Brief aan Carola Schouten

Herman Geessink “Rekenregels van de Kringloopwijzer” is uitgebracht door een 6-tal welgeleerde personen en 6 hulpjes van de University & Research te Wageningen (WUR). Op anderhalve bladzijde van het met 152 pagina’s omvattende tool wordt uitgelegd hoe men door een BEX berekening aan de juiste hoeveelheid stikstof in de mest van de melkkoeien komt. De formule waarbij overal rekening mee wordt gehouden is niet eens zo moeilijk. Om een impressie te geven hoe dit tot stand is gekomen passeren sommige woorden of zinsneden van die uitleg (blz. 35 en 36). Berekening, parameters, gemiddelde, effect, medebepalend, voorkeur, wetenschappelijke toets, commissie van deskundigen, ingestelde waarden, schatting, samenhang, handreiking, brede range waargenomen, veronderstelling, beter aansluit, zelden mogelijk, verknopingen, aannames, eventuele, veronderstelde, consistentie-checks, andere constanten, teruggerekend, aangenomen, variatie, ongeveer, indien, rekenmethodiek, vaststelling, dergelijke, uitzonderingen, aanpassing, mits, ingerekend, hoge mate, mogelijkheid, volgens, onderling samenhang, moeilijk te bepalen, afwijken van wat werkelijk, toevoegingen, in de vorm van, spelen hierbij een rol, specifieker, lastiger, niet-plausibele uitkomsten, berekening problemen, rekenmodel teveel afwijkt, hoofdzakelijk, dekking percentage, in werkelijkheid soms, op papier berekend, onverwachte uitkomsten. De nauwkeurigheid straalt hier dus van af. Er is in Nederland ook een vermeend stikstofprobleem. Zo is er diep over nagedacht hoe de stikstof weer neerslaat op de bodem die in de lucht is gekomen. De Kritische Depositie Waarde (KDW) is bedacht door andere maar ook welgeleerde personen met hulp van vele fluisteraars. Hoe werkt dan de KDW die ons land plat gooit door de stikstofdepositie. Heel eenvoudig. In Duitsland waar 1 gram stikstof de lucht in vliegt komt deze als 1 gram weer op de bodem terug. In Nederland indien daar 1 gram stikstof de lucht in vliegt komt deze als 140 gram terug op de bodem. Een student nota bene van de Wageningse Universiteit stak hier een vinger achter maar werd het zwijgen opgelegd. In de tussenliggende jaren heeft de propagandamachine van de regering niet stil gezeten. Meerder miljarden per jaar van de overheid voor media, onderzoek en onderwijs is er in ons land een stikstofcrisis aangepraat en ingeburgerd. “Wiens brood men eet diens woord men spreekt.” Carola, één uitdrukking op die anderhalve bladzijde is nog niet genoemd maar deze geeft over jouw beleid een oordeel nl. jij bent de “ZWAKKE SCHAKEL”.

Nieuwe reacties

Bedrijven zetten vol in op vlees- en zuivelvervangers: 'Gaat om enorme bedragen'

Plantaardig is booming: de omzet van vleesvervangers is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. En ook de verkoop van zuivelvervangers zoals soja- en havermelk is enorm gestegen. Hoe is de enorme groei te verklaren? "Deels doordat consumenten bewuster zijn geworden", zegt ING-onderzoeker Thijs Geijer. "Steeds meer mensen zijn op zoek naar producten die meer bieden qua dierenwelzijn en milieu." Maar volgens Geijer zijn de producenten net zo belangrijk: "Zij zijn producten gaan ontwikkelen die ook een volwaardig alternatief zijn voor vlees en voor zuivel." Bart Grobben en zijn broer Tom bijvoorbeeld. Onder de naam 'De Nieuwe Melkboer' produceren ze naast koemelk ook sojamelk. En hun ambities zijn groot. [quote]Toch is een volledig plantaardige wereld nog lang niet in zicht, zegt ING-onderzoeker Thijs Geijer. "Wij hebben wel met scenario's gerekend. Van: hoe gaat het nou als deze groei zo doorzet? Maar het moment dat het aanbod plantaardige alternatieven groter is dan het aanbod dierlijke producten, ligt bij de huidige groei pas rond de jaren 2050, 2060. Dus dat is nog heel ver weg."[/quote]

Hoe gaat het nu met Kars Fielmich (Noordhollander)? - video

[b]Door Tessa Wehrmeijer, Op bezoek bij Kars Fielmich (75jaar) oa gepensioneerd fokkerij specialist.[/b] https://www.youtube.com/watch?v=BxjxC-qYUaU Vrijdagmiddag 6 augustus, rond half 2 rijden we het pad op bij [url=https://www.zorgboergondisch.nl/]Zorgboergondisch[/url] in Wervershoof. We moeten even wachten met parkeren, want het is druk op het pad. Wat een gezelligheid hier! Zei ik hardop. We worden benaderd door de gastheer die we gaan interviewen: Kars Fielmich op het Prikkebord beter bekend als Noordhollander. De meesten kennen hem vanuit de keuringen en zijn inhoudelijke verslagen. De laatste keer dat we Kars hebben gesproken was in 2019. Kars excuseert zich dat ie in een rolstoel zit. Hij is in februari jl. geopereerd en kan nu niet meer staan. Kars is dagelijks te vinden op de zorgboerderij van familie Smit in Wervershoof. [url=https://www.zorgboergondisch.nl/]Zorgboergondisch[/url] biedt zinvolle dagbesteding aan volwassenen en ouderen met een hulpvraag. Zij bieden een plek om de handen uit de mouwen te steken of lekker je hoofd te legen en te genieten van het boerenleven. Het is gezellig op de boerderij rondom de kaaswinkel en de maisdoolhof met bezoekers. Kars wil ons graag eerst een rondleiding geven op de boerderij. Co duwt Kars door de stal, greppels en grasland in de rolstoel van de koeienstal naar het maisdoolhof en laat ons de kaaswinkel zien om gauw even een bakkie te doen in de woonkamer. Kars neemt plaats op zijn eigen plek. Verse koffie en later worden we getrakteerd op vers ijs en fruit. Wat we zeer op prijs stellen! “Ik ken Co al jaren” zo verteld Kars. “ Dat heb je vast wel gezien op het internet” we helpen elkaar [url=https://www.youtube.com/results?search_query=kars+fielmich]en Co heeft mij een aantal keren geïnterviewd. [/url]Hij verteld dat hij oud-directeur van de Internationale Vee-exportmaatschappij in Hoorn is geweest en emigratie makelaar “Ik heb heel veel gereisd” Waaronder Denemarken en Texas, daar doet hij landaankopen en melkveehouders helpen daar een bedrijf op te starten. Communicatie is zijn kracht. Zijn kennis en zijn wens voor de fokkerij spreekt hij nog 1 keer uit. Een uitgesproken man en ondanks zijn beperkingen, positief in het leven staat. Nog 1 keer zal Co Kars interviewen. https://www.youtube.com/watch?v=BxjxC-qYUaU Kars is dagelijks op de Zorgboerderij van de familie Smit. Echt een aanrader! Ik snap heel goed dat Kars daar graag komt. Het is geen Texel maar het boerenbloed stroomt waar het niet gaan kan. Het is me een voorrecht Kars te leren kennen als mens.

Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning

De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die na de stikstofuitspraak zonder vergunning zitten. Daarmee reageert de provincie op een handhavingsverzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de provincie optreedt tegen de bedrijven die na uitbreiding meer stikstof uitstoten zonder daarvoor een vergunning te hebben. Boeren konden onder de vorige regeling, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), uitbreiden met alleen een melding. Wie bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwde, moest een melding doen als dat een kleine toename van de stikstofuitstoot tot gevolg had. Nu de PAS van tafel is, zijn die meldingen niet langer genoeg en is een vergunning nodig. MOB verzocht om handhaving bij vijftig vooral agrarische bedrijven. De provincie gaat dat verzoek niet uitvoeren, schrijft Omroep Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth zegde dat de boeren woensdag tijdens het protest toe en tijdens een Statenvergadering herhaalde Gedeputeerde Jan Markink die belofte. "Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven." Passende vergunning De provincie werkt aan een regeling om deze bedrijven te helpen en ze een passende vergunning te geven. De MOB stelt dat per bedrijf moet worden gekeken of er gelegaliseerd kan worden. "En niet in het algemeen. Als er een afname is van stikstof ben je makkelijker klaar. Als er toename is, is er een groter probleem", zegt Valentijn Wösten die optreedt namens de MOB tegen Omroep Gelderland "Er kan alleen een vergunning worden verleend als er geen significante negatieve gevolgen voor de natuur optreden." Het handhavingsverzoek zette kwaad bloed bij landbouworganisatie LTO, die spreekt van juridisch activisme. "Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen." Overigens moet de provincie officieel nog een besluit nemen. "Formeel moet er nog gereageerd worden, maar dit is de lijn. De minister heeft toegezegd dit te gaan oplossen en tot die tijd gaan wij niet handhaven", aldus een woordvoerder. Wösten van de MOB zegt dat daarmee de kous nog niet af is. "Wij kunnen nog in bezwaar gaan."

Kamermeerderheid voor hervorming verkiezingen waterschappen

Een Kamermeerderheid wil dat de besturen van waterschappen anders worden gekozen. Het moet democratischer, vindt de Tweede Kamer. Voortaan moeten alle zetels in het waterschapsbestuur via verkiezingen worden verdeeld. Nu krijgen boeren, bedrijven en natuurorganisaties automatisch een deel van de zetels, dus zonder dat ze gekozen zijn. Vooral boeren en bedrijven krijgen op die manier zeggenschap. Het argument is dat deze groepen het meeste belang hebben bij het waterbeheer en bovendien relatief veel meebetalen. Maar GroenLinks en D66 dienen een initiatiefwet in om dat te veranderen. Zij vinden dat iedereen belang heeft bij waterbeheer, het gaat immers ook om besluiten die het klimaat en het milieu raken. Ieders stem zou daarom even zwaar moeten wegen. PVV, PvdA, SP, PvdD en JA21 laten aan Nieuwsuur weten dat zij ook voor het afschaffen van de zogenoemde geborgde zetels zijn. Actie afdwingen Dit jaar verscheen al een rapport waarin werd gesteld dat het systeem met deze manier van zetels verdelen kan verdwijnen. Mensen uit de belangengroepen kunnen privé immers ook stemmen op politieke partijen die opkomen voor boeren of bedrijven en zo hun stem laten horen in het waterschap. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schoof een besluit over dat rapport nog voor zich uit, maar de Kamer wil nu dus actie afdwingen door zelf de Kieswet en de Waterschapswet te veranderen. Voor Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) weegt zwaar mee dat boeren volgens hen nu relatief veel macht hebben. Zo kunnen boeren met veel zeggenschap volgens hen pleiten voor het wegpompen van regenwater, zodat het land beter met machines kan worden bewerkt. Dat lukt niet als het land te zompig is. Maar om de droogte in de zomer te bestrijden, is het beter om het water in reservoirs en beekjes vast te houden. En bovendien: als boeren het grondwaterpeil laag houden, kan er meer CO2 in de lucht komen doordat bijvoorbeeld veengrond verdroogt. Dat leidt tot extra uitstoot. Kleine revolutie De vermeende macht van de boeren is niet de enige reden om de automatische toekenning van zetels te willen afschaffen. De PVV is hier bijvoorbeeld voor omdat dat democratischer zou zijn. De partij wil het liefst dat burgers het waterschapsbestuur kiezen via de provinciale verkiezingen, zonder aparte waterschapsverkiezingen. Deze initiatiefwet is een eerste stap in die richting, redeneert PVV-Kamerlid Barry Madlener. Ook de SP denkt er zo over. En Joost Eerdmans van JA21 zegt: "Als bedrijven of boeren in het waterschap willen, moeten ze gewoon met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen." Bromet en De Groot zijn blij dat er een Kamermeerderheid is voor het afschaffen van de geborgde zetels. "Historisch" en "een kleine revolutie" noemen ze het zelfs.

GGD-directeur liet Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen

GGD-directeur liet Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel werd geschrapt uit een GGD-rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens de krant heeft directeur Bert van de Velden verscheidene keren persoonlijk ingegrepen om een verband met Tata Steel te verwijderen. Het Noordhollands Dagblad zegt 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers in te hebben gezien waarin dat wordt bevestigd. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over kankergevallen in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen. Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Eerder kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dat stond niet in het rapport. 'Woord Tata niet gebruiken' Desondanks beval de GGD-directeur zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou de GGD-directeur zijn medewerkers hebben opgedragen. Omwonenden van Tata hadden al vermoedens dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden, schrijft de krant. Van de Velden geeft tegen het Noordhollands Dagblad nu toe dat Tata uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden. "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", aldus de GGD-directeur. "Onze mensen doen dat naar eer en geweten, met de wetenschappelijke statuur die daarbij hoort." Deel dit artikel: Twitter Facebook Email WhatsApp

Zijn we inmiddels allemaal wakker ?

𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮'𝘀! Zijn we inmiddels allemaal wakker na alle berichtengevingen van de laatste tijd? 𝙇𝙏𝙊 𝙚𝙣 𝙉𝘼𝙅𝙆: LTO kwam een aantal weken geleden al met een plan om de boerenstand eens even flink uit te kunnen dunnen en kreeg daarbij de volledige steun van NAJK. Beide partijen zien het liefst dat boerenbedrijven rondom de N2000 gebieden het veld gaan ruimen. Waarom? Omdat deze zogenaamde belangenbehartigers van onze sector, niet ónze belangen behartigen, maar het belang van LNV en daarmee verraden ze hun eigen sector. Huichelaars! '𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙚 𝙤𝙥 𝙧𝙪𝙞𝙢𝙩𝙚' Alsof het plan van LTO al niet schadelijk genoeg zou zijn voor de sector, zijn ook nog eens de desastreuze gevolgen van het plan 'regie op ruimte' van voormalig landbouwminister Cees Veerman en andere voorname boer-wegpestende- organisaties naar buiten gekomen. Ook dit plan zal vele slachtoffers brengen in de sector. Het zal de doodsteek betekenen voor vele bedrijven in het Groene Hart en de Gelderse vallei. Het mooie boerenlandschap van de Gelderse Vallei zal opgeofferd worden om er een venix locatie van te maken. Boerenbedrijven op zandgronden zullen worden opgeruimd en degene die nog wel mogen blijven, zullen worden gedwongen om natuurinclusief te gaan boeren. Daarnaast hangt ons allen een generieke krimp boven het hoofd, waardoor de overblijvende boeren mee zullen gaan betalen aan het opkopen van collega bedrijven!!! Dit bloedgeld willen wij toch zeker niet aan onze handen hebben??!!! 𝘽𝙚𝙞𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙚𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙪𝙧! Bovenstaande plannen zouden een positieve bijdrage moeten leveren aan de natuur. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat de natuur verder achteruit gaat en de natuur zich weer kan herstellen. Onzin! Hier speelt een dubbele agenda! Dat weet iedereen met ook maar een greintje boerenverstand!! Om dit te doorzien hoeft er eigenlijk maar 1 vraag gesteld en beantwoord te worden: 𝘽𝙤𝙚𝙧𝙚𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 De veehouderij heeft namelijk al jarenlang enorm veel gereduceerd, maar dan nog blijft de natuur drastisch achteruit gaan wordt er gezegd. Dat geeft al aan dat reductie vanuit de veehouderij geen effect heeft op de staat van de natuur. Hoe kunnen de boer-wegpestende-organisaties en overheden dan nog steeds moord en brand blijven schreeuwen dat het juist de boeren zijn die dit veroorzaken??!! 𝙑𝙚𝙧𝙯𝙬𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙗𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙯𝙤𝙚𝙠 𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚 In een kluis met 3-dubbele hangsloten bleek onlangs een belangrijk rapport weggestopt te zijn van een bodemonderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie Drenthe. FDF Drenthe heeft de kluis gekraakt en STAF heeft het rapport geanalyseerd. De resultaten van dit bodemonderzoek bevestigen dat boer-wegpestende-organisaties en overheden het spoor volledig bijster zijn en een route kiezen waar de natuur niet bij gebaat is! In plaats van te wijzen naar de boerensector zouden zij eerst eens naar zichzelf in de spiegel moeten kijken! Hoe kunnen zij überhaupt nog gewetenloos in de spiegel kijken in de wetenschap dat ze voorbij gaan aan belangrijke feiten en daarmee  boerengezinnen onterecht kapot maken!!! 𝘿𝙪𝙗𝙗𝙚𝙡𝙚 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖 Dit kan maar één ding betekenen. Zij dienen niet het boerenbelang en houden er een dubbele agenda op na!!! Pikken wij dat zomaar?! Laten we het gebeuren dat onze mensen, boerengezinnen, huis en haard moeten verlaten, terwijl tegelijkertijd niet Nederlanders met open armen ontvangen worden in dit land?? 𝙂𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜 𝙞𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜!! Dit pikken we toch zeker niet langer? Genoeg is genoeg! Hier zullen we ons met alles wat we in ons hebben tegen moeten verzetten! Als eenheid!! Voor onze toekomst!! ❗❗𝟳-𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟭❗❗ 🅐🅒🅣🅘🅔🅓🅐🅖 🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜 🤝🤝𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸🤝🤝 🔥🔥ALL4️⃣ONE🔥🔥

Vee voeden met geautomatiseerd indoor vers voedselsysteem

CubicFarm Systems heeft een overeenkomst aangekondigd met Burnett Land & Livestock voor 12 betamodules in het HydroGreen Grow System en dagelijkse leveringen van voeding. Ook gaan ze samenwerken aan een onderzoeksprogramma en een voedingsanalyse met HydroGreen, een dochteronderneming van CubicFarms. Als onderdeel van de overeenkomst werken HydroGreen en Burnett samen aan het verzamelen van gegevens en een onderzoek om te bepalen wat de voedingswaarde en het drogestofrendement is, om te zien hoe het met de veestapel gaat en wat het effect is op de vruchtbaarheid, melkproductie en het algehele welzijn van de dieren. [img]https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/VFD_com/2021/04/07/cubicfarms.png[/img] Vee voeden met geautomatiseerd indoor vers voedselsysteem CubicFarm Systems heeft een overeenkomst aangekondigd met Burnett Land & Livestock voor 12 betamodules in het HydroGreen Grow System en dagelijkse leveringen van voeding. Ook gaan ze samenwerken aan een onderzoeksprogramma en een voedingsanalyse met HydroGreen, een dochteronderneming van CubicFarms. Als onderdeel van de overeenkomst werken HydroGreen en Burnett samen aan het verzamelen van gegevens en een onderzoek om te bepalen wat de voedingswaarde en het drogestofrendement is, om te zien hoe het met de veestapel gaat en wat het effect is op de vruchtbaarheid, melkproductie en het algehele welzijn van de dieren. Water besparen "De grootte van Burnett vereist een aanzienlijke toename in de voedselproductiecapaciteit voor vee. Onze nieuwe HydroGreen Vertical Pastures™ kan tegemoet komen aan deze productiebehoefte op commerciële schaal," zegt Dan Schmidt, president van HydroGreen. Jay Burnett, mede-oprichter en leider van Burnett, zegt: "De beschikbaarheid van water is een steeds groter wordende zorg in onze sector en deze technologie is onderdeel van de oplossing. Onze innovatieve overeenkomst met HydroGreen stelt ons in staat om samen te werken aan technologieën die een positieve impact zullen hebben op onze toenemende productie en uitbreidingsplannen." Betaproject Het betaproject, genaamd HydroGreen Vertical Pastures, omvat de eerste installatie van de commerciële HydroGreen GLS808-modules in een groot bedrijf. Zodra deze zijn geïnstalleerd kan 80% meer vers veevoer produceren dan de verouderde systemen, wat 32.658 kg oplevert. Dat is genoeg om dagelijks 2000 dieren te voeren. Burnett koopt de totale dagelijkse productielevering op, met de optie om de modules te kopen en uit te breiden om tegemoet te komen aan de volledige operationele behoefte van het bedrijf. Voor meer informatie: http://www.cubicfarms.com

'Beloon boeren ook voor de bescherming van natuur'

Met een nieuw kabinet in de maak pleit een brede coalitie van onder meer natuurorganisaties, boeren en bedrijven voor een omwenteling in de landbouw. Boer en oud-minister Cees Veerman en hoogleraar Louise Vet leggen uit waarom. Met de voormalige minister van Landbouw Cees Veerman als woordvoerder pleit de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. Het kabinet moet een plan maken dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. De groep ziet dit ais de enig logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Voor de noodzakelijke transitie zal over een lange periode € 1,5 -2 mrd per jaar nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen. De initiatiefgroep bestaat o.a. uit Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina), Dirk de Lugt (voorzitter Cosun en BO Akkerbouw), Louise Vet (voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Alex Datema (BoerenNatuur), Hans Huijbers (Boerenraad), Bart Kemp (Agractie Nederland), Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs), directeuren van o.a. Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Bionext en Commonland, Rabobank CEO Wiebe Draijer, Triodos CEO Peter Blom, Eosta CEO Volkert Engelsman en gezaghebbende personen als Herman Wijffels, ‘stikstofhoogleraar’ Jan Willem Erisman, hoogleraar Imke de Boer (WUR), landbouweconoom Krijn Poppe en landschapsarchitect Berno Strootman. De oproep wordt ondersteund door ruim 30 organisaties en personen en is een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad. Veerman: "Ons land staat voor grote uitdagingen op het terrein van stikstof, klimaat en biodiversiteit. Gebrek aan ruimte voor woningbouw, energie, landbouw en natuur maken deze uitdagingen alleen maar complexer. Om telers, natuur en economie handelingsperspectief te bieden zijn van het kabinet dringend visie, doelen, maatregelen en regie nodig. Een gezonde bodem en biodiversiteit moeten het uitgangspunt zijn voor het gebruik en beheer van grond. Het gaat om een integrale aanpak waar zeker 20 jaar mee gemoeid is. Dit vraagt van de overheid stevige uitvoeringskracht waarin geïnvesteerd moet worden en waar bezuinigingen niet op hun plaats zijn." Zeven aanbevelingen De initiatiefgroep doet de volgende zeven aanbevelingen 1. Nationaal akkoord. Zorg voor een plan dat de basis vormt voor een breed gedragen nationaal akkoord dat aansluit bij de EU Green Deal. Met daarin een integrale lange termijn visie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap. 2. Doelenbeleid. Zorg voor een doelenbeleid met afrekenbare doelen en duidelijke indicatoren op gebieds- en bedrijfsniveau. Hierdoor kunnen veel uitvoeringsmaatregelen worden afgeschaft en worden natuur, ondernemerschap en innovatie gestimuleerd. Maximale fysieke landbouwproductie is geen doel op zich. Het gaat om de maatschappelijke waarde van voedselproductie en andere landbouwdiensten en de bijdrage aan doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit etc. 3. Landinrichting. Werk aan landinrichting 3.0 met bodemgezondheid, biodiversiteit, water en landschap als leidende uitgangspunten, zowel voor landbouw en natuur als voor andere ruimtegebruikers zoals woningbouw, energie en bedrijfsleven. 4. Gebiedsgerichte aanpak en burgerparticipatie. Kies voor een gebiedsgerichte aanpak binnen wettelijk vastgelegde doelen en met veel ruimte voor burgerinitiatieven zoals de G1000 Landbouw. 5. Beleidsinstrumenten. Introduceer een aantal instrumenten die de omslag faciliteren zoals een stikstoffonds, een grondbank en een krediet- en garantieregeling. Zorg voor een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van grondgebruikers en ketenspelers aan genoemde doelen. Zorg ook voor beloningen en heffingen om de verduurzaming van de consumptie te stimuleren, bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie door daarin ook de milieu- en gezondheidseffecten mee te wegen. 6. Uitvoeringskracht. Neem een paar krachtige bestuurlijke maatregelen om de uitvoering te borgen, zoals een coördinerend minister voor het beleid op het brede gebied van Ruimte, Landbouw en Natuur, een Landschapscommissaris (naar analogie van de Deltacommissaris) en een goed toegeruste uitvoeringsorganisatie. 7. Budget. Zorg gedurende 10-15 jaar voor voldoende middelen (ca € 1,5- 2 mrd per jaar) om de uitvoering en het onderling leren op alle schaalniveaus te borgen. Perspectief Veerman: ‘deze op doelen gerichte aanpak geeft in ons dichtbevolkte land richting aan duurzaam ruimtegebruik. Zij versterkt de natuur en geeft duidelijkheid en ruimte aan telers en bedrijfsleven voor een veilige en gezonde voedselproductie. Er ontstaan extra kansen voor ketenpartijen door zich met innovatie te richten op hoogwaardig en gezondheid-bevorderend voedsel voor vooral de nabij gelegen Europese markten. De maatregelen ondersteunen bovendien een gewaardeerde en betrokken rol van telers in de samenleving. En dat is cruciaal want zonder telers gaat deze door de samenleving gewenste omslag niet lukken’. Oproep ondersteunen? Klik hier en scroll naar beneden om te ondertekenen. In de bijlage staat de volledige tekst van de aanbevelingen aan het kabinet: https://transitiecoalitievoedsel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Aanbevelingen-aan-het-nieuwe-kabinet-Samen-werken-aan-regie-op-ruimte-31-maart.pdf?mc_cid=a9e10a3ff0&mc_eid=1d2ce97d07

Stikstof legt nu al bom onder formatie: mogelijk minder vee, langzamer rijden én stikstoftaks

De formatie van een nieuw kabinet dreigt nu al extra ingewikkeld te worden door de stikstofcrisis. In twee rapporten stellen topambtenaren dat er meer impopulaire maatregelen nodig zullen zijn om het stikstofprobleem de baas te worden. Op verzoek van het huidige kabinet hebben ambtenaren onderzocht wat op de lange termijn nodig is om het stikstofprobleem aan te pakken. Er hangt nu een ‘stikstofdeken’ boven Nederland, die de natuur aantast. Natuurregels verplichten de overheid om daar iets aan te doen. [b]‘Krimp veestapel onvermijdelijk’[/b] Stikstof gaat voor grote hoofdbre­kens in de formatie zorgen. Volgens de ambtenaren moet worden ingegrepen in de melkveehouderij, omdat die sector verantwoordelijk is voor het hoogste aandeel stikstof in de natuur. ‘Krimp van de veestapel lijkt onvermijdelijk, en zou op veel andere vlakken ook een verlichting van de opgaven kunnen betekenen’, schrijven de ambtenaren. Om dat voor elkaar te krijgen, zou er een stikstofbelasting kunnen komen voor bedrijven. Wie meer stikstof uitstoot, moet dan meer belasting betalen. Ook opperen de ambtenaren dat er aparte gebieden voor landbouw kunnen komen, zoals Noord-Groningen, Noord-Beveland en delen van de Flevopolder. De veestapel is in vergelijking met andere Europese landen groot, stellen de ambtenaren. Per vierkante kilometer telt Nederland 92 koeien, 295 varkens en 2450 kippen. In Duitsland gaat het om 35 koeien, 77 varkens en 272 kippen per vierkante kilometer.

Regelgeving diarree

Gatver, dit is niet leuk. Het eerste wat door mij heen gaat na een verse traktatie. Ik zit achter een koe, gehurkt. Het dier is net gekalfd, heeft een flinke cupmaat en staat in de melkrobot. Dat is soms een spannend moment. Gaat de robot het zelfstandig lukken om de spenen te vinden en de koe te melken. 99 van de 100 keren wel. Nu heb ik besloten toch even te helpen. En dat ging niet helemaal goed. De robot doet zijn eerste poging, ik gehurkt er achter en ik voel ineens iets warms in over mijn hoofd en in mijn nek. Het zal toch niet waar zijn........?????? Nou ja, iets warms.....het is heel veel warms. Gatsie, zit ze nu mij compleet onder te pissen. Nee, Dat is het niet. Het komt van een gaatje hoger. Het loopt tussen mijn trui en lichaam en voelt wel warm. Dat is direct het enige positieve wat ik kan bedenken. Laat ik maar doorgaan met mijn klus denk ik. Het kwaad is toch al geschied. Straks maar even flinke schrobbeurt onder de douche. Terwijl ik verder ga bedenk ik mij het volgende. Lijkt dit niet heel erg op ons leven als boer. We werken ons helemaal uit de naad en voor je het weet komt er uit 1 of andere hoek weer een flinke lading bagger over je heen. Terugdenkend aan 1 oktober 2019 moet me iets van het hart. De demonstratie van 1 oktober was een reactie op uitlatingen van onze ex nzo voorman. Hij presteerde het om de boeren die zijn vette salaris hadden betaald te schofferen met zijn uitspraken. De landbouw moet 50% dieren inleveren want het systeem is niet houdbaar. Ook heeft hij de oplossing voor het inkomensverlies wanneer we 50% van de dieren in moeten leveren: kringlooplandbouw. Ik noem het wel eens kringspierlandbouw. Kijk, wanneer 1 politicus er wat rare gedachtenkronkels heeft, dat is de mensheid wel gewend. Ze komen en ze gaan. In dit geval is het erger. Het verhaaltje kringlooplandbouw wordt gesteund door bijna de voltallige tweede kamer. Wat is dat dan kringlooplandbouw, denk ik op dat moment? Nu 3 jaar verder is het nog steeds hetzelfde riedeltje wat Tjeerd opzegt wanneer er naar gevraagd wordt. Vraag Tjeerd niet naar het verdienmodel wat er bij hoort en hoe hij dat in wil vullen. Dan duikt hij weg en begint te stamelen en weet het ook niet meer. Uiteindelijk komt er toch een antwoord: het verdienmodel is het meest ingewikkeld aan kringlooplandbouw en verdient nog veel aandacht. Werkelijk niet te geloven dat bijna de gehele tweede kamer achter deze man aanloopt. Gebrek aan kennis over de landbouw schijnt de belangrijkste oorzaak te zijn. En zo is het: door het gebrek aan kennis krijgen we als boeren (maar het geldt ook voor overige sectoren) keer op keer nieuwe regelgeving als diarree over ons uitgestort. Vandaar mijn vergelijking met koe Hilda waarvan de stront zo langzamerhand begint af te koelen. Toch maar even doorzetten nog. Regelgevingdiarree. Leuk scrabblewoord. In de werkelijkheid heel wat minder leuk. Onder de drie kabinetten Rutte hebben we als bevolking er flink mee te maken gekregen. En dan doel ik op wetgeving die gemaakt is door mensen die achteraf gezien over te weinig kennis (of misschien nog wel erger) fatsoen beschikken. Wat hebben we over ons heen gekregen de afgelopen jaren wat doffe ellende opgeleverd heeft? Ik noem een aantal schrijnende voorbeelden: - de toeslagenaffaire - de invoering van de fosfaatrechten - de nieuwst blunder: de stikstofwet Allemaal voorbeelden waarvan je zegt: regelgevingdiarree. Maar gelukkig zijn er in de tweede kamer ook enkele mensen die snappen dat wanneer er fouten gemaakt worden bij het maken van wetten dat je dan als bedenker van zulke slechte wetgeving niet jouw ellende bij de rechter op het bordje hoort te leggen. De toeslagenouders hebben het geluk gehad dat ze een grote groep vormen en Pieter en Renske hun verantwoordelijkheid serieus nemen. Daardoor lijkt er licht te gaan komen aan het einde van de tunnel waar de getroffen ouders al veel te lang onder verschrikkelijke omstandigheden in zitten. Mooi werk van deze twee fanatieke kamerleden, mijn complimenten voor jullie werk en enorme doorzettingsvermogen. Dat laatste hebben ze nodig gehad want ze werden tot in het extreme gehinderd door Rutte en zijn ministers. Vroegen ze om info, kregen ze maar een deel, of teksten waar alles met de grote zwarte stift, die je krijgt wanneer ja als ambtenaar aangesteld wordt, was zwartgelakt. Zo werkt dat in de nederlandse politiek. Wanneer we niet willen wanneer er iets naar buiten komt verzwijgen we het, vertragen we het of we lakken het zwart. Dat staat op de zwarte stiften die bij de ambtenaren op het bureau staat. Maar gelukkig hebben we dus Pieter. Doet me denken aan vroeger. Elke zaterdagmorgen op het voetbalveld met het hele team D1 en we hadden er zin in. Maar lang niet iedereen in ons team had veel talent voor het spelletje. Behalve Pieter. Pieter was een leninge, supersnelle spits en ongrijpbaar voor de meeste verdedigers van de tegenstanders. Alle ballen op Pieter was standaard de boodschap in de kleedkamer voordat de wedstrijd begon. Gelukkig voor de rest van het team mislukte dat plan vaak volledig zodat ook wij nog wel eens tegen de bal konden trappen. Het moet wel leuk blijven, Toch? Ik laat onze Pieterspits even voor wat het is. Terug naar Dhr Pieter Omtzigt. Hij wordt gezien als een voorbeeld hoe een kamerlid zijn werk zou kunnen doen. Annie, die nu namens het cda in Europa zit, besteedt er zelfs aandacht aan nu net een paar dagen voor de verkiezingen. Ze tweet dat Pieter ook met stikstof aan de gang gaat. Keigaaf natuurlijk. Ook op dat punt is er het een en ander nodig aan gezond verstand. Maar is het nu een soort van politiek spel wanneer nu net voor de verkiezingen bij het cda alle ballen naar Pieter gaan? Ik blijf het maar een raar gedoe vinden die politiek in Den Haag. Eigenlijk, wanneer je er over verder denkt, is het heel ongezond om alle ballen op Pieter te schieten. We hebben 150 kamerleden, en dadelijk na de verkiezingen weer de nodige aantallen nieuwe krachten. Fris aan de start voor misschien wel een periode van 4 jaar onder waarschijnlijk weer Rutte. (Ook dat snap ik niet, maar het zal de nederlanders wel bevallen hebben hoe hij het land bestuurd met zijn ambtenaren met zware stiften.) Wanneer je dan het spelletje wilt spelen van alle ballen op Pieter dan ben je of niet overtuigd van de potentie van de overige kamerleden of je denkt dat het een paar zetels extra op kan leveren of.....ach vul het zelf maar in. Ik snap er weinig van. De overige 149 kamerleden kunnen Pieter best even helpen de komende 4 jaar om ons land uit de diepe bestuurlijke crisis te trekken. Want er is wat aan de hand in ons land. Het woord Ruttedoctrine zegt genoeg. Misschien is het zelfs wel beter voor ons land om nog een stap verder te gaan. Laten we er over nadenken om onze democratie te veranderen. We gaan we als burgers kiezen wie onze nieuwe premier gaat worden. Wanneer we met zijn allen denken dat het spelletje ‘’alle ballen op Pieter” het beste is voor ons land dan kunnen we hem misschien beter direct op de hoogste positie kiezen. Jammer overigens dat het cda dat zelf niet gedaan heeft. Dat had flink wat zetels opgeleverd. Voor aanstaande woensdag is mijn gedachte niet realiseerbaar omdat we te weinig tijd hebben om de stembiljetten nog aan te passen. Voor degenen die wel gaan stemmen natuurlijk weer een stemadvies: -Wil je hetzelfde als nu, stem op Rutte -Wil je iets geheel nieuws, Stem Wilders -Wil je het nog vervelender voor de boeren? Dan stuur je flink naar links - Wil je af van de spreadsheetmaatschappij, stem Baudet -Wil je een heel nieuwe landbouw zonder verdienmodel, stem Tjeerd -Wil je kringlooplandbouw, dan heb je veel keuze -Wil je 1.5 koeien per hectare (vogelaar zegt wel 2.5 maar het wordt een politiek compromis, vergeet dat vooral niet) of een luchtwasser op je rundveestal en als varkensboer weggesaneerd worden door te weinig verwerkingscappaciteit, Stem Vogelaar. Ik wens iedereen veel succes woensdag. Elke keuze is een goede keuze wanneer je er goed over nagedacht hebt. Ik ga douchen. Is wel nodig zo langzamerhand.

diekman


Topics
0
Reacties
93
Volgers

Over mij

Woonplaats: Lievelde
Leeftijd: 47jr
Laatst online: 1min geleden

Melkveehouder 125 melkkoeien 1.3 miljoen kg leveren.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering