Grootste deel boeren is protesteren beu

Er is een grote kans dat boeren in 2021 opnieuw landelijk in opstand zullen komen. Niet in de laatste plaats doordat de onderliggende oorzaken tot op heden niet weggenomen zijn. Toch valt een opmerkelijk verschil met de eerste protestacties waar te nemen: intern klinkt steeds vaker gemor. Dat stelt onderzoeksjournalist Mark Mensink, schrijver van het boek Boerenprotesten 2019-2020, op basis van een recente rondgang in de agrarische sector. “Sommige agrariërs, die tijdens de eerste acties nog wel aanwezig waren, zijn geheel afgehaakt. Anderen uiten grote zorgen en twijfelen over hun verdere deelname.” Terwijl uit enkele publiekspeilingen is gebleken dat de steun van burgers voor boeren aan het afbrokkelen is, vooral in de stedelijke gebieden, komt er ook van binnenuit meer en meer kritiek op het actievoeren. Zeker als een protest niet of nauwelijks publieksvriendelijk uitvalt. Mensink: “Een fors deel van de agrariërs trekt zich dit persoonlijk aan en schrikt erdoor af, zo lijkt het wel. Die roeren zich vervolgens en laten dan weten een volgende keer niet meer mee te willen gaan.” Er lijkt zich daarnaast een generatiekloof af te tekenen, ziet Mensink. “Waar zich tijdens de eerste protesten in 2019 nog enorm veel boeren van pak ‘m beet 40 tot 60 jaar aansloten, zijn in 2020 veruit de meesten jonger dan 25 jaar. Daarnaast was het aantal demonstranten een heel stuk lager. Wellicht dat het een met het ander te maken heeft, al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Maar het is allemaal wel opvallend.” De actieleiders Bart Kemp (Agractie) en Mark van den Oever (Farmers Defence Force) houden daarentegen vol dat er wel degelijk genoeg actiebereidheid onder hun achterban is. Toch geeft Kemp wel toe dat de animo de laatste tijd inderdaad een beetje ingezakt is. “Maar als er weer een goede reden is om in actie te komen, staan velen gelijk klaar voor vertrek. Daarvan ben ik overtuigd. Maar we moeten niet gaan ‘protesteren om het protesteren’. Het moet natuurlijk wel écht ergens over gaan.” Om de relevantie van de gehele agrofood-sector voor critici aan te tonen, wijst Kemp erop dat dit de enige maakindustrie is die liefst 10 procent van de Nederlandse economie omvat. “Dan heb je het over 600.000 banen. Dat is wel de moeite waard, met ook nog een universiteit die qua kennis ver vooruitloopt. Dit is iets dat buiten Nederland wel gewaardeerd wordt, kan ik je verklappen.” Van den Oever trekt geregeld de aandacht met boude uitspraken en het aankondigen van ‘harde protestacties’. Niettemin is hij tegelijkertijd achter de schermen druk met het sluiten van een akkoord tussen de levensmiddelenbranche en de landbouwsector, juist om te voorkomen dat er nog meer boerenprotesten volgen. “Mocht het mislukken, dan zal dat niet goed vallen bij de achterban. We moeten maar zien hoe het gaat. De melkprijzen in supermarkten waren historisch hoog, maar voor de boer – wat die ervoor terug krijgt – juist historisch laag. Ik verwacht dat de vlam maar zo wéér in de pan kan vliegen.” ————————————————————————————————————————— Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage vanuit het Steunfonds Freelance Journalisten.

Extern salderen met veehouderijen ook in Fryslân mogelijk

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is ook in Fryslân mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden buiten hun eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook is het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde ‘verleasen’. In oktober stelde het college een besluit over extern salderen en verleasen uit. Gedeputeerde Fokkinga: “Wy woene earst mear wissichheid foar PAS-melders en in wurkjend registraasjesysteem hawwe. By de behanneling fan de stikstofwet yn de Twadde Keamer die bliken dat de legalisaasje fan de PAS-melders garandearre wurdt. It stikstofregistraasje-systeem is op 5 desimber ll. yn it wurk set en der binne goede garânsjes foar it ekstern saldearjen fêststeld. Dêrtroch hawwe wy dit beslút no nimme kinnen.” Om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken worden de beleidsregels in- en extern salderen aangepast. De aangepaste beleidsregels treden op 19 december in werking. Bedrijven zonder dier- of fosfaatrechten konden vanaf 1 februari dit jaar al gebruik maken van extern salderen. Extern salderen en verleasen Voor uitbreiding van een veehouderijbedrijf, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstof veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Het volledig openstellen van extern salderen en het toestaan van verleasen vergroot de mogelijkheden voor vergunningverlening en daarmee economische ontwikkeling. Bedrijven kunnen tot maximaal 70% van de stikstofruimte permanent overnemen van een bedrijf dat (deels) stopt. Dit betekent dat er van dat bedrijf 30% minder stikstof in de natuur neerkomt. Met de nieuwe beleidsregels is het ook mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een bedrijf te leasen. Dit kan een oplossing zijn voor het uitvoeren van activiteiten die tijdelijk stikstof uitstoten. Denk aan het aanleggen van een weg of de bouw van woningen. Waarborgen Met name vanuit de landbouwsector zijn eerder zorgen geuit over ongewenste gevolgen die extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk hebben. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het treffen van waarborgen om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Zo vraagt de provincie initiatiefnemers extern salderen te melden en monitort de provincie maandelijks. Er wordt gehandhaafd op o.a. illegaal gebruik van locaties na extern salderen. Ook stimuleert de provincie herontwikkeling om leegstand en verloedering van gebouwen en locaties na extern salderen te voorkomen. De openstelling van extern salderen en verleasen is eerst voor de duur van een jaar. Er wordt geëvalueerd voordat besloten wordt over voortzetting. Friese aanpak Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.

Jumbo-topman Frits van Eerd vroeg wakker, maar niet boos om boerenactie: 'Ik begrijp ze'

Frits van Eerd heeft er geen moeite mee dat boeren zijn vrouw en hem maandagmorgen al vroeg wakker maakten. “Ik schrok helemaal niet, toen er om tien voor zes werd aangebeld”, vertelt de topman van het Veghelse supermarktconcern Jumbo. Zijn vrouw en hij voelden zich niet overvallen. “Nadat ik was aangekleed hebben we in alle rust met elkaar gepraat, maar in mijn eentje krijg ik het ook niet gefixt.” Al langer actieBoeren waren maandagmorgen eerst naar het distributiecentrum van de winkelketen in Veghel gereden. Ze voeren al langer actie om van de supermarktenbranche een betere prijs te krijgen voor hun producten. Volgens hen voldoet die in de verste verte niet aan de huidige eisen. Nadat de politie de actievoerders bij het distributiecentrum had weggestuurd, gingen ze naar het huis van de 53-jarige Van Eerd. Waar onlangs landelijk heisa ontstond nadat boeren de woning van D66-fractievoorzitter Rob Jetten hadden opgezocht, haalde de Jumbo-directeur zijn schouders op over een mogelijke schending van zijn privacy. “Mijn vrouw en ik staan meestal niet laat op, de wekker staat in de regel op halfzeven. Nu waren we tegen zessen wakker, omdat er toen werd aangebeld”, doet Van Eerd luchtig over het verrassingsbezoek. 'Erg ongeduldig'De supermarktbaas toonde alle begrip voor de standpunten van de actievoerders. “We proberen met zijn allen aan een nieuwe, duurzame wereld te werken. Met diverse belanghebbenden dus. Ik dacht een geschikte datum te hebben gevonden in januari om bij elkaar te komen. Maar de boeren zijn erg ongeduldig geworden.” Kees Schoenmakers bijvoorbeeld, peinst er niet over om zolang te moeten wachten op een gesprek. “We kunnen het hier in Veghel lang volhouden”, aldus de Vessemse boer, die nog deze week een afspraak wil maken. “Zolang die er niet ligt, gaan we niet naar huis.” Hij was wel ingenomen met de coöperatieve houding van Van Eerd: "Dat siert hem, dat had ik niet verwacht." Overigens protesteerden boeren maandagmorgen ook van vier tot tien in Breda. Bij het distributiecentrum van Jumbo werden urenlang de in- en uitgangen van het gebouw voor vrachtwagens geblokkeerd. LEES OOK: Boeren maken eind aan bezetting van distributiecentrum Jumbo in Breda Winkelpersoneel Jumbo komt verhaal halen bij actievoerende boeren Boeren bezoeken Jumbo-topman Frits van Eerd thuis: 'Het was een goed gesprek'

SGP: Hoop en ademruimte door landbouw- en stikstofakkoord

Voor de vele duizenden boerenbedrijven die na de stikstof-uitspraak van de Raad van State in de knel zaten, is er alsnog hoop. De afgelopen dagen heeft de SGP in onderhandelingen met het kabinet bedongen dat ze alsnog een vergunning krijgen. “Dat was voor ons harde eis om voor de nieuwe Stikstofwet van het kabinet te stemmen. Als het kabinet niet akkoord was gegaan, zou de SGP zijn afgehaakt,” zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Door uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar waarin de oude Stikstofwet van het kabinet van tafel was geveegd, kwamen vele duizenden boerenbedrijven op slot te zitten. Zo konden geen kant meer op omdat ze geen vergunning meer konden krijgen en daarmee ‘illegaal’ waren. Daar kwam bij dat noodzakelijke investeringen om de stikstofuitstoot te beperken onmogelijk waren omdat banken niet thuis gaven aan boeren zonder een vergunning. In de gesprekken met het kabinet over de nieuwe Stikstofwet eiste de SGP een regeling voor deze boeren. Het gaat bij elkaar opgeteld om vele duizenden gezinsbedrijven, vaak al decennialang in familiebezit. Bisschop: “Door onze eis in te willigen, kunnen deze bedrijven nu alsnog een vergunning krijgen. Daarmee kunnen de boeren snel investeren in innovatieve stallen en andere maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. De mensen zaten in een vicieuze cirkel, en die is nu doorbroken. Ik ben blij dat ik dit voor elkaar heb kunnen krijgen. Over het bereikte akkoord heb ik nauw overleg gehad met de sector.” In het verlengde van deze deal met het kabinet heeft de SGP ook bedongen dat het beroepsverbod voor sommige boeren van de baan is en dat er een Landbouwakkoord komt voor de hele landbouwsector. “Dat is hard nodig, omdat de blijvende onzekerheid slopend is. Waar nu behoefte aan bestaat is een stabiel beleid en zekerheid die ook voor de langere termijn een gezond verdienmodel oplevert. De boeren zijn daarmee gebaat, maar feitelijk heel Nederland. Er moet weer perspectief en ruimte komen om ook op termijn een eerlijke boterham te kunnen verdienen op een gezond bedrijf,” aldus Bisschop.

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit Ierse kaasfabrikanten zien de Brexit met angst en beven tegemoet omdat hun belangrijkste afzetmarkt, het Verenigd Koninkrijk, onbereikbaar dreigt te worden als er geen akkoord komt. Dan zal de export van kaas naar de Britten gepaard gaan met een invoerheffing van 56 procent. Daarnaast gaat de export zoveel bureacratische rompslomp opleveren dat het lijkt op de uitvoer van producten naar China in plaats van naar een buurland. Dat is extra lastig omdat de winstmarges op kaas klein zijn en ieder obstakel die doet verdampen. Het belangrijkste product van de Ierse kaasmakers is nu cheddar, maar die kaassoort vindt alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op grote schaal aftrek. Als dat laatste land wegvalt, zal er dus overgeschakeld moeten worden op andere kaassoorten om de export ter waarde van 250 miljoen euro overeind te houden, aldus The Journal. De Ieren willen met behulp van het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware overschakelen op de productie van Hollandse kazen die in e rest van Europa afgezet kunnen worden. Daarmee worden ze een concurrent voor Nederlandse kaasmakers die ook getroffen worden door de Brexit. Niet alle Ieren zijn even blij met de plannen. Milieubeschermers willen de nieuwe fabriek tegenhouden omdat intensieve veeteelt die de benodigde 450 miljoen liter melk moet leveren enorm bijdraagt aan het verergeren van de klimaatcrisis. Daardoor zouden de doelen die voor Ierland gesteld zijn in het Akkoord van Parijs in gevaar komen. Alleen deze fabriek zorgt al voor verhoging van de ammonia-uitstoot met 2,5 procent. https://www.youtube.com/watch?v=kJPatu0D1tI&

Trekkers en boze boeren maken geen indruk meer in Den Haag

https://www.youtube.com/watch?v=aRMgahm7Um0 Boze boeren en trekkers maken geen indruk meer in politiek Den Haag Merijntje uit Halsteren keek met enig medelijden naar het laatste boerenprotest dat door het Farmers Defence Force was georganiseerd. Ze deden hun best en hadden hun trekkers netjes opgepoetst en gereedgemaakt on er mee naar Den Haag te rijden. Ze wilden een petitie aanbieden aan koning Willen Alexander maar dat mocht niet van de politie. Ze mochten ook niet naar het Malieveld en werden gedirigeerd naar de Koekamp een onmogelijk veldje uit het zicht van het grote publiek. De boeren waren woedend over het door de overheid gevoerde Stikstofbeleid. Ze waren vooral ziedend over het zo genoemde “beroepsverbod” Boeren die zich lieten uitkopen mochten daarna nooit meer een ander boerenbedrijf beginnen en verkochten daarmee hun ziel en zaligheid aan die duivelse overheid. Verder waren ze ook kwaad over het geniepig uitbreiden van de “Natura 2000”gebieden waarbij gronden grenzend aan die gebieden zonder vraag of overleg werd bijgevoegd bij de Natura 2000 gebieden. De Koning was thuis op zijn paleis en liet zich niet zien aan de voorbijtrekkende boeren. Ook zijn vrouw kwam niet naar de poort. Een gemist kans maar ja hij durft ook niets meer sinds het Griekse vakantie probleem. Merijntje miste ook de toekomstige LTO-voorman Sjaak van der Tak bij de FDF demonstratie. Hij zou punten hebben gescoord om even een kijkje te nemen en de problemen aan te horen uit de eerste hand. Maar niks van dit alles. Die durfde zijn nek nog niet echt uit te steken. Jammer dat ze alle kooltjes uit het vuur laten halen door het Farmers Defence Force Al met al een demonstratie die misschien de verstookte diesel niet eens waard was.

Waddengebied moet nationaal park worden...hoeveel hectare gaat dit de sector kosten???

Rijkscommissie: Waddengebied moet een nieuw Nationaal Landschapspark worden 20 nov 2020 - 07:00 Frysk Het Waddengebied moet een nieuw soort nationaal park worden, een zogenoemd Nationaal Landschapspark. Dat zegt de commissie Verkenning Nationale Parken in een rapport dat vrijdag verschijnt. Die commissie staat onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Het hele Waddengebied moet onder het nieuwe park vallen. Het gebied dat onder het nieuwe nationale landschapspark Waddengebied valt - Foto: Commissie Verkenning Nationale Parken In 2014 kwam uit de Tweede Kamer de wens voor een nieuw soort Nationale Parken, waarbij er niet alleen aandacht is voor de bijzondere natuur, maar ook voor het landschap en het cultureel historisch erfgoed. Bovendien gaat het om gebieden die van internationale betekenis zijn. De wens kwam onder anderen van Lutz Jacobi, die voor de PvdA in de Kamer zat. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de commissie Verkenning Nationale Parken gekeken of er gebieden zijn met die combinatie. De commissie heeft vijf van deze gebieden gevonden, waaronder het Waddengebied. Hieronder vallen ook de eilanden met een stuk Noordzee, het terpenlandschap boven Dokkum en Groningen en het Lauwersmeer. Ook het eerdere eiland Wieringen moet eronder vallen. Geen extra bescherming De commissie zegt dat de nieuwe parken een unieke natuur en natuurlijke processen moet hebben. Een andere voorwaarde is dat "uitzonderlijk menselijk vernuft en/of uitzonderlijke wijzen waarop mensen in wisselwerking in met hun omgeving bijzondere landschappen met unieke ecosystemen hebben gevormd". Zo'n nieuw Nationaal Landschapspark moet onder de regie van het Rijk vallen, maar er komt geen extra wettelijke bescherming. Het gebied wordt dus niet op slot gezet. De centrale aansturing en het beheer van het Rijk zou kunnen via een beheerautoriteit, zoals die nu al ingesteld is voor de Wadden. In het rapport wordt wel gezegd dat zo'n autoriteit wel iets te zeggen moet hebben over bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening in het gebied. Dat is bij de huidige Waddenautoriteit niet het geval. Naast het Waddengebied worden ook de duinen op het Hollandse vasteland, de zuidwestelijke Delta met de Biesbosch, de Veluwe en de IJsseldelta met daarin de Weerribben-Wieden naar voren geschoven voor de status 'Nationaal Landschapspark'. Het Oerd op Ameland vanaf de vaste wal - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries De nieuwe parken moeten meer zijn dan een bordje bij de weg wanneer je het gebied inkomt; het moeten proeftuinen worden voor grote nationale opgaven. Dan gaat het om het herstel van biodiversiteit, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire economie en bevordering van de gezondheid. Wat biodiversiteit betreft hebben de Wadden veel potentie voor verbetering. De natuur in het gebied is namelijk niet erg gevarieerd. In het rapport worden onder anderen de inspanningen om het zeewier en de oesterbanken terug te krijgen genoemd. "Groene proeftuin" Naast de biodiversiteit liggen de meeste kansen in het Waddengebied op het gebied van de circulaire economie en gezondheid. Op andere vlakken liggen minder kansen, zo is er voor alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen bijvoorbeeld niet veel ruimte. De commissie verwijst naar de huidige situatie rond corona als voorbeeld van hoe belangrijk een verblijf in 'groene ruimte' kan zijn voor de gezondheid van mensen. De landschapsparken worden hier genoemd als groene proeftuinen voor een gezonde samenleving. Ook zijn er volgens de commissie al hele goede voorbeelden in de Wadden te vinden, waar de economische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, visserij en landbouw in omvang en schaal passend bij het gebied gemaakt zijn. De Brandaris - Foto: Omrop Fryslân/Remco de Vries Het lijkt erop dat de doelen voor zo'n landschapspark wel overlappen met bestaande plannen en uitgangspunten voor de Wadden. Dat is ook niet vreemd, want het Waddengebied lijkt ook als een soort inspiratiebron gebruikt te zijn voor het opstellen van het rapport. Maar het rapport is nog maar een advies. Er zou een onafhankelijke commissie van deskundigen moeten komen om de voordrachten voor de vijf nieuwe landschapsparken tegen het licht te houden. Verder moet er geld komen om de parken op te richten en het Rijk en de provincies moeten langetermijnafspraken maken over de financiën. Ook moet er vanuit het Rijk worden gekeken of provincies helemaal of deels mee willen doen aan de ontwikkeling van een nieuw landschapspark. Bovendien moet er niet te lang mee gewacht worden, want de druk op de ruimte in Nederland is op dit moment al groot. Ministers De commissie Verkenning Nationale Parken zelf wil nog geen toelichting op de plannen geven. Ze wachten totdat er op 2 december met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gesproken. Mogelijk komt het plan al wel in de Tweede Kamer, wanneer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind deze maand besproken wordt.

LTO Nederland presenteert vanmiddag zijn nieuwe voorzitter

[b]Ben benieuwd, wie zal het zijn?. Ik verwacht dat het een vrouw is:[/b] Baas landbouwlobby zal geen activist zijn - Nieuwe LTO-voorzitter wacht als ’verbinder’ een helse klus Door Gert van Harskamp (Telegraaf) LTO Nederland presenteert dinsdagmiddag zijn nieuwe voorzitter. De ledenraad van de land- en tuinbouworganisatie bepaalt dan wie vanaf 1 januari de voorzittershamer mag overnemen van Marc Calon. Die legde in mei zijn functie neer, omdat hij geen draagvlak meer had. De belangenclub heeft de namen van de kandidaten goed stil weten te houden, maar duidelijk is wel dat LTO niet voor de activistische koers kiest en een leider wil die de scheuren in het boerenbastion kan dichten. Een ledenenquête heeft aan de basis gestaan van de profielschets. De nieuwe voorzitter is een verbinder, liefst zelf agrariër of iemand met affiniteit met de sector. Hij of zij moet een brug slaan naar ’het maatschappelijk speelveld dat minder bekend is met agrarisch Nederland’, beschikt over een goed netwerk in Den Haag en ervaring met mediaoptredens. Feit is dat de aanstaande boerenleider een hels karwei staat te wachten. Mestbeleid, stikstof, discussie rond gewasbeschermingsmiddelen en kringlooplandbouw, er komt heel veel tegelijk op de sector af. Een sterke belangenbehartiging is dan onontbeerlijk. Daarbij moet de LTO-voorzitter bij de achterban de rijen gesloten zien te houden, wat een hele uitdaging is na een periode vol boerenprotesten die de onderlinge verschillen in de sector goed blootlegde. Recent heeft LTO Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar, kandidaat Tweede Kamerlid voor FvD, laten vallen. Die stelden zich kandidaat als duo-voorzitter. Met hen zou LTO zeker een activistischere koers varen. Waarom zou de nieuwe voorzitter niet gewoon uit de LTO-stal komen? Er zitten mensen die prima aan de profielschets voldoen. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, treedt samen met Wim Bens van ZLTO op als interim-voorzitter. Hij is melkveehouder, lid van het CDA en de districtsraad van FrieslandCampina en oud-bestuurslid van ZuivelNL. Ook de huidige LTO-directeur Hans van den Heuvel, eveneens CDA’er, past in het profiel. Hij is namens LTO lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Duidelijk is in ieder geval dat de nieuwe LTO-baas niet direct de trekker op het Malieveld parkeert. Gert van Harskamp

Eerste Brabantse boeren gaan natuurinclusief boeren: natuur en landbouw hand in hand

Geen grote weilanden met landbouw, maar kleinere percelen met veel aandacht voor de natuur. Dat is wat natuurinclusief landbouwen inhoudt. Een lastige opgave voor boeren die over willen stappen, want ze moeten er wel hun boterham mee kunnen verdienen. Staatsbosbeheer is een project begonnen om juist die boeren te ondersteunen. Om genoeg geld te kunnen verdienen met natuurinclusieve landbouw, heeft de boer meer land nodig. Daar komt Staatsbosbeheer om de hoek kijken. “Wij hebben aardig wat grond”, legt Theo bakker van Staatsbosbeheer uit. “Wij kunnen een rol spelen door die grond bij de ondernemer aan te bieden zodat hij kan uitbreiden. Als tegenprestatie kunnen we vragen om duurzamer met de grond om te gaan.” Een win-win situatie: de boer heeft meer land en de biodiversiteit in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer neemt toe. De eerste twee Brabantse boeren gaan binnenkort van start met het experiment. Emiel Anssems uit Teteringen en Eric Lamers uit Vortum-Mullem kunnen beiden door de hulp van Staatsbosbeheer hun biologische bedrijven uitbreiden. Een droom komt hiermee uit voor Lamers, die hier al tien jaar mee bezig is. “Het is de kroon op mijn werk”, stelt hij trots. “Ik had een visie, en door passie heb ik het zo lang vol kunnen houden.” Ruim een kwart van zijn grond pacht Lamers van Staatsbosbeheer. Daarmee gaat hij terug naar het boeren van vroeger. “Ecologie houdt niet van heel veel mest en houdt niet van heel veel maaien. Alles gaat hier wat rustiger aan zodat je ook de ecologie de kansen geeft om te ontwikkelen”, legt hij zijn manier van werken uit. De koeien worden straks niet meer naar de melkstal gebracht, maar in het veld. “Ik noem het mobiel melken 2.0.” In de video zie je hoe de boer en de natuur hand in hand gaan “Dit is de enige lange termijnoplossing”, concludeert Theo Bakker. “Onze grond wordt zo intensief gebruikt, daar moeten steeds meer hulpmiddelen naartoe om überhaupt nog voedsel te produceren." In deze natuurinclusieve manier van landbouw krijgt de bodem de kans om weer op adem te komen. “Zodat we in de toekomst een betere en duurzamere voedselvoorziening hebben.” Het stemt hem als natuurliefhebber ook nog eens gelukkig. “Je ziet dat de grens naar het landbouwgebied een stuk zachter wordt. Dat is prachtig voor de mensen die het landschap beleven.” In heel Nederland zijn nu zo’n elf projecten gestart. Uiteindelijk wil Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw veertig bedrijven ondersteunen. De universiteit van Wageningen monitort de projecten om te kijken of de biodiversiteit inderdaad toeneemt en of het rendabel genoeg is voor de boeren.

Duurzame bijdrage

Ambitie. Het is een veelomvattend begrip met een positieve lading. Onze RFC heeft ambitie. Dat is de boodschap die we meekrijgen. Ambitie op meerder vlakken. Enkele voorbeelden die genoemd zijn: -ambitie om klimaatneutraal en emissieloos te produceren -een toonaangevende melkprijs aan de leden te betalen -aan een toekomstbestendige onderneming te bouwen En zo zijn er nog een heel aantal punten te noemen waar mensen die voor ons werken bij rfc zich dagelijks voor inzetten en waarover ze ideeen hebben voor de toekomst. Ambitie is goed. Het past bij goed ondernemerschap om het te hebben. Nu even naar de realiteit. Rfc heeft de leden gevraagd mee te denken over het verstevigen van de financiele positie van rfc. Ik begrijp de dilemma's, tenminste deels. Maar daar wil ik nu niet de aandacht op vestigen. Het punt wat voor mij veel te veel op e achtergrond blijft is: waarom is er een financieel probleem? Er is geld nodig. Dat herken ik. Geld is nodig voor de continuiteit van een bedrijf, voor lopende dagelijkse zaken en voor onderhoud en investeringen. Vorig jaar is er een voorstel aangenomen waardoor er minder melkgeld uitbetaald wordt en er meer overblijft om te gebruiken voor de verdeling tussen rfc en de leden. Een voorstel gestoeld op dezelfde argumentatie welke nu weer gebruikt wordt: geldtekorten. Waarom zijn er tekorten? Draait het niet zo lekker? Wetende dat we in een lastige coronatijd zitten is het antwoord al snel: ja. En begrijpelijk. Maar voor de coranatijd was er al een financieel probleem. De vraag die opkomt: WAARVOOR is er geld nodig? 1 van de punten die aangegeven is verdient onze volle aandacht. Het punt van de scheefgroei van ledenkapitaal is er een om de discussie over aan te gaan maar kan gelijk oplopen met het volgende punt :waarom kan rfc niet zelf de broek ophouden? Het is al langere tijd veel negatief nieuws wat komt uit Amersfoort. Met meestal het vooruitzicht dat het in de toekomst beter wordt. Voor die betere toekomst moet je als bedrijf investeren. Een financieel gezonde onderneming doet dat uit de winst die gemaakt wordt. Gezien de geldvraag van rfc maak ik mij zorgen. Is de verwachting zo slecht dat rfc dat ook op iets langere termijn niet zelf denkt te kunnen, of zijn de ambities die er zijn bij de verschillende deviesies niet normaal? Ik weet het niet. Wel lijkt het mij verstandig om daar een antwoord op te krijgen. Rfc heeft net als elk ander bedrijf elk jaar een pot geld voor onderhoud en investeringen. Maar de pot is dus te klein. WAARVOOR is al het extra geld nodig wat er de eerste 10 jaar gevraagd wordt van de leden om extra te investeren in Rfc? Die vraag dient m.i. als eerste beantwoord te worden. Wanneer een bedrijf structureel ondermaats presteert is de eerst benodigde oplossing: de huidige gang van zaken tegen een heel fel licht houden!! Mocht blijken dat RFC werkelijk honderden miljoenen extra nodig heeft naast het geld wat normaal via de winst weer teruggaat naar RFC dan blijft er nog een vraag over. De vraag die nu voorligt bij ons leden. WAARMEE gaan we dat betalen? Bij veel leden is de financiele situatie niet rooskleurig. Melkprijs en kostprijs liggen sectoraal al langer ongezond veel te dicht bij elkaar. Men zegt wel eens: werken met andermans geld is gemakkelijk. Vanwege het feit dat leden elke euro zelf op hun eigen bedrijf nodig hebben en het vertrouwen in de aansturing van rfc en de binding met de leden ondermaats is lijkt mij een stevige heroverweging van de uitgesproken en niet nader toegelichte ambities een punt om bovenaan de agenda te zetten.

Rob Jetten trekt grens: geen actievoerders aan huis graag

D66-fractievoorzitter Rob Jetten roept actiegroepen op Facebook op om politici niet thuis te benaderen. Hij zegt met iedereen altijd, waar dan ook het gesprek aan te willen gaan. Maar niet thuis. Daar ligt wat hem betreft de grens. Jetten, die thuis zit omdat hij positief getest is op het coronavirus, schrijft dat hij gisteravond vijf mannen van de boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force aan de voordeur kreeg. Ze kwamen een voedselpakket brengen, waarmee de D66'er zijn quarantainetijd kon doorkomen. "Er was geen sprake van een dreigende sfeer", schrijft hij. "Verre van dat. Deze boeren hadden geen kwaad in de zin", zegt Jetten. "Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind hoe aardig het gebaar ook bedoeld is dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken." Jetten wil als politicus voor iedereen benaderbaar zijn. "Ook voor wie het niet eens is. Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet 's avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur. Het voelt ook vreemd en onaangenaam dat FDF weet waar ik woon. En daar foto's en video's van verspreidt." Het Kamerlid wijst erop dat D66 en Farmers Defence Force "nogal van mening verschillen. Daardoorh hebben we ook minder plezierige aandacht van ze gehad". Zo heeft zijn collega Tjeerd de Groot aangifte gedaan van bedreigingen en is zijn auto tijdens een werkbezoek klemgereden door tractoren en met stickers beplakt.

De komende 10 jaar gaat de overheid 6 miljard euro uitgeven om een papieren werkelijkheid op te lossen. .

Op 24 april deed het kabinet een voorstel om met een aanzienlijk bedrag van 5 miljard euro het stikstofprobleem te lijf te gaan. Dit bedrag zou het budget zijn voor de komende 10 jaar. https://nos.nl/artikel/2331599-kabinet-hakt-knoop-door-5-miljard-voor-stikstofaanpak.html Op 13 oktober deed het kabinet een nieuw voorstel . Dit keer werd er een voorstel gedaan het budget te verhogen naar 6 miljard. Dit keer om de stikstofproblemen bij de bouw op te lossen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5189944/kabinet-trekt-miljard-uit-om-stilvallen-bouw-door-stikstof-te Nederland zit na de uitspraak van de RvS van 29 mei 2019 onder een enorme stikstofdeken. Habitats in N2000 zouden onherstelbare schade hebben opgelopen door deze stikstofdeken. Dit werd zo bepaald in een ver verleden toen op een achternamiddag wat getallen bij elkaar geveegd zijn die moeten doorgaan als zijnde kritische depositie waarden. De stikstofdepositie dient, met het voornemen van dit kabinet ,door middel het spenderen van 6 miljard euro in 10 jaar tijd voor 50 % van de N2000 gebieden onder de KDW gebracht te worden. Ook is dit bedrag nodig om de puinhoop van het overheidsbeleid van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 op te ruimen, genaamd 'het PAS'. Depositie wordt berekend door middel van het OPS model in Aerius. Input van concentratiemetingen in de lucht, emissies , landgebruik, ruwheid en meteo zorgen dat het model neerslag (depositie) kan berekenen . Een omstreden methode. Commissie Remkens en commissie Hordijk geven beiden aan dat Aerius grote afwijkingen heeft en op lokaal niveau niet geschikt is om neerslag te berekenen. Ook RIVM heeft zelf ook bedenkingen. Zij geven toe dat de onzekerheid van depositie berekeningen op landelijk niveau richting de 35 % gaan. Op regionaal en lokaal niveau loopt deze onzekerheid verder op, naar 70% melden zij in diverse rapporten. https://www.rivm.nl/publicaties/grootschalige-concentratie-en-depositiekaarten-nederland-rapportage-2020 Een internationale review wijst in 2015 Nederland al op zijn gebreken. Vooral de gebrekkige concentratie metingen middels goedkope methoden doet afbreuk aan de gebruikte Nederlandse methode. Ook adviseert de internationale review commissie het gebruikt van Lotos Euros als model om neerslag te berekenen https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Reactie%20op%20Internationale%20Review%20Ammoniak.pdf Nu is er deze week door het RIVM berekend dat de depositie in 2019 is afgenomen tov 2018. In 2018 berekende het RIVM nog een depositie van 1609 mol per ha per jaar. In 2019 was dat 1493 mol per ha per jaar. Ook de depositie in de veehouderij nam af van 720 mol per ha in 2018 naar 705 mol per ha per jaar in 2019. Voor de beeldvorming, om PAS melders te legaliseren staat er in de kamerbrief van 24 april vermeld dat er een ontwikkel reserve nodig is van 20 mol per ha per jaar. Depositie met isotopenbepaling (DNA van de stikstof) is in Nederland nog niet gebeurd, behalve het nu lopende onderzoek van de U v A in opdracht van het Mesdagfonds. Kosten enkele miljoenen euro's. Nu richt ik mij tot de tweede kamer. Leden van de tweede kamer: Het is uw plicht eerst een onderzoek te doen naar de bepaling droge en natte depositie, werkelijke metingen. Publiekelijk geld, 6 miljard euro, dient wel onderbouwt op feiten gespendeerd te worden. Het is de grootste dwaling uit de Nederlandse geschiedenis om niet voor enkele miljoenen euro's aan feiten vaststelling te doen alvorens u beslist 6 miljard uit te geven zonder een onderbouwt doel! Daarnaast adviseer ik u kamer om de KDW wetenschappelijk te onderbouwen. Op bewegende doelen is het moeilijk scoren!!!

Het Boerengeluid – Column Dagelijks Bestuurslid Jeroen van Maanen

Aan mij de eer om voor de eerste keer, na mijn benoeming als dagelijks bestuurslid, een woord tot de leden te richten in de Koebont. Allereerst wil ik de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Nog geen kwart eeuw geleden mocht ik graag met mijn vader meegaan naar de eerste vergaderingen van NMV. De club werd opgericht vanuit ferm en inhoudelijk boerengeluid, door oprichters als Vogelaar, wijlen Ab de Groot en Jan Verhoef. Geluid dat aansprak en vergaderingen nog meer! Het was een tijd waarin heetgebakerde en gepassioneerde boeren hun geluid luidkeels op de vergaderingen lieten horen. Daar waar nodig werd dit toch al niet misteverstane geluid verder onderstreept met een dreigende in de lucht gehouden stoel, klaar om naar een slecht luisterende spreker voorin de zaal te gooien. Met onderwerpen toentertijd als een vervuild IBR-vaccin waren vergaderingen verzekerd van acties die, ondanks de beroerde reden, mij toch altijd bijzonder aanspraken. Het verfrissende en nieuwe vakbondsgeluid was een welkome aanvulling op de bestaande tamme belangenbehartiging. Boerengeluid wat mij met de paplepel is ingegoten door een vurige vader die in ‘72 bijvoorbeeld de coöperatieve zuivelfabriek al met overtuiging verliet. Daarnaast een moeder als reisleider met talenknobbel en twee opa’s die in de fokkerij en als grondlegger van de BLGG hun geluid toen al lieten horen. Als verlegen puber kwam mijn eerste geluid naar buiten tijdens vee-beoordelen en werd later verder ontwikkeld als voervertegenwoordiger. Een jaar of wat later kwam een opname naar buiten van ondergetekende op een Bel Leerdammer vergadering. Het was juist deze opname die ervoor zorgde dat ik in september 2019 werd gevraagd als woordvoerder voor de felste actiegroep van Nederland, toen bezig de geslaagde 1 oktoberactie mede te organiseren. In de melkacties van 2009 leerde ik dat als 100 boeren zeggen er te zijn, er op de dag zelf waarschijnlijk maximaal 25 komen opdagen. De veranderde tijd en noodzaak zorgde op 1 oktober ervoor dat er bij 100 opgaven wel 300 boeren kwamen opdagen. Het nieuwe boerengeluid was daar; saamhorig, schouder aan schouder, stond elke boer van Nederland op. Gelukkig is dit geluid sindsdien alleen maar harder gaan klinken. Het Landbouw Collectief werd opgericht en een taaie stikstofstrijd werd en wordt nog steeds gevoerd. We droegen oplossingen aan voor een stikstofprobleem die geen van allen opgepakt werden door Den Haag. We moeten ons daarmee afvragen of stikstof wel het probleem is. Juridische houdbaarheid en het gevecht om de ruimte konden de daadwerkelijke problemen wel eens zijn die in de toekomst van oplossingen moeten worden voorzien. Wat ik het laatste halfjaar leerde is dat samenwerken mogelijk is, en succesvol kan zijn ook. De solide partijen waar een samenwerking op te bouwen is, blijken absoluut de vakbonden te zijn. Samenwerkend en elkaar vasthoudend kan en moet hier een machtsblok vanuit opgebouwd worden. Vakbonden vanuit varkens, pluimvee, akkerbouw en de melkveehouderij die aan hun eigen kar en sector trekken, zonder daarbij tegen de wagen van een collega sector te duwen. Nederland van nu bulkt van de kansen en uitdagingen die een sterke belangenbehartiging vereisen. De organisatiegraad onder boeren van Nederland zal omhoog moeten en met graagte zal ik mij daar via de NMV voor inzetten. Laten we Trump’s uitspraak iets aanpassen en binnen de melkveehouderij schouder aan schouder ons boerengeluid inzetten en LET’S MAKE DE NMV GREAT(ER) AGAIN!!

cowmanager

sorry


Topics
0
Reacties
437
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1wk geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering