Mijn perspectief brief......

Iedereen wordt gevraagd om een perspectief brief te schrijven of te kletsen over een landbouw akkoord.....maar mij word niets gevraagd 😁😁😁 Dus dring ik mij hier maar op met mijn visie op het perspectief.... We beginnen maar om de huidige situatie in kaart te brengen. En omdat stikstof nu eenmaal de stok is die ons regeert, is dat ook mijn vertrekpunt. Volgens de geleerden spoelt stikstof uit, spoelt stikstof af en daalt stikstof neer in de natuur. Eerst de huidige uitscheiding maar in kaart brengen. Zie afbeelding. Dit komt cbs mineralen stromen Eerste rij: totale stikstof uitscheiding Tweede rij: weidemest Derde rij : alle stalmest Alles uitgedrukt in stikstof Er is volgens cbs 1.8 miljoen ha landbouwgrond en is er een stikstof uitscheiding van 471 miljoen kg. Dat is 261 kg N per ha...... Nu de situatie vanaf 2026, verlies derogatie en 42 % areaal nutriënten verontreinigde gebieden, geeft de volgende rekensom. (170 x 58)+(136x42)/1000= 155 kg per ha De gemiddelde plaatsingsruimte per ha wordt dus 155 kg N per ha Dus er is een gat te dichten tussen 261 en 155 190 miljoen kg bij de gewenste grondgebonden veehouderij (geen mineralen concentraat als kunstmest vervangers bijv) 40 % krimp En als het areaal de komende jaren nog eens krimpt met een aantal honderd duizenden ha dan wordt dit percentage nog iets hoger. Een perspectief brief, een landbouw akkoord......gaat me niet lukken 🙃

We zijn in rap tempo terrein aan het verliezen

De vinger vol op de zere plek: Hij heeft niks met de paardenwereld maar ziet donders goed wat er aan het gebeuren is. Klaas Dijkstra hield laatst een lezing voor de leden van de VSN, de verenigde sportpaardenhandel Nederland. Al snel bleek de zaal gegrepen door zijn verhaal. Omdat het gepassioneerd gaat over onze paardentoekomst. ‘Als je het niet zelf regelt, dan wordt het straks voor je geregeld,’ zegt hij. En dan gaat het over goed georganiseerde èn goed gefinancierde clubs als Dier & Recht, Bont voor Dieren, Wakker Dier en Animal Rights, èn de politiek en de pers …. In zijn lezing vroeg Klaas Dijkstra de paardenhandelaren of ze wisten wie die mevrouw op de foto was: ‘Het is belangrijk om te weten met wie je te maken hebt! Laatst in de vleessector liet ik de foto van Sjoerd van der Wouw zien. Wie is die man met dat kale hoofd? De hele zaal kijken maar er gebeurde niks. Ze kenden hem niet. Dan denk ik: besef je nou echt niet wie dat is? Dan zeg ik: dit is nou de meneer die in 2012 een belangrijke communicatieprijs heeft gewonnen. Als de bedenker van het woord ‘plofkip’, van Wakker Dier. Ik was verbijsterd, had het niet zien aankomen. Bij de VSN liet ik Sarah Pesie zien, ze hadden geen idee. Al vier jaar is ze met Dier & Recht bezig om elk jaar acties op te zetten tegen de paardensport. Goed opgeleid, door opleidingsinstituten, gedrild, voorzien van geld. Joh, we verliezen het in de paardenwereld op alle fronten: geld, kennis en capaciteit.’

actuele kunstmestprijzen

het zonnetje schijnt,....................(sorry voor de chaotische indeling)

KAS 27% +4%mgONoordNed. Kwaliteitsgarantie
in bulk.PRD10205100 kg€ 26,75
Nutramon 27%N + 4% MgONoordPRD11922100 kg€ 26,75
Stikstof Magnesia 21 % N + 8 % MgOPRD12678100 kg€ 25,95
Zwavelkas 26% N + 10% SO3, blendNoord
in bulk.PRD10276100 kg€ 27,75
Sulfan 24% N + 18% SO3 orgineelNoordPRD12459100 Kg€ 27,75
Natriumkas 23% N + 5% Na2O, blendNoord
in bulkPRD11119100 kg€ 26,95
SeleniumkasNoord
23N + 10ppm SE + 5,5 Na2O + 5 SO3
in bulkPRD10865100 kg€ 28,45
Kalizout 60 % K20 CHNOORDPRD13134100 kg€ 57,00
Tripelsuper 45 % P205PRD13135100 kg€ 40,00
Kaliumsulfaat 50% K2O + 45% SO3 chloorarmNOORDPRD13229100 kg€ 86,00
Patentkali 30% K2O + 10% MgO + 42% SO3 chloorarmNOORDPRD13230100 kg€ 54,00
Ammoniumsulfaat Vloeibaar NIEUW
Verrijk uw drijfmest met vloeibare ammoniumsulfaat.
Dit is een heldere vloeistof met 8% stikstof en 22% zwavel

Uw voordelen op een rij:
Werking gelijk aan kunstmest
Ammoniumsulfaat veel goedkoper als KAS
Gratis zwavel meegeleverd
Besparing per volle auto meer dan 1000 euro ten opzichte van KAS
Kunstmest strooien is niet nodig
Minerale N volledig als ammonium aanwezig

Weinig uitspoeliggevoelig
Gunstig voor grasgroei in voorjaar

Directe Levering mogelijk.
Word geleverd met vrachten van 35 ton
PRD130131000 kg€ 50,00
NP 26-3 blend.Noord
in bulkPRD12033100 kg€ 30,00
NP 26-4 blend.Noord
in bulk.PRD10306100 kg€ 30,25
NP 26-7 blend.Noord
in bulk.PRD10305100 kg€ 30,50
NP 26-7+ 10% SO3, blendNoord
in bulk.PRD10207100 kg€ 32,25
NP 26-3+10% SO3, blendNoord
in bulkPRD12032100 kg€ 31,00
NP 26-4+10% SO3, blendNoord
in bulkPRD10864100 kg€ 31,50
NP 26-6 +14%SO3 blendNoord
in bulk.PRD10277100 kg€ 32,25
NP 24-14blendNoord
in bulk.PRD10275100 kg€ 32,50
NPK 15-15-15 Origineel NoordPRD13189100 kg€ 54,00
NPK 15-15-15 blendNoordPRD12398100 kg€ 40,50
Kalkammonsalpeter 27%Zuid
in bulk.PRD10018100 kg€ 27,50
NutramonZUIDPRD13184100 kg-,--
N.P. 26-7Zuid
in bulk, minimaal 8000kg per levering.PRD10192100 kg-,--
N.P. 26-14 Zuid
in bulk, minimaal 8000kg per levering.PRD10191100 kg-,--

De kogel is door de kerk.....Rutte 4 denkt zijn zin te hebben.....

En ja hoor, het is zover. Na 3,5 jaar lang treiteren is de kogel door de kerk. Komende vrijdag komen er om 16.30 (buiten werkktijd van de meeste melkertbanen) een batterij aan kamerbrieven. Twee daarvan, zijn al uitgelekt (da's natuurlijk pure toeval...) De voortgang van het NPLG en de opkoop van piekbelasters, op aangeven van de zoveel bejubelde Remkes (waar sommige zelfs verliefd op worden, over smaak valt te twisten....). Drie en half jaar lang zijn de PAS knelgevallen misbruikt voor een groter doel, de nationale veekrimp. En dan eindelijk gingen sectorpartijen door de knieën. De gedeputeerde in Overijssel, niet te beroerd voor een klusje, voerde de druk lekker op en flikkerde , omdat hij echt niet anders kon......., een aantal PAS melders voor de trein. Nu waren er legio andere opties (onzekerheid in Aerius en de bandbreedte in de KDW laat ruimte ontstaan voor een drempelwaarde tot 12 mol aldus TNO), maar handhaven met een last onder dwangsom zou het meest effectief wezen om enkele sector partijen op de knieën te krijgen. Hoe laag kun je als overheid zakken om dit menselijk leed te creëren voor je agenda uit het regeerakkoord. In dat regeerakkoord had namelijk D66 afgedwongen dat CDA en VVD met meeloper CU de veehouderij moest slopen. En met misbruik van de PAS knelgevallen is dat dan eindelijk gelukt. Misselijkmakend!!! Afgelopen dagen is er koortachtig overlegd voor een oplossing. En daar was het gedrocht dan vanavond......zonering rond N2000, woest aantrekkelijke opkoop tegen aan forse inflatie onderhevige uitkoopsommen met als outlook gedwongen onteigening. Dit allemaal om stikstof, klimaat en waterdoelen te bereiken, want uitkoop voor stikstof dat liep niet zo lekker....en in ruil voor.............niet houdbare (volgens art 6.3 HR) innovaties waarbij verdienmodel voor op staat......maar niet voor de boer.....want er komt ook nog een kamerbrief komende vrijdag voor perspectief voor de blijvers.....een brief waar zelfs een minister zich al in verslikte omdat hij weinig perspectiefvolle zaken te melden had........wat een fantastisch onderhandelingsresultaat. Maar is dit onderhandelingsresultaat een overwinning? Voor de PAS knelgevallen? Voor de bouwvrijstelling? Voor de natuur? NEE!!! Het resultaat is gebouwd op een juridisch verrot fundament. In 81 % van de oppervlakte natuurgebieden is de staat van de natuur stabiel of gunstig. Maar de wet stikstofreductie en natuurherstel dwingt af dat de KDW doelen in 74 % van het natuur areaal gehaald worden. En de wetenschap heeft al meermaals gewaarschuwd dat deze doelen niet haalbaar zijn.( buitenland en natuurlijke processen zorgen al voor een overschrijding van 34 % van de KDW). En juristen hebben al meermaals gewaarschuwd dat als de doelen niet gehaald zijn de overheid geen stikstof ruimte uit kan geven aan.....de bouwvrijstelling......en de PAS knelgevallen. Gefeliciteerd sector......wat hebben we toch een fantastisch resultaat bereikt!!!!!!!!!!!

Drie veehouderijen moeten van de rechtbank hun vergunning inleveren

Drie veehouderijen met jong rundvee in Budel, Made en Knegsel moeten hun natuurvergunning inleveren. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Wat dit betekent voor de bedrijven is nog onduidelijk. Volgens de rechter is de provincie is er bij de vergunningen onterecht van uitgegaan dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot is van ammoniak. Enkele natuurverenigingen waren het niet eens met de verstrekte vergunning en stapten naar de rechter. Zij kregen vrijdag gelijk van de rechtbank en de vergunningen worden vernietigd. Jongvee De vergunningen werden destijds verleend voor het uitbreiden van de bedrijven met jongvee. De bedrijven werken met een zogeheten emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster dat de urine van het vee afvoert, zodat die zich niet vermengt met de vaste mest. Op die manier ontstaat er minder ammoniak. De provincie gaat er van uit dat dit systeem bij jongvee een vergelijkbare werking heeft. Als enige in Nederland heeft de provincie Noord-Brabant melkveehouders verplicht om jongvee te gaan houden in emissiearme stallen. De natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen wel werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt. Onzeker De rechtbank vindt dat niet vaststaat dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal even goed werkt en blijft werken. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen. Daarin moeten dan regels staan over het soort veevoer, de oppervlakte per dier of de manier waarop urine en mest gescheiden worden. Het is nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat en wat de gevolgen zijn voor getroffen veehouders.

Evaluatie melkprijsbeleid Royal A-ware (2017-2022)

1. In 2012 kondigt A-ware aan dat zij vanaf januari 2015 zelf kaas gaat produceren. De benodigde melk wil A-ware onder meer betrekken van eigen melkleveranciers. 2. Om melkleveranciers aan zich te binden probeert A-ware melkleveranciers over te halen om over te stappen naar A-ware. In een interview met Het FD zegt Jan Anker dat voor veel melkleveranciers de melkprijs van A-ware daarbij belangrijk was (afb.1) 3. In juni 2014 legt A-ware in “Kaas op de plank” haar melkprijsbeleid uit. A-ware koppelt haar melkprijs aan DOC en zal een melkprijs betalen die 1,05 cent per kg. boven de melkprijs van DOC zal liggen, bij 1,1 miljoen kg. melk (afb.2) 4. In december 2014 maakt A-ware bekend dat zij binnen twee jaar een eigen melkprijs zal hanteren, waarbij de huidige afspraken (DOC + 1,05 cent) “als basis, gegarandeerd” zullen blijven (afb. 3). Zie ook Veeteelt: “…richting potentiele leveranciers moesten we destijds beginnen met een bepaalde garantie” (afb. 4). A-ware garandeert dus dat zij in de toekomst een melkprijs zal betalen die minimaal gelijk is aan “DOC + 1,05 cent” 5. In mei 2016 maakt A-ware bekend dat zij per 1 juli 2016 een eigen melkprijs zal uitbetalen, bestaande uit een basisprijs en een aantal toeslagen. De koppeling met DOC wordt losgelaten (afb.5) 6. De melkleveranciers verwachten dat ze met de eigen melkprijs van A-ware beter af zijn dan met de koppeling aan DOC (afb.6) 7. In een interview met het Belgische tijdschrift Landbouwleven (2021) zegt Jan Anker dat hij afspraken moet nakomen, en pas iets belooft als hij zeker weet dat hij het kan uitvoeren (afb.7). 8. De vraag is nu of Jan Anker zijn belofte is nagekomen. Met andere woorden: was het verschil tussen A-ware en DOC vanaf 2017 groter dan 1,05 cent? 9. Met behulp van de melkprijsvergelijker op boerenbusiness.nl zijn voor de jaren 2017 tot en met 2022 de melkprijzen van A-ware en DOC uitgerekend, voor een melkleverancier die 1,1 miljoen kg melk levert met standaardgehalten, die niet aan weidegang doet (net als in het voorbeeld van A-ware onder punt 3). In 2017 was het verschil 1,47 cent in het voordeel van A-ware In 2018 was het verschil 1,42 cent in het voordeel van A-ware In 2019 was het verschil 0,46 cent in het voordeel van A-ware In 2020 was het verschil 0,49 cent in het voordeel van A-ware In 2021 was het verschil 0,25 cent in het voordeel van DOC In 2022 was het verschil 0,45 cent in het voordeel van DOC (tot en met oktober) Conclusie In 2017 en 2018 valt de eigen melkprijs beter uit dan “DOC + 1,05 cent”, vanaf 2019 stelt de eigen melkprijs van A-ware zwaar teleur, afgezet tegen de garantie uit 2014 (zie punt 4) en de verwachting van de melkleveranciers in 2016 (zie punt 6). A-ware komt zijn belofte over de melkprijs vanaf 2019 dus niet na.

Van Cranenbroek Budel gaat natuurinclusief boeren

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met van Cranenbroek melkveehouderij uit het Noord-Brabantse Budel. De samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Voor Staatsbosbeheer is het van extra belang dat de gronden liggen in een overgangszone van een Natura2000-natuurgebied. De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en ministerie van LNV, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. Vanuit de Provincie Noord-Brabant was gedeputeerde Elies Lemkes-Straver gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart bij de ondertekening aanwezig: “We streven ernaar dat de Brabantse landbouw in 2030 een vitale rol speelt in natuur- en landschapsontwikkeling. Natuurinclusieve en biologische boeren zijn daarbij van groot belang. Van Cranenbroek melkveehouderij laat zien dat boeren bij een Natura2000 gebied goed mogelijk is en zelfs de natuur in de overgangszone versterkt.” Melkvee Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans telt 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het ligt in de smalle zone tussen de Belgische grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote heide & De Plateaux. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schakelt het over naar een natuurinclusieve en biologische bedrijfsvoering. Ook wil het uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gaan gebruiken om de gronden te bemesten. Kruidenrijke akkers Met deze overeenkomst krijgt van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. Op deze grond komen fauna- en kruidenrijke akkers. Ze zijn niet alleen goed voor akkervogels, maar ook voor de knoflookpad. Ook biedt het mogelijkheden voor foeragerende nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het bedrijf. Hoogstamboomgaard De 11 hectare van de huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend grasland. Bron: Staatsbosbeheer

Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

Geachte Voorzitter, Met voorliggende brief wil ik uw Kamer informeren over mijn voornemen om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In het kader van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij op 1 januari 2018 is door de overheid aan bedrijven een fosfaatrecht toegekend. Voor de hoogte van het toegekende fosfaatrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, werd uitgegaan van de op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezige dieren. De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, heeft een aantal redenen. Voor veel bedrijven was op 1 juli 2018 het juiste fosfaatrecht nog niet definitief vastgesteld als gevolg van nog lopende aanvraag-, bezwaar of beroepsprocedures. Ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in april 2019 omtrent toegekende fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee noopte tot een herbeoordeling van het fosfaatrecht voor diverse bedrijven. Eind 2019 werd het proces om te komen tot openbaarmaking weer opgestart en begin januari 2020 werden de bedrijven hierover geïnformeerd. Dit leidde tot grote commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privégegevens in handen van activisten terecht zouden komen. De ontstane commotie was voor mijn voorganger aanleiding om het proces van openbaarmaking op te schorten. Ik acht de tijd rijp om het proces van openbaarmaking weer voort te zetten en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking. En ik besef goed dat dit mogelijk weer tot vragen vanuit de sector kan leiden. Daarom wil ik in deze brief helder aangeven welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden. Voor het openbaar maken van staatssteun heeft de Europese Commissie de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is daaraan gebonden en zal TAM gebruiken om de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In TAM kan de staatssteun echter alleen in euro’s en niet in kilogrammen kenbaar gemaakt worden. Door het toegekende fosfaatrecht te waarderen op € 1,- per kilogram fosfaat wordt de omvang van het initieel toegekende fosfaatrecht zo goed mogelijk benaderd. Overeenkomstig TAM zal RVO per bedrijf concreet de volgende gegevens bekendmaken: [list] ­[*]de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht; ­­[*]de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer; ­­[*]de provincie waarin het bedrijf gevestigd is; ­­[*]de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf. [/list] In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ongeveer twee weken voor het moment van openbaarmaking zal RVO middels een brief de betreffende bedrijven informeren. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ook zal informatie over het openbaar maken op de website van RVO geplaatst worden. Hiermee tracht ik zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de eerder ontstane zorgen omtrent het openbaar maken van de fosfaatrechten. Henk Staghouwer Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [b]Bron[/b] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1da1a29d-f74e-4e2a-9b95-b70a2b319a08&title=Voornemen%20tot%20openbaarmaking%20fosfaatrechten.docx

Nieuwe reacties

Erco


Topics
22
Reacties
1.870
Volgers

Over mij

Leeftijd: 42jr
Laatst online: 20u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering