PAS melders

hoe gaan ze de pas melders legaliseren . de overheid gaat ze helpen wat in houdt staatssteun op N rechten deze komen op de markt als schaarse rechten . aan schaarse rechten is een loop periode aan verbonden wat betekend dat die rechten maar voor bepaalde tijd zijn . zeg maar 10 jaar .ook kan iedereen dingen naar schaarse rechten boer industrie . kort om een verdeel sleutel . boeren met PAS melding zullen maar een gedeelte rechten krijgen voor hun activiteit De mededingingsnorm en de transparantieplicht Eind 2016 identificeerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een Nederlandse rechtsnorm die inhoudt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar de beschikbare vergunningen (ECLI:NL:RVS:2016:2927, Vlaardingen). Deze mededingingsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Uit deze norm vloeit voort dat het bestuur een passende mate van openbaarheid moet verzekeren over de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Dit wordt de transparantieplicht genoemd. Uit de mededingingsnorm vloeit ook voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, maar alleen voor bepaalde tijd mogen worden verleend. Een korte inventarisatie maakt duidelijk dat het leerstuk van de schaarse rechten inmiddels op uiteenlopende terreinen tot uitdrukking komt: van coffeeshops tot marktplaatsen en van aanlegsteigers tot oliebollenkramen en parkeerplaatsen. Ook in het subsidierecht speelt dit leerstuk een belangrijke rol. De praktische uitvoering van de mededingingsnorm en de transparantieplicht roept een groot aantal vragen op. Op veel van deze vragen zijn in de rechtspraak nog geen antwoorden geformuleerd. Tijdens de brainstormsessie is ingezoomd op twee actuele vragen waar overheden mee worden geconfronteerd als zij besluiten een maximum te stellen aan het aantal vergunningen dat voor een bepaalde activiteit wordt verleend.

Nieuwe reacties

DDB publiceert informatie over site RFC en ratings

[b]Persbericht [/b] Op de site van Melkvee.nl [url=https://www.melkvee.nl/artikel/227283-frieslandcampina-wijst-kritiek-van-de-hand/]werd op 22 november j.l. [/url]door Jan Willem Ter Avest, woordvoerder van FrieslandCampina, gereageerd op het DDB persbericht: RFC Ongenaakbaar op de Amersfoortse apenrots. In zijn reactie stelt Ter Avest onder andere dat, zodra Fitch of Standard & Poor’s een rapport publiceren, FrieslandCampina dat altijd zo snel mogelijk plaatst op haar website met een link naar het rapport. Op 22 november was de beoordeling van Fitch over 2019 inderdaad te vinden op de website van FrieslandCampina, aldus Melkvee.nl. “De rating en de link naar het rapport, stonden al die tijd op de site. Ik ben het dus oneens met de bewering dat wij informatie zouden hebben achtergehouden”, aldus Ter Avest. De DDB voelt zich genoodzaakt hierop te reageren aangezien wij vinden dat Ter Avest met deze uitspraken onze integriteit aantast. De DDB heeft bewijs in bezit, die het tegendeel aantoont van hetgeen door Ter Avest wordt gesteld omtrent de publicatie van de ratings. Op de RFC site stond op 16 november 2019 slechts het Fitch rapport van 2018. Aangezien het persbericht van Fitch al dateert van 17 september 2019, had dit bericht op 16 november zeker zichtbaar moeten zijn op de RFC site onder credit ratings. Dit was niet het geval. Aantoonbaar heeft RFC pas na 16 november de site aangepast. Ook ten aanzien van de rating van Standard & Poor’s d.d. 19 april 2019 , heeft er zeker tot en met 16 november ten onrechte als rating een BBB+ /A-2waardering gestaan. Terwijl de rating van april 2019 door S&P was bijgesteld naar een BBB /A-2 rating. Ook dat wordt aangetoond met het bewijs van de DDB. Daarom herhaalt de DDB dat RFC de leden essentiële informatie heeft onthouden. Informatie die de leden vóór aanvang van de RFC najaar bijeenkomsten, hadden moeten kunnen vinden om een oordeel te kunnen vellen over de kredietwaardigheid van RFC. Door te blijven volhouden dat de ratings wel én correct op de site stonden, voed RFC de vertrouwenscrisis. Of wil RFC dezelfde kant op als ABN AMRO die door de rechter werd beboet voor het niet tijdig melden van gevoelige informatie die belangrijk was voor haar aandeelhouders? De screen shot van de site van frieslandcampina.com op 16 november is te vinden op de DDB-site: http://www.ddb.nu/site/assets/files/4977/20191123_-_print_screen.pdf Namens het DDB Bestuur, Sieta van Keimpema, voorzitter

PIONIER


Topics
0
Reacties
30
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering