Groen licht voor EU-natuurherstelwet:  Oostenrijk stemt toch voor

De veelbesproken natuurherstelwet komt er toch. De wet leek op de plank te blijven liggen door gebrek aan steun van de EU-landen, maar die hebben maandag alsnog ingestemd. De wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, die moet helpen de aantasting van de natuur te stoppen, geldt als het belangrijkste overgebleven onderdeel van de zogenoemde Green Deal. De EU begon vijf jaar geleden voortvarend met die klimaat- en milieuplannen, maar die stuiten inmiddels op veel weerstand in politiek en samenleving. Onder druk van bijvoorbeeld boerenprotesten trokken EU-landen hun steun voor de natuurherstelwet in. Ook het Nederlandse kabinet, na te zijn teruggefloten door de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Afgezwakt De natuurherstelwet ging daardoor voorlopig de ijskast in. Ook al was die inmiddels flink afgezwakt, en hadden het Europees Parlement en de EU-landen in eerste instantie met die verwaterde versie ingestemd. De kansen voor de wet leken verkeken door de groeiende weerstand en het aanstaande aantreden van Hongarije, dat weinig opheeft met klimaat- en milieubeleid en in juli EU-voorzitter wordt. ‘Haagse coalitie in problemen als natuurherstelwet er komt’ Een groene Oostenrijkse milieuminister heeft de kansen echter doen keren. Minister Leonore Gewessler wilde zich lang van stemming onthouden, waardoor de voorstanders nipt steun tekortkwamen. Gewesslers conservatieve coalitiepartners en de deelstaten wilden de wet niet steunen. Maar ze besloot dat op eigen houtje toch te doen, ook al dreigde haar regeringsleider naar de Europese rechter te stappen.

Waarom boeren baat hebben bij Bitcoin

(Vrijwaring: Ik ben zelf geen boer, maar wel opgegroeid in een agrarisch dorp) ## Introductie ## In deze post beschrijf ik twee redenen waarom boeren baat kunnen hebben bij Bitcoin. Ik hoop hiermee je interesse te wekken voor dit onderwerp en zal zoveel mogelijk vragen hier beantwoorden. ## Reden 1: Bescherm je koopkracht ## Inflatie en koopkracht zijn veelbesproken onderwerpen. Alles wordt duurder, en dat merken we allemaal. De overheid geeft veel redenen voor de inflatie, maar wijst zelden naar zichzelf of de centrale banken. Rond 1950 kon een gemiddelde boer 2-3 mensen voeden; in 2020 waren dat er 150-200. Boeren zijn veel efficiënter en productiever geworden. Hierdoor is het aantal boeren gedaald van 15% van de bevolking in 1950 naar 1,5% in 2020. Ondanks deze enorme efficiëntie moeten veel boeren doorwerken tot hun AOW-leeftijd om rond te komen. Naast dat er iemand moet zijn om het bedrijf over te nemen, kunnen de meeste boeren simpelweg niet eerder stoppen omdat ze dan niet genoeg cashflow hebben om een welvarend leven te leiden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de waardevermindering van de euro. Sparen wordt minder lonend omdat de koopkracht van geld op de bank afneemt. De belangrijkste reden dat de koopkracht van de euro daalt, is het financiële (wan)gedrag van centrale banken en overheden. Sinds 2020 hebben centrale banken (zoals De Nederlandsche Bank) grote hoeveelheden geld bijgedrukt om de kosten van de coronaperiode te dekken. Dit heeft de geldvoorraad in 2,5 jaar met 25% doen toenemen wat direct in relatie staat met de toegenomen inflatie. De overheid blijft geld uitgeven, wat de lasten voor de bevolking verhoogt. Deze lasten worden voor een groot deel verhuld in inflatie. Dit werkt als volgt: 1. De overheid leent geld. 2. De overheid kan de lening niet afbetalen met belastinggeld. 3. De overheid laat kosteloos geld bijdrukken om de lening af te betalen. 4. De bevolking krijgt te maken met inflatie. Inflatie is een verborgen vorm van belasting. Bij 2% inflatie, het doel van centrale banken, verliest je geld in 35 jaar de helft van zijn koopkracht. Heb je in je jonge jaren hard gewerkt voor je oude dag, dan blijft daar nog maar de helft aan koopkracht van over. 10% inflatie? Dan is je koopkracht in zeven jaar gehalveerd. Hoe helpt Bitcoin hierbij? Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins zijn, waarvan 94% (juni 2024) al is vrijgegeven. De rest komt vrij via een bekend schema. Dit staat in sterk contrast met de onbekende en ongeremde geldvermeerdering door centrale banken. Dit betekent dat als je een bitcoin hebt, je altijd jouw-bitcoin/21miljoenste deel bezit. Bij de euro wordt jouw deel van de geldvoorraad continu kleiner door het bijdrukken. Sinds het ontstaan in 2009 heeft Bitcoin een sterke koopkrachttoename laten zien, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 50%. Dit betekent dat alles goedkoper wordt als je het in Bitcoin uitdrukt. Kostte een gemiddeld huis in 2020 nog ~40 bitcoins, in 2024 is dat ~10 bitcoins. Boeren die sparen in Bitcoin zullen hun koopkracht zien toenemen (mits Bitcoin blijft doen wat het tot nu toe heeft gedaan). ## Reden 2: Gebruik geld dat niet afhankelijk is van overheden en centrale banken ## We zijn gewend dat de overheid en centrale bank ons geld (de euro) beheren, maar tot 1900 was dit niet zo. Moeten geld en staat net zoals kerk en staat gescheiden worden? Boeren worden beïnvloed door overheidsbeleid, en de laatste jaren zijn de protesten tegen dit beleid toegenomen. Wat gebeurt er als je geld gebruikt dat onder controle staat van de partij waar je tegen protesteert? In Canada, waar het politieke klimaat en de vrijheid als vergelijkbaar worden gezien met Nederland, vonden in 2022 de truckersprotesten tegen coronamaatregelen plaats. De overheid en banken namen de drastische maatregel om bankrekeningen te blokkeren, niet alleen van protestanten, maar ook van mensen die doneerden. Zo verloren mensen in één klap toegang tot hun geld en konden ze hun dagelijkse kosten niet meer dekken. In 2024 heeft de Canadese rechtbank deze bankblokkades illegaal verklaard. Hoe konden mensen toch geld uitwisselen? Bitcoin. Omdat Bitcoin niet beheerd wordt door een centrale partij, kon het wel gebruikt worden. Decentrale technieken zoals Bitcoin zorgen ervoor dat overheden niet totalitair kunnen worden, omdat ze geen controle kunnen uitoefenen. Bitcoin is voor iedereen, en niemand kan je stoppen als je het wilt gebruiken. Als dit in Canada zo makkelijk kon gebeuren, waarom dan niet ook in Nederland? En zou je je niet moeten beschermen tegen dergelijke situaties? ## Afsluitende woorden ## Hopelijk heb ik je interesse gewekt om verder te leren. Je werkt ongeveer 80.000 uur in je leven, dus het is zeker de moeite waard om een paar uur te besteden aan het begrijpen van het geld waar je zo hard voor werkt. Meer weten? Lees verder op 'SatsVault' voor een korte introductie of lees een goed boek: - Het Kleine Bitcoinboekje: Waarom Bitcoin belangrijk is voor je vrijheid, financiën en toekomst - De Bitcoin Standaard: Het Decentrale Alternatief Voor Centraal Bankieren - De Fiat Standaard: Schuldenslavernij als alternatief voor de menselijke beschaving - Fiat Food: Why Inflation Destroyed Our Health and How Bitcoin Fixes It Op zoek naar een specifiek onderwerp? Laat het weten.

De wolf kan zich thuisvoelen in heel Flevoland, blijkt uit onderzoek

De wolf voelt zich in heel Flevoland thuis als het niet te veel eisen stelt aan de leefomgeving. Stelt het roofdier wel strenge eisen aan de habitat, dan voelt het dier het meest op zijn gemak in Zuidoost-Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen University en Research. De onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit gekeken naar het potentiële leefgebied van de wolf. Dat deden ze onder meer door te kijken naar het leefgebied van de wolf in Duitsland en die te vergelijken met de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld als het gaat om bosrijke omgevingen, het aanbod van prooidieren en het aantal mensen dat in een bepaald gebied woont, werkt of recreëert. Meer wolven Op dit moment leven in Nederland zeven roedels op de Veluwe, één in Drenthe en één overlappend in Drenthe en Friesland. Dat aantal kan volgens wetenschappers oplopen tot ergens tussen 23 en 56 roedels. Populaire leefgebieden zijn vooral het noorden en oosten van het land, inclusief de Utrechtse heuvelrug en het oosten van Noord-Brabant. Niet iedereen zal blij zijn met de definitieve komst van de wolf naar Flevoland. Zo werden in maart van dit jaar vier schapen doodgebeten bij een schapenhouderij bij Dronten. Dat bleek ook definitief uit DNA-onderzoek dat daarna werd gehouden. Meer Nederlands onderzoek Omdat de gegevens vooral afkomstig zijn van onderzoek naar Duitse wolven, pleiten de wetenschappers voor verder onderzoek naar het leefgebied van wolven in Nederland. Bijvoorbeeld door meer DNA- en sporenonderzoek te doen. De politiek zou dan vervolgens met beleid moeten komen 'dat zich focust op de relatie tussen mens en de wolf en de terugkeer van de wolf in Nederland'.

BBB geluid klinkt volop in akkoord met pvv vvd en nsc

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC Gepubliceerd op: 16-05-2024 DEN HAAG - Caroline van der Plas en Henk Vermeer (BBB) vooral bekend gemaakt wordt dat een concept-hoofdlijnenakkoord tussen onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitieregering met informateurs Van Zwol en Dijkgraaf bereikt is. Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de vier fracties. COPYRIGHT DIRK HOL BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas. “Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas. Het coalitieakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”. BBB is blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening. Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen. We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert. “Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet: Financieel Geen extra btw-verhoging op campings Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid Forse lastenverlichting voor burgers Asiel en migratie Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen Infrastructuur en Openbaar Vervoer Maximumsnelheid naar 130 km/u Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken Beter openbaar vervoer op het platteland Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben Wonen Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet Bestaande woningvoorraad beter benutten Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen Structureel 100.000 woningen per jaar Woningbouw krijgt voorrang op windmolens 30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens Land- en tuinbouw en visserij Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen. Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt Bufferstroken verkleinen 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen. Niet importeren wat we niet mogen produceren Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan Ruimte voor vissers op zee Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Energie Geen verplichte warmtepomp Meer inzet op kerncentrales Zorg Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027 600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg Regio en platteland Meer politie en politieposten in dorpen en wijken Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen Nationale veiligheid Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land Uitgave defensie naar NAVO-norm 2% BBP, verankerd in de wet Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme Aanpak veiligheid in openbaar vervoer

'Terugkrijgen derogatie: sprookje of realiteit?'

Bij het CDA zeggen ze niet in sprookjes te geloven en melkveehouders geen zand in de ogen te willen strooien. Niet dat ze niet voor derogatie zijn, maar volgens hun politieke inschatting hoeven Nederlandse melkveehouders geen coulance te verwachten van Brussel. Een interessante clash, want wie heeft nu gelijk? En vooral: wat is verstandig? Zeker nu het demissionaire kabinet 3 miljard euro wil uittrekken als sociaal vangnet voor veehouders die het hoofd niet boven water kunnen of willen houden als gevolg van de mestcrisis. BBB vindt de plannen 'belachelijk' en onnodig, want de derogatie zou terug te halen zijn. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere partijen.

Twentsch Land


Topics
0
Reacties
107
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering