Protesterende boeren die afval dumpten op A7 moeten 35.000 euro betalen

Het Openbaar Ministerie wil 35.000 euro zien van zes boeren die in 2022 wegblokkades opwierpen en afval dumpten bij protesten op de A7 in 2022. 'Het is onredelijk de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten. Er moet een krachtig signaal komen dat dit niet wordt getolereerd.' Zes verdachten stonden vandaag terecht bij de rechter, die in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden geacht voor de wegblokkades en afvaldumpingen in Frieschepalen (A7 rijrichting vanuit Drachten naar Groningen) op 28 juli 2022 en in Marum (bij de oprit A7) op 1 augustus 2022. Afval dumpen en in brand steken Een 32-jarige man uit Augustinusga (Friesland), een 33-jarige man uit Kornhorn, een 21-jarige man uit Opende en een 29-jarige vrouw uit Oldehove worden verdacht van het dumpen van afval op de afrit en tussenberm van de A7 ter hoogte van Frieschepalen, het opzettelijk versperren van de weg en het stichten van brand. Bij de dumpingen op de oprit naar de A7 ter hoogte van Marum zijn wat het OM vier verdachten rechtstreeks betrokken. Het gaat hierbij ook om de 33-jarige man uit Kornhorn en de 21-jarige man uit Opeinde, en daarnaast een 22-jarige man uit Gorredijk en een 52-jarige man uit Opende. Zij worden in wisselende samenstelling verdacht van het versperren van de weg, het dumpen van afval en het in brand steken daarvan. Geld voor Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft zich als wegbeheerder gevoegd als benadeelde partij en heeft een vordering ingediend. De officier van justitie is van mening dat het onredelijk is de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten als het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de schade. 'Het gaat om forse bedragen en dat zal problemen opleveren voor de verdachten, maar het is meer dan redelijk dat men opdraait voor de kosten', aldus de officier. Voor Marum gaat het om een schadebedrag van bijna € 17.000,-- en voor de schade bij Frieschepalen vindt de officier een bedrag van ruim € 18.000 euro toe te wijzen.

Stort onze democratie in ?

Door Jaap Majoor Laag Zuthem, Kenmerk democratie; Een democratie wordt gekenmerkt door overleg met elkaar. Je bent het niet altijd eens met elkaar, maar door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, kom je er, door ieder wat water bij de wijn te doen, samen uit. In ons land zijn inmiddels 2 groepen ontstaan, die zo sterk van mening verschillen, dat overleg geen zin meer heeft. De één zegt het is wit, de ander zegt zwart. Beiden zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze geen duimbreed toegeven, dan heeft overleg weinig zin. Als je op je telefoon zoekt naar iets, onthoud je telefoon, waar je interesses liggen en geeft je steeds informatie over dat onderwerp. Door deze éénzijdige informatie wordt de bubbel, waar wij in leven nog extra versterkt. Kortom wanneer er geen overleg en luisteren naar elkaar meer mogelijk is, stort de democratie in. Er worden dan geen beslissingen meer genomen en het land is stuurloos. Waar we nu inmiddels duidelijk naar op weg zijn. De ene kant noemt zich links en wat over blijft wordt automatisch rechts genoemd. WNL op zondag Tot mijn verbazing was gisteren Jesse Klaver bij WNL op zondag. Hij beweerde, dat wij met elkaar moesten overleggen. In plaats van overleggen met elkaar, deed hij alleen maar modder gooien naar de mensen, die het niet met hem eens zijn. Zo schilderde hij al zijn tegenstanders af, als aanhanger van Poetin. Ik ben volgens hem dus ook een aanhanger van Poetin, wat overigens zeker niet het geval is. Sterker nog, ik neem het Jesse Klaver kwalijk, dat hij mij een aanhanger van Poetin noemt. Als voorbeeld de agrarische sector Boeren hebben op allerlei manieren geprobeerd uit te leggen, wat niet klopt aan het stikstofbeleid en de staat van onze natuur door middel van allerlei rapporten, die bewijzen dat het niet aan de landbouw ligt. De linkse politiek en de natuurinstanties zouden juist nu open moeten staan voor een gesprek, maar zeggen alleen keihard: wat jullie zeggen is niet waar, geen overleg is mogelijk (democratie?) en het gesprek is afgelopen en dat terwijl zij, de linkse politiek, zich alleen maar baseren op aannames. Boeren wordt eens verstandig en steek de koppen bij elkaar. Neem enkele goede advocaten in de arm met verstand van zaken. Span gezamenlijk een rechtszaak aan tegen de overheid en de EU. Dan maar eens zien of de waarheid boven tafel komt, want de tijd van overleg is voorbij door de te sterke polarisatie van onze samenleving. Jaap Majoor Laag Zuthem

Adema werkt aan 'brede' stoppersregeling boeren, niet alleen voor piekbelasters

Landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe 'brede' regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Met het voorstel, dat nog niet af is, zijn miljarden euro's gemoeid. Het idee is om met het pakket een koude sanering van de agrarische sector, met als gevolg bijvoorbeeld faillissementen., te voorkomen. Vorig jaar is bepaald dat er een einde komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Nederlandse boeren mochten jarenlang meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. Maar dat verschil wordt stap voor stap opgeheven; in 2026 moet Nederland zich aan dezelfde regels houden als de rest van Europa. Er is daardoor een mestverwerkingsprobleem, dat zonder ingrijpen alleen maar groter wordt. Adema komt daarom met een pakket aan maatregelen, waar de 'beëindigingsregeling' er één van is. Het gaat om een langdurige regeling die drie of vier keer per jaar wordt opengesteld en waar boeren die willen stoppen, vrijwillig op kunnen intekenen. Minder vee Daarnaast wordt gedacht over strengere regels voor boeren, die minder dieren per hectare zouden mogen houden. De bedoeling van het hele pakket is dat er minder vee (en dus minder mest) komt en dat de waterkwaliteit daardoor verbetert. Bijkomend voordeel is dat de stikstofuitstoot omlaag zal gaan. Er wordt nog volop gewerkt aan de plannen. Een van de vragen die nog op tafel ligt, is of de 'beëindigingsregeling' volgens de Brusselse regels als 'verkapte staatssteun' kan worden gezien. Als het voorstel af is, gaat er een brief naar de Tweede Kamer, die zich er dan over moet buigen. Er zijn al verschillende stoppersregelingen voor boeren (geweest), maar dat zijn tijdelijke regelingen in verband met de stikstofuitstoot. Er loopt nu nog een regeling voor piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. De nieuwe regeling is breder, voor de hele sector.

Afschaffen melkquotum maakt van heel Nederland een mestvaalt

[b]De boerenhaters zetten de discussie op scherp: [/b] In Nederland dreigt een groot mestoverschot te ontstaan als het melkquotum en de dierrechten worden afgeschaft in 2015. Boeren breiden hun veestapel dan namelijk fors uit. Een enorm risico voor natuur, milieu en gezondheid. Dat stellen verschillende natuur- en milieufederaties. Een nog grotere veestapel zorgt voor nog meer mest in Nederland. Een teveel aan mest is ongezond voor de natuur. Meer vee betekent niet alleen meer mest maar ook meer milieubelasting door stank, ammoniak, fijn stof en broeikasgassen. Terwijl juist een veel lagere uitstoot nodig is om schade aan gezondheid, milieu en natuur te voorkomen. [b]Mestverwerking[/b] Het voorstel van LTO om de mest daarom in grote mestfabrieken te verwerken, is een mooie eerste stap maar zet nog te weinig zoden aan de dijk. Mestverwerking is technisch zeer ingewikkeld, duur en kost veel energie omdat het gescheiden en gedroogd moet worden. De miljoenen subsidies die hieraan zijn besteed, zijn hierdoor vooralsnog weggegooid geld. Bovendien zorgt mestverwerking niet voor minder mest, maar splitst het in deelproducten die nog steeds moeten worden afgezet. Bij voorkeur in het buitenland. Maar de druivenkwekers en akkerbouwers in Frankrijk zitten echt niet op Nederlandse mest te wachten. Ook veroorzaken mestverwerkingsinstallaties veel stankoverlast. Juist een toename van de nationale veestapel zal veel extra mestverwerkingsinstallaties vergen, met nu al de nodige weerstand onder de bevolking. Fraude De overheid is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw druk met het controleren en handhaven van de mestregels. Nog meer vee en meer mest zal deze last en de kosten alleen maar vergroten. Ondanks dat maar een zeer klein deel van de bedrijven gecontroleerd wordt, zijn overtredingen aan de orde van de dag en worden regelmatig ernstige fraudezaken geconstateerd, bijvoorbeeld in de mesthandel. Staatssecretaris Mansveld treed hier echter nauwelijks tegen op. [b]Politieke moed[/b] Voor de leefbaarheid en gezondheid van Nederland is het te hopen dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de politieke moed heeft om de melkquota en de dierrechten niet af te schaffen. Want allen door het aantal koeien, varkens, kippen en geiten in Nederland met wetgeving te maximeren blijft Nederland leefbaar en gezond, zo stellen de natuur- en milieufederaties. Voor de economische positie van de sector zelf is een beperking van het aantal dieren ook beter. De strategie van zo veel mogelijk vlees produceren tegen zo laag mogelijke kosten werkt niet meer. Juist door minder, maar veilige en duurzame producten te maken kunnen boeren weer geld verdienen. Keten Duurzaam Varkensvlees, Rondeel en Beemster Kaas bewijzen dat. bron: De Natuur- en Milieufederaties

Unilever verlaagt prijzen om meer te verkopen

Unilever verlaagt prijzen om meer te verkopen Voedingsmiddelengigant Unilever ziet dat de verkoop-volumes in Europa achterblijven. Daarom gaat het bedrijf prijzen verlagen. Er wordt minder Calvé pindakaas en Magnum ijs verkocht, omdat consumenten in deze tijd van hoge inflatie overstappen naar de goedkopere huismerken. Om marktaandeel terug te winnen, gaat het terugvechten met prijsverlagingen. Dat zegt Unilever-CEO Hein Schumacher tijdens de presentatie van de jaarcijfers. „We zien wereldwijd deflatie plaatsvinden. Om concurrerend te blijven, en om onze merken te beschermen, zullen we reageren met lagere prijzen.” Schumacher denkt dat er in 2024 nog wel sprake zal zijn van inflatie, maar dat deze langzaam zal afnemen. Volgens de producent van Calvé pindakaas, Dove en Magnum zijn de producten nu niet concurrerend genoeg. „De resultaten laten een verbeterde financiële prestatie zien, met een terugkeer van volumegroei en het herstel van onze marges. Onze concurrentiepositie blijft echter teleurstellend en de algemene prestaties moeten verbeteren. Wij werken eraan om dit aan te pakken, door onze uitvoering te verbeteren”, zegt Schumacher. De CEO – afkomstig van FrieslandCampina – kondigde in oktober een nieuwe strategie aan, waarbij het focust op 30 merken. Daarmee wil hij ook besparen op de kosten. Ook wordt er volgens Schumacher geoptimaliseerd en efficiënter gewerkt. „We zien al een betere productiviteit ten opzichte van vorig kwartaal. Daar gaan we mee door.” Om de prijzen omlaag te kunnen brengen, wordt ook ingezet op het reduceren van kosten en grondstofprijzen, door met minder verschillende ingrediënten, verpakkingsmateriaal en leveranciers te gaan werken. Volgens de ceo kunnen de prijzen niet nu al worden verlaagd, ondanks dat het de marges afgelopen kwartaal zag stijgen. „We hebben niet alle gestegen kosten door kunnen berekenen, omdat de consument het lastig heeft met de inflatie. Daarom hebben zijn onze marges nog steeds lager dan voor de pandemie.” Schumacher kan zich voorstellen dat door de gestegen kosten straks in Europa misschien ook wel kleinere verpakkingen worden geïntroduceerd. „Dat hebben we al in opkomende markten, en misschien is dat ook wel nodig in de ontwikkelde markten, om de consument tegemoet te komen.” Supermarktketen Carrefour heeft in januari alle producten van PepsiCo, zoals Quaker en Lays, uit de supermarkt gehaald als gevolg van een prijzenoorlog tussen de twee. Volgens Schumacher is dat voor de merken van Unilever niet aan de orde. „De gesprekken die we met de supermarkten hebben zijn constructief. Als wij de prijs verhogen, willen ze weten waarom, en dat leggen wij dan uit.” Het bedrijf zegt verder weinig impact te voelen van het omvaren vanwege de Houthi-rebellen in Jemen. „We zien kleine interrupties, zoals wat vertraging, maar het is heel minimaal.” Wel heeft het last gehad van mensen die westerse merken zijn gaan boycotten, uit onvrede over de steun voor Israël. De laatste twee maanden van 2023 hebben die acties de verkopen gedrukt. Sinds 2024 zien ze wel weer een „sterke verbetering”, aldus Schumacher. Het Brits-Nederlandse bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van 59,6 miljard. euro. Gecorrigeerd voor de wisselkoerseffecten en verkoop en aankoop van bedrijfsonderdelen, steeg de omzet met 7 procent. Dat kwam voor het grootste deel door de hogere prijzen, maar ook de hoeveelheid verkochte producten steeg. De nettowinst daalde flink, met 13,7 procent tot 7,1 miljard euro. Het gaat de aandeelhouders laten meeprofiteren van de winst door dit jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Beleggers reageerden enthousiast op de plannen, het aandeel is met bijna 3 procent gestegen. Unilever verwacht voor komend jaar een ’bescheiden verbetering’ van de onderliggende operationele marge, met een onderliggende omzetgroei tussen de 3 en 5 procent, waarbij er ’meer evenwicht zal zijn tussen volume en prijs.’

We gaan naar Frankrijk! #melkvanhetnoorden

Morgen ga ik samen [@MTSTAMMINGA] en een bus vol vooral Friese melkveehouders naar Frankrijk, we gaan het mooie weer tegemoet! https://www.youtube.com/watch?v=FRU3l6jHNhg Bedrijven die onder andere op het programma staan: – Familie Meilink in Croisilles. Boert ruim 30 jaar in Frankrijk. Melkt nu ruim 170 koeien in een recent verbouwde melkveestal met drie melkrobots. Droogt jaarlijks 450 hectare gras tot hooi met de warmte van de biogasvergister. – Jan Zuurbier kwam in 1995 naar Bretagne om in maatschap met zijn twee oudere broers te boeren. Inmiddels runt hij sinds 2009 met zijn vrouw Anne Cecile een biologisch bedrijf met 115 hectare en 100 koeien die 210 dagen per jaar weidegang krijgen. – Familie Brode woont sinds 2022 in Chapelle- Janson. Ze runnen een bedrijf met 100 hectare grond, 120 Holsteiners en 50.000 vleeskippen. – Koen op ’t Roodt runt in het Vlaamse Olen een melkveebedrijf met hoogwaardig fokvee die hoog scoren op exterieur en op melkproductie. Hij combineert het werk op het melkveebedrijf met het voorzitterschap van de Vlaamse afdeling van de EDF. – Familie DeJonkheere runt in het Vlaamse Elverdinge een gemengd bedrijf. Zij melken 160 koeien met drie melkrobots in een serrestal die sinds 2021 in gebruik is genomen. Doel is om de hoogproductieve veestapel iets uit te breiden naar 180 stuks totaal. Op het bedrijf worden ook zo’n 40 hectare aardappelen en 20 hectare wortelen geteeld. En circa 650 vleesvarkens gehouden. - Bezoek aan de D-Day stranden van Normandië staat onder andere ook op het programma. Ik verzamel alle foto's en video's in deze map: https://myalbum.com/album/HeZi8K8v73d9/

weurding


Topics
0
Reacties
6.595
Volgers

Over mij

Woonplaats: elp
Leeftijd: 59jr
Laatst online: 22min geleden

Anknooier

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering