de pas melders gaan het zwaar krijgen

23 okt '20 9:14 Marco Maas Marco Maas Land- en tuinbouwtechnologie 1 #60 22 okt '20 19:39 Jos Verstraten, Het gaat om het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Lees de conclusie met zaaknummer 201406676/2 van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de verdeling van schaarse-rechten/vergunningen door de overheid maar eens. Jij doet nu net of PAS-melders t.o.v. andere gegadigden voor gratis stikstofrechten een status-aparte hebben die door de overheid bevoordeeld moeten worden (en anderen dus benadeeld) , omdat ze een melding hebben gedaan die niet rechtmatig blijkt of geen waarde blijkt te hebben. Wanneer komt de vraag richting de achterban of iedereen wat in wil leveren zodat de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden? Johan Vollenbroek Johan Vollenbroek Milieubureau MOBilisation 3 #49 20 okt '20 10:43 Marco, de spijker op zijn kop. Maar dat geldt nu voor alle stiktstofemissies, omdat dit schaarse publieke rechten zijn die je niet maar willekeurig mag weggeven. In alle zienswijzen nemen wij nu daarom standaard op dat om die reden natuurvergunningen voor maximaal tien jaar mogen worden verleend. Er is een mooie afstudeerscriptie over dit onderwerp die binnenkort vrij komt

Mogelijk alle vergunningen waardeloos: Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering: TOELICHTING

Op 13 oktober 2020 stuurde de minister een kamerbrief naar de kamer met de titel wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Daarbij zat ook een memorie van toelichting. De eerste dag waren er enkele reactie zoals "Niets nieuws" (LTO) en "het licht gaat uit"(NMV). Inhoudelijk is er nog niet gereageerd. Vreemd, omdat de wet al op 20 november 2020 door de kamer behandeld wordt en enkele dagen daarna in stemming gebracht wordt. Daarna de eerste kamer en met een beetje pech is de volledige veehouderij voor het eind van het jaar al zijn rechten kwijt. Achter de schermen wordt er wel wat onvruchtbaar overlegd, maar geeft weinig hoop. Wat is de bedoeling van LNV In 2030 moet er op 50 % van de N2000 gebieden de KDW gehaald zijn middels een resultaatverplichting (dreigement is krimp) . Dat is op zich bijzonder, want een fatsoenlijke onderbouwing voor de KDW ontbreekt. LNV wil dit bereiken door gedwongen de komende 10 jaar de emissie te laten dalen op onze bedrijven, en wel met 26 %. In de kamerbrief van 24 april werd aangegeven dat de emissie verlaagt kan worden met een voermaatregel, meer weidegang en watertoevoeging bij de aanwending van mest. In de kamerbrief van 13 oktober heeft lnv het over gedwongen stalmaatregelen. Eind 2023 gelden er nieuwe normen emissie ammoniak voor nieuwbouw en renovatie en in 2025 moeten ook bestaande stallen worden aangepast rekening houdend met een overgangstermijn (afschrijving) Maar feitelijke implementatie over de maatregelen ontbreken nog. En de verwachting is dat er nog meer wetgeving aan komt over stikstofreductie. Maar dan de gifkikker uit de hoed van LNV. Het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering wordt ondergebracht onder de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2022. Alle bepalingen van de nieuwe omgevingswet zijn dan ook van toepassing op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel. Dat betekent waarschijnlijk ook dat elke Nbw/Wnb gaat vallen onder het overgangsrecht. Of te wel alle bestaande rechten op het gebied van vergunningen konden op termijn wel eens waardeloos worden. Elk bedrijf kan dan naar het omgevingloket voor een nieuwe vergunning met de nieuwe bepalingen omtrent stikstof. Tevens kan de overheid sturen waar zij mogelijk nog wel of geen veehouderij wil hebben. Ook kan zij aanvullende eisen gaan stellen, zoals verplichte weidegang of grondgebondenheid. Dit loopt uit op een regelrecht drama. Dus belangenpartijen, of jullie nu van de LTO, Agractie, NMV enz zijn. Het wordt tijd om wakker te worden. Deze wet bied voor de knelgevallen geen enkele redding en zorgt voor een grote annexatie van emissierechten door LNV. Nu moet de wet nog door de tweede en eerste kamer heen. De tweede kamer zal geen probleem zijn voor LNV. Maar omdat velen bij de provinciale staten verkiezing niet het advies van 1 der belangenclubs heeft opgevolgd , is er in de eerste kamer een grote oppositie partij ontstaan die misschien met een verstandige rechtse partij deze wettelijke dwaling tegen kan houden.

Veestapel inkrimpen

Schouten onder druk: ’Snel ingrijpen in veestapel Door ALEXANDER BAKKER 3 uur geleden in BINNENLAND bijschrift_content Ⓒ ANP / HH DEN HAAG - Boze blikken richten zich in de Tweede Kamer op minister Carola Schouten (Landbouw): zij heeft nog niet geleverd op stikstofbeloftes. Met drie grote stikstofmaatregelen beloofde het kabinet bijna een jaar geleden om de verbouwing van zeven verkeersknelpunten veilig te stellen. Tot nu is alleen de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur een feit. Dat is niet genoeg om de A6 tussen Almere en Lelystad, de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken aan te pakken. De twee andere maatregelen om de kabinetsbelofte waar te maken liggen op het bordje van ’stikstofminister’ Carola Schouten: een koeiendieet en sanering van varkenshouderijen. Het verplichte dieet werd daags voor de invoering van tafel geveegd na een vernietigend rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het uitkopen van varkensboeren duurt langer dan verwacht én heeft tot nu toe nog helemaal niets opgeleverd. Het ministerie van Landbouw hoopt de ’stikstofwinst’ dit jaar te kunnen verzilveren, maar in coalitiekringen valt beluisteren dat iedereen rekent op begin volgend jaar. „Wij houden het kabinet aan de afspraken. Alles moet uit de kast worden gehaald om te zorgen dat de zeven infraprojecten door kunnen gaan”, reageert VVD-Kamerlid Mark Harbers. "Het had al klaar moeten zijn" „Het had al klaar moeten zijn. Ik ben zeer kritisch over het tempo”, reageert D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. „Gelijke monniken, gelijke kappen. De automobilist heeft geleverd, nu is de landbouw aan de beurt. In mijn ogen kan dat alleen snel door ingrijpen in de veestapel.” Oppositiepartij PVV, tegenstander van de snelheidsverlaging, is woedend. „De automobilist is gepakt en schiet er ook nog eens niets mee op”, sneert Kamerlid Roy van Aalst. „Dit had al lang opgelost moeten zijn. Minister Schouten moet leveren.” De minister laat in een reactie weten dat de snelheidsverlaging en het ’te verwachten effect’ van de sanering voldoende oplevert voor de zeven infraprojecten. „Mocht blijken dat er toch niet voldoende ruimte ontstaat dan zal het kabinet maatregelen nemen om deze opgave te kunnen realiseren”, reageert Schouten. Ze wijst daarbij naar de nog te verschijnen stikstofaanpak die naar verwachting binnenkort het licht ziet. Nu u hier bent... Nu een nieuwe coronagolf zich aandient, is de behoefte aan betrouwbare informatie onverminderd groot. Feiten, geen geruchten, toegankelijk en helder verwoord. Onze journalisten werken de klok rond om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen en blijven kritische vragen stellen over belangrijke dossiers. Hoe gaan we om met die tweede besmettingsgolf, zijn de autoriteiten wel goed voorbereid, hoe verloopt het testen, is er zicht op een vaccin en nemen we wel de juiste maatregelen? Maar ook andere vraagstukken vereisen aandacht: hoe zit het met de pensioenen, moet het klimaatakkoord op de schop en welke krachten sturen het racismedebat? Als abonnee heeft u volledige toegang tot al onze video’s, podcasts, analyses en artikelen en draagt u bij aan de betaalbaarheid van goede, onafhankelijke journalistiek. Duizenden gingen u voor. Kies zelf een voordelig abonnement wat bij u past. Bekijk de aanbieding → Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Lees hier ons privacybeleid.

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken De bezorgde FrieslandCampina boeren (BFCB) hebben het afgelopen jaar verschillende keren bij FrieslandCampina aangekaart dat de KoeMonitor voor een groot deel bestaat uit bovenwettelijke eisen en daarmee in strijd is met de wet. Het bestuur van FrieslandCampina heeft hier tot op heden niets mee gedaan, waarop BFCB heeft besloten een melding te doen van oneerlijke handelspraktijken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vanaf de invoering van de KoeMonitor heeft BFCB te horen gekregen dat de KoeMonitor noodzakelijk is voor het exporteren van melk. BFCB heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met het Controle Orgaan Zuivel Keten (COKZ) en is tot de conclusie gekomen dat niet de melkfabrieken, maar het ministerie van Volsgezondheid Welzijn en Sport gaat over het opstellen van wettelijke eisen ten aanzien van de melkkwaliteit. De wettelijke status van KoeMonitor blijft hierdoor onduidelijk. . Extra eisen leiden tot hogere melkprijs Minister Schouten heeft in het regeerakkoord duidelijk stelling genomen over het stellen van boven wettelijke eisen. ‘De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.’ Luc Hemmelder, secretaris van de BFCB zegt: „FrieslandCampina heeft de keus tussen betalen voor de bovenwettelijke eisen of het schrappen van de KoeMonitor”. Het is nu aan het AMC hier een uitspraak over te doen. Behalve de BFCB hebben ook melkveehouders van Bel Leerdammer, Royal A-ware en Vreugdenhil bij de ACM melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken. „Er is regelmatig contact tussen de melkveehouders van de verschillende fabrieken. Het is belangrijk en noodzakelijk dat boeren elkaar steunen en gezamenlijk strijden voor hetzelfde doel”, stelt Hemmelder. Tekst: Hermien van der Aa jan van Erp - 2 uur geleden In algemene zin: flauwe kul! Nog gekker is dat de dierenarts dit komt uitvoeren. De dierenarts als "boeren pester". Er zijn genoeg dierenartsen die ineens als "muggenzifter" zichzelf laat gelden. Ik heb liever een vervelende discussie met een vreemde dan met je vertrouwens persoon. De volgende dag moet je elkaar weer aardig vinden als er een zieke koe is. Reageer Kaasboer - één uur geleden Top BFCB zo doorgaan.. Al onze data word overal te grabbel gegooid . Dit moet een keer stoppen. Reageer Anne - 3 minuten geleden Nou precies, de veearts is niet opgeleid als beoordelaar, maar om zieke dieren beter te maken! Commentaar leveren en kritiek uitten op mensen, in dit geval boeren en hun bedrijfsvoering is gewoon heel gevaarlijk en bereikt ook zelden het doel, ga eerst maar eens melden wat wel goed, er is al genoeg tegen de boeren aangeschopt.

Gelderland: wel stikstofruimte verleasen, niet extern salderen

Provincie Gelderland wil het tijdelijk verleasen van stikstofruimte mogelijk maken. Daarbij kan een ondernemer een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte voor een bepaalde periode beschikbaar stellen aan een ander. Extern salderen wil de provincie nog niet toestaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen hierover op 15 september een besluit. Op die manier kunnen projecten die tijdelijk stikstof uitstoten makkelijker een vergunning krijgen. Dat kan een oplossing zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, natuur, windmolens of voor evenementen. Daarvoor is een vergunning nodig als er stikstofuitstoot is op nabijgelegen stikstofgevoelige natuur. Niet alleen voor projecten die stikstofruimte zoeken kan leasen aantrekkelijk zijn, schetst de provincie. 'Door verleasen is het voor een veehouder aantrekkelijk om tegen een vergoeding tijdelijk bijvoorbeeld minder dieren te houden. En om de ruimte die dan ontstaat door iemand anders te laten gebruiken.' Extern salderen niet toegestaan Gelderland wil extern salderen met veehouderijen, waarbij stikstofruimte permanent wordt overgenomen, voorlopig niet toestaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kondigde 8 september aan dat Noord-Brabant en Zeeland extern salderen per medio september gaan toestaan. Gelderland is terughoudender. De provincie is bang dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Openstellen van extern salderen met veehouderijen kan volgens Gelderland pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen. De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak, samen met sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. Deze stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in de provincie vlot trekken.

Rare gewaarwording

Via de app krijg een bericht afkomstig van Agractie en dat is toch een rare gewaarwording . Staf en Stikstofclaim roepen al meer dan een maand dat de onderbouwing van de voermaatregel ontbreekt of niet transparant is. Agractie en LTO en NMV en NAJK en Grondig overleggen al een hele tijd met LNV over de voermaatregel en in het bericht wordt zelfs gezegd over de maatregelen na 2020. Dit terwijl ze weten dat de onderbouwing er niet is zij het in al die tijd ook niet hebben gekregen. Dan vraag ik me echt af ; Wordt er niet gevraagd om die onderbouwing? Als je die onderbouwing niet krijgt waarom ga je dan in hemelsnaam zelfs vandaag nog praten met LNV Als dan Staf en Stikstofclaim via een rechtzaak helder maken dat die onderbouwing er niet is.ga je dan met LNV bellen en gelof je dan LNV als ze zeggen we zijn aan het rekenen? En dan de "achterban" zogenaamd geruststellen met wij gaan nooit akkoord? Het is simpel LNV belazert de kluit en een aantal partijen waaronder Agractie laten zich belazeren. Overigens NMV ontkent betrokken te zijn bij het proces inzake onderhandelingen met LNV. Bij LNV aan tafel zitten is natuurlijk best leuk maar als je geen stukken krijgt die transparant zijn dan is het enigste wat je met een beetje gezond boerenverstand kan doen, is wegblijven bij LNV Tip voor Agractie als je de uitslag van een rechszaak van Staf en Stikstofclaim tegen LNV wil weten bel dan met Staf of SSC. Want zoals het er nu staat etaleer je dat je een maand of langer hebt zitten praten zonder feiten op tafel als een soort trekpoppen waar Carola aan de touwtjes trekt.

PAS melders

hoe gaan ze de pas melders legaliseren . de overheid gaat ze helpen wat in houdt staatssteun op N rechten deze komen op de markt als schaarse rechten . aan schaarse rechten is een loop periode aan verbonden wat betekend dat die rechten maar voor bepaalde tijd zijn . zeg maar 10 jaar .ook kan iedereen dingen naar schaarse rechten boer industrie . kort om een verdeel sleutel . boeren met PAS melding zullen maar een gedeelte rechten krijgen voor hun activiteit De mededingingsnorm en de transparantieplicht Eind 2016 identificeerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een Nederlandse rechtsnorm die inhoudt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar de beschikbare vergunningen (ECLI:NL:RVS:2016:2927, Vlaardingen). Deze mededingingsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Uit deze norm vloeit voort dat het bestuur een passende mate van openbaarheid moet verzekeren over de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Dit wordt de transparantieplicht genoemd. Uit de mededingingsnorm vloeit ook voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, maar alleen voor bepaalde tijd mogen worden verleend. Een korte inventarisatie maakt duidelijk dat het leerstuk van de schaarse rechten inmiddels op uiteenlopende terreinen tot uitdrukking komt: van coffeeshops tot marktplaatsen en van aanlegsteigers tot oliebollenkramen en parkeerplaatsen. Ook in het subsidierecht speelt dit leerstuk een belangrijke rol. De praktische uitvoering van de mededingingsnorm en de transparantieplicht roept een groot aantal vragen op. Op veel van deze vragen zijn in de rechtspraak nog geen antwoorden geformuleerd. Tijdens de brainstormsessie is ingezoomd op twee actuele vragen waar overheden mee worden geconfronteerd als zij besluiten een maximum te stellen aan het aantal vergunningen dat voor een bepaalde activiteit wordt verleend.

schouten heeft nooit gecontroleerd of de gehouden dieren wel legaal waren

Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' . Minister Schouten 20 mei 2020 Kamerstuk: kamervraag fosfaatrechten Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' (kenmerk 2020Z00717, ingezonden op 20 januari 2020). Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020Z00717 1 Bent u bekend met het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’? Antwoord Ja. 2 Klopt de bewering dat miljoenen euro's aan fosfaatrechten onterecht zijn verstrekt? Zo ja, hoe lang is deze informatie reeds bekend bij uw ministerie? Antwoord Ik kan deze bewering niet bevestigen. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. Het wordt mij uit het stuk niet duidelijk waar de genoemde aantallen op zijn gebaseerd. 3 In hoeverre is hier sprake van onterechte staatssteun? Antwoord Het fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd om te voorkomen dat het fosfaat- en stikstofplafond voor de melkveehouderij worden overschreden. De aanleiding was de overschrijding van het fosfaatplafond in 2015. In de Meststoffenwet is vastgelegd dat fosfaatrechten worden toegekend op basis van de hoeveelheid melkvee die veehouders op 2 juli 2015 hadden. De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten zoals vastgelegd in de Meststoffenwet goedgekeurd. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen uit de Meststoffenwet en er is zodoende geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. 4 Wat is de reden dat uw ministerie heeft geweigerd om antwoord te geven op de vragen van de Gelderlander? Antwoord Er is geen sprake van een weigering van het geven antwoorden. De betreffende journalist heeft drie dagen voor publicatie contact opgenomen met het ministerie en heeft ervoor gekozen te publiceren voordat mijn ministerie heeft kunnen reageren op alle vragen en veronderstellingen. 5 Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze misstanden? Antwoord Er is geen sprake van misstanden. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. 6 Is u bekend hoe deze fouten tot stand zijn gekomen? In hoeverre spelen personeelstekorten bij de provincies en bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierbij een rol? Antwoord De veronderstellingen uit het artikel staan los van de handhavingscapaciteit van de NVWA, omdat het controleren van het aantal dieren dat mag worden gehouden op basis van de Natuurbeschermingswet-/milieuvergunning geen taak is van de NVWA. 7 Is er sprake van een kennistekort ten aanzien van fosfaatregelgeving bij overheidsinstanties? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dat weg te nemen? Antwoord RVO.nl en de NVWA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van het fosfaatrechtenstelsel. Er is bij deze organisaties voldoende kennis aanwezig ten aanzien van fosfaatregelgeving voor het uitvoeren van deze taak. 8 Hoe gaat u voorkomen dat deze fouten vaker worden gemaakt? Antwoord De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op het aantal gehouden dieren op de peildatum. De veehouder is verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde vergunningen. Bij de toekenning is ervan uitgegaan dat veehouders die melkvee houden daar ook de benodigde vergunningen voor hebben. Daarop heeft geen extra controle plaatsgevonden. Dit is geen fout, maar een bewuste afweging vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid. De invoering van het fosfaatrechtenstelsel was een omvangrijke operatie en een bijkomende controle van alle benodigde vergunningen (NB-wet, milieu, RO, etc.) en de bijbehorende afstemming met de verschillende overheden hadden voor een extreem grote uitvoeringslast gezorgd. 9 Vormen de onterechte verstrekkingen een bedreiging voor het fosfaatplafond? Antwoord Ook in het geval dat er fosfaatrechten zouden zijn toegekend aan dieren waarvoor de vergunning niet op orde was, is er nog altijd sprake van dieren, die in 2015 gehouden werden en door de productie van mest bijdroegen aan de overschrijding van het fosfaatplafond. Het fosfaatrechtenstelsel is er juist op gericht een overschrijding van dit plafond te voorkomen. 10 Bent u bereid om de Kamer een overzicht te verschaffen van het aantal veehouders dat onterecht fosfaatrechten heeft gekregen? Zo ja, kunt u daarbij tevens specificeren om welke bedragen het gaat? Antwoord De controle op de Natuurbeschermingswet- en andere milieuvergunningen is een taak van de provincies en gemeentes. Ik kan uw Kamer daarom nu geen overzicht verschaffen van het aantal dieren dat alle veehouders op basis van de de verschillende benodigde vergunningen mochten houden. 11 Vindt u dat de foutief verstrekte rechten ingevorderd dienen te worden? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Antwoord Zoals hierboven al aangegeven zijn de fosfaatrechten uitgegeven overeenkomstig de Meststoffenwet. Er is zodoende geen sprake van foutief verstrekte rechten. Het is de verantwoordelijkheid van een veehouder om in het bezit te zijn van de vergunningen die nodig zijn voor de dieren die hij houdt. De verantwoordelijke bestuurslaag controleert hierop. 12 Hoeveel veehouders zijn gedupeerd doordat zij te weinig rechten hebben gekregen? In hoeverre maken zij aanspraak op compensatie? Antwoord Het artikel in de Gelderlander gaat over veehouders die geen vergunning zouden hebben voor het aantal dieren dat zij houden en zodoende meer fosfaatrechten zouden hebben gekregen. Er is in deze kwestie geen sprake van veehouders die te weinig rechten hebben gekregen, aangezien iedere veehouder fosfaatrechten toegekend heeft gekregen op basis van het aantal dieren dat hij hield op de peildatum. Er is zodoende ook geen sprake van gedupeerden of compensatie.

Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn

De nieuwe aanpak van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden juist een streep door haalde (zie kader onderaan). Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte". [b]Boerenuitkoop niet vrijwillig[/b] Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak." Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS). De commissie Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Meer natuurgebieden Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro wil het kabinet natuur en milieugebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen. Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen. Johan Remkes is vanavond te gast in Nieuwsuur om zijn eindrapport toe te lichten.

NMV en DDB bepleiten vermindering van de melkproductie vanwege coronacrisis

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse melkveehouderij. Door het wegvallen van exportmarkten en afzetmogelijkheden binnen Nederland en Europa dreigt er een enorm zuiveloverschot te ontstaan. De organisaties zien geen heil in een steunregeling voor particuliere opslag, maar pleiten voor een vermindering van de productie. Dat schrijven ze in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Europese Commissie heeft als reactie op de crisis besloten tot een subsidieregeling voor private opslag van maximaal 90.000 ton magere melkpoeder, 140.000 ton boter en 10.000 ton kaas ter waarde van 30 miljoen euro. Opslag van overschotten kan helpen om op korte termijn de druk van de markt te halen, maar is geen oplossing voor de lange termijn, stellen de NMV en DDB. Het is efficiënter, effectiever en goedkoper om de melkproductie in de hele Europese Unie te verminderen en het aanbod af te stemmen op de verminderde vraag. De NMV en DDB werken op Europees niveau samen in de European Milk Board (EMB). De EMB heeft een Marktverantwoordelijkheidsprogramma ontwikkeld,waarmee de melkproductie op Europees niveau verminderd kan worden tot de melkprijs weer op een kostendekkend niveau is. Onderdeel van het plan is vrijwillige productievermindering tegen een vergoeding op Europees niveau. NMV en DDB vragen Schouten om zich op Europees niveau sterk te maken voor dit plan van de EMB. bron: NMV en DDB

dit kan niet waar zijn

melkveehouders met een NB vergunning moeten de stallen aanpassen voor de melders schande ten top. mensen die op tijd een NB vergunning hebben aangevraagd en verkregen moeten nu investeren voor de melder,s te legaliseren . veel van deze melders hebben in het verleden een stal er bij gebouwd zonder daar voor ammoniak te hebben aangekocht. deze zijn nu lekker goed koop uit . dus sommige van die melders hebben nu twee maal groot voordeel 1 zonder vergunning vee in de stal op 2-7-2015 waar voor wel rechten zijn verkregen 2 gratis ammoniak rechten. waarvoor ander veehouder nu moeten bloeden het doet mijn denken aan J-V-TE Westerloo 30 vaarzen zonder daarvoor een NB vergunning te hebben en wel rechten voor gekregen en een stal bouwen in zonder daarvoor een een NB aan te vragen ( navraag bij de provincie bevestigt het ) https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2010/11/Nieuwe-stal-is-nadenken-en-kiezen-BOE018282W/ en dan ook nog een bak met geld beuren met de duurzame meetlat nu moeten degenen die dat wel hebben gedaan investeren in emissie arme stalsystemen ik vindt het schande

OPSTAPPEN OF INSTAPPEN

Door Trienke Elshof 14 APRIL 2020 Als ik op de afgelopen weken terugkijk, heb ik niet het gevoel aan huis gekluisterd te zijn. Door alle calls en video-overleggen is er constant contact en de agenda staat vol met afspraken. Voornamelijk over stikstof. Nadat we afgelopen week virtueel uit het overleg met de minister zijn gestapt, komt een moment van reflectie. Wat hebben we nu in onze samenwerking als breed collectief bereikt. Aan de ene kant wordt de discussie op het scherpst van de snede gevoerd, soms over het randje. Dat geeft ook aan hoe het aankomende stikstofbeleid de gemoederen raakt. Aan de andere kant is het complex. Waar hebben we het nu precies over en waarover zijn we het niet eens? We merken dat op het ministerie en provinciehuizen beleidsmedewerkers zelfs bijgepraat moeten worden. Een greep: het registreren van stikstof is noodzakelijk voordat je het extern salderen opengooit, zoals in Brabant afgelopen week. De minister heeft toegezegd dat PAS-melders een vergunning krijgen, maar het is onduidelijk waar die stikstofruimte vandaan moet komen. Bij een gebiedsgerichte aanpak kun je het niet alleen hebben over opkoop van boerderijen. De voorgenomen voermaatregelen voor melkvee grijpen hard in op het bedrijfsmanagement van de individuele boer. Logisch dat dit bedreigend overkomt naar de achterban. Dit kan en mag niet bepaald worden vanuit een bureau bij LNV of door de politiek. Daarom zijn er de werkgroepen die namens het Landbouw Collectief overleggen met het ministerie. Zij weten wat realistisch is en brengen ideeën vanuit de praktijk in die werkbaar zijn. Alle groepen, of ze nu landelijk of provinciaal zijn georganiseerd, steken hier al maandenlang hun kostbare tijd in om tot oplossingen te komen. Want het eindpunt nadert. De minister heeft aangegeven dat stikstof niet in de weg mag staan als corona voorbij is. De oplossing is daar waar men echt naar elkaar luisteren wil. Carola: onze deur staat open. Bron: https://www.ltonoord.nl/weblogs/weblogs-trienke-elshof/opstappen-of-instappen?

Onderzoekers: mestbeleid is puur wanbeleid

Bron LC Mestinjectie en het afsluiten van mestkelders zorgen niet voor een vermindering maar juist voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Opmerkelijke conclusies trokken de onderzoekers Annette van der Knaap en Peter Vanhoof gisteren in Heerenveen over het Nederlandse mestbeleid. Ze deden dat op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De Belgische bodemonderzoeker Vanhoof omschreef de inzet van politiek Den Haag op emissie-arme stalsystemen zelfs als ‘puur wanbeleid’. ,,Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het afsluiten leidt tot zuurstofgebrek waardoor de drijfmest snel aan kwaliteit inboet. Bij het uitrijden van die mest gaat juist ontzettend veel stikstof verloren. Veel meer dan bij de traditionele roostervloeren. Daarnaast is het ontploffingsgevaar in die afgesloten mestkelders enorm.” Ook het al decennia oude overheidsbeleid dat drijfmest geïnjecteerd moet worden in de grond, is allesbehalve effectief. Dit injecteren tast het bodemleven zodanig aan dat gras of andere gewassen minder goed in staat zijn om de stikstof op te nemen. Van der Knaap hield daarom een pleidooi voor een herintroductie van het bovengronds mest uitrijden. De aanwezige boeren reageerden onthutst. De sector heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in peperdure vloersystemen, omdat dit de stikstofuitstoot zou beperken. Daarnaast geldt de verplichting voor mestinjectie nu ook voor klei- en veengrond. Het kabinet schroeft deze verplichtingen verder op nu de Raad van State mei vorig jaar het stikstofbeleid heeft afgeschoten en duidelijk heeft gemaakt dat de veehouderij meer stikstof moet besparen voor het behoud van kwetsbare natuurgebieden. Vanhoof: ,,Deze problematiek gaat ook in België spelen. Ik heb binnenkort hierover overleg met onze landbouwminister. Ik zal hem dringend adviseren om het Nederlandse beleid niet over te nemen.” Boeren kunnen zelf ook een forse bijdrage leveren aan een vermindering van de stikstofuitstoot en daarbij hun bedrijfsrendement verhogen, zo betoogde het tweetal. Volgens hen voeren sommige boeren hun koeien te eiwitrijk in de hoop de melkproductie te verhogen. Dat overdadig voeren resulteert echter vaak niet in meer melk, maar wel in meer ammoniak (lees stikstof) in de mest, met daardoor een grote kans op vervluchtiging naar het milieu. ,,De verschillen zijn enorm”, verklaarde Vanhoof op basis van een onderzoek onder 135 boeren. ,,De ammoniak-uitstoot uit drijfmest van koeien die goed gevoerd werden, lag zes keer lager dan de uitstoot uit drijfmest van slecht gevoerde dieren.” Ook op kunstmest kunnen boeren nog veel besparen, verklaarde Van der Knaap. ,,Er wordt al veel minder gestrooid dan vroeger, maar het kan nog veel minder. Net als mestinjectie verarmt ook kunstmest het bodemleven. Daardoor is gras minder goed in staat om stikstof uit de drijfmest op te nemen.” Het kabinet wil 350 miljoen euro uittrekken voor het opkopen van veebedrijven rondom natuurgebieden. De onderzoekers stellen echter dat het overheidsgeld beter besteed kan worden aan het voorlichten van veehouders hoe ze hun vee het beste kunnen voeren. Wat is volgens hen de verklaring dat Den Haag in hun ogen de plank volledig misslaat bij het mest- en ammoniakbeleid? Van der Knaap: ,,Op het het landbouwministerie is een groot gebrek aan landbouwkundige kennis. Ze varen blind op Wageningen University, die echter zijn onderzoeken deels moet financieren met geld van het bedrijfsleven dat ook weer zijn belangen heeft. Zo werkt dat helaas.” Zelf is hun onderzoek ook gefinancierd door derden, door boerenorganisatie VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) en enkele bedrijven om precies te zijn. ,,,Maar er is op ons geen enkele, maar dan ook geen enkele druk uitgeoefend”, bezweert Van der Knaap.

Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’

De vergunningsaanvraag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde verloopt een stuk moeizamer dan voorgaande jaren. Reden: het megafestival in de Achterhoek moet voor het eerst de stikstofuitstoot van met name de crosswedstrijden compenseren. ,,Stil zitten en niks doen is geen optie”, weet stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Johan Vollenbroek is kenner bij uitstek van de stikstofdiscussie in Nederland. De Zwarte Cross staat volgens hem voor een uitdaging. ,,Het festival moet de uitstoot compenseren van al die rondracende creaties. De vraag is hoe. Ik verwacht dat ze in de Achterhoek creatief genoeg zijn om een oplossing te vinden.” Maar volgens Ten Zijthoff is het nog lang niet zover. ,,Of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke, daar zijn we nog helemaal niet. De regels zijn inderdaad veranderd, maar dat betekent niet dat het festival op losse schroeven staat. Al jaren zijn er activiteiten op het evenemententerrein in Lichtenvoorde, ook voordat het Korenburgerveen Natura2000-gebied werd. Die geschiedenis is ook relevant”, zegt hij. ,,Onze aanvraag ziet er goed uit. Wij verwachten zonder problemen akkoord van de provincie en hebben alle vertrouwen dat het goed komt, zonder extra maatregelen.”

Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak. Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering. "Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren." Investeren in tijd en geld De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt. Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt. "Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot. Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig." Green Deal van Timmermans De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans. "Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."

Beweiden en bemesten 2020?

Onderstaand bericht kom ik net tegen op FB. Hoe zit dit nu precies? Op de site van het RVO staat nog steeds dat we vanaf 1(6)/2 mogen uitrijden. Dit gaat om de provincie Overijssel en bij de reacties staat ook dat er volgende week in Utrecht een rechtzaak is. https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/mest-uitrijden/wanneer-mest-uitrijden En ja hoor, weer gelukt om ons weekend te verpesten. Na de uitspraak van de Raad van State is het in Nederland niet meer toegestaan om zonder vergunning te beweiden en te bemesten. De minister heeft besloten dit te gedogen tot de mogelijkheid bestaat om een vergunning aan te vragen. Er liep een bezwaar van de MOB ivm beweiden en bemesten die gegrond is verklaard door de rechtbank met als gevolg dat de provincie handhavend op moet treden. De provincie meende dit te kunnen doen met een handhavingswaarschuwing maar dat mag niet van de rechtbank. Er moet een besluit genomen worden zodat derden (zoals de MOB) weer bezwaar kunnen maken. Nu krijgen we een last onder dwangsom opgelegd. Concreet betekend dit dat we voor 1 februari een vergunning moeten hebben aangevraagd voor beweiden en bemesten zodat we niet meer in overtreding zijn bij start van het bemestingsseizoen....hoe dat moet??? Dat weet nog niemand, dat moet de overheid nog bedenken.

cornelissen


Topics
0
Reacties
52
Volgers

Over mij

Leeftijd: 64jr
Laatst online: 6u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering