MelkveeNL


Foto's
0
Video's
0
Topics
3.571
Reacties
1
Stemmen
4
Volgers
7

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 5jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


25 Jul 2017

LTO: landelijk onderzoek nodig naar gezondheidsrisico’s melkveehouderij

LTO Nederland wil graag landelijk onderzoek naar de risico’s van de intensieve melkveehouderij. Volgens portefeuillehouder Gezonde Dieren Jeanet van der Ven is het nodig om zowel de positieve als negatieve effecten te onderzoeken.

5 reacties


Melkveebedrijven staan nog steeds in het rood

Melkveebedrijven staan nog steeds in het rood. Dat blijkt uit cijfers van ABN-AMRO. In mei en juni verslechterde de situatie ten opzicht van de maand april. Ondanks deze cijfers blijkt het bedrijfssaldo sinds lange tijd weer boven het langjarig gemiddelde te liggen.

109 reacties


Leden Australische melkfabriek stappen massaal op

De Australische zuivelcoöperatie Murray Goulburn calculeert 1,2 miljard minder melk voor het melkseizoen 2017-2018. Dit is 34 procent lager in vergelijking met het afgelopen seizoen. In reactie op de dalende melkaanvoer heeft de zuivelverwerker besloten om drie fabrieken te sluiten.

0 reacties


Fabriek FrieslandCampina tijdelijk ontruimd

De fabriek van FrieslandCampina in Lochem is dinsdag tijdelijk ontruimd geweest vanwege het lekken van een vat met salpeterzuur.

2 reacties

24 Jul 2017

Meer besef bij veehouders over pijnbestrijding

Deskundigen op gebied van dierenwelzijn benadrukken dat er bij veehouders, dierenartsen en andere belanghebbende partijen grote stappen gezet zijn in de perceptie en het belang van pijnbestrijding bij dieren.

1 reactie


Aanvoer slachtkoeien flink omlaag

De aanvoer van de slachtkoeien belande afgelopen week naar een dieptepunt. In Leeuwarden werden 313 dieren aangevoerd, 107 minder dan een week eerder.

0 reacties


Herziening PAS tot 7 september ter inzage

De kaarten van leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof zijn aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

0 reacties


Vrijstelling scheurverbod op zandgrond bij droogteschade

Graspercelen op zand- en lössgrond die schade hebben opgelopen door droogte mogen opnieuw ingezaaid worden. De schade moet gemeld worden voor 31 augustus en het perceel moet voor 15 september zijn ingezaaid.

0 reacties


Amerikaanse veestapel flink gegroeid

De Amerikaanse veestapel is de afgelopen 2 jaar gestegen naar 103 miljoen dieren. Dat blijkt uit het nieuwe zomerrapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA).

4 reacties

23 Jul 2017

Herziening PAS tot 7 september ter inzage

De kaarten van leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof zijn aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

0 reacties


Doornbos: met duurzaamheid is geen geld te verdienen

Veldleeuweriktelers moeten het idee loslaten dat met duurzaamheid iets valt te verdienen. Dat zegt voorzitter Gerard Doornbos van de stichting in een interview met de regionale kranten van Agrio. Aanleiding voor het gesprek was kritiek op het bestuur van het telersnetwerk.

13 reacties

21 Jul 2017

FrieslandCampina belegt extra vergadering in opstandig Groningen

FrieslandCampina houdt op 31 juli voor leden van het district Groningen een extra bijeenkomst over het fosfaatreductieplan. In de uitnodiging schrijft FrieslandCampina dat is gebleken dat er onder de leden vragen leven over de uitvoering van het fosfaatreductieplan en de rol van de coöperatie hierin. Ook kunnen vragen worden gesteld over de verplichte Kringloopwijzer. Bestuursvoorzitter Frans Keurentjes is aanwezig bij deze districtsvergadering, die plaatsvindt bij Zaal Balk in Zuidhorn.

72 reacties


Drenthe wil 1.000 hectare boerenland voor nieuwe natuur

Ter afronding van het Natuurnetwerk Drenthe maakt de provincie Drenthe 38 miljoen euro vrij om de komende jaren 1.000 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. In opdracht van de provincie gaat het projectbureau Prolander hiervoor land werven bij agrariërs. “De aankoop van grond gebeurt op basis van vrijwilligheid”, benadrukt provinciaal bestuursadviseur Kim de Vries.

16 reacties


Nog vier nieuwe gezichten bij LTO vakgroep Melkveehouderij

LTO Nederland heeft, naast de nieuwe vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks uit Lage Mierde (NB), nog vier nieuwe mensen aangesteld binnen de vakgroep.

112 reacties


Meer uit de jongveeopfok te halen

Het JongveeKompas is een nieuw instrument voor het beoordelen van de risico’s op het bedrijf met betrekking tot de jongveeopfok.

De belangrijkste verbeterpunten op de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek liggen vooral in het droogstandsrantsoen. Verder wordt op veel bedrijven de biestkwaliteit niet gemeten. Ook staan spenen op speenemmers vaak op de verkeerde stand, waardoor kalveren moeilijker kunnen drinken.

0 reacties


Stichting Natuurlijk Melken 2050 onderzoekt natuurinclusieve melkveehouderij

Hoe kun je natuurinclusieve melkveehouderij verder in de zuivelketen introduceren? De Stichting Natuurlijk Melken 2050 gaat dat in de praktijk onderzoeken. Hiervoor dragen de provincies Frysln, Groningen en Drenthe elk 36.300 bij. In totaal 108.900. De totale projectkosten zijn 229.000. Zuivelcoperatie Noorderlandmelk draagt 121.000 bij.

0 reacties


‘In de zomer ’s morgens inkuilen’

De temperatuur van het gras stijgt tijdens het hele inkuilproces, van maaien tot inkuilen, met 10 graden. Vanaf 35 graden gaat suikers en eiwitten aan elkaar plakken en zijn ze niet meer benutbaar voor de koe. Het advies is daarom om in de zomer ’s morgens in te kuilen.

126 reacties

20 Jul 2017

Nederlandse landbouw; rapportcijfer 7,7

Een rapportcijfer van 7,7 , dat geeft de Nederlandse bevolking aan de eigen landbouw. Ouderen geven gemiddeld een wat hoger cijfer, jongeren wat lager. Opvallend is dat de waardering duidelijk stijgt als mensen meer kennis van de landbouw hebben. In totaal heeft driekwart van de Nederlandse bevolking een (licht tot zeer) positief beeld van de landbouw. Slechts 4 procent is uitgesproken negatief.

17 reacties


Poll: Meerderheid stemmers vindt Kringloopwijzer zinloos

Meer dan de helft van de stemmers op een poll van melkvee.nl geeft aan respect te hebben voor de actie van Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommers. Ook zij vinden de Kringloopwijzer zinloos.

15 reacties


Melkeiwit en melkvet voor gezond lichaam

Melkeiwitten dragen bij aan het behoud van spierkracht en spiermassa bij ouderen. Bepaalde melkvetten blijken ontstekingsremmende eigenschappen te hebben.

4 reacties


Totale melkproductie EU lager dan vorig jaar

De 28 landen van de Europese unie produceerden in de eerste vijf maanden van 2017 ruim 1 procent minder melk dan in 2016. Ook in Nederland werd minder melk geproduceerd.

0 reacties

19 Jul 2017

Inspanningen voor boerenlandvogels beter zichtbaar

De Duurzame Zuivelketen heeft een nieuw interactief platform opgericht: www.slimmevogels.net. Dat moet de inspanningen die de melkveehouderij levert op het gebied van bescherming van boerenlandvogels, beter zichtbaar maken voor het brede publiek.

0 reacties


BEP-pilot levert dit jaar 20 kilo extra fosfaatruimte

De bijna 200 melkveehouders die meedoen aan de BEP-pilot, hebben dit jaar gemiddeld ruim 20 kilo meer fosfaatruimte. Vorig jaar was dit 16,8 kilo, meldt Menno Douma van LTO Noord.

0 reacties


Boternotering ongewijzigd

De boternotering blijft voor de tweede week op rij ongewijzigd. De prijs blijft staan op het torenhoge niveau van 614 euro per 100 kilo. De noteringen van de andere zuivelgrondstoffen staan daarentegen onder druk.

0 reacties


Prijzen landbouwgrond in Duitsland in 8 jaar verdubbeld

De koopprijzen voor landbouwgrond zijn in de periode tussen 2007 en 2015 meer dan verdubbeld in Duitsland. Volgens de Duitse regering is voor veel landbouwbedrijven de grens van het economisch toelaatbare daarmee nu bereikt.

11 reacties


RvS vernietigt NB-vergunning megastal Wichmond

De Raad van State heeft vandaag de verleende NB-vergunning voor de uitbreiding van het rundveebedrijf van internetondernemer Kees Koolen aan de Polweg in Wichmond (Achterhoek) vernietigd.

37 reacties


PAS-vergunning mogelijk in strijd met EU-recht

Het Europese Hof van Justitie bekijkt of vergunningen die zijn in het kader van de PAS, in strijd zijn met Europese natuurregels, schrijft de Staatscourant. Een negatieve uitspraak betekent dat die vergunningen kunnen worden ingetrokken.

10 reacties

18 Jul 2017

‘Luchtwasser na twee jaar nog steeds bezig met eerste waswater’

In 2015 bouwde familie Lagendijk uit Diessen een vrijloopstal-PLUS. Kenmerkend aan dit type vrijloopstal is de stallucht via de vrijloopbodem met houtsnippers wordt afgezogen en door een luchtwasser wordt gewassen. Afgelopen maand kreeg deze stal een proefstalstatus en is de stal MDV-gecertificeerd. Komende tijd wordt gekeken of de houtsnipperbodem, met en zonder luchtwasser, geschikt is als emissiearme vloer. Rik Lagendijk zelf is positief. „Ons gevoel is dat de houtsnippers de meeste ammoniak al binden. De luchtwasser is namelijk nog steeds bezig met het eerste waswater.” De familie Lagendijk zette een video online van de bouw van de stal, met uitleg hoe de vloer is opgebouwd.

9 reacties


Verkoop melksystemen blijft flink achter

De oplevering van melkstallen en melkrobots zijn in het eerste halfjaar van 2017 flink achtergebleven in vergelijking met 2016. De melkrobot wint verhoudingsgewijs meer terrein.

1 reactie


Koeien en varkens juist positief voor ademhalingsstelsel

Immunologen van de Universiteit van Zürich hebben aangetoond dat een sialinezuur ofwel siaalzuur, dat bij landbouwhuisdieren voor komt, effectief is tegen ontsteking van longweefsel. De studie biedt volgens de onderzoekers een breed scala aan perspectieven voor het voorkomen van allergieën.

1 reactie


‘Overheid borduurt voort op denklijn dat kunstmest beter is’

Begin deze maand presenteerde staatssecretaris Van Dam enkele maatregelen met betrekking tot het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018 tot en met 2021. Volgens vakgroepvoorzitter Jos van Straten van ZLTO borduurt de overheid met deze maatregelen voort op de denkrichting dat kunstmest beter is dan dierlijke mest en wordt de toegevoegde waarde van organische stof in de bodem hiermee onderschat.

5 reacties

17 Jul 2017

FrieslandCampina nieuwe sponsor Lotto-Jumbo schaats- en wielerploeg

FrieslandCampina maakt vandaag bekend dat zij toetreedt als co-sponsor van de schaats- en wielerploeg Lotto-Jumbo. Het zuivelbedrijf geeft aan de komende jaren in te willen zetten op sport.

41 reacties


‘Verkoop melkpoeder uit interventie verhindert herstel melkprijs’

De European Milk Board (EMB) is niet te spreken over de manier waarop de Europese Commissie omgaat met de verkoop van melkpoeder uit de interventie. In een brief aan landbouwcommissaris Phill Hogan dreigt de organisatie zich bij herhaling ‘van deze praktijken’ op juridische stappen te beraden.

6 reacties


Nederland tekent voor sojateelt in eigen land

Dertien EU-landen, waaronder Nederland, ondertekenen vandaag in Brussel een Europese ’sojaverklaring’. Deze verklaring moet het duurzaam telen van niet-genetisch gemanipuleerde sojabonen en andere eiwithoudende gewassen stimuleren.

2 reacties

15 Jul 2017

Heel veel grasgroei verwacht

De Wageningen Universiteit berekent voor komende week op zandgrond een grasgroei van gemiddeld 150 kilogram drogestof per hectare per dag. Dat is te danken aan de regenval, die vrijwel overal in Nederland het neerslagtekort zover heeft aangevuld, dat bodemvocht geen beperkende factor meer is voor maximale grasgroei.

47 reacties


Boer zit op databerg, maar anderen verdienen eraan

Boeren verzamelen veel data. Dit is een waardevolle inkomstenbron, maar boeren hebben dat zelf niet door. Dat constateert LTO Nederland. De belangenbehartiger verwijst daarbij naar de snel groeiende stroom digitale data die boeren dagelijks verzamelen en versturen.

12 reacties

14 Jul 2017

Melkaanvoer laat kentering zien

De melkaanvoer over maand juni is een fractie gedaald in vergelijking met de maand ervoor. Voor het eerst lijkt de fosfaatreductieregeling ook invloed te hebben op de melkproductie.

22 reacties


Duitse ‘eigen mest eerst’-beleid stinkt een beetje

De Duitse deelstaat Nedersaksen handhaaft de aanvullende regels voor het transport van Nederlandse gehygiëniseerde mest. Ook al heeft Nederland volgens de EC het gelijk aan haar kant.

1 reactie


Topmais: massaal gewas en veel dubbele kolven

Tot op heden zit het de Topmaistelers mee wat betreft de groei van de snijmais. Het massale gewas rijkt richting de drie meter en kenmerkt zich door veel blad. Opvallend is het grote aandeel dubbele kolven die zich beginnen te vormen.

17 reacties


‘Impasse rond protestboer vraagt om herbezinning en snel ingrijpen’

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond roept FrieslandCampina op zich opnieuw te bezinnen op de situatie rond protestboer Henk Gommer uit Zevenhuizen. Gommer weigert de verplichte Kringloopwijzer in te vullen en wordt daar zwaar voor gestraft. Na een drie weken durende opnamestop wordt zijn melk wel weer gehaald, maar niet uitbetaald.

62 reacties

13 Jul 2017

Duidelijkheid over Kringloopwijzer laat op zich wachten

Hoewel de Tweede Kamer een amendement van het CDA en de ChristenUnie heeft aangenomen die veehouders de mogelijkheid geeft met positieve resultaten van de Kringloopwijzer de fosfaatkorting te beperken, laat duidelijkheid hierover op zicht wachten.

96 reacties


Onderzoek naar duurmelken van koeien

Op de Dairy Campus in Leeuwarden is onderzoek gestart naar het duurmelken van koeien. Doel is om de lactatielengte te verlengen en zo het aantal kritische transitieperiodes in het leven van de koe te beperken.

2 reacties


ZLTO test terugkoppeling slachtgegevens

Melkveehouders kunnen waarschijnlijk veel meer halen uit de informatie op de slachtbonnen van afgevoerde koeien, dan nu wordt gedaan. ZLTO gaat daarom binnenkort van start met twee testgroepen, die aan de slag gaan met de terugkoppeling van slachtgegevens.

0 reacties


Poll: biodiversiteitsmonitor niet gewenst

De zogeheten biodiversiteitsmonitor die FrieslandCampina introduceert, valt bij de meerderheid van de melkveehouders die hebben gestemd op de poll van Melkvee.nl niet in goede aarde.

4 reacties


NMV reageert gelaten op generieke korting

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond reageert gelaten op de aangekondigde generieke korting van 8,3 procent op fosfaatrechten. "We hadden het graag lager gezien, maar het ministerie wil het zo en de Kamer heeft gesproken. We zullen kritisch de vinger aan de pols houden – meer kunnen we niet doen."

0 reacties


Eerste 165 koeien gearriveerd in Qatar

De eerste 165 importkoeien zijn dinsdag vanuit Hongarije gearriveerd in Qatar. Zij maken deel uit van een totale zending van ruim 4.000 koeien, bestemd voor het lokale zuivelbedrijf Baladna van zakenman Moutaz al Khayat. Ook vanuit Nederland worden er koeien ingevlogen, meldt CNN.

2 reacties


DOC Dairy Partners neemt Uniekaas over

Uniekaas, het oudste Nederlandse kaasmerk, komt in handen van DOC Dairy Partners, het handelsbedrijf van coöperatie DOC Kaas in Hoogeveen.

0 reacties


'Machtige landbouwlobby bestaat niet meer'

Jos Verstraten, ZLTO-vakgroepvoorzitter Rundveehouderij, reageert fel op een opinieartikel van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff in Trouw. Van een 'machtige landbouwlobby', zoals Grashoff schrijft, is volgens Verstraten al lang geen sprake meer.

24 reacties

12 Jul 2017

Albert Heijn: biologisch wordt standaard

Over 20 jaar is duurzaam en biologisch niet meer een van de vele marktsegmenten, maar de standaard. Dat concludeert Albert Heijn na klantenonderzoek. Landbouw, veeteelt en energieproductie zijn regionaal georganiseerd, veronderstelt de consument.

60 reacties


Nieuwe Duitse deelstaatminister: ‘Nitraat beter meten’

De nieuwe agrarische minister van de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen wil aanscherping van de mestwetgeving voorkomen door het nitraatgehalte in het grondwater beter te gaan meten. Ze bepleit water-coöperaties van veehouders, die gezamenlijk vervuiling door mest moeten tegengaan.

0 reacties


Boterprijs blijft gelijk

De ZuivelNL notering voor boter is gelijk gebleven. De andere zuivelproducten, uitgezonderd vol melkpoeder, leverden in.

0 reacties


Generieke korting 8,3 procent, nieuwe bedrijven zijn knelgeval

De overheid zal een generieke korting van 8,3 procent toepassen bij de uitgifte van fosfaatrechten. Dat maakte staatssecretaris Van Dam woensdag bekend.

0 reacties


Oud-minister Gerrit Braks (84) overleden

Oud-minister en oud-Senaatsvoorzitter Gerrit Braks is overleden. Zijn familie meldt zijn overlijden vanmiddag aan persbureau ANP.

0 reacties


LTO: ‘Korting weten te beperken’

‘Deze korting zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn,’ reageert Kees Romijn, voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland. ‘Natuurlijk willen we liever geen kortingen. Daarom hebben wij altijd gestreden om de korting zo laag mogelijk te houden.’

10 reacties


FC haalt melk weigeraar op en doneert melkgeld aan goed doel

FrieslandCampina haalt weer de melk op bij Henk Gommer uit Zevenhuizen, die weigert de Kringloopwijzer in te vullen. In de nacht van maandag op dinsdag is de eerste tank sinds drie weken weer geleegd. Gommer krijgt het melkgeld niet uitbetaald omdat de grondgebonden melkveehouder volhardt in zijn weigering. De kosten van het collecteren van de melk worden van de opbrengst afgehaald, waarna het geld door FC gedoneerd zal worden aan een nader te bepalen goed doel.

32 reacties


Bioboeren, grote groeiers zijn geen knelgeval

Het generieke kortingspercentage fosfaatrechten moet voor gewone boeren met hoogstens één procentpunt oplopen vanwege knelgevallen. Dat adviseert de Commissie Knelgevallen Fosfaatregeling.

19 reacties


Gerrit Braks: de boerenzoon die minister werd

Als minister sprak Gerrit Braks de taal van de boeren. Maar hij moest ook de eerste grote beperkingen opleggen aan de groei van de landbouwsector.

0 reacties