WUR en Teagasc: overweeg CO2-quotum per melkveebedrijf

WUR en Teagasc: overweeg CO2-quotum per melkveebedrijf Redactie Jan Willem Veldman redacteur Food&Agribusiness Geef melkveebedrijven een hoeveelheid emissierechten voor broeikasgassen en verminder die vervolgens geleidelijk jaar na jaar. Dat is een van de denkrichtingen van onderzoekers verbonden aan Wageningen UR en het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc in een rapport geschreven in opdracht van het Europees Parlement. Het gaat hier om een aanbeveling ter overweging in een onderzoeksrapport voor de ontwikkeling van de Europese zuivelsector na afschaffing van de melkquotering. Idee is om een markt te creëren voor emissierechten. In theorie zou het beprijzen van broeikasgasemissies melkveehouders ertoe aanzetten om de uitstoot op hun bedrijven te verminderen. Hierbij moet het nemen van maatregelen financieel aantrekkelijker zijn dan de aankoop van nieuwe emissierechten. Geen individuele prikkels Op dit moment heeft het meer of minder uitstoten van broeikasgassen door individuele melkveebedrijven geen gevolgen. Ook zijn er weinig of geen individuele prikkels voor melkveehouders om de uitstoot op hun bedrijven te verminderen. Zeker als het terugdringen van die emissies kosten met zich meebrengt door het nemen van technologische maatregelen of het verlagen van de melkproductie. Ook spreken de onderzoekers van een free rider-probleem. De vermindering van de uitstoot van een melkveebedrijf wordt verdeeld over de hele sector, in plaats van dat het ten goede komt aan het bedrijf dat de inspanning heeft geleverd. Bedrijfsmaatregelen Hoewel de voorgestelde aanpak op het eerste gezicht veel overeenkomsten toont met de eerdere melkquotering, zijn er volgens de onderzoekers wel belangrijke verschillen. Zo was de melkproductie door zuivelverwerkers relatief eenvoudig te registreren. Het meten van broeikasgassen op individuele melkveebedrijven is veel moeilijker. Om dit te doen zou een nauwkeurige en voortdurende schatting van de broeikasgasemissies geproduceerd door het melkveebedrijf moeten plaatsvinden. Dit is niet eenvoudig en kan kostbaar zijn om op schaal toe te passen. Een optie is om met vaste waarden te rekenen, bijvoorbeeld op basis van het aantal koeien op een bedrijf of de hoeveelheid gebruikte kunstmest. Een dergelijke aanpak kan echter oneerlijk uitpakken als geen rekening wordt gehouden met genomen bedrijfsmaatregelen om de uitstoot te beperken. Hoewel de EU als prioriteit heeft om de broeikasgasemissies uit de landbouw terug te dringen, lijkt een aantal zuivelverwerkers meer geïnteresseerd in het verkleinen van de CO2-voetafdruk van hun zuivelproducten, bijvoorbeeld door middel van een levenscyclusanalyse. Deze werkwijze kan volgens de onderzoekers zeker bijdragen aan het verminderen van de uitstoot, maar dan moet wel worden voorkomen dat de melkproductie toeneemt en op die manier het voordeel van een kleinere voetafdruk tenietdoet.

Prijs pachtgrond sterk verhoogd

Hallo allemaal, wat zijn voor jullie gebruike pachtprijzen? Een kerkrentmeester van de silas-groep wil €1110,- per ha. gaan rekenen. Het betreft erfpacht, maar er zat/zit een staffel in, maar die is nooit in werking getreden. De periode gaat per 5 jaar, dus om de 5 jaar "kan" er een verhoging doorgevoerd worden, maar het hoeft niet. De pacht moet 1 mei en 1 november (vervaldatums) normaliter achteraf betaald zijn. In 2021 zou er een nieuwe pachtverhoging ingevoerd (kunnen) worden, maar dat is niet gebeurd des tijds. We hadden altijd een mondelinge afspraak dat de staffel niet in werking zou treden. De verhoging is ook nooit gefactureerd of aangekondigd. Nu zijn we 2023, nu is de helft van de pachtafrekening (oude prijs) al betaald, nu begint die rentmeester van de Silas-groep te zeuren en hij zegt jullie hebben veel te weinig huur betaald, "ik zie ernstige tekortkomingen in de administratie". Diezelfde rentmeester heeft van het voorjaar een factuur gestuurd met het oude bedrag (dus geen verhoging). Hij heeft begin dit jaar de facturatie overgenomen van de kerk. Op 1 november hadden wij nog geen factuur, op 6 november kondigt hij aan dat hij de pachtprijs zou verdubbelen. Hij zei dat hij overleg heeft gehad met het college van kerkrentmeesters van de kerk. Ik heb hem naar de contactpersoon gevraagd en daaruit bleek dat diezelfde contactpersoon geen mandaat had en geen lid was van het college. Ik had diezelfde dag gebeld met iemand van het college en die zei helemaal niet op de hoogte te zijn gesteld door diezelfde contactpersoon. En zei zelfs van helemaal niets te weten. De rentmeester van de Silas-groep zei niks van die mondelinge overeenkomst af te weten en zei die persoon van het college van rentmeesters niet te kennen. Hij heeft de factuur nog steeds niet verstuurd. Heeft iemand onder jullie wel vaker zoiets meegemaakt en wat zijn de juiste stappen om te ondernemen in dit soort zaken? Alvast bedankt.

Is de BBB Brabant de weg kwijt.

BBB in Noord-Brabant pleit voor een autoloze zondag DEN BOSCH (ANP) - De BBB in Noord-Brabant ziet wel wat in een autoloze zondag in de provincie. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De BBB denkt dat een dag waarop geen auto's rijden "goed is voor de saamhorigheid van bewoners en bezoekers", die dan alle ruimte krijgen om op straat allerlei activiteiten te ondernemen. De grootste fractie in de Brabantse Staten, die echter geen deel uitmaakt van de coalitie, besloot vragen te stellen aan het college in het kader van de huidige Europese Mobiliteitsweek (van 16 tot en met 22 september). In onder meer België is het in die week al jaren gebruikelijk dat diverse steden op een zondag hun centrum afsluiten voor auto's. In Nederland doen sommige steden dat incidenteel. De BBB wil de autoloze zondag in Brabant weer onder de aandacht brengen en vraagt het college om gemeentes of particulieren die dit willen organiseren daarbij te helpen. De partij denkt dat zo'n dag kan bijdragen aan het streven om het aantal verkeersdoden zo ver mogelijk terug te dringen. GroenLinks en de ChristenUnie pleitten vier jaar geleden in de Tweede Kamer voor de terugkeer van een autovrije zondag in Nederland. Het toenmalige kabinet zag echter niets in een verplichting. Het staat gemeentes wel vrij om zo'n dag te organiseren. Tijdens de oliecrisis van 1973 stelde de Nederlandse regering een reeks autoloze zondagen in, met als doel brandstof te sparen. https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/bbb-in-noord-brabant-pleit-voor-een-autoloze-zondag/ar-AA1gVoSV?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=bf83fc2322a14803ac4c3f6ee03de517&ei=13

Jeroen van Maanen Keyenberghoeve stopt met melken

Nieuws van de Keyenberg Hoeve: De afgelopen jaren waren turbulent op de Keyenberg Hoeve met hoogte- én dieptepunten, ik heb goede en slechte keuzes gemaakt. Steeds meer belandde ik in een vicieuze cirkel waaruit ik mijn bedrijf op deze manier niet meer overeind kon trekken. De zoektocht door de jaren heen om het anders en beter te gaan doen bracht geen oplossing terwijl de noodzaak groter werd. Volhouden is een kunst, te lang volhouden een valkuil en ik héb lang volgehouden! De laatste maanden raakten zaken in een stroomversnelling en structurele oplossingen kwamen in beeld. Ik heb mijn bedrijf verkocht, huur het terug en ga samenwerken met een collega melkveehouder waarvoor ik jongvee ga opfokken. De koeien waren en zijn voor mij alles en ik ben gruwelijk blij dat het grootste deel van de veestapel mee gaat, de Keyenberg fokkerij gaat door! Het afbouwen van het oude en opbouwen van het nieuwe lopen dwars door elkaar heen, een traan en tegelijk ook een glimlach. Het is een intensief proces wat een berg energie kost en gelukkig inmiddels steeds meer energie geeft. Ik wil de mensen die naast me bleven staan en me hielpen met steun, raad, hulp, geduld en vertrouwen gruwelijk bedanken!! En één iemand speciaal, Linda Verriet , ondanks je inspanningen en betrokkenheid, je zag wat nodig was, baalde dat je niet méér kon, lag wakker van hoe het moest of wat ik hier niet kon. Maar naast al het andere wat je deed, was er niemand meer betrokken, en was er niemand meer voor me dan jij, "we will find our way" dankjewel! ❤ De komende tijd gaan we volgas door met opbouwen. Ik kijk weer met vertrouwen vooruit en zie uit naar nieuwe uitdagingen die op m’n pad komen. Bron: https://www.facebook.com/keyenberg.hoeve/posts/pfbid0ddU7Jz4ns1NdqwnP1pSBEetdbiAXNcRGiiWm8nHZuHBGfRZXkuegj7Prw77uTpXzl

Volendamse Mona Keijzer wordt premierskandidaat voor BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) presenteert Mona Keijzer (54) als premierskandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, dat maakt partijleider Caroline van der Plas zojuist bekend. Van der Plas liet al eerder weten dat ze zichzelf niet als minister-president ziet, mocht de BBB als grootste uit de verkiezingen komen. https://thumbs.boeren.online/groot/2023/35/7698-mona-keizer.jpg De keuze is op de Volendamse Mona Keijzer gevallen, voormalig partijprominet van het CDA. De partij laat weten dat Keijzer plek twee krijgt op de kandidatenlijst. Partijleider Caroline van der Plas blijft lijsttrekker. Mocht de BBB de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november winnen en een kabinet vormen, dan wordt Mona Keijzer premier. Geen Caroline Begin augustus zegde Keijzer haar lidmaatschap bij het CDA op. Ze zou zijn opgestapt om onenigheid over wie de volgende lijsttrekker van het CDA zou gaan worden. Van der Plas heeft in een interview met De Telegraaf laten weten dat zij past voor een eventueel premierschap. Ze vertelde dat het premierschap te veel impact op haar persoonlijke leven zou hebben. Bovendien kijkt ze op tegen het moeten reizen en de ontmoetingen met buitenlandse leiders.

Praktijk verhaal PAS melder

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02G7iytYsj2LSocXdYbe2Nm58uRtMBDXAMENPjs4M62wmc4TFLPLC7UnDDWJpzGaC1l&id=100014903266068 [quote]Ik heb een heftig en verdrietig bericht : Ons melkveebedrijf Kolhorn Dairy farm staat op de nominatie om afgeschoten te worden door de overheid . - Wij zijn piekbelaster dwz te vervuilend voor de Veluwe op 25 km afstand - PAS melder dwz dat onze milieu vergunning is afgepakt omdat volgens de overheid zij deze niet hadden mogen geven 11 jaar geleden. Rechtmatig verkregen volgens alle procedures maar dat geldt dus niet meer . - PAS melder van voor 2015 dus wij komen niet meer in aanmerking voor legalisatie. Deze week een adviseur van het ministerie op bezoek gehad om uit te gaan zoeken hoe ze ons willen opkopen . Een zak met geld kunnen we misschien krijgen maar de voorwaarden zijn catastrofaal voor ons prachtige bedrijf . Het zal tot de laatste steen afgebroken moeten worden en we mogen geen boer meer zijn voor hier en in heel Europa. Het bedrijf zonder deze regeling verkopen is voor melkveehouderij ook onmogelijk omdat we illegaal zijn en piekbelaster . Geen bank financiert het voor een koper. De uitkoop regeling is op vrijwillige basis wordt met nadruk gezegd . Maar wat betekent dat als je in de hoek staat met het geweer op je gericht en je geen kant op kan ? Vrijwillig betekent in ons geval dat we mogen vragen wanneer ze de trekker overhalen. Ons bedrijf : - een van de mooiste van Nederland - op de vruchtbaarste grond van Europa in de Flevopolder - groen label gebouwd met alle vergunningen rechtmatig verkregen. - modern - duurzaam - efficiënt werken - diervriendelijk En een filmpje van ons bedrijf is meerdere malen door de koning en de koningin meegenomen naar het buitenland als voorbeeld bedrijf op basis van innovatie , efficiëntie, duurzaamheid en diervriendelijkheid . Nu wil deze zelfde overheid ons bedrijf met een pennenstreek wegvagen en ons als veehouders de strop echt aan gaan trekken. Wij zijn er kapot van en weten op dit moment niet meer wat we moeten doen [/quote]

De media bericht één kant van het verhaal

Door Jaap Majoor, Afgelopen woensdagavond, 21.06.23 werd in Nieuwsuur uitgebreid het mislukte landbouwakkoord behandeld. Inderdaad heel jammer deze mislukking, want bij een akkoord was er misschien wat meer duidelijkheid welke weg je als boer moet inslaan voor de toekomst. De meeste boerenorganisaties waren al opgestapt en nu dus ook de LTO Regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren: Volgens Nieuwsuur was onze regering de boeren erg tegemoet gekomen door 20 % boven de waarde uit te betalen wanneer zij willen stoppen. Lijkt geweldig, maar er wordt niet bij verteld, dat alleen 20 % boven de boekwaarde van de gebouwen gegeven wordt. Iedereen die een bedrijf heeft, weet dat je op de gebouwen afschrijft. Dus stel je gebouwen staan voor € 200.000 te boek en je hebt 50 ha. Land met een waarde van 50 x € 80.000,- = € 4.000.000,-. De overheid betaalt je dan € 240.000,- plus een tegemoetkoming voor de sloopkosten, want je moet de gebouwen slopen. Verder mag je dan in heel Europa geen gelijkwaardig landbouwbedrijf meer beginnen, en de regering vestigt een voorkeursrecht op je grond, als je je grond verkoopt. Van de vergunningen, die je bedrijf heeft, lever je 85 % in. Dus als je grond niet geschikt voor akkerbouw is, wat veel grasland in Nederland is, kun je met de grond bijna niets meer doen en mag je blij zijn als iemand er dan nog € 50.000,- voor geeft. Dit betekent een verlies van 50 x € 30.000,- = € 1.500.000,- Dus de regeling is niet woest aantrekkelijk maar de doodsteek voor onze boeren. Erger nog, als je besluit niet mee te doen met de opkoopregeling en je wilt investeren, zegt de bank: sorry, jij zit in het gebied waar allerlei milieubeperkingen gelden, dus je komt direct in bijzonder beheer. Investeren is dan onmogelijk . Ook wordt je indirect door de overheid verplicht je productie te verlagen. Zo wordt doorgaan met je bedrijf bijna onmogelijk gemaakt. Dus heel logisch en terecht, dat de boerenorganisaties gestopt zijn met dit landbouwakkoord. Na de 2de wereldoorlog wilden wij geen honger meer hebben. Onder Mansholt werd daarom de voedselproductie zo gestimuleerd dat er iets overschot was, zodat de prijzen voor de consument laag waren en de boer wel een lage prijs voor zijn product kreeg, maar door de massa toch een inkomen. Nu is het precies omgekeerd. De boer krijgt zoveel regels opgelegd, dat hij steeds minder mag produceren. De boeren protesteren hiertegen, omdat zij met minder productie automatisch minder inkomen hebben. Immers willen zij hetzelfde inkomen behouden met een veel lagere productie, moet de prijs veel hoger worden. Voor de boeren, die het geluk hebben, dat zij volgens de kaarten van de overheid geen beperkingen krijgen opgelegd, gaat dit wel gebeuren. De stijging van voedselprijzen zullen enorm zijn en worden veroorzaakt door ons overheidsbeleid. Het nieuwe beleid van de overheid is immers gebaseerd op een enorme verlaging van de productie van onze Europese boeren. Dit in schril contrast tegen de enorme wereldwijde toename van het aantal mensen en een afname van het landbouwareaal. Het enig mogelijk gevolg is een enorme stijging van de voedsel prijzen. Door dit beleid van de overheid kunnen wij verwachten, dat de consument in de toekomst misschien wel meer dan 1/3 deel van zijn inkomen kwijt is aan voedsel. Voor een gezin met een laag tot gemiddeld inkomen zal gezond voedsel bijna niet meer te betalen zijn. Het verschil tussen armen en rijken zal steeds groter worden De mensen uit de derde wereld landen zullen voedsel helemaal niet meer kunnen betalen. Nu hebben wij al een vluchtelingen probleem, maar wat te denken als er miljoenen uitgehongerde mensen uit deze landen ook bij ons aankloppen. Laten wij hopen dat er politieke partijen zijn, die deze ingeslagen weg van onze politiek, zowel Europees als landelijk, kunnen stoppen. En dat terwijl de landbouw juist de oplossing voor ons milieu probleem kan zijn. Jaap Majoor

We zijn er bijna

Oktober 2019 begon de opstand van de boeren. Ik was er bij. Meer dan 100% overtuigd heb ik niet gezien wat de Groot en Klaver zeiden. Ik stond met mijn rug naar het podium  Ik heb ze wel gehoord en thuis het fragment bekeken en schrok. Ik schrok van de gezichtsuitdrukking van Jesse Klaver. We zijn bijna 4 jaar verder Veel gebeurd in die 4 jaar Aangaande de sector: enorme hoeveelheid regeldiarree is er bijgekomen En dat past bij de woorden die Klaver en de Groot gebruikten: ‘’ jullie voelen je genaaid. Het gaat u raken!! En dat is de waarheid!!!!’’ ‘’Laat je geen zand in de ogen strooien!! (Zei de Groot!!) Ik loop al een tijdje mee in de sector en de politiek. En ik zie de grote hoeveelheid zand in de ogen bij boeren en vooral de belangenbehartiging.   Het zal mij persoonlijk benieuwen of het zand nog uit de ogen gepoetst wordt  Ik denk het eigenlijk niet.  En dan wordt het perspectief voor de landbouw duidelijk. John Spithoven schreef het al. De veereductie gaat op basis van mestplaatsingsruimte. Ik ga niet discussiëren of de plaatsingsruimte 50% minder wordt; 40 procent of misschien gelukkig wel maar 30% minder De sector gaat verzuipen in de mest door overbodige aanscherping van de mestwetgeving en het afschaffen van de derogatie. Daarom hieronder het fragment van 2019. 2 adviezen aan iedereen: 1. Haal het zand uit je ogen     2.Kom in actie om te zeggen: we willen geen halvering van de veestapel!!!!! 

Kwaliteit kuilplastic

Een bekende firma in Friesland is sinds kort overgestapt naar een ander merk kuilplastic, daarvoor was het altijd goed, maar nu is is rekbaarheid zeer ondermaats te noemen. Ik zak er zonder goede duidelijke reden zo door heen terwijl ik op sokken op het beschermkleed heb gelopen om de autobanden te verdelen. Toen ik bijna klaar was kwam ik er achter dat ik er een paar keer doorheen was gezakt (op de oprit van de bult). Ik heb de gaten geprobeerd te plakken, maar dat had geen zin want ik zakte overal waar ik liep er telkens weer doorheen. Daarom moesten alles er weer af en hebben we nieuwe kuilplastic (ander merk) er overheen gelegd en toen was het goed. Wel veel werk maar het was wel noodzakelijk omdat ik er kennelijk zonder dat ik het wist op heel veel meer verschillende plekken doorheen was gezakt zonder dat ik het door had gehad. Hier kwam ik was achter toen we de beschermkleden er af hadden gehaald omdat we het niet vertrouwden. De firma waar wij al decennia kuilplastic kopen, daarvan kan ik geen geval herinneren dat er bij het vorige merk dat ze voerden ooit kwaliteitsproblemen zijn geweest. Ze zijn letterlijk zonder bericht overgestapt op een ander merk, zonder dat aan ons (waarschijnlijk alle klanten) te vermelden. We hebben ook even met ze gebeld en de reden zou zijn dat het er met het vorige merk dat ze leverden leveringsproblemen waren. Ik ben hier niet om zielig te doen of zo, iedereen heeft zijn/haar ondernemersrisico. Maar ik wil iedereen wel waarschuwen, heeft iemand dit jaar kuilplastic gekocht bij een grote bekende agrarische groothandel in Friesland die dit jaar overgestapt is van merk zonder dit (goed) te communiceren, let a.u.b. op.

Proef met koeien in het bos blijkt succes: "versterkt de biodiversiteit"

De proef om koeien in het Kuinderbos te laten grazen, blijkt een succes. Drie jaar geleden werd een kudde jonge Jersey-runderen voor het eerst het bos ingestuurd in de hoop zo meer biodiversiteit te creëren. Die hoop blijkt gegrond: volgens Staatsbosbeheer zijn er inmiddels meer verschillende soorten planten en dieren waar te nemen. Woensdagochtend is het alweer de vierde keer dat biologische boer Jelle Hakvoort zijn koeien voor het seizoen het bos in loodst. Wie denkt dat herkauwers enkel en alleen in de wei thuishoren, heeft het mis. "Ze lopen op hun gemak het bos in", ziet Hakvoort met een tevreden blik. "Ze zoeken gelijk het voedsel op. Het is niet dat ze onwennig zijn, van: wat is dit, dit is eng. Nee, ze laten zien dat ze hier eigenlijk wel thuishoren." Terwijl de koeien opgewekt het bos inhuppelen, legt boswachter Harco Bergman uit wat de impact is van de kudde op waar het allemaal voor bedoeld is: de biodiversiteit. "Als we hier geen vee zouden hebben, zouden braamstruiken deze plek helemaal gaan vullen", vertelt Bergman vanaf een open plek in het bos. "Nu de koeien er doorheen lopen, eten ze alle spruitjes van de struik, waardoor het hier open blijft. Daardoor kan de zon op de grond komen." En dat zonlicht op de bodem is weer goed voor de verscheidenheid in plantengroei. Boswachter Bergman wijst spontaan wat verschillende soorten aan. "Er staat hier hondsdraf, kleefkruid, akkerhoornbloem." Ook insecten profiteren van de begrazing Het is overigens niet alleen de flora die wel vaart bij de kudde in het bos. Ook het insectenleven is diverser geworden, zo constateert Bergman. "Er komen vijftig verschillende soorten libellen voor in het Kuinderbos waaronder een aantal hele zeldzame. Zo versterkt het de biodiversiteit van het Kuinderbos." En dus lijkt er een win/win-situatie te zijn gecreëerd: niet alleen krijgt de biodiversiteit een impuls, ook het humeur van de koeien in het bos wordt er beter op, getuige huppelsprongetjes die ze geregeld maken. "Als ze jeuk hebben, schuren ze lekker tegen een boom", zegt boswachter Bergman. "Wil je in de zon staan, ga je in de zon staan. Wil je in de schaduw, zoek je een paar bomen op. Eten is er genoeg. Moet je kijken, je ziet hoe vrolijk ze zijn." Afhankelijk van het weer en of er deze zomer droge perioden zijn, zal de kudde tot en met de herfst in het bos te vinden zijn.

Nederlandse natuur heeft veel te lijden, niet alleen van stikstof

Verreweg het grootste deel van de Nederlandse natuurgebieden staat er slecht voor. Dat blijkt uit de tot nu toe gepubliceerde natuurrapporten die provincies moeten maken. Niet alleen stikstof is een probleem, ook bijvoorbeeld droogte en exotische planten die lokale planten verdringen zijn dat.De zogeheten natuurdoelanalyses vormen de basis voor de stikstofplannen die provincies op 1 juli moeten inleveren bij minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). De NOS analyseerde de conclusies van alle tot nu toe gepubliceerde rapporten.Daaruit blijkt dat de provincies de doelen in het overgrote deel van de natuur niet halen, zelfs niet als de voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd. Die maatregelen lopen uiteen van het aanplanten van bos tot het ophogen van een beekbodem.Voor 14 procent van de geanalyseerde natuur in Natura 2000-gebieden geldt dat de doelen worden gehaald als de geplande maatregelen doorgaan. Voor 21 procent van de gebieden is dat nog onzeker. Maar voor het overgrote deel (65 procent) van de natuur gaat het op deze manier niet lukken.Dat de zogenoemde instandhoudingsdoelen bijna nergens gehaald worden, betekent dat de natuur op veel plekken verslechtert. Tegelijkertijd heeft Nederland zich gecommitteerd aan Europese regels die voorschrijven dat beschermde natuur niet mag verslechteren. De instandhoudingsdoelen en het verslechteringsverbod zijn de kern van de Europese natuurbeschermingsregels, die milieuorganisaties vaak aanhalen in stikstofrechtszaken tegen de Nederlandse overheid.Stikstof is veruit het meest gerapporteerde probleem in de rapporten. In driekwart van de onderzochte natuur blijft stikstof een probleem als de geplande maatregelen worden uitgevoerd. Dat is niet zo gek, want de rapporten richten zich op stikstofgevoelige natuur. Maar er spelen ook veel andere problemen die een 'gunstige staat van instandhouding' in de weg staan.Zo heeft de Noord-Hollandse natuur veel last van zogeheten 'invasieve exoten'. Vreemde soorten als de cranberry, appelbes en watercrassula verdringen er de oorspronkelijke planten en bomen in twee derde van de onderzochte natuur. In een aantal gevallen is de exoot geen plant, maar een dier: de Amerikaanse rivierkreeft kan bijvoorbeeld ook flink huishouden in natuurgebieden. Zulke soorten hebben geen natuurlijke vijand. Volgens de rapporten zijn er vaak geen maatregelen voorhanden om de exoten te bestrijden.In Limburg zijn minder problemen met exoten, maar daar spelen juist problemen met water. Gebrekkige waterkwaliteit en verdroging zitten in die provincie de natuur in de weg. In meer dan 60 procent van de onderzochte natuur blijven er ondanks geplande maatregelen nog waterproblemen bestaan die een 'gunstige staat van instandhouding' in de weg staan.De provincies die dat nog niet gedaan hebben, moeten de komende tijd hun natuurdoelanalyses inleveren bij de Ecologische Autoriteit (EA), zodat de rapporten getoetst kunnen worden. De EA is in het leven geroepen door minister Van der Wal om onafhankelijk advies te geven.

opgericht door frans vollenbroek, de broer van... jawel johan vollenbroek

‘ADVOCAAT VAN DE AARDE’ STEUNT JURIDISCHE NATUUR- EN MILIEUSTRIJD MET KENNIS EN GELD Recent is de stichting Advocaat van de Aarde in het leven geroepen om andere milieu- en natuurorganisaties financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij rechtszaken tegen de overheid in het kader van de naleving van bestaande wetgeving. De stichting werd opgericht door Frans Vollenbroek, wiens broer Johan voorzitter is van Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel kreeg bij de Raad van State. Bestuurslid is ook biologe Margot Ribberink, die landelijke bekendheid verwierf als tv-weervrouw. De initiatiefnemers zien een veelvoud aan redenen voor het nieuwe vehikel. Nood Ten eerste heerst er een noodtoestand, aldus de initiatiefnemers. “Het gaat niet goed met het klimaat. Als we de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, overschrijden we binnen 10 jaar de afgesproken 1.5 graad opwarming uit het Parijs-Akkoord.” De hollend achteruitgaande biodiversiteit is eveneens een majeure bron van zorg. Overheid In de tweede plaats zou de overheid het laten afweten: milieuwetgeving, zowel landelijk als decentraal, wordt matig nageleefd. Bezuinigingen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat toezichthouders niet bij machte zijn hun controle uit te voeren en mensen en middelen tekortkomen. Tegelijkertijd overtreedt de bedrijfswereld systematisch de regelgeving door te vervuilen zonder de vereiste natuur- of milieuvergunningen. Advocaat van de Aarde noemt als voorbeelden Schiphol, Tata Steel en de Amercentrale. Politiek rechter De politiek laat het ondertussen afweten, betoogt AvdA. De Staat ging, internationale verplichtingen ten spijt, in hoger beroep gegaan in de Urgenda-zaak en minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) zet zijn vraagtekens bij Europese natuurdoelen. “Er gaapt dus een enorme kloof tussen ambitie en actie.” Aan de rechter is het dan vervolgens weer om die kloof te overbruggen, wanneer burgers (al dan niet vertegenwoordigd door belangenorganisaties) het bestuur de rechtszaal in slepen. Kennis en geld Advocaat van de Aarde werpt zich daarom op als medestander van burgers en organisaties om de juridische strijd te strijden. Als kennisbank en als platform voor fondsenwerving om de gerechtelijke procedures te bekostigen. “Daarmee nemen wij drempels weg en dragen wij bij aan de bestendigheid van deze organisaties.” De stichting zal zelf geen processen aanspannen maar louter ondersteunen. De voornaamste partner is vooralsnog MOB, maar ook is er samenwerking met Meten=Weten, Werkgroep Behoud de Peel en Pesticide Action Network Netherlands.

Bouwbaas Heijmans boos op Brabant om bouwstop

Ton Hillen, directeur van het Rosmalense bouwbedrijf Heijmans is boos op de provincie Noord-Brabant. Die verleent voorlopig geen vergunningen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Hillen vindt dat 'enorm storend'. "Het kan niet zo zijn dat we alles economisch stil leggen. De medaille slaat nu wel heel erg uit naar de natuur. We zullen deze impasse met overheid en markt moeten doorbreken, anders komen er niet genoeg woningen," zo zei Hillen volgens De Telegraaf bij de presentatie van de kwartaalcijfers.De Rijksoverheid wil dat er vanwege het woningtekort 900.000 woningen gebouwd worden tot en met 2030.Heijmans merkt dat de verkoop en bouw van nieuwe woningen dit jaar onder druk blijft staan door de afkoeling van de huizenmarkt. Tot en met april wist de onderneming uit Rosmalen maar 472 woningen te verkopen, tegen 631 in dezelfde periode vorig jaar. BouwstopEr worden minder woningen verkocht en gebouwd door de gestegen materiaalkosten en gestegen rente. Maar ook de bouwstop in Brabant helpt niet, aldus Heijmans dat wel genoeg werk heeft aan bijvoorbeeld verduurzaming van woningen."Ik probeer alles te doen wat in mijn invloedssfeer ligt. Wij investeren nu veel in een uitstootvrije bouwplaats. Maar daar heb ik weinig aan als er vervolgens geen opdrachten liggen.” aldus Hillen.Hillen wil dat er snel weer vergunningen verleend worden. "Zo kun je natuurlijk geen bedrijf sturen. En dat is ook eigenlijk het afwentelen van een politiek dossier richting bedrijfsleven en de bevolking. We moeten met elkaar keuzes maken, locaties aanwijzen en stappen maken. Waar economische groei en waar natuur en landbouw," zegt hij tegen radiozender BNR.LEES OOK Stop op vergunningen nu natuur in Brabant nog verder is verslechterd Deze natuurgebieden zorgen ervoor dat Brabant geen vergunning meer uitgeeft

-Jan-


Topics
0
Reacties
128
Volgers

Over mij

Leeftijd: 27jr
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering