Overijssel aast op boerengrond, niet op natuurdoelen!

Provincie Overijssel gaat zo’n 40 miljoen euro verspijkeren aan haar hoogveengebied Wierdense Veld. Het geld is bedoeld om het afgegraven en verdroogde hoogveen weer actief te krijgen. Het gaat in totaal om 383 hectare, waarvan 108 m2 al staat ingetekend als actief hoogveen. € 20 miljoen is nodig om 180 hectare aangrenzende boerengrond (deels) op te kopen en te vernatten. Twee oud-terreinbeheerders en STAF toetsten de onderbouwing van het beleid en stuiten op abnormale zaken. Het kopen van boerengrond lijkt hier belangrijker dan het halen van natuurdoelen. ‘Moet van Brussel’, is het argument van de provincie. Maar is dat wel zo? 1. Niet passend onderzoek stop gezet Provincie Overijssel heeft onderzoek uitgezet naar de consequenties van het beoogde maatregelenpakket (forse vernatting). Echter, toen de tussenresultaten uitwezen dat de doelen daarmee niet gehaald zouden worden, trok de provincie de stekker uit het onderzoek. Het onderzoeksresultaat was niet beleidsondersteunend. Een afgerond onderzoeksrapport kwam er niet. Hebben we hier te maken met een betrouwbare overheid? 2. Brussel stelt dat natuurdoelen haalbaar moeten zijn De provincie heeft op geen enkele manier onderzocht in hoeverre de natuurdoelen naar verwachting worden gehaald met de beoogde maatregelen (doel = veenvorming in kwalitatief en kwantitatief opzicht, binnen afzienbare tijd). Bovendien heeft de Provincie Overijssel goedkopere maatregelen om de natuurdoelen te realiseren volledig links laten liggen. Ook heeft de Provincie Overijssel niet naar maatregelen gekeken met minder impact voor de omgeving. Als je op deze schaal investeringen doet ter hoogte van € 40 miljoen, dan hoort daar op z’n minst een deugdelijke en betrouwbare kosten- en batenafweging bij, waarbij de natuurdoelen voorop staan. Of heiligt het doel de middelen? 3. Brussel stelt grens aan hersteltijd afgegraven hoogveen: 30 jaar Hoogveen moet binnen een tijd van 30 jaar redelijkerwijs weer veenvormend zijn. Dit is het criterium voor aanwijzing. Nederland hanteert een eigen, veel ruimere definitie. Nederland heeft gebieden aangewezen waar het technisch mogelijk is de waterstand omhoog te krijgen. In de praktijk zien we waar dat werkelijk toe leidt: na 20 jaar herstelmaatregelen is er in veel aangewezen areaal nog geen enkel zicht op veenvorming. De uitkomsten van de beleidstoetsing zijn te downloaden op de website van STAF. Zie: Slag om het Wierdense Veld: https://stichtingagrifacts.nl/slag-om-het-wierdense-veld/

Sjaak van der Tak over 'onteigeningsplannen': 'NRC voert eigen campagne'

LTO heeft niet met het ministerie van LNV gesproken over plannen om de stikstofcrisis middels onteigening op te lossen. Dat stelt voorzitter Sjaak van der Tak. „We zijn voortdurend met het ministerie in gesprek. Maar wij hebben het in die gesprekken niet over onteigening gehad. Niet voor en niet achter de schermen.“ Daarmee ontkent de LTO-voorzitter het bericht dat vanochtend in het NRC stond. Die krant stelde dat de regering plannen heeft om honderden boeren te onteigenen. „Ook LTO en andere boerenorganisaties dachten daar achter de schermen over mee“, bericht de krant. „Ik heb de indruk dat NRC hier zijn eigen campagne voert“, stelt Van der Tak. „Vorige week voerde het al drie juridische hoogleraren op, die verklaarden dat, als er wordt onteigend, het stikstofprobleem in 2025 zou zijn opgelost.“ De LTO-voorzitter gelooft daar niets van. „Onteigeningsplannen duren enorm lang. Ik heb ermee te maken gehad toen ik burgemeester van Westland was.“ Rechtszaken van tien, twintig jaar zijn echt niets, vertelt hij. Ook kost het de belastingbetaler veel geld. „NRC spreekt over 17 miljard euro. Dat is twee miljard meer dan ons Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht [het gezamenlijk plan van LTO, VNO-NCW, MKB Nederland en natuurorganisaties om het stikstofprobleem op vrijwillige basis aan te pakken - WvG]. Maar bovendien vindt Van der Tak onteigening de foute aanpak. „Grote vraagstukken lost je in Nederland niet op met dwang en met juridische maatregelen. Die los je enkel op door met elkaar te overleggen en samen afspraken te maken. Dan word je onderdeel van de oplossing. Als je toch met juridische instrumenten aan de slag wil, stelt Van der Tak, dan is ruilverkaveling een betere aanpak. Dat doe je met de boeren, rond de tafel, en het past bij de gebiedsgerichte plannen en bij de lijn van de stikstofbank.

Paleisrevolutie bij de NMV?

Zoals iedereen wel kan waarnemen uit de berichtgeving, gaat het niet goed bij 1 der partijen die onze melkveehouderij belangen moet vertegenwoordigen. ( Of de overige partijen slagen er in spanningen onder de dekmantel te houden...) Nu heb ik hier gelezen dat de NMV weinig toevoegt en beter opgeheven kan worden. Ik zelf denk dat er veel meer vanuit eigen kracht en eigen identiteit slim samengewerkt moet worden, zoals bijv een LC. Ik heb lang niets over het rumoer willen zeggen hier, ik zou het onder een trollennaam kunnen doen, maar heb besloten gewoon open en eerlijk te communiseren zoals jullie gewend zijn van mij. En misschien helpt het bij een beeldvorming in aanloop tot de ledenvergadering op 1 september. De laatste jaren werkte het dagelijks bestuur met een onderbezetting. Gevolg was dat een beleidsmedewerker zich met volle overgave in ging zetten om het bestuur te ontlasten. Het gevolg was dat ze meer en meer als bestuurder naar buiten trad, maar wat statutair niet mogelijk was. Maar in een tijd van nood waren alle handjes welkom. Begin 2020 werd al duidelijk dat de voorzitter Wiegersma na zijn termijn in 2021 zijn functie wilde beeindigen. Dat gaf op dat moment al strijd. In de ALV van 2020 werden statuten gewijzigd om daarna meer ruimte te creeren voor externen als bestuurders. Het werd niet duidelijk of de beleidsmedewerker verder wilde als bestuurder. En omdat zij ook politieke ambities had, koos ze na een lange twijfelperiode voor de politiek, waar ze bij BBB zeer goed werk doet. Maar daardoor was er veel onzekerheid binnen bestuur. Tijdens de ALV van 2020 kwam versterking van 2 nieuwe bestuurders. mevr Elly Koning en Jeroen van Maanen. De eerste was gelieerd aan de zuivel en waterschap en de tweede kwam uit de FDF en LC gelederen. Jeroen werd vice voorzitter. Na de ALV werd het een jaar van geen richting en geen leiding. Jeroen, met een duidelijke en directe mening, paste niet bij enkele andere bestuurders zoals mevr Koning, die van de NMV een meer een procedurele vergaderclub wilde maken. Toch had mevrouw de Koning veel bestuurlijke ervaring vanuit het waterschap. En in de herfst van 2020 verzande het dagelijks bestuur zonder leiding en richting in een rommelig clubje. Er ontstonden twee kampen in het dagelijks bestuur en de scheuring was een feit. Ook het Landelijk bestuur sprak zich niet uit over een richting en verergerde de chaos door ook binnen hun gelederen onderlinge verdeeldheid. Er werden adviseurs ingevlogen. Goed bedoelde acties, maar die geen hout sneden en adviseurs met meer eigen belang dan ledenbelang. Door dit verloop werd NMV ook geen stabiele partner zoals bijvoorbeeld in Zuivelnl. Daardoor liep ook ledenbelang schade op. En van lieverlee komt men steeds verder richting de afgrond, niemand grijpt in, mensen die aanwijzingen geven (zoals ik in maart 2021) worden naar de achterdeur geserveerd. Gevolg van al die al dan niet goed bedoelde juristen en adviseurs is een stevige aanslag op de verenigingskas. Het ledenbelang werd nog verder geschaad en was voor Jeroen het moment om in het kader van ledenbelang terug te treden. Op 1 september 2021 wordt er eindelijk naar de leden geluisterd. Veel te laat.... Maar willen we een NMV overhouden, dan zal er maar volgens 1 principe op de ALV gewerkt moeten worden. Zij die de chaos veroorzaken, zijn niet in staat het op te lossen.... Tegen de leden zou ik willen zeggen, kom naar de ALV, laat je stem horen. Benoem een interimmer voorzitter en secretaris die bereid is om een nieuwe ALV voor te bereiden waarbij de leden de kans krijgen een nieuw bestuur samen te stellen, statutenwijzigingen beter voor te bereiden. Gaat de NMV ten onder aan interne strijd, dan zal dat een stevige aanslag worden op de democratie in de melkvee belangenbehartiging.

Jeroen van Maanen vanuit ledenbelang opgestapt

Juli 2020 trad ik toe in het dagelijks bestuur van NMV. In mijn eerste bericht heb ik mijn boodschap samengevat als "let's make NMV great (again)". Helaas moet ik concluderen dat ik hierin niet heb kunnen slagen en ben ik gisteren teruggetreden en heb mijn taken en functies voor NMV per direkt neergelegd. Vanaf het begin heb ik geprobeerd het boerengeluid in te brengen in de NMV, om belangen van melkveehouders nog beter te kunnen behartigen. De mate waarin melkveehouders zijn aangesloten bij een belangenbehartiger is veel te laag en zal omhoog moeten! In deze tijd van grote bedreigingen is een sterke daadkrachtige vakbond, die gaat en staat voor hét melkveegeluid, van levensbelang. Vanwege het gebrek aan leiderschap, interne verdeeldheid door ego's, het plegen van wanbestuur, omgang met personeel en het drukker zijn met interne (juridische) strijd (en hiermee ledengeld verkwanselen!) dan met belangen behartigen, kon ik vanuit ledenbelang niet anders dan opstappen. Door onthouden van informatie door het dagelijks bestuur (excl B. Doppenberg!) had ik geen enkele invloed meer. De NMV maakte van mij iemand wie ik niet ben en wens te zijn, passief en op handen zittend. De interne chaos is groot, maar met goede en heldere keuzes kan de NMV er in no time staan als n blok! Het begint met opschonen! Vanaf deze plek wil ik alle boeren en (NMV) bestuurders bedanken waarmee ik prettig heb samengewerkt, en waarvan ik de steun heb gekregen die ik nodig had. Als laatste roep ik alle NMV leden op de algemene leden vergadering van 1 september te bezoeken en hun geluid te laten horen, goede belangenbehartiging begint van onderaf! De NMV is méér nodig dan ooit en ik wens en gun de NMV zichzelf te hervinden. Maak het mooi! We moeten blijven strijden voor de toekomst van onze Nederlandse melkveehouderij, en het vormen van een sterk collectief landbouwblok! Ik zal, in welke rol dan ook, blijven strijden voor boerenbelang!Bedankt voor uw steun, Jeroen van Maanen

Twentsch Land


Topics
0
Reacties
107
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering