#WakkerDier genomineerd tot het grootste #liegebeest

Een scherp stukje tekst van Eline!; Door Eline Vedder, Afgelopen week heeft u het vast wel gezien, de ophef en verontwaardiging die Wakker Dier heeft gemaakt over koeien in de brandende zon. Ik ga ze niet taggen, hun artikel niet delen, want ze verdienen de aandacht niet. Maar ik wil wel wat bevindingen delen die hun manier van werken goed illustreert: - Tijdens het tellen van dieren zonder schaduw is geen rekening gehouden met vrij koeverkeer. Terwijl de meeste melkveehouders hun koeien bij hitte zélf laten kiezen waar ze willen lopen, in de wei of op stal, door de staldeur permanent open te laten. En elke melkveehouder weet dat als je dat doet, er ALTIJD dames zijn die graag een tijdje de zon opzoeken, en dames die liever de hele dag in de stal blijven bij hun hapje en drankje. Zijn die koeien buiten dan zielig? Als ze zelf weer naar binnen kunnen, wanneer ze dat willen? - Wakker Dier heeft in totaal, verspreid over de provincie Friesland, 5400 koeien geteld. 71% daarvan, 3834 koeien, stonden zonder (schijnbare! zie hierboven) schaduw. Wat is vervolgens de kop? ‘Bijna driekwart van de koeien staat in een wei zonder schaduw.’ De kranten nemen het klakkeloos over. ‘71% Friese koeien krijgen geen schaduw.’ Op het eerste gezicht een betrouwbaar ogend percentage… Dus dat moet toch bijna wel betekenen dat heel veel boeren niks om hun koeien geven. Afschuwelijk… - Maar wist u dat in Friesland op dit moment 480.855 koeien rondlopen?? En waar stonden die tijdens deze ‘telling’, denkt u? Juist, op stal! In de schaduw! Maar ja, die kun je niet tellen als je alleen maar bent #langsgereden natuurlijk… Wat het percentage zonnige koeien is, als we deze koeien in de schaduw van de stal wél meetellen? Zoals het hoort? Leuk dat u het vraagt! 👉 0,8% Ik herhaal: NUL KOMMA ACHT PROCENT Ik zal hier maar niet herhalen wat ik heb gezegd toen ik overal de blinkende krantenkoppen zag…. 🤬 #langsgereden #geenhittestress [img]https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300228010_10220948026756597_1482414790034358029_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BUxmpijBtBoAX8BgxHw&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9iofnSus5lOiu8s1vDr2usxD6jEn66WPCwzoTRzUaAtg&oe=6303F366[/img] Bron: https://www.facebook.com/eline.veddermonaster/posts/pfbid0gcft5674FkRudmMHwprykHgDzWi4oQUySokQ7nTnxTHpG6y3fu8KKZDSxQCggXmNl

Gaat het om stikstof of om herindeling Nederland?

OPINIE JAAP MAJOOR De media, overheid en natuurinstanties zijn er vol van. Stikstof tast de natuur aan. Welke natuur? Hebben wij wel ongerepte natuur? Alle natuurgebieden in Nederland zijn door ons mensen gemaakt en er is dus geen ongerepte natuur. Zo zijn ook de heidevelden in het verleden door de boeren ontstaan. De heide wordt in Nederland NIET onderhouden. In Duitsland staat de Lüneburger heide vol in bloei en bij ons verdwijnt de hei. Vroeger onderhielden de boeren de hei door de gronden te beweiden en de vegetatie af te plaggen om mest van te maken. Nu moet de door de mens aangelegde natuur zich redden door er bijna niets meer aan te doen. Dit gaat nooit lukken. Hetzelfde is: je legt een tuin aan, maar onderhoudt de tuin niet en laat de natuur zijn gang gaan. Vervolgens ziet de destijds aangelegde tuin er na 10 jaar heel anders uit. Zo ook is het met onze Natura 2000 gebieden gegaan. De boer was de tuinman en is gestopt met het onderhoud van de tuin. Het eigendom van de Natura 2000-gebieden is overgedragen aan onze natuurinstanties en zij doen heel weinig aan onderhoud. De natuurgebieden die in het verleden door de boeren schraal werden gehouden, worden niet meer schraal gehouden en verrijken door stikstof. De boer is nu de aangewezen zondebok voor dit probleem. Met onderhoud als afplaggen of chopperen van de natuurgebieden verschralen de natuurgebieden weer net als vroeger. Naast dat het een kostbare zaak is, willen de natuurinstanties dit ook zo weinig mogelijk doen, want zeggen zij: wanneer wij de heide afplaggen, verdwijnt naast de stikstof ook de andere mineralen, zoals kali, calcium, fosfaat en magnesium. Opvallend. Hetzelfde probleem als waar de landbouw mee wordt geconfronteerd. Alleen de landbouw wordt als vervuiler bestempeld, omdat hij dit verlies aan mineralen aanvult met meststoffen en veevoer. Anders verarmt zijn grond. Onderhoud toepassen aan tuinen Ditzelfde onderhoud moeten ook de natuurinstanties toepassen in hun tuinen. Zij moeten hun tuinen onderhoud geven door middel van: beweiding, plaggen, afbranden en chopperen. Vervolgens moet worden gekeken aan welke mineralen het natuurterrein een gebrek heeft en dan gericht bijmesten met de juiste samenstelling van mestsoorten. Nergens wordt door onze politiek dit probleem genoemd. Alleen maar met de vinger naar de boeren wijzen. Geld steken in het onderhoud van onze aangelegde tuinen - de Natura 2000 gebieden - is veel goedkoper en effectiever dan onze boeren uitkopen, met alle gevolgen van dien. Vervolgens worden onze Natura 2000-gebieden net zo mooi als de Lüneburger Heide, want in Duitsland weten zij wel dat je een tuin moet onderhouden. Het is toch niet zo dat het uitkopen van de boeren niet gaat om de stikstof, maar om de herinrichtingsplannen van Nederland?De grote verbouwing van Nederland, door onze minister Hugo de Jonge geschreven. Om dit te realiseren is heel veel grond nodig. Met deze stikstofplannen kan de overheid goedkoop grond krijgen om dit plan te realiseren. Gezien de vastberadenheid van de overheid over de stikstofplannen - dat geen enkel oplossing bespreekbaar is - lijkt dit de werkelijke reden. Jaap Majoor Laag Zuthem

Hoe wordt stikstof gemeten en hoe betrouwbaar is dat?

De stikstofuitstoot moet volgens het kabinet in 2030 zijn gehalveerd om kwetsbare natuur te beschermen. Maar veel boeren en sommige politici zijn kritisch over hoe de stikstofuitstoot en -neerslag wordt gemeten. In dit verhaal leggen we je uit hoe dat zit. Ook al zien en ruiken we het niet: stikstof is overal om ons heen. Als we over stikstofvermindering praten, gaat het om gas dat wordt uitgestoten door verkeer, industrie en vee. Vooral in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden moet de stikstofuitstoot volgens het kabinet drastisch omlaag. Soms zelfs met 70 procent, zoals in De Groote Peel. Op die manier moeten deze natuurgebieden behouden blijven.Maar als je stikstof niet ziet en ruikt, hoe meet je dat dan? Daarvoor moeten we bij het RIVM zijn. Deze instantie meet en berekent hoeveel stikstof wordt uitgestoten en hoeveel er op de Nederlandse bodem landt.Zo wordt stikstof gemetenVerspreid over heel Nederland staan 43 stikstofoxide- en 6 ammoniakmeetstations. Stikstofonderzoeker Marloes Penning de Vries legt in een video van Universiteit van Nederland uit hoe ammoniak wordt gemeten. Op de 6 plekken wordt uv-licht op een spiegel 50 meter verderop geschenen. Ammoniak neemt licht op. De hoeveelheid teruggekaatst licht wordt geanalyseerd. Hieruit wordt duidelijk hoeveel ammoniak in de lucht zit. Het dichtstbijzijnde meetstation staat op een steenworp afstand van onze provincie, in het Limburgse Vredepeel. Een handvol installaties is natuurlijk niet genoeg. Daarom staan in natuurgebieden nog eens zo'n 300 meetplekken. Dit zijn buisjes met filters die lucht opzuigen. Ammoniak blijft op de filter zitten, zegt Penning de Vries. Onderzoekers kijken in een laboratorium hoeveel stikstof er op zit. Speciale satellietbeelden brengen de rest van het land in kaart.Stikstof komt ook via regen naar beneden. Daarom onderzoekt het RIVM de samenstelling van regendruppels. En dan is er nog een meetmethode. "De natuur helpt een handje mee", vertelt Penning de Vries. "Sommige mossen houden helemaal niet van stikstof en andere juist wel. Dus als je op verschillende plekken in Nederland telt hoeveel van de ene en van de andere soort korstmossen er zijn, weet je hoeveel ammoniak in de lucht heeft gezeten." Zo wordt stikstof berekend Het is echter niet mogelijk om de precieze hoeveelheid stikstof in de lucht en wat op bodem neerdaalt in kaart te brengen. Volgens het RIVM kost dat te veel geld en is het praktisch onuitvoerbaar. Om toch een landelijk beeld te geven, werkt het RIVM met een paar rekenmodellen. Computers maken berekeningen aan de hand van data die worden ingevoerd. Mede aan de hand hiervan wordt gekeken of er nog stikstofruimte is om bijvoorbeeld nieuwe woningen of veestallen te bouwen.Het RIVM kijkt naar onder meer hoeveel uitstootbronnen van stikstof er zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel kilometers asfalt, auto's en fabrieken er zijn. Maar ook: hoeveel koeien zijn er, wat eten zij, wat voor stallen staan er, hoe wordt de mest bewaard en uitgereden. Ook houdt het RIVM rekening met de windrichting, temperatuur en hoeveel vocht er in de lucht zit. Dit heeft allemaal invloed op waar stikstof terechtkomt. Omdat het weer telkens verandert, heeft dit volgens Penning de Vries ook effect op de nauwkeurigheid van de berekeningen."Het model wordt steeds opnieuw vergeleken met al die verschillende metingen. De regionale metingen komen overeen met wat het model berekent", zegt de onderzoeker in de video. "Dit laat zien dat de uitstoot van ammoniak dringend moet worden teruggedrongen. "Kritiek op stikstofmodellen terecht? Veel boeren en sommige politici uiten kritiek op de manier waarop het RIVM de stikstofuitstoot en -landing in kaart brengt. Zo vinden BBB, JA21 en een groot deel van VVD-achterban dat er meer moet worden gemeten. En minder via modellen moet worden berekend.Het RIVM wees die kritiek van de hand. Een onderzoekscommissie concludeerde in 2020 nog dat de kwaliteit van stikstofmethodes, modellen en data voldoende tot goed zijn. Berekeningen zijn voor individuele uitstoters te gedetailleerd en daarvoor dus niet passend. Maar op grote schaal is dat wel het geval. De voorzitter van die commissie, Leen Hordijk, staat daar nog steeds achter. Tegen Nieuwsuur zei hij in juni dat Nederland stikstof 'op de modernste, meest praktisch methode' meet. In het onderzoeksrapport stonden adviezen om de berekeningen beter te maken. Volgens Hordijk zijn er verbeteringen doorgevoerd. De onderzoeksvoorzitter is ervan overtuigd dat meer meten niet voor een andere uitkomst zorgt. "Het globale patroon zal niet veranderen." Bekijk deze uitlegvideo over stikstofberekeningen van Universiteit van Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=9w4cQJWfgFs

Lely is een pracht bedrijf

Lely. Lely is een pracht bedrijf. Maakte ooit prima rotorkopeggen en geweldige maaiers en fantastische schudders. Heb ze alle drie gehad en jaren met plezier mee gewerkt. Lely is de ontwikkelaar van het automatische melken’ En veroorzaakte daarmee voor een positieve trendbreuk waardoor zowel welzijn van de boer als de koe op vooruit zijn gegaan. De ontwikkelingen in stalmanagement en voermanagement en de daarbij behorende oplossingen zijn ook supergoed voor boeren en koeien. Echter niet alles wat ze in de markt zetten is zo geweldig. De Lely Orbiter (verwerker van dagverse melk eventueel per koe) lijkt leuk maar is bij de huidige melkprijzen geen winstmaker. Maar veel beroerder nog er zijn bewindslieden die het zien als de nieuwe toekomst voor de gehele (zeer sterk gekrompen) melkveehouderij. Dat is natuurlijk een utopie. Net zo goed als dat de Lely Sphere als een oplossing voor het stikstofvraagstuk zal zijn. Het stikstofvraagstuk vraagt maar beperkt om technische oplossingen maar vraagt vooral om goed beleid op basis van degelijk onderzoek gebaseerd op metingen en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dat Lely een beetje gebruik probeert te maken van die onderbuikgevoelens om de eigen handel aan te prijzen en niet om de overheid te wijzen in de grote onjuistheden in het beleid zegt mij dat Lely (een club is die prima techniek maakt) waarvan de top meer oog voor eigen belang dan voor boeren belang heeft. Jan Cees Vogelaar

Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

Door Jaap Majoor, Minister van der Wal heeft haar plannen bekend gemaakt. In verschillende gebieden van Nederland zullen de boeren moeten verdwijnen, vrijwillig of niet. Zij heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters (denk aan b.v Schiphol) worden buiten beschouwing gelaten. Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen de prijzen van zijn producten zullen voor de consument nog veel duurder worden, dan de prijzen nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy (https://www.amogy.co) een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak. Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit zal opgeslagen moeten worden door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig Zo ook de volgende feiten worden niet meegeteld bij de stikstofbesluitvorming : - Uit onderzoek is gebleken, dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving. - In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000 gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur. - De beheerders van de Natura 2000 gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000 gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot. - In gebieden die niet bemest worden (dus de Natura 2000 gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha. - De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld. - Het CO2 gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Echter er is nu voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af. Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft, dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd, dan de EU. De natuur moet verbeterd worden en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren zal niet helpen en over enkele jaren staat de MOB weer voor de rechter en zal dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers al geleerden, die zeggen: Als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn, dan nog is de stikstof uitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien. De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000 gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur. Overheid U gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen, zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn. Jaap Majoor Laag Zuthem

Doet haar doosje stoute dingen?

Voordat de hele MeToo beweging geactiveerd wordt even een correctie De minister van stikstof heeft het over haar instrumentenkistje, ik sluit me maar aan bij die benaming De kist bevat allerlei instrumenten om de stikstofbelasting te verminderen en de natuur te herstellen Zonder daar een waardeoordeel over te geven toch enkele aandachtspunten Onderdeel van de aanpak is een GGA Is de GGA in de huidige vorm niet een omgekeerde ruilverkaveling? Er wordt per gebied door enkele boeren vastgesteld wat in een gebied nog mag Komen er daarna nog mogelijkheden voor boeren die niet mochten beslissen om voor zichzelf op te komen of zijn de gemaakte afspraken in beton gegoten? Het lijkt me fair om elk bedrijf dezelfde rechten te geven Is het mogelijk om de gebiedsprocessen voor eenieder toegankelijk te maken. We leven in een digitaal tijdperk, webcam aan en gaan met die banaan? Dan nu een vraag voor SSC. Is hetgeen er nu gebeurt juridisch houdbaar? Enkele geselecteerde gelukkigen mogen aan tafel collega’s voor de trein gooien. Mag dat in de huidige vorm? Moet een gebiedsproces afgesloten worden met een stuk wat getekend is door de deelnemers? Kunnen de deelnemers aansprakelijk gesteld worden wanneer hun handelen consequenties voor jezelf heeft? Graag lees ik een reactie op toch nog meer dan 1 vraag

OPINIE Bart Kemp, voorzitter Agractie Nederland

Het kabinet trekt €60 miljard uit voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. Bart Kemp legt de wat hem betreft retorische vraag voor of deze aanpak de natuur gaat helpen. „Den Haag is de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.” We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst. Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal €16.000 per huishouden van vier personen gaat kosten – in totaal €60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid? Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen. Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65% verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan uitkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en inflatie. Stoppen Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling. Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ’wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies? Vruchtbare delta Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ’afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ’boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden. Daar horen wel andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven overleven. Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede, Gelderse Vallei. Bron: Telegraaf

Wakker Dier eist verbod giftige koeienbaden

Minister Staghouwer (LNV) moet dieronvriendelijke voetbaden voor koeien per direct verbieden. Dit eist dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier in een brandbrief. De meerderheid van de Nederlandse melkveehouders laat zijn koeien regelmatig met hun klauwen door een bad giftige formaline lopen. Dit is bedoeld om te desinfecteren, maar wanneer koeien open wonden hebben brandt dit pijnlijk. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Afschaffen die handel.” Klauwontstekingen zijn een groot welzijnsprobleem bij melkkoeien. Ze ontstaan door een combinatie van harde stalvloeren en een hoge infectiedruk door poep. Om de klauwen van koeien te desinfecteren laten boeren hun koeien regelmatig door een laag water lopen: een voetbad. Dit desinfecteren kan met water en zeepsop, maar in de praktijk wordt er vooral formaline en andere giftige stoffen gebruikt. Formaline bijt in de wonden van koeien en werkt het genezingsproces zelfs tegen. Daarnaast kan het de ogen en luchtwegen van koeien en melkveehouders aantasten en is het kankerverwekkend. Vroegtijdige slacht Naar schatting heeft jaarlijks minstens de helft van de melkkoeien last van wonden of ontstekingen aan de klauwen. Aanhoudende infecties zorgen voor kreupelheid en pijn bij het staan en lopen. Veel koeien gaan om deze reden op jonge leeftijd naar de slacht. Hilhorst: “Dat ontstekingen alom voorkomen laat zien dat de melkveesector haar zaken niet op orde heeft.” Weidegang in plaats van gif Wakker Dier wil dat er meer wordt gedaan om ontstekingen preventief te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door koeien vaker in de wei te zetten en door stalvloeren poepvrij en van zachter materiaal te maken. Daarnaast roept Wakker Dier minister Staghouwer op om omstreden en dieronvriendelijke middelen als formaline per direct te verbieden in de veehouderij. Bron: Wakker Dier

Waarom zit het stikstofdossier muurvast? Omdat we niet lezen.....

Het stikstofdossier zit muur vast. 2 miljard investeringen aan stalsystemen trekken de vergunningverlening niet vlot. Ook allerlei sectorplannen zoals DE en CTM niet. Ze zorgen zelfs niet voor een verbetering van de natuurlijke kenmerken van een natuurgebied. Dat zal de komende weken ook meer en meer duidelijk worden. Maar waar ligt dat aan? Op 21 mei 1992 is de habitatrichtlijn vastgesteld. Hieronder Artikel 6 lid 3. Deze bepaling zorgt er voor dat het stikstofvraagstuk nooit opgelost gaat worden. En het wordt tijd dat iedereen eens goed kijkt naar dit artikel . Dus bestuurders en boeren lezen! En steek daarna alleen maar tijd om dit kabinet met hangende pootjes richting Brussel te laten trekken om het boetekleed aan te trekken en deze richtlijn werkbaar te maken. Hieronder de passage: 3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. En komt hier geen verandering in, dan zal binnen afzienbare tijd het volk lijden en de boeren hun akkers bewerken met paard en wagen om op die manier nog een schrale aalmoes van hun land te oogsten!

"Als de rookpluimen zijn opgetrokken....."

Afgelopen donderdag 7 april brachten wij een persbericht uit waarbij wij met een advies kwamen over een mogelijke oplossing voor PAS knelgevallen. Wij richtte ons met dit advies aan de belangenclubs. https://www.stikstofclaim.nl/updates/oplossing-pas-knelgevallen-binnen-handbereik Hier werd door een aantal mensen/vertegenwoordigers heftig op gereageerd. Hier zal ik toelichten waarom we met dit advies kwamen. PAS melders en vrijgestelden behoren op basis van de wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) binnen een termijn van 3 jaar gelegaliseerd te worden. Daar is 1 jaar van over en er is tot nu toe nog niets gebeurd. Daarnaast is de groep PAS knelgevallen groter dan de omschreven groep in de Wsn. Wij zagen dat na de statenbrief Friesland de GGA vast ging lopen. Het wordt ook meer en meer duidelijk dat de provinciale GGA's er voor de vorm zijn, want de leegruimgebieden zijn al aangemerkt in het plan "Naar een ontspannen Nederland". Maar de ruimte voor de PAS melders moet komen uit de landelijke en provinciale opkoopregeling aangestuurd door de GGA's. En het wordt ook duidelijk dat het vrijwillige karakter minder wordt en de dwang groter.... De oogst van de provinciale beeindigingsregeling in 2021 was nul, vandaar de "woest aantrekkelijke" onteigening. Daarom bedachten wij een advies om een vangnet te bieden voor de PAS knelgevallen. Er is veel latente ruimte met een passende beoordeling (niet gebouwde vergunning). Door de beleidsregels is deze latente ruimte niet beschikbaar voor extern salderen. Alleen de ondernemer/eigenaar van de latente ruimte heeft de mogelijkheid om het zelf op te vullen. In ons persbericht gaven wij het advies om daar een keuze mogelijkheid aan toe te voegen, die bestond uit de emissie/depositie tegen een goede vergoeding gelabeld ter beschikking te stellen aan een depositie bank die dan weer ter beschikking zou kunnen komen voor het vangnet van de PAS knelgevallen. Niet meer, niet minder. De overheid zal hierin moeten faciliteren, maar dat is hun plicht op basis van de Wsn. De ondernemer en eigenaar van latente ruimte krijgt er een keuze mogelijkheid bij. En je zou zelfs breder kunnen kijken om bedrijfsbeeindigers ook een vrije keuze te bieden om depositieruimte voor legalisering tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Alles op basis van vrije keuze. En daar kan niemand tegen zijn! Want waar wil je als sector voor kiezen? Ondernemers een vrije keuze te geven of Ondernemers tegen een "woest aantrekkelijke" onteigening door de minister van hun erf te laten trappen. En ik heb nog nergens anders een plan gezien die sectorpartijen aandragen om dat laatste te voorkomen. En nu de GGA's overal sneuvelen komt die er ook niet .

Inzet latente ruimte t.b.v. PAS-melders/interimmers/knelgevallen

Vraag aan John Spithoven; Agractie heeft eind 2020 het punt van het gebruik van latente ruimte om knelgevallen ingebracht tijdens besprekingen met LNV/DG Stikstof Hellen van Dongen. Dat zou niet mogelijk zijn om de volgende redenen (zie ook recente beantwoording aanverwante Kamervragen in foto); - PAS melding is illegaal sinds uitspraak RvS, de voorgaande situatie is geldig - Daarmee is ook de feitelijke hoeveelheid uitstoot (aantal dieren etc) wat onder de melding valt illegaal, en moet eerst compensatie plaatsvinden om te kunnen legaliseren zonder werkelijke stijging depositie. - De feitelijke emissies die onder PAS melding vallen zitten wél in Aerius, maar dus illegaal. - Deze legalisatie kan alléén gecompenseerd worden door eerst een feitelijk daling van de emissie/depositie te realiseren. Latente ruimte is geen feitelijke emissie, maar een fictieve emissieruimte op papier, en daarom niet inzetbaar om een feitelijke daling te realiseren. -Je realiseert namelijk geen feitelijke daling, wat wel vereist is volgens de uitspraak van de RvS. Rest ons te zeggen dat we de stikstofhoax belachelijke kolder vinden en het fundament; KDW en Aerius niet deugt! @john spithoven, zou je op deze uiteenzetting willen reageren?

Column Sjakie: Keuzes maken voor de toekomst

Door Jack Rijlaarsdam, Sinds 24 februari lijkt de Russische president Vladimir Poetin aan te koersen op een confrontatie die het begin van een Derde Wereldoorlog in zou kunnen luiden. Laten we hopen dat het zo ver niet komt, maar ook nu is de impact van het brute machtsvertoon in Oekraïne op de agrarische en energiemarkt al enorm. Hoe wrang het ook is om nu zo’n opmerking te maken; dit lijkt toch het moment om nieuwe strategische keuzes voor de toekomst te maken. Nog niet heel lang geleden lag er een boot overdwars in het Suezkanaal met een logistieke chaos als gevolg. Dat was al een flinke waarschuwing. Momenteel wordt pas echt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn geworden door onze regionale voedselsoevereiniteit in het kader van de liberale wereldhandel te verkwanselen via handelsakkoorden. Dit maakt nu de nodige emoties los. Er gaan nogal wat stemmen op om de plannen voor verduurzaming en vergroening gewoon maar overboord te kieperen. Deze reactie is best logisch. Jarenlang werden ons de meest extreme groene en idealistische dromen opgedrongen. Nu zien critici hun kans de keerzijde hiervan uit te vergroten. Dit helpt alleen niet om de problemen die momenteel zichtbaar worden op te lossen. Het wordt de kunst om keuzes te maken die welvaart voor iedereen borgt, regionale onafhankelijkheid voor energie en voedsel regelt en ook nog recht doet aan de natuur. Natuurlijk ben ik als veehouder bevooroordeeld, maar sommige zaken liggen zo voor de hand dat directe invoering niet meer dan logisch is. De energieverslindende productie van kunstmest zou met wat aanpassingen van de wetgeving omgeruild kunnen worden voor het gebruik van bewerkte dierlijke mest. Dit spaart energie, beperkt uitstoot van broeikasgassen en sluit regionale kringlopen. De productie van gewassen voor gebruik als brandstof zet druk op het areaal voor voedselvoorziening en is weinig efficiënt. Niet meer doen dus. Stiekem hoop ik zelfs dat we het stikstofdossier oplossen door eens te gaan kijken hoe de natuur er echt bij ligt en naast stikstof ook andere drukfactoren in beeld te brengen. Kortom, laten we keuzes maken waar ook de volgende generatie mee vooruit kan. Jack Rijlaarsdam Melkveehouder in Stompetoren Bron: Nieuwe Oogst

Inperking zelfbeschikkingsrecht

Gisteren heeft de vaste kamer commissie landbouw de hele dag gedebatteerd over stikstof. Of er op dit moment geen belangrijker dossiers zijn. Het debat van gisteren was er 1 van zonder inzicht geen uitzicht. Allemaal hebben ze een oplossing valt te beluisteren. Misschien zou een weekje werkbezoek naar Oekranie de dames en heren meer realiteitszin geven. Gisteren werd ook duidelijk dat de PAS meldingen voor de trein gaan. Nu verdient dat wel enige nuancering. Mocht er gehandhaaft worden, dan kan dat alleen op basis het verschil tussen referentie periode en heden van aanwezige staarten. Politici die het woord bedrijfssluiting in hun mond nemen, lullen als een kip zonder kop. En dat is dan ook mijn conclusie van debat gisteren. Een aaneenschakeling van leugens met als doel angst aan jagen van de bevolking. Als we bijvoorbeeld D66 en Groen Links horen zeveren over de achteruitgang van de natuur (terwijl ze dat ook zelf niet weten omdat het monitoren niet juist gebeurd) terwijl er 2000 km verder op mensen sterven in een oorlog van de honger, dan ben je volksvertegenwoordiging onwaardig bezig. Ik zou de vaste kamer commissie landbouw willen aanbevelen een gesprek aan te gaan met de heer Huizinga die tegen wil en dank ervaringsdeskundige is geworden. Daarnaast konden we ook luisteren naar de minister van Natuur en Stikstof. Haar visie was dat PAS knelgevallen op dit moment niet gelegaliseerd kunnen worden omdat gebiedsprocessen niet lopen. Gelul!!. Er is meer dan voldoende ruimte aanwezig van stoppende bedrijven die hun stikstof willen verkopen. In het geniep wordt er door de staat ook stikstof gekocht. Deze wordt zonder aandacht voor natuur, ingezet om hun eigen chaos op te lossen. Verschillende van deze transacties zijn bij ons in bezit en zullen ook ingezet worden bij toekomstige procedures. Maar daar praat de minister niet over. Nee, ze wil nieuwe instrumenten in zetten. Voorkeursrecht gemeenten, onteigening, bedrijven benaderen (de vorige minister zei nog dat dit niet kon ivm AVG). Kortom, allerlei inperkingen van het zelfbeschikkingsrecht van het eigendom. En dat een minister, maar ook de volksvertegenwoordiging dit nog durft op de agenda te zetten in deze tijd..... En dan kom ik verder in een groter mondialere discussie. Deze week was bij Jinek de heer Huizinga. Hij schetste een scenario wat ons te wachten staat. Dat vraagt om actie van strategische leiders. Maar als antwoordt heeft een publiciteit geile EU commissaris alleen als antwoord daarop de F2F strategie en de Green deal. Van het gas af en meer zonne en wind energie. Meer biologische landbouw, minder dieren. Even een paar feiten: Minder dieren, geeft minder mest, geeft meer behoefte aan kunstmest. Maar van het gas af geeft geen kunstmest. Deze week konden we op Foodlog lezen dat de helft van de wereld bevolking afhankelijk is van kunstmest, omdat dierlijke mest niet beschikbaar is...... Nog een andere loze oplossing: Meer bio gas. Minder dieren geeft minder mest en dus minder bio gas ipv meer. Daarnaast stoot bio gas productie fors ammoniak uit. En daar hadden we al genoeg van volgens de overheid. Ook verbrandt je met bio gas productie organische stof, terwijl we juist daarin CO2 in opslaan. Conclusie: Het ontbreekt aan strategen in de EU. En er is 1 strateeg die dat al een aantal jaren door heeft en die zit in het Kremlin. Vreselijk wat hij doet, maar vanuit zijn optiek zeer doordacht. En wat heeft dit bovenstaande nog meer met inperking van zelfbeschikkingsrecht te maken? Ik heb veel contacten met Roemenie. Onder invloed van de oorlog begint het daar ook onrustig te worden. Brandstof raakt op, supermarkten leeg en banken leggen de bevolking een pinlimiet op van dagelijks max 100 euro. Sociale onrust en vluchtelingen zijn het gevolg. En dat gaat onze outlook ook worden. Zeker als het presidium zoals gisteren het in zijn hoofd haalt om onder deze omstandigheden een hele dag over een gecreeerd probleem te leuteren....

Nieuwe reacties

'Sneller vergunning voor windmolens afgeven', zegt minister Rob Jetten

Vergunningen voor windmolens moeten sneller afgegeven worden. Dat zegt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Hij was maandagochtend in Geffen om naar de plannen voor de Duurzame Polder te kijken. Daarin komen zeker twintig mega-windmolens tussen Oss en Den Bosch. Het is volgens Jetten belangrijk dat er sneller duurzame energie opgewekt wordt. Jetten wil dat vooral de doorlooptijd korter wordt voor bezwaarmakers die naar de Raad van State gaan. De Raad moet daarvoor worden versterkt volgens de minister, want er moet wel gewoon bezwaar gemaakt kunnen worden. Ook de netbeheerders moeten ervoor zorgen dat de elektriciteitsnetten zwaarder belast kunnen worden. Die kunnen nu nog niet alle extra duurzame elektriciteit aan. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Minder gas Het is duidelijk dat niet alleen het aantal windmolens en zonneparken moet toenemen. Jetten: “Ik kom binnen enkele weken ook met maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Dat is echt nodig.” Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil Nederland niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Jetten is onder de indruk van de plannen voor de Duurzame Polder, zegt hij als hij vanaf de boerderij in Geffen de polder in kijkt. “Dit is een prachtige polder die zich ook leent voor een grote hoeveelheid molens. Hier kun je het groter aanvliegen.”Energieonafhankelijk Hij begrijpt dat niet iedereen zit te wachten op windmolens: ”Dat zie je in het hele land. Niet iedereen wordt er blij van. Je hoeft hem ook niet mooi te vinden, maar het is wel nodig willen we energieonafhankelijk worden en onze klimaatdoelen bereiken. Daar moeten we eerlijk in zijn.”

Wie betaald mijn rekening?

Afgelopen zaterdag mest uitgereden. Met twee sleepslangsetjes hebben ze 2000 m3 drijfmest uit gereden. 35 m3 per ha. Daarnaast moeten we natuurlijk denken om het minimaliseren van de stikstof emissie. Ook is het bij deze hoge stikstof prijzen (veroorzaakt buiten de schuld van de landbouw ) zaak om te zorgen voor een maximale benutting van de stikstof . Dus is er per ha 17 a 18 m3 water per ha toegevoegd. De kosten waren dit jaar fors hoger. De tarieven waren per 1 januari 22 al zo'n 12 % gestegen door hogere arbeids, energie en onderhoudskosten. Daar kwam vorige week ook nog een dieseltoeslag bij van 35 cent per verbruikte liter. Allemaal kosten veroorzaakt buiten de schuld van de landbouw om. Maar ik wil eigenlijk het kostendeel van het toevoegen van water onder de aandacht brengen. 1 euro per m3, dus 18 euro per ha, naast de dieseltoeslag. Het landbouwcollectief durfde nog geld te vragen voor deze emissie reducerende maatregelen. Groen doen kan niet door rood te staan. En als de maatschappij de natuur in een betere staat van in standhouding wil (KDW verlagen) dan moet de beurs getrokken worden. Maar ja, het landbouw collectief is niet meer. En LTO heeft ook duidelijk laten weten dat niet meer te willen. Wel hebben ze samen met NAJK, Rabobank en NZO de coalitie toekomstgerichte melkveehouderij in het leven geroepen. Zeg maar de "coalition of the willings ". En budget? Misschien voor hun eigen zakken....Maar niet voor de natuur...of zij die de natuur hoog in het vaandel hebben omdat ze op eigen kosten emissie reducerende maatregelen nemen. Wie vertegenwoordigd ons nog? Ik zie er weinig meer....de meeste zijn bezig met de in standhoudingsdoelstellingen...... Maar niet voor de natuur...... !

verplicht vaccineren er nog steeds in willen rommelen, hoe slecht zijn deze mensen...

'Kabinet speelt met vertrouwen burgers' Tegen de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer in lijkt het kabinet in Brussel toch te onderhandelen over een Europees coronabewijs. Dat blijkt uit Kamervragen van een flink aantal partijen aan minister Kuipers (Volksgezondheid). De Kamer staat op scherp omdat een paar weken geleden een motie van het Kamerlid Pieter Omtzigt werd aangenomen die het kabinet gebiedt geen stappen te zetten voordat die door de Kamer zijn goedgekeurd. Geen toestemming In een brief aan de Kamer schrijft Kuipers dat hij geen onomkeerbare stappen zal nemen zonder dat de Kamer daarin gekend is. En daar zit volgens Omtzigt de kneep: "Dat is vilein, want geen onomkeerbare stappen zetten is iets anders dan de Kamer van tevoren informeren over wat ze willen gaan doen en pas verdergaan na een debat in de Kamer. En dat eist mijn aangenomen motie." Hij wijst erop dat het woord 'gekend' alleen informeren betekent, niet toestemming vragen. "Ik vertel je even dat ik je huis in brand steek en dan ben je daarin gekend. Maar je hebt geen toestemming gegeven." Dat steekt Omtzigt. Want in de oorspronkelijke plannen zouden de coronaverplichtingen voor reizen per 1 juli aflopen. Door in Europees verband af te spreken die maatregelen nog een jaar te laten duren, kunnen bijvoorbeeld mensen die geen boosterprik hebben gehad deze zomer binnen Europa niet zo maar naar het buitenland. Boosterprik "Dat gaat bij ons om bijna de helft van de bevolking", zegt Omtzigt. Ook wijst hij erop dat de Gezondheidsraad niet adviseert jongeren van 12 tot 18 jaar te boosteren. Door deze maatregel dwing je jongeren een boosterprik te halen, terwijl dat volgens de gezondheidsdeskundigen niet nodig is. Dat is wel heel lelijk. Het is toch bizar dat in veel landen de maatregelen worden afgeschaald en we voor reizigers de eisen van vaccinatie in stand houden", zegt Omtzigt. Volgens hem is dat de omgekeerde wereld en laat het zien dat het coronatoegangsbewijs overbodig is en alleen het reizen belemmert. Dus moet het kabinet niet inzetten op steun aan zo'n maatregel, zegt hij, maar juist steun zoeken bij Europese landen die dit ook niet zien zitten om zo de invoering te blokkeren. Blokkerende minderheid "Nu een land als Frankrijk om is, net als Spanje, Polen, Zweden, Denemarken en Ierland, en bijna nergens meer om een coronapas vraagt, komt zo'n blokkerende minderheid in zicht." Volgens Omtzigt 'speelt het kabinet met het vertrouwen van de burgers' omdat de plannen op hen een grote impact zouden hebben. "Als je het vertrouwen kwijt wilt raken, is dit een goede manier." Woensdag en donderdag debatteert de Kamer over het Europese coronabewijs. Dan moet duidelijk worden of de Kamer het kabinet een ander pad op zal dwingen.

spotmelker


Topics
17
Reacties
3.429
Volgers

Over mij

Leeftijd: 56jr
Laatst online: 6u geleden

Melkveehouder in de NOP die graag alles zelf doet/klust

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering