Misschien iets om over na te denken. Vooral tijdens de provinciale verkiezingen

Ik neem aan dat een ieder ondertussen wel wakkerder is dan een paar jaar terug. Velen zullen nog volop in bedrijf zijn. Passen zich met elke regel weer aan. Anderen zijn gestopt door ouderdom, geen opvolger of een goed aanbod voor de stikstofrechten. Wat de reden ook maar mag zijn. Vandaag vond ik het zo’n dag weer eens wat van me te laten horen. Persoonlijk zit ik meer in het politieke gebeuren dan alle cijfers, regels en wetten waar Jan Cees en Spithoven zich mee bezig houden. Graag deel ik mijn analyse met jullie van wat ik denk, ik lees, ik hoor of zie gebeuren. Niet dat het voor waarheid moet worden gelezen maar misschien wel om over na te denken…. Vooral met het oog op komende provinciale verkiezingen. (De foto is ons protestbord waar via de weg, de burger mooie gesprekken mee ontstaan) Onlangs was in Davos de Wef bijeenkomst. Niets geheimzinnigs meer aan. Ook sommige elite laten zich hier steeds meer uit. Zo wordt steeds duidelijker dat ze het over de onnuttige eters hebben. Hiermee bedoelen ze de burgers die er zijn maar niet meer nodig zijn. Door technologie, wetenschap, computers. De elite ziet een wereld voor zich zelf waarin ze zelfvoorzienend zijn, in evenwicht met de natuur. Om dit te bereiken spreken ze in Davos over een soort fort voor hun zelf. Er zijn in Amerika al vele tunnels ontdekt met goed voedsel voor jaren. De nutteloze eters zullen buiten dat fort elkaar wel aanvallen en opruimen is de gedachte. Er zijn nu eenmaal te veel mensen. Ik denk dat dit ook de reden is dat we zoveel vluchtelingen Nederland in laten. Ondanks dat we vol zitten en ons Land systeem dit niet aankan.(Onderwijs, vervoer, werk, onderdak etc.) Ik neem het de vluchtelingen niet kwalijk. Als een land hun de mogelijkheid bied dan maak je daar gebruik van. Ondertussen komt Tristate city of wel de 15 minuten steden (op internet wel te vinden) steeds dichter bij. Terwijl de boeren zich druk maken om de derogatie, en of krekelmeel in onze voeding. Hebben veel gemeentes onlangs hun handtekening gezet in de voorbereidingsfase om de 15 minuten steden te realiseren. Friesland komt er in het algemeen nog goed van af. Zouden ze misschien straks van het wolven hek om Friesland een elite hek maken? Zodat ze hun fort hebben…. Op de Waddeneilanden vestigen zich al veel elite in al of niet vakantiehuizen. Er wonen hier weinig mensen, vruchtbare grond en een vliegveld te Leeuwaren. Ik denk dat dit in grote lijnen het idee is of was van het Wef. Misschien dat er al boeren zover zijn om ook te kunnen denken dat de oorlog in Oekraïne met Rusland alleen maar is gedaan om het als reden te gebruiken om de plannen door te drukken. Of dat er al boeren zijn die de oversterfte zien. Was dat vaccineren wel zo’n goed idee? Of nog een stapje verder… Wat Fvd allemaal vertelde, daar is toch wel veel van uit gekomen. Vandaag las ik het bericht dat je bij Picknick nu kunt aangeven of je je producten uit Nederland wil hebben of uit Duitsland. Het zelfde Hak potje kost hier gauw 50 cent duurder. Het zijn kleine berichtjes. Maar vaak werkt het uit in het puzzelstukje wat ontbrak. (Wat me ook bij staat is dat de familie van minister van stikstof van der Wal Picknick hebben opgezet maar dit kan ik fout hebben. Hoewel het me niets zou verbazen) Zoals de melk, de eieren, het vlees elders te halen. De meest consumenten hebben er geen probleem mee. Als het goedkoper is…. Wat ik maar duidelijk wil maken met mijn schrijven, en wat ik al jaren probeer te vertellen. Wij de boeren kunnen niet tegen de Wef plannen op met al onze argumenten, al onze rechtszaken, al onze cijfers en vooral al onze goede bedoelingen. Dit plan is allemaal zo perfect uitgewerkt. Er zijn personen in het verhaal die het WEF plan proberen te dwarsbomen. Die precies weten wat er gaande is. Denk aan Trump, Musk, Poetin (Hoewel die ook gebruik kunnen maken van de ontstaande situatie) of dichter bij huis de BBB of Forum voor Democratie. Bij het Wef ging alles achter de schermen. Tot een paar jaar terug ze het moment vonden om door te pakken. We kregen de zogenaamde covid, de lockdowns de vaccinaties de leugens de milieuproblemen, de vogelgriep, de oorlog, het geld uit geven en de vluchtelingen. Nu komt de uitrol met digitaal geld, Co2 taks, 15 minuten steden, overname land en schulden, controle noem het maar op. Alles verloopt redelijk volgens plan. Daarom…. De enige mogelijkheid om iets te redden van deze richting is wijs te stemmen. In de peilingen lees ik dat in Friesland, Drenthe en Groningen de BBB als beste uit de bus komt. In de rest van Nederland lijkt toch weer de VVD boven aan te staan… Dan denk ik, mensen werk aan de winkel daar. Andere kant moet ik ook denken… Misschien wil de mens deze controlestaat wel. Je hoeft zelf niet meer na te denken… Misschien is dat juist wel heel fijn??? Het is een fascinerende tijd.

Boeren in Noord-Holland extra hard geraakt door nieuwe stikstofmaatregelen

Boeren in het grootste deel van Noord-Holland worden extra hard geraakt door de nieuwe stikstofmaatregelen die landbouwminister Adema afgelopen vrijdag heeft aangekondigd. "Dit is landbouwkundig volledig tegenstrijdig, dat krijg je als je iemand naar Brussel stuurt die niet weet wat hij doet", zegt melkveehouder Gerard Veldt uit Castricum. "Ze hebben Adema bij de ballen en ons ook" Maar in Brussel zijn ze al langer ontevreden over de waterkwaliteit in landbouwgebieden in Nederland. De minister is daarom gesommeerd op 1 januari 2023 de beperkingen al in te voeren. "Ze hebben Adema bij de ballen en ons ook. We worden eigenlijk gechanteerd", zegt Jack Rijlaarsdam, deskundige in het stikstofdossier voor belangenorganisatie LTO in Noord-Holland. "Als we namelijk niet luisteren wordt de hele derogatie niet meer afgegeven en is er ook geen afbouwfase meer." Eén van de maatregelen voor een betere waterkwaliteit is dat op drie meter brede stroken langs waterwegen niet meer bemest mag worden. "En we hebben natuurlijk veel water in Noord-Holland", zegt Rijlaarsdam, die zelf ook melkveehouder is in Stompetoren. "Dat kost mij vier à vijf procent van mijn grond die ik niet mag bemesten." Melkveehouders kunnen zo minder mest kwijt en akkerbouwers hebben ingezaaide stroken waar de gewassen niet van bemest kunnen worden.

Nutriënten verontreinigde gebieden

In de Derogatiebeschikking en 7de actie programma nitraat APN zaten een aantal zaken. Afbouw van aanwendingsnormen in stappen van 250/230 naar de eindnormen in 2026 van 170 kg N. Met de modelleerde werkingscoëfficiënt van 45 %(beweiden ) en 60 % ( opstallen en aanvoer graasdiermest) kun je de plaatsingsruimte uitrekenen. Daarnaast zatten er de bufferstroken in de beschikking, 3 en 5 m (afhankelijk van KRW waterlichaam of boerensloot) of de 100 en 250 m bij de kwetsbare beekdalen. Ook het verplichte vanggewas op zand en löss na 1 oktober was er een onderdeel van. Dat Adema zich niet aan deze laatste twee bepalingen hield kwam doordat het ministerie geen wettelijk kader geregeld had waarover SSC een verzoek tot nadeelcompensatie had ingediend. Nu tovert de minister de ministeriële regeling uit de kast om het als nog snel even te regelen. Ook SSC zal hun proces weer vervolgen. Ook in het GLB worden in de basis conditionaleiten gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsvrije zones opgesteld. Alleen hier zit een grens van 4 % van een topografisch perceel in. Met de maatregelen van gisteren zijn die nu niet relevant meer als keuze opties voor het GLB maar een verplichting vanuit het 7de APN. Ook de pilot mineralen concentraat wordt door Brussel niet meer gezien als een pilot maar als een derogatie an sich. De status van deze pilot na gisteren is onduidelijk. Maar het grootste konijn uit de minister zijn hoed zit in de nog nader in te kleuren Nutriënten verontreinigde gebieden. Volgens de Kamerbrief bestrijken die 42 % van het Nederlands landbouw areaal. In die gebieden worden de aanwendingsnormen 20% extra verlaagd waarbij deze na 2026 uitkomen op 136 kg N per ha. Hier de Kamerbrief, vergeet de CDM bijlage niet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/20/implementatie-derogatiebeschikking-en-zevende-actieprogramma-nitraatrichtlijn En voordat er nog enkele 1000 veehouders EN akkerbouwers overblijven wordt het toch echt tijd dat ALLE partijen nadenken waar ze mee bezig zijn en aan welke toekomst ze werken. Want zo gaat het echt niet!!!!!!! (in de bijlage een kaartje met rood (KRW op N en/of P overschreden) en Groen en (voldoet aan de KRW norm N en P). Met dit kaartje is iets heel bijzonders, later meer)

Nou van der Tak daad bij het woord voegen

Bom onder boerendeal: LTO dreigt landbouwakkoord te torpederen BERLIJN - Als er door het kabinet niet snel een oplossing wordt gevonden voor ruim 2000 boeren die illegaal zijn verklaard na gestuntel door de overheid, de zogeheten PAS-melders, zal land- en tuinbouworganisatie LTO het landbouwakkoord torpederen. Dat meldt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO vanaf Europa’s grootste landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn. Eerder deed ook stikstofbemiddelaar Johan Remkes al aanbevelingen om die groep te legaliseren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dat terwijl deze boeren al sinds 2019 in onzekerheid leven. Van der Tak zegt dat hier binnen enkele weken een oplossing voor moet zijn gevonden. „Anders gaat het landbouwakkoord, waarover nu onderhandelingen lopen met minister Piet Adema, niet gesloten worden.” erwijl de Nederlandse landbouwsector in Den Haag klap op klap te verduren krijgt en door sommige politieke partijen en milieuclubs in het verdomhoekje wordt geplaatst, zijn in Berlijn deze dagen juist alle ogen vol bewondering gericht op de Nederlandse boeren. De oosterburen kijken op de Grüne Woche met ontzag naar onze agrariërs, juist ook omdat ze veel producten uit Nederland importeren. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1963248772/bom-onder-boerendeal-lto-dreigt-landbouwakkoord-te-torpederen

Stikstofclaim sommeert minister om Aerius-model 'on hold' te zetten

Stikstofclaim (SSC) heeft vandaag, 23 december 2022, namens haar aangeslotenen, de minister van Natuur en Stikstof, mevrouw van der Wal gesommeerd om het Aerius model voor vergunningverlening buiten werking te stellen. SSC heeft de minister daar tot en met 31 december 2022 de tijd voor gegeven. Gaat de minister niet in op de sommatie van SSC voor of op de gestelde datum, dan zal zij de voorzieningenrechter middels een kort geding met een spoedeisend karakter verzoeken onder moverende redenen het Aerius model voor vergunning verlening op te schorten tot het moment dat uit deze berekening een uitkomst komt die elke redelijke wetenschappelijke twijfel wegneemt of een project middels stikstofdepositie significante gevolgen kan hebben voor de betreffende natuurgebieden. SSC doet deze sommatie namens haar aangeslotenen en in het bijzonder namens een PAS-melder die door onrechtmatig overheidshandelen en buiten zijn schuld een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen. SSC heeft haar sommatie onderbouwd met een aantal moverende argumenten. Allereerst vermeldt TNO op 26 april van dit jaar in een vertrouwelijke notitie dat Aerius pas een redelijke betrouwbare berekening kan reproduceren bij een grens tussen de 1 en 10 mol/ha/jaar, terwijl er nu een niet wetenschappelijke, maar computermodelmatige grens is gesteld van 0.005 mol. Daardoor is de uitkomst van een reken exercitie van het Aerius model voor vergunning verlening geen benadering van de realiteit. Toch wordt een aangeslotene van SSC last onder dwangsom opgelegd terwijl de uitkomst van de Aerius berekening behorende bij zijn activiteiten buiten de wetenschappelijke betrouwbaarheid ligt vastgesteld door TNO. Vervolgens haalt SSC het rapport van de commissie Hordijk aan, ‘Meer meten, robuuster meten’. Daarin stelt de commissie dat het Aerius model niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. Als derde argument haalt SSC de technische briefing van het RIVM aan, dat voor de vaste kamercommissie landbouw gehouden is op 3 november jl. Daar concludeert ook het RIVM dat het Aerius model niet geschikt is voor vergunning verlening. Als vierde argument verwijst SSC naar antwoorden op Kamervragen van 6 september 21. Daar geeft de minister aan dat depositie buiten de 1 km van de bron niet meer te herleiden is aan dezelfde bron. En deze constatering staat haaks op de huidige rekenafstand waar het Aerius model nu mee rekent, namelijk 25 km. En als laatste argument verwijst SSC naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 10 november 22 . Dit arrest vermeldt dat bij een passende beoordeling voor een project elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van het bewuste project weg genomen dient te worden. Gelet op het bovenstaande is bij het Aerius model daar geen sprake van. Daarnaast heeft de publicatie van een internationaal onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature geconstateerd dat ammoniak lucht concentraties voor een veel groter aandeel bestaan uit emissies van verbrandingsprocessen dan dat er nu bij de validatie van het Aerius model worden mee genomen. Daardoor zijn de uitkomsten van een Aerius berekening nog onbetrouwbaarder geworden, dan hierboven omschreven. Gelet op bovenstaande en in combinatie met het opleggen van een last onder dwangsom bij een PAS melder met als argument dat de uitkomst van een Aerius berekening van zijn project in strijd is met artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn en artikel 2.7 van de Wnb , heeft SSC de sommatie verzonden. SSC vertrouwt er op dat de minister van Stikstof en Natuur voor of op 31 december 22 de juiste beslissing neemt.

Het Landbouw Akkoord.... perspectief?

Begin van het nieuwe jaar gaat lnv aan de slag met het landbouw akkoord. Om nog meer verdeeldheid te zaaien, heeft de minister hoofd - en bijzettafeltjes. Wij krijgen heel veel vragen over de inhoud van het landbouw akkoord. Wat is de inbreng en wat schieten we er mee op? Ook veel terechte vragen van bestuurders. Klaarblijkelijk is het zelfs binnen een organisatie van sector partijen not done om fatsoenlijk intern te communiceren. Wat is het geval Eerste kwartaal 23 krijgen duizenden boeren een woest aantrekkelijk aanbod, bedrijven hoofdzakelijk gelegen in de buffergebieden, hoe groot die ook mogen wezen en waar ze dan ook worden begrensd. Overigens hebben we al wat informatie dat er actief veehouders worden geronseld, een soort kerstgroet...... Na de snuffel periode over het woest aantrekkelijke aanbod gaat het echte werk beginnen. Derde kwartaal 2023, blijkt uit interne stukken. Er is dan immers een landbouw akkoord, een bilaterale overeenkomst die de belangen van individuen fors kunnen schaden. Onder de nieuwe Omgevingswet gaat zoals mogelijk vast gelegd is in een landbouw akkoord, alle grond uit de buffergebieden in een pot. De provincie heeft bij monde van gedeputeerde staten na 1 juli 23 het instrument om een inrichtingsplan en plan van toedeling te maken, met mandaat van de gebiedscommissies en provinciale staten.. (wet inrichting landelijk gebied als aanvullingsrecht onder de Omgevingswet) Dat inrichtingsplan houdt rekening met de opgave uit de kaders NPLG (stikstof, water, klimaat en ruimte), maar krijgt de juridische titel onder WILG ( onteigening op klimaat of stikstof wordt moeizaam maar met WILG gaat dat eenvoudiger) In het plan van toedeling, ook onder regie provincie, krijgen enkele boeren eigendommen terug met voorwaarden omtrent gebruik en exploitatie. Dus, een landbouw akkoord wordt 1 grote goocheltruc over belangen en eigendommen. De overheid heeft geen zin en ziet ook weinig mogelijkheden om veehouders individueel te benaderen, dus dan maar collectief met als het even kan steun van sector partijen. Een landbouw akkoord .....bezint eer ge begint!!!!

Bestuur en ledenraad coöperatie maken keuzes voor toekomstbestendig FrieslandCampina

Tijdens de laatste vergadering van 2022 zijn er in de Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. diverse besluiten genomen en bekend gemaakt. Voor de periode 2023-2025 wordt het Melkgeldreglement aangepast en krijgt vet een hogere waardering in de uitbetaling van het melkgeld ten opzichte van eiwit en lactose. Daarnaast wordt de systematiek van het duurzaamheidsprogramma Foqus planet vernieuwd. Leden-melkveehouders krijgen vooraf beter inzicht in wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen concreet in euro’s opleveren. Er komt meer geld beschikbaar voor verduurzaming met een focus op klimaat; melkveehouders worden meer beloond voor het realiseren van broeikasgasreductie. Vanaf volgend jaar gaat FrieslandCampina ook zijn coöperatieve werkgebied in België en Duitsland uitbreiden. Tenslotte is de ledenraad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de onderneming. Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “In het afgelopen jaar heeft er binnen alle geledingen van onze coöperatie een intensieve dialoog plaatsgevonden over de vernieuwing van ons duurzaamheidsprogramma Foqus planet, aanpassingen in het melkgeldreglement en de uitbreiding van het coöperatieve werkgebied. De grote opkomst tijdens de lokale ledenbijeenkomsten en de bereidheid om mee te denken en te praten over de toekomst van onze coöperatie hebben geleid tot vernieuwingen en aanpassingen met een duidelijke focus op het realiseren van onze klimaatdoelen. Met de genomen besluiten geven we concrete invulling aan onze coöperatieve visie ‘Koers op 2030’.” De belangrijkste veranderingen met ingang van 2023 De Foqus planet-systematiek wordt aangepast waardoor het voor leden vóóraf inzichtelijk wordt waar de focus ligt en wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen concreet opleveren in euro’s. De vernieuwde systematiek maakt het voor de coöperatie en de onderneming mogelijk om te bepalen op welke indicator(en) de focus moet liggen. Klimaat is op dit moment een belangrijk thema waarop FrieslandCampina wil versnellen; voor op het erf is in het Klimaatplan van FrieslandCampina een broeikasgasreductiedoelstelling opgenomen van 33 procent in 2030 ten opzichte van 2015. Daarom geldt binnen de nieuwe systematiek voor broeikasgasreductie een maximale toeslag van 1,50 euro per 100 kilogram melk. Daarnaast is het Melkgeldreglement voor de periode 2023-2025 aangepast. In de berekening van het melkgeld krijgt per januari 2023 vet een hogere waardering ten opzichte van eiwit en lactose. De verhouding tussen de componenten eiwit-, vet- en lactose verschuift van 10:5:1 (2020-2022) naar 6:4:0. Voor de garantieprijs gelden per 100 kilo melk de volgende nieuwe standaardgehaltes: voor eiwit 3,58 procent; voor vet 4,45 procent; en voor lactose 4,54 procent. Het reserveringsbeleid blijft ongewijzigd; 40 procent van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders en 60 procent wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. In België wordt het coöperatieve werkgebied uitgebreid met de regio Aalter en Noord-Antwerpen/Noord-Limburg. In de tweede helft van 2023 zal in Noord-Duitsland een deel van de deelstaat Nedersaksen worden toegevoegd. Dat betekent dat melkveehouders die hun bedrijf in deze gebieden hebben melk kunnen leveren aan FrieslandCampina na toetreding tot de coöperatie. Bestuurswisselingen Bestuursleden Angelique Huijben-Pijnenburg en Sandra Addink-Berendsen, de laatste was tevens vicevoorzitter, treden dit jaar af als lid van het coöperatiebestuur en als lid van de raad van commissarissen van de onderneming. Per 13 december 2022 treden Sandra Stuijk en Herman Bakhuis toe tot het coöperatiebestuur. Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Angelique en Sandra hebben beiden een grote bijdrage geleverd aan het bestuur van de coöperatie en het toezicht op de onderneming. Naast dat het buitengewoon goede, kritische bestuurders zijn, nemen we afscheid van fijne betrokken collega’s. Ik bedank ze beiden uit de grond van mijn hart voor hun tomeloze inzet en hun bestuurlijke inbreng over de afgelopen jaren. De nieuwe bestuursleden, Sandra Stuijk en Herman Bakhuis, heet ik van harte welkom en wens ik veel succes in het bestuur van onze coöperatie.” Het coöperatiebestuur bestaat vanaf 13 december 2022 uit de volgende personen: Sybren Attema (voorzitter), Elze Jellema (vicevoorzitter), Herman Bakhuis, Nils den Besten, Hans Hettinga, Cor Hoogeveen, Hans Stöcker en Sandra Stuijk. Ontwikkelingen onderneming De ledenraad is bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de onderneming. FrieslandCampina wil blijven groeien in consumentenvoeding, betaalbare voeding, ingrediënten en gespecialiseerde voeding. Uitgangspunt daarbij is dat het portfolio nog relevanter wordt voor consumenten en professionele afnemers. Met nieuwe producten en innovaties speelt de onderneming in op ontwikkelingen en trends in de samenleving. Naast innovatieve en duurzamere zuivelproducten en ingrediënten zijn er inmiddels ook diverse nieuwe plantaardige varianten aan het portfolio toegevoegd. FrieslandCampina heeft over de hele linie te maken met sterk gestegen productiekosten voor o.a. grondstoffen, transport en energie. De onderneming heeft daar waar mogelijk noodzakelijke prijsstijgingen doorgevoerd. Volumes in consumentenmarkten staan daardoor onder druk. De verwachting is dat risico’s in verband met de economische ontwikkelingen en omwisselkoersen in de Sub-Sahara Afrika-regio (Nigeria) een materiële, negatieve impact zullen hebben op de FrieslandCampina groepsresultaten voor 2022. Ook hebben aanpassingen in het productienetwerk een lange termijn positieve impact, maar leiden deze op korte termijn tot afwaarderingen van activa en herstructureringsvoorzieningen. Al met al is CEO Hein Schumacher positief over de onderliggende resultaatontwikkeling van de onderneming en de realisatie van de strategie, maar noemde vooruitlopend op de jaarcijfers geen concrete bedragen. FrieslandCampina publiceert zijn jaarresultaten op 21 februari 2023. Bron: Friesland Campina

MOB - LTO

Mobilisation for the Environment, de milieuorganisatie achter Johan Vollenbroek, is kritisch op het bemestingsverbod van Overijssel waarmee stikstofruimte gecreëerd moet worden voor de PAS-melders. LTO Noord is positief over de tijdelijke maatregel, maar vindt wel dat het Rijk snel met een definitieve oplossing moet komen voor de legalisatie van de PAS-melders. Met het bemestingsverbod wil Overijssel een tijdelijke reductie van stikstof realiseren. Daarmee kan het dan afzien van handhaving bij PAS-melders waar de provincie nu een last onder dwangsom heeft opgelegd. Dit zijn drie boeren en twee biomassa-installaties. Het bemestingsverbod is een oplossing voor 2023 en kost de provincie 1 tot 1,5 miljoen. Een PAS-melder, die anoniem wil bijven, is blij met de noodoplossing. Hij weet nog niet hoe deze uit gaat pakken op zijn bedrijf, omdat de provincie nog contact met hem moet opnemen over de uitwerking van de maatregel. De boer hoopt in elk geval dat het bemestingsverbod standhoudt bij de rechter. Geen geitenpaadje Volgens Overijssel is dat wel het geval. De tijdelijke maatregel dan ook zeker geen geitenpaadje. De oplossing is door juridische deskundigen als zeer kansrijk beoordeeld, wanneer deze getoetst gaat worden bij een rechter: de daadwerkelijke uitstoot van de PAS-melders wordt gecompenseerd door de reductie die het bemestingsverbod mogelijk maakt. Daarmee geeft Overijssel naar eigen zeggen invulling aan het natuurbelang, wat de rechter eerder miste in de beslissingen om de handhavingsverzoeken af te wijzen. Honderd procent garantie kan Overijssel niet geven, omdat pas bij een daadwerkelijke rechtszaak een definitieve conclussie getrokken kan worden. Onzekerheid Advocaat Valentijn Wösten van MOB, die ook de handhavingsverzoeken in Overijssel indiende, bestrijdt de effectiviteit en de juridische houdbaarheid van de maatregel. „Er zijn geen omrekenfactoren (om ammoniakuitstoot om te rekenen naar stikstof,red.) beschikbaar om de stikstofneerslag van een bemestingsverbod te bepalen." Hij verwijst naar de onzekerheid over de vergunningverlening bij enkele emissiearme stalsystemen door recente gerechtelijke uitspraken. „ Deze beslissingen laten zien dat je niet zomaar een emissiefactor kunt toeschrijven aan een activiteit, dus ook niet aan mest. Verder heb ik er inmiddels ook steeds minder trek in om op incidentenpolitiek te reageren." MOB staat open voor overleg om over dit landelijke probleem verder te praten. Wösten: „Als LTO werkelijk begaan zou zijn met de PAS-melders dan zou Sjaak van der Tak zich al lang bij MOB hebben gemeld. Het gegeven dat de heer Van der Tak zich meer dan drie jaar na de PAS-uitspraak zich nog steeds niet bij MOB heeft gemeld, maakt duidelijk dat LTO politieke spelletjes speelt over de rug van de PAS melders." LTO Noord: 'Nog geen definitieve oplossing' Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost, is blij dat Overijssel een oplossing heeft gevonden waarmee handhaving voorkomen kan worden.„Daarmee wordt de druk die op de schouders van deze gezinnen rust, wat minder. Maar het is nog geen definitieve oplossing. Deze moet komen uit Den Haag. Daar zal men flink aan het werk om te zorgen dat deze groep snel gelegaliseerd wordt. Als daar een wetswijziging voor nodig is, dan moet die er komen." Bron: https://www.melkvee.nl/artikel/609482-mob-kritisch-over-effectiviteit-en-juridische-houdbaarheid-bemestingsverbod-overijssel/

Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

Persbericht 25 november 2022 - 16:12 Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan natuur herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door een brede groep piekbelasters te vragen keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen wil het kabinet de stikstofimpasse doorbreken. Ook de industrie maakt onderdeel uit van de aanpak piekbelasters. Daarnaast moet vergunningverlening op basis van de natuurbeschermingswet minder onzeker worden. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer. Na het rapport Remkes laat ook de recente Porthos-uitspraak van de Raad van State opnieuw de noodzaak zien om tot stikstofreductie en natuurherstel te komen. In toenemende mate zitten PAS-melders klem en loopt het vestigings- en ondernemersklimaat vast. Daarom kunnen we vanuit ecologisch, economisch én sociaal oogpunt niet anders dan op korte termijn komen tot een forse stikstofreductie. Dit stelt het kabinet en de maatschappij voor een grote en complexe opgave, waarbij alle partijen uit de agrarische keten en andere sectoren zoals de industrie een bijdrage leveren. Minister Van der Wal: “Een onontkoombare aanpak van stikstofreductie op korte termijn is noodzakelijk om de natuur te kunnen herstellen. Hierdoor kunnen PAS-melders met prioriteit worden gelegaliseerd en komt er meer ontwikkelruimte beschikbaar voor de bouw en energietransitie. Het kabinet gaat daarvoor met ondernemers om de tafel om te kijken hoe de stikstofuitstoot gereduceerd gaat worden. Ik begrijp dat we daarmee een grote vraag bij deze ondernemers op tafel leggen, welke tot zorgen over de toekomst kan leiden. Het Rijk zal daarom samen met de provincies zoveel mogelijk doen om deze ondernemers optimaal te helpen en te ondersteunen in dit proces.” Aanpak met effect op korte termijn via piekbelasters Het kabinet omarmt het advies van Remkes om op korte termijn gericht en versneld de stikstofuitstoot van piekbelasters terug te brengen. Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of geheel reduceren. Dat is een moeilijke boodschap voor de ondernemers die het betreft, maar het is de enige manier om zo min mogelijk ondernemingen te raken en PAS-melders met voorrang aan een natuurvergunning te helpen. Het kabinet en provincies hechten veel waarde aan een benadering waarin de menselijke maat centraal staat. Dit vanwege de grote impact voor deze ondernemers. Daarom zal met zoveel mogelijk van de ondernemers die zich kwalificeren als piekbelaster, een of meerdere gesprekken gevoerd worden over hoe de stikstofuitstoot fors wordt gereduceerd. Dit kan via verschillende manieren: innoveren, vergaand omschakelen/extensiveren, verplaatsing of vrijwillig stoppen. Het kabinet kiest ervoor om boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden de mogelijkheid te geven om te stoppen via een eenmalige en tijdelijke regeling die het best mogelijke aanbod is. Met andere woorden, een betere regeling dan deze komt er niet. De regeling is bedoeld voor een significant grotere groep dan aanbevolen door de heer Remkes, waardoor de druk op de natuur sneller kan worden verlaagd en er meer ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en belangrijke projecten toe te staan. Het kabinet werkt deze zogenoemde LBV plus-regeling momenteel verder uit en streeft ernaar om de regeling vanaf april 2023 open te stellen. Uiterlijk in januari worden criteria gepubliceerd op rijksoverheid.nl en aanpakstikstof.nl zodat duidelijk is wie in aanmerking komt voor deze regeling. Ook zal dan informatie gegeven worden over het verdere proces. Uitgangspunt van de gehele aanpak is en blijft vrijwilligheid. In het najaar van 2023 zal het kabinet toetsen aan de hand van (voorziene) resultaten van de aanpak of er voldoende zicht is op het halen van de doelen. Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden tot de inzet van verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters. Industrie Ook voor piekbelasters in de industrie geldt dat het versneld terugdringen van stikstofdepositie en verduurzaming noodzakelijk is. Deze aanpak wordt apart vormgegeven om goed aan te sluiten op het bestaand beleid en de kenmerken van de sector. Met de circa 50 grootste piekbelasters uit de industrie wordt ingezet op het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming. Ook hiervoor moeten de afspraken in 2023 gemaakt zijn en leiden tot een flinke stikstofreductie. Binnenkort maakt het kabinet de voorlopige stikstofreductiedoelen voor andere sectoren zoals de industrie bekend. Legaliseren van PAS-meldingen Het legaliseren van PAS-melders heeft prioriteit voor het kabinet. Deze bedrijven, veelal boeren en hun gezinnen, zijn door tekortschietend overheidsbeleid in forse onzekerheid gekomen. Dit geldt zeker voor PAS-melders waar handhaving dreigt. De situatie waarin zij zitten is verschrikkelijk. Het kabinet doet er samen met de provincies alles aan om deze mensen en hun bedrijven niet te laten vallen. Daarvoor stelt het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar voor provincies om maatwerk toe te passen. Provincies kunnen daartoe direct maatregelen nemen. Ook willen we samen met provincies, al lerend van elkaar, kijken welke mogelijkheden er zitten in de regelgeving om PAS-melders te legaliseren. Tot slot, als afzien van handhaving niet mogelijk is, komt het kabinet met een schadeloket om de geleden schade te vergoeden. Minister Van der Wal: “Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen.” Regie op stikstofruimte Om op lange termijn meer stikstofruimte te creëren, gaat het kabinet de huidige bronmaatregelen (maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken) versterken en versnellen. Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Ook wordt er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit. De ruimte die ontstaat door landelijke bronmaatregelen, wordt zorgvuldig geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Het kabinet zet in op sterke regie over de verdeling van de ontstane stikstofruimte. Opvolging advies Remkes Met onder meer de aanpak piekbelasters volgt het kabinet het advies van de heer Remkes op. De aanpak op korte termijn is ook noodzakelijk om de boeren die door willen ook op de lange termijn ontwikkelruimte te bieden in hun transitie naar kringlooplandbouw. Maar het kabinet wil ook een langjarige duurzame toekomst voor de agrarische sector borgen: een toekomstbestendige positie van de landbouw als strategisch belangrijke economische sector, koploper op innovatie, producent van duurzaam voedsel, een vitaal platteland. Tegelijkertijd speelt de landbouw een belangrijke rol in het realiseren van de doelen op gebied van natuur, water, bodem en klimaat. Middels het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken de provincies aan de gebiedsgerichte transitie om de natuur- water- en klimaatdoelen te realiseren. Aanscherpen en vereenvoudigen van de toestemmingsverlening Verschillende gerechtelijke uitspraken hebben de afgelopen jaren laten zien dat vergunningverlening lang niet altijd stand houdt voor de rechter. Dat zorgt voor onzekerheid voor ondernemers en bevoegde gezagen. Daarom zet het kabinet stappen om toestemmingverlening mogelijk te houden en tegelijkertijd minder onzeker te maken. Het kabinet constateert, op basis van gerechtelijke uitspraken en onderzoek naar gebruik van Rav-factoren (emissiefactoren), dat Rav-factoren onvoldoende betrouwbaar zijn om op basis hiervan nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stalsystemen te kunnen verlenen. Voor agrarische ondernemers die van plan zijn om een nieuw emissiearm stalsysteem te bouwen, betekent dit dat zij voortaan een passende beoordeling moeten uitvoeren om na te gaan of zij een natuurvergunning hiervoor kunnen krijgen. De bestaande handreiking passende beoordeling wordt hiervoor in overleg met de provincies en betrokken sectorpartijen aangepast. Voor natuurvergunningen die al zijn verleend en waarbij het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen, heeft dit voornemen van het kabinet geen gevolgen. Buiten kijf staat dat innovatie een belangrijke rol speelt en blijft spelen in het halen van de doelen, of het nu gaat om natuur, klimaat of water. Daarom zet het kabinet zich samen met de provincies en de sector in op het vereenvoudigen van de vergunningaanvraag hiervoor en het stimuleren van innovatie om de doelen te halen. Tot slot kijkt het kabinet naar mogelijkheden om administratieve lasten voor bouwprojecten met kleine stikstofdeposities te beperken. Voor de lange(re) termijn is het doel toestemmingverlening te vereenvoudigen en ontwikkelperspectief te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten Zo onderzoekt het kabinet een ondergrens waarmee bepaalde projecten niet vergunningplichtig zijn. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele negatieve gevolgen op beschermde natuurgebieden nadrukkelijk kunnen worden uitgesloten.

Uitspraak Europeeshof 12 november

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil 3.000 bedrijven opkopen voor een prijs tot 120% van de marktwaarde en zo twee vliegen in één klap slaan: natuur ontlasten en stikstofruimte vrijmaken. Ze zou met de vrijkomende ruimte ook PAS-melders kunnen helpen. Landbouworganisatie LTO ziet op zich wel iets in zo'n opkoop tegen een bonusprijs. Ook andere partijen lijkt het wel aantrekkelijk. De vraag is wel of het kan. Van der Wal loopt met haar plan namelijk tegen juridische obstakels aan, waar nog geen oplossing voor lijkt. Opkopen tegen een prijs die boven de marktwaarde ligt, heet staatssteun als de overheid de koper is. Arrest Hoge Raad Stikstofverkenner Johan Remkes zei bij de presentatie van zijn jongste rapport begin oktober dat een goed gesprek met de Europese Commissie dit probleem wel uit de wereld zou kunnen helpen, maar waar hij misschien niet aan had gedacht, is dat er al een paar jaar een arrest van de Hoge Raad ligt waarin zoiets ongeoorloofd wordt verklaard. Passende criteria voor passende beoordeling Toch is dit niet eens het grootste probleem voor de minister. Zelfs al zou ze piekbelasters kunnen uitkopen, dan kan ze vermoedelijk nog helemaal niets met de zogenaamd vrijkomende emissieruimte. Dat komt door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die gaat over een vergunning van een Deense viskweker nabij een natuurgebied. De algemene strekking van die uitspraak komt erop neer dat voor alle natuur- en stikstofvergunningen een passende beoordeling nodig is, terwijl niet helder is wat een passende beoordeling precies is. Een helder toetsingskader daarvoor ontbreekt. Anders gezegd: voor een passende beoordeling ontbreken passende criteria. Dat is niet alleen een probleem voor Van der Wal, maar voor heel het bedrijfsleven. Het betekent namelijk dat in wezen elke natuurvergunning vogelvrij is, ook de onherroepelijk vergunningen, zo oordelen juristen die zich over de materie hebben gebogen. Ook in de activistische hoek is de uitspraak niet onopgemerkt gebleven. Bij een club als MOB worden de messen al geslepen. Of dit het nog te publiceren verdere beleid ook ondergraaft, zal spoedig blijken. Aerius van kurk tot gifpil Voor Nederland wordt de situatie nog verder bemoeilijkt door het gebruik van Aerius ten behoeve van de wetgeving. Ook voor de identificatie van piekbelasters en andere individuele situaties. In een recente hoorzitting in de Tweede Kamer zei directeur Charles Wijnker van het RIVM dat Aerius daar niet voor is bedoeld, maar de wetgever trekt zich daar tot nog toe niets van aan. Aerius is de kurk waar het Nederlandse emissiebeleid op drijft, maar voldoet steeds minder. Juristen en adviseurs hebben er een goudmijn in ontdekt, want er kan eindeloos over worden geprocedeerd en geadviseerd. Daardoor is er een groot en uitdijend juridisch moeras gecreëerd, zonder zicht op een uitweg. Daarmee verwordt Aerius voor de overheid steeds meer tot een gifpil.

Column Jeroen van Maanen - Schijt niet in je eigen nest

Ik hoorde het echt, daar op die Franse snelweg terug van vakantie. Nog even een interview terugluisteren van Dick, de CEO van een grote Nederlandse veevoercoöperatie, en hij zei het echt! Hij zei dat onze ouders vroeger nog konden roken in de auto, wanneer er ook kinderen in zaten, omdat ze onbewust waren van de negatieve gevolgen. Hij vergeleek dit met het dagelijks consumeren van vlees. Dat we dit later niet meer aan onze kinderen kunnen verkopen omdat we onbewust waren. Hij betoogde dat de opwarming van de aarde met twee graden een feit is en dat een ander eetpatroon en minder vleesconsumptie noodzakelijk zijn. Bam, in één klap vijf dagen vakantiegevoel en ontspanning weg. Hypocriet en het verloochenen van je afkomst. Groot geworden met geld uit de veehouderij, maar nu proberen een graantje mee te pikken van de groene religie. De voorbeelden zijn talrijk: Tjeerd de Groot vanuit de NZO/zuivel, die nu de veestapel wil halveren, Vion dat een nieuw slachthuis ombouwt voor vegaburgerproductie. En als laatste voorbeeld notabene mijn eigen dierenarts, die zijn leven lang zijn zakken vulde met ‘bloedgeld’ uit de veehouderij, en inmiddels als vegetariër zijn afscheidsreceptie viert met sojabitterballen en gaat wonen in zijn vrijstaande huis met voedselbos. Nu maar hopen dat hij niet bij de Caring Vets opduikt. Alles leuk en aardig, we weten dat er dingen veranderen en móeten veranderen. Dat we aan het klimaat moeten denken en dat we alle vormen van consumptie best kritisch mogen bekijken. We weten echter ook dat veel van de groene-religiewensen op foute berekeningen gestoeld zijn. Dat het IPCC betaald krijgt om de opwarming te bevestigen. En dat veel onderbouwingen van klimaat en emissies, net zoals die van het vervangen van vlees of zuivel, gewoon niet kloppen, simpelweg omdat er niet gerekend wordt met wat mensen dan moeten eten. De transitie van dierlijk naar plantaardig, aangejaagd door leugens. Wij boeren hebben veel feiten en gelijk aan onze kant, alleen we krijgen het niet. Zuivel en vlees zijn gewoon gezond, productieomstandigheden, footprint en emissies zijn grandioos verbeterd en verbeteren nog elke dag. Margarine verschilt één molecuul van plastic, vega-alternatieven barsten van zout, vetten en smaakmakers, over de productiewijze weet niemand iets, de verkoop loopt terug en de foodprint van die sojahap overstijgt die van een stuk Nederlandse kaas of vlees. Boeren verkeren in zwaar weer, niet zelden door de groene religie, ze verdienen steun, inclusief die van de ketens die nota bene vaak als oplossing genoemd worden. Verloochen je afkomst niet, wees geen nestbevuiler, ga naast de boer staan en blijf bij je roots, zo niet dan kun je alleen maar diep vallen. En Dick? Als mijn kinderen me over dertig jaar aanspreken over elke dag vlees op tafel, dan krijgen ze een biefstuk, geen excuses. Vanuit principe en overtuiging. De jouwe ook? Jeroen van Maanen, melkveehouder in Zeewolde en bestuurslid NMV

Slapeloze nacht....

Gisteren kwam hier op het forum een opmerking voorbij van een prikker die denkt dat veel boeren het hebben opgegeven…. In eerste instantie wil je in de verdediging gaan. Een boer is een boer en geeft niet op…. Toch heeft de opmerking mij een slapeloze nacht opgeleverd. Persoonlijk trek ik het boerenleed op naar het hele Wef gebeuren en zie ik de foto’s van onze lachende wereld leiders op de G20 Top voorbij komen. Ze hebben reden tot lachen daar alles wat ze al jaren hebben voorbereid en willen uitvoeren gewoon perfect uitwerkt. We worden tegen elkaar uitgespeelt, weerwoord wordt in de doofpot gestopt. Wetten worden veranderd als het niet uitkomt, belastinggeld blijft binnen komen. Gisteren naar het boerenprotest te Zwolle geweest. We kennen allemaal het verhaal waarom we daar stonden. We weten allemaal hoe fout de provincie bezig is. Maar toch…Geen reactie of gesprek van de provincie. Laat staan vanuit Den Haag. We druipen af, we weten niet wat te moeten doen. Ik zag de onmacht misschien de wanhoop in de ogen van de boeren. De betreffende Pas boeren hebben niet de steun gekregen van de provincie waar ze recht op hebben. Weer een overwinning van dit kabinet. Ze hoeven niet eens meer een wet te veranderen. Gewoon nergens op reageren en dwangsommen afdwingen als je niet doet wat ze willen. Deze Pasmelder boeren staan symbool voor alles wat ons staat te wachten. Boer en burgers. Met het uiteindelijke doel beheer over onze landerijen en controle van de mens Het gebeurt onder onze neus en we kunnen niets doen. Velen hebben de hoop op een Trump, of een Bbb die ons moet komen redden. Ik geloof er niet in. De huidige G20 top heeft de macht en het geld ze kunnen alles doen wat ze willen. Met leugens over milieuproblemen, coronabedrog of de oorlog Rusland. Ze komen overal mee weg. De Pasmelders in Overijsel ondervinden als eersten in Nederland dat je geen rechten of bezit lijkt te hebben. Je eigendom wordt je zonder eerlijk proces afgenomen. Ondertussen krijg ik elke dag vele berichten binnen wat er allemaal gaande is over de wereld. Berichten die je niet terug ziet in een Nos of Nu.nl. Hoe ze boeren wegwerken, hoe ze voedsel schaarste creëren hoe ze dit willen vervangen voor zeewier of insecten hoe hele steden, landen in opstand komt. En hoe deze mensen worden neer geknuppeld en weg gezet worden als complotdenker of crimineel. We zouden hier allemaal slapeloze nachten van moeten hebben. Dit kan gewoon niet de wereld zijn waarin wij willen leven. Maar toch gebeurt het. Is het niet vandaag dan morgen wel. Het ziet er niet goed uit, het wordt steeds duidelijker en ik heb ook geen idee wat te moeten doen. Ik plaats mijn zorgen op dit forum om anderen te mogen horen. Hoe staan zij er in. Zien zij een oplossing? Gisteren hebben de boeren toegezegd over twee weken terug te komen als Provincie niet mee beweegt. Wat willen de boeren dan doen? Wordt het een herhaling van gisteren? Wordt de wanhoop nog groter? Eigenlijk zou ik het liefst het Eureka moment lezen hoe we alles kunnen oplossen en allen weer gewoon boer en burger kunnen zijn.

Gerlant: Gekke Henkie en de stikstofpsychose

(Opinie) “Stikstofpsychose, is dat een politieke of juridische aandoening”, vroeg iemand deze week. Nederland heeft een veel groter probleem dan stikstof, maar om dat op te lossen, moet je om de stikstoffarce heen kijken en dat schuurt met zoveel belangen dat we met z’n allen liever in deze psychose blijven hangen. Ons economische systeem is niet houdbaar met straks twintig miljoen inwoners. We hebben verschillende wensen voor dit kleine stukje aarde: wonen, werken en recreëren. De natuur beschermen en herstellen en ook ervan eten, dat past niet. Die ongemakkelijke waarheid doet zo zeer dat je bij het benoemen daarvan wordt weggezet als Gekke Henkie. Die rol past mij wel. Veertig jaar terug had Nederland 14 miljoen inwoners, nu 18 miljoen. Leren, leren en nog meer leren was het mantra, want dan kon je een goede baan krijgen. En leren dat deden we met elkaar. Met als gevolg dat de banen er niet meer waren, maar gecreëerd werden. Als voorbeeld: de wetenschap. Vroeger was je iemand als je de universiteit had gedaan, tegenwoordig moet jij je specialiseren op een onderdeel. Vroeger kreeg je dan een baan bij de overheid, tegenwoordig moet je dan om het hardst schreeuwen om een volgende opdracht te krijgen in een vrije markt. In andere sectoren hebben we precies hetzelfde gedaan. Managers, die managers aansturen (en die weer hun managers) en niemand die uiteindelijk verantwoordelijk is. Op de werkvloer is er bijna niemand meer die er vol enthousiasme staat, want daar zien ze ook hoe er in de bovenlaag zinloos geld wordt rondgepompt. Waarbij kantoorklerken dagelijks in de auto stappen, stikstof uitstotend in de file staan, om honderd kilometer verderop hun geld te gaan halen. Geld wat niks meer waard is. In de schatkist zit allang geen tegenwaarde in goud meer en als antwoord op tegenvallers zetten bullshit jobs aan de top bij moeilijkheden de geldpersen maar weer aan. Dat kan tot de rek eruit is. Gevolg is dat zogenaamde ‘wetenschappers’ en alles wat daar omheen hobbelt, zijn gaan geloven in zichzelf en de maakbaarheid van het leven. En als ze op vraagstukken geen antwoord hebben, gaan ze die modelleren. Domme boertjes Een kleine drie jaar geleden stonden de boeren ineens met hun trekkers bij het RIVM voor de deur. Alle wetenschappers en overige bullshit jobs in den lande waren heftig verontwaardigd, want vrij vertaald: waar haalden die domme boertjes toch het lef vandaan om aan de wetenschap te twijfelen. Deze week was minister Van der Wal heftig verontwaardigd want: nu had ze alweer een fout lijstje met piekbelasters de wereld ingestuurd en ze moest toch wel op die wetenschappers kunnen vertrouwen. Grinnikend heb ik het aangezien. Om hetzelfde als mij te zien, moet je dus wel naar het grotere plaatje kijken en weten dat ik ook de gevolgen van haar foute lijstje zie. Namelijk namen van boerengezinnen die openlijk op straat liggen, waar zinloze bullshit jobs straks weer wat bij een rechter van willen vinden of erger nog, als verwende nietsnutten al actievoerend in een stal gaan zitten. Vollenbroek In de boeren Twitterwereld was er deze week hevige commotie om Johan Vollenbroek van MOB. Hij had weer eens een rechtszaak aangespannen, nu tegen een bouwproject. Ze zagen de bui al hangen. Als hij ging winnen dan waren zij uiteindelijk weer aan de beurt. Ik mag dan niet meer hardop zeggen dat ik die rechtszaken, ondanks alles wat die met individuele boerengezinnen doen, grinnikend volg. Hij kan mij niet genoeg procederen. Johan en zijn MOB dwingen uiteindelijk onze politici om tot inzichten te komen en om te gaan regeren. Modelleren is dan geen antwoord meer. Voorlopig zijn ze nog niet zover want ook de politiek is verworden tot stokpaardjes berijden door riant betaalde types. Als voorbeeld: Tjeerd de Groot van D66. Toen landbouwminister Adema uitspraken deed die volledig in lijn waren met het door de regering overgenomen rapport Remkes (dat 2030 geen vaststaande einddatum is), kwam De Groot er weer lekker polariserend overheen: de minister moest zijn woorden terugnemen. VVD-er Thom van Campen deed hetzelfde, zichzelf daarmee totaal belachelijk makend, maar de bullshit jobs in hun achterban huilden lekker mee. Geitenpaadje De stikstofcrisis oplossen is helemaal niet zo moeilijk, namelijk: de Vogel- en Habitatrichtlijnen implementeren en uitvoeren zoals die bedoeld waren, maar dat kan niet. Want nare bijkomstigheid is dan dat MOB met lege handen staat en veel mensen geen werk meer hebben. De Raad van State heeft deze week het zoveelste politieke geitenpaadje (de Porthos zaak) afgeschoten en de weg vrijgemaakt voor nog meer onnodige baantjes. Wat mij verbaasd heeft, is dat de boerenleiders van FDF en Agractie niet meteen weer op het rad gingen, maar achter hun recent gedane voorstellen bleven staan, de weg voor nu vrijmakend, weg uit deze ellende. Basisinkomen De westerse wereld staat aan de vooravond van een enorme, ongekende economische crisis waarbij er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden en waarbij er in Nederland erkend moet worden dat alles wat er in veertig jaar bullshit jobs is bedacht niet meer kan. Pleit ik voor de invoering van het communistisch systeem? Nee. Pleit ik voor een basisinkomen? Ik ben totaal geen fan van Rutger Bregman, als hij beweert dat wij allemaal vegetariër moeten worden en kan daar steekhoudende gaten in schieten, maar als hij het heeft over een basisinkomen ga ik heel ver met hem mee. Stikstof is een psychose van bullshit jobs. De boeren die altijd met en in die natuur werken en naar het grotere plaatje kijken (verder dan drie jaar vooruit) kunnen nu met respect voor de ander een uitweg bieden. Maar dan moeten de twee plannen van FDF en Agractie wel worden gecombineerd. Was getekend, Gekke Henkie. Gerlant@regiobode.nl

Drie veehouderijen moeten van de rechtbank hun vergunning inleveren

Drie veehouderijen met jong rundvee in Budel, Made en Knegsel moeten hun natuurvergunning inleveren. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Wat dit betekent voor de bedrijven is nog onduidelijk. Volgens de rechter is de provincie is er bij de vergunningen onterecht van uitgegaan dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot is van ammoniak. Enkele natuurverenigingen waren het niet eens met de verstrekte vergunning en stapten naar de rechter. Zij kregen vrijdag gelijk van de rechtbank en de vergunningen worden vernietigd. Jongvee De vergunningen werden destijds verleend voor het uitbreiden van de bedrijven met jongvee. De bedrijven werken met een zogeheten emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster dat de urine van het vee afvoert, zodat die zich niet vermengt met de vaste mest. Op die manier ontstaat er minder ammoniak. De provincie gaat er van uit dat dit systeem bij jongvee een vergelijkbare werking heeft. Als enige in Nederland heeft de provincie Noord-Brabant melkveehouders verplicht om jongvee te gaan houden in emissiearme stallen. De natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen wel werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt. Onzeker De rechtbank vindt dat niet vaststaat dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal even goed werkt en blijft werken. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen. Daarin moeten dan regels staan over het soort veevoer, de oppervlakte per dier of de manier waarop urine en mest gescheiden worden. Het is nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat en wat de gevolgen zijn voor getroffen veehouders.

Jan Cees Vogelaar??? - Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid

Lelystad 26 oktober 2022 Aan: Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. Staatsecretaris E. van den Burg Van: Stichting NewMob Onderwerp: Ongewenste toename stikstofemissie door asielbeleid Geachte heer Van den Burg, De minister voor Natuur en Stikstof – mevrouw Van der Wal - heeft sinds haar aantreden diverse malen in brieven aan de Tweede Kamer en in ingediende wetsvoorstellen aangegeven dat het slecht gaat met de natuur in Nederland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de grote stikstofuitstoot in Nederland. Mevrouw Van der Wal heeft diverse keren aangegeven dat de stikstofuitstoot in Nederland moet dalen waardoor er geen ruimte is voor activiteiten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof. Door een grotere stikstofuitstoot ontstaat er namelijk een grotere stikstofdruk op de natuur. De grotere stikstofdruk op de natuur kan nadelige gevolgen voor de natuur in Nederland met zich meebrengen. Ook diverse leden van de Tweede Kamer - in het bijzonder leden De Groot en Paternotte van D66, leden Klaver en Bromet van Groen Links, lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren en lid Thijssen van de PvdA - hebben met regelmaat indringende oproepen gedaan om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Op vragen van Tweede Kamerlid Madlener op 20 februari 20201 antwoordde (toenmalig) minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor de stad Leiden de stikstofuitstoot in 2017 in Nh3 64.710 kilogram en in Nox 587.600 kilogram bedroeg. Omgerekend naar een totale stikstofuitstoot betekent dat een jaarlijkse uitstoot van 229.162 kilogram in Leiden. Leiden had destijds circa 125.000 inwoners. Dat betekent dat in het jaar 2017 er per inwoner in Leiden ca. 1,83 kilogram stikstof werd uitgestoten. 1 Kamerstuk 35 334 nr. 50. Mevrouw Van der Wal heeft verschillende keren aangegeven dat er geen kilogram stikstof in Nederland extra uitgestoten mag worden om de natuur in Nederland te beschermen. Als staatsecretaris bent u naar onze mening beleidsmatig verantwoordelijk voor een forse groei van de stikstofuitstoot in Nederland. Doordat - zoals hiervoor uiteengezet - de uitstoot van stikstof en de verslechtering van de natuur in Nederland nauw met elkaar verbonden zijn, betekent dit ook dat u (gedeeltelijk) verantwoordelijk bent voor een eventuele verslechtering van de natuur in Nederland. Immers, er wordt een ruimhartig toelatingsbeleid voor asielzoekers gehanteerd. Het asielzoekersbeleid valt onder uw verantwoording. Volgens het huidige asielzoekersbeleid komen er aankomende jaren veel asielzoekers bij in Nederland. Iedere persoon heeft, zoals reeds besproken, een gemiddelde stikstofuitstoot van 1,83 kilogram. Dat betekent dat wanneer er 10.000 asielzoekers in Nederland worden toegelaten, de stikstofuitstoot in Nederland met 18.300 kilogram per jaar groeit. Bij de toelating van de 190.00 mensen zoals dit jaar het geval is neemt de jaarlijkse stikstofemissie toe met circa 347.700 kg . Al met al betekent dit een ontoelaatbare groei van de stikstofuitstoot. Iets waarvan uw collega mevrouw Van der Wal stelt dat dit onacceptabel is. Bovendien is het onduidelijk welk effect de toename van deze stikstofuitstoot op de natuur in Nederland – in het bijzonder voor Natura 2000-gebieden – gaat hebben. Indien u niet kunt uitsluiten dat de bevolkingsgroei door het huidige asielzoekersbeleid geen nadelig effect op de natuur zal hebben, kan dit mogelijk strijdig zijn met de Habitatrichtlijn. Uit de Habitatrichtlijn volgt dat een passende beoordeling moet plaatsvinden van de gevolgen van een plan of een project wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft voor een (natuur)gebied. De bewijslast bestaat aldus uit het aantonen van de afwezigheid van de negatieve gevolgen van het toelaten van asielzoekers voor de natuur – in het bijzonder Natura 2000-gebieden – in Nederland. Wij verzoeken u om vanuit natuurbehoud een verdere verslechtering van de natuur te voorkomen en daarom een asielstop in te stellen. Wij verzoeken u om in kaart te brengen hoeveel stikstofemissie de afgelopen tien jaar in Nederland heeft plaatsgevonden vanwege het verlenen van verblijfsvergunningen en daarnaast helder te maken hoe deze extra stikstofemissie voortvloeiende vanuit de verblijfsvergunning zal worden gecompenseerd voordat er weer sprake kan zijn van verdere uitgifte van verblijfsvergunningen. Stichting NewMob verzoekt u derhalve om een verdere verslechtering van de natuur in Nederland te voorkomen en een passende beoordeling te maken welke gevolgen het verlenen van verblijfsvergunningen op de Nederlandse natuur – in het bijzonder op Natura 2000-gebieden – heeft, daar dit momenteel onduidelijk is. Indien dit niet met zekerheid in kaart gebracht kan worden, verzoekt Stichting NewMob u om geen toestemming te geven voor het verlenen van verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Stichting NewMob wijst u er op dat u pas toestemming kunt verlenen voor de verblijfvergunningen indien u de zekerheid heeft gekregen dat het huidige asielzoekersbeleid – in combinatie met andere plannen of projecten - de natuur in Nederland – in het bijzonder de Natura 2000-gebieden – niet zal aantasten. Zo lang er onzekerheid bestaat of schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland door het huidige asielzoekersbeleid zullen uitblijven, dient u de verblijfsvergunningaanvragen te weigeren. Wanneer u nalaat te bewijzen dat schadelijke gevolgen voor de natuur in Nederland uitblijven door het huidige asielzoekersbeleid en alsnog instemt met het verlenen van verblijfsvergunningen, verzoekt Stichting NewMob u om inzichtelijk te maken hoe een eventuele verhoging van de stikstofuitstoot door een toename van verblijfsvergunningen voor asielzoekers zal worden gecompenseerd. Stichting NewMob verzoekt u om deze brief binnen veertien dagen na dagtekening te beantwoorden. In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, Jan Cees Vogelaar Directeur Stichting NewMob

FDF presenteert oplossing stikstofproblematiek

Persbericht FDF Nederland zit muurvast en op het stikstofslot. De Kritische Depositie Waarde (KDW) is het juridische drijfzand waar elk alternatief voorstel op stuk loopt. Voor ‘de natuur’ stelt de KDW ook onhaalbare doelen. FDF heeft maandagavond 24 oktober 2022 overleg gehad met haar regionale vertegenwoordigers, die unaniem vóór het door het FDF bestuur, voorgestelde plan stemden: Het wordt tijd voor de Stikstof Depositie Waarde Allereerst willen we duidelijk stellen: Iedereen die na 1 juli 2015 een onherroepelijke Nb vergunning heeft gekregen, houdt deze: een onherroepelijke vergunning = een onherroepelijke vergunning! Wat houdt de SDW in: Alle depositie van alle sectoren die er op 1 juli 2015 was, wordt opgeteld (landbouw, mobiliteit, industrie, bouw en overige) in lijn met de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 die de ingangsdatum van de PAS juridisch afschoot. Het aantal mol dat uit die optelsom komt, is de nieuwe Stikstof Depositie Waarde (SDW). Deze SDW mag nooit weer stijgen. Dit is tevens in lijn met de uitspraak van de Raad van State - 29 mei 2019. De SDW heeft direct voordelen: binnen de SDW kan Aerius blijven en de vergunningverlening kan doorlopen. Heel Nederland kan met de SDW snel van het stikstofslot! Hoe zien we de SDW: 1) De PAS melders / Interimmers en knelgevallen, moeten gelegaliseerd worden via een goede, landelijke, vrijwillige opkoopregeling voor alle diercategorieën 2) Uitbreiding kan na implementering van de SDW, alleen door middel van extern- of intern salderen 3) Er komen schotten tussen sectoren bij salderen (industrie/MKB-verkeer-landbouw-bouw-overige) 4) Afroming maximaal 30% bij extern salderen. Hiermee is afname van depositie gegarandeerd (conform uitspraak RvS die inspanningen van de overheid op dat terrein vereist). 5) De overheid moet vergunningverlening voor uitbreiding van de ‘blijvers’, garanderen 6) Andere sectoren garanderen hun natuurlijke afname (zelf in te vullen hoe) 7) Alle sectoren worden gelegaliseerd met Nb-vergunningen 8) Geen zones: niet provinciaal of gemeentelijk De SDW haalt Nederland van het stikstofslot. In plaats van te wachten met het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige natuur, beginnen we daar vandaag al mee! Natuurlijk zal implementatie van dit voorstel enige tijd nemen. Om deze tijd te overbruggen, stemt FDF in met een noodwet. Het FDF Bestuur en regionale FDF-vertegenwoordigers

Melkveehouder kan fors besparen met TransactieApp

Aangeboden door DCA: Betaal je een goede prijs voor de inkoop van krachtvoer, dieselolie, loonwerk of andere benodigdheden binnen jouw bedrijf? Of ontvang je de juiste prijs voor kalveren, grondverhuur of anderen diensten? Vragen die spelen bij veel agrarische ondernemers in de sector. Hoe praktisch is het om een aan- of verkoop direct te kunnen vergelijken met eerder gedane transacties in de markt? Wat vier maanden geleden begon als een laagdrempelig initiatief om markten transparanter te maken is inmiddels uitgegroeid tot een populaire gratis dienst met ruim 2.300 aanmeldingen. De [url=https://wa.dca.nl/]TransactieApp[/url] van DCA blijkt te voorzien in een grote behoefte naar meer informatie over gedane transacties van collega-ondernemers. Het biedt meer inzicht en houvast om bij een mogelijk aan- en/of verkoopmoment een bieding/offerte te wegen. Met de introductie van de [url=https://wa.dca.nl/]TransactieApp[/url] wordt er een objectief en actueel beeld geschetst van de transacties in de markt en dit resulteert in een sterkere onderhandelingspositie binnen je eigen bedrijf en meer handvatten om een juiste beslissing te nemen. Hoe werkt het? Nadat je jezelf gratis hebt aangemeld ontvang je een welkomstbericht en word je dagelijks op de hoogte gehouden via WhatsApp met de laatste in- of verkooptransacties van collega's. Er worden transacties over voeraankoop, diesel, loonwerk, kunstmest etc. gedeeld. Ook is het mogelijk om zelf transacties door te geven. Elke dag komen er diverse transacties binnen in verschillende categorieën. Zie hieronder een voorbeeld van zo'n WhatsApp-bericht met de laatste transacties: https://www.boerenbusiness.nl/upload/ck/images/Voorbeeld.png Enthousiast geworden wil je ook lid worden van deze community van agrarisch ondernemers? Klik hier om je aan te melden. Meedoen is gratis en alle transacties worden volledig anoniem behandeld en gedeeld: https://wa.dca.nl/aanmelden

Nieuwe reacties

sorry


Topics
0
Reacties
437
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering