Milieuorganisatie wil renovatie Binnenhof stilleggen om stikstof

De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, dat daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1593500073836498944 Het handhavingsverzoek volgt op een uitspraak van de Raad van State van twee weken geleden. Die besliste toen dat bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en daar niet langer van zijn uitgezonderd door de zogenoemde bouwvrijstelling. Volgens de hoogste bestuursrechter is de vrijstelling in strijd met Europese natuurbeschermingsregels. Voor de verbouwing van het Binnenhof werd juist gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling, blijkt uit een brief die de NOS heeft ingezien. In die brief schrijft de Omgevingsdienst Haaglanden aan het Rijksvastgoedbedrijf dat "voor de activiteiten beschreven in de conceptaanvraag geen vergunningplicht (...) geldt" vanwege de bouwvrijstelling en dat daarom ook geen vergunning is verleend. 'Illegale verbouwing' Dat is nu, na de uitspraak van de Raad van State, een probleem, zegt Mobilisation for the Environment (MOB). Omdat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden, stelt de milieuorganisatie dat de renovatie van het Binnenhof illegaal plaatsvindt. Valentijn Wösten, raadsman van MOB, vindt het "onverkoopbaar" dat wordt gehandhaafd bij boeren die door fouten van de overheid zonder stikstofvergunning zitten, terwijl het Binnenhof zonder verplichte vergunning wordt verbouwd. "En als iemand zich aan de wet moet houden, is het het hart van de democratie wel." Bij de verbouwing komt relatief weinig stikstof vrij en van die stikstof komt dus ook heel weinig in gevoelige natuurgebieden terecht. Maar op slechts 3 kilometer afstand van het Binnenhof ligt het beschermd natuurgebied Meijendel en Berkheide, in de duinen. Daar komt al meer stikstof neer dan de natuur aankan en daardoor kan een rechter oordelen dat ieder klein beetje extra neerslag te veel is. Onorthodoxe middelen Het is vooral een principekwestie, beaamt Wösten. "Het spijt ons dit te moeten doen, maar blijkbaar zijn er onorthodoxe middelen nodig om politici ervan te doordringen dat het hoog tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen." "Nu de bouwvrijstelling niet meer bestaat, hebben meer bouwprojecten inderdaad een vergunning nodig", zegt universitair docent omgevingsrecht Ralph Frins (Radboud Universiteit). Er is volgens hem wel één uitzondering: zo'n vergunning is niet vereist als schade aan beschermde natuur bij voorbaat kan worden uitgesloten. Extra onderzoek De provincie Zuid-Holland laat aan de NOS weten dat het "denkbaar" is dat voor de renovatie een natuurvergunning nodig is "als gevolg van de vervallen bouwvrijstelling". Daarvoor is tot nu toe nog geen aanvraag gedaan. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt op dit moment te onderzoeken of een nieuwe vergunningsaanvraag nodig is. Daarvoor is eerst onderzoek nodig naar de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de bouw, want de bestaande berekeningen zijn achterhaald. Daarna moet worden nagegaan hoeveel van die stikstof terechtkomt in beschermde natuurgebieden. Daar is al onderzoek naar gedaan, maar de milieuorganisatie betwist de deugdelijkheid daarvan. "De provincie Zuid-Holland moet daarover een oordeel vormen en eventueel extra onderzoek laten uitvoeren", zegt Kars de Graaf, hoogleraar omgevingsrecht (Rijkuniversiteit Groningen). Het handhavingsverzoek betekent niet dat de verbouwing van onder meer de Eerste en Tweede Kamer per direct zal worden stilgelegd. De provincie heeft acht weken de tijd om met een antwoord te komen op het verzoek. Als dat niet wordt ingewilligd, zegt MOB naar de rechter te stappen. Maar ook zo'n procedure zal lang duren. Boerenbedrijven uitkopen Zelfs als MOB in die rechtszaak gelijk krijgt, zijn er nog andere manieren om de bouw toch door te laten gaan. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar boerderijen of andere bedrijven die stikstof uitstoten die kunnen worden uitgekocht om de stikstofruimte voor de verbouwing van het Binnenhof alsnog te creëren. Dat zal niet gemakkelijk gaan, want stikstofruimte is schaars. Het zou wel kunnen dat de verbouwing door deze juridische stap vertraging oploopt. De verbouwing werd in 2020 ook al met een jaar uitgesteld omdat de verbouwing niet aan de toen geldende stikstofeisen voldeed. Klem Het handhavingsverzoek toont aan hoezeer het kabinet klem zit door het stikstofdossier. Door het uitblijven van maatregelen die de stikstofuitstoot substantieel verminderen, kunnen milieugroeperingen projecten zoals de verbouwing van het Binnenhof aangrijpen om de politiek verder onder druk te zetten. Een woordvoerder van minister De Jonge, die politiek verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf, laat in een reactie aan de NOS weten dat hij verwacht dat de huidige werkzaamheden kunnen doorgaan. Wel wordt nog onderzocht welke gevolgen de vervallen bouwvrijstelling heeft voor de rest van de renovatie van het Binnenhof.

Slapeloze nacht....

Gisteren kwam hier op het forum een opmerking voorbij van een prikker die denkt dat veel boeren het hebben opgegeven…. In eerste instantie wil je in de verdediging gaan. Een boer is een boer en geeft niet op…. Toch heeft de opmerking mij een slapeloze nacht opgeleverd. Persoonlijk trek ik het boerenleed op naar het hele Wef gebeuren en zie ik de foto’s van onze lachende wereld leiders op de G20 Top voorbij komen. Ze hebben reden tot lachen daar alles wat ze al jaren hebben voorbereid en willen uitvoeren gewoon perfect uitwerkt. We worden tegen elkaar uitgespeelt, weerwoord wordt in de doofpot gestopt. Wetten worden veranderd als het niet uitkomt, belastinggeld blijft binnen komen. Gisteren naar het boerenprotest te Zwolle geweest. We kennen allemaal het verhaal waarom we daar stonden. We weten allemaal hoe fout de provincie bezig is. Maar toch…Geen reactie of gesprek van de provincie. Laat staan vanuit Den Haag. We druipen af, we weten niet wat te moeten doen. Ik zag de onmacht misschien de wanhoop in de ogen van de boeren. De betreffende Pas boeren hebben niet de steun gekregen van de provincie waar ze recht op hebben. Weer een overwinning van dit kabinet. Ze hoeven niet eens meer een wet te veranderen. Gewoon nergens op reageren en dwangsommen afdwingen als je niet doet wat ze willen. Deze Pasmelder boeren staan symbool voor alles wat ons staat te wachten. Boer en burgers. Met het uiteindelijke doel beheer over onze landerijen en controle van de mens Het gebeurt onder onze neus en we kunnen niets doen. Velen hebben de hoop op een Trump, of een Bbb die ons moet komen redden. Ik geloof er niet in. De huidige G20 top heeft de macht en het geld ze kunnen alles doen wat ze willen. Met leugens over milieuproblemen, coronabedrog of de oorlog Rusland. Ze komen overal mee weg. De Pasmelders in Overijsel ondervinden als eersten in Nederland dat je geen rechten of bezit lijkt te hebben. Je eigendom wordt je zonder eerlijk proces afgenomen. Ondertussen krijg ik elke dag vele berichten binnen wat er allemaal gaande is over de wereld. Berichten die je niet terug ziet in een Nos of Nu.nl. Hoe ze boeren wegwerken, hoe ze voedsel schaarste creëren hoe ze dit willen vervangen voor zeewier of insecten hoe hele steden, landen in opstand komt. En hoe deze mensen worden neer geknuppeld en weg gezet worden als complotdenker of crimineel. We zouden hier allemaal slapeloze nachten van moeten hebben. Dit kan gewoon niet de wereld zijn waarin wij willen leven. Maar toch gebeurt het. Is het niet vandaag dan morgen wel. Het ziet er niet goed uit, het wordt steeds duidelijker en ik heb ook geen idee wat te moeten doen. Ik plaats mijn zorgen op dit forum om anderen te mogen horen. Hoe staan zij er in. Zien zij een oplossing? Gisteren hebben de boeren toegezegd over twee weken terug te komen als Provincie niet mee beweegt. Wat willen de boeren dan doen? Wordt het een herhaling van gisteren? Wordt de wanhoop nog groter? Eigenlijk zou ik het liefst het Eureka moment lezen hoe we alles kunnen oplossen en allen weer gewoon boer en burger kunnen zijn.

FOSFAAT UIT RIOOL MAG IN KUNSTMEST!! en hier word het toekomstige probleem vast klaar gemaakt voor de sector

Fosfaat uit riool mag in kunstmest Waterschappen mogen een fosfaathoudend restproduct uit de rioolwaterzuivering voortaan leveren aan kunstmestfabrikanten. De fosfaathoudende stof struviet is een geschikte grondstof voor kunstmest maar mocht daar tot nu toe niet voor gebruikt worden. Het moest als afval behandeld worden. Aan de toelating is zes jaar onderzoek en procedures voorafgegaan. Rioolslib, dat fosfaat bevat, mag al vele jaren niet meer over landbouwgrond uitgereden worden. De kans op vervuiling met ongewenste stoffen is te groot. Terugwinnen uit rioolwater Het is wel mogelijk om fosfaat terug te winnen uit het rioolwater, in de vorm van struviet (Magnesium-ammonium-fosfaat). Dit ontstaat door magnesium toe te voegen aan vergist rioolslib. Een deel van de fosfaten uit rioolslib worden overigens al teruggewonnen en hergebruikt. Rioolslib wordt verbrand, waarna de fosfaathoudende as naar de kunstmestindustrie gaat. De Unie van Waterschappen is opgetogen over de toelating van struviet. Bestuurder Sander Mager: ‘Voor een circulaire en duurzame toekomst is het van groot belang dat we de waardevolle grondstoffen die we uit het rioolwater halen, kunnen hergebruiken.’ Achttien stoffen Volgens de Unie opent deze toelating de weg naar hergebruik van meer grondstoffen uit rioolwater. Waterschappen winnen nu al achttien stoffen terug, zoals bioplastics, vetzuren, biomassa en Kaumera. Dat laatste is een nieuwe grondstof met toepassingen in de landbouw en de betonindustrie. Volgens de Unie moet het tempo van de introductie van nieuwe vormen van hergebruik omhoog, om de doelen van het programma ‘Nederland circulair in 2050’ te halen.

Drijfmest bron van ammoniak probleem

Opinie A.H. Wesselingh, Van 1950 tot 1985 medewerker bij het ministerie van Landbouw als voorlichter Machinaal Melken Het ammoniakprobleem heeft alles te maken met stalsystemen op basis van drijfmest. Daarnaast zijn er hardnekkige misverstanden over stikstof, signaleert oud-landbouwvoorlichter A.H. Wesselingh. Na de tweede wereldoorlog is het drijfmestsysteem in gebruik gekomen. In de groep achter de koeien dreef de mest op het dunne deel naar de mestput. Dagelijks uitmesten was niet meer nodig. In de huidige ligboxenstallen wordt de mest verzameld in de mestput onder de roostervloer. Beide systemen hebben het zelfde bezwaar; er wordt na enige tijd ammoniak gevormd. Dat is een gas dat inherent is aan dood en verderf; een sluipmoordgas. Men spreekt vrijwel altijd over stikstofuitstoot, maar dat klopt niet. Dat leidt ook tot spraakverwarring. Bewaring mest Wat gebeurt er tijdens bewaring van de mest? Deze ontmengt. Het organische materiaal komt naar boven en sluit op den duur de toegang van lucht naar het onderste dunne deel af. Daarin vindt afbraak van bestanddelen plaats. Als de aanwezige zuurstof is verbruikt wordt onder andere ammoniak ( NH3) gevormd, dat oplost in water. Ingrijpendere maatregelen Op deze wijze kan veel gas worden gevormd, die vrijkomt als de mest wordt gemengd, verwerkt of geïnjecteerd. Zolang er zuurstof is wordt geen ammoniak gevormd. Periodiek mengen van de mest kan een deel van de ammoniakvorming voorkomen. Mengen is ook mogelijk door het dunne deel van de drijfmest over de dikke mest te pompen. Wie heeft de goede oplossing? Misschien zijn nog ingrijpendere maatregelen nodig. Geen kans op ammoniakvorming Voor nieuwe stallen is het beter om geen drijfmest toe te passen, maar op een oude, eeuwen lang gebruikte methode terug te vallen. Toen werd de mest dagelijks naar het land gebracht en verspreid. Geen mestkelder, maar een put achter de stal waar de mest van bijvoorbeeld veertien dagen in kan worden op geslagen. De mest niet verspreiden, maar in ruggetjes op het land uitrijden. Dat voorkomt eventueel uitregenen. Nu is er geen kans op ammoniakvorming. Dat is vele malen belangrijker dan de kans op uitregenen. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat De bouw van een nieuwe ligboxenstal wordt daardoor ook veel goedkoper. Geen ammoniak in de mest betekent ook dat de wormen en de weidevogels weer terug komen. Er wordt veel gespeculeerd vanwege de vermeende stikstofproblemen, maar die zijn er niet. Het is ammoniak. Dikwijls spannende verhalen, maar tegenvallend resultaat. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat.

Tovert Johan Remkes oplossing voor stikstofprobleem uit zijn hoge hoed?

Er is ruimte voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren. Dat was de boodschap waarmee Johan Remkes vanaf augustus het gesprek met allerlei partijen inging om tot een aanpak van het stikstofprobleem te komen. Woensdag aan het begin van de middag komt de voormalig minister met zijn bevindingen. Gaat hij de kool en de geit sparen, kiest hij voor een poldermodel of durft Remkes een duidelijke keuze te maken? Op voorhand zijn de messen al geslepen. Boeren dreigen opnieuw met tractors de weg op te gaan als Remkes’ conclusies tegenvallen, zo waarschuwde Mark van den Oever uit Sint Hubert, de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), dinsdag al. Zijn achterban is bang dat niet alleen fors in de veestapel, maar ook het in aantal boerderijen zal worden gesneden. Onmogelijke opgave Remkes is eigenlijk met een onmogelijke opgave opgezadeld. De discussie tussen enerzijds de overheid en anderzijds de landbouw- en veeteeltsector is in de loop der jaren enorm verhard. Probeer die strijdende partijen maar eens op één lijn te krijgen om uit de impasse te komen. Bovendien wordt Remkes gezien als een personificatie van de oude politiek en was hij de voorzitter van een naar hem genoemde commissie die in 2019 al op minder vee aanstuurde. Desondanks ging hij in augustus vol goede moed aan de slag. De intermediair sprak niet alleen met boeren- en natuurorganisaties, maar ook met onder anderen provinciebestuurder Erik Ronnes. De Brabantse deputé uitte hierin zijn grote zorgen, maar mogelijk blijkt later deze woensdag dat hij Remkes heeft kunnen overtuigen van de stallenaanpak in onze provincie. De uitstoot van stikstof in ons land is al jaren te hoog. De natuur lijdt er zichtbaar onder. De Raad van State gaf in 2019 de discussie over het terugbrengen van stikstof een nieuwe injectie door aan te dringen op andere methodes. Ook de Europese Commissie deed een duit in het zakje door strengere mestregels vast te stellen. En altijd weer is de boerensector het haasje, althans, zo wordt dat gevoeld in agrarisch Nederland.'Waarom worden andere sectoren ontzien?'Leg je oor maar te luister bij welke landbouwbelangenorganisatie dan ook: ze voelen zich niet gehoord en menen dat zij als enige moeten inleveren. Waarom worden, in hun ogen, de industrie en de bouw steeds ontzien?De laatste gesprekken die Remkes voerde met onder meer FDF, Agractie en de veel minder activistische LTO Nederland leidden bij deze organisaties desondanks tot zowaar voorzichtig positieve geluiden. In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn, maar de manier waarop, daarover wil Remkes serieus nadenken. Hij zou kijken naar een mogelijk ander systeem dat de hoeveelheid stikstof meet die volgens de wet maximaal in een gebied mag neerkomen. Aantreden nieuwe minister De stikstofbemiddelaar weet echter ook dat natuur- en milieuorganisaties hem eveneens op de vingers zullen kijken. Zij vinden dat vooral de zogeheten Natura 2000-gebieden, die extra bescherming vragen, al te lang te zwaar belast zijn. En zou Remkes zich nog laten beïnvloeden door Peter Adema, die dinsdag werd benoemd tot nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De opvolger van Henk Staghouwer, die zich verkeek op de zware portefeuille, nam het direct op voor de landbouw. Want, zo zei de Fries, 'die hééft toekomst in ons land https://www.youtube.com/watch?v=hVNDILf7qqU

Grote leegloop bij Leerdammer

Grote leegloop bij Leerdammer In het voorjaar hebben wij bericht over de dreigende leegloop bij Leerdammer. https://www.prikkebord.nl/topic/284005/ Vijf maanden later kunnen wij melden dat onze verwachting waarheid is geworden. Volgens een bron bij Leerdammer zal het aantal boeren per 1 januari minder dan 800 zijn, terwijl dat er 5 jaar geleden nog 1200 waren. Verwacht wordt dat de melkaanvoer zal terugzakken naar iets boven de 600 miljoen, terwijl dat 5 jaar geleden meer dan 750 miljoen was. En het einde van de leegloop is nog niet in zicht. Nu fabrieken die een hogere melkprijs betalen dan Leerdammer actief op zoek zij naar melk, blijft de verleiding groot om Leerdammer te verlaten. Naar verluidt knijpen DOC en Vreugdenhil een oogje toe bij de uitbetaling van de duurzaamheidstoeslag als de overstap gedurende het jaar plaats vindt. Een jaar na de overname van Leerdammer door Lactalis weten de boeren nog steeds niet wat ze van de melkprijs van Leerdammer mogen verwachten. Verder dan loze kreten in de Leerdammer-info als “Leerdammer laten groeien, laat dat onze gezamenlijke stip op de horizon zijn” en “Ook in deze woelige tijden blijft Royal Lactalis Leerdammer - als dochteronderneming van het dynamische en gezonde Groupe Lactalis - investeren in onze fabrieken, in onze medewerkers en in ons merk” komt Leerdammer niet. De leegloop beperkt zich overigens niet alleen tot de boeren. Ook de afdeling melkvoorziening raakt aan de lopende band medewerkers kwijt. Anderhalf jaar na zijn komst heeft manager melkvoorziening Arie Griffioen Leerdammer al weer verlaten. Gelijktijdig met hem heeft ook de tweede man van de afdeling melkvoorziening Leerdammer verlaten, terwijl zijn voorganger de functie ook maar een jaar heeft vervuld. Leerdammer is nu weer op zoek naar een nieuwe manager melkvoorziening. Hem (of haar) wacht de moeilijke taak om het vertrouwen van de boeren in Leerdammer te verbeteren. Daarbij helpt niet dat eigenaar Lactalis een slecht imago heeft onder de boeren. Denk dan aan de lage melkprijs van Lactalis in Frankrijk en de 10 jaar dat Lactalis in Spanje heeft meegedaan aan een melkkartel dat Spaanse boeren ernstig benadeelde.

Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert. Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte. Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.” Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.” ‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’ Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).” De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.” De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier. Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.” ‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’ Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.” De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering. De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.” Bron: NIVO

Doorbraak of een list?

Deze week hebben sector partijen voor het eerst gezamenlijk overleg gehad met gespreksleider Remkes over het stikstof dossier. Aan dat gesprek zaten vooraf voorwaarden verbonden. De kdw van tafel was er daar 1 van . Naar nu (achteraf)blijkt is er aan de voorwaarden niet voldaan. In een gezamenlijk statement valt op te maken dat er toch enige toenadering vanuit het kabinet Rutte lijkt te komen. Maar is dat zo? Ik zal het proberen uit te leggen. Het kabinet wil kijken naar een andere berekeningswijze van de kritische depositie waarde (KDW) Deze waarde is vastgesteld naar aanleiding van onderzoek op laboratorium niveau bij welke stikstof gift een habitat type nadelige zou kunnen ondervinden. Wederom een sur realistische benadering. De KDW, een grenswaarde , waarbij een habitat type nadelige gevolgen zou kunnen ondervinden, is voor sommige habitat type zo laag vast gesteld, dat de depositie bijdragen vanuit het buitenland (NOx) al zorgen voor een overschrijding. Doelen van 2030 uit het regeerakkoord zijn daarom ook nooit te halen. En daar is een list voor bedacht. In de technische briefing 16 juni 22 van PBL en RIVM is daarover gesproken. Men heeft het daar over de KDW-T. Wat is het voorstel? Men stelt voor om de KDW, daar waar deze voor een habitat type onder de 1000 mol per ha zit, op te hogen tot 1000 mol, zeg maar 14 kg N per ha. En dat tegen het licht van een achtergrond depositie van 22 kg N per ha en een veehouderij aandeel daarin van rond de 10 kg N per ha. En laat nu net toevallig de kabinet doelstelling 74 % depositie reductie wezen. Of te wel het verschil tussen de achtergrond depositie en de KDW-T. Dus met een andere berekeningswijze, lees de KDW-T, worden de doelen in 2030 gehaald. Waarom deze tussen stap? Men verwacht dat de NOx depositie vanuit het buitenland door de NEC richtlijn fors gaat dalen . (verwachting 🤪) En dan is nog iets opvallends. In een rapportage okt 21 schrijft het RIVM in opdracht van het kabinet dat de vergunning verlening makkelijker kan als de achtergrond depositie onder de KDW zit. Men gaat er vanuit dat er in die situatie geen passende beoordeling (lees Aerius berekening) meer gedaan hoeft te worden. Dus de list waar sector partijen NIET in moeten trappen, is de zogenaamde toenadering van de heer Rutte met tassen draagster v d Wal. Want Rutte heeft maar 1 moto!!! Des te meer veehouders er verdwijnen des te eerder gaat de BV Nederland weer draaien. Overigens zegt Rutte ook steeds tegen sector partijen " Ik kan de KDW niet uit de wet halen, want die heb ik nodig bij de vergunning verlening. Niemand snapt waarom hij dat zegt, tenzij je zijn agenda begrijpt.

Natuur nog stikstofgevoeliger, strengere maatregelen lijken onvermijdelijk

Een deel van de Nederlandse beschermde natuur heeft meer last van stikstof dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers dat later deze maand verschijnt. De bevindingen in het rapport zijn niet vrijblijvend. Als het kabinet zich aan de eigen afspraken houdt - wat het ministerie van LNV in een reactie zegt te zullen doen - moet een deel van de stikstofnormen in Nederland worden aangescherpt. De NOS legde de bevindingen uit de laatste voorlopige versie van het rapport naast de huidige Nederlandse stikstofeisen en sprak met juristen en ecologen over de gevolgen. Die zijn waarschijnlijk groot. Het zal in ieder geval veel moeilijker worden om de stikstofdoelen van het kabinet te halen. Het ministerie zegt daarover in een reactie: "wat het precies betekent voor de opgave laten we zo spoedig mogelijk in kaart brengen." Het rapport, verschenen onder VN-toezicht, stelt nieuwe grenzen waarbinnen in de toekomst ook de Nederlandse stikstofnormen moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de Tweede Kamer of door het kabinet, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV.

De HofBar: Het kabinet lijkt nog niet te luisteren, wat is de oplossing?

Is er een oplossing?, video: https://www.npostart.nl/de-hofbar/31-08-2022/POW_05436155 Het was een hete zomer. Niet alleen door de hoge temperaturen, maar vooral door demonstrerende boeren die snelwegen blokkeerden en naar Den Haag trokken. Boos om de stikstofplannen van het kabinet en bang voor hun toekomst. Want: mogen zij na 2030 of 2035 nog wel boeren? Het kabinet sprak in het coalitieakkoord af dat de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn in 2030. Maar het CDA, met partijleider Wopke Hoekstra voorop, stelt nu dat 2030 “niet heilig” is. Politiek Den Haag in rep en roer en trammelant in het kabinet. Is er een oplossing in zicht? Zo ja, wanneer komt die? Niet alleen de boeren, ook verschillende deskundigen trekken het kabinetsbeleid sterk in twijfel. Zo zou het stikstofkaartje dat gepresenteerd werd door stikstofminister Van der Wal (VVD) en landbouwminister Staghouwer (ChristenUnie) veel te simplistisch zijn. Hiervoor bood premier Rutte onlangs zijn excuses aan. Ook stellen sommige deskundigen dat het kabinet de mogelijkheden voor innovaties op het platteland onvoldoende heeft bekeken. Johan Remkes, enkele jaren geleden nog voorzitter van een commissie die het kabinet adviseerde over het stikstofbeleid, trad deze zomer aan als bemiddelaar, om het gesprek tussen politiek en de boeren vlot te trekken. Vandaag zit Remkes aan tafel met boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force. Of dit gesprek tot een oplossing leidt, is hoogst onzeker. De dames en heren politici hebben hun mond vol van draagvlak vinden in de samenleving. Het hele stikstofdebat laat zien dat de twee partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Of er een oplossing komt, dat zal op korte termijn duidelijk worden. Wie trekt aan het langste eind: de politiek, de natuur of de boeren? Kijk hier de Hofbar terug!: https://www.npostart.nl/de-hofbar/31-08-2022/POW_05436155 https://twitter.com/jos_verstraten/status/1565096346759024640

Reactie op dhr. Vogelaar: 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗴 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗸𝘄𝗶𝗷𝘁

𝙀́𝙚́𝙣𝙢𝙖𝙡𝙞𝙜𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙚 𝙤𝙥 𝙙𝙞𝙩 𝙛𝙤𝙧𝙪𝙢 𝙤𝙥 𝙫𝙚𝙧𝙯𝙤𝙚𝙠. 𝗢𝗽𝗺𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿𝗮𝗳: Gezien de huidige situatie waarin honderden rechtszaken tégen boeren op allerlei manieren en door allerlei organisaties lopen zouden wij wensen dat tientallen organisaties vanuit de boeren rechtszaken voerden om de zaken voor sector en boeren ten goede te doen keren. 𝗛𝗼𝗼𝗳𝗱𝗹𝗶𝗷𝗻: Sinds voorjaar 2020 onderzoekt Agractie de brede juridische achtergronden van het Nederlandse natuur- en stikstofbeleid net als vele andere organisaties dit voor of achter de schermen doen. Wij hebben de expertise om dit te doen in huis, gelieerd, en middels derden. Door tientallen leden en donateurs is ons verzocht hier meer op in te zetten en tevens is ons door veel derden informatie aangereikt. Daarom doen we dit sinds voorjaar 2022 gestructureerder en specifieker, ook omdat de noodzaak ervan gezien de plannen van de Nederlandse overheid sterk toeneemt. 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: Agractie gaat hierin niemand voor de voeten lopen en niet in zaken treden waarin anderen al stappen hebben gezet of gaan zetten. Dat is ook niet nodig omdat het een zeer breed juridisch terrein is. (Vergelijk, naast de bekende Mob zijn er nog een flink aantal partijen die rechtzaken voeren tégen de boeren of vóór vérgaande inkrimping/maatregelen etc.) 𝗨𝗶𝘁𝗹𝗲𝗴 𝗺𝗯𝘁 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴/𝗮𝗳𝘀𝘁𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗵𝗿. 𝗦𝗽𝗶𝘁𝗵𝗼𝘃𝗲𝗻/𝗱𝗵𝗿. 𝗩𝗼𝗴𝗲𝗹𝗮𝗮𝗿: Agractie zocht in voorjaar 2021 tweemaal contact met dhr Spithoven om een afspraak te maken voor overleg. Dhr Spithoven zegde toe met een datumvoorstel te komen hetgeen niet gebeurde. Voorjaar 2022 werd vanuit Agractie opnieuw verzocht om een afspraak, deze kwam tweemaal tot stand maar werd door omstandigheden aan de zijde van dhr Spithoven geannuleerd waarbij er nimmer een nieuwe datum werd voorgesteld. Op 22 augustus jl. is door Agractie opnieuw contact gezocht met dhr. Spithoven om tot een afspraak te komen. Deze afspraak werd gemaakt voor 25 augustus. Op voorstel van Agractie is deze afspraak in overleg en 𝙢𝙚𝙩 𝙜𝙤𝙚𝙙𝙠𝙚𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣 dhr Spithoven verzet naar 31 augustus, dit in verband met een ingelaste vergadering van groepsleiders op 25 augustus waarbij onze aanwezigheid dringend werd verzocht. Dhr Spithoven heeft de afspraak op 31 augustus afgelopen zaterdag 27 augustus geannuleerd met als reden: geen mandaat van zijn bestuur om in gesprek te gaan. Vwb de heer Vogelaar als opsteller van het bericht met tal van aantijgingen op Prikkebord: Ook dhr Vogelaar is door Agractie herhaaldelijk uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en blijven, tot heden gaat dhr. Vogelaar daar niet op in. 𝙊𝙫𝙚𝙧𝙞𝙜: 𝙬𝙞𝙟 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞𝙚̈𝙧𝙚𝙣 𝙤𝙣𝙨 𝙫𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙩𝙚𝙠𝙨𝙩 𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙝𝙧. 𝙑𝙤𝙜𝙚𝙡𝙖𝙖𝙧 𝙫𝙚𝙧𝙢𝙚𝙡𝙙𝙚 𝙖𝙖𝙣𝙩𝙞𝙟𝙜𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙯𝙪𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙝𝙞𝙚𝙧 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙚𝙧 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙤𝙥 𝙞𝙣𝙜𝙖𝙖𝙣, 𝙤𝙢𝙙𝙖𝙩 𝙬𝙚 𝙙𝙞𝙩 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙚𝙣 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙗𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙣𝙙𝙚𝙣. 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘃𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱: Wij waarderen iedere constructieve inbreng, stemmen graag af op inhoud, werken op basis van respect voor elkaar, willen transparant en helder zijn naar boeren & leden & donateurs en sympathisanten. 𝗜𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿! 𝙊𝙤𝙠 𝙙𝙤𝙣𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣? Dat kan via de link bij dit bericht. Welkom! Wilt u reageren op dit bericht? Dat kan door te mailen naar info@agractie.nl

Agractie de weg kwijt?

Het heeft er veel van weg dat Agractie de weg kwijt is. Agractie gaat geld inzamelen voor gerechtelijke procedures tegen het stikstofbeleid. Dat klinkt heel flink en dat doet het natuurlijk goed in de beeldvorming. Stichting Stikstof Claim is opgezet om specifiek het stikstofbeleid juridisch aan te vechten.. SSC heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan en bv via Wob procedures veel informatie binnengeharkt. SSC heeft iedere keer als er een overheidsmaatregel aankwam waartegen met enige kans van slagen juridische stappen mogelijk zijn de overheid daarvoor schriftelijk gemaand dat is altijd de eerste stap in een procedure. Heb je dat niet gedaan dan zijn juridische stappen nauwelijks meer mogelijk. Waartegen Agractie wil gaan procederen is dan ook niet duidelijk dat moeten ze nog gaan onderzoek en dat gaat geld kosten. Kosten die SSC al heeft gemaakt en daar waar procederen mogelijk is zijn procedures gestart en ook al 1 afgerond. De afgeronde procedure wad die tegen de voermaatregel waar LNV deze ter zitting in den Haag introk. Terwijl die procedure liep was Agractie nog met LNV aan het onderhandelen en flikkerden ze de varkenshouders onder de bus . Onnodig onder de bus. SSC heeft momenteel nog een paar procedures lopen allemaal trajecten van meer dan een jaar waar dit jaar nog uitspraken zijn te verwachten. Ook worden er voor aangeslotenen nieuwe procedures opgestart aan de hand van concrete gevallen. Het klinkt heel raar maar het is best lastig voor veehouders die geraakt wordt of schade ondervindt vanwege het stikstofbeleid om de keuze te maken om te gaan procederen. velen vinden het eng of zijn bang dat ze dan voortaan door de provincie worden klem gezet. Of men is bang voor de duur van een eventuele procedure terwijl ze zelf altijd kunnen beslissen om deze te stoppen. Agractie zou gewoon kunnen samenwerken met SSC. Agractie kiest iedere keer weer voor een eigen spoor. Tot nu toe niet erg succesvol en bij tijd en wijle loopt Agractie voor de voeten van SSC. Voor SSC is het doel namelijk de belangen te verdedigen van de aangeslotenen belangrijk . SSC deelt kennis aan bijvoorbeeld belangenbehartigers. Voorbeeld daarvan is dat door SSC is uitgezocht hoe je met op basis van vrijwillige opkoop latente ruimte de Pasmelders kan legaliseren. Het is tot op heden de enigste optie die de komende tijd mogelijk is. Agractie ging daarmee naar LNV maar deed dat weer zelfstandig en niet eerst een gezamelijk front vormen met alle partijen uit het bedrijfsleven. SSC heeft al eerder als conclusie getrokken dat zolang de belangenbehartigers niet 1 front vormen en zoland zij niet met 1 plan en 1 gezamenlijke communicatielijn richting LNV en politiek gaan er niets zal worden bereikt. SSC stelt regelmatig vast dat er gebrek is aan regie bij de belangenbehartigers en gebrek aan gezamenlijke strategie. Diverse keren heeft John Spithoven namens het bestuur SSC opgeroepen om te zorgen voor eenheid vanuit de belangenbehartiging. Momenteel is te zien dat NMV,LTO,POV,NOP,NVP , DDB, FDF en trekkergroepen elkaar vinden en dan gaat Agractie weer apart op stap met lijntje richting Remkes en Rutte. Weg eenheid. Agractie gaat nu bezig om geld in te zamelen voor juridisch onderzoek welke reeds is gedaan. Agractie heeft zich nog nergens gesteld als pratij en daardoor niet ontvankelijk. Agractie versnipperd de eenheid en de inzet en dat is precies wat de overheid zo goed uitkomt. Vorm 1 blok vanuit de belangenbehartiging en behartig de belangen doe dat transparant en met meer kennis van zaken dan tot nu toe. Laat juridisch stappen over aan SSC die is daar voor opgericht en ingericht.

Brabantse CDA-kiezers lopen massaal over naar BBB en Omtzigt

Premier Mark Rutte en zijn coalitie kunnen wel inpakken als het aan de Brabanders ligt. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat de coalitiepartijen worden gehalveerd als er nu verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer. Grote winnaar is de BBB van Caroline van de Plas. Die partij wordt 5 keer zo groot. Onderzoeksbureau Newcom onderzocht of Brabanders nu anders zouden stemmen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Opvallend is dat VVD, CDA en D66 allemaal fors verliezen. Die partijen worden stuk voor stuk gehalveerd. VVD: van 17 naar 9 procent.D66: van 11 naar 6 procent.CDA: van 8 naar 4 procent.ChristenUnie: blijft op 1 procent.Per partij wisselt wel de verklaring van het forse verlies. Brabanders die het CDA de rug toe keren doen dat vooral omdat ze de partij niet meer betrouwbaar en eerlijk vinden. Veel kiezers vinden dat de partij de boeren in de steek heeft gelaten. Ze geven aan dat ze hun heil zoeken bij de BBB van Caroline van der Plas. Die partij heeft volgens hen een beter programma en komt op voor de belangen van de boeren en de gewone man. Voormalige CDA-kiezers hebben ook veel vertrouwen in partijleider Van der Plas. Dat is dan ook meteen te zien in het onderzoek. De BBB schiet omhoog en wordt in Brabant 5 keer zo groot: van 2 naar 10 procent. Ook PVV profiteert een beetje en gaat van 9 naar 10 procent. Beide partijen zouden daarmee de grootste worden.Ook Pieter Omtzigt doet het goed. Vorig jaar was hij nog Kamerlid voor het CDA, nu is hij onafhankelijk Kamerlid. Als hij met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoet, krijgt hij van de Brabanders 4 procent van de stemmen. Van voormalige CDA-kiezers, maar ook van mensen die vorige keer op de VVD stemden. Kiezers die zeggen dat ze niet meer op de VVD stemmen, geven daarvoor een andere verklaring dan de CDA-afhakers. Hier speelt het stikstofbeleid een veel kleinere rol. Bij de VVD haken veel kiezers af:door de 'algehele ellende' in het land, omdat ze Rutte niet meer betrouwbaar vindenen omdat de partij 'oprukt naar links'. Een veelgehoorde klacht: de VVD laat de oren te veel hangen naar coalitiegenoot D66.StikstofbeleidHet kabinet krijgt er flink van langs als het over het stikstofbeleid gaat. Twee derde van de ondervraagden geeft het kabinet een onvoldoende. Bijna de helft van de kiezers is het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan 2030 als deadline dat de stikstofuitstoot in Nederland met 50 procent moet zijn verminderd.Het halveren van de veestapel vinden de respondenten ook geen goed idee. Maar liefst de helft van de kiezers ziet dat niet zitten. Dat is opvallend, want vlak voor de verkiezingen in 2021 was dat nog 33 procent. Het verzet tegen de krimp van de veestapel groeit dus. De stikstofcrisis is voor de voormalig CDA-stemmers en de nieuwe BBB-kiezers van grote invloed op hun stemgedrag. Toch zijn er onderwerpen die kiezers nog meer aan het hart gaan, zoals de koopkrachtcrisis, de wooncrisis en de asielcrisis. Opvallend is dat vooral de VVD-stemmers daar teleurgesteld over zijn. Zo komt de partij in hun ogen onvoldoende op voor mensen met middeninkomens, wordt er te weinig gedaan aan de snel stijgende inflatie en is er veel onvrede over het huidige asielbeleid. De crisis op de woningmarkt draagt bij aan dat gevoel.

Overheid erken dat u gedicteerd wordt door de natuur lobby’s en niet door de feiten.

Biodiversiteit en boeren met natuur Door Jaap Majoor, Volgens de stikstofplannen van het kabinet worden de meeste boeren gedwongen te stoppen. Een deel mag blijven wanneer zij extensief gaan boeren, samen met de natuur en biodiversiteit. De woorden biodiversiteit en boeren met natuur zijn hot, maar ondoordachte woorden. Een boer teelt zijn gewas zo goed mogelijk. Of je nu gangbaar of biologisch bent, onkruid is niet gewenst, want het gaat ten koste van de opbrengst. Dus natuur inclusief boeren wat Den Haag wil, betekent geen opbrengst en geen natuur. Mijn vader was een wijze boer en zei altijd: Je kunt geen 2 ruggen uit een varken snijden. De natuurinstanties en de politiek zijn het hier niet mee eens. Donderdagavond in Nieuwsuur kwamen ook weer de woorden biodiversiteit en boeren incl. natuur naar voren. Daarom probeer ik dat nu te verduidelijken. Stel u heeft een groentetuin of bloementuin. Je doet een bloemenzaadje of groentezaadje in de schone grond en laat hem groeien. U zult zien, dat er dan ook allerlei onkruiden kiemen en vaak nog beter groeien dan het zaadje wat u zelf in de grond gezaaid heeft. Je moet dan de onkruiden eruit trekken, zo niet dan wordt je gezaaide plantje overwoekerd door het onkruid. Als je plantje dan overwoekerd is door onkruid, is het gevolg dat je geen groente of bloemen hebt. De conclusie is, je kunt de natuur niet zijn gang laten gaan, wil je je gewenste groenten of de gewenste planten over houden. Bij de boeren werkt dit precies hetzelfde. Laten zij de natuur zijn gang gaan, hebben zij ook geen opbrengst. Daarom kan het boeren voor optimale voedselproductie en biodiversiteit plus boeren met natuur niet samen gaan. Het is, of voedsel productie, of natuur. Heeft u geen bloementuin of moestuin, ga eens in gesprek met iemand die dat wel heeft om bovenstaand te begrijpen. De natuurinstanties en de overheid willen nu een ondoordacht stikstofplan erdoor drukken. Een plan zonder enige landbouwkundige kennis en met een zeer discutabele onderbouwing. Zelfs de stikstofprofessoren van de D66 staan niet achter de plannen van de overheid. Zij moesten zwijgen van hun D66 partij genoot dhr. de Groot. Dit heeft nu tot gevolg, dat boeren lijnrecht tegenover de overheid en natuurinstanties zijn komen te staan. Het is inmiddels veel meer dan een vertrouwens crisis, zoals dhr. Remkes dat nu noemt. Wat CDA nu wil oprekken naar het jaar 2035 helpt niet. De boer wil een duidelijke heldere visie, maar hij mee verder kan. Hij wil een overheid, die verstand van zaken heeft en zich niet laat leiden door de natuur lobby’s. Een enkele boer, die je juist op tv ziet en zegt dat het wel kan, heeft bijna geen, of geen opbrengst. Deze boer heeft een veel groter landoppervlak nodig dan een boer, die voor optimale productie gaat. De totale voetprint van een boer met optimale productie is veel lager dan een boer die niet optimaal produceert. Overheid erken dat u gedicteerd wordt door de natuur lobby’s en niet door de feiten. Jaap Majoor. Laag Zuthem

Nieuwe reacties

Rutte wil betere prijzen

Rutte wil betere prijzen voor boeren desnoods afdwingen 18-08-22 16:09Update: 3 uur geleden 2.4K reacties Het kabinet overweegt dwingende maatregelen als betrokken partijen in de agrarische sector niet voldoende meehelpen om betere prijzen voor de boeren te realiseren. Hoe die er precies uit komen te zien, wil nog niemand kwijt. Vooralsnog zijn ze ook niet nodig, zei premier Mark Rutte donderdag na een gesprek met banken en bedrijven uit de boerensector onder leiding van Johan Remkes. "Wil je ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren: van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot en met de inkopers en leveranciers van producten aan de agrarische sector", zei Rutte na het gesprek in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. In de stikstofcrisis komt een aantal dingen bij elkaar. Niet alleen de maatregelen die moeten leiden tot de helft minder stikstofuitstoot in 2030, zodat de natuur op veel plekken niet verder verslechtert. Er wordt ook gekeken naar het verdienmodel van de boer, die in veel gevallen het bedrijf steeds verder moest uitbreiden om rendabel te blijven. Gevolg was meer vee en meer stikstofuitstoot (ammoniak). Banken en bedrijven moeten daarom in de ogen van het kabinet een steentje bijdragen, maar het is de vraag hoeveel en onder welke voorwaarde. Rutte: "Als het nodig is kun je dat dwingender doen, maar dat was niet de sfeer van vandaag." Daarom blijft het vooralsnog vooral bij "nadenken" van banken en bedrijven in de agrarische sector over hoe boeren "een goede boterham kunnen verdienen". Minister Sigrid Kaag (Financiën), ook in Arnhem aanwezig namens het kabinet, voorziet bij dwang een ander probleem. "Dat is juridisch heel lastig." Daarom blijft het ook bij haar bij een morele oproep. "De financiële partners hebben een duidelijke rol. Waar je winst hebt geboekt in het verleden, ligt ook de opdracht om partners te helpen naar de toekomst te komen." Zie ook: Stikstofgesprek Remkes met agro-industrie en banken in teken van afwezigen Rabo-topman: 'We leveren al substantiële bijdrage' De belangrijkste financiële partner in de landbouw, de Rabobank, was donderdag ook aanwezig bij het gesprek in Arnhem. "Het systeem is in deze vorm niet meer houdbaar", stelt topman Wiebe Draijer. Zo'n 85 procent van de boeren heeft een lening bij de Rabobank. Vanuit natuurorganisaties en de politiek is er veel kritiek op de manier waarop de bank betrokken is bij de uitbreiding van veel veehouderijen. De bank is voornemens om een andere koers te varen en is daar naar eigen zeggen ook al mee begonnen. "We voeren inhoudelijke gesprekken over wat verduurzaming vraagt. We geven korting op leningen voor boeren die willen verduurzamen", zegt Draijer. Met name die rentekorting van 0,2 procent noemt hij "niet-vrijblijvend" en een "substantiële bijdrage" aan een eerlijker verdienmodel in de sector. Toeval of niet, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gebruikte dezelfde bewoordingen in een debat vlak voor de zomervakantie. Partijen willen dat banken en bedrijven verplicht een "substantieel aandeel" van de stikstofcrisis gaan betalen. Voor verplichte bijdragen vreest Draijer niet. "Ik heb er vertrouwen in dat, als we duidelijk kunnen maken wat we nu al doen voor de volgende stap, dat ruim binnen de definitie van 'geen-vrijblijvende bijdrage' zal vallen." Door: Edo van der Goot  Beeld: ANP 2.4K reacties Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Lees meer over: Politiek  Stikstof 

Veganisten proberen het overheidsbeleid te beïnvloeden

In de inleiding van het nieuwe plan [url=https://d3ncyx4db87lab.cloudfront.net/05/21/422/kritische_kanttekeningen_bij_aanpak_stikstofcrisis_en_handreikingen_voor_oplossingen_def.pdf]’Kritische kanttekeningen bij aanpak stikstofcrisis en handreikingen voor oplossingen’ [/url]is Lindeboom kritisch op het vermogen van Den Haag om voorbij de eigen overtuigingen te kijken. „Er zijn geluiden dat er verborgen agenda’s onder de huidige maatregelen liggen. Zo zouden veganistische utopisten het overheidsbeleid onevenredig beïnvloeden. Kritische wetenschappers worden doodgezwegen of krijgen een spreekverbod. Nieuwe informatie wordt genegeerd of geminimaliseerd. Dit verdient nadere aandacht.” LTO Nederland is blij met het nieuwe initiatief van de aan D66 gelieerde professoren. „De Nederlandse boeren en tuinders genieten wereldwijd waardering voor hun innovatiekracht en duurzaamheid. Innovatie zou dan ook centraal moeten staan als de overheid stikstof wil reduceren. Ondanks voorstellen vanuit de sector is dat nog niet het geval. We gaan de plannen van prof. Lindeboom bestuderen en hopen dat het kabinet dat ook van harte doet”, aldus een woordvoerder. Meer: https://digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.telegraaf.nl/cdn/premium/f65e8690e04a3dd57338705e415435a4/web/OPS/cciobjects.json#/pages/2-3

Waarom zijn de boeren en boerinnen zo boos?

Dat er in de agrarische wereld maar ook maatschappelijk iets aan de hand is, zal niemand zijn ontgaan. Demonstraties, protesten en een dagelijks onderwerp in één van de talkshows getuigt van landelijke aandacht. Wat is de achtergrond? Wil een agrariër niet veranderen of spelen er andere zaken? Natuurdoelstellingen In ons drukke land hebben we in het verleden binnen de EU gemeend zeer hoge ambities aan te geven door de aanwijzing van 162 Natura2000 gebieden. Doel is om in die gebieden natuur in stand te houden en te verbeteren. Natuur en stikstof Stikstof is een voedingsstof voor veel planten waar bepaalde planten sterker op reageren waardoor andere planten het moeilijker krijgen. Echter, het gaat te ver om de kwaliteit van de natuur volledig te koppelen aan beschikbaarheid van stikstof. Zo is er een voorbeeld dat alleen door beheer (maaien en afvoeren van gras, net als de boeren vroeger deden) een kritische oppervlakte veenmosrietland in enkele jaren 15 maal groter is geworden. Het zou daarom beter zijn om breder naar natuurkwaliteit en de combinatie van omgevingsfactoren te kijken. Stikstof Lucht bestaat voor 80% uit stikstof. Stikstof als ammoniak (NH3) komt vooral vrij bij dierhouderij en stikstof als NOX komt vrij in het verkeer, industrie en luchtvaart. Op dit moment wordt er vooral gestuurd op de uitstoot van ammoniak terwijl de veehouderij sinds 1990 de uitstoot reeds met 67% heeft beperkt. Veel industriële bedrijven hebben zelfs niet eens een stikstofvergunning. Rekenmodel Er is een rekenmodel ontwikkeld welke het effect probeert te benaderen van een stikstofbron op een nabij gelegen natuurgebied. Dit rekenmodel, Aerius genaamd, zit vol discutabele aannames en onverklaarbare effecten, maar wordt bij gebrek aan beter nu als enig instrument gebruikt om de landbouw te toetsen. Rechtszekerheid agrariërs Veel veehouders hebben de afgelopen 10 jaar grote investeringen gedaan waarbij dierwelzijn en milieu belangrijke uitgangspunten waren. Deze plannen zijn destijds getoetst aan toenmalige wetgeving en financieringsnormen. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn de vergunningen alsnog met terugwerkende kracht geschorst. Bij wet is herstel van deze vergunningen vastgelegd, maar zelfs de banken vertrouwen de uitvoering van deze wet door de overheid niet. Betrouwbaarheid politiek Politici zijn vaak zelf onvoldoende ter zake kundig en zijn afhankelijk van aangeleverde informatie. Voor een deel van de politiek was de krimp van de veestapel een doel op zich. Er is zelfs aangetoond dat binnen D66 wetenschappelijke onderbouwde tegenargumenten bewust buiten de discussie zijn gehouden. Het ontwerp van de stikstofplannen, zonder overleg met de sector, heeft dictatoriale kenmerken, Nederland oneigen. Hoe dan wel? Middels technische ontwikkelingen kan veel worden bereikt. Ook nu is daarin volop vertrouwen, maar de sector vraagt dan wel wetgeving welke minimaal 10 jaar blijft staan. De enige oplossing die wij zien is dat de plannen terug moeten naar de tekentafel en de politiek zich open stelt voor alle relevante informatie in plaats van vooringenomen standpunten. Dick Waiboer

Lto stuurde vanavond een nieuwsupdate aan leden en donateurs

Beste leden, Donderdagochtend 28 juli werd Sjaak door minister-president Rutte gebeld met de boodschap dat het zo niet langer kan en dat het kabinet aan tafel wil zonder enige voorwaarde vooraf. Sjaak gaf aan dat hij dat voorstel eerst intern wilde bespreken. Na dat indringende telefoontje heeft Sjaak met enkele portefeuillehouders, vakgroepvoorzitters en het bestuur gesproken. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat wij dit voorstel niet kunnen weigeren, maar wel voorwaarden aan het gesprek kunnen stellen. Zeker omdat wij weten dat het vertrouwen van onze achterban in dit kabinet uitermate laag is en hun toekomst op het spel staat. Het gesprek betreft enkel een verkennend gesprek. Met andere woorden, is het kabinet bereid om naar echte oplossingen te zoeken die perspectief bieden voor onze boeren. Komt dat perspectief er niet dan gaat LTO NIET verder in de gesprekken. Het gesprek wordt gehouden in aanwezigheid van 3 ministers: Rutte, Van der Wal en Staghouwer. Of de heer Remkes de juiste man is nemen wij mee in het oriënterende gesprek. Het kabinet heeft ook contacten gelegd met andere boerenbelangenbehartigers en vanzelfsprekend doen wij dat ook. Wij hebben afgesproken om zo breed mogelijk de collega-belangenbehartigers aan te laten haken en af te stemmen. Wij zijn er ons van bewust dat wij voor dezelfde uitdagingen staan. Wij zullen een rechte rug houden, maar wel naar oplossingen zoeken in het belang van een gezonde agrarische sector in Nederland. Sjaak van der Tak heeft vandaag ook een vlog opgenomen waarin hij ons standpunt toelicht. Ook organiseren wij als LTO’s dinsdagavond om 20:00 een webinar. Tijdens dit webinar zullen Sjaak van der Tak, Léon Faassen en ik uitgebreid ingaan op al jullie vragen over deze ontwikkelingen. Wim Bens is helaas verhinderd. Daarbij zijn we ook vooral heel erg benieuwd naar jullie input. Aanmelden kan via deze link. Heel graag tot dan. Met vriendelijke groeten, Dirk Bruins =Daaronder nog een link naar het Leden Contact Centrum, dat voor wie direct contact wilde

'Vakantiewerk voor minister Staghouwer'

COLUMN DIRK BRUINS, BESTUURSLID LTO NEDERLAND Ik had het gezin duidelijk toegezegd dat ik tijdens onze vakantie het werk zou laten liggen. Onze jongste suggereerde dat ik een geldboete zou krijgen voor elk bestuurlijk telefoontje, mailtje of appje dat ik zou doen. Alleen voor deze column heb ik permissie gekregen. Ondanks dat ik op vakantie ben, kan ik mijn boerenhart niet afsluiten. Ik kijk continu om mij heen. Dit jaar zijn we in eigen land gebleven. Toch was de reis naar het meest zuidwestelijke puntje van Nederland ruim 3,5 uur rijden. Onderweg vooral veel mooi buitengebied gezien, gedomineerd door landbouw gecombineerd met natuurgebieden. Als je zonder al te veel haast om je heen kijkt, zie je hoe mooi Nederland is, met uitzondering van het Randstedelijk gebied waar het uitzicht vooral bestaat uit stenen en asfalt. In de dagelijkse praktijk kom ik de voorbeelden tegen waardoor het toekomstperspectief verder afbrokkelt De afgelopen tijd heb ik met regelmaat de opmerking, of het verwijt, gekregen dat we als LTO een overdreven frame hebben neergezet. Namelijk: dat door het kabinetsbeleid er een kaalslag van het platteland gaat plaatsvinden. Ik constateer daarmee dat de boodschap in ieder geval is overgekomen en dat men politiek gezien bang is dat het beeld breed opgepikt wordt, hetgeen volgens mij al is gebeurd. Toch is het geen overdreven frame. In de dagelijkse praktijk kom ik de voorbeelden tegen waardoor het toekomstperspectief verder afbrokkelt. Of het nu gaat om de slepende stikstofkwestie waardoor bedrijfsovernames stilvallen omdat een bank domweg niet kan financieren, of de langverwachte consultatie van de gewaslijsten die onlangs eindelijk is opengesteld, maar dan maar weer voor een beperkt gedeelte, of het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie. Allemaal zaken die te onduidelijk en te laat zijn en te weinig perspectief bieden voor ondernemers. Wil landbouwminister Henk Staghouwer na het reces echt perspectief schetsen, dan zal hij flink aan de slag moeten. Dit kan hij het best doen door ook veel door Nederland te rijden.

Jannus


Topics
28
Reacties
1.474
Volgers

Over mij

Woonplaats: van Urk
Leeftijd: 70jr
Laatst online: 1d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering