Gerede wetenschappelijke twijfel.....

Jaar en dag is er discussie over het OPS model dat de te verwachten luchtconcentratie berekend en met het DEPAC software simulatie tool wordt daaruit de depositie berekent. Goed voor een landelijk beeld maar ongeschikt voor vergunningverlening zeggen nu zowel cie Hordijk als het RIVM. Het UvA onderzoek publiceerde vorige week het eerste deel (er komt nog veel meer info). Duidelijk werd dat de gemoduleerde luchtconcentratie uit OPS redelijk overeen komt met de gemeten luchtconcentratie (R=0,9) maar wel binnen de cirkel van 500m. In het UvA onderzoek lag de focus op ammoniak. In de reacties na de publicatie vloog het alle kanten op. Maar 1 sprong er uit, die van de hoofdonderzoeker. Hij gaat aan dat droge depositie (plant opneembaar) onder praktijkomstandigheden technisch niet of nauwelijks is te bepalen. Op dat punt is er dus geen validatie van Aerius. Hedenochtend kwam er een onderzoek van TNO/WUR/RIVM voorbij wat al 8 jaar oud was. In het duingebied had men in 2014 geprobeerd met COTAG palen het DEPAC in Aurius te valideren. Dit kwam nu pas naar buiten......en de conclusie was gelijk aan het UvA. Het DEPAC model maakt een forse overschatting voor modelleren van depositie, maar hoeveel is niet technisch te bepalen. Nu kunnen we heel lang door emmeren over de cijfers maar UvA, WUR en TNO/RIVM tonen aan dat er gerede wetenschappelijke twijfel is over de uitkomsten van Aerius. Daarmee tonen ze aan dat ze in strijd handelen met artikel 6 lid 2 en 3, die een significante uitkomst verlangt over het wel of niet schaden van de instandhoudingsdoelstellingen . En dat is nu niet meer mogelijk. Daarmee is het stikstofbeleid failliet.... Overheidsbeleid op gebied van piekbelasters, intrekken van vergunningen, afdwingen van best beschikbare technieken onder de huidige Wnb is niet meer juridisch haalbaar.

Volendamse Mona Keijzer wordt premierskandidaat voor BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) presenteert Mona Keijzer (54) als premierskandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, dat maakt partijleider Caroline van der Plas zojuist bekend. Van der Plas liet al eerder weten dat ze zichzelf niet als minister-president ziet, mocht de BBB als grootste uit de verkiezingen komen. https://thumbs.boeren.online/groot/2023/35/7698-mona-keizer.jpg De keuze is op de Volendamse Mona Keijzer gevallen, voormalig partijprominet van het CDA. De partij laat weten dat Keijzer plek twee krijgt op de kandidatenlijst. Partijleider Caroline van der Plas blijft lijsttrekker. Mocht de BBB de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november winnen en een kabinet vormen, dan wordt Mona Keijzer premier. Geen Caroline Begin augustus zegde Keijzer haar lidmaatschap bij het CDA op. Ze zou zijn opgestapt om onenigheid over wie de volgende lijsttrekker van het CDA zou gaan worden. Van der Plas heeft in een interview met De Telegraaf laten weten dat zij past voor een eventueel premierschap. Ze vertelde dat het premierschap te veel impact op haar persoonlijke leven zou hebben. Bovendien kijkt ze op tegen het moeten reizen en de ontmoetingen met buitenlandse leiders.

Afgeschoten Drentse wolf doodde in een halfjaar meer dan honderd schapen

De wolf die eerder deze maand werd afgeschoten bij het dorp Wapse doodde in zes maanden tijd zeker 103 schapen.Uit gegevens van overheidsorganisatie BIJ12 blijkt dat de jonge mannetjeswolf ook een geit en pony doodde, meldt RTV Drenthe.De wolf werd op de vroege ochtend van zondag 9 juli doodgeschoten op last van de burgemeester. Een boer had geprobeerd het dier met een hooivork en schep te verdrijven toen hij zijn schapen aanviel en was daarbij door de wolf in zijn arm gebeten.Nu blijkt uit dna-onderzoek dat het dier in de maanden voor zijn dood betrokken was bij negentien aanvallen in de regio en daarbij dus meer dan honderd dieren doodde. Dat gebeurde deels in de buurt, zoals in Wapserveen. Maar ook iets verder weg, tot aan Beilen, Dwingeloo en in Appelscha in Friesland toe. Op 28 februari doodde de wolf bij een aanval in Dwingeloo vijftien schapen.6500 volt hield wolf niet tegenUit de gegevens blijkt ook dat de wolf zich lang niet altijd iets aantrok van wolfwerende maatregelen. Op 10 februari en op 21 januari viel het dier schapen aan die achter een hek stonden met zes stroomdraden.Het ging om een wolfwerend raster met een hoogte van 120 à 130 centimeter hoog, met daarop een spanning tot 6500 volt. Ook op de ochtend dat hij werd doodgeschoten 'passeerde' de wolf een door de provincie goedgekeurd wolvenraster.Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een onderzoek naar de rechtmatigheid van het afschieten van de wolf. De politie heeft onlangs ook een aantal telefoons in beslag genomen van betrokkenen.Het OM is nog op zoek naar een filmpje dat van het bijtincident met de schapenhouder is gemaakt. Volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins wordt dit filmpje door de familie van de schapenhouder bewust niet naar buiten gebracht. "Bepaalde personen vinden altijd dat er iets fout is gegaan en zullen de beelden niet geloven of zeggen dat ermee gerommeld is. Zulke beelden gaan bovendien een eigen leven leiden", aldus Bruins.Beelden en belhistorieDierenrechtenorganisaties hebben de politie gevraagd om de onbewerkte beelden van het incident veilig te stellen. Zij willen ook inzicht in de belhistorie, de berichten en het foto- en filmmateriaal van alle aanwezigen op het terrein rond het incident.Eerder deden vier dierenrechtenorganisaties aangifte tegen de gebeten schapenhouder en de burgemeester, Zij zeggen dat het niet de wolf is die de boer aanviel, maar de boer de wolf. Ook willen ze weten waarom de burgemeester niet heeft gebeld met wolvendeskundigen voordat hij het besluit nam om de wolf dood te laten schieten.

Politiek spel....?

Daar ik meer met de politiek bezig ben dan met fosfaatrechten of melkprijs... Heb ik getwijfeld onderstaande bericht hier te gaan plaatsen. Het is een theorie/scenario maar het zet mij in elk geval wel aan het denken. Door de prive berichtjes van afgelopen jaren weet ik dat er ook andere boeren verder willen kijken dan het waarom. Met het oog op de komende verkiezingen wil ik hem hier dan toch plaatsen. Laat het eens in je opgaan het weekend. (al zou de helft al zo uitkomen...) Niets is wat het lijkt (of wat ze willen dat wij denken dat het is). Op 27 juni stemde de Milieucommissie in het Europees Parlement de ‘Natuurherstelwet’ weg. Op datzelfde moment werd het CDA onder druk gezet door de boeren om partij te kiezen. Het CDA stond op een tweesprong en kon als enige partij het kabinet laten klappen door de stekker eruit te trekken en Nederland van de ondergang redden. Na de stemming van 27 juni in het Europees Parlement begon Frans Timmermans de zwakke broeders die zich tegen de ‘Natuurherstelwet’ uitspraken te bedreigen, te manipuleren en om te kopen, om voor de komende plenaire stemming op 12 juli, die definitief zou zijn, de ‘Natuurherstelwet’ veilig te stellen. Ondertussen moest Rutte het CDA terug in het gareel zien te krijgen en kondigde aan door te willen gaan met een kabinet Rutte 5. Een opmerkelijke uitspraak met de verkiezingen nog lang niet in zicht maar een duidelijke boodschap naar het CDA. Nu de stekker eruit trekken zou de doodsteek voor het CDA zijn. Even vóór 7 juli is het duidelijk dat Frans Timmermans de ‘Natuurherstelwet’ heeft veilig gesteld. De komende stemming van 12 juli zal geheel volgens plan van de WEF-agenda verlopen. De rollen van Rutte en Kaag zijn in Nederland uitgespeeld, wat hen nog rest is een weg banen voor Groenlinks/PvdA en BBB die als taak hebben Nederland geheel onder het bewind van de EU te brengen en Nederland om te bouwen tot Tristate-City en af te rekenen met de CU en het CDA. 7 Juli laat Rutte het kabinet klappen op migratie en schakelt hiermee zowel de CU als het CDA volledig uit. De prijs die beide partijen moeten betalen voor hun geflirt met de duivel. De oppositie kondigt aan op 10 juli een motie van wantrouwen in te dienen waarbij het direkte ontslag van Rutte geëist wordt waardoor hij niet demissionair door kan gaan. Het is uitermate belangrijk dat de komende coalitie bestaat uit Groenlinks/PvdA, BBB en eventueel PVV. Om dit te bereiken zal er een enorm poppenkastspel opgezet moeten worden waar álle boeren blind intrappen en dat spel kan alleen geleid worden door Rutte om het 100% geloofwaardig te maken. Rutte besluit zelf zijn ontslag in te dienen om de motie van wantrouwen om zeep te helpen en demissionair aan te kunnen blijven. Het telefoontje van Kaag was voor de buhne. 12 Juli, In de plenaire stemming in het Europees Parlement wordt de ‘Natuurherstelwet’ van Frans Timmermans aangenomen. De ‘Natuurherstelwet’ is definitief en betekent het einde van de land- en tuinbouw, de veeteelt, de visserij, de pluimveehouderij en de paardenhouderij in Nederland. 13 Juli. Kaag kondigt haar vertrek uit de Nederlandse politiek aan. Haar laatste taak in het demissionaire kabinet is nóg meer verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Ze vertrekt zogenaamd om de bedreigingen. De zogenaamde dreiging van fakkeldrager Max en de fakkeldragende boeren die met Kaag in gesprek zijn gegaan zal ze enorm uitvergroten om de totale groep verzetstrijders van Nederland weg te kunnen zetten als vrouwonvriendelijke complotdenkers. De manier waarop ze dat doet zal zo geraffineerd zijn dat de meeste boeren zich af zullen keren van de groep strijders die Kaag wegzet als complotdenkers waardoor ze de boeren met zachte hand onder de vleugels van Caroline van der Plas drijft. Ondertussen hebben Amerikaanse multinationals álle olievelden en winplaatsen van kostbare grondstoffen in Oekraïne in handen. Belangrijk voor de globalisten is om deze, op misdadig criminele wijze veroverde bronnen, veilig te stellen door Oekraïne versneld als NAVO-lid toe te laten. De belangrijke rol die Rutte hierin speelt is een stuk makkelijker geworden doordat Rutte nu demissionair is, daardoor álle macht heeft en Oekraïne een lopende zaak is die hij gewoon mag afhandelen. Voor Ursula von der Leyen zal de toelating van Oekraïne tot de EU tot haar laatste aktie behoren. Ook haar taak zit er dan op. In de periode dat het kabinet demissionair is zal de PvdA met Groenlinks fuseren en een enorme groei-impuls ervaren door financiële steun van de globalisten. De rol van Frans Timmermans in de EU is met succes uitgespeeld. Voor hem is er een rol weggelegd in de Nederlandse politiek als lijsttrekker van de gefuseerde partijen Groenlinks en de PvdA om de klimaatagenda in Nederland verder uit te rollen. Alles zal in het werk gesteld worden om Frans Timmermans Minister President te maken. De taak van Caroline van der Plas is de boeren aan zich te binden met beloftes die ze nooit waar kan maken omdat de EU anders beslist. De rolverdeling van de nieuwe coalitie zal als volgt zijn. Groenlinks/PvdA zal bakken geld uitgeven, de agenda doordrukken en Nederland omvormen tot Tristate-City. BBB heeft als taak de afwachtende houding van boeren en burgers in stand te houden door momenten van hoop en rechtvaardiging te bieden. De aandacht wordt van Oekraïne afgeleid, prijzen voor basisbehoeften dalen een weinig waardoor het merendeel van het volk de conclusie trekt dat BBB het toch wel goed doet maar helaas belemmerd wordt door wet- en regelgeving van de EU wat Caroline niet aangerekend kan worden. De PVV gaat gechanteerd worden door zowel Groenlinks/PvdA als BBB met immigratiebeleid. Wilders zal wat immigratie betreft op bepaalde punten zijn zin krijgen mits hij voor de globalistische klimaat- en stikstofplannen stemt. De rol van de PVV is niets anders dan op cruciale momenten voor een meerderheid in de Tweede Kamer te zorgen. De val is dichtgeklapt. We staan er slechter voor dan we er de afgelopen drie jaren voor hebben gestaan. Met het aannemen van de ‘Natuurherstelwet’ heeft de EU een wet in handen die alle boeren kan verbieden te boeren, alle vissers kan verbieden te vissen, alle automobilisten kan verbieden auto te rijden of zelfs te bezitten, huiseigenaren kan verbieden te stoken, een moestuin te hebben en/of klein vee te houden, burgers te verbieden een huisdier te hebben, gezinnen te verbieden veel kinderen te krijgen en zelfs mensen te verbieden oud te worden. Wie nu feest viert om het vertrek van Rutte en Kaag, berg je toeters maar op. De val is zorgvuldig opgezet en afgelopen week dichtgeklapt. We zitten in de val en als we nu niet opstaan en zelf een nieuw staatsbestel maken om ons land zelf te regeren komen we er nooit meer uit. We zullen niets bezitten en terugdenken aan hoe happy we ooit waren.´

Boeren zeggen lidmaatschap Nationale Postcode Loterij op

"Nationale Postcode Loterij doneert Wakker Dier 500.000,00 Euro; boeren zeggen lidmaatschap op". Standaard Reactie Nationale Postcode Loterij: “Wakker Dier zet zich in voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie en daarom ontvangen zij steun” http://pictures.nieuwsgrazer.nl/groot/2014/07/868-wegens-wat-dreigberi.jpg (Wegens wat dreigberichtjes foto aangepast. Maar we weten allemaal om wie het gaat, toch?? :-) ) Zo, hé..... Geld schenken aan een organisatie waarvan de leden tijdens nachtelijke “bezoekjes” bij boeren zelfs zover gaan dat ze illegaal stroom in de stal aftappen voor hun camera’s, waardoor niet alleen het gevaar bestaat dat stalventilatie word uitgeschakeld, maar wat ook tot kortsluiting en wat nog erger is, brand kan leiden. Deze aktivisten die met eenzijdige “bewijzen” het nieuws halen, beïnvloeden door genoeg te blijven herhalen mensen die geen enkele band met, en notie meer hebben van, het boerenbedrijf en die op hun beurt weer klakkeloos het hen voorgekouwde overnemen, ja dan gaat de meerderheid het vanzelf geloven. Zoveel hebben “we” dus niet geleerd de afgelopen 90 jaar... Missielijkmakend Wakker Dier Naar aanleiding van de vragen van Mia Jaspers-Janssen aan Wakker Dier, zijnde: Als er direct "overleg" met de veehouders zou komen zouden jullie dan bereid zijn om concessies te doen? En zo ja welke standpunten van jullie zijn onderhandelbaar? En ook nog: Welke stappen zijn jullie bereidt te zetten om de boeren "tegemoet" te komen? Wat leveren jullie in? Of geldt er maar één uitkomst voor jullie? Samenwerking vraagt vertrouwen. Boeren laten massaal weten dat ze geen vertrouwen (meer) hebben in Wakker Dier. Wat gaat Wakker Dier doen om dat vertrouwen te herstellen? Geeft Wakker Dier als antwoord: “Beste Mia, wij gaan niet in overleg met boeren en doen geen concessies. Wij proberen via massa media mensen, en vooral supermarkten en bedrijven, wakker te schudden en diervriendelijkere keuzes te laten maken. Wij zetten daarbij voorlopers in het zonnetje en spreken achterblijvers publiekelijk aan. Dit is onze missie: http://www.wakkerdier.nl/over-wakker-dier/missie Duidelijke taal lijkt me. Er valt met deze eenrichting-organisatie niet te praten. Ze zullen alles aan blijven pakken en gebruiken om wat zij noemen de vee-industrie in Nederland te laten verdwijnen. Mia Jaspers-Janssen richt zich ook tot de Postcode Loterij zelf met onderstaande tekst: Beste mensen, Wakker Dier ontvangt dit jaar tot mijn grote spijt en die van velen, een eenmalige bijdrage van 500.000 euro van de Postcode Loterij. De Postcode Loterij was in de veronderstelling dat Wakker Dier dit bedrag zou besteden aan campagnes die ertoe moeten leiden dat supermarkten boeren meer zouden gaan betalen voor hun producten. Jammer genoeg heeft de Postcode Loterij blijkbaar Wakker Dier niet goed begrepen of hebben ze zich niet voldoende in de werkelijke bedoelingen van Wakker Dier verdiept. In tegenstelling tot wat Wakker Dier beweert hebben de meeste dieren in de Nederlandse veehouderij al een heel goed en dierwaardig leven. Dat de boeren te weinig voor hun producten krijgen is waar. Maar dit weerhoudt de meeste boeren er toch niet van om iedere dag weer hun dieren alle nodige en goede zorg te geven. Wakker Dier heeft nagelaten om de Postcode Loterij te vertellen dat ze vinden dat 98% van de boeren niet aan de overdreven eisen van Wakker Dier voldoet. In de ogen van Wakker Dier zouden deze bedrijven moeten verdwijnen of over moeten schakelen naar biologisch. En dat is een utopie. Ook heeft Wakker Dier nagelaten om de Postcode Loterij te vertellen dat ze geen concessies willen doen en dat ze niet in overleg willen gaan met de boeren. Wakker Dier laat daarmee (ondanks hun mooie praatjes) zien totaal geen respect voor de boeren te hebben. Dan is het ook nog zo dat Wakker Dier regelmatig leugenachtige teksten verspreidt en manipulerende en stemming makende foto’s plaatst. Enkel met de bedoeling om boeren zwart te maken. Ik denk dat de Postcode Loterij zich onvoldoende gerealiseerd heeft dat het steunen van een anti-boeren organisatie, niet verstandig is. Een grote groep hardwerkende boeren voelt zich hierdoor diep gekwetst. Het zou de Postcode Loterij sieren als ze hun vergissing in deze toegeven en er naar de boeren toe excuses kwamen. Dat zou op zijn plaats zijn. Je bent nooit te oud om te leren. Ook de Postcode Loterij niet. Je kunt niet altijd alles weten, maar nu ze dat wel doen, mag en moet er ook een andere reactie volgen en kan de Postcode Loterij niet telkens met hetzelfde riedeltje aan komen zetten. Ik lees dat boerin Arja Nuiver heeft begrepen dat Wakker Dier al helemaal niet in de lijst van goede doelen staat. Dat klopt, zie foto onder. Ze vraagt zich af wat de reden is dat deze is toegevoegd. “je besluit toch mee te doen aan de loterij op basis vande gegevens en op basis van de doelen??? we worden dus ook bedonderd door de Postcode Loterij die Wakker Dier zomaar toevoegt!” http://pictures.nieuwsgrazer.nl/groot/2014/07/866-zoekplaatje-site-nat.jpg Zoekplaatje: Waar staat Wakker Dier? Een aantal boerinnen heeft op facebook de koppen bij elkaar gestoken en hebben gezamenlijk een voorbeeld opzeggingsbrief aan de Nationale Postcode Loterij geschreven, terug te vinden op de facebooksites van Anti Wakker Dier en Voor Boeren door Boeren, onder “Recente berichten van anderen”.

Hoe oa Zuivelnl bijdraagt aan krimp 1000den melkveebedrijven

Gisteren kwam middels een kamerbrief het langverwachte onderzoek naar buiten over de werking emissie arme huisvesting. Dit gaat grote gevolgen hebben voor vele bedrijven. Ik had nog een belofte in te lossen van gisteren. https://www.prikkebord.nl/topic/310573/#p2150880 Onder invloed van wetgeving is de sector al jaren bezig met emissie reductie via huisvesting. Industrie investeerde in technieken om aan die behoefte te voldoen. Er werd een idee bedacht, op basis van een berekende emissie per dierplaats werd er een proefstalstatus bij ministerie van I en W aangevraagd. I en W had een protocol op gesteld hoe stalsystemen een definitieve status konden krijgen. Middels een protocol moest de industrie metingen laten uitvoeren. I en W verantwoordelijk voor het protocol en de definitieve registratie maar niet voor de metingen. Meten van ammoniak in een open rundveestal is bijna ondoenlijk. Invloeden van buitenaf beïnvloeden de resultaten. Om een voorbeeld te geven, de gangbare emissie factor is ontstaan op het voormalige IMAG in Duiven. 15 droge koeien werden gehouden in een gasdichte bunker waarbij alle input en output gemeten werd. Dus meten in een open stal is nogal een issue. De definitieve erkenning met de meetresultaten werden opgenomen in de RAV lijst. Zonder een waarde oordeel er aan te vellen, zien we dat industrie systemen gingen produceren op basis van licentie en de licenties onder gebracht werden bij lege BV's Van begin af aan was er twijfel over de behaalde reductie. Een CDM rapport uit 2021 wakkerde dat aan. Vooral in de pluimvee en varkenshouderij werd op basis van een mineralen balans een enorm stikstofgat geconstateerd. Tegelijkertijd deed het CBS een niet wetenschappelijke data studie op basis van de verhouding N en P in mestmonster van diverse stalsystemen. Deze laatste twee onderzoeken worden veel in rechtszaken de door de MOB aangehaald om nieuwe projecten met emissie arme technieken onderuit te halen. WUR wilde in 2021/2022 de data studie van CBS valideren. Zij deden een data verzoek bij het bestuur van Zuivelnl om de KLW data base te gebruiken. Het benoemde bestuur van Zuivelnl (die geen verantwoording schuldig is aan de melkveehouders) besloot de database van de KLW te delen. Het resultaat had ik in concept in april hier al geplaatst en de minister gisteren middels de kamerbrief. Conclusie, de N/P methode is valide en de resultaten hebben inmiddels een wetenschappelijke significantie. De minister zegt nu dat dit geen gevolgen heeft voor bestaande stallen. Dat is onzin. Elke (onherroepelijke) vergunning waar de emissie arme huisvesting in opgenomen is, is vogelvrij en kan door de MOB met succes aangevochten worden op basis van een arrest nov 22. Directe gevolgen: Bedrijven die een nieuwe vergunning (moeten, IOV NB) aanvragen hebben direct problemen met hun al bestaande emissie arme huisvesting. Indirectie gevolgen: Onherroepelijke vergunningen met emissie arme huisvesting vogelvrij. En met de wetenschap van licenties in lege BV's en de grote risico's voor vergunningen had het benoemde bestuur zonder toestemming van de boer nooit deze data mogen delen!!!!! En zo kom ik bij mijn stelling: Zuivelnl en MOB hebben 1 ding gemeen, de ene onbedoeld, de ander bewust, maar ze dragen beide bij aan forse krimp in de melkveehouderij. En waar zit de verantwoordelijkheid in dit debacle? Procotolhouder I en W? Licentiehouders met lege BV's? Domme bestuurders? Misschien is het wat voor het benoemde bestuur van Zuivelnl om hun geweten schoon te poetsen en dat ze een bodemprocedure starten door de schade van de disproportionele last te verhalen...........

Advies aan kabinet: neem snel besluit over belasting op stikstof

Het kabinet moet snel een duidelijke keuze maken of boeren op termijn moeten gaan betalen voor de stikstof die ze uitstoten, stellen adviseurs in een rapport aan stikstofminister Christianne van der Wal. Het kabinet wil deze optie als stok achter de deur houden, zodat het niet over hoeft te gaan op gedwongen uitkoop. In plaats daarvan zouden boeren een stikstofbelasting betalen of rechten moeten kopen waarmee ze stikstof mogen uitstoten. De zogeheten 'doelsturing' door beprijzing, waarbij boeren zelf kunnen bepalen hoe ze stikstofdoelen halen of anders extra betalen, is volgens ABDTopconsult een 'effectieve en efficiënte manier om de stikstofuitstoot te verminderen'. Maar dan moet daar wel snel duidelijkheid over komen, stellen de adviseurs. Onzekerheid over doelsturing kan noodzakelijke ontwikkelingen die ervoor nodig zijn 'vertragen of zelfs blokkeren'. Voordat een belasting ingevoerd kan worden, moet er veel gebeuren: de handhaving moet op orde zijn en ook de informatie over uitstoot moet betrouwbaar zijn. De adviseurs geven verschillende opties, mocht het kabinet inderdaad willen sturen op afrekenbare doelen. Zo zouden boeren vlak bij kwetsbare natuurgebieden een maximale hoeveelheid rechten kunnen krijgen waarvoor ze stikstof mogen uitstoten. De maximale hoeveelheid daalt ieder jaar, waardoor de stikstofuitstoot afneemt. Iedere boer krijgt een individueel doel, op basis van rekenmodellen. Makkelijkere, maar onnauwkeurige methode Een grovere methode, maar makkelijker in te voeren, is een rechtenstelsel waar iedere boer hetzelfde doel heeft in plaats van een gepersonaliseerde opgave. In deze methode wordt ook niet alleen gekeken naar Natura 2000-gebieden, maar naar grotere regio's. Deze manier is makkelijker in te voeren, maar is minder nauwkeurig: ook boeren die het nu al goed doen, zouden erdoor geraakt kunnen worden. Wat ook kan, is belasting betalen voor iedere kilo stikstof die wordt uitgestoten. Hoe duur een kilo stikstof is, zou moeten afhangen van de locatie van het boerenbedrijf, stellen de adviseurs. Dit zou boeren een prikkel moeten geven om minder uit te stoten. Wel zou de belasting waarschijnlijk enkele keren aangepast moeten worden voordat het effect heeft: bij een te lage belasting incasseren boeren de extra kosten, bij een te hoge belasting komen boeren in de knel.

De media bericht één kant van het verhaal

Door Jaap Majoor, Afgelopen woensdagavond, 21.06.23 werd in Nieuwsuur uitgebreid het mislukte landbouwakkoord behandeld. Inderdaad heel jammer deze mislukking, want bij een akkoord was er misschien wat meer duidelijkheid welke weg je als boer moet inslaan voor de toekomst. De meeste boerenorganisaties waren al opgestapt en nu dus ook de LTO Regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren: Volgens Nieuwsuur was onze regering de boeren erg tegemoet gekomen door 20 % boven de waarde uit te betalen wanneer zij willen stoppen. Lijkt geweldig, maar er wordt niet bij verteld, dat alleen 20 % boven de boekwaarde van de gebouwen gegeven wordt. Iedereen die een bedrijf heeft, weet dat je op de gebouwen afschrijft. Dus stel je gebouwen staan voor € 200.000 te boek en je hebt 50 ha. Land met een waarde van 50 x € 80.000,- = € 4.000.000,-. De overheid betaalt je dan € 240.000,- plus een tegemoetkoming voor de sloopkosten, want je moet de gebouwen slopen. Verder mag je dan in heel Europa geen gelijkwaardig landbouwbedrijf meer beginnen, en de regering vestigt een voorkeursrecht op je grond, als je je grond verkoopt. Van de vergunningen, die je bedrijf heeft, lever je 85 % in. Dus als je grond niet geschikt voor akkerbouw is, wat veel grasland in Nederland is, kun je met de grond bijna niets meer doen en mag je blij zijn als iemand er dan nog € 50.000,- voor geeft. Dit betekent een verlies van 50 x € 30.000,- = € 1.500.000,- Dus de regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren. Erger nog, als je besluit niet mee te doen met de opkoopregeling en je wilt investeren, zegt de bank: sorry, jij zit in het gebied waar allerlei milieubeperkingen gelden, dus je komt direct in bijzonder beheer. Investeren is dan onmogelijk . Ook wordt je indirect door de overheid verplicht je productie te verlagen. Zo wordt doorgaan met je bedrijf bijna onmogelijk gemaakt. Dus heel logisch en terecht, dat de boerenorganisaties gestopt zijn met dit landbouwakkoord. Na de 2de wereldoorlog wilden wij geen honger meer hebben. Onder Mansholt werd daarom de voedselproductie zo gestimuleerd dat er iets overschot was, zodat de prijzen voor de consument laag waren en de boer wel een lage prijs voor zijn product kreeg, maar door de massa toch een inkomen. Nu is het precies omgekeerd. De boer krijgt zoveel regels opgelegd, dat hij steeds minder mag produceren. De boeren protesteren hiertegen, omdat zij met minder productie automatisch minder inkomen hebben. Immers willen zij hetzelfde inkomen behouden met een veel lagere productie, moet de prijs veel hoger worden. Voor de boeren, die het geluk hebben, dat zij volgens de kaarten van de overheid geen beperkingen krijgen opgelegd, gaat dit wel gebeuren. De stijging van voedselprijzen zullen enorm zijn en worden veroorzaakt door ons overheidsbeleid. Het nieuwe beleid van de overheid is immers gebaseerd op een enorme verlaging van de productie van onze Europese boeren. Dit in schril contrast tegen de enorme wereldwijde toename van het aantal mensen en een afname van het landbouwareaal. Het enig mogelijk gevolg is een enorme stijging van de voedsel prijzen. Door dit beleid van de overheid kunnen wij verwachten, dat de consument in de toekomst misschien wel meer dan 1/3 deel van zijn inkomen kwijt is aan voedsel. Voor een gezin met een laag tot gemiddeld inkomen zal gezond voedsel bijna niet meer te betalen zijn. Het verschil tussen armen en rijken zal steeds groter worden De mensen uit de derde wereld landen zullen voedsel helemaal niet meer kunnen betalen. Nu hebben wij al een vluchtelingen probleem, maar wat te denken als er miljoenen uitgehongerde mensen uit deze landen ook bij ons aankloppen. Laten wij hopen dat er politieke partijen zijn, die deze ingeslagen weg van onze politiek, zowel Europees als landelijk, kunnen stoppen. En dat terwijl de landbouw juist de oplossing voor ons milieu probleem kan zijn. Jaap Majoor

Tijd voor CDA om zich uit te spreken

Tijd voor CDA om zich uit te spreken RONALD PLASTERK COLUMNS Voor een goed werkende democratie is het cruciaal dat er partijen zijn die stevig verankerd zijn in de bevolking. Over de grote politieke kwesties strijden ze in de politieke arena, en periodiek kunnen de kiezers bepalen aan wie ze de macht toekennen. Nu is het probleem in Nederland dat de voormalige grote partijen hun eigen kiezers in de steek gelaten hebben. De PvdA heeft de arbeiders in de steek gelaten, het CDA de boeren, burgers, buitenlui en vissers, en de VVD de ondernemers en middenstanders. Als gevolg hiervan is de PvdA electoraal op sterven na dood, het CDA is vrijwel verdwenen (in de laatste peiling 7 zetels, kleiner dan de Partij voor de Dieren), en als Mark Rutte opstapt zal de VVD hetzelfde lot wachten. Het is al lang niet meer zo dat over de grote politieke kwesties tussen deze partijen in de politieke arena wordt gestreden. Klimaat, de macht naar Europa, migratie, stikstof, maar ook kleinere onderwerpen als de transgenderwet: er is consensus van GL tot en met VVD. Kluitjesvoetbal. Iedereen die iets anders denkt wordt wappie genoemd. Kiezen De kiezers zijn massaal weggelopen bij de partijen waar ze vroeger trouw op stemden. Die kiezers zijn helemaal niet extreemrechts, en ook niet wappie of tokkie, maar ze willen wel iets te kiezen hebben. Ze zijn duidelijk op zoek, en kijken per keer waar ze op stemmen. Bij de vorige Statenverkiezingen werd opeens FvD de grootste partij, dit keer was het BBB, en wie weet volgende keer Omtzigt. Het soepie, van GL tot en met VVD, ferm gesteund door de publieke omroep en de Volkskrant en NRC, doet elke keer zijn best de nieuwkomers af te serveren als extreemrechts, maar dat verandert niets aan het onderliggende probleem. Dat is dat de volksvertegenwoordigers van de voorheen grote volkspartijen hun kiezers niet meer vertegenwoordigen. Je krijgt soms het idee dat ze het begrip ’volksvertegenwoordiger’ al populistisch vinden. ’Wie denkt het volk wel dat het is?’ Deze week werd dat perfect geïllustreerd door het CDA. In het regeerakkoord staan op aandringen van D66 zeer vergaande afspraken over stikstof. Er is een ongekend hoog bedrag van 25 miljard euro in een fonds gestopt (wat in die mate in geen enkel ander land gebeurt), en de D66-woordvoerder (op wiens kamer deze week werd overlegd) wil dat de helft van alle boeren met het werk stopt. Er is inmiddels van veel kanten, bijvoorbeeld in het boek De Stikstoffuik van de fysicus en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers,effectief afgedongen op de plannen. Het gekke is dat de stikstofuitstoot de afgelopen dertig jaar met een factor drie is afgenomen en nog steeds dalende is, dus er is geen urgent probleem, en helemaal gek is dat de grensnormen voor stikstof bij onze buurlanden een factor duizend hoger liggen dan hier. Akkoord Nu wordt een regeerakkoord altijd in zeer kleine kring en onder hoge druk afgesloten, en er komen wel vaker rare dingen in (de laatste regering waar ik in zat, Rutte II, moest de sociale werkplaatsen sluiten, een krankzinnig idee dat gelukkig niet is doorgevoerd). Het hele land is onder de omgekeerde vlaggen gehangen tegen de stikstofplannen, de boeren wezen de plannen resoluut af, maar er is toch geprobeerd om tot een akkoord te komen. Deze week werd duidelijk dat de boeren en ook LTO – de meest bestuurlijke en minst activistische organisatie van boeren met de oude getrouwe CDA-man Sjaak van der Tak – het akkoord niet zullen steunen. Wat is de reactie van het CDA-Kamerlid Derk Boswijk die dit onderwerp in portefeuille heeft: „Bij elke transitie, ook in de landbouw, is het van groot belang dat de mensen zijn betrokken waar het over gaat. Als CDA geloven we in de kracht van het maatschappelijk middenveld. Het is daarom zeer teleurstellend dat LTO niet verder mee wil praten over het landbouwakkoord.” Zelfs de woordkeuze is frappant, het LTO wil niet meer ’meepraten over het landbouwakkoord’. Maar er is geen akkoord. Er is geprobeerd een akkoord te bereiken met de boeren, en dat is – niet verrassend gezien de onredelijkheid van de plannen – niet gelukt. Zalvend ambtelijk spreken over ’betrekken van mensen waar het over gaat’ is compleet andere taal dan zeggen: ’Wij zijn de partij van de boeren, burgers en buitenlui, dit zijn onze mensen. We willen ze niet betrekken, nee, wij zijn in de Kamer hun vertegenwoordigers en die van de gemeenschappen waarin ze leven, en voor ons zijn deze plannen nu van tafel. Ook als dat een kabinetscrisis betekent.’ Dat zou het CDA kunnen zeggen. De VVD zou dat overigens moeten zeggen over migratie, en de PvdA had het moeten zeggen over de pensioenwet. Het CDA staat voor een duidelijke keuze: zichzelf electoraal opheffen, of zich uitspreken tegen deze plannen, niet alleen uit zelfbehoud maar ook om op de lange termijn de democratie weer te laten werken. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1514407438/tijd-voor-cda-om-zich-uit-te-spreken

'Adema moet niet wachten op LTO-handtekening: leiderschap heeft geen pen en papier nodig'

'Adema moet niet wachten op LTO-handtekening: leiderschap heeft geen pen en papier nodig' Dit is een expertquote van Wouter Scheepens, directeur-bestuurder a.i. MVO Nederland U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: LTO stapt uit overleg over landbouwakkoord, overige partijen praten straks verder LTO stapt uit het overleg over het Landbouwakkoord. Tot zover de zoveelste poging van minister Adema om een breed gedragen akkoord te realiseren. Terwijl de handtekening van LTO helemaal niet per se nodig is voor de oplossing. Dat vereist namelijk vooral leiderschap. Het is de taak van de overheid om voor de gezondheid van zowel burgers, boeren, natuur als de economie te zorgen. Dat is nu geprobeerd door maar door te blijven polderen om iedereen mee te krijgen. Op een gegeven moment moet je echter ook de knoop kunnen doorhakken: dan maar zonder die ene handtekening. Stikstof en natuurbescherming staat niet voor niets al een paar decennia op de agenda. Dus, minister Adema: toon het lef dat je diep van binnen echt wel hebt – anders had je deze baan niet aangenomen. Stel duidelijke normen voor wat mogelijk is en ondersteun boeren die willen omschakelen naar natuurlijke landbouw. Want dat is de oplossing, in tegenstelling tot allerlei technologische snufjes die enkel zorgen voor nog meer schaalvergroting en efficiëntie, maar voor steeds minder boeren. Natuurlijke landbouw vereist daarentegen juist méér boeren die ook nog eens meewerken met de natuur. We kennen genoeg verhalen van boeren die de stap naar natuurlijke landbouw zetten of willen zetten. Ze kunnen dat zelf niet altijd financieel en administratief rondmaken en zijn op zoek naar lange-termijnzekerheid. En dus hebben we de hele keten nodig: we hebben immers met zijn allen dit systeem gebouwd, dan moeten we het ook met zijn allen oplossen. Van boer tot afnemer en financier. Bij MVO Nederland doen we dat al: we werken samen met een nationaal collectief van partijen met zowel financiële als maatschappelijke belangen bij het vergroten van de biodiversiteit, het herstellen van ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering. Ons collectief biedt de boer concrete hulp bij de omschakeling. Minister Adema, vergeet die handtekening van LTO en realiseer dat wat iedereen in ons land nodig heeft: landbouwbeleid dat goed is voor natuur, boer, burger én economie.

LTO STOPT MET LANDBOUWAKKOORD

Vanavond sprak LTO met een delegatie van het kabinet over de laatste bouwstenen om te komen tot een concept-landbouwakkoord. De inzet was, conform het advies van Johan Remkes: herstel van vertrouwen, het bieden van perspectief en op een realistische manier de doelen behalen. Dat is wat LTO betreft helaas niet gelukt. Alle partijen hebben maximaal hun best gedaan om tot een akkoord te komen. We hadden het graag zien lukken. We moeten echter nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden. Om die reden heeft LTO besloten te stoppen met het landbouw­akkoord. Natuurlijk hopen we dat de goede elementen die zijn bereikt niet in de prullenbak belanden. In algemene zin ademt het concept-landbouwakkoord een sfeer waarin doelen en verplichtingen voor de agrarische sector in beton gegoten zijn, inclusief de consequenties die volgen als agrariërs deze doelen niet halen. De inzet om boeren en tuinders daarbij te ondersteunen is helaas onvoldoende concreet om voor de toekomst op te kunnen bouwen. Tegenover harde verplichtingen stonden in de loop van het proces steeds meer goede intenties, maar van intenties kan een boer niet leven. Daarmee wordt de Nederlandse landbouw niet het perspectief geboden waar we binnen de context van een landbouwakkoord met elkaar naar zochten. Doelsturing Een harde randvoorwaarde voor LTO was een noodzakelijke systeemwijziging in de samenwerking tussen boeren en overheid. Van beleid met middelenvoorschriften vol ge- en verboden naar landbouwbeleid gericht op doelsturing voor boeren en tuinders. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Aan tafel was een oplossing in zicht om dit uit te werken via een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar vanuit vakmanschap en ondernemerschap zelf invulling aan te geven. Maar tegelijkertijd werd vanuit het kabinet ingezet op tal van nieuwe, sturende middelvoorschriften zoals een GVE- of graslandnorm, voer-, teelt-, gewas- en managementeisen. Inkomenszekerheid Om doelen te halen, moeten boeren en tuinders maatregelen nemen die tot hogere kostprijzen leiden voor ons voedsel. Maar in het winkelschap concurreren deze producten met buitenlandse producten die niet aan deze eisen hoeven te voldoen – en die dus goedkoper zijn. De noodzaak om te komen tot een ‘level playing field’ wordt benadrukt: dezelfde kwaliteitseisen voor binnen- én buitenlands voedsel. Feitelijk gezien is er echter helemaal géén level playing field. In dit akkoord kwam de toezegging niet verder dan een intentie om daarover op Europees niveau het gesprek aan te gaan. Daarmee ontbreekt een robuust verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders – terwijl dat de kern van een akkoord zou moeten zijn. Boeren kunnen hun economische toekomst niet afhankelijk maken van wensdenken zonder zicht op succes. Stikstofbeleid LTO heeft meermaals aangegeven dat er een koerswijziging op het stikstof­beleid moet komen om tot een breed gedragen landbouwakkoord te komen. Een akkoord kan niet op draagvlak rekenen onder boeren en tuinders zolang daarover geen duidelijkheid ontstaat. Richten we ons op 2030 of op 2035? Komt er een alternatief voor de KDW in de wet en de vergunningverlening? Wanneer worden de PAS-melders en interimmers gelegaliseerd? Daarover konden we op dit moment geen afspraak met het kabinet maken. Tenslotte LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Als LTO balen we dat het niet is gelukt. We willen samenwerken en oplossingen vinden, dat zit in onze aard. De inzet van minister Adema en het kabinet hebben we erg gewaardeerd. Perspectief vraagt om ruimte om de omslag te kunnen maken. De durf om vertrouwen te hebben in het vakmanschap en ondernemerschap van een sector. Borging van alle natuur- en klimaatdoelen is belangrijk, maar domineren dermate eenzijdig dat een gesprek over de strategische waarde van voedsel, een leefbaar platteland en de immateriële waarde van boeren en tuinders ondergeschikt blijft.”

kanniewaarzijn


Topics
0
Reacties
370
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering