Rutte wil betere prijzen

Rutte wil betere prijzen voor boeren desnoods afdwingen 18-08-22 16:09Update: 3 uur geleden 2.4K reacties Het kabinet overweegt dwingende maatregelen als betrokken partijen in de agrarische sector niet voldoende meehelpen om betere prijzen voor de boeren te realiseren. Hoe die er precies uit komen te zien, wil nog niemand kwijt. Vooralsnog zijn ze ook niet nodig, zei premier Mark Rutte donderdag na een gesprek met banken en bedrijven uit de boerensector onder leiding van Johan Remkes. "Wil je ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren: van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot en met de inkopers en leveranciers van producten aan de agrarische sector", zei Rutte na het gesprek in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. In de stikstofcrisis komt een aantal dingen bij elkaar. Niet alleen de maatregelen die moeten leiden tot de helft minder stikstofuitstoot in 2030, zodat de natuur op veel plekken niet verder verslechtert. Er wordt ook gekeken naar het verdienmodel van de boer, die in veel gevallen het bedrijf steeds verder moest uitbreiden om rendabel te blijven. Gevolg was meer vee en meer stikstofuitstoot (ammoniak). Banken en bedrijven moeten daarom in de ogen van het kabinet een steentje bijdragen, maar het is de vraag hoeveel en onder welke voorwaarde. Rutte: "Als het nodig is kun je dat dwingender doen, maar dat was niet de sfeer van vandaag." Daarom blijft het vooralsnog vooral bij "nadenken" van banken en bedrijven in de agrarische sector over hoe boeren "een goede boterham kunnen verdienen". Minister Sigrid Kaag (Financiën), ook in Arnhem aanwezig namens het kabinet, voorziet bij dwang een ander probleem. "Dat is juridisch heel lastig." Daarom blijft het ook bij haar bij een morele oproep. "De financiële partners hebben een duidelijke rol. Waar je winst hebt geboekt in het verleden, ligt ook de opdracht om partners te helpen naar de toekomst te komen." Zie ook: Stikstofgesprek Remkes met agro-industrie en banken in teken van afwezigen Rabo-topman: 'We leveren al substantiële bijdrage' De belangrijkste financiële partner in de landbouw, de Rabobank, was donderdag ook aanwezig bij het gesprek in Arnhem. "Het systeem is in deze vorm niet meer houdbaar", stelt topman Wiebe Draijer. Zo'n 85 procent van de boeren heeft een lening bij de Rabobank. Vanuit natuurorganisaties en de politiek is er veel kritiek op de manier waarop de bank betrokken is bij de uitbreiding van veel veehouderijen. De bank is voornemens om een andere koers te varen en is daar naar eigen zeggen ook al mee begonnen. "We voeren inhoudelijke gesprekken over wat verduurzaming vraagt. We geven korting op leningen voor boeren die willen verduurzamen", zegt Draijer. Met name die rentekorting van 0,2 procent noemt hij "niet-vrijblijvend" en een "substantiële bijdrage" aan een eerlijker verdienmodel in de sector. Toeval of niet, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gebruikte dezelfde bewoordingen in een debat vlak voor de zomervakantie. Partijen willen dat banken en bedrijven verplicht een "substantieel aandeel" van de stikstofcrisis gaan betalen. Voor verplichte bijdragen vreest Draijer niet. "Ik heb er vertrouwen in dat, als we duidelijk kunnen maken wat we nu al doen voor de volgende stap, dat ruim binnen de definitie van 'geen-vrijblijvende bijdrage' zal vallen." Door: Edo van der Goot  Beeld: ANP 2.4K reacties Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Lees meer over: Politiek  Stikstof 

Kabinet wil bij stikstofprobleem kijken naar innovaties, mits juridisch houdbaar

Vandaag was de derde overlegronde onder leiding van bemiddelaar Remkes. Minister Van der Wal wil kijken of er meer kan worden gedaan aan innovatie om de stikstofproblemen op te lossen. Van der Wal en andere leden van het kabinet spraken vanochtend onder leiding van onderhandelaar Remkes met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en brancheorganisatie Bouwend Nederland. Die pleitten onder meer voor innovatie en 'versnelling'. Van der Wal zei te onderschrijven dat innovatie belangrijk is: "Maar als we innoveren, moet het wel juridisch houdbaar zijn. We moeten niet boeren hebben die heel veel investeren in technische innovaties, maar vervolgens bij de rechter vastlopen, omdat die zich afvraagt of de boeren nu echt wel minder stikstof uitstoten." Innovatie mag andere doelen niet in de weg staan Het kabinet gaat met het bedrijfsleven bestuderen hoe de innovatie kan worden "aangejaagd". De minister benadrukte dat de innovaties de andere doelen op het gebied van water en klimaat niet in de weg mogen staan. Van der Wal zei ook dat ze vandaag nog eens gehoord heeft dat het bedrijfsleven en de bouwsector snel weer vergunningen willen krijgen, terwijl boerenorganisaties juist meer tijd willen. "Ze hebben een roep om snelheid en er is maar één manier om dat te doen en dat is snel de stikstofkraan dicht. En die roep heb ik goed gehoord." Uit de schuttersputjes VNO-NCW-voorzitter Thijssen benadrukte na het overleg dat er echt een oplossing moet komen. Zij en haar collega Vonhoff van MKB-Nederland vinden de reactie van het kabinet op de voorstellen voor innovatie positief. "We moeten uit de schuttersputjes, dat is de enige manier", voegde Thijssen eraan toe. Voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland zei dat de bouw al sinds mei 2019 op een oplossing wacht. "Er kunnen gewoon geen nieuwe wegen worden aangelegd en tal van bouwprojecten lopen vertraging op." Remkes niet te spreken over levensmiddelenbranche Bemiddelaar Remkes zei dat de organisaties "vrij stevige kanttekeningen" bij het kabinetsbeleid hebben geplaatst. Remkes haalde hard uit naar de levensmiddelenbranche, die niet ingaat op de uitnodiging om morgen ook met hem te overleggen. Volgens de brancheorganisatie moeten eerst het kabinet en de boerenorganisaties weer met elkaar gaan praten om tot oplossingen te komen. Remkes zei dat niet te begrijpen. Volgens hem laat de levensmiddelenbranche het afweten. "Ik ben groot geworden met het motto dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, en die verantwoordelijkheid wordt hier niet genomen." Hij zei dat deze houding niet getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn nu drie overlegrondes geweest. Bij de vierde ronde, morgen, ontvangt Remkes onder meer banken en bedrijven.

Gaat het om stikstof of om herindeling Nederland?

OPINIE JAAP MAJOOR De media, overheid en natuurinstanties zijn er vol van. Stikstof tast de natuur aan. Welke natuur? Hebben wij wel ongerepte natuur? Alle natuurgebieden in Nederland zijn door ons mensen gemaakt en er is dus geen ongerepte natuur. Zo zijn ook de heidevelden in het verleden door de boeren ontstaan. De heide wordt in Nederland NIET onderhouden. In Duitsland staat de Lüneburger heide vol in bloei en bij ons verdwijnt de hei. Vroeger onderhielden de boeren de hei door de gronden te beweiden en de vegetatie af te plaggen om mest van te maken. Nu moet de door de mens aangelegde natuur zich redden door er bijna niets meer aan te doen. Dit gaat nooit lukken. Hetzelfde is: je legt een tuin aan, maar onderhoudt de tuin niet en laat de natuur zijn gang gaan. Vervolgens ziet de destijds aangelegde tuin er na 10 jaar heel anders uit. Zo ook is het met onze Natura 2000 gebieden gegaan. De boer was de tuinman en is gestopt met het onderhoud van de tuin. Het eigendom van de Natura 2000-gebieden is overgedragen aan onze natuurinstanties en zij doen heel weinig aan onderhoud. De natuurgebieden die in het verleden door de boeren schraal werden gehouden, worden niet meer schraal gehouden en verrijken door stikstof. De boer is nu de aangewezen zondebok voor dit probleem. Met onderhoud als afplaggen of chopperen van de natuurgebieden verschralen de natuurgebieden weer net als vroeger. Naast dat het een kostbare zaak is, willen de natuurinstanties dit ook zo weinig mogelijk doen, want zeggen zij: wanneer wij de heide afplaggen, verdwijnt naast de stikstof ook de andere mineralen, zoals kali, calcium, fosfaat en magnesium. Opvallend. Hetzelfde probleem als waar de landbouw mee wordt geconfronteerd. Alleen de landbouw wordt als vervuiler bestempeld, omdat hij dit verlies aan mineralen aanvult met meststoffen en veevoer. Anders verarmt zijn grond. Onderhoud toepassen aan tuinen Ditzelfde onderhoud moeten ook de natuurinstanties toepassen in hun tuinen. Zij moeten hun tuinen onderhoud geven door middel van: beweiding, plaggen, afbranden en chopperen. Vervolgens moet worden gekeken aan welke mineralen het natuurterrein een gebrek heeft en dan gericht bijmesten met de juiste samenstelling van mestsoorten. Nergens wordt door onze politiek dit probleem genoemd. Alleen maar met de vinger naar de boeren wijzen. Geld steken in het onderhoud van onze aangelegde tuinen - de Natura 2000 gebieden - is veel goedkoper en effectiever dan onze boeren uitkopen, met alle gevolgen van dien. Vervolgens worden onze Natura 2000-gebieden net zo mooi als de Lüneburger Heide, want in Duitsland weten zij wel dat je een tuin moet onderhouden. Het is toch niet zo dat het uitkopen van de boeren niet gaat om de stikstof, maar om de herinrichtingsplannen van Nederland?De grote verbouwing van Nederland, door onze minister Hugo de Jonge geschreven. Om dit te realiseren is heel veel grond nodig. Met deze stikstofplannen kan de overheid goedkoop grond krijgen om dit plan te realiseren. Gezien de vastberadenheid van de overheid over de stikstofplannen - dat geen enkel oplossing bespreekbaar is - lijkt dit de werkelijke reden. Jaap Majoor Laag Zuthem

Kaart, acties, maar wat gaan we nu doen?

Column Rudie Freriks (57) - Melkveehouder in Luttenberg (OV) Het zijn heftige weken. Met de publicatie van de kaart van stikstofminister Christianne van der Wal lijkt het alsof de doos van Pandora is opengetrokken. Woede, frustratie en onmacht zoeken hun weg. Diverse acties met of zonder trekker. Ik zie veel terechte zorgen, veel onzekerheid, maar ook veel onnodige negativiteit. Uitroepen als ‘ze willen alle boeren weghebben’ klinken dramatisch, maar zijn gewoon niet waar. Dat de politiek een chaos heeft veroorzaakt met het stikstofbeleid is wel duidelijk. Ik zie dat er getracht wordt ruimte te creëren voor oplossingen. Die ruimte is er en er zijn kansen om met elkaar verder te komen. Dat gaat niet vanzelf en niet zonder pijn. De ruimte ligt bij de provincies. Di-verse provincies geven aan dat ze hun eigen koers willen volgen. Daar geeft politiek Den Haag ruimte voor. Wel met een stevige stikstofdoelstelling, maar niet met de dwingende opgaven van de kaart met reductiepercentages. Provincies moeten nu wel aan de bak. Samen met de boeren plannen maken. In Overijssel zijn in een aantal gebieden al flinke stappen gezet om de opgave in te vullen. Door in kaart te brengen hoe het gebied eruit ziet. Hoeveel boeren zitten er die door willen. Waar zitten bedrijven die binnen nu en vijf tot tien jaar stoppen. Welke van de locaties waar een stopper zit is geschikt voor de toekomst en dus voor verplaatsing van een boer die nu op de verkeerde plek zit. Dat soort zaken kunnen al in beeld gebracht worden. Daarnaast hebben we de eerste resultaten van Netwerk Praktijkbedrijven en kennis van Proeftuin Natura 2000. Er blijkt via management veel ammoniak te reduceren. 30 tot 50 procent reductie door rantsoenen aan te passen en beter om te gaan met mest. De toppers in de gangbare melkveehouderij melken goed, met een ruweiwitgehalte van 145 gram per kilo droge stof. Volgens mij zit het gemiddelde in Nederland boven de 160. Daar is een wereld te winnen en zijn voor de veevoerindustrie flinke stappen te zetten. De ministeries moeten deze resultaten erkennen en meenemen in hun beleid. Hierna komen pas technische oplossingen. Er kan veel, mits iedereen het wil en er ook de schouders onder wil zetten. Maar nu de provincies. Zeggen dat je de kaart verscheurt en je eigen koers gaat varen is één. Nu is het tijd voor stappen. Financiële steun voor de initiatieven die er links en rechts al zijn. Er zitten boeren te wachten op opkoop. Daar is nog geen beleid voor. Processen zijn te traag. De provincies moeten zich anders organiseren om dit te kunnen managen. We moeten aan de bak met z’n allen om perspectief te ontwikkelen. Anders blijven we actie voeren. Bron: Nieuwe Oogst

'Vakantiewerk voor minister Staghouwer'

COLUMN DIRK BRUINS, BESTUURSLID LTO NEDERLAND Ik had het gezin duidelijk toegezegd dat ik tijdens onze vakantie het werk zou laten liggen. Onze jongste suggereerde dat ik een geldboete zou krijgen voor elk bestuurlijk telefoontje, mailtje of appje dat ik zou doen. Alleen voor deze column heb ik permissie gekregen. Ondanks dat ik op vakantie ben, kan ik mijn boerenhart niet afsluiten. Ik kijk continu om mij heen. Dit jaar zijn we in eigen land gebleven. Toch was de reis naar het meest zuidwestelijke puntje van Nederland ruim 3,5 uur rijden. Onderweg vooral veel mooi buitengebied gezien, gedomineerd door landbouw gecombineerd met natuurgebieden. Als je zonder al te veel haast om je heen kijkt, zie je hoe mooi Nederland is, met uitzondering van het Randstedelijk gebied waar het uitzicht vooral bestaat uit stenen en asfalt. In de dagelijkse praktijk kom ik de voorbeelden tegen waardoor het toekomstperspectief verder afbrokkelt De afgelopen tijd heb ik met regelmaat de opmerking, of het verwijt, gekregen dat we als LTO een overdreven frame hebben neergezet. Namelijk: dat door het kabinetsbeleid er een kaalslag van het platteland gaat plaatsvinden. Ik constateer daarmee dat de boodschap in ieder geval is overgekomen en dat men politiek gezien bang is dat het beeld breed opgepikt wordt, hetgeen volgens mij al is gebeurd. Toch is het geen overdreven frame. In de dagelijkse praktijk kom ik de voorbeelden tegen waardoor het toekomstperspectief verder afbrokkelt. Of het nu gaat om de slepende stikstofkwestie waardoor bedrijfsovernames stilvallen omdat een bank domweg niet kan financieren, of de langverwachte consultatie van de gewaslijsten die onlangs eindelijk is opengesteld, maar dan maar weer voor een beperkt gedeelte, of het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie. Allemaal zaken die te onduidelijk en te laat zijn en te weinig perspectief bieden voor ondernemers. Wil landbouwminister Henk Staghouwer na het reces echt perspectief schetsen, dan zal hij flink aan de slag moeten. Dit kan hij het best doen door ook veel door Nederland te rijden.

Waarom alleen landbouwinnovaties niet genoeg zijn om het stikstofprobleem op te lossen

Het kabinet trekt miljarden uit voor technologische oplossingen die de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij moeten verlagen. Vijf vragen en antwoorden over innovatie als weg uit de stikstofcrisis. 1. Technologische oplossingen om de stikstofuitstoot terug te dringen: waar moeten we dan aan denken? Al jaren wordt er in de landbouwsector gewerkt met technologie om de uitstoot van ammoniak te verminderen. In de varkens- en pluimveesector gaat het bijvoorbeeld om luchtwassers, in de melkveestallen om speciale vloeren. Daarnaast zijn op dit moment tal van nieuwe innovaties in ontwikkeling. Dat varieert van technieken waarbij de lucht onder de stalvloer wordt afgezogen en door een luchtwasser gaat, tot sproeisystemen waarbij de uitstoot met ammoniakremmende middelen wordt geremd. En het 'koeientoilet', dat poep en plas van elkaar scheidt zodat er geen ammoniak kan ontstaan. 2. Kan het stikstofprobleem helemaal opgelost worden met technologie? Deskundigen denken van niet. Zo richten de innovaties zich alleen op de uitstoot in stallen, terwijl ook bij het uitrijden van mest op het land ammoniak vrijkomt. Daar doet technologie niets aan. Daarnaast moet ook de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan worden teruggedrongen en lijdt de waterkwaliteit onder meer onder de uitspoeling van nitraat uit mest. De staltechnieken die nu beschikbaar zijn, richten zich alleen op ammoniak. Wel zijn er innovaties in ontwikkeling die tegelijkertijd ook een oplossing voor de uitstoot van methaan kunnen opleveren, maar dat is nog toekomstmuziek. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) liet vorig jaar zien dat met de bredere inzet van emissiearme stallen de ammoniak-uitstoot met 6 miljoen kilo per jaar omlaag gebracht kan worden. In totaal wil het kabinet de uitstoot in 2030 met 39 miljoen kilo per jaar hebben teruggeschroefd. Datzelfde PBL waarschuwde in een andere studie dat ook al zouden Nederlandse boeren massaal overstappen op hoogtechnologische emissiearme stallen, er nóg te veel uitstoot zou zijn om de stikstof- en klimaatdoelen te halen Dat is een groot risico, waarschuwde het Planbureau. Veehouders hebben dan geïnvesteerd in dure systemen, waarna ze alsnog moeten krimpen of stoppen. 3. Waarom trekt Den Haag er dan tóch miljarden voor uit? Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof benadrukt voortdurend dat met innovatie alleen het probleem niet kan worden opgelost. Om haar eigen stikstofdoelen te halen is het ook nodig dat veehouders stoppen, verplaatsen of minder vee gaan houden. Toch hoopt het kabinet wel degelijk dat met nieuwe technische vondsten de uitstoot van veehouderijen verder omlaag kan worden gebracht. Daar heeft het kabinet dan ook een substantieel bedrag uitgetrokken: van de 25 miljard euro in het 'stikstoffonds' gaat zo'n 10 procent naar innovatie. Er staat inmiddels een subsidieregeling open waar bedenkers van technische oplossingen zich kunnen melden. Tot dusver kwamen daar 117 aanvragen binnen voor een totaalbedrag van een kleine 140 miljoen euro. Daarvan zijn er 49 gefinancierd met in totaal 44 miljoen euro. Ook zijn er subsidies voor boeren die staltechnieken willen aanschaffen. 4. Wanneer komen die nieuwe innovaties beschikbaar voor boeren? Gemiddeld duurt het al gauw 5 jaar voordat een nieuwe uitvinding als bewezen techniek kan worden toegelaten tot de markt. Zo moeten nieuwe stalsystemen op vier locaties gedurende een jaar worden gemeten. Het betekent dat uitvindingen die nu worden aangemeld pas in 2027 op de markt kunnen komen als ze succesvol zijn. En dat terwijl het kabinet stikstofdoelen heeft gesteld die in 2030 moeten worden gehaald. Vanuit de fabrikanten klinkt al langer kritiek dat de toelating van innovaties te traag en bureaucratisch verloopt. Vooralsnog lijkt Den Haag dat probleem ook op bureaucratische wijze op te willen lossen. Zo stelde het vorige kabinet een taskforce in die moest onderzoeken hoe het innovatieproces kon worden versneld, gevolgd door een kwartiermaker die voorbereidend werk moet gaan verrichten voor een nog aan te stellen innovatiegezant en regie-orgaan. 5. Zijn er nog meer beren op de weg? Een belangrijke reden waarom minister Van der Wal terughoudend is over innovatie, is dat diverse rechtbanken de afgelopen maanden vergunningen voor bestaande emissiearme stallen hebben vernietigd. Volgens rechters is er te veel twijfel of ze ook wel zo goed werken als ze beloven. Het kabinet wil voorkomen dat dit met nieuwe innovaties ook gebeurt en zoekt daarom naar manieren om meer juridische zekerheid in te bouwen dat technieken ook echt de verlaging van uitstoot opleveren die ze beloven. Ook is het de vraag of banken happig zijn om dure stalsystemen te gaan financieren in deze voor de landbouwsector onzekere tijden. En dan moeten bestaande stallen nog worden verbouwd of vervangen door nieuwe stallen. Aangezien er voor de woningbouw al te weinig handen zijn, is het de vraag of er voldoende vakmensen zijn om ook de stallen op de schop te nemen. Video: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-alleen-landbouwinnovaties-niet-genoeg-zijn-om-het-stikstofprobleem-op-te-lossen/

Lely is een pracht bedrijf

Lely. Lely is een pracht bedrijf. Maakte ooit prima rotorkopeggen en geweldige maaiers en fantastische schudders. Heb ze alle drie gehad en jaren met plezier mee gewerkt. Lely is de ontwikkelaar van het automatische melken’ En veroorzaakte daarmee voor een positieve trendbreuk waardoor zowel welzijn van de boer als de koe op vooruit zijn gegaan. De ontwikkelingen in stalmanagement en voermanagement en de daarbij behorende oplossingen zijn ook supergoed voor boeren en koeien. Echter niet alles wat ze in de markt zetten is zo geweldig. De Lely Orbiter (verwerker van dagverse melk eventueel per koe) lijkt leuk maar is bij de huidige melkprijzen geen winstmaker. Maar veel beroerder nog er zijn bewindslieden die het zien als de nieuwe toekomst voor de gehele (zeer sterk gekrompen) melkveehouderij. Dat is natuurlijk een utopie. Net zo goed als dat de Lely Sphere als een oplossing voor het stikstofvraagstuk zal zijn. Het stikstofvraagstuk vraagt maar beperkt om technische oplossingen maar vraagt vooral om goed beleid op basis van degelijk onderzoek gebaseerd op metingen en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dat Lely een beetje gebruik probeert te maken van die onderbuikgevoelens om de eigen handel aan te prijzen en niet om de overheid te wijzen in de grote onjuistheden in het beleid zegt mij dat Lely (een club is die prima techniek maakt) waarvan de top meer oog voor eigen belang dan voor boeren belang heeft. Jan Cees Vogelaar

Bennie Jolink vindt dat boeren zich niet moeten laten opstoken door ‘oproerkraaier die niet eens boer is’

HUMMELO - Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten waarschuwt Bennie Jolink boeren in Nederland. ‘Laat je niet opstoken door een oproerkraaiende Brabander’. [quote] Bennie: Ik wil toch iets zeggen over de boeren, al weet ik nu al dat ze dat niet fijn vinden om te lezen. Natuurlijk begrijp ik dat de boeren vreselijk ongerust zijn over de toekomst, want die ziet er niet goed uit. Alleen vind ik het niet slim/handig dat ze zich laten opstoken door een oproerkraaiende Brabander, die zelf niet eens boer is. Deze in de Achterhoek wonende populist, die zich leider van farmers defence force(waarom in het Engels?) voelt, is alleen maar uit op rotzooi trappen. Nu blijkt dat bij het huis van minister v d Wal ook al volgelingen waren van die walgelijke Willem Engel, moeten de boeren zich toch realiseren dat deze ,,acties" een rampzalige uitwerking hebben op de publieke opinie. Ik herhaal nog maar eens: maak geen nieuwe vijanden! We hebben er al genoeg! Ook in de 2e en 1e kamer. ( o.a.Groen links en de dierenpartij) Er is nu eenmaal een stikstofcrisis, al zeker 20 jaar bekend en omdat de diverse regeringen o.l.v. Rutte NAGELATEN hebben hier op in te spelen, moeten er nu ineens draconische maatregelen genomen worden. En waarom scheren we alle boeren over één kam? Er zijn: melkveehouders, varkenshouders pluimveehouders, kalvermesters, landbouwers en tuinders met allemaal verschillende problemen. Ik vind het ook niet te verkopen dat ze niks aan Tata Steel doen, maar wel aan de boeren. Ik vergat nog erbij te zeggen, dat de oorzaak van de problemen ligt bij de overheid. Die hebben totaal verkeerde adviezen gegeven en beleid uitgevoerd en moeten het nu ook maar oplossen. Maar we hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem, dat door ons allemaal (dus boeren én burgers, iedere stemgerechtigde dus) gedragen dient te worden. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Rxt4vnVYQ79mnmiWEHgUw1yy9bKHGSbVe1YEqb7n7XXf5PhfApFL8hAJAt1gWmg4l&id=100044084513768 [/quote] https://twitter.com/OmroepGLD/status/1543591705349324800

Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen.

Opinie Bearnd Hylkema Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis. Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen. Doorbreek de patstelling en stel deze scheidingstechnieken gratis ter beschikking aan boeren | Opinie Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan. Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus. Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen. Grote tegenvaller Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst. Toen daarop ook nog het ‘koeientoilet’ in beeld kwam, met eveneens een reductie van die 70 procent was het voor mij einde exercitie en besloot ik met mijn ontwikkeling te stoppen. Er waren immers al voldoende concrete oplossingen voor handen. Ik kom uit een boerengeslacht vlakbij Balk. Beide opa’s waren melkveehouder, opgevolgd door vijf ooms en tantes en nog meer neven en nichten. Mijn vader was slager en slachtte koeien van de ooms uit de omgeving van Balk. Ik ben dus danig emotioneel betrokken bij het lot van de melkveehouders. Bijna allemaal familiebedrijven. Boeren óók slachtoffer Maar ook de enorme achteruitgang van de natuur en biodiversiteit vind ik zeer verontrustend en kwalijk. Dat voornamelijk de boeren hiervan de schuld krijgen vind ik onterecht. Ze zijn veel meer ook slachtoffer van al deze ellende als gevolg van schaalvergroting en extensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wij als samenleving en politiek hebben dat gewild en in stand gehouden. En bij onze samenleving en politiek ligt dan ook de verantwoordelijkheid om deze problematiek op te lossen. De regering heeft hiervoor onder meer via een transitiefonds 25 miljard euro uitgetrokken. In 2026 zullen er nog ongeveer 14.000 melkveebedrijven actief zijn. De bovengenoemde twee probleemoplossende techniekversies vragen per gemiddeld bedrijf een investering van circa 100.000 euro. De totale investering komt dus ‘maar’ neer op een bedrag ongeveer 1,4 miljard euro. Dit is nog geen 6 procent van die 25 miljard. Daarom mijn oplossing: laten we met elkaar als samenleving (en politiek en bestuur) onze verantwoordelijkheid nemen en besluiten alle 14.000 boeren binnen 3 à 4 jaar een van die twee scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Geen subsidies, geen leningen, nee, geven dus. Een idioot voorstel? Is dat een idioot voorstel? Volgens mij absoluut niet. Daarmee is dan de druk van de ketel en worden de boeren eindelijk serieus genomen en perspectief geboden: gedwongen uitkoop van de baan. Alleen vrijwillig. Met de rest van die 25 miljard euro (of misschien dan wel minder?) kunnen we dan pas eindelijk samen de schouders zetten onder circulaire landbouw, herstel van natuur, klimaat en water, waarbij de boeren een veel grotere actieve en opbouwende rol gaan spelen. Want zij zullen het immers voor een groot deel moeten doen en dat ook willen. De impasse waar we nu al jaren en jaren in zijn blijven hangen heeft onze samenleving en economie gigantische schade toegebracht, en dus geld gekost, en zal nog veel meer gaan kosten als we niet een dergelijk drastisch besluit nemen. Daarbij valt volgens mij die 1,4 miljard in het niet. De impasse is dan van de baan. Het woningtekort kan dan eindelijk echt worden aangepakt. En nog veel meer positiefs voor onze gezamenlijke gezonde samenleving. Bearnd Hylkema is inwoner van Leeuwarden

Politievakbond: boerenprotest over de grens en extreem belastend voor agent

Demonstreren is een groot goed wat we in Nederland vooral zo moeten laten, maar de laatste boerendemonstraties gaan te ver. Dat is de boodschap van premier Mark Rutte en de landelijke woordvoerder van politievakbond ACP Maarten Brink. De demonstraties zorgen voor een extreem zware belasting op de toch al onderbemande politiemacht en gaan ten koste van de veiligheid in de maatschappij. Rutte en justitieminister Yesilgöz haalden dinsdag in een persconferentie fel uit naar het deel van de demonstrerende boeren dat de wet overtreedt. De premier benadrukte dat boeren vooral mogen demonstreren als zij het niet eens zijn met de 'ingrijpende maar noodzakelijke' stikstofmaatregelen. "Maar autobanden in brand steken voor een stadhuis, intimidatie van bestuurders en het uitrijden van mest op snelwegen, levert zeer gevaarlijke situaties op en gaat alle perken te buiten. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. Dat is ver, ver over de grenzen heen." Yesilgöz zei dat ze groot respect heeft voor de burgemeesters en politie en de wijze hoe zij proberen de orde te handhaven. De politici krijgen bijval van Maarten Brink, landelijk woordvoerder van politievakbond ACP. Volgens hem trekt de inzet van vele ME’ers en agenten een nog zwaardere wissel op de politie. Zo moest het provinciehuis in Den Bosch maandag door de mobiele eenheid bewaakt worden en werden agenten uit het oosten van Brabant opgetrommeld om bij te springen bij de ME in Limburg. “Wij komen als politie óók op voor onze rechten en demonstreerden een paar jaar geleden óók op de snelweg voor een betere cao", zegt Brink. “Op dat laatste word ik als vakbondsman bijna dagelijks aangesproken. Maar dat deden we als politie wel volgens de regels en met toestemming. Wat er nu gebeurt bij de boerenprotesten, is niet zoals we het met elkaar hebben afgesproken en doet geen recht aan de rechtsstaat.” Brink: “Er zijn vele manieren om je punt te maken. Dat mag en dat moeten we vooral in stand houden. De boeren hebben veel krediet opgebouwd en willen hun punt maken, maar dan zie ik sommigen vervolgens hooibalen in de fik steken en mest uitrijden op de snelweg. Of politici intimideren. Dat begrijp ik niet. Ga dan niet te ver. Bovendien zorgen deze demonstraties voor een extreem zware belasting op de toch al overbelaste politie.” Want die extra ME’ers, benadrukt Brink, worden opgeroepen uit alle geledingen binnen de politie. “Dat zijn niet alleen wijkagenten, maar ook bijvoorbeeld meldkamermedewerkers, verkeershandhavers en rechercheurs. Als je die collega's inzet binnen de structuur van de mobiele eenheid, zijn ze niet beschikbaar voor hun eigen oorspronkelijke taak. Dat baart ons zorgen, want dat betekent bijvoorbeeld dat er minder agenten door de straten lopen van de wijken die extra aandacht verdienen.” “Stel dat een agent vandaag een vroege dienst heeft en wordt opgeroepen voor een lange dag bij de ME, dan kan het zijn dat hij niet alleen vandaag niet in zijn eigen wijk op straat loopt, maar morgen ook. Het hakt in op de politiecapaciteit en uiteindelijk gaat dat ten koste van de politie in de wijk en dus van de veiligheid van de maatschappij en de burgers.”

Wat moet Van der Wal morgen gevraagd worden?

Mij lijkt interessant om te weten waarom de 70 % ring om alle stikstofgevoelig natuur gelegd is en niet alleen om die natuur waar ook de KDW overschreden is. Het RIVM leek voorbereid te zijn op die vraag tijdens de briefing vermoedelijk heeft het RIVM het daar ook met het ministerie over gehad. Ook lijkt het mij interessant om te weten waarom de industriële ammoniakuitstoot ets niet zijn meegenomen? Bij NOx heeft het RIVM al gezegd omdat dat relatief verder van de bron deponeert, heel sterk is dat argument niet want bij grote NOx bronnen zal er wel degelijk een groot effect zijn op nabij gelegen N2000 in de berekeningen. Een andere vraag zou kunnen zijn of de analyse klopt dat het de bedoeling is dat er generieke maatregelen komen zodat in gebieden met 12% reductie geen bedrijven uitgekocht worden. In gebieden met 47 % zo'n 37 % van de bedrijven en in de gebieden met 70 % 60% van de bedrijven. Immers daar lijkt het textiel wel een beetje op. Als overal ongeveer grofweg 10 % generiek geminderd wordt en het kleurenplaatje mikt op 40% dan blijft nog de 30% over die genoemd wordt als schatting voor reductie veestapel. Omdat het gereduceerde vee niet mee kan reduceren moet het percentage generieke reductie iets hoger komen te liggen dan 10% dus zo'n 12%.

CDA wil pauzeknop voor stikstofplannen: 'Eerst haalbaarheid uitzoeken'

De VVD sprak zich al eerder uit tegen de stikstofplannen van het kabinet, en nu begint ook het CDA zich stevig te roeren. In Deurne kwamen vrijdag tien lokale CDA-fracties bij elkaar om Tweede Kamerlid voor het CDA Derk Boswijk het vuur aan de schenen te leggen. "Deze plannen passen niet bij de uitgangspunten van het CDA." De zorgen zijn groot bij de verschillende afdelingen. Veel van hun leden hebben slapeloze nachten. "We voelen ons in de steek gelaten", zegt Benny Munsters van het CDA Deurne. "We willen dat het CDA landelijk afstand neemt van het verhaal dat de boeren de schuldigen zijn van deze stikstofcrisis." Maar dat is niet het enige waar de afdelingen toezeggingen op willen van Boswijk. In een manifest roepen ze op om de stikstofplannen op 'pauze' te zetten. Het manifest is inmiddels ondertekend door 45 lokale CDA fracties. Het is aan Derk Boswijk om de boeren nog wat moed in te praten. Want ook al leggen ze hem het vuur aan de schenen, hij is ook hun hoop in bange dagen. Want als de stikstofplannen van het kabinet nog kunnen worden aangepast, dan is het Boswijk die het moet doen. Als het aan de boeren ligt moet hij in het debat dat donderdag in de kamer wordt gehouden, iedereen ervan overtuigen dat deze ingeslagen weg de verkeerde is. Een oproep die Boswijk ter harte wil nemen. Misschien wel iets te graag. Want dat de doelen blijven staan daar is hij óók duidelijk over. In 2030 moet de stikstofuitstoot in Nederland met 50 procent zijn gedaald. De weg er naartoe, die is bespreekbaar en wellicht valt daar voor de boeren nog winst te behalen. "We moeten niet weglopen voor onze opdracht, het terugbrengen van die stikstofdepositie, maar het moet wel haalbaar zijn. In gebieden waarvan je nu al weet dat dat niet gaat, moet er wel een uitgang worden geboden."Die uitgang kan zijn, dat in gebieden waar je de reductie niet kán halen, die waarde naar beneden moet. Op andere plekken moet er dan meer vermindering komen dan aangegeven. Een beetje geven en nemen dus. "Dat moet veel duidelijker worden gecommuniceerd", zegt Boswijk, die het delen van het bevreesde 'stikstofkaartje' een heel slecht plan vond. "Want nu gaan mensen alleen nog maar kijken waar zij zitten met hun bedrijf en verliezen we alle mitsen en maren en uitzonderingen in gebieden uit het oog." Die mitsen en maren zijn volgens Boswijk dan ook flink ondergesneeuwd. Daar wil hij tijdens het Kamerdebat extra aandacht voor vragen. "Niet alleen aandacht voor de opkoopregeling. Er is veel meer mogelijk. Op het gebied van innovatie, het verbreden van het verdienmodel. Het zijn allemaal voorstellen die ook in het coalitieakkoord staan maar ik moet heel eerlijk bekennen dat alleen die opkoopregelingen goed zijn uitgewerkt."En die is tegen het zere been van de ondernemers. Vaak jonge boeren die flink hebben geïnvesteerd in emissie-arme stallen en nu in onzekerheid zitten of hun bedrijf nog wel een toekomst heeft. Boeren die moeten gokken dat hun buurman vertrekt, zodat hun kansen worden vergroot. En boeren die bang zijn dat als hun bedrijf wel mag blijven, ze over een paar jaar alsnog moeten verdwijnen als de berekeningen van het kabinet achteraf niet blijken te zijn gehaald. Berry Munsters is dan ook stellig als hij zegt dat er een pauzeknop moet worden ingedrukt. "Toets nou eerst eens of het plan haalbaar is, wat de gevolgen zijn en welk perspectief er is. En perspectief is niet een grote zak met geld. Perspectief om te blijven boeren, ook in de toekomst."Aan Derk Boswijk de taak om dat voor elkaar te krijgen. "We moeten met een goede onderbouwing kunnen afwijken van bepaalde percentages en ik verwacht dat de minister uiteindelijk wel zal bewegen."LEES OOK: Stikstofcrisis: ook andere CDA-afdelingen willen meer steun van Den Haag Stikstofcrisis: CDA-afdelingen de Peel willen steun van rest van de partij

Kaart met hogere resolutie behorende bij de startnotitie

Wij krijgen veel vragen over de gepresenteerde kaart en met name de onduidelijkheid van de gepresenteerde kaart. Hieronder een link met een duidelijke kaart op bedrijfsniveau. Vergeet niet het icoontje stikstof aan te klikken. https://boerenbunder.nl/ Dit betekent dat wij als SSC onder geen enkele voorwaarde het plan onderschrijven. Ik zie, om de gunst van de kiezer, de politiek voor de bühne bewegen. Laat je niets wijs maken!!!!! Zolang het beleid stikstof reductie is ( in welke vorm dan ook hetzij via veekrimp hetzij via technische bron maatregelen of weide maatregelen ) en het doel de KDW behalen is, is dit beleid een dood spoor voor elke veehouder!!! Eerst meten middels wetenschappelijke depositie meting, zowel droog als nat , en bodemanalyses in N2000. Daar kun je harde data mee verzamelen om juridisch een houdbaar beleid te maken. Daarnaast een correcte uitvoer van VHR en beleid op basis van werkelijke natuur data, fatsoenlijk onderhoud van de N2000 en geen dubbele agenda's. De politiek is uit op een compromis. Als een sectorpartij daar op in gaat, zal zij bij dit doelen beleid met als hoofdparameter stikstof verantwoordelijk zijn voor veel ellende op boerenerven, bij families, in dorpen, in de periferie en in de complete platteland samenleving.

Opinie | Stikstofboeren moeten eens in de spiegel kijken

Stikstofcrisis - De plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen maken boerenbedrijven stabieler in de toekomst, schrijft Jur Jacobs. In 2018 waren er grootse protesten van de Nederlandse vissersvloot. Schepen voeren over ’t IJ in Amsterdam en op de Dam werden dode vissen gedumpt. De ‘aanlandplicht’ werd ingevoerd. Daarvoor mocht vis, die na de vangst onder de maat bleek te zijn, weer overboord gegooid worden. Dit werd verboden, want een deel van deze bijvangst gaat dood overboord en de EU wilde vissers dwingen tot selectievere vangstmethoden. De vissers protesteerden massaal omdat de hele vloot zou verdwijnen. Ook de tussenhandel en visverwerkers zouden failliet gaan. Jur Jacobs is boer en ondernemer. Op dit moment is het ook spannend in de agrarische sector. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) hebben bekendgemaakt dat de stikstofemissies verlaagd worden; tussen de 12 en 70 procent voor agrarische bedrijven. Hoe dichter bij een natuurgebied, des te groter de verlaging. Want klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit lijden eronder. Protestacties Boeren zijn boos; er staan grootse protestacties gepland op 22 juni en boeren hebben al op de stoep gestaan bij Van der Wal. Maar de plannen van de ministers zijn erg goed nieuws. De grootste vervuilers zijn in de meeste gevallen gangbare veehouders. Zo’n boer kan met de huidige plannen kiezen: stoppen, of de bedrijfsvoering kleinschaliger maken met meer ruimte voor natuur; een boerderij die zich bezighoudt met kringlooplandbouw, of regeneratief boert. En als een boer kiest voor optie één, komt er waarschijnlijk een nieuwe boer op die plaats die zich gaat bezighouden met deze toekomstbestendige manieren van boeren. Veel boeren waren hun tijd vooruit en zijn uit het gangbare systeem gestapt, ook wel ‘toekomstboeren’ genoemd. Zij maken gebruik van de bodem en putten de grond niet uit, door bijvoorbeeld minder dieren te houden. Dit is niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de autonomie van boeren. Landschappen worden diverser, boeren hebben meer perspectief en er is een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Daardoor hebben ze ook een stabieler inkomen en zijn ze beter in staat crises op te vangen. Want nu hebben we de stikstofcrisis, volgend jaar een droogte en het jaar erop weer een andere crisis. Boeren die op deze manier werken hebben zich al meerdere malen bewezen; bij bijna de helft is het bedrijfsresultaat hoger dan dat van hun collega-boeren. Groter en meer Want de boeren die nu protesteren zijn veelal gangbare boeren van de andere kant van het spectrum: zij kiezen voor groter en meer. Zij hebben de afgelopen jaren niet nagedacht over toekomstige crises. Ze hebben wel meer koeien, meer melk en meer opbrengst. En dus ook meer uitstoot, meer stikstof, kunstmest of krachtvoer en meer vervuiling. Het is niet zo erg dat deze manier van boeren wat minder wordt en dat meer boeren gaan investeren in natuur, bodem en biodiversiteit. En weerbaarder worden voor crises, en een stabieler inkomen krijgen. Want dát zijn eigenlijk de plannen van beide ministers. En die vissers uit 2018? Die zijn niet gestopt. Die hebben nieuwe netten en vangstmethoden ontwikkeld met minder bijvangst en nog steeds opbrengst. Dus deze protesterende boeren kunnen misschien ook over een paar jaar zeggen: die plannen waren eigenlijk zo gek nog niet.

Nieuwe reacties

Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

Door Jaap Majoor, Minister van der Wal heeft haar plannen bekend gemaakt. In verschillende gebieden van Nederland zullen de boeren moeten verdwijnen, vrijwillig of niet. Zij heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters (denk aan b.v Schiphol) worden buiten beschouwing gelaten. Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen de prijzen van zijn producten zullen voor de consument nog veel duurder worden, dan de prijzen nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy (https://www.amogy.co) een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak. Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit zal opgeslagen moeten worden door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig Zo ook de volgende feiten worden niet meegeteld bij de stikstofbesluitvorming : - Uit onderzoek is gebleken, dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving. - In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000 gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur. - De beheerders van de Natura 2000 gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000 gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot. - In gebieden die niet bemest worden (dus de Natura 2000 gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha. - De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld. - Het CO2 gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Echter er is nu voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af. Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft, dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd, dan de EU. De natuur moet verbeterd worden en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren zal niet helpen en over enkele jaren staat de MOB weer voor de rechter en zal dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers al geleerden, die zeggen: Als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn, dan nog is de stikstof uitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien. De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000 gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur. Overheid U gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen, zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn. Jaap Majoor Laag Zuthem

Stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag

In veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf, staat in de stikstofplannen die het kabinet vandaag naar buiten heeft gebracht. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. In sommige is dat 12 procent, maar er zijn er dus ook 131 waar het heel fors uitpakt. Die liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000-gebied. De provincies gaan nu met het plan aan de slag. Zij moeten voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe zij de doelen denken te bereiken. Ze kunnen daarbij maatregelen nemen voor de industrie, de bouw en het verkeer. Maar het grootste offer zullen zij van veehouders vragen. Die zijn volgens het RIVM nu nog verantwoordelijk voor 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden. 'Het eerlijke verhaal' De verantwoordelijke ministers Van der Wal (stikstof) en Staghouwer (landbouw) zien voor de boeren in de kwetsbaarste gebieden drie mogelijkheden: zij kunnen hun bedrijf (verder) verduurzamen of verplaatsen, maar "het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming". Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030, over acht jaar dus, 50 procent lager is. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet. Maar minister Van de Wal heeft al laten weten dat het om "richtinggevende doelen" gaat en dat zij niet "directief" aan de provincies gaat vertellen hoe zij die moeten bereiken. Dat er een lastig stikstofbesluit aankwam, was al jaren duidelijk. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. Er werden vergunningen verstrekt aan veehouderijen en grote bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden, in de hoop dat maatregelen voor natuurherstel de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot later wel zouden rechttrekken. De Raad van State vond dat dit niet langer kon en die uitspraak had enorme gevolgen. Allerlei bouwprojecten kwamen stil te liggen en voor veel boeren brak een onzekere tijd aan. Dat leidde tot meerdere grote demonstraties. Minister Van der Wal zei deze week: "We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip en klaar is: we moeten eerst minder stikstof uitstoten, we moeten eerst de natuur herstellen en pas kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te krijgen, is deze aanpak. Ik heb geen keuze."

Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof denkt dat ze vrijdag met "een keiharde boodschap" moet komen wat betreft de stikstofuitstoot. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, dat is duidelijk." Vrijdag lekte uit dat de uitstoot van stikstof in sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, met 70 tot 80 procent moet worden verminderd. Dat leidde tot veel onrust, met name bij boeren die zich zorgen maken over de toekomst hun bedrijf. Van der Wal benadrukt dat haar plannen nog worden doorgerekend en dat ze vrijdag pas definitief worden gepresenteerd, maar ze zegt dat er "geen andere keuze" is dan rigoureus ingrijpen. 'Tijd van geitenpaadjes is voorbij' "Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren." De VVD-minister zegt zich te realiseren dat de plannen "heel veel impact voor heel veel mensen" hebben en vindt dat "verschrikkelijk". "Dit is een moment waarvan we al drie jaar weten dat het gaat komen en waar we doorheen moeten met elkaar." Ruim vierhonderd VVD-leden uit het hele land dienen zaterdag op een congres van hun partij een motie in, waarin zij afstand nemen van het stikstofbeleid. Zij denken dat de huidige maatregelen niet gaan leiden tot een oplossing van het probleem. "Wij roepen de Tweede Kamerfractie en het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken", stellen zij. Een van hun grootste kritiekpunten is dat het beleid tot nu toe wordt gebaseerd wordt op "modellen en berekeningen" in plaats van op "metingen en feiten". Ze willen dat dit gaat veranderen. "Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis van feiten en haalbare scenario's."

Vijfstappenplan stikstof

CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk heeft een eigen vijfstappenplan aangeboden aan minister Van der Wal (Natuur en stikstof) en minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) als inspiratie voor de kabinetsaanpak. De notitie is een uitwerking van de nieuwe landbouwvisie van het CDA. Boswijk wil met zijn notitie de landbouw een perspectief geven op de toekomst. 'Boeren worden teveel gezien als het probleem, maar zijn een onmisbare schakel in de oplossing.' De vijf stappen van Boswijk geven een invulling aan een integrale gebiedsgerichte aanpak die het CDA voor staat. ‘Een effectieve stikstofaanpak richt zich niet alleen op de agrarische sector. Alle sectoren die stikstof uitstoten moeten een gelijkwaardige bijdrage leveren. Ook de industrie, de scheepvaart en het verkeer. Een effectieve aanpak kun je ook niet los zien van aspecten als de klimaatdoelen, derogatie en de Kaderrichtlijn Water. Alles hangt met elkaar samen.’ De CDA-notitie loopt vooruit op de perspectiefbrief van het kabinet die nog voor de zomer wordt verwacht. Boswijk vraagt aandacht voor de randvoorwaarden die voor boeren heel belangrijk zijn om mee te kunnen doen. ‘Wij hopen niet allen op een woest aantrekkelijke stoppersregeling, maar ook op aantrekkelijke regelingen om te innoveren of deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer’. https://twitter.com/DerkBoswijk/status/1531915772842414083

Minister: natuur in 90 beschermde gebieden niet in goede staat

DEN HAAG (ANP) - In 90 van de 162 speciale beschermde natuurgebieden "is de staat van de natuur niet goed", zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat heeft grote invloed op "de boeren die daar aan het ondernemen zijn", zegt de minister in EenVandaag. Van der Wal kondigde recent aan hoe zij de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden wil brengen. Van belang is vooral waar die stikstof neerslaat: het kabinet moet kwetsbare natuur beschermen. Specifiek gaat het om 162 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden die beschermd worden om verschillende planten- en dierensoorten te behouden. De bewindsvrouw komt binnenkort met meer informatie over de staat van de natuur in verschillende delen van het land. Daarbij moet duidelijk worden in welke gebieden herstel van de natuur “uit beeld dreigt te raken”, schreef Van der Wal eerder aan de Tweede Kamer. Ze wil vervolgens per gebied de “puzzel” leggen, en daarbij kijken “wat betekent dit per boerenerf”. Het kabinet blijft benadrukken dat vrijwillige uitkoop van boeren die weg moeten uit een gebied het uitgangspunt blijft. Maar “als bijvoorbeeld uit de gebiedsinformatie vanuit de provincies blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan heb je geen andere keuze”, zei Van der Wal. Dan moet worden overgegaan tot onteigening, aldus de bewindsvrouw

BertK


Topics
0
Reacties
69
Volgers

Over mij

Woonplaats: Maasland
Leeftijd: 54jr
Laatst online: 1min geleden

Melkveehouder in Maasland

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering