'Perspectief voor agrarische sector is niet in te vullen'

COLUMN BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN Het stikstofbeleid gaat niet alleen over stikstof. Het zal niemand zijn ontgaan dat op de achtergrond verschillende pressiegroepen actief zijn die de stikstof gebruiken voor hun eigen agenda. Op de eerste plaats de ecologen en natuurorganisaties. Die willen zoveel mogelijk grond om ecologisch te tuinieren. Op de tweede plaats een groep die je de elite zou kunnen noemen. Zij willen een recreatief platteland met een nostalgische belevingswaarde. Er mogen op het platteland nog wel boeren zijn, maar die moeten kleinschalig en natuurinclusief zijn. Op de derde plaats de veganisten die streven naar een veganistische staat. Ze hebben alle drie met elkaar gemeen dat ze geen innovatieve oplossingen willen, maar uitsluitend inkrimping van de veestapel. Oud-landbouwminister Henk Staghouwer moest een nota schrijven waarin boeren perspectief wordt geboden. Maar welk perspectief had hij de blijvende boeren moeten bieden van wie wordt geëist dat ze grondgebonden zijn, terwijl alle vrijkomende grond wordt opgeslokt door natuurorganisaties? Welk perspectief had Staghouwer moeten bieden aan de blijvende boeren die kleinschalig en natuurinclusief moeten zijn, terwijl de elite die dit eist tegelijk kosmopolitisch is ingesteld met een voorkeur voor een open samenleving en een open wereldmarkt waarin kleinschalige natuurinclusieve boeren nooit kunnen bestaan? Welk perspectief had Staghouwer de veehouders moeten bieden in een land waar de media worden gecontroleerd door veganisten en een substantieel deel van de politiek ijvert voor een veganistische staat? Dat Staghouwer is stukgelopen op de perspectiefnota, is mijns inziens niet alleen te wijten aan zijn capaciteiten, maar ook aan de onmogelijkheid van de opdracht. De hele politiek, inclusief de Tweede Kamer, is niet in staat perspectief te bieden. Het valt mij namelijk op dat vanuit de politiek wordt geprobeerd om de verantwoordelijkheid voor het bestaan van boeren bij anderen neer te leggen. Ze proberen de verantwoordelijkheid bij supermarkten neer te leggen die geen 'eerlijke prijs' zouden betalen. Of ze proberen het bij de verwerkende industrie neer te leggen die 'miljarden euro's zou verdienen'. Nu is Carola Schouten tijdelijk terug als landbouwminister, maar dat biedt ook geen perspectief. Vier jaar heeft ze gesproken over kringlooplandbouw zonder dat dit ergens concreet werd gemaakt. Misschien is het een idee dat minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof de perspectiefnota schrijft? Zij moet toch in staat zijn om als een bulldozer de dubbele agenda's aan de kant te schuiven en de boeren perspectief te bieden?

Rabobank transitiebank

Rabo presenteert zich als de ‘transitiebank’ voor voedsel, klimaat en financiering In een wereld die worstelt met achtereenvolgende crises begon gisteren in Davos het World Economic Forum (WEF). Rabobank is partner van het WEF en gelooft in de oplossende kracht van het unieke netwerk van wereldleiders. Met een klein team onder leiding van Wiebe Draijer en Berry Marttin wil de bank zich de komende dagen nadrukkelijk presenteren als ‘de transitiebank’ en actief meewerken aan versnelling op de thema’s voedsel, klimaat en financiering. Voor het eerst in de ruim vijftig jaar dat het World Economic Forum bestaat, is er geen sneeuw in Davos, het Zwitserse bergdorp dat traditioneel het decor is van deze samenkomst van wereldleiders, CEO’s, wetenschappers en journalisten. De coronapandemie zorgde ervoor dat het WEF de afgelopen twee jaar niet de traditionele fysieke bijeenkomst kon organiseren in januari. Maar nu het weer mag en kan, komen de gasten ook in mei massaal hierheen. Het was voor de meesten wel even wennen want zondag, op de openingsdag van het WEF, regende het af en toe in de straten van Davos, waar de eerste limousines met gasten heen en weer reden van de vele hotels naar het congrescentrum. Daar heette de oprichter en nog steeds voorman van het forum, de nu 84-jarige Klaus Schwab, zijn gasten welkom op ‘de meest urgente bijeenkomst van dit forum sinds de oprichting’. “Het feit dat bijna 2.500 leiders uit de hele wereld persoonlijk hierheen komen, geeft aan hoe groot de behoefte is aan een vertrouwd, informeel en actiegericht mondiaal platform om de grote problemen in een door crisis gedreven wereld aan te pakken”, omschreef Schwab nog eens nut en noodzaak van zijn forum dat door een deel van de buitenwereld elk jaar weer als een elitair platform wordt weggezet. Turning Point De agenda in Davos wordt dit jaar gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de vele politieke en economische gevolgen die dit heeft voor de wereld. Het aanvankelijk gekozen, even ambitieus als nietszeggende congresthema ‘Working Together, Restoring Trust’ werd de afgelopen dagen aangescherpt tot iets dat aanzienlijk meer urgentie uitstraalt: ‘History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies.’ Dat de geschiedenis op een kantelpunt is aangekomen, wordt dagelijks in het nieuws bevestigd. Op korte termijn is de uitdaging groot: door de oorlog en de afgesloten markten van Rusland en Oekraïne dreigt een grote voedselcrisis. Op langere termijn is de uitdaging ook helder en moeten zowel voedsel als energie niet alleen duurzaam geproduceerd maar ook betaalbaar zijn. Nu veel landen beseffen weten hoe afhankelijk zij kunnen zijn van een beperkt aantal landen en markten voor hun voedsel en energie zou de oorlog dat proces wel eens kunnen versnellen. Business as unusual “De politieke, economische en sociale omstandigheden van onze bijeenkomst zijn absoluut ongekend”, legde Schwab gisteren nog eens uit. Het leidt bij veel bezoekers tot de uitspraak dat het begrip ‘business as usual’ al lang verleden tijd is. In de hele wereld en dus ook in Davos is het dit jaar: ‘business as unusual’. Dat laatste voelt ook Rabobank, dat in Davos vertegenwoordigd is door Groepsdirectieleden Wiebe Draijer en Berry Marttin. Rabobank wil zich in deze onzekere tijden steeds nadrukkelijker positioneren als de ‘transitiebank’ – een bank die haar klanten helpt in de overgang naar een nieuwe periode waarin de wereld voor grote transities staat: op het vlak van energie en klimaat, op het gebied van voedsel en bij de overgang naar een nog inclusievere samenleving. “Het past bij onze missie ‘Growing a better world together’ dat wij als maatschappelijk georiënteerde bank onze klanten willen helpen op hun pad naar een duurzamere wereld”, licht Wiebe Draijer toe. “Daar kunnen we hier in Davos heel gericht een aantal zaken voor in gang zetten.” Carbon Bank Wiebe Draijer wijst er ter illustratie op dat Rabobank in Davos ruim twee jaar geleden de basis legde voor wat inmiddels een nieuw, snel aan status winnend onderdeel van de bank is: de Carbon Bank. “En Project Acorn is daar een prachtig onderdeel van”, vertelt hij, doelend op het programma om CO2-opslag op grote schaal mogelijk te maken voor kleinere boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Acorn draagt zo echt bij aan nieuwe verdienmodellen voor boeren. Berry Marttin vult aan: “Met Acorn verbinden we twee universele waarden: geld en CO2. We helpen de boer om een deel van zijn grond gezonder te maken door het om te zetten in boslandbouw en vervolgens met nieuwe, op die grond verbouwde planten, zoals cashewnoten of mango’s, heel goed CO2 uit de lucht te halen en op te slaan. En als de koolstofdioxide is opgeslagen, kun je er een bedrag aan verbinden per opgeslagen carbon removal unit. En die waarde is verhandelbaar op de internationale markt. Bijvoorbeeld als vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen hun footprint willen compenseren.” Daar komt nog bij: het verdienmodel van de boer houdt niet op met de verkoop van de carbon credits. Als de bomen eenmaal volgroeid zijn, kunnen ze minder CO2 opslaan, maar produceren ze nog wel vruchten. Die zijn weer door de boer te verhandelen. Zo ontstaat gedurende de complete levensloop van die boom een verdienmodel voor de boer. Focus op drie thema’s In Davos, waar vanaf vandaag drie dagen lang tientallen meetings zijn gepland, van vroege werkontbijtafspraken tot after dinner talks, richten Draijer en Marttin zich op de thema’s waar de bank voor staat en een verschil kan maken. Drie thema’s staan, naast de oorlog en alle gevolgen daarvan natuurlijk, komende dagen centraal voor de bank: Soil Health, True Value of Food en Impact Finance. Die onderwerpen passen goed hier, zowel bij de bank als bij dit forum. Het doel is om, net als de laatste keer begin 2020, ook nu weer echt iets concreets in gang te zetten hier. De wereld is door eerst de pandemie en nu de oorlog op vele terreinen in transitie terecht gekomen. En daar kan de transitiebank die Rabo wil zijn nu een goede rol vervullen. Als Draijer en Marttin hier woensdag weer vertrekken, willen ze dus echt wat bereikt hebben.

Staghouwer wil gesprek met boeren, Van der Wal terug op ministerie

Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek organiseren met boerenorganisaties. Die organisaties moeten dan wel de aard van de protestacties van deze week afkeuren, zegt het ministerie van Landbouw. Minister Staghouwer is de eerste gesprekspartner, omdat de inzet een gesprek over de toekomst van de landbouw is. Hij wil de komende weken aan de agrarische sector duidelijk maken wat het kabinet te bieden heeft en hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Het is nog niet zeker of ook minister Van der Wal bij het gesprek zal zijn. Zij is weer op het ministerie aan het werk na de rellen bij haar woning, waardoor zij even thuis bleef. Boeren braken door een politieblokkade, vernielden een politieauto en leegden een giertank. Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "De ministers zijn zich ervan bewust dat zij in een moeilijke situatie zitten. Zij verwachten dat het gesprek lastig zal zijn, omdat een deel van de boeren zegt dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Die zullen zich niet snel laten overtuigen. En de ministers willen de ontstane indruk wegnemen dat het kabinet de hele agrarische sector wil verkleinen. Achter de schermen wordt er regelmatig overlegd met de provincies, die het stikstofbeleid moeten uitvoeren. Ook daar moet het kabinet het nodige uitleggen, na de onrust die is ontstaan na de presentatie van de stikstofplannen." Vanavond debatteert de Kamer over de uit de hand gelopen acties. Kamerleden voelen zich onveilig nu actievoerders niet terugdeinzen voor acties op de stoep van politici. Premier Rutte, net terug van de NAVO-top in Madrid, zal samen met minister Yesilgöz in het debat moeten uitleggen wat het kabinet eraan gaat doen om meer gewelddadige en gevaarlijke protesten te voorkomen.

Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof denkt dat ze vrijdag met "een keiharde boodschap" moet komen wat betreft de stikstofuitstoot. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, dat is duidelijk." Vrijdag lekte uit dat de uitstoot van stikstof in sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, met 70 tot 80 procent moet worden verminderd. Dat leidde tot veel onrust, met name bij boeren die zich zorgen maken over de toekomst hun bedrijf. Van der Wal benadrukt dat haar plannen nog worden doorgerekend en dat ze vrijdag pas definitief worden gepresenteerd, maar ze zegt dat er "geen andere keuze" is dan rigoureus ingrijpen. 'Tijd van geitenpaadjes is voorbij' "Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren." De VVD-minister zegt zich te realiseren dat de plannen "heel veel impact voor heel veel mensen" hebben en vindt dat "verschrikkelijk". "Dit is een moment waarvan we al drie jaar weten dat het gaat komen en waar we doorheen moeten met elkaar." Ruim vierhonderd VVD-leden uit het hele land dienen zaterdag op een congres van hun partij een motie in, waarin zij afstand nemen van het stikstofbeleid. Zij denken dat de huidige maatregelen niet gaan leiden tot een oplossing van het probleem. "Wij roepen de Tweede Kamerfractie en het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken", stellen zij. Een van hun grootste kritiekpunten is dat het beleid tot nu toe wordt gebaseerd wordt op "modellen en berekeningen" in plaats van op "metingen en feiten". Ze willen dat dit gaat veranderen. "Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis van feiten en haalbare scenario's."

Geen Kamermeerderheid voor vleestaks, coalitie verdeeld

Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een vleestaks. De regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen, net als de oppositiepartijen PVV, SP, JA21, Denk en BBB. Zij vinden dat de boodschappen niet nog duurder moeten worden. Minister Staghouwer (ChristenUnie) kondigde gisteren aan dat hij een onderzoek laat doen naar de vleestaks. Hij wil weten of zo'n heffing mensen ertoe kan brengen om minder vlees te eten. Zijn partij en D66 zien de maatregel wel zitten. In het coalitieakkoord van de vier partijen staat niks over een vleestaks. Wel is er bijvoorbeeld afgesproken dat bekeken wordt of er "op termijn" een suikerbelasting kan komen en of de btw op groente en fruit kan worden verlaagd naar 0 procent. Staghouwer schrijft in een brief aan de Kamer dat hij wil kijken of de vleestaks in combinatie met de al voorgenomen maatregelen kan leiden tot een gezonder eetpatroon. Hij wil in het onderzoek ook aandacht voor de betaalbaarheid van producten. De aankondiging van het onderzoek heeft tot flink wat beroering geleid. De VVD en het CDA distantieerden zich onmiddellijk van het plan. VVD-Kamerlid Van Campen wil dat er ook naar andere mogelijkheden moet worden gekeken om tot minder vleesconsumptie te komen. "Het eenzijdige pad richting een vleestaks dat nu wordt ingeslagen, kunnen wij niet steunen." CDA'er Boswijk sluit zich daarbij aan. "Een vleestaks lijkt mij niet het juiste middel. Zet liever in op meer stimuleren en bewustwording in plaats van belasten." Het goedkoper maken van groente en fruit, "zoals in het regeerakkoord afgesproken", vindt hij een veel beter idee. Volgens Kamerlid Eppink van JA21 zijn we "op weg naar de culinaire dictatuur". Hij vindt dat de overheid niet moet bepalen wat iemand wel of niet mag eten. Net als veel andere tegenstanders in de oppositie vindt hij dat de gehaktbal ook voor de gewone man of vrouw betaalbaar moet blijven. D66-Kamerlid De Groot vindt het juist een goed voorstel van minister Staghouwer om de vleestaks te onderzoeken. "Minder vlees eten spaart het klimaat en de natuur." Hij krijgt bijval van onder meer GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Johan Vollenbroek eist ook sluiting Tata Steel

[quote]Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.[/quote] Johan Vollenbroek eist sluiting van Tata Steel. De natuurvergunning van het bedrijf moet per direct worden ingetrokken, wat betekent dat er voor het staalbedrijf geen plaats meer is in Nederland. Een eerste verzoek hiertoe is door een advocaat neergelegd bij het provinciebestuur van Noord-Holland. ,Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist sluiting van Tata Steel. Haar raadsman heeft afgelopen dinsdag bij de provincie Noord-Holland een formeel verzoek ingediend om de natuurvergunning in te trekken. “Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden.” aldus voorzitter Johan Vollenbroek. Dat Tata Steel enorm veel uitstoot, staat buiten kijf. Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland. Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie. Zie bijlage 2. Wat hierin meespeelt is het verouderde productieproces, dat niet c.q. beperkt voldoet aan de Europese eisen m.b.t. het gebruik van de best beschikbare technieken. Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

Jeroen van Maanen vanuit ledenbelang opgestapt

Juli 2020 trad ik toe in het dagelijks bestuur van NMV. In mijn eerste bericht heb ik mijn boodschap samengevat als "let's make NMV great (again)". Helaas moet ik concluderen dat ik hierin niet heb kunnen slagen en ben ik gisteren teruggetreden en heb mijn taken en functies voor NMV per direkt neergelegd. Vanaf het begin heb ik geprobeerd het boerengeluid in te brengen in de NMV, om belangen van melkveehouders nog beter te kunnen behartigen. De mate waarin melkveehouders zijn aangesloten bij een belangenbehartiger is veel te laag en zal omhoog moeten! In deze tijd van grote bedreigingen is een sterke daadkrachtige vakbond, die gaat en staat voor hét melkveegeluid, van levensbelang. Vanwege het gebrek aan leiderschap, interne verdeeldheid door ego's, het plegen van wanbestuur, omgang met personeel en het drukker zijn met interne (juridische) strijd (en hiermee ledengeld verkwanselen!) dan met belangen behartigen, kon ik vanuit ledenbelang niet anders dan opstappen. Door onthouden van informatie door het dagelijks bestuur (excl B. Doppenberg!) had ik geen enkele invloed meer. De NMV maakte van mij iemand wie ik niet ben en wens te zijn, passief en op handen zittend. De interne chaos is groot, maar met goede en heldere keuzes kan de NMV er in no time staan als n blok! Het begint met opschonen! Vanaf deze plek wil ik alle boeren en (NMV) bestuurders bedanken waarmee ik prettig heb samengewerkt, en waarvan ik de steun heb gekregen die ik nodig had. Als laatste roep ik alle NMV leden op de algemene leden vergadering van 1 september te bezoeken en hun geluid te laten horen, goede belangenbehartiging begint van onderaf! De NMV is méér nodig dan ooit en ik wens en gun de NMV zichzelf te hervinden. Maak het mooi! We moeten blijven strijden voor de toekomst van onze Nederlandse melkveehouderij, en het vormen van een sterk collectief landbouwblok! Ik zal, in welke rol dan ook, blijven strijden voor boerenbelang!Bedankt voor uw steun, Jeroen van Maanen

Kamermeerderheid voor hervorming verkiezingen waterschappen

Een Kamermeerderheid wil dat de besturen van waterschappen anders worden gekozen. Het moet democratischer, vindt de Tweede Kamer. Voortaan moeten alle zetels in het waterschapsbestuur via verkiezingen worden verdeeld. Nu krijgen boeren, bedrijven en natuurorganisaties automatisch een deel van de zetels, dus zonder dat ze gekozen zijn. Vooral boeren en bedrijven krijgen op die manier zeggenschap. Het argument is dat deze groepen het meeste belang hebben bij het waterbeheer en bovendien relatief veel meebetalen. Maar GroenLinks en D66 dienen een initiatiefwet in om dat te veranderen. Zij vinden dat iedereen belang heeft bij waterbeheer, het gaat immers ook om besluiten die het klimaat en het milieu raken. Ieders stem zou daarom even zwaar moeten wegen. PVV, PvdA, SP, PvdD en JA21 laten aan Nieuwsuur weten dat zij ook voor het afschaffen van de zogenoemde geborgde zetels zijn. Actie afdwingen Dit jaar verscheen al een rapport waarin werd gesteld dat het systeem met deze manier van zetels verdelen kan verdwijnen. Mensen uit de belangengroepen kunnen privé immers ook stemmen op politieke partijen die opkomen voor boeren of bedrijven en zo hun stem laten horen in het waterschap. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schoof een besluit over dat rapport nog voor zich uit, maar de Kamer wil nu dus actie afdwingen door zelf de Kieswet en de Waterschapswet te veranderen. Voor Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) weegt zwaar mee dat boeren volgens hen nu relatief veel macht hebben. Zo kunnen boeren met veel zeggenschap volgens hen pleiten voor het wegpompen van regenwater, zodat het land beter met machines kan worden bewerkt. Dat lukt niet als het land te zompig is. Maar om de droogte in de zomer te bestrijden, is het beter om het water in reservoirs en beekjes vast te houden. En bovendien: als boeren het grondwaterpeil laag houden, kan er meer CO2 in de lucht komen doordat bijvoorbeeld veengrond verdroogt. Dat leidt tot extra uitstoot. Kleine revolutie De vermeende macht van de boeren is niet de enige reden om de automatische toekenning van zetels te willen afschaffen. De PVV is hier bijvoorbeeld voor omdat dat democratischer zou zijn. De partij wil het liefst dat burgers het waterschapsbestuur kiezen via de provinciale verkiezingen, zonder aparte waterschapsverkiezingen. Deze initiatiefwet is een eerste stap in die richting, redeneert PVV-Kamerlid Barry Madlener. Ook de SP denkt er zo over. En Joost Eerdmans van JA21 zegt: "Als bedrijven of boeren in het waterschap willen, moeten ze gewoon met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen." Bromet en De Groot zijn blij dat er een Kamermeerderheid is voor het afschaffen van de geborgde zetels. "Historisch" en "een kleine revolutie" noemen ze het zelfs.

paul1


Topics
170
Reacties
4.674
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering