Kaaskoningin uit Amerika even terug op ‘oale groond’: ‘Een beetje Twentse humor bij Trump, dat zou helpen’

WEERSELO - Marieke ter Keurs woont al zeventien jaar in Amerika. Ze bouwde er een imperium op als kaaskoningin. Deze week is ze toevallig terug in Twente. De beelden van de bestorming van het Capitool schokten daar diep. ,,In Amerika is alles mogelijk, dus helaas ook dit.” [img]https://images4.persgroep.net/rcs/DsabcGJ6EHTu7H-4V_wGw1QN2dw/diocontent/180977986/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img] Voor de Twentse, opgegroeid in Weerselo, kwam de uitbarsting niet als een verrassing. “Iedereen voelde dit aankomen. Een deel van de bevolking heeft Trump heilig verklaard. Ze volgen hem blindelings, ongeacht wat hij zegt. Agressie was altijd al een ding in Amerika, maar de laatste jaren is dat alleen maar gegroeid. Dat moest er een keer uitkomen, dat stond vast. Alleen het moment waarop heeft me verbaasd. Ik had het eerder verwacht. Woede laat zich niet beteugelen, en al helemaal niet in Amerika.” ,,Het was beschamend om te zien. De mensen die ik hier spreek, vragen me er ook allemaal naar. Hoe je in zo’n land kunt leven, willen ze dan weten. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Toch is er ook altijd die andere kant. Amerika biedt mij de mogelijkheden die ik hier niet heb. Het is een land dat mensen breekt maar ook groot kan maken. Alles is er mogelijk, en helaas dus ook dit.” Sinds haar emigratie in 2003 beleefde ze haar eigen versie van de ‘American Dream’. Als eenvoudige boerin op een bedrijf met 900 melkkoeien in Wisconsin begon ze na de geboorte van haar tweede kind met de productie van Hollandse boerderijkaas. Het bleek een schot in de roos. Met als merknaam Marieke Gouda bouwde ze in snel tempo een klein kaasimperium op met veertig werknemers en een productie van 220.000 kilogram kaas per jaar. In het dorp waar ze woont, stemde zo’n 95 procent van de 1600 inwoners in 2016 op Trump. De mentaliteit is er anders dan in Nederland. “Als ik op Oudejaarsdag met oliebollen op de stoep sta bij mijn buurman en hem vertel dat dat een Hollandse traditie is, denkt hij dat ik een grap maak.” De hardheid die er altijd al was, is tijdens het presidentschap van Trump versterkt, vindt ze. “De armoede is gegroeid. Wie niet mee kan, valt in een donker gat. Er is geen sociaal vangnet, geen zorgverzekering zoals we die in Nederland kennen. Trump heeft de tegenstellingen aangewakkerd. De Mexicanen die bij ons werken, worden opgejaagd. Zijn handelspolitiek was slecht voor de boeren. De melkprijs is nog nooit zo laag geweest als nu. Veel bedrijven vallen om. Collega’s plegen zelfmoord. Het is een groot geluk dat wij die kaas hebben. Zonder dat is het de vraag of wij het ook hadden gered.” Met gemengde gevoelens gaat ze straks terug. Naar een land dat - ondanks Trump - toch ook een beetje haar land is geworden. “Ik hoop op Biden en, meer nog, op de mensen die hij meeneemt. ” De agressie, opgebouwd in jaren, zal echter nog wel even blijven, vreest ze. [img]https://images0.persgroep.net/rcs/lMLO2JC2rrqTLmMiVzcSPRMkClc/diocontent/180978009/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img]

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit Ierse kaasfabrikanten zien de Brexit met angst en beven tegemoet omdat hun belangrijkste afzetmarkt, het Verenigd Koninkrijk, onbereikbaar dreigt te worden als er geen akkoord komt. Dan zal de export van kaas naar de Britten gepaard gaan met een invoerheffing van 56 procent. Daarnaast gaat de export zoveel bureacratische rompslomp opleveren dat het lijkt op de uitvoer van producten naar China in plaats van naar een buurland. Dat is extra lastig omdat de winstmarges op kaas klein zijn en ieder obstakel die doet verdampen. Het belangrijkste product van de Ierse kaasmakers is nu cheddar, maar die kaassoort vindt alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op grote schaal aftrek. Als dat laatste land wegvalt, zal er dus overgeschakeld moeten worden op andere kaassoorten om de export ter waarde van 250 miljoen euro overeind te houden, aldus The Journal. De Ieren willen met behulp van het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware overschakelen op de productie van Hollandse kazen die in e rest van Europa afgezet kunnen worden. Daarmee worden ze een concurrent voor Nederlandse kaasmakers die ook getroffen worden door de Brexit. Niet alle Ieren zijn even blij met de plannen. Milieubeschermers willen de nieuwe fabriek tegenhouden omdat intensieve veeteelt die de benodigde 450 miljoen liter melk moet leveren enorm bijdraagt aan het verergeren van de klimaatcrisis. Daardoor zouden de doelen die voor Ierland gesteld zijn in het Akkoord van Parijs in gevaar komen. Alleen deze fabriek zorgt al voor verhoging van de ammonia-uitstoot met 2,5 procent. https://www.youtube.com/watch?v=kJPatu0D1tI&

Een Veluwse kalkoenboer reageert op commotie

ERMELO – Gisteren publiceerden we het artikel over de hoge stikstofuitstoot van veehouderijen onder de titel ‘Ermelose kalkoenen zijn topvervuilers’. Volgens het onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer zijn een kleine groep veehouderijen verantwoordelijk voor onevenredig veel stikstofneerslag op natuurgebieden. En de Ermelose kalkoenenmester spant volgens het onderzoek de kroon. Vandaag ontving Ermelo van NU van de eigenaar van dit bedrijf een brief met daarbij de excuses dat gisteren zomaar de verbinding werd verbroken. ,,We werden aan alle kanten platgebeld en een cameraploeg stond voor de deur.’’ [quote]De eigenaar van het bedrijf schrijft: Woensdag 25 november kwam ons bedrijf uitgebreid in het nieuws. Volgens onderzoeksbureau Investico zou de uitstoot van ons bedrijf net zoveel zijn als de verlaging van de snelheid naar 100 km/h op de snelweg. Wij zijn één van de kleinste kalkoenbedrijven van Nederland met relatief de grootste ammoniakuitstoot volgens het stikstofmodel Aerius. Dit komt omdat ons bedrijf zich middenin de natuur bevindt en ammoniak in de directe omgeving zou ‘neervallen’. Dit alles terwijl wij over de benodigde milieu- en natuurbeschermingswetvergunning beschikken. Ons bedrijf bestaat al sinds 1986, al ruim voordat er stikstofwetten kwamen en voordat er Natura2000 gebieden bestonden. Het gebied rondom was destijds nog defensieterrein. Wij willen de rest van Nederland niet dwarszitten met 100 km op de snelwegen en wij willen de woningbouw niet blokkeren en wij hebben deze regels niet bedacht. Toch worden we mogelijk gedwongen om te stoppen. De overheid en de media doen namelijk voorkomen alsof de uitkoopregeling volledig vrijwillig is, terwijl het volgende in de regeling van minister Schouten staat: ‘Een onteigeningsprocedure wordt pas ingezet nadat de overheid heeft gepoogd het onroerend goed op minnelijke wijze te verwerven’. Verder doen de overheid en de media voorkomen alsof de uitkoopregeling royaal is, maar dat is zeker niet het geval. In de huidige regeling komt er enkel een schamele gebouwenvergoeding en de dierrechten worden opgekocht. Achter deze schamele gebouwenvergoeding schuilt een vooropgezet plan. Jaren geleden zijn alle bedrijven binnen de 250 meter van de Natura2000 gebieden op slot gezet, met de belofte: ‘Wat er zit mag er blijven’, zodat er destijds geen planschade ingediend kon worden. Daarna was het wachten totdat de bedrijven vervallen, zodat ze later op een geschikt moment voor een appel en een ei opgekocht zouden kunnen worden. Het zou eerlijk geweest zijn om de waarde van een bedrijf te bepalen op de vrije markt in het geval er geen overheidsingrijpen was geweest. In de huidige opkoopregeling komt er bovendien geen vergoeding voor het staken van de economische activiteiten. Als een websitebouwer zijn bedrijf verkoopt, krijgt hij hopelijk toch wel iets meer dan alleen een vergoeding voor zijn afgedankte PC? De provincie Gelderland vergoedt zelfs niet de peperdure ammoniakrechten die ze zelf wel kunnen doorsluizen aan de bouw en de industrie.[/quote]

Strijd om ruimte

[b]Originele beschrijving[/b] De ruimte in Nederland raakt op. We leven in een verstedelijkte stadstaat gelegen in een van de vruchtbaarste delta's ter wereld. In hoog tempo wordt Nederland verder volgebouwd. Dit proces voltrekt zich tot nog toe zonder landelijke regie, visie of heldere keuzes. Immers, 'iedereen doet maar wat'. Gevolg is een strijd om de ruimte en steeds meer conflicten. Dit stuk is op 19 september 2020 gepubliceerd. Het gaat over de Nationale Omgevingsvisie (Novi) en is dat niet juist datgene waarvoor velen dinsdag de straat op gaan, op weg naar de Koning der Nederlanden? Het gaat verdacht veel over datgene waarover de de tweede en ook de eerste kamer dit jaar nog willen/zullen gaan stemmen, het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Zie bijvoorbeeld: https://www.prikkebord.nl/topic/232668/ In het betreffende stuk over de Novi wordt echter gedaan alsof dit bij de aanstaande tweede kamer verkiezingen een grote rol zal gaan spelen. PvdD heeft bijvoorbeeld al wel een miljoen nieuwe huizen geopperd, zoals Esther de Snoo hier ook al noemt ter informatie over wat er in de Novi genoemd wordt. Haal ik nu twee dingen door elkaar, of is Den Haag ons gewoon te slinks af?

Wie heeft de macht bij Cono?

Wie heeft de macht bij Cono? Hoewel acht kritische leden van Cono Kaasmakers deels in het gelijk werden gesteld door de rechtbank van Haarlem, gaan zij zeer waarschijnlijk toch in hoger beroep tegen hun coöperatie uit Westbeemster(NH). De melkveehouders vinden dat de rechter het bestuur van de kaasfabriek te veel macht toedicht. Ruim een jaar geleden besloot de Raad van Bestuur van Cono dat boeren die geen GMO-vrije melk (melk van koeien die voer krijgen zonder genetisch gemodificeerde organismen) leveren, minder betaald krijgen. De melk moet apart worden opgehaald, wat extra kosten met zich meebrengt. Alleen trekt Cono vier euro per honderd liter melk af van de prijs, terwijl de kosten eerder zijn vastgesteld op één euro per honderd liter. Cono trekt dus te veel geld af, vond ook de rechter in Haarlem. Na die uitspraak handelde Cono snel. In een interne mail aan de leden (de melkveehouders dus) wordt een eerder deels teruggedraaid besluit uit 2018 herbevestigd. Deelname aan het GMO-vrije programma is niet langer vrijwillig. 'Bij meerdere overtredingen' kan het bestuur overgaan tot melkweigering, zoals dat nu ook in de GMO-overeenkomst is vastgelegd. Dit zal het bestuur bijvoorbeeld doen als een lid opzettelijk de voorwaarden van het programma GMO-vrij schendt', schrijft Cono. Nijdig De acht melkveehouders die de rechtszaak aanspanden, vinden dat het besluit er zonder instemming van de leden doorheen is gedrukt en reageren nijdig. "Ze doen maar wat en hebben geen gevoel van wat er leeft onder de boeren", vertelt boer Jos Stuijt uit Wijdewormer. "De kaasfabriek is van de leden. Dit soort beslissingen moet voorgelegd worden aan de leden. Als dan blijkt dat de meerderheid het eens is met zo'n plan, leggen wij ons daar bij neer. Maar dat ze dit soort zaken niet in stemming durven brengen, zegt genoeg." Marcel van der Eijk, melkveehouder uit Twisk, vindt dat Cono niet luistert naar de leden. Ze drukken er van alles zomaar doorheen, zonder dat ze in gesprek gaan", doelt de boer onder meer op het duurzaamheidsprogramma 'Belonen op resultaat'. "Daar ben ik erg boos over. Ik ben wel blij dat de rechter ons deels gelijk heeft gegeven, maar we zijn nog niet tevreden. Er zit een verlenging aan te komen, dat kan niet anders na deze uitspraak", doelt hij op een eventueel hoger beroep. De boeren kunnen dat nog indienen tot begin januari, iets wat overigens ook voor Cono geldt. De twee melkveehouders vertegenwoordigen, samen met de zes anderen die de rechtszaak hebben aangespannen, een grote groep. Van de 450 Cono-melkveehouders schatten ze in dat ze zo'n honderd medestanders hebben. Stuijt: "Dat blijkt uit een peiling die Cono zelf heeft gedaan onder de leden en wij horen dat ook in het veld. Alleen zit niet iedere boer op veel gedoe te wachten. Dat begrijp ik, want wat wij hebben gedaan is best ingrijpend. Wij zijn Cono, die kaasfabriek daar in Westbeemster staat er door ons. Dus eigenlijk we vallen onze eigen club aan. Kwaliteit De rechtszaak draaide niet alleen om GMO-vrije melk, maar ook om het begrip 'kwaliteit'. Cono mag van de rechter melkveehouders die voldoen aan de 'kwaliteitsstandaarden van de 'melk' best een meerprijs geven. "Maar wie bepaalt wat kwaliteit is?", vraagt advocaat van de melkveehouders Dinant te Biesebeek zich af. "Als je met een melkveehouder over kwaliteit van de melk praat, gaat het over het eiwit-vetgehalte of zuurtegraad en niet over of er zonnepanelen op het dak van de schuur liggen. De melkfabrieken stellen steeds hogere eisen aan melkveehouders om melk te kunnen leveren. Er is op een gegeven moment simpelweg geen keuze meer om daar niet in mee te gaan."Steeds meer eisen voor imago" De zaak van de acht melkveehouders in Noord-Holland staat niet op zichzelf. De boeren zijn steeds vaker ontevreden over hun eigen melkfabriek of coöperatie waar ze in zitten, merkt Te Biesebeek. Hij schreef er een artikel over met de sprekende kop 'Heeft een melkveehouder tegenwoordig een advocaat nodig voor een plus op de melkprijs?'. "Er zijn zeven grote spelers op het gebied van melk in Nederland, die ook allemaal zijn verenigd en dus samen om tafel zitten. Zij lijken samen voor het imago richting de consument steeds meer te eisen, maar er staat te weinig tegenover. Zo'n vonnis in een rechtszaak kan daarom grote gevolgen hebben. Daarom denk ik dat we in hoger beroep een kans kunnen hebben. Rechters zijn voor zulke grote gevolgen soms wat huiverig en schuiven een echte uitspraak in eerste instantie door. De keuze voor een hoger beroep is aan de acht boeren, die hier nog over nadenken. Van der Eijk: "We voeren overleg, ook bijvoorbeeld over de extra juridische kosten die we moeten maken. Deze maand staat de ledenvergadering gepland (online, vanwege corona, red.) waar we van tevoren vragen voor kunnen indienen. Dan heeft het bestuur het antwoord alweer klaar natuurlijk. We houden ons nu gedeisd, maar deze zaak gaat zeker nog een staartje krijgen. Mensen hebben mij al gevraagd waarom ik niet overstap naar een andere melkfabriek, maar dat is geen optie. Ik heb nog steeds een sterk gevoel bij Cono, ondanks deze situatie." Wim Betten: 'We hebben maar één fabriek' Algemeen directeur Wim Betten van Cono Kaasmakers reageert: "Deze zaak kent geen winnaars. Ik zie bij de melkveehouders vooral veel onvrede terugkomen in algemene zin. De boeren staan al jaren onder druk, als wij dan ook nog met eisen komen, kan dat hard aankomen . We doen het qua melkprijs al jaren beter dan concurrenten. Dat komt doordat we blijven meebewegen. Voor de belangrijke Duitse markt leveren we onze Beemsterkaas die voldoet aan de VLOG-standaard (onder meer GMO-vrij), maar we hebben maar één fabriek waar we kaas maken. We overwegen gespreksessies te organiseren om te kijken waar de onvrede zit. Ik zit er voor de melkveehouders. Dat de fabriek van de leden is, onderschrijf ik volledig. Tekst: Guus Daamen Beeld: Dick Breddels Wilt u reageren? redactie@agrio.nl of tel. 0314 - 62 64 38 Bron en goedkeuring Agraaf

Hoe gaat het nu met de #compactvoeren pioniers? - deel 1

[b]Deel 2: https://www.prikkebord.nl/topic/234675/ [/b] [b]Door Stef Beunk - [url=http://www.fleckviehkoeien.nl/]BAYERN-GENETIK[/url]:[/b] Enige tijd geleden kwam het zogenaamde compact voeren in de belangstelling. Het idee werd ontwikkeld door de Deense onderzoeker Niels Bastian Kristensen. Twee Nederlandse boeren in Denemarken, Bennie Nijhuis en Petro Pelgrum, zijn ermee gestart. Ze kregen al vrij snel bezoek van collega's uit Nederland die met eigen ogen wilden zien hoe het systeem werkt. Hoe gaat het met de "compact voeren" pioniers en wat zijn hun ervaringen? Bayern Genetik ging op bezoek bij de beide pioniers. Petro Pelgrum: "alleen aan beginnen als je heel consequent bent". - melkt 140 stuks Fleckvieh kruislingen en 20 stuks Holstein - heeft 1.5 jaar ervaring met compact voeren - 's avonds worden de krachtvoergrondstoffen en de graskuil in de voermengwagen gegooid - vervolgens wordt er 8.4 liter water per koe toegevoegd en dit wordt gemengd. - dit blijft 's nachts staan om te weken -'s morgens wordt de mais toegevoegd en gemengd. Totaal 20 min. mengen, daarna voeren. Ervaringen: - productie is gestegen van 9200kg/koe naar 10.800kg/koe - vetgehalte is gelijk gebleven, eiwitgehalte is 0.15% gestegen - krachtvoer is hetzelfde gebleven - koeien liggen meer in de boxen en zijn rustiger - de klauwen zijn beter - alles loopt gemakkelijker: koeien zijn gezonder, vruchtbaarheid is goed (tkt 362 dagen). Commentaar Petro Pelgrum: "Ik noem het ook wel discipline voeren. Als je niet elke dag hetzelfde ritueel kunt uitvoeren moet je er niet aan beginnen. Wat wel leuk is om te vermelden is het volgende voorval: komt hier een vertegenwoordigster om gisten te verkopen als toevoeging door het voer. Zou de voerefficiëntie verbeteren. Ze gaat eerst de koeien bekijken op koe signalen zoals herkauwactiviteit. Was prima. Toen werd de mest gezeefd. Was ook prima, nauwelijks onverteerde voerresten. Ze vertrok met het eerlijke commentaar: hier heeft gisttoevoeging geen zin, het voer wordt uitstekend verteerd en de koeien zien er prima uit. Dan bevestigt mijn gevoel dat we op de goede weg zijn". Bennie Nijhuis: "een van de beste beslissingen van de afgelopen jaren". - melkt 300 stuks Holstein en 80 stuks Fleckvieh kruislingen. Volop bezig met Fleckvieh inkruisen - heeft 2 jaar ervaring met compact voeren - gooit 's avonds de krachtvoergrondstoffen in de voermengwagen en voegt 6-9 liter per koe aan water toe. Goed mengen, 's nachts laten staan om te weken - 's morgens wordt soja, graskuil en mineralen toegevoegd, daarna 7 minuten mengen - vervolgens mais toevoegen en 15 minuten mengen. Daarna voeren. Ervaringen: - in 2 jaar gestegen van 9200kg/koe naar 11.300kg melk/koe. Gehaltes: vet gelijk, eiwit 0.10-0.15% hoger. - makkelijker te managen koeien, geen kopzorgen over de gezondheid van de koeien, betere mest - klauwgezondheid veel beter - vaarzen doen 't veel beter - vruchtbaarheid is hetzelfde gebleven - voerefficiëntie is verbeterd, voer maar een beetje meer krachtvoer dan voorheen, productie stijgt nog steeds -meer rust in de stal, koeien liggen meer - alle stro is uit het rantsoen gehaald - 's zomers wordt mierenzuur gebruikt als broeiremmer - nadeel: ca. 35% extra brandstof nodig door langer mengen. Commentaar Bennie Nijhuis: "Ik was vroeger in Nederland werkzaam als voervoorlichter. Ik had dus altijd wel interesse in voeren. Voordat ik aan compact voeren begon heb ik me goed laten voorlichten. Omdat het me wel wat leek ben ik eraan begonnen. En het is boven verwachting gegaan, veel beter dan ik had verwacht. Het is een van de beste beslissingen die ik de afgelopen jaren heb genomen. Ik heb in het verleden alles uitgeprobeerd om de productie omhoog te krijgen. Maar we bleven hangen rond de 9200 kg, er leek niet meer in te zitten. Sinds ik begonnen ben met compact voeren geven de koeien 2000kg melk/koe meer en zijn ze gezonder dan voorheen. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste". Neem voor meer informatie over compact voeren contact op met uw voervoorlichter. Of met Rob Hulshof van Provimi: tel: 06 273 79 187.

PvdA-programma: maak van veenweidegebied een nationaal park

HEERENVEEN - De PvdA wil het veenweidegebied bestempelen tot nationaal park. Zo kunnen boeren er tegen betaling de omslag maken naar extensieve landbouw. ,,Je maakt er iets positiefs van. Ik denk dat je daar heel veel mee oplost.’’ Door het huidige lage grondwaterpeil klinkt de veenweidegrond in en groeit de uitstoot van stikstof en CO2. ,,De natuur gaat eraan. Het unieke Friese landschap dreigt te verdwijnen.’’ Asscher wil het omdraaien. ,,Je zegt: hier is iets wat we moeten koesteren. Je creëert stikstofruimte om woningen te bouwen. En je geeft boeren een toekomst die duurzamer en toekomstbestendiger is.’’ Een nationaal park is ,,iets waar je naartoe gaat, de veenweide verdwijnt als we niks doen’’.

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken

Bezorgde FrieslandCampina boeren doen aangifte van oneerlijke handelspraktijken De bezorgde FrieslandCampina boeren (BFCB) hebben het afgelopen jaar verschillende keren bij FrieslandCampina aangekaart dat de KoeMonitor voor een groot deel bestaat uit bovenwettelijke eisen en daarmee in strijd is met de wet. Het bestuur van FrieslandCampina heeft hier tot op heden niets mee gedaan, waarop BFCB heeft besloten een melding te doen van oneerlijke handelspraktijken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vanaf de invoering van de KoeMonitor heeft BFCB te horen gekregen dat de KoeMonitor noodzakelijk is voor het exporteren van melk. BFCB heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met het Controle Orgaan Zuivel Keten (COKZ) en is tot de conclusie gekomen dat niet de melkfabrieken, maar het ministerie van Volsgezondheid Welzijn en Sport gaat over het opstellen van wettelijke eisen ten aanzien van de melkkwaliteit. De wettelijke status van KoeMonitor blijft hierdoor onduidelijk. . Extra eisen leiden tot hogere melkprijs Minister Schouten heeft in het regeerakkoord duidelijk stelling genomen over het stellen van boven wettelijke eisen. ‘De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.’ Luc Hemmelder, secretaris van de BFCB zegt: „FrieslandCampina heeft de keus tussen betalen voor de bovenwettelijke eisen of het schrappen van de KoeMonitor”. Het is nu aan het AMC hier een uitspraak over te doen. Behalve de BFCB hebben ook melkveehouders van Bel Leerdammer, Royal A-ware en Vreugdenhil bij de ACM melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken. „Er is regelmatig contact tussen de melkveehouders van de verschillende fabrieken. Het is belangrijk en noodzakelijk dat boeren elkaar steunen en gezamenlijk strijden voor hetzelfde doel”, stelt Hemmelder. Tekst: Hermien van der Aa jan van Erp - 2 uur geleden In algemene zin: flauwe kul! Nog gekker is dat de dierenarts dit komt uitvoeren. De dierenarts als "boeren pester". Er zijn genoeg dierenartsen die ineens als "muggenzifter" zichzelf laat gelden. Ik heb liever een vervelende discussie met een vreemde dan met je vertrouwens persoon. De volgende dag moet je elkaar weer aardig vinden als er een zieke koe is. Reageer Kaasboer - één uur geleden Top BFCB zo doorgaan.. Al onze data word overal te grabbel gegooid . Dit moet een keer stoppen. Reageer Anne - 3 minuten geleden Nou precies, de veearts is niet opgeleid als beoordelaar, maar om zieke dieren beter te maken! Commentaar leveren en kritiek uitten op mensen, in dit geval boeren en hun bedrijfsvoering is gewoon heel gevaarlijk en bereikt ook zelden het doel, ga eerst maar eens melden wat wel goed, er is al genoeg tegen de boeren aangeschopt.

Persbericht StikstofClaim

19 augustus 2020 Stikstofclaim bedankt alle organisaties die meewerkten om de veevoermaatregel van tafel te krijgen Stikstofclaim bedankt alle organisaties en partijen die hebben meegewerkt om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Deze brede samenwerking heeft tot resultaat geleid: vandaag trok de minister de veevoermaatregel in. Op dat moment lag er een dijk van een dagvaarding bij de minister, met een aantal stevige (wetenschappelijke) onderbouwingen. Volgens de advocaten van Stikstofclaim was het voldoende om de veevoermaatregel twee keer van tafel te krijgen. Stikstofclaim bedankt de dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de veterinaire wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde voor hun zeer degelijke werk. Zij kwamen op wetenschappelijke basis tot de conclusie dat de veevoermaatregel leidt tot aantasting van de diergezondheid en het dierenwelzijn. Wat hebben de dierenartsen ontzettend veel en belangrijk werk verricht. Dat de maatregel van tafel is gegaan is in belangrijke mate te danken aan het werk van de dierenartsen in de afgelopen maand. Stikstofclaim bedankt de advocaten van Benthem en Gratama in Zwolle, die vele dagen en nachten doorwerkten om de juridische gaten in de veevoermaatregel bloot te leggen. Ook dank aan Damenlegal voor alle support. Stikstofclaim bedankt Stichting Agrifacts (STAF), de adviseurs uit de wereld van het veevoer en de bedrijfseconomie. Zij hebben heel veel informatie verzameld, geanalyseerd en op een rij gezet. Waardoor de kosten en het gebrek aan onderbouwing van de maatregel duidelijk in beeld kwamen. Stikstofclaim bedankt de organisaties die het kort geding steunden: de NMV en DDB als mede-eisers. Enkele individuele veehouders als mede-eisers. Agractie Nederland, NAJK, POV, NVP, FVS, FDF, Netwerk Grondig, VVK; tien boerenorganisaties die er stonden voor elkaar en elkaar steunen, het was van grote waarde. Stikstofclaim bedankt LTO die koos voor het politieke en diplomatieke spoor om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen is alle inzet, via verschillende sporen, nodig. Stikstofclaim bedankt alle boerenorganisaties in de veehouderij, alsmede de organisaties in de periferie van de veehouderij. Samen hebben wij dit voor elkaar gekregen. Bedankt! Nog geen reden voor feest, steun nu de varkenshouders! De veevoermaatregel voor rundveehouders mag dan wel van tafel zijn, maar er is geen reden voor feest. De minister wil nu de saneringsregeling van de varkenshouderij aangrijpen en de stikstof wegroven bij onze collega’s in deze sector. Laten wij ons allemaal samen blijven inzetten voor een rechtvaardig beleid voor alle sectoren. Stikstofclaim zal hier de lead nemen.

Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO

Bron:LC Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO Veehouder Broer Roorda: ,,Kontribúsje is fansels serieus jild.’’ ‘Contributie kan lager als LTO zich puur richt op behartigen van belangen’ GROU Broer Roorda in Grou heeft gesolliciteerd naar het voorzitterschap van boerenorganisatie LTO Nederland. AAN DIRK VAN DER MEULEN De 57-jarige Friese melkveehouder (150 melkkoeien, circa 70 hectare) is daarmee de tweede die zijn kandidatuur publiek heeft gemaakt. Eerder meldden de ervaren boerenbestuurders Jan Cees Vogelaar uit Lelystad en Jaap Haanstra uit Luttelgeest dat ze gezamenlijk de kar willen trekken bij de grootste boerenorganisatie van Nederland. Het voorzitterschap van LTO is vacant geworden door het plotselinge vertrek van Marc Calon. De Groninger bestuurder en akkerbouwer stapte 13 mei per direct op, omdat hij onvoldoende draagvlak ervoer bij de achterban. Roorda toonde zich destijds zeer ingenomen met het vertrek van Calon. In deze krant verklaarde hij dat hij zijn lidmaatschap van LTO zou hebben opgezegd als Calon was aangebleven. De Grouster melkveehouder wil aan de bak met drie actiepunten: LTO moet weer de prominente landbouworganisatie van Nederland worden, een forse verlaging van de contributie en een afbouw van de Europese landbouwsubsidies. Bij het eerste punt is van belang dat LTO afscheid neemt van de federatiestructuur met LTO Noord (de negen ‘noordelijke’ provincies), ZLTO (Brabant, Zeeland) en LLTB (Limburg), vindt Roorda. ,,Dy struktuer is net mear fan dizze tiid.’’ Roorda denkt dat veel boeren de LTO de rug hebben toegekeerd vanwege de hoge contributie. Zelf moet hij jaarlijks circa 1000 euro overmaken naar de belangenorganisatie. ,,Dat is fansels serieus jild.’’ Een verlaging van de contributie is mogelijk als de LTO zich puur richt op belangenbehartiging en afscheid neemt van overbodige organisaties zoals LTO Projecten. ,,Der wurdt sein dat dy harsels finansjeel rêde kinne, mar dêr leau ik gjin barst fan.” Daarnaast moet de landbouw af van de subsidieruif, betoogt de Friese melkveehouder. ,,It fersteurt de merk en liedt allinne mar ta hegere prizen foar lân en fosfaatrjochten.” Zijn sollicitatie ontstond min of meer bij toeval. Roorda meldde zich als kandidaat voor de ledenraad van LTO Noord, maar werd afgewezen. ,,Dan jou ik my op foar it foarsitterskip’’, zei Roorda gekscherend. De LTO-organisatie vatte het verzoek echter serieus op en paar dagen later volgde het bericht van zijn officiële aanmelding. ,,En doe tocht ik: wêrom ek net?” Roorda heeft vooral bestuurlijke ervaring op regionaal niveau. Zo was hij vier jaar voorzitter van de toenmalige afdeling Mid Fryslân en actief voor het Wetterskip Fryslân en de ruilverkavelingscommissie de Oude Jokse . Een vertrouwenscommissie zal in september gesprekken voeren met de kandidaten. Daarna volgt in oktober een voordracht aan de ledenraad die begin november zal stemmen. LTO Nederland hoopt zijn nieuwe voorzitter op 10 november te kunnen presenteren.

Het best haalbare

[b]Reactie Bennie Stevelink op dit onderwerp: https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/8/Te-veel-besturen-of-te-weinig-boerenbestuurders-621280E/ , hier legt hij zijn vinger precies op de zere plek waar het nu op vast loopt in de agrarische belangenbehartiging: [/b] Vergaderboer, je vergeet één oorzaak: we hebben met grote veranderingen te maken in de landbouw. Veranderingen die boeren niet willen omdat die het bestaan moeilijker maken en veel aanpassingen eisen. De meeste boeren willen graag bij het oude blijven. Het liefst willen ze terugkeren naar de situatie van de jaren zeventig. Van belangenbehartigers zoals LTO wordt geëist dat die de veranderingen tegenhouden. Dat nieuwe eisen van tafel geveegd worden. Maar dat gaat niet. Het best haalbare is een zo gunstig mogelijke regeling. Daar is een deel van de boeren niet tevreden mee: zij eisen dat de verandering in zijn geheel van tafel gaat. Een zo gunstig mogelijke regeling treffen betekent dat je een verandering accepteert en niet bestrijdt. Dat maakt deze boeren woedend en daarom haten zij LTO. Om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die de veranderingen van tafel zal vegen. Nog niet één organisatie is daar in geslaagd. Als ze enig resultaat halen is het een zo gunstig mogelijke regeling binnen de verandering: precies hetzelfde als LTO. Andere organisatie leveren geen ander resultaat en een andere voorzitter bij LTO levert ook geen ander resultaat. De fout van LTO is niet dat zij niet leveren wat een deel van de leden eisen, want niemand kan dat leveren, de belangrijkste fout van LTO is dat zij niet weet om te gaan met het onvermogen van een deel van de boeren om veranderingen te accepteren en deze emoties niet voldoende weet te managen. Ze hebben te veel de neiging om over de genoemde emoties heen te stappen. Het belangrijkste kenmerk van alternatieve organisaties is dat zij voorgaan in de emoties van de boeren, dát wordt gewaardeerd, ook al is het beleidsmatige resultaat nul.

Wekenlang acties. En nu?

[quote]Het is de uitdaging om uit de strijdmodus te gaan, we moeten weer normaal met elkaar in gesprek[/quote] COLUMN RUDIE FRERIKS, MELKVEEHOUDER IN LUTTENBERG We zitten al een tijdje met acties. Met trekkers op pad naar weet ik veel waar nu weer. Aan de ene kant snap ik het ook nog. De voermaatregel is de bekende druppel in de toch al te volle emmer. De voermaatregel is nutteloos, nodeloos en ook nog eens tot op het bot tergend. Hoe kan een ambtenaar of minister ooit denken dat je het vakmanschap van de boer, zijn corebusiness, op zo'n wijze aan de kant kunt schuiven? [url=https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/11/en-toch]In mijn vorige column, zes weken geleden, [/url]begon ik met alle ellende die toen speelde. Grotendeels dezelfde narigheid die we nog steeds hebben. Toen maakte ik een draai naar de positieve zaken waar we elke dag van kunnen genieten. Nu ben ik eigenlijk weer toe aan een draai. Weg van de trekkeracties. Weg van het geschreeuw. Weg van het elkaar maar opruien. Weg van bedreigingen. Weg van intimidatie. Weg van alles uit zijn verband trekken. Weg van alleen maar roepen wat we niet willen. Ik wil weer terug naar het normale. We moeten weer normaal met elkaar in gesprek. Respect voor elkaar, respect voor de ander, respect voor andere meningen. Ik zou graag zien dat we als boeren zelfbewust en vol trots ons verhaal vertellen. Vertellen wat we wél willen. We hebben een goed verhaal te vertellen. We hebben ook oplossingen voor diverse problemen. Nu spitst de strijd zich toe op de stikstofruimte. Er liggen ook vraagstukken over CO2, biodiversiteit, watertekort en wateroverlast. Stuk voor stuk vraagstukken waar we veel te bieden hebben. Niet door onze ruimte voor niks in te leveren, maar door oplossingen aan te dragen. Wij vangen op onze grond veel stikstofdepositie op en maken daar hoogwaardig eiwit van, waarbij we ook nog eens een boel CO2 vastleggen. Dat doen we met behulp van water. Er is dus een goed verhaal van te maken. Het is de uitdaging om uit de strijdmodus te gaan. Het is veel gemakkelijker de boel te ontregelen door een hoop kabaal te maken met grote harde woorden, ondersteund door veel pk's van grote trekkers. Acties kunnen helpen. Maar je moet weer met elkaar om tafel. Dat kan in Den Haag, maar misschien ook al bij de koffiehoek in de plaatselijke supermarkt. Want via een goed gesprek bij een kop koffie ontstaat verbinding. En we moeten ons verbinden met onze maatschappij. We kunnen het als landbouw niet alleen. Wie doet er mee?

LTO start petitie tegen verplichte voermaatregel LNV

De Nederlandse melkveehouderij is in rep en roer vanwege de aangekondigde voermaatregel van LNV. Om haar duidelijk te maken hoe breed de weerstand is, is LTO een petitie gestart: https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/minister_carola_schouten_van_landbouw_natuur_en_vo_minister_schouten_neem_de_alternatieve_voermaatregel_uit_de_sector_ter_harte/?kVRNarb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1071704-minister_schouten_neem_de_alternatieve_voermaatregel_uit_de_sector_ter_harte&utm_term=VRNarb%2Bnl Deze maatregel is voor melkveehouders onwerkbaar en kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. De frustraties en emoties bij melkveehouders zitten dan ook hoog, getuige ook de vele boerenprotesten die al heel de week gaande zijn. Boeren voelen zich aangetast in hun vakmanschap omdat de minister het veel melkveehouders onmogelijk maakt om de koeien het uitgebalanceerde rantsoen aan te bieden dat zij nodig hebben. Melkveehouders zijn bereid om vanuit hun expertise verder stikstof te reduceren, zoals de sector dat de afgelopen jaren al flink heeft gedaan. Daarom hebben verschillende partijen uit de melkveehouderij een alternatief bedacht voor deze maatregel, met meer keuzevrijheid en oog voor het vakmanschap van de ondernemer. Een aangenomen motie van Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) riep de minister vorige week op om het alternatief uit de sector te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Als uit deze doorrekening blijkt dat het alternatief van de sector meer stikstofreductie oplevert dan de maatregel van de minister, dan moeten melkveehouders kunnen kiezen tussen de twee maatregelen. LTO Nederland maakt zich zorgen of de minister daadwerkelijk voortvarend aan de slag gaat met het uitvoeren van de motie. Daarom begint LTO een petitie om de minister hiertoe aan te zetten.

Welke toekomst kiest FDF?

Gisteravond en vanmorgen zag ik op dit forum verschillende reacties waarin werd gesuggereerd dat de crisis bij FDF niet alleen wordt veroorzaakt door verschil van inzicht maar ook door een “ongepaste relatie” die iemand van FDF zou hebben binnen het LC. Ik heb daar gisteravond en vanmorgen navraag over gedaan binnen mijn contactenkring en daar nergens enige aanwijzing voor gevonden. Wel is mij duidelijk geworden dat bepaalde personen er belang bij hebben om zulke ranzige verhalen in de wereld te brengen. Het leidt namelijk de aandacht af van de rol die Mark van den Oever heeft gespeeld bij het ontstaan van de huidige crisis. De huidige crisis is ontstaan doordat Mark van den Oever vier organisaties frontaal aanvalt, net op het moment dat Jeroen van Maanen daarmee in overleg was en goede vorderingen maakte. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar de zoveelste keer. Daarom is “uitpraten” ook geen optie meer: het is al zo vaak uitgepraat en het gebeurd iedere keer weer. Dat was voor Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman reden om het bijltje er bij neer te gooien. Tegelijk werd ook Mischa Bouwer uit het bestuur gezet waardoor alleen Mark van de Oever en Sieta Keimpena overblijven. Op de achtergrond speelt een andere, fundamentelere vraag: welke toekomst kiest FDF? Een toekomst als belangenorganisatie die constructief samenwerkt met anderen om reëel haalbare doelen binnen te halen of een toekomst als strijdgroep die strijd voert om het strijd voeren? Een toekomst als een steeds verder radicaliserende groep die strijd voert voor de kick van het strijd voeren en zich tegelijk genoegzaam wentelt in slachtoffer gevoel over de niet bereikte doelen. Jeroen van Maanen en (tot mijn verrassing) Daniëlle Hekman kiezen voor het eerste: een toekomst als belangenorganisatie. Mark van den Oever en Sieta Keimpena kiezen voor de tweede optie. Deze twee zijn als enigsten overgebleven en bepalen nu de toekomst van FDF.

Is Mark Calon de boerenvoorman?

Vandaag liet de heer Calon weer van zich horen. En dat op een moment dat de melkveehouderij zwaar getroffen wordt door eenzijdige maatregelen vanuit LNV op het gebied van het voerspoor. Daar waar hij met de kerst in een interview aangaf dat 90 % van wat het LC bereikt had uit de koker van LTO kwam, was hij vandaag duidelijk over het LC, ze hebben het verprutst. Daarmee zet hij niet alleen zijn eigen mensen te kakken zoals mevrouw Elshof en de heer Meulenbroek, maar ook de andere 12 organisaties is het LC. Niet echt een verbinder. Een voorman van een organisatie die naar eigen zeggen meer dan 66 % vertegenwoordigd met ruim 35000 leden. LTO, een organisatie met prachtige structuren die door dit soort mensen sterk krimpend is. En dat is jammer. Een voorman, Mark Calon, die nogal wat scheve schaatsen in zijn leven gereden heeft. PvdA er, behalve als het om zijn eigen gewin gaat. Bij AEDES is onder zijn leiding een cultuur van fraude en corruptie ontstaan, waar hij voor een deeltijdfunctie een slorige 200.000 euro honorarium had. En ook als voorman van de boeren heeft hij deze zelfde privileges. Een man die LTO meer schade toebrengt dan gewin. Daarom roep ik de heer Calon op, trek uw conclusie, laat uw vertrekpremie zitten en leg uw functie neer. Doe dit niet voor mij, maar doe dit voor al die bestuurders in locale besturen, die pro deo de pleisters op de wonden moet plakken die u maakt. LTO heeft niet het zelf reinigend vermogen om dit aan u kenbaar te maken, daarom moeten wij het doen. Calon, wees een wijs man en leg uw functie neer, vandaag nog. Want alleen dan kan er een echte samenwerking op gang komen tussen alle landbouworganisaties. Want alleen redden die het niet, zelfs LTO niet met 35000 leden.....

MTSTAMMINGA


Topics
0
Reacties
3.151
Volgers

Over mij

Leeftijd: 62jr
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering