Groen licht voor EU-natuurherstelwet:  Oostenrijk stemt toch voor

De veelbesproken natuurherstelwet komt er toch. De wet leek op de plank te blijven liggen door gebrek aan steun van de EU-landen, maar die hebben maandag alsnog ingestemd. De wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, die moet helpen de aantasting van de natuur te stoppen, geldt als het belangrijkste overgebleven onderdeel van de zogenoemde Green Deal. De EU begon vijf jaar geleden voortvarend met die klimaat- en milieuplannen, maar die stuiten inmiddels op veel weerstand in politiek en samenleving. Onder druk van bijvoorbeeld boerenprotesten trokken EU-landen hun steun voor de natuurherstelwet in. Ook het Nederlandse kabinet, na te zijn teruggefloten door de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Afgezwakt De natuurherstelwet ging daardoor voorlopig de ijskast in. Ook al was die inmiddels flink afgezwakt, en hadden het Europees Parlement en de EU-landen in eerste instantie met die verwaterde versie ingestemd. De kansen voor de wet leken verkeken door de groeiende weerstand en het aanstaande aantreden van Hongarije, dat weinig opheeft met klimaat- en milieubeleid en in juli EU-voorzitter wordt. ‘Haagse coalitie in problemen als natuurherstelwet er komt’ Een groene Oostenrijkse milieuminister heeft de kansen echter doen keren. Minister Leonore Gewessler wilde zich lang van stemming onthouden, waardoor de voorstanders nipt steun tekortkwamen. Gewesslers conservatieve coalitiepartners en de deelstaten wilden de wet niet steunen. Maar ze besloot dat op eigen houtje toch te doen, ook al dreigde haar regeringsleider naar de Europese rechter te stappen.

Waarom boeren baat hebben bij Bitcoin

(Vrijwaring: Ik ben zelf geen boer, maar wel opgegroeid in een agrarisch dorp) ## Introductie ## In deze post beschrijf ik twee redenen waarom boeren baat kunnen hebben bij Bitcoin. Ik hoop hiermee je interesse te wekken voor dit onderwerp en zal zoveel mogelijk vragen hier beantwoorden. ## Reden 1: Bescherm je koopkracht ## Inflatie en koopkracht zijn veelbesproken onderwerpen. Alles wordt duurder, en dat merken we allemaal. De overheid geeft veel redenen voor de inflatie, maar wijst zelden naar zichzelf of de centrale banken. Rond 1950 kon een gemiddelde boer 2-3 mensen voeden; in 2020 waren dat er 150-200. Boeren zijn veel efficiënter en productiever geworden. Hierdoor is het aantal boeren gedaald van 15% van de bevolking in 1950 naar 1,5% in 2020. Ondanks deze enorme efficiëntie moeten veel boeren doorwerken tot hun AOW-leeftijd om rond te komen. Naast dat er iemand moet zijn om het bedrijf over te nemen, kunnen de meeste boeren simpelweg niet eerder stoppen omdat ze dan niet genoeg cashflow hebben om een welvarend leven te leiden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de waardevermindering van de euro. Sparen wordt minder lonend omdat de koopkracht van geld op de bank afneemt. De belangrijkste reden dat de koopkracht van de euro daalt, is het financiële (wan)gedrag van centrale banken en overheden. Sinds 2020 hebben centrale banken (zoals De Nederlandsche Bank) grote hoeveelheden geld bijgedrukt om de kosten van de coronaperiode te dekken. Dit heeft de geldvoorraad in 2,5 jaar met 25% doen toenemen wat direct in relatie staat met de toegenomen inflatie. De overheid blijft geld uitgeven, wat de lasten voor de bevolking verhoogt. Deze lasten worden voor een groot deel verhuld in inflatie. Dit werkt als volgt: 1. De overheid leent geld. 2. De overheid kan de lening niet afbetalen met belastinggeld. 3. De overheid laat kosteloos geld bijdrukken om de lening af te betalen. 4. De bevolking krijgt te maken met inflatie. Inflatie is een verborgen vorm van belasting. Bij 2% inflatie, het doel van centrale banken, verliest je geld in 35 jaar de helft van zijn koopkracht. Heb je in je jonge jaren hard gewerkt voor je oude dag, dan blijft daar nog maar de helft aan koopkracht van over. 10% inflatie? Dan is je koopkracht in zeven jaar gehalveerd. Hoe helpt Bitcoin hierbij? Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins zijn, waarvan 94% (juni 2024) al is vrijgegeven. De rest komt vrij via een bekend schema. Dit staat in sterk contrast met de onbekende en ongeremde geldvermeerdering door centrale banken. Dit betekent dat als je een bitcoin hebt, je altijd jouw-bitcoin/21miljoenste deel bezit. Bij de euro wordt jouw deel van de geldvoorraad continu kleiner door het bijdrukken. Sinds het ontstaan in 2009 heeft Bitcoin een sterke koopkrachttoename laten zien, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 50%. Dit betekent dat alles goedkoper wordt als je het in Bitcoin uitdrukt. Kostte een gemiddeld huis in 2020 nog ~40 bitcoins, in 2024 is dat ~10 bitcoins. Boeren die sparen in Bitcoin zullen hun koopkracht zien toenemen (mits Bitcoin blijft doen wat het tot nu toe heeft gedaan). ## Reden 2: Gebruik geld dat niet afhankelijk is van overheden en centrale banken ## We zijn gewend dat de overheid en centrale bank ons geld (de euro) beheren, maar tot 1900 was dit niet zo. Moeten geld en staat net zoals kerk en staat gescheiden worden? Boeren worden beïnvloed door overheidsbeleid, en de laatste jaren zijn de protesten tegen dit beleid toegenomen. Wat gebeurt er als je geld gebruikt dat onder controle staat van de partij waar je tegen protesteert? In Canada, waar het politieke klimaat en de vrijheid als vergelijkbaar worden gezien met Nederland, vonden in 2022 de truckersprotesten tegen coronamaatregelen plaats. De overheid en banken namen de drastische maatregel om bankrekeningen te blokkeren, niet alleen van protestanten, maar ook van mensen die doneerden. Zo verloren mensen in één klap toegang tot hun geld en konden ze hun dagelijkse kosten niet meer dekken. In 2024 heeft de Canadese rechtbank deze bankblokkades illegaal verklaard. Hoe konden mensen toch geld uitwisselen? Bitcoin. Omdat Bitcoin niet beheerd wordt door een centrale partij, kon het wel gebruikt worden. Decentrale technieken zoals Bitcoin zorgen ervoor dat overheden niet totalitair kunnen worden, omdat ze geen controle kunnen uitoefenen. Bitcoin is voor iedereen, en niemand kan je stoppen als je het wilt gebruiken. Als dit in Canada zo makkelijk kon gebeuren, waarom dan niet ook in Nederland? En zou je je niet moeten beschermen tegen dergelijke situaties? ## Afsluitende woorden ## Hopelijk heb ik je interesse gewekt om verder te leren. Je werkt ongeveer 80.000 uur in je leven, dus het is zeker de moeite waard om een paar uur te besteden aan het begrijpen van het geld waar je zo hard voor werkt. Meer weten? Lees verder op 'SatsVault' voor een korte introductie of lees een goed boek: - Het Kleine Bitcoinboekje: Waarom Bitcoin belangrijk is voor je vrijheid, financiën en toekomst - De Bitcoin Standaard: Het Decentrale Alternatief Voor Centraal Bankieren - De Fiat Standaard: Schuldenslavernij als alternatief voor de menselijke beschaving - Fiat Food: Why Inflation Destroyed Our Health and How Bitcoin Fixes It Op zoek naar een specifiek onderwerp? Laat het weten.

De wolf kan zich thuisvoelen in heel Flevoland, blijkt uit onderzoek

De wolf voelt zich in heel Flevoland thuis als het niet te veel eisen stelt aan de leefomgeving. Stelt het roofdier wel strenge eisen aan de habitat, dan voelt het dier het meest op zijn gemak in Zuidoost-Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen University en Research. De onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit gekeken naar het potentiële leefgebied van de wolf. Dat deden ze onder meer door te kijken naar het leefgebied van de wolf in Duitsland en die te vergelijken met de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld als het gaat om bosrijke omgevingen, het aanbod van prooidieren en het aantal mensen dat in een bepaald gebied woont, werkt of recreëert. Meer wolven Op dit moment leven in Nederland zeven roedels op de Veluwe, één in Drenthe en één overlappend in Drenthe en Friesland. Dat aantal kan volgens wetenschappers oplopen tot ergens tussen 23 en 56 roedels. Populaire leefgebieden zijn vooral het noorden en oosten van het land, inclusief de Utrechtse heuvelrug en het oosten van Noord-Brabant. Niet iedereen zal blij zijn met de definitieve komst van de wolf naar Flevoland. Zo werden in maart van dit jaar vier schapen doodgebeten bij een schapenhouderij bij Dronten. Dat bleek ook definitief uit DNA-onderzoek dat daarna werd gehouden. Meer Nederlands onderzoek Omdat de gegevens vooral afkomstig zijn van onderzoek naar Duitse wolven, pleiten de wetenschappers voor verder onderzoek naar het leefgebied van wolven in Nederland. Bijvoorbeeld door meer DNA- en sporenonderzoek te doen. De politiek zou dan vervolgens met beleid moeten komen 'dat zich focust op de relatie tussen mens en de wolf en de terugkeer van de wolf in Nederland'.

Boeren met Toekomst wil kunstmestruimte inruilen voor dierlijke mest

De nieuwe coöperatie Boeren met Toekomst vindt dat de mestregels niet aansluiten bij de praktijk. Ze wil de kunstmestruimte binnen de stikstofgebruiksnormen inwisselen voor dierlijke mest. „Hoe we dat willen doen, vertellen we alleen aan de leden.” Ondanks het goede inkuilweer was de informatieavond over de coöperatie Boeren met Toekomst maandag in zaal Radstake in Varsseveld (GD) druk bezocht, vertelt Mark Rood, melkveehouder in Holten en voorzitter van de nieuwe coöperatie. Het samenwerkingsverband is ontstaan uit een aantal naar eigen zeggen fanatieke trekkergroepen. „We zijn het niet eens met het bemestingsverhaal van de politiek”, vertelt Rood. „Veel melkveehouders komen door de hoeveelheid mest die ze moeten afvoeren financieel onder druk te staan. We willen de samenwerking in de sector weer terugbrengen. We krijgen vaak te horen ‘alweer een nieuwe landbouworganisatie’, maar andere partijen doen dat in onze ogen te weinig. We gaan niet meer zwichten voor de politiek”, klinkt het strijdvaardig.

Wenspolitiek - Opinie Jan Huitema

Opinie Jan Huitema Europarlementariër Mijn mandaat in het Europees Parlement loopt ten einde. Met veel genoegen kijk ik terug op tien jaar Brussel, waar ik veel heb bereikt voor de land- en tuinbouwsector. Toch zijn de laatste maanden bitterzoet. De uitdagingen waar de landbouw en vooral de melkveehouderij op dit moment mee te maken hebben, zijn ongekend. Het doet pijn dat, na jaren inzet voor een beter mestbeleid, de sector afstevent op een ramp. Ik heb mij er altijd voor ingezet om de Europese Nitraatrichtlijn aan te passen en de gebruiksnorm voor dierlijke mest te schrappen. Wetenschappelijk gezien is de aanname in de Nitraatrichtlijn, dat dierlijke mest een hoger risico op uitspoeling van nutriënten heeft dan kunstmest, achterhaald. Bovendien is de kunstmestindustrie een van de grootste verbruikers van aardgas en uitstoters van CO2. Politiek gezien is het lastig om een bestaande richtlijn open te breken, dus als tussenstap wilde ik het gebruik van renure boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest toelaten. Geen wetenschappelijk, maar politiek perspectief Dit is niet vanuit wetenschappelijk, maar puur vanuit politiek oogpunt tegengehouden. De reden: Nederland heeft de hoogste veedichtheid van de gehele EU. De Poolse landbouwcommissaris Wojciechowski tweette al snel na zijn inauguratie in 2019 dat de Nederlandse landbouw te intensief is en de boeren in Polen wegconcurreert. De post als milieucommissaris werd gegund aan de enige Eurocommissaris uit de GroenLinks-familie, Virginijus Sinkevičius. Bovendien heb ik de architect van de ‘Green Deal’ en de ‘Farm to Fork’, de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans, nooit betrapt op enige inzet voor aanpassing van de Nitraatrichtlijn of voor renure. In al die jaren dat ik in Brussel werkte, vond ik dat de Europese Commissie een constructieve houding aannam voor uitdagingen in de verschillende lidstaten. Ik ben daarom onaangenaam verrast dat Eurocommissaris Sinkevičius de deur zo hard dichthoudt. Het is in mijn ogen onmenselijk dat een sector binnen 1,5 jaar meer dan 30% omzet moet inleveren en daarnaast nog extra kosten moet maken voor de aanschaf van kunstmest. Het verdwijnen van de derogatie leidt daarnaast alleen maar tot verdere intensivering van de sector. Dit lijkt mij, zeker voor een groene Eurocommissaris, niet gewenst. Ik vraag mij af of Nederland weer bij de Europese Commissie aan de onderhandelingstafel kan komen voor een nieuwe derogatie. Dat zou in mijn optiek alleen kunnen als Nederland niet alleen iets uit Brussel komt halen, maar ook iets wezenlijks komt brengen. Dat laatste gaat hoe dan ook veel pijn doen. Bron: https://www.boerderij.nl/landbouw-stevent-af-op-ramp

Stort onze democratie in ?

Door Jaap Majoor Laag Zuthem, Kenmerk democratie; Een democratie wordt gekenmerkt door overleg met elkaar. Je bent het niet altijd eens met elkaar, maar door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, kom je er, door ieder wat water bij de wijn te doen, samen uit. In ons land zijn inmiddels 2 groepen ontstaan, die zo sterk van mening verschillen, dat overleg geen zin meer heeft. De één zegt het is wit, de ander zegt zwart. Beiden zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze geen duimbreed toegeven, dan heeft overleg weinig zin. Als je op je telefoon zoekt naar iets, onthoud je telefoon, waar je interesses liggen en geeft je steeds informatie over dat onderwerp. Door deze éénzijdige informatie wordt de bubbel, waar wij in leven nog extra versterkt. Kortom wanneer er geen overleg en luisteren naar elkaar meer mogelijk is, stort de democratie in. Er worden dan geen beslissingen meer genomen en het land is stuurloos. Waar we nu inmiddels duidelijk naar op weg zijn. De ene kant noemt zich links en wat over blijft wordt automatisch rechts genoemd. WNL op zondag Tot mijn verbazing was gisteren Jesse Klaver bij WNL op zondag. Hij beweerde, dat wij met elkaar moesten overleggen. In plaats van overleggen met elkaar, deed hij alleen maar modder gooien naar de mensen, die het niet met hem eens zijn. Zo schilderde hij al zijn tegenstanders af, als aanhanger van Poetin. Ik ben volgens hem dus ook een aanhanger van Poetin, wat overigens zeker niet het geval is. Sterker nog, ik neem het Jesse Klaver kwalijk, dat hij mij een aanhanger van Poetin noemt. Als voorbeeld de agrarische sector Boeren hebben op allerlei manieren geprobeerd uit te leggen, wat niet klopt aan het stikstofbeleid en de staat van onze natuur door middel van allerlei rapporten, die bewijzen dat het niet aan de landbouw ligt. De linkse politiek en de natuurinstanties zouden juist nu open moeten staan voor een gesprek, maar zeggen alleen keihard: wat jullie zeggen is niet waar, geen overleg is mogelijk (democratie?) en het gesprek is afgelopen en dat terwijl zij, de linkse politiek, zich alleen maar baseren op aannames. Boeren wordt eens verstandig en steek de koppen bij elkaar. Neem enkele goede advocaten in de arm met verstand van zaken. Span gezamenlijk een rechtszaak aan tegen de overheid en de EU. Dan maar eens zien of de waarheid boven tafel komt, want de tijd van overleg is voorbij door de te sterke polarisatie van onze samenleving. Jaap Majoor Laag Zuthem

Protesterende boeren die afval dumpten op A7 moeten 35.000 euro betalen

Het Openbaar Ministerie wil 35.000 euro zien van zes boeren die in 2022 wegblokkades opwierpen en afval dumpten bij protesten op de A7 in 2022. 'Het is onredelijk de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten. Er moet een krachtig signaal komen dat dit niet wordt getolereerd.' Zes verdachten stonden vandaag terecht bij de rechter, die in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden geacht voor de wegblokkades en afvaldumpingen in Frieschepalen (A7 rijrichting vanuit Drachten naar Groningen) op 28 juli 2022 en in Marum (bij de oprit A7) op 1 augustus 2022. Afval dumpen en in brand steken Een 32-jarige man uit Augustinusga (Friesland), een 33-jarige man uit Kornhorn, een 21-jarige man uit Opende en een 29-jarige vrouw uit Oldehove worden verdacht van het dumpen van afval op de afrit en tussenberm van de A7 ter hoogte van Frieschepalen, het opzettelijk versperren van de weg en het stichten van brand. Bij de dumpingen op de oprit naar de A7 ter hoogte van Marum zijn wat het OM vier verdachten rechtstreeks betrokken. Het gaat hierbij ook om de 33-jarige man uit Kornhorn en de 21-jarige man uit Opeinde, en daarnaast een 22-jarige man uit Gorredijk en een 52-jarige man uit Opende. Zij worden in wisselende samenstelling verdacht van het versperren van de weg, het dumpen van afval en het in brand steken daarvan. Geld voor Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft zich als wegbeheerder gevoegd als benadeelde partij en heeft een vordering ingediend. De officier van justitie is van mening dat het onredelijk is de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten als het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de schade. 'Het gaat om forse bedragen en dat zal problemen opleveren voor de verdachten, maar het is meer dan redelijk dat men opdraait voor de kosten', aldus de officier. Voor Marum gaat het om een schadebedrag van bijna € 17.000,-- en voor de schade bij Frieschepalen vindt de officier een bedrag van ruim € 18.000 euro toe te wijzen.

Dronten - Landbouwminister Adema tegen studenten in Dronten: "Ik voel me niet demissionair"

"Ik zie boeren die gaan omvallen." Dat zei demissionair landbouwminister Piet Adema tegen studenten van Aeares Hogeschool Dronten. De minister was uitgenodigd om op de hogeschool met studenten in gesprek te gaan over hun toekomst. Zijn boodschap was daarentegen niet pessimistisch. Hij moedigde de studenten juist aan om hun opleiding in Dronten af te maken en wanneer het kan om verder te studeren. Het gesprek tussen de studenten en de minister vond plaats in een lokaal dat was ingericht als TV-studio. Met zo'n honderd studenten in het publiek en de minister als gast op een podium in een leren fauteuil. Het gesprek werd geleid door Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst, een vakblad voor boeren en tuinders. De setting leek op het tv-programma Collegetour. Het werd in dit geval College Boer genoemd en zal binnenkort via YouTube te bekijken zijn. Problemen zijn niet demissionair Het gesprek ging onder meer over onderwerpen waar de landbouwsector stuk op loopt zoals het mest- en stikstofbeleid. Daar ziet de minister dat bedrijven het niet gaan redden. En dat is niet het enige. "De problemen met de visserij wil ik ook benoemd hebben", sprak hij. Als minister van een demissionair kabinet kan hij geen nieuw beleid en nieuwe regels maken die gunstiger zijn voor de gehele sector. Daar legt hij zich niet bij neer liet hij de studenten weten. "De problemen zijn niet demissionair en daarom voel ik mij ook niet demissionair." Maar veel kan hij nu niet doen. Behalve dan de verhalen die hij heeft gehoord en de zorgen die er zijn overdragen aan een nieuwe minister.[image:https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/pictures/B97732B66B3A920BC1258AE40076A7B920240318_152448_56A97D05E7264EB7C1258AE40076A7CC.jpg]"Toonaangevende tuinbouwtechnieken "Mijn vraag ging over de toonaangevende positie van Nederland in de wereld op het gebied van tuinbouwtechnologie", zegt een studente. "Hoe kunnen we deze leidende rol behouden?", wil ze weten. Over het antwoord is ze tevreden. De minister vertelde dat hij zich actief bezig houdt met nieuwe technieken in de tuinbouwsector. Hij verwacht niet dat Nederland de wereldpositie zomaar zal verliezen. Jonge tuinders die zich voor deze sector blijven inzetten zijn volgens de minister nog steeds hard nodig. Rustig Ondanks de grote zorgen die in de vragen van de stunten klinken bleef de sfeer rustig en heel beheerst. Geen hoogoplopende emoties of felle discussies en ook geen spandoeken met harde leuzen. De studenten waren juist vereerd dat de minister de moeite nam om naar hun school te komen om met ze in gesprek te gaan.[image:https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/pictures/240318_CollegeBoer1_453EF0B0DE7E091DC1258AE400787E50.jpg]"Het ging wel prettig, de studenten hadden goede vragen", zegt Esther de Snoo. Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseren College Boer al zo'n drie jaar. Het idee daarachter is om studenten die midden in hun opleiding en ontwikkeling zitten in contact te brengen met mensen waar ze normaal gesproken niet zo snel mee in contact komen. Dat ze persoonlijk de landbouwminister vragen konden stellen zagen ze dan ook als een buitenkans. "Ik vond het mooi", zegt de minister Piet Adema over de gesprekken die hij voerde met de studenten. Hij kan zich goed voorstellen dat jongeren zich afvragen of er nog een toekomst is voor de land- en tuinbouw in Nederland. "Kan ik nog wel het bedrijf van mijn ouders overnemen?" Maar ook "zijn we nog gewenst in Nederland?" Wat de huidige minister betreft zeker wel. Maar ook dat is straks aan de nieuwe minister van landbouw.

kanniewaarzijn


Topics
0
Reacties
370
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering