We laten ons niet in de klompen zeiken

Door Jack Rijlaarsdam, Beste mensen, het was weer een roerige week. De Corona maatregelen werden aangescherpt en het aantal sterfgevallen blijft maar oplopen. Het registratiesysteem voor de stikstofreductie van de bronmaatregelen (verlaging snelheid, sanering varkens en toekomstige voermaatregelen) werd gepubliceerd. Oud nieuws want deze wet ging in december al door de twee Kamers, maar het bracht toch onrust. Eigenlijk staan er weinig schokkende zaken in, maar er is wel ruimte om er later vervelende maatregelen aan op te hangen. Afgelopen woensdag lekte een brief uit waarin stond dat de provincies en minister Schouten van plan waren concluderende besluiten te nemen over verleasen en extern salderen van stikstof. Landelijk vanuit het Landbouw Collectief en ook in onze eigen provincie zijn we al ruim vier maanden in gesprek om hier voorwaarden aan te stellen. Wij eisen dat alle vergunningen op orde worden gebracht, dat onze stikstof niet door kapitaalkrachtige industrie kan worden weggekocht en dat er door goede registratie niet onnodig ontwikkelruimte verdwijnt. In het voorstel dat minister Schouten en de provincies wilden bespreken werd over dit alles niets vermeld. In feite ging men vier maanden terug in de tijd, alsof er geen gesprekken waren geweest. In een brief hebben wij daarom aangegeven dat dit voor ons onacceptabel is. Ook door andere provinciale collectieven en het Landbouw Collectief zijn brieven verstuurd. Door deze druk heeft men de besluitvorming uitgesteld en toegezegd eerst in overleg te gaan met de provinciale collectieven. Dat lijkt positief, maar blijkbaar is men dan het overleg van de afgelopen vier maande alweer vergeten. Een ambtenaar trekt om 17:00 uur de deur achter zich dicht, het is werk. Voor ons draait het om ons bestaansrecht. Voorlopig gaan we dus het gesprek weer aan, maar als de provincie echt vier maanden terug wil in de tijd, dan doen wij dat ook: trekkers voor de deur van het provinciehuis! We laten ons niet in de klompen zeiken, wordt zeker vervolgd. Boeren in Actie Noord-Holland, Jack

Waarschuwing: plaats niet zomaar #Coronaberichten

[b]Update[/b] Hetzelfde geldt ook voor complot theorieën en andere misinformatie die inspelen op de onderbuikgevoelens van mensen die het misplaatste gevoel hebben dat alles om hun heen georkestreerd is en dat zij als enige de broncode van de Matrix zien. We hebben hier de afgelopen alle alu-hoedje verschijnselen langs zien komen. Chemtrails, de platte aarde, holocaust denials, de Bilderberg groep, etc. Al deze berichten worden verwijderd. Er zijn andere sites waar je naar hartelust een nieuw wereldbeeld aan elkaar kunt fantaseren. Doe daar lekker je best. ---- Originele post: Ik roep iedereen op om hier alleen Corona informatie van betrouwbare bronnen naar elkaar te versturen, en niet zomaar elk bericht hier en op andere plekken te plaatsen en of door te sturen. "Denk na over de berichten die je ontvangt, want niet alles dat je toegestuurd krijgt over het coronavirus zal correct zin". "Verifieer de feiten bij andere betrouwbare, officiële bronnen of factcheckers. Als je niet zeker bent of iets waar is plaats het dan niet. Er zullen Prikkers zijn die dit censuur en heel dom en onverstandig vinden. Wij denken daar anders over, we zijn op dit moment alleen gebaat bij zoveel mogelijk correcte informatie. Vage complot theorieën die mensen of organisaties beschuldigen zijn hier niet toegestaan en indien geplaatst zullen wij die zonder discussie zo spoedig mogelijk verwijderden en de plaatser daarvan blokkeren voor verdere deelname op het Prikkebord. Wij hopen op jullie begrip. Co en Tinus

Dirk Bruins: ‘Discussie over stikstofcijfers helpt niet’

‘Discussies over de bijdrage van de veehouderij aan de stikstofdepositie, werken in zekere zin tegen ons.’ Dit stelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins in een interview in Veeteelt. Landbouw Collectief ‘Natuurlijk is het belangrijk dat de lasten van de stikstofproblematiek niet onevenredig worden afgewenteld op de veehouderij’, legt Bruins uit. ‘Maar in de media wordt nu het beeld geschetst dat boeren met eigen berekeningen proberen hun straatje schoon te vegen om niets te hoeven doen. Het tegendeel is waar. Het Landbouw Collectief heeft zelf maatregelen aangedragen om de ammoniakemissie terug te dringen. Dat heeft geen enkele andere sector gedaan. Wij lopen niet weg voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, benadrukt hij. Brede steun Bruins gaat in het interview ook in op de kritiek die klinkt op LTO. ‘Dat raakt me’, bekent hij. ‘Maar als ik hierover met leden in gesprek ga, merk ik dat we nog steeds brede steun hebben. Discussie over het ledenaantal van LTO vind ik niet zo interessant, ook al is al jaren een ruime meerderheid van de agrarisch ondernemers bij ons aangesloten. Het gaat om wat we bereiken voor de agrarische sector in Nederland’, vindt de LTO Noord-voorzitter. Anderen nodig Om de belangen van boeren en tuinders effectief te behartigen is het volgens Bruins noodzakelijk om coalities te zoeken en compromissen te sluiten. ‘De agrarische sector is helaas niet meer zo invloedrijk dat we zonder hulp van anderen onze mening kunnen doordrukken. Natuurlijk kun je roepen dat iedereen naar jou moet luisteren. Maar dan raak je je invloed kwijt en geef je de politiek vrij spel om beslissingen te nemen.’ Het volledige interview met LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is te lezen in het eerste maartnummer van Veeteelt. De nieuwe Veeteelt ligt eind deze week in de brievenbus.

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, wie heeft er mandaat van de boeren!

https://www.nu.nl/geldzaken/6033531/akkoord-over-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zzpers.html Ook hier informatie. Gezien het feit dat ook LTO bij de onderhandelingen aanwezig was voor een eventuele verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, vraag ik mij af of landbouw vrijgesteld is. Iets wat in een andere topic betwist wordt. Maar in hoeverre mogen partijen namens mij/ons onderhandelen. Ik heb geen toestemming geven, in ieder geval. Zuivelnl was ook zo´n gedrocht wat nu in ieder geval weer binnen zijn proporties is teruggebracht. Wat gaan we met de rest doen? Wordt het niet tijd dat alle belangenorganisatie door een onafhankelijke register accountant tegen het licht gehouden wordt. In hoeverre vertegenwoordigd een LTO nog de melkveehouderij. Zo ook met de DDB en de NMV. En wat is de organisatie graad. Dit gaat zo niet meer. Er wordt maar namens mij gepraat en besloten. Maar niemand weet of de betrokken organisatie rechtmatig bezig zijn. Er zijn in Europa regels afgesproken mbt tot organisatie graad en het mogen onderhandelen namens. Maar niemand controleer ze. Dat is afgelopen! Dus elke organisatie verplichten om jaarlijks een rapportage te laten uitvoeren door het SRA. Dan wordt duidelijk waar een ieders mandaat ligt!

Wie niet voor ons is, is tegen ons…

[b]Farmers Defence Force riep het CDA afgelopen week op om uit de regering te stappen. Melkveehouder Bennie Stevelink denkt dat het boerenbelang juist is gediend bij een middenpartij. OPINIE BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN TWENTE[/b] Lang geleden las ik een boek over de Rote Armee Fraktion, een extreem linkse terreurgroep die in de jaren zeventig Duitsland teisterde. Ze hadden als slogan 'wie niet voor ons is, is tegen ons'. De leiders bepaalden het standpunt dat je moest volgen, zonder nuance. Deze manier van denken vormt de basis van een totalitaire staat. Een staat waar slechts één mening kan bestaan. Iedere afwijking daarvan betekent dat je een vijand bent. Wit of zwart en niets ertussenin. In een democratie kunnen meerdere meningen bestaan, waarbij besluiten worden genomen door consensus te zoeken. Een goed functionerende democratie is geen dictatuur van de meerderheid maar zoekt, zoals gezegd, consensus. Het vereist dat je andere meningen respecteert en daar constructief mee kunt omgaan. [b]Gevaarlijke ontwikkeling[/b] Wat het voorgaande betreft zie ik in Nederland een gevaarlijke ontwikkeling. Farmers Defence Force (FDF) en Forum voor Democratie (FvD) eisen allebei volledige aansluiting bij hun standpunt, anders ben je 'links' en dus een vijand. Zelfs het CDA en VVD worden consequent als linkse partijen betiteld. Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden Zowel in politieke keuzes als in het belang dat wordt gediend zijn FDF en FvD zo met elkaar verweven, dat ik ze in één adem noem. Vaak is niet duidelijk of het gaat om het boerenbelang of om de positie van fractievoorzitter Thierry Baudet. Zo wordt geëist dat het CDA 'de stekker uit het kabinet trekt' en een coalitie met FDF/FvD vormt. https://www.youtube.com/watch?v=_o5WiMggYYc Het CDA heeft dit bij monde van Maurits von Martels van de hand gewezen. En terecht! Het CDA heeft recht op een eigen standpunt en afweging. Het zou voor het CDA regelrechte zelfmoord betekenen en mogelijk ook voor de boeren. Een groot deel van de CDA-stemmers voelt zich niet thuis bij extreem rechts en zal het CDA aan de linkerkant verlaten als de partij opschuift naar rechts. [b]Linkse meerderheid[/b] Hierdoor kan bij de volgende verkiezing een linkse meerderheid ontstaan die over de boeren heen walst. Het zal verdere polarisering en spanning in de samenleving veroorzaken. Om een linkse meerderheid te voorkomen, is het heel belangrijk dat een middenpartij ook een middenpartij blijft. Dat is het CDA bij uitstek. De gemiddelde CDA-stemmer hecht belang aan voedselzekerheid door een goed ontwikkelde eigen landbouw. Voedsel dat voor de laagstbetaalden betaalbaar is. De mensen die hier geen belang aan hechten, stemmen GroenLinks. Tegelijk zal de gemiddelde CDA-stemmer ook belang hechten aan goed rentmeesterschap van de aarde. Er zijn mensen die hier geen belang aan hechten, die stemmen FvD. De CDA-stemmer probeert voedselzekerheid te combineren met goed rentmeesterschap, hoe moeilijk dat ook is. Hij voelt zich niet thuis bij FvD of GroenLinks. [b]Aanval op CDA en VVD[/b] Het valt mij op dat FDF/FvD hun aanvallen vooral richten op het CDA en VVD en niet op D66 of GroenLinks. Deze laatsten staan toch veel verder van hen af? Waarom richten ze zich daar niet op? Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden. Geen consensus, maar alles wat afwijkt van hun eigen standpunt elimineren. Het CDA en VVD kunnen als middenpartijen verbinden en tot consensus komen met andere partijen. Dat wordt door FDF/FvD blijkbaar als een bedreiging gezien. Zij willen geen consensus, maar volledige schikking naar hún standpunt.

19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit. Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers? “Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen. Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten. MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!! Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers. En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST. - De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST. - Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST. 19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten. En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. [b]Dus dat gebeurt niet!!![/b] FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag. Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los! Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there! Bestuur FDF 13 februari 2020

Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’

De vergunningsaanvraag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde verloopt een stuk moeizamer dan voorgaande jaren. Reden: het megafestival in de Achterhoek moet voor het eerst de stikstofuitstoot van met name de crosswedstrijden compenseren. ,,Stil zitten en niks doen is geen optie”, weet stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Johan Vollenbroek is kenner bij uitstek van de stikstofdiscussie in Nederland. De Zwarte Cross staat volgens hem voor een uitdaging. ,,Het festival moet de uitstoot compenseren van al die rondracende creaties. De vraag is hoe. Ik verwacht dat ze in de Achterhoek creatief genoeg zijn om een oplossing te vinden.” Maar volgens Ten Zijthoff is het nog lang niet zover. ,,Of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke, daar zijn we nog helemaal niet. De regels zijn inderdaad veranderd, maar dat betekent niet dat het festival op losse schroeven staat. Al jaren zijn er activiteiten op het evenemententerrein in Lichtenvoorde, ook voordat het Korenburgerveen Natura2000-gebied werd. Die geschiedenis is ook relevant”, zegt hij. ,,Onze aanvraag ziet er goed uit. Wij verwachten zonder problemen akkoord van de provincie en hebben alle vertrouwen dat het goed komt, zonder extra maatregelen.”

Mesdag Zuivelfonds: weken nodig voor analyse stikstofcijfers

Het Mesdag Zuivelfonds verwacht dat het weken gaat duren om alle stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te analyseren. Voorzitter Jan Cees Vogelaar van de organisatie, die onderzoek doet voor de melkveesector, hoopt wel eind deze week een eerste beeld te kunnen geven. ,,De uitgebreide analyse zal langer duren, het zijn 700.000 bestanden”, aldus Vogelaar. Het RIVM maakte de ruwe data, met gedetailleerde informatie over de stikstofuitstoot van individuele bedrijven, dinsdag openbaar. Het Mesdag Zuivelfonds had eerder een kort geding aangespannen om publicatie af te dwingen. De organisatie twijfelt namelijk aan de betrouwbaarheid van berekeningen van het RIVM, terwijl die de basis vormen voor overheidsbeleid ten aanzien van stikstof. Het RIVM wilde eerst zeker weten of dat niet in strijd zou zijn met de wet op gegevensbescherming. De rechter bepaalde dat het RIVM de gegevens of snel moest verstrekken, of duidelijk moest motiveren waarom dat niet zou kunnen. Ingehuurde specialisten Het Zuivelfonds heeft specialisten ingehuurd om de cijfers te analyseren. De Amerikaanse statisticus Matt Briggs kijkt ernaar, net als enkele Nederlandse deskundigen, maar wie dat zijn wil het fonds niet zeggen. ,,Dat hebben we zo met ze afgesproken, omdat ze ook voor andere opdrachtgevers werken. Het ligt gevoelig”, zegt Vogelaar. Meer: https://www.ad.nl/politiek/zuivelfonds-weken-nodig-voor-analyse-stikstofcijfers~a0b39190/

Column Sjakie: Trekkers op Schiphol en onmin FrieslandCampina

JACK RIJLAARSDAM, MELKVEEHOUDER IN STOMPETOREN Vrijwel buiten de media gehouden, maar legendarisch is het bezoek aan Schiphol na een protest in Haarlem. De trekkers stonden al vijf minuten voor de vertrekhal voordat de marechaussee zich met gillende sirenes meldde. De koffie was nog vrij warm blijkbaar. Mooiste filmpje in mijn beleving werd opgenomen vanaf een balkon in Den Haag. Een kudde trekkers baande zich een weg dwars door de stad richting Malieveld. Bij aankomst op een kruising blokkeerden de voorste vier trekkers de twee kruisende rijbanen, zodat de groep aaneengesloten verder kon. Zodra de groep voorbij was, sloten de trekkers weer aan en ging de reis verder. Afgelopen jaar was voor FrieslandCampina een crisisjaar. Niet eens vanwege een slechte melkprijs, maar de gesloten manier van besturen wordt niet meer door de mondiger geworden sector geaccepteerd. Regelmatig kreeg ik de vraag waarom ik als kritisch lid hierover geen afbrandende column schreef. Allereerst vind ik het weinig chique om een spartelende organisatie een trap na te geven. Zodra de groep voorbij was, sloten de trekkers weer aan en ging de reis verder Verder ben ik realistisch over de aanpassing van de garantieprijssystematiek. Velen voelen het als een verlaging van de melkprijs, maar in feite is er al jaren meer uitbetaald dan eigenlijk de bedoeling was. Een correctie voor het dubbel meenemen van bepaalde toeslagen is niet meer dan logisch. Ander groot pijnpunt is de stapeling van regelgeving. De vraag is of dit echt ligt aan de regeltjes of dat de bijbehorende beloning frustreert. Ik schat in dat er best draagvlak is voor aanvullende eisen, zolang deze maar uit de markt worden betaald. Dus niet door herverdeling van melkgeld zoals nu gebeurt. De verkeerssituatie uit het filmpje lijkt sterk op de situatie binnen FrieslandCampina. De leden kunnen zich niet in het gevoerde beleid vinden, de Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) hebben de kruising afgezet. De groep gaat door en de BFCB zullen achter weer aansluiten. Het is nu aan de ledenraad om op de volgende kruising een vloeiende doorgang te regelen. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/06/trekkers-op-schiphol-en-onmin-frieslandcampina

Artikel uit het FD

LANDBOUW Minder stikstof? Laat de overheid meekijken in boekhouding van boeren • Met aangepast veevoer kan stikstofuitstoot omlaag • Veeboeren houden gegevens bij in een database • Voorstel is om overheid inzicht te geven in die data Vasco van der Boon Apeldoorn/Lochem Het kabinetsvoorstel om via aangepast veevoer de stikstofuitstoot in de landbouw te verlagen, kan alleen slagen als dit te meten valt en kan worden gehandhaafd. De overheid zou daarvoor toegang moeten krijgen tot een bestaande database, de Kringloopwijzer, met daarin de productieboekhouding van veeboeren. Dat stelt veevoerfabrikant ForFarmers in gesprek met het FD. ‘De enige serieuze mogelijkheid om op korte termijn het stikstofbeleid via een aanpassing van het veevoer te handhaven, is via de Kringloopwijzer, ondanks begrijpelijke onzekerheid van de veehouders hierover’, zegt bij ForFarmers marketingdirecteur herkauwers Henry Verwaijen. ‘Daarin zitten alle noodzakelijke data in relatie tot de stikstofuitstoot.’ De Kringloopwijzer is een database met onder meer de mineralenboekhouding van melkveebedrijven. Daarin wordt bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof er bij een boerderij ingaat via het voer en hoeveel via vlees en melk het bedrijf verlaten. Nederlandse zuivelbedrijven stelden de Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor melkveehouders. Sinds 1 januari bevat de Kringloopwijzer ook de emissie van het broeikasgas CO2 van het mengvoer. ‘Nederland is uniek in de wereld met dit instrument waarmee we van alle bedrijven weten hoe zij met mineralen omgaan en wat hun emissies zijn’, zegt beleidsmedewerker Willem Koops van ZuivelNL, de beheerder van de database. Ook de data van de melk die de boer levert, worden automatisch doorgegeven aan de Kringloopwijzer, net als informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het aantal dieren, wat de voerfabrikant aan de boer levert, grondanalyses en details over het ruwvoer dat de boer zelf teelt. ‘De totale boekhouding op dit gebied’, zegt ForFarmers-bestuursvoorzitter Yoram Knoop. Via dit ‘bestaande systeem’, aldus ForFarmers, valt per veehouder de input en output te meten en bij te sturen. ZuivelNL deelt deze opvatting. De boerderij zou een ideaal detailniveau zijn voor het monitoren van het beleid. Om de stikstofuitstoot te verlagen zonder dat de melkproductie of de gezondheid van dieren eronder lijden, moet het eiwitgehalte in het veevoer lokaal met maatwerk worden aangepast. Knoop van ForFarmers schat dat ‘10% stikstofreductie op korte termijn, het is eerder een kwestie van maanden dan van jaren’, mogelijk is in de veehouderij, ‘mits er draagvlak is bij de veehouders’. Dat kan volgens hem ‘vooral eerst door aanpassing in het eiwitpercentage in het veevoer’, aangevuld met aanpassingen in het mestgebruik en de huisvesting van de dieren. Het is deze aanpak waarvan het kabinet en dertien boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief voorlopig het meeste effect verwachten om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Aangepast veevoer is een van de vorige maand gepresenteerde voorstellen, de andere zijn verlaging van de maximumsnelheid en sanering van de varkenshouderij. ForFarmers krijgt bijval van de grote coöperatieve voerfabrikant Agrifirm. Ook bestuursvoorzitter Dick Hordijk ziet de oplossing voor het controleren van de stikstofuitstoot op de boerderij in ‘precisielandbouw’. ‘De automatisering gaat heel hard, waardoor we vrij nauwkeurig kunnen gaan registreren wat de uitstoot is.’ Dat dit met het verzamelen van ‘meer data’ op de boerderij gepaard gaat, lijkt Hordijk onvermijdelijk. ‘Als je doelen hebt, heb je metingen nodig.’ Dit raakt wel ‘gevoelig gebied’, beseft ook Hordijk. Hij benadrukt dat de overheid ‘het vertrouwen’ van de boeren hierbij moet behouden met een consistent langetermijnbeleid. Daar heeft het de laatste tijd aan ontbroken, volgens de voerfabrikant. Volgens Verwaijen bestaat onder boeren ‘best veel weerstand’ tegen gebruik van boerendata door de overheid om beleid te handhaven. ‘Tegenstanders zien de potentiële nadelen, maar niet de voordelen.’ Hoe gevoelig overheidsingrijpen in het mestbeleid ligt, bleek afgelopen maanden uit de boerendemonstraties tegen het stikstofbeleid. Halverwege de jaren 90 weigerden ruim tienduizend agrariërs een mestboekhouding in te leveren bij de overheid. Efficiencyverbetering in het voerrantsoen leidt niet alleen tot minder stikstofuitstoot. Het gebruik van de Kringloopwijzer levert een gemiddeld melkveebedrijf ook €4000 tot €10.000 voordeel per jaar op door zuiniger en gerichter te voeren, te bemesten en met het land om te gaan. De ‘precisielandbouw’ waartoe het stikstofbeleid op de boerderij gaat nopen, maakt het samenspel van het voerbedrijf met de veehouders nog kennisintensiever, verwacht Knoop. ForFarmers is volgens hem nu al ‘een half consultancybedrijf’, omdat het met het verkochte voer steeds meer advies levert. Het aanwenden van de fijnmazige data van de Kringloopwijzer voor het monitoren van de stikstofnormen kan ook tegemoetkomen aan de kritiek van onderzoeksinstituut Mesdagfonds en de Farmers Defence Force (FDF) op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat baseert volgens hen de uitspraak dat de landbouw verantwoordelijk is voor bijna de helft van de stikstofdruk op te weinig meetpunten. Mesdagfonds en Farmers Defence Force reageren niet op vragen hierover. Een toekomstige rol in het stikstofbeleid voor de Kringloopwijzer ‘zal zeker in het overleg met het ministerie ter sprake worden gebracht’, meldt voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief — waarbij de FDF is aangesloten — desgevraagd. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dit: ‘Het ministerie onderzoekt hoe stikstofreductie via aangepast veevoer vorm kan krijgen en wil dit in gezamenlijkheid met de landbouwsector uitwerken. Begin januari wordt hierover met het Landbouw Collectief gesproken. De mogelijke rol van de Kringloopwijzer zal onderdeel zijn van het gesprek.’ Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij bepleitte onlangs in het periodiek Nieuwe Oogst de Kringloopwijzer ook te gebruiken om milieuprestaties te belonen. Een prikkel voor milieuvriendelijk boeren komt acceptatie van de Kringloopwijzer als monitor ten goede, betoogt de ForFarmers-bestuursvoorzitter. Koops van ZuivelNL acht het ook mogelijk dat ‘ontwikkelruimte’ van boerderijen op basis van de Kringloopwijzer wordt verstrekt. Koops wijst wel op de ‘discussie’ dat de overheid garanties eist voor ‘voldoende borging’ van de juistheid van de data die in het systeem worden ingevoerd. ‘Als je boeren hierop gaat afrekenen, krijgen ze natuurlijk een belang bij het invoeren van data.’ Knoop van ForFarmers: ‘De overheid accepteert de Kringloopwijzer nu wel als sturingsinstrument, maar nog niet als toezichtmiddel.’ Privacy En hoe zit het met de privacybescherming van de veehouders die de Kringloopwijzer hun data toevertrouwen? Die data worden alleen aan derden ter beschikking gesteld met toestemming van de veehouder, aldus de gebruiksvoorwaarden van de Kringloopwijzer. Die toestemming is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende voor de overheid om de Kringloopwijzer eventueel te kunnen gebruiken.

Top 100 Prikkebord leden van 2019

2019 was een bewogen jaar, met veel spraakmakende onderwerpen. Veel prikkers lieten van zich horen in het forum, waardoor de onderwerpen van veel kanten belicht werden. Maar welke prikkers kregen dit jaar, middels het befaamde duimpje, de meeste waardering van hun collega prikkers, of het nou om hun humor, kennis of inzicht was? Dit is de volledig onwetenschappelijk vastgestelde top 100 van 2019: [list:o] [*][b][@John Spithoven][/b] [sup]2.566 duimpjes over 1.195 reacties: 2,15 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@George][/b] [sup]2.321 duimpjes over 1.287 reacties: 1,80 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@weurding][/b] [sup]1.895 duimpjes over 1.518 reacties: 1,25 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@robbies][/b] [sup]1.855 duimpjes over 1.935 reacties: 0,96 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@mlkvhoudr][/b] [sup]1.556 duimpjes over 1.956 reacties: 0,80 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Jan S][/b] [sup]1.476 duimpjes over 1.136 reacties: 1,30 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@de hoef][/b] [sup]1.434 duimpjes over 1.396 reacties: 1,03 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@van Ittersum][/b] [sup]1.412 duimpjes over 2.277 reacties: 0,62 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Detukkeroettwente][/b] [sup]1.399 duimpjes over 763 reacties: 1,83 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@puntertje][/b] [sup]1.365 duimpjes over 859 reacties: 1,59 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Frans1][/b] [sup]1.159 duimpjes over 946 reacties: 1,23 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@hans1980][/b] [sup]1.153 duimpjes over 1.860 reacties: 0,62 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Jack Rijlaarsdam][/b] [sup]1.152 duimpjes over 1.205 reacties: 0,96 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@kwarkje][/b] [sup]1.122 duimpjes over 1.977 reacties: 0,57 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@de Haas][/b] [sup]1.094 duimpjes over 883 reacties: 1,24 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@kanniewaarzijn][/b] [sup]974 duimpjes over 1.184 reacties: 0,82 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@dewittemotor][/b] [sup]935 duimpjes over 657 reacties: 1,42 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Twentsch Land][/b] [sup]921 duimpjes over 1.214 reacties: 0,76 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@pietjepuk][/b] [sup]878 duimpjes over 1.390 reacties: 0,63 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@de jonge][/b] [sup]858 duimpjes over 766 reacties: 1,12 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@JanCees][/b] [sup]849 duimpjes over 477 reacties: 1,78 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@slagroomvla][/b] [sup]806 duimpjes over 532 reacties: 1,52 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@diezel][/b] [sup]798 duimpjes over 554 reacties: 1,44 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@bio boer][/b] [sup]761 duimpjes over 1.822 reacties: 0,42 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Melkboer16][/b] [sup]744 duimpjes over 645 reacties: 1,15 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@cjw73][/b] [sup]723 duimpjes over 1.087 reacties: 0,67 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Erik!!1979][/b] [sup]702 duimpjes over 779 reacties: 0,90 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@christo][/b] [sup]684 duimpjes over 1.105 reacties: 0,62 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@cowboys][/b] [sup]668 duimpjes over 1.042 reacties: 0,64 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@matt][/b] [sup]656 duimpjes over 483 reacties: 1,36 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@labella][/b] [sup]643 duimpjes over 564 reacties: 1,14 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@m uut m][/b] [sup]636 duimpjes over 1.570 reacties: 0,41 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Pluto][/b] [sup]601 duimpjes over 861 reacties: 0,70 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@buorman][/b] [sup]600 duimpjes over 1.147 reacties: 0,52 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@verbi][/b] [sup]591 duimpjes over 475 reacties: 1,24 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Noorderling][/b] [sup]583 duimpjes over 741 reacties: 0,79 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@ted9][/b] [sup]572 duimpjes over 647 reacties: 0,88 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@jan.1][/b] [sup]551 duimpjes over 443 reacties: 1,24 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@rene-de-jong][/b] [sup]546 duimpjes over 521 reacties: 1,05 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Grasbaal][/b] [sup]502 duimpjes over 240 reacties: 2,09 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Jaap40][/b] [sup]501 duimpjes over 674 reacties: 0,74 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@spotmelker][/b] [sup]499 duimpjes over 462 reacties: 1,08 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@pieta][/b] [sup]479 duimpjes over 532 reacties: 0,90 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@cs-agrar][/b] [sup]464 duimpjes over 373 reacties: 1,24 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@christo2.0][/b] [sup]436 duimpjes over 750 reacties: 0,58 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Weidezicht][/b] [sup]433 duimpjes over 320 reacties: 1,35 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@casev][/b] [sup]406 duimpjes over 287 reacties: 1,41 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@achterhoeker2][/b] [sup]388 duimpjes over 456 reacties: 0,85 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Coen][/b] [sup]387 duimpjes over 528 reacties: 0,73 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Jannus][/b] [sup]387 duimpjes over 580 reacties: 0,67 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@familie pelle][/b] [sup]382 duimpjes over 310 reacties: 1,23 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@hookwood][/b] [sup]375 duimpjes over 292 reacties: 1,28 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Fendt926Driver][/b] [sup]368 duimpjes over 172 reacties: 2,14 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Farmer_][/b] [sup]364 duimpjes over 432 reacties: 0,84 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@sorry][/b] [sup]358 duimpjes over 668 reacties: 0,54 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@dwers][/b] [sup]356 duimpjes over 325 reacties: 1,10 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Koeien boertje][/b] [sup]351 duimpjes over 634 reacties: 0,55 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Erik,1979][/b] [sup]347 duimpjes over 389 reacties: 0,89 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@demelkboer][/b] [sup]345 duimpjes over 448 reacties: 0,77 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Adaptief boeren][/b] [sup]343 duimpjes over 431 reacties: 0,80 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@BertK][/b] [sup]341 duimpjes over 515 reacties: 0,66 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Erik!1879][/b] [sup]335 duimpjes over 487 reacties: 0,69 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Achso][/b] [sup]328 duimpjes over 654 reacties: 0,50 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Bietenbrug][/b] [sup]328 duimpjes over 311 reacties: 1,05 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Skroefkelos][/b] [sup]319 duimpjes over 290 reacties: 1,10 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@jan w][/b] [sup]304 duimpjes over 428 reacties: 0,71 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Erco][/b] [sup]300 duimpjes over 545 reacties: 0,55 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@putjesschepper ][/b] [sup]282 duimpjes over 463 reacties: 0,61 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Bekkink][/b] [sup]279 duimpjes over 265 reacties: 1,05 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Farma_boerke][/b] [sup]275 duimpjes over 326 reacties: 0,84 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Tinus][/b] [sup]274 duimpjes over 111 reacties: 2,47 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@paul1][/b] [sup]272 duimpjes over 346 reacties: 0,79 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Deutz1455xl][/b] [sup]271 duimpjes over 243 reacties: 1,12 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@KuikenenKoe][/b] [sup]271 duimpjes over 226 reacties: 1,20 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Wolswinkel][/b] [sup]269 duimpjes over 291 reacties: 0,92 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Jan-T][/b] [sup]263 duimpjes over 266 reacties: 0,99 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Albert Altena][/b] [sup]260 duimpjes over 271 reacties: 0,96 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@somerled-delremos][/b] [sup]255 duimpjes over 200 reacties: 1,28 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Dirk van Zetten][/b] [sup]255 duimpjes over 174 reacties: 1,47 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@arie.j][/b] [sup]253 duimpjes over 244 reacties: 1,04 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@jg][/b] [sup]250 duimpjes over 422 reacties: 0,59 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@j h p][/b] [sup]245 duimpjes over 334 reacties: 0,73 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Flinstone][/b] [sup]242 duimpjes over 240 reacties: 1,01 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Kringloper][/b] [sup]231 duimpjes over 264 reacties: 0,88 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Sjaakiee][/b] [sup]230 duimpjes over 356 reacties: 0,65 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@frank post][/b] [sup]226 duimpjes over 174 reacties: 1,30 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Bartlehiemboer][/b] [sup]226 duimpjes over 236 reacties: 0,96 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Arum][/b] [sup]225 duimpjes over 261 reacties: 0,86 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@co co ][/b] [sup]215 duimpjes over 354 reacties: 0,61 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Melkveehouder.][/b] [sup]214 duimpjes over 191 reacties: 1,12 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@walker1][/b] [sup]213 duimpjes over 199 reacties: 1,07 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Hans van Bergen][/b] [sup]203 duimpjes over 210 reacties: 0,97 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@JohnDeere6serie][/b] [sup]201 duimpjes over 147 reacties: 1,37 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Elvis ][/b] [sup]194 duimpjes over 439 reacties: 0,44 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@hoest][/b] [sup]188 duimpjes over 171 reacties: 1,10 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@KOC1981][/b] [sup]187 duimpjes over 207 reacties: 0,90 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@danielle0][/b] [sup]176 duimpjes over 68 reacties: 2,59 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@vrije boeren][/b] [sup]172 duimpjes over 151 reacties: 1,14 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@grös][/b] [sup]171 duimpjes over 393 reacties: 0,44 duimpjes per reactie[/sup] [*][b][@Herbert][/b] [sup]171 duimpjes over 147 reacties: 1,16 duimpjes per reactie[/sup] [/list:o]

Gedoe tussen Sieta van Keimpema en RFC/boerderij

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant had het vakblad Boerderij een artikel geplaatst. Dat artikel van Boerderij ging over de reden waarom er melkweigering werd toegepast. Sieta beweerd in het artikel in de Volkskrant dat er melkweigering werd opgelegd na dat er begin dit jaar (2019) een artikel in de Trouw verscheen. Er werd in het artikel in de Volkskrant niet vermeld wat de exacte reden was waarom de bewuste melkweigering werd opgelegd. In het laatst genoemde artikel zei Sieta dat het in elk geval niet aan de kwaliteit van de melk lag. Nog steeds is niet helder wat dan wel de reden zou zijn van de door Friesland Campina opgelgde melkweigering. Na aanleinding van het artikel dat in boerderij verscheen, reageerde van Keimpema op haar manier weer door een artikel op de site van DDB te plaatsen. De journalist van Boerderij die het bewuste artikel geschreven had, nam ze zwaar onder vuur, hij zou afspraken geschonden hebben en zou gedreigd hebben met publiceren van een artikel wat onder ambargo stond op dat moment. Ook zou Hein Schumacher (ceo Friesland Campina) priveinformatie hebben verstrekt aan een journalist het vakblad Boerderij. Opvallend "Jawis", "Buorman" en de "de Jonge" lijken het hier de hele tijd voor Sieta op te nemen en "Melkboer16" en "Melkboer" laten zich hier de hele tijd zeer kritisch uit over haar. Ik vraag me nog steeds af wat was de exacte reden van melkweigering begin jan. 2019, wat stond er in die bewuste mail toen? Het blijft een onvolledig verhaal...

Twentsch Land


Topics
0
Reacties
107
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering