belangenpartijen doen sector in de uitverkoop .

Een oplossing voor het stikstof probleem kan zijn brongerichte maatregelen, met name technische oplossingen. De Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) ziet dit als de oplossing om ruimte te creeren voor vrijstelling bouw, oplossing PAS knelgevallen en natuurherstel. Maar diverse uitspraken (rechtbank Groningen en NB) trekken de juridische houdbaarheid van technische maatregelen in twijfel. Dit komt doordat Nederland een andere interpretatie heeft over uitleg van artikel 6 van de Habitiat richtlijn dan Brussel. Daardoor ligt de vergunningverlening wederom stil. Belangenpartijen, die lnv ondersteunt hebben met de Wsn, blijven de technische maatregelen als de oplossing zien. Zij negeren de juridische padstelling. Het bedrijfsleven is bereid astronomische bedragen te investeren in ruil voor onze stikstof. Wij kunnen deze stikstof vrijmaken met technische maatregelen. Vervolgens kan de MOB deze maatregelen met succes aanvechten. Zo dragen de belangenpartijen bij aan een enorme veereductie en uitverkoop van de veehouderij. Het stikstofprobleem is er omdat tot op de dag van vandaag geen wetenschappelijk antwoord is op een juridische vraagstelling. Dus LTO, NAJK, SER en Lely, BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD. (nu ben ik de laatste tijd weinig actief hier, dit ivm afspraken van de webmaster met zuivelmensen, die mij het werk probeerde onmogelijk te maken. Vanaf nu ga ik hier weer een actievere rol spelen, ik hoop met steun van jullie allen)

groeier


Topics
0
Reacties
393
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1wk geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering