Bennie Jolink vindt dat boeren zich niet moeten laten opstoken door ‘oproerkraaier die niet eens boer is’

HUMMELO - Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten waarschuwt Bennie Jolink boeren in Nederland. ‘Laat je niet opstoken door een oproerkraaiende Brabander’. [quote] Bennie: Ik wil toch iets zeggen over de boeren, al weet ik nu al dat ze dat niet fijn vinden om te lezen. Natuurlijk begrijp ik dat de boeren vreselijk ongerust zijn over de toekomst, want die ziet er niet goed uit. Alleen vind ik het niet slim/handig dat ze zich laten opstoken door een oproerkraaiende Brabander, die zelf niet eens boer is. Deze in de Achterhoek wonende populist, die zich leider van farmers defence force(waarom in het Engels?) voelt, is alleen maar uit op rotzooi trappen. Nu blijkt dat bij het huis van minister v d Wal ook al volgelingen waren van die walgelijke Willem Engel, moeten de boeren zich toch realiseren dat deze ,,acties" een rampzalige uitwerking hebben op de publieke opinie. Ik herhaal nog maar eens: maak geen nieuwe vijanden! We hebben er al genoeg! Ook in de 2e en 1e kamer. ( o.a.Groen links en de dierenpartij) Er is nu eenmaal een stikstofcrisis, al zeker 20 jaar bekend en omdat de diverse regeringen o.l.v. Rutte NAGELATEN hebben hier op in te spelen, moeten er nu ineens draconische maatregelen genomen worden. En waarom scheren we alle boeren over één kam? Er zijn: melkveehouders, varkenshouders pluimveehouders, kalvermesters, landbouwers en tuinders met allemaal verschillende problemen. Ik vind het ook niet te verkopen dat ze niks aan Tata Steel doen, maar wel aan de boeren. Ik vergat nog erbij te zeggen, dat de oorzaak van de problemen ligt bij de overheid. Die hebben totaal verkeerde adviezen gegeven en beleid uitgevoerd en moeten het nu ook maar oplossen. Maar we hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem, dat door ons allemaal (dus boeren én burgers, iedere stemgerechtigde dus) gedragen dient te worden. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Rxt4vnVYQ79mnmiWEHgUw1yy9bKHGSbVe1YEqb7n7XXf5PhfApFL8hAJAt1gWmg4l&id=100044084513768 [/quote] https://twitter.com/OmroepGLD/status/1543591705349324800

Nieuwe reacties

Zijn de boeren zich er bewust van dat velen in Nederland jullie als redding zien?

Oorlogen, de Griekse Mythologie, de bijbel wanneer er iets groots op tafel ligt begint de vijand met de aanval op de boeren. Zodra deze groep verzwakt of weg is staat de weg open voor de aanval om het doel (welke deze ook mag zijn) te bereiken. Voor maandag staat er een grote boerenopstand te verwachten. De meeste boeren doen dit tegen het "Stikstof beleid" die hun zelf of collega hard gaat raken. Vele Nederlanders (burgers), blijken jullie als redding te zien op al wat voor hun bekend is en weten wat nog komen gaat. Het werkelijke doel van dit kabinet. Velen in de samenleving roepen: als er nu maandag niets gebeurt is het klaar!!! Dan is Nederland verslagen en wachten er slechte zeer slechte tijden. Maken we nog wel een volgend jaar mee??? De "stikstof crisis" is maar zo'n klein onderdeel van het hele grote plan. De media, het RIVM, de provincie, de politie etc. Wie ook maar die dit plan heeft gesteund zal het ook niet gaan redden. Ze hebben steeds de waarheid verdraaid en of niet bekend gemaakt. Ik lees, zie en hoor, mensen "burgers" die maandag vrij nemen om zich ook tussen de trekkers, op de viaducten, in de steden, misschien Schiphol etc. te laten zien. Gewone mensen die al jaren zien hoe Nederland door dit kabinet tot vernederland vervalt. Met dit schrijven doe ik graag een beroep op de boeren. Besef hoe velen naar jullie kijken. hoe ze zich vastklampen aan die ene strohalm, de boerenopstand. Doe als boer wat je gevoel je ingeeft maandag. Met zijn "allen" proberen we dit kwaad te verslaan. In de Griekse Mythologie was een van de kwaden: Hydra. Een draak die elke keer wanneer de kop er afgehakt werd er een nieuwe extra kop bij kreeg. Het leek onbegonnen werk om deze te verslaan. Toch is het gelukt. Succes en wijsheid morgen mensen.

RIVM trekt onopgemerkt de wetenschappelijke onderbouwing KDW en de relatie met de staat van de natuur in twijfel

RIVM trekt onopgemerkt de wetenschappelijke onderbouwing KDW en de relatie met de staat van de natuur in twijfel In de technische briefing RIVM over de startnotitie werd duidelijk dat RIVM op advies van kabinet heeft gerommeld met de KDW doelen. Duidelijk werd dat RIVM daar waar de KDW onhaalbaar was, de berekening hebben uitgevoerd met 2x de KDW... watte? Ja twee keer de KDW. In 2012 hebben v Dobben en overige natuurpipo's op een achter namiddag onder het genot van wrs een sherrytje de wetenschappelijke onderbouwing van de KDW in elkaar geflanst. Daarna zijn er maar weinig die een kritische noot over die onderbouwing hebben gekraakt. J Hanekamp en G Rotgers , STAF, hebben de onderbouwing weerlegt, maar dat is door werkelijk geen enkele partij opgepakt. Toch kreeg STAF deze week de erkenning die ze verdiende, en wel van het RIVM . STAF had twee jaar geleden berekend dat de haalbaarheid van de KDW onmogelijk was in een aantal gebieden, zelf al werd de mensheid met al haar activiteiten uit gebannen. En RIVM kwam deze week ook tot die conclusie. Het kabinet schrijft in haar coalitie akkoord dat ze gehaald moeten worden in 74 % van de N2000 gebieden, maar RIVM onderschrijft de constatering van STAF, onmogelijk! En daar hadden ze een oplossing voor bedacht. Daar waar de KDW onhaalbaar is, rekenen we met 2 keer de KDW, tot 1000 mol, 14 kg depositie, als een soort tussenstap......? Dus het kabinet heeft een nog hogere reductie doelstelling in petto? Of steekt hier het RIVM het mes in de wetenschappelijke onderbouwing van v Dobben en overige natuur pipo's. Want v Dobben gaf aan dat de natuur achteruit holt als de KDW niet gehaald wordt. En RIVM tilt daar ineens niet zo zwaar meer aan. RIVM laat met hun interpretatie zien dat zij geen verband zien tussen de hoogte van de KDW en de staat van de natuur maar ook dat zij geen relatie zien tussen de overschrijding van de KDW in relatie tot de staat van de natuur. En krijgen J Hanekamp en G Rotgers dan alsnog erkenning voor diezelfde constatering? Mijn conclusie: RIVM en wetenschapper v Dobben leveren wetenschap op bestelling en Kabinet Rutte 4 komt steeds dichterbij de stikstof valkuil.

CDA wil pauzeknop voor stikstofplannen: 'Eerst haalbaarheid uitzoeken'

De VVD sprak zich al eerder uit tegen de stikstofplannen van het kabinet, en nu begint ook het CDA zich stevig te roeren. In Deurne kwamen vrijdag tien lokale CDA-fracties bij elkaar om Tweede Kamerlid voor het CDA Derk Boswijk het vuur aan de schenen te leggen. "Deze plannen passen niet bij de uitgangspunten van het CDA." De zorgen zijn groot bij de verschillende afdelingen. Veel van hun leden hebben slapeloze nachten. "We voelen ons in de steek gelaten", zegt Benny Munsters van het CDA Deurne. "We willen dat het CDA landelijk afstand neemt van het verhaal dat de boeren de schuldigen zijn van deze stikstofcrisis." Maar dat is niet het enige waar de afdelingen toezeggingen op willen van Boswijk. In een manifest roepen ze op om de stikstofplannen op 'pauze' te zetten. Het manifest is inmiddels ondertekend door 45 lokale CDA fracties. Het is aan Derk Boswijk om de boeren nog wat moed in te praten. Want ook al leggen ze hem het vuur aan de schenen, hij is ook hun hoop in bange dagen. Want als de stikstofplannen van het kabinet nog kunnen worden aangepast, dan is het Boswijk die het moet doen. Als het aan de boeren ligt moet hij in het debat dat donderdag in de kamer wordt gehouden, iedereen ervan overtuigen dat deze ingeslagen weg de verkeerde is. Een oproep die Boswijk ter harte wil nemen. Misschien wel iets te graag. Want dat de doelen blijven staan daar is hij óók duidelijk over. In 2030 moet de stikstofuitstoot in Nederland met 50 procent zijn gedaald. De weg er naartoe, die is bespreekbaar en wellicht valt daar voor de boeren nog winst te behalen. "We moeten niet weglopen voor onze opdracht, het terugbrengen van die stikstofdepositie, maar het moet wel haalbaar zijn. In gebieden waarvan je nu al weet dat dat niet gaat, moet er wel een uitgang worden geboden."Die uitgang kan zijn, dat in gebieden waar je de reductie niet kán halen, die waarde naar beneden moet. Op andere plekken moet er dan meer vermindering komen dan aangegeven. Een beetje geven en nemen dus. "Dat moet veel duidelijker worden gecommuniceerd", zegt Boswijk, die het delen van het bevreesde 'stikstofkaartje' een heel slecht plan vond. "Want nu gaan mensen alleen nog maar kijken waar zij zitten met hun bedrijf en verliezen we alle mitsen en maren en uitzonderingen in gebieden uit het oog." Die mitsen en maren zijn volgens Boswijk dan ook flink ondergesneeuwd. Daar wil hij tijdens het Kamerdebat extra aandacht voor vragen. "Niet alleen aandacht voor de opkoopregeling. Er is veel meer mogelijk. Op het gebied van innovatie, het verbreden van het verdienmodel. Het zijn allemaal voorstellen die ook in het coalitieakkoord staan maar ik moet heel eerlijk bekennen dat alleen die opkoopregelingen goed zijn uitgewerkt."En die is tegen het zere been van de ondernemers. Vaak jonge boeren die flink hebben geïnvesteerd in emissie-arme stallen en nu in onzekerheid zitten of hun bedrijf nog wel een toekomst heeft. Boeren die moeten gokken dat hun buurman vertrekt, zodat hun kansen worden vergroot. En boeren die bang zijn dat als hun bedrijf wel mag blijven, ze over een paar jaar alsnog moeten verdwijnen als de berekeningen van het kabinet achteraf niet blijken te zijn gehaald. Berry Munsters is dan ook stellig als hij zegt dat er een pauzeknop moet worden ingedrukt. "Toets nou eerst eens of het plan haalbaar is, wat de gevolgen zijn en welk perspectief er is. En perspectief is niet een grote zak met geld. Perspectief om te blijven boeren, ook in de toekomst."Aan Derk Boswijk de taak om dat voor elkaar te krijgen. "We moeten met een goede onderbouwing kunnen afwijken van bepaalde percentages en ik verwacht dat de minister uiteindelijk wel zal bewegen."LEES OOK: Stikstofcrisis: ook andere CDA-afdelingen willen meer steun van Den Haag Stikstofcrisis: CDA-afdelingen de Peel willen steun van rest van de partij

Waarschuwing voor voedselschaarste vanwege voorjaarsdroogte

Boerenbelangenvereniging ZLTO luidt de noodklok vanwege het droge voorjaar. Omdat er geen regen valt dreigen oogsten te mislukken, wat kan leiden tot voedseltekorten. ZLTO vertegenwoordigt 12.000 boeren en tuinders in Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland. Volgens bestuurslid Janus Scheepers ontkiemen de zaden niet omdat ze droog in de grond liggen. "We kunnen de gepote en gezaaide planten niet boven krijgen of in leven houden, zo vroeg in het jaar al", zegt hij. Als de oogsten deels mislukken, is de vraag of er straks nog genoeg betaalbaar eten is, zegt Schepers. "Voor onze mensen maar natuurlijk ook voor onze dieren. Want we maken ook producten voor de dierlijke consumptie." Gisteren heeft het waterschap Brabantse Delta besloten dat in delen van Brabant niet meer beregend mag worden met water uit de sloot, beken of kanalen. Het waterschap heeft door de droogte zogenoemde onttrekkingsverboden ingesteld. Het gemiddelde neerslagtekort is nu zo'n 60 millimeter, blijkt uit de neerslagmonitor van het KNMI. Daarmee is dit jaar een van de droogste sinds het begin van de metingen in 1906. De komende twee weken wordt er geen regen verwacht, waardoor het neerslagtekort kan oplopen tot 90 millimeter. Het neerslagtekort dit jaar tot nu toe: In februari viel er veel regen in Nederland, maar de maand maart was extreem droog en ook in april bleef noemenswaardige neerslag uit. De lage waterstand die daardoor ontstond kan behalve tot voedseltekorten, ook leiden tot schade aan oevers en kaden. Daarnaast kunnen dieren en planten in het water doodgaan.

mob knalt emissie arme vloeren af

maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. De rechtbank acht een natuurvergunning dan noodzakelijk en is van oordeel dat de voersamenstelling in een voorschrift aan de vergunning zal moeten worden verbonden. Naarmate de agrariër meer vrijheid zal willen hebben, zal hij een buffer moeten aanleggen door minder dieren te gaan houden dan maximaal mogelijk is op basis van de Rav factor. - De met mest besmeurde oppervlakte per dierplaats. De wisselende oppervlakte per gehouden dier (afhankelijk van de veebezetting) is ook een oorzaak voor onzekerheid. Door het voorschrijven van een bepaalde oppervlakte per dierplaats kan deze onzekerheid worden weggenomen. Hierbij is wel van belang dat een agrariër niet verplicht kan worden om zijn volledige vergunning te gebruiken. Het voorschrift kan dan worden nageleefd door (afhankelijk van de veebezetting) delen van de stal af te sluiten voor de dieren zodat ze altijd dezelfde oppervlakte beschikbaar hebben. Hierdoor treden geen variaties op in de maximum emitterende oppervlakte. Gelet op het verschil tussen de oppervlakte in de stalbeschrijving en de oppervlakte bij vaststelling van de Rav emissiefactor zal een keuze moeten worden gemaakt en zal moeten worden bezien of deze keuze leidt tot een toename van de ammoniakemissie of niet. Met andere woorden, een agrariër kan er voor kiezen om een koe te houden op 4,5 m2 oppervlakte of op 5,5 m2 oppervlakte. Bij de keuze voor een grotere oppervlakte kan hij minder dieren houden. Naar het oordeel van de rechtbank kan het vastleggen van de oppervlakte per dier of dierplaats als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Zolang sprake is van een verschil tussen de Rav factor en de stalbeschrijving, is er onzekerheid en is een natuurvergunning noodzakelijk. In de natuurvergunning zal de oppervlakte per dier of dierplaats in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden. - Het onderhoud van de stal (schoonmaken) en de frequentie van de mestschuif. Verweerder en de agrariër kunnen ook kiezen voor verdergaande stalmanagement-maatregelen dan voorgeschreven in de stalbeschrijving. Bijvoorbeeld een hogere mestschuiffrequentie dan in de stalbeschrijving staat. Dit heeft een ammoniakemissiebeperkend effect. Ook dit zal moeten worden vastgelegd in een voorschrift omdat dit afwijkt van de aangevraagde stalbeschrijving. Deze maatregel kan als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Dan is een natuurvergunning noodzakelijk en zal de managementmaatregel in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden. Conclusie 13. Bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wnb kan niet zonder meer van de haalbaarheid van de in de Rav genoemde emissiefactoren worden uitgegaan. De rechtbank is naar aanleiding van de bevindingen in het StAB-advies over de totstandkoming van de Rav factor van oordeel dat verweerder in dit geval niet van de Rav factor voor stalsysteem A.1.13 kon uitgaan. Gelet op de algemene onderzoeksrapporten kan verweerder ook niet van een gecorrigeerde Rav factor uitgaan. Het staat niet vast dat het project met het aangevraagde emissiearme stalsysteem daadwerkelijk zal leiden tot een gelijkblijvende of lagere stikstofdepositie. Er zijn veel factoren van invloed op de daadwerkelijke ammoniakemissie in een aangevraagd project. Er kunnen meerdere beschermingsmaatregelen worden getroffen. 14. Het beroep is gegrond gelet op rechtsoverwegingen 4, 10 en 11 van deze uitspraak. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een bestuurlijke lus maar volstaat met een vernietiging van het bestreden besluit. De rechtbank draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van vergunninghoudster met inachtneming van deze uitspraak binnen zes maanden na verzending van deze uitspraak. 15. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, moet verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoeden. Omdat het beroep gegrond wordt verklaard, krijgt eiseres een vergoeding voor de proceskosten die zij heeft gemaakt. Verweerder moet die vergoeding betalen. De vergoeding wordt met toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht als volgt berekend. De bijstand door een gemachtigde levert 3,5 punten op (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1,5 punt voor het verschijnen op de zitting, 0,5 punt voor de reactie op het StAB-advies en 0,5 punt voor de overige reacties, met een waarde per punt van € 759,00, bij een wegingsfactor 1). Hiervoor wordt € 2.656,50 toegekend. De rechtbank kent daarnaast een vergoeding voor gemaakte deskundigenkosten toe van € 5.800,00, op basis van een ureninschatting van 48,50 uur vermeerderd met de duur van de zitting en een uurtarief van € 97,50 exclusief BTW. Het tarief en de gemaakte uren komen de rechtbank niet onredelijk voor. nu Brabant eist om stallen aan te passen geeft dit grote onzekerheid dus aanvraag van nieuwe vergunning geeft de MOB de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met alle gevolgen van dien

Nieuwe reacties

Column Dirk Bruins - Vertrouwen komt te voet

[quote]Weglopen is echt de laatste stap, want invloed uitoefenen en belangen behartigen is moeilijk als je niet meer aan tafel zit. [/quote] Op het moment van schrijven van deze column volg ik met een schuin oog het hoofdlijnendebat over de aanpak van het stikstofbeleid. Ik kan me voorstellen dat veel boeren en tuinders, maar ook de gemiddelde burger, inmiddels het spoor bijster beginnen te raken. Het debat is naar aanleiding van de Kamerbrief met hoofdlijnen van gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk gebied en van bredere stikstofbeleid. Het zijn dus ‘slechts’ de hoofdlijnen, details moeten nog volgen. Toch zijn we al bijna drie jaar verder, nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof afkeurde. En het einde is nog niet in zicht. Soms lost tijd de zaken op, maar in dit geval werkt tijd in ons nadeel. Omdat er geen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, loopt de druk om in te grijpen op. In het debat zie je dat Kamerleden het moeilijk vinden te doorgronden wat de consequenties zijn van deze hoofdlijnen. Ik hoor dan ook veel vragen. Velen verwijzen naar informatie die ze van de LTO-organisaties hebben. Ook in de diverse provincies zie ik dat de politiek zorg heeft en niet goed overziet wat er op ze afkomt. In tijden van onzekerheid is het belangrijk dat er vertrouwen is. Het vertrouwen in de overheid is momenteel dramatisch laag en neemt, door slechte communicatie, ook nog eens af. Het beeld is dat de focus ligt op landbouw en dan vooral op massaal opkopen of onteigenen van boeren om het probleem van de woningbouw op te lossen. Domme fouten, zoals het publiceren van een niet-kloppende lijst van grootste ammoniakuitstoters, doen de argwaan nog verder vergroten. De ministers moeten flink aan de bak om te laten zien welk perspectief ze de landbouw nu daadwerkelijk te bieden hebben. Ik krijg vaak de vraag: ‘Moeten we nu niet wegblijven uit de provinciehuizen?’ Nee, liever niet. Weglopen is echt de laatste stap, want invloed uitoefenen en belangen behartigen is moeilijk als je niet meer aan tafel zit. Als LTO Noord zijn we ervoor om het belang van onze leden te dienen. Dat betekent dat we juist in de provinciehuizen duidelijk moeten maken wat onze ideeën en wensen zijn en wat wij volstrekt onacceptabel vinden. Dirk Bruins voorzitter LTO Noord Bron Nieuwe Oogst

LTO Noord stopt samenwerking met overheid bij terugdringen stikstof

Boerenbelangenorganisatie LTO Noord doet niet meer mee aan de gebiedsgerichte aanpak van stikstof in Overijssel. Aanleiding is de brief van minister Van der Wal, waarin onder meer versnelde en gedwongen uitkoop van boeren wordt besproken om de stikstofuitstoot terug te dringen. "De minister houdt vast aan de kritische depositiewaarde die onhaalbaar is", aldus LTO Noord in een persbericht. Minister Van der Wal van Stikstof en Natuur kondigde eerder in een 'hoofdlijnenbrief' aan dat de aanpak van stikstofuitstoot sneller en forser moet, wat tot veel onrust leidde onder boeren, ook in Overijssel. Gebiedgerichte aanpak van stikstof houdt in dat lokaal wordt gekeken hoe stikstofuitstoot het best kan worden teruggedrongen. In Overijssel zijn zes gebieden aangewezen waarin de provincie, boeren, natuurorganisaties en andere betrokkenen zoals LTO onderzoeken hoe dit het beste kan. Uitkoopregeling In de brief staat dat het kan voorkomen dat op sommige plekken, waar kwetsbare natuur zwaar onder druk ligt, het Rijk ingrijpt en boeren dwingt te stoppen als de natuurdoelen niet worden gehaald. De minister sprak van een 'woest aantrekkelijke uitkoopregeling'. Gisteravond zijn afdelingsbestuurders van LTO Noord in Overijssel en leden van het regiobestuur Oost bijeen bij elkaar gekomen. "Onze unanieme conclusie is dat wij momenteel geen aanknopingspunten meer zien die perspectief bieden aan de agrarische sector en evenmin aan individuele boeren en tuinders", staat in het persbericht. 'Onhaalbare waarden' "De minister houdt onverkort vast aan de kritische depositiewaarde (die onhaalbaar is), heeft geen oplossing voor de PAS-melders en andere knelgevallen en biedt de sector geen verdienmodellen. Bovendien dreigt de minister met ingrijpen als de gebiedsgerichte aanpak onvoldoende resultaat oplevert." Lees meer: "Uitspraken minister over aanpak stikstofuitstoot leiden tot onrust onder boeren in Overijssel" Volgens LTO is de provincie de regie en zeggenschap kwijt omdat het Rijk de provincie kan overrulen. "Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zien onze deelname aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Overijssel stop te zetten. Er is geen perspectief. Wij zijn bereid weer deel te nemen als ons als agrarische sector weer perspectief wordt geboden."

Geen Kamermeerderheid voor vleestaks, coalitie verdeeld

Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een vleestaks. De regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen, net als de oppositiepartijen PVV, SP, JA21, Denk en BBB. Zij vinden dat de boodschappen niet nog duurder moeten worden. Minister Staghouwer (ChristenUnie) kondigde gisteren aan dat hij een onderzoek laat doen naar de vleestaks. Hij wil weten of zo'n heffing mensen ertoe kan brengen om minder vlees te eten. Zijn partij en D66 zien de maatregel wel zitten. In het coalitieakkoord van de vier partijen staat niks over een vleestaks. Wel is er bijvoorbeeld afgesproken dat bekeken wordt of er "op termijn" een suikerbelasting kan komen en of de btw op groente en fruit kan worden verlaagd naar 0 procent. Staghouwer schrijft in een brief aan de Kamer dat hij wil kijken of de vleestaks in combinatie met de al voorgenomen maatregelen kan leiden tot een gezonder eetpatroon. Hij wil in het onderzoek ook aandacht voor de betaalbaarheid van producten. De aankondiging van het onderzoek heeft tot flink wat beroering geleid. De VVD en het CDA distantieerden zich onmiddellijk van het plan. VVD-Kamerlid Van Campen wil dat er ook naar andere mogelijkheden moet worden gekeken om tot minder vleesconsumptie te komen. "Het eenzijdige pad richting een vleestaks dat nu wordt ingeslagen, kunnen wij niet steunen." CDA'er Boswijk sluit zich daarbij aan. "Een vleestaks lijkt mij niet het juiste middel. Zet liever in op meer stimuleren en bewustwording in plaats van belasten." Het goedkoper maken van groente en fruit, "zoals in het regeerakkoord afgesproken", vindt hij een veel beter idee. Volgens Kamerlid Eppink van JA21 zijn we "op weg naar de culinaire dictatuur". Hij vindt dat de overheid niet moet bepalen wat iemand wel of niet mag eten. Net als veel andere tegenstanders in de oppositie vindt hij dat de gehaktbal ook voor de gewone man of vrouw betaalbaar moet blijven. D66-Kamerlid De Groot vindt het juist een goed voorstel van minister Staghouwer om de vleestaks te onderzoeken. "Minder vlees eten spaart het klimaat en de natuur." Hij krijgt bijval van onder meer GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

diekman


Topics
0
Reacties
93
Volgers

Over mij

Woonplaats: Lievelde
Leeftijd: 48jr
Laatst online: 2u geleden

Melkveehouder 140 melkkoeien 1.5 miljoen kg leveren.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering