Minister: natuur in 90 beschermde gebieden niet in goede staat

DEN HAAG (ANP) - In 90 van de 162 speciale beschermde natuurgebieden "is de staat van de natuur niet goed", zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat heeft grote invloed op "de boeren die daar aan het ondernemen zijn", zegt de minister in EenVandaag. Van der Wal kondigde recent aan hoe zij de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden wil brengen. Van belang is vooral waar die stikstof neerslaat: het kabinet moet kwetsbare natuur beschermen. Specifiek gaat het om 162 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden die beschermd worden om verschillende planten- en dierensoorten te behouden. De bewindsvrouw komt binnenkort met meer informatie over de staat van de natuur in verschillende delen van het land. Daarbij moet duidelijk worden in welke gebieden herstel van de natuur “uit beeld dreigt te raken”, schreef Van der Wal eerder aan de Tweede Kamer. Ze wil vervolgens per gebied de “puzzel” leggen, en daarbij kijken “wat betekent dit per boerenerf”. Het kabinet blijft benadrukken dat vrijwillige uitkoop van boeren die weg moeten uit een gebied het uitgangspunt blijft. Maar “als bijvoorbeeld uit de gebiedsinformatie vanuit de provincies blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan heb je geen andere keuze”, zei Van der Wal. Dan moet worden overgegaan tot onteigening, aldus de bewindsvrouw

Leerdammer: twee zwaluwen maken nog geen zomer

Leerdammer: twee zwaluwen maken nog geen zomer Er heerst al langere tijd grote onvrede onder de boeren van Leerdammer. Tientallen boeren hebben de overeenkomst dit jaar al opgezegd en een veelvoud daarvan denkt er serieus over na hetzelfde te doen. Om de twijfelaars toch te behouden heeft Leerdammer daarom de melkprijs spectaculair verhoogd. Met een stijging van ruim 6 cent per kg in de laatste twee maanden steekt Leerdammer de concurrentie de loef af. Maar het is de vraag of dat genoeg is. Uit gesprekken met Leerdammer boeren blijkt dat het vertrouwen in Leerdammer en vooral de nieuwe eigenaar Lactalis nog steeds heel klein is. Boeren die de voorjaarsvergaderingen in Dalfsen en Woudenberg hebben bezocht weten te melden dat Leerdammer een weinig overtuigend verhaal heeft. “We móeten de markt wel volgen” aldus Leerdammer, maar de manier waarop het wordt gezegd wekt de indruk dat Leerdammer dat met grote tegenzin doet, en alleen maar omdat ze bang zijn nog meer boeren te verliezen. Garanties voor de toekomst in de vorm van een referentieprijs wil Leerdammer niet geven. Daarnaast is er het slechte imago van de nieuwe eigenaar Lactalis. Zoals eerder gemeld heeft Lactalis ruim tien jaar deelgenomen aan een kartel in Spanje, dat tot doel had om de melkprijzen kunstmatig laag te houden. Uit onderzoek van de Spaanse mededingingsautoriteit blijkt dat Spaanse boeren per jaar ongeveer 3 cent per kg melk benadeeld zijn. Meer dan 2000 Spaanse boeren hebben zich inmiddels aangesloten bij een collectieve actie om dit melkgeld alsnog uitbetaald te krijgen (zie bijlage 1 en 2). Om zijn onafhankelijkheid van Lactalis te benadrukken probeert Leerdammer de indruk te wekken dat de melkprijs in Schoonrewoerd wordt bepaald, maar dat gelooft bijna niemand. Wie goed luistert hoort tussen de regels door dat Lactalis een stevige vinger in de pap heeft bij het bepalen van de melkprijs. Nu alle melkfabrieken op zoek zijn naar nieuwe boeren vragen veel Leerdammer boeren zich dan ook af of het verstandig is om de melk zonder afspraak over de melkprijs te blijven leveren aan een onderneming waarvan de eigenaar op zo’n smerige manier met Spaanse collega’s is omgegaan. “Een onbetrouwbare hond laat je ook niet loslopen op je erf. Die leg je vast, om ellende te voorkomen. Zo moet Lactalis wat betreft de melkprijs ook worden vastgelegd. Geef je Lactalis de vrije ruimte, dan krijg je daar spijt van”, aldus een kritische boer uit het midden van het land.

Inzet latente ruimte t.b.v. PAS-melders/interimmers/knelgevallen

Vraag aan John Spithoven; Agractie heeft eind 2020 het punt van het gebruik van latente ruimte om knelgevallen ingebracht tijdens besprekingen met LNV/DG Stikstof Hellen van Dongen. Dat zou niet mogelijk zijn om de volgende redenen (zie ook recente beantwoording aanverwante Kamervragen in foto); - PAS melding is illegaal sinds uitspraak RvS, de voorgaande situatie is geldig - Daarmee is ook de feitelijke hoeveelheid uitstoot (aantal dieren etc) wat onder de melding valt illegaal, en moet eerst compensatie plaatsvinden om te kunnen legaliseren zonder werkelijke stijging depositie. - De feitelijke emissies die onder PAS melding vallen zitten wél in Aerius, maar dus illegaal. - Deze legalisatie kan alléén gecompenseerd worden door eerst een feitelijk daling van de emissie/depositie te realiseren. Latente ruimte is geen feitelijke emissie, maar een fictieve emissieruimte op papier, en daarom niet inzetbaar om een feitelijke daling te realiseren. -Je realiseert namelijk geen feitelijke daling, wat wel vereist is volgens de uitspraak van de RvS. Rest ons te zeggen dat we de stikstofhoax belachelijke kolder vinden en het fundament; KDW en Aerius niet deugt! @john spithoven, zou je op deze uiteenzetting willen reageren?

De vertrouwenscrisis bij Leerdammer

De vertrouwenscrisis bij Leerdammer Begin 2021 is Arie Griffioen begonnen als manager melkvoorziening bij Leerdammer. Boeren die hem de eerste maanden hebben gesproken weten te melden dat Griffioen is geschrokken van de negativiteit en het gebrek aan vertrouwen onder de boeren. Een erfenis die zijn voorganger hem heeft nagelaten. Een zware taak rustte derhalve op de schouders van Griffioen. Zelfs bij zeer kritische boeren dwong Griffioen dan ook respect af toen hij al na een paar bekend maakte dat zijn belangrijkste taak was om het vertrouwen van de boeren in Leerdammer te herstellen. Dit plan, met de naam “Bouwen aan vertrouwen”, maakte hij in juni bekend in zijn eerste column in de Leerdammer-Info. (zie bijlage 1) Terwijl de boeren uitkeken naar de uitwerking van het plan werd het stil aan de kant van Griffioen. Dit in tegenstelling tot een deel van de boeren, waar de ontevredenheid toenam. Zij zagen dat in de loop van 2021 de melkprijs van Leerdammer steeds verder achterbleef bij de concurrentie. En in plaats van dat het vertrouwen in Leerdammer groeide, daalde het. Ook in het decembernummer van de Leerdammer-Info wordt er geen woord gewijd aan de manier waarop Leerdammer het vertrouwen denkt te kunnen terugwinnen. Wel zegt de Vlaming Jan Verbessem, de nieuwe algemeen directeur van Lactalis Leerdammer dat “we uitgaan van wederzijds vertrouwen”. (zie bijlage 2) Met verbazing is deze opmerking ontvangen. Een teleurgestelde boer: “Griffioen stelt begin 2021 vast dat er een groot gebrek aan vertrouwen is onder ons, zegt dat hij het vertrouwen wil herstellen, doet vervolgens niks, en in december zegt Verbessem doodleuk dat ze uitgaan van wederzijds vertrouwen, alsof er nooit een vertrouwensprobleem is geweest.” Hoe nu verder? Uit contacten met boeren blijkt dat het vertrouwen in Leerdammer nog lager is dan vorig jaar. Ze zien dat de melkprijs van Leerdammer in melkprijsvergelijking onderaan bungelt. En vanuit Schoonrewoerd wordt geen enkele poging ondernomen om het vertrouwen terug te winnen. Naar verluidt hebben de eerste boeren de overeenkomst met Leerdammer al opgezegd, en speelt een behoorlijk aantal met de gedachte om afscheid te nemen van Leerdammer. “Ik wacht de voorjaarsvergadering af om te kijken wat Leerdammer onder de nieuwe eigenaar te bieden heeft, en anders ben ik weg”, aldus een van hen.

Sterke aanwijzingen voor verboden afspraken tussen zuivelbedrijven

LeerdammerActueel is sinds begin januari op de hoogte van het gerucht dat twee zuivelondernemingen hebben afgesproken om geen boeren van elkaar over te nemen. Dit soort afspraken zijn verboden. De geruchten waren zo vaag dat wij geen aanleiding zagen om hier aandacht aan te besteden. Sinds twee weken beschikken wij over een serieuze aanwijzing dat dit gerucht waar is. LeerdammerActueel beschikt namelijk over een bevestigingsmail van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) waaruit dit blijkt. Omdat we slechts over een serieuze aanwijzing beschikken, heeft LeerdammerActueel besloten om een deel van de inhoud, waaronder de namen van de twee ondernemingen, weg te lakken. We willen de goede naam van deze ondernemingen niet ten onrechte aantasten. De afgelopen twee weken hebben wij geprobeerd om meer hard bewijs voor deze verboden handeling boven tafel te krijgen. Dat is ons niet gelukt. Wel schijnen meerdere boeren over bewijs in te beschikken. LeerdammerActueel doet daarom een oproep aan iedereen die over bewijs beschikt om dit bewijs met ons te delen. Lak alles wat je niet wilt delen weg en stuur dit naar leerdammeractueel@gmail.com. Doe in ieder geval een melding bij de ACM. Dit soort verboden afspraken hebben tot gevolg dat de concurrentie tussen de zuivelondernemingen afneemt, met lagere melkprijzen als gevolg. Niet alleen de boeren die aan particuliere ondernemingen leveren hebben hier last van. Het werkt ook door in de garantieprijs van Friesland Campina.

Energiebesparende maatregelen

Waar zien jullie momenteel mogelijkheden om de energierekening te verlagen. Zonnepanelen heb ik al, precies de opbrengst wat ik verbruik, en zit aan het maximale aantal voor mijn meterkast. Dus veel extra stroomverbruik met een electrische boiler/warmtepomp is geen optie. Verbruik dus alleen 3000 m3 gas. Ik heb een houtkachel in huis die bijna het hele winter wel aan is dus die 3000m3 is voornamelijk tapwater in huis en stal. Iemand hier ervaring met een c.v. houtkachel met buffer, en die ook gebruiken voor het benodigde warme water op stal? Eventueel in combinatie met zonnecollectoren voor de zomerdag o.i.d.? De huidige c.v. installatie, gasboiler op stal en warmteterugwinning op de melktank werkt nog, maar is al oud en dus wel een keer aan vervanging toe.

KRW, normoverschrijdingen, de boeren worden weer belazerd!

Het 7 de actie programma nitraat zorgde enkele maanden geleden voor veel terechte discussie. In sommige gebieden moesten er extra maatregelen komen zoals een verbod op de teelt gewassen als snijmais, volle grond groenten en aardappels. Ook generieke maatregelen als bemesting vrije zones van 2 en 5 meter en diefstal van mestplaatsingsruinte waren onderdeel van het programma. Zonder af te vragen of de maatregelen gebasseerd waren op feiten ging NAJK en LTO al aan de slag met alternatieven. STAF kwam met onderbouwing, maar geen der partijen deed er iets mee. Ook SSC had grote bedenkingen. Er werden kamervragen gesteld. Hier de antwoorden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/04/vragen-over-het-artikel-stikstofnormen-boerensloten-veel-strenger-in-nederland Normoverschrijdingen komen door gebiedsvreemd water uit buitenland, valt te lezen. 70 % van Nederland voldoet aan de KRW. En de overige 30 % heeft last van stikstof en fosfaat uit buitenland. Wanneer gaat er nu eens beleid komen op basis van feiten en wanneer gaan LTO, NAJK zuivel en de Rabobank nu eens open staan voor die feiten? Bizar !!!!

De slechte reputatie van Lactalis

De slechte reputatie van Lactalis Toen bekend werd dat Lactalis Leerdammer zou overnemen werd dit nieuws niet met blijdschap ontvangen door veel Leerdammer leveranciers. Kennelijk was de slechte reputatie Lactalis al vooruitgesneld. Maar waar is die slechte naam op gebaseerd? In een aantal afleveringen gaan wij in op deze vraag. Deel 1 Spanje In Spanje heeft Lactalis tussen 2000 en 2013 deel uitgemaakt van een kartel (samen met onder meer Danone en Nestle) dat tot doel had om de prijzen van melk kunstmatig laag te houden. Onderzoek van de Spaanse concurrentiewaakhond heeft aangetoond dat melkveehouders ongeveer 3 cent per liter melk per jaar te weinig hebben gekregen. De concurrentiewaakhond heeft de deelnemers aan het kartel voor in totaal 80 miljoen euro aan boetes opgelegd. Advocatenkantoren proberen via een collectieve actie het achterstallig melkgeld binnen te halen. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar: een artikel van boerenbusiness --Danone en Lactalis beboet voor spaans melkkartel-- de website carteldamageclaims.com Pijnlijke bijkomstigheid: onlangs heeft Lactalis Jan Verbessem benoemd tot General Manager Lactalis Leerdammer. Verbessem was tussen 2009 en 2018 verantwoordelijk voor de melkinkoop van Lactalis (bron: linkedin). Verbessem was dus 4 jaar lang (tussen 2009 en 2013) eindverantwoordelijk voor het benadelen van de Spaanse leveranciers.

Leerdammer leveranciers bereiken niets

Leerdammer leveranciers bereiken niets Het rommelt al meer dan 10 jaar bij Leerdammer. Ontevreden boeren, negatieve verhalen in de pers en rechtszaken over de melkprijs zijn het gevolg. Voorjaar 2019. In de slipstream van het “succes” van de rechtszaak besluit een groep boeren een leveranciersvereniging op te richten. Belangrijkste doel is een hogere, liefst kostendekkende melkprijs en minder regels. Verspreid over het land worden informatie bijeenkomsten gehouden. Het initiatief slaat aan: bomvolle zalen vol ontevreden Leerdammer leveranciers die hopen op betere tijden. Binnen een paar maanden is de helft van de leveranciers lid. Najaar 2021. Wat is er van dit enthousiasme terecht gekomen? In melkprijsvergelijkingen staat Leerdammer net boven DOC en A-ware. Aan de regelgeving is niets veranderd. De eerste bestuursleden stappen inmiddels teleurgesteld op. En dan is Leerdammer ook nog eens overgenomen door Lactalis, een onderneming die niet bekend staat om haar hoge melkprijs. Er is dus niets ten goede veranderd. En hoe is het met de rechtszaak? In de zomer hebben de boeren het hoger beroep verloren. In een ultieme poging het tij nog te keren hebben de boeren hun ziel nu verkocht aan de duivel: landsadvocaat Pels Rijcken staat de boeren bij in hun gang naar de hoge raad. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Kortom, de onvrede is nog steeds groot. En ondanks een heleboel reuring hebben de Leerdammer leveranciers niets bereikt. LeerdammerActueel zal de komende tijd verslag doen van de ontwikkelingen bij Leerdammer.

Stikstofblunder van der Tak in BuitenhofTV

In Buitenhof vanmiddag werd door de presentator Jan Pieter Hagens de bewering gedaan dan 61% van de stikstofemissie uit de landbouw komt en daarmee de landbouw dus ook de grootste veroorzaker zou zijn van het stikstofprobleem. Sjaak van der Tak had daar geen weerwoord op. Om te beginnen komt de 61% uit een briefing van TNO aan de Tweede Kamer twee jaar geleden. TNO erkende na kritiek van Staf dat bij de 61% aandeel landbouw de emissie vanuit de scheepvaart buiten beschouwing was gelaten en het gaat over cijfers 2016/2017. De huidige cijfers t/m 2019 zijn 51% aandeel landbouw en 49% overige sectoren alles omgereken naar kg stikstof. Niet al die stikstof vanuit de landbouw valt in de natuur. Sterker nog uit onderzoek van Sommers (Denemarken) en Jan Klaas Santing (Dwingerelveld) komt naar voren dat de meest ammoniak uit de veehouderij na circa 300 meter niet meer in de lucht meetbaar is . Deels komt dat door verdunning maar grotendeels ook doordat het als depositie is neergedaald op bodem en gewas. De zogenaamde "peikbelasters" vanuit de landbouw op natuur bestaan dus nauwelijk immers er staan maar weinig veehouderijbedrijven binnen de 300 meter van de x&y coördinaten van stikstofgevoelige natuur. In Nederland heeft de landbouw circa 54% van de grond in gebruik. De landbouw is dus ook de grootste ontvanger van stikstof ook de stikstof die door andere sectoren is veroorzaakt. Alle discussie alleen op emissie zetten is een discussietruck van journalisten ,ambtenaren en politicie. Het gaat er om welke emissie geeft welke depositie op welk gebied en dat is iets anders dan LTO nu doet. Namelijk meebewegen met de overheid zonder te weten waar ze het over hebben.

Nieuwe reacties

HansBa


Topics
0
Reacties
41
Volgers

Over mij

Woonplaats: Hardenberg
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 3u geleden

Hans, 53,getrouwd en 2 kinderen ( 17 en 21) 90 melkkoeien, 60 jongvee en 50 ha.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering