Onvermijdelijk dat boerenbedrijven moeten wijken voor natuur

Onvermijdelijk dat boerenbedrijven moeten verdwijnen voor natuur(podcast/video) https://youtu.be/kRwL-EinvQ8 Merijntje uit Halsteren keek met belangstelling naar de boerenprotesten op woensdag 7 juli 2021. Vol moed togen weer heel wat boeren met hun trekkers naar het Malieveld in Den Haag en naar de provinciehuizen in een aantal provincies. Waarom demonstreerden ze? Merijntje begrijpt het wel. Van alle kanten worden we belaagd door organisaties en politieke partijen die ons weg willen hebben uit de buurt van natuurgebieden. Het liefst zouden ze van ons boeren museumstukken willen maken die alleen nog hun bedrijf runnen zoals zij dat zouden willen. Merijntje vreest dat het effect van demonstraties volkomen verdampt is. Er was al weinig belangstelling voor en nu het achter de rug is hoor je er niemand meer over. Wat is er bereikt met deze aktie??? Merijntje denkt dat er niets is bereikt en dat was van tevoren al te bedenken geweest. Wij boeren zullen eraan moeten wennen dat we de strijd gaan verliezen en ons zullen moeten gaan schikken in de wensen en eisen van politiek en natuurmufta’s. Merijntje denkt dat het wenselijk zou zijn om als boeren een eenheid te vormen. Het zal beter zijn om van onze vuist een uitgestoken hand te maken. Een handreiking naar de politiek en dan gesteund door onze boerenorganisaties zoals LTO en FDF. Meepraten en meebeslissen is in dit stadium wellicht het beste wat we kunnen doen. Moeten er dan toch boerenbedrijven verdwijnen zal de overheid royaal moeten betalen. Geld maakt vaak recht wat krom is, denkt Merijntje in dit geval. Natuur overwoekert als onkruid onze boerrenbelangen en helaas daar kunnen we niet tegen spuiten

Verslag van deze dag

Ik wil jullie een beetje bijpraten over de dag van vandaag en de aanloop er naar toe. Na 10 maanden overleg, eerst door het landbouwcollectief, later door de melkvee sectorpartijen is geprobeerd om een werkbare voermaatregel te bewerkstelligen. Er is heel veel werk verzet door deze partijen. Een week of 5 geleden werd duidelijk dat dit niet ging lukken. Op 6 mei werd duidelijk wat de plannen van LNV waren voor dit jaar. STAF was vanaf die datum al bezig om onderbouwing boven tafel te krijgen van de plannen van LNV. Toen dat niet lukte is STAF samen met SSC juridisch aan de slag gegaan. In een kort geding werd duidelijk dat de onderbouwing van de voermaatregel niet gedocumenteerd was. Iemand of een team van iemanden had de cijfers en de formule in het hoofd. Het zou in een gesprek toegelicht worden aan STAF en SSC. Maar door eenzijdige onmogelijke voorwaarden bleef een gesprek uit. Daarop werd op 13 augustus door 5 eisers (naast SSC, twee melkveehouders, NMV en DDB)de staat gedagvaard. Daarbij kregen we verder steun van de veehouderij belangenbehartigers, op LTO na. (overigens is alles in het werk gesteld om ook LTO mee te laten doen) Doel was om middels een kort geding de voermaatregel onverbindend te laten verklaren bij de rechter. Een race tegen de klok werd gestart. Een team van mensen, te noemen juristen, voedingsspecialisten, dierenartsen en bedrijfseconomen, stellen alles in het werk om gisteren morgen voor 10 uur een definitieve dagvaarding bij de rechtbank af te leveren van 156 pagina's We hadden we topprestatie geleverd en een verweer geleverd om bang van te worden. Direct na 10 uur gisteren kregen we al signalen dat er partijen waren die een reddingsboei uitworpen naar LNV. Het was duidelijk dat LNV geen kans had. In eens werd een rapportage die eind augustus kwam door die partijen naar voren gehaald. Uit de bijlage bij de kamerbrief vandaag blijkt dat KLW van Zuivelnl en Eurofins aangaven dat de kwaliteit van de eerste en tweede snede matig was. Naar nu blijkt wordt er ruimte voor de bouw en infra ineens gecreeerd uit de sanering varkenshouderij. Iets wat tijdens de gesprekken ten tijde van het LC niet mogelijk was omdat deze ruimte nog niet beschikbaar was (bedrijven zijn nog operationeel) Vandaag werd duidelijk dat LNV het gevecht met de 5 eisende partijen in het kort geding niet afwacht en de voermaatregel intrekt. Iedereen in jubelstemming, sommige hangen zelfs in een vlog de slingers uit. De kamerbrief meld dat de voermaatregel voor 2020 volledig van tafel gaat en dat ruimte uit de saneringsregeling varkenshouderij naar voren wordt gehaald. Verder melden sommige partijen, die deze week ook actief waren met het creeren van de reddingsboei voor LNV, dat de voermaatregel in 2021 terug komt. Ben ik blij? Ja en Nee Ik ben blij voor de melkveehouders die voorlopig weer vooruit kunnen. Maar eigenlijk ben ik diep teleurgesteld. Wederom wordt de varkenshouderij opgeofferd voor een probleem in de melkveehouderij. Een oplossing, een list bedacht om profileringsdrang van enkele te bevredigen. De nertsenhouders zijn afgeserveerd.... De varkenshouderij wordt geofferd.... Wanneer zijn wij als melkveehouderij aan de beurt? Wat hebben we geleerd vandaag? Dat als we gezamenlijk optrekken dan zijn we krachtig genoeg om overeind te blijven, om te winnen. Alleen niet iedereen snapt dat. Die gaan voor eigen belang, niet voor gezamenlijk belang. Ik noem bewust geen namen, de personen (niet de organisaties) weten zelf wel wie ik bedoel. Ik heb ze persoonlijk een kans gegeven, een hele ruime kans en die hebben ze misbruikt. Wij gaan de komende weken de POV ondersteunen om daar de puinhoop op te ruimen die deze personen daar hebben aangericht, onder motto SAMEN STERK!

grupstalboer


Topics
0
Reacties
31
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3wk geleden

Hallo,
mijn naam is Jan ,melk 60 koeien in de provincie groningen .
ik ben getrouwd ,heb 2 zoons ,die geen interesse hebben in koeien.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering