Heleen uit Haaksbergen geloofde heilig in ecologisch boeren, maar doet nu haar koeien weg

Amper te geloven, maar waar: ze stoppen. Weinig boeren hebben zo hun nek uitgestoken als Heleen en Rogier Lansink uit Haaksbergen. Ze geloofden heilig in een ecologische toekomst voor boeren en Heleen Lansink ging voorop in de strijd. Ze trotseerden hoon in de omgeving en zij werd onderscheiden voor haar inzet en visie. En nu? De koeien gaan weg. „We kiezen voor meer geluk, plezier en gezondheid”, zegt Heleen. Dat Heleen en Rogier nu wel buigen, dat komt door een recent ongeluk. „Dat was weer een moment van reflectie.” In het weekend van 23 en 24 maart ging het mis in de jongveestal. Over een lengte van 20 meter vielen mestroosters de mestput in en de koeien vielen mee. Brandweer, loonwerker, dierenarts en collega’s hielpen de dieren uit de put te redden. Al het jongvee bleef behouden. Na de komst van verschillende experts bleek dat de stal prima te herstellen is, maar dat er investeringen mee gemoeid zijn. Heleen en Rogier Lansink bekroop het gevoel: „Aan de voorkant zijn we enthousiast begonnen met de bouw van de melkstal en aan de achterkant van ons bedrijf valt alles voor ons gevoel uit elkaar.”

Hoe kijkt Brussel naar de Nederlandse veehouderij, een route naar een oplossing, deel1..

De laatste weken valt alles en iedereen over elkaar heen met een mening en of plannen over de gevolgen van het verlies van de derogatie. We hebben een heuse mestcrisis. En dat is niet goed. Alleen de term mestcrisis zorgt al voor onrust. De afgelopen weken/maanden hebben enkele personen van Staf en SSC druk in de weer geweest met een EU WOB en een data base van de EC, de Joint Research Centre. Dat levert een ander inzicht op en ook een route tot een oplossing. Ik zal in een aantal stappen uitleggen wat wij tegen kwamen en waar er ruimte is. Want ruimte is er om de mestcrisis te verzachten. De Nitraatrichtlijn stamt uit 1991. Doel is het monitoren van nitraten uit agrarische bronnen in grond en oppervlaktewater. Gasvormige emissies zijn uitgesloten. Dat is al het eerste punt. De Derogatiebeschikking bevat elementen die het Nederlandse kabinet heeft laten optekenen die niets met de Nitraatrichtlijn te maken hebben. De Nitraatrichtlijn verlangt van een lidstaat dat zij daar waar nitraten uit agrarische bronnen een risico tot norm overschrijding veroorzaken, zij die gebieden aanwijzen als kwetsbare zone. Nederland heeft er van begin af aan (1994) voor gekozen om het gehele oppervlak van Nederland aan te wijzen als kwetsbare zone. Vervolgens wordt een lidstaat verplicht om voor die kwetsbare zones elke 4 jaar een actie programma op te stellen. Buiten die kwetsbare zones hoeft er geen actie programma te komen. Dit is een route hoe een lidstaat denkt de norm van 50 mg nitraat/11.3 mg N per liter water te halen. Er zijn nu 7 actie programma s geweest. Hebben ze effect gehad? Nee, de waterkwaliteit is niet of nauwelijks gewijzigd in die drie decennia. Voorafgaand aan zo'n actie programma behoort er een landenrapportage opgesteld te worden , een verslag legging van het resultaat van de afgelopen periode. Brussel kijkt naar de volgende zaken: - Grondwater onder de 50 mg nitraat per liter - Oppervlaktewater onder de 11.3 mg N per liter water. Wat we tegen komen in de landenrapportage is dat Nederland per waterschap haar eigen norm kiest (tot 5 keer scherper dan de Brusselse norm) en ook fosfor betrekt in de Nitraatrichtlijn, terwijl die fosfor norm nergens door Brussel wordt gesteld. - voorkomen van eutrofiëring waarbij er drie categorieën zijn , eutroof (biologische waterkwaliteit is ondermaats boven de chemische waterkwaliteit, potentieel eutroof (chemische waterkwaliteit veroorzaakt hier de eutrofiëring boven de biologische kwaliteit), niet eutroof ( chemische en biologische waterkwaliteit zijn in orde) Ook kijkt Brussel naar de veedichtheid, waarbij de focus op kg N per ondergeschikt is. Let wel, een focus op veedichtheid op basis van mestplaatsing niet op basis van limitering staarten per ha. Hieronder want screenshots die relevant zijn.

Onderzoek: mogelijk andere bron voor glyfosaat in water

De aanwezigheid van glyfosaat en de afbraakstof AMPA in Europees oppervlaktewater laat zich niet alleen verklaren door het gebruik van onkruidbestrijders. Dat stellen Duitse onderzoekers in een artikel dat is gepubliceerd op Research Square. Het artikel is niet peer-reviewed. Dat betekent dat er geen toets is geweest van de publicatie door andere wetenschappers, die niet bij het onderzoek betrokken waren, maar er wel deskundig op zijn. De auteurs van het onderzoek zijn werkzaam voor de Eberhard Karls Universität Tübingen en het Zweckverband Landeswasserversorgung. De onderzoekers hebben gekeken naar meetgegevens van glyfosaat en AMPA in oppervlaktewater. Ze komen tot de conclusie dat de gemeten waarden niet in lijn zijn met het seizoensgebonden gebruik van glyfosaat als gewasbeschermingsmiddel. In de Verenigde Staten is er wel een duidelijk verband zichtbaar tussen de gemeten glyfosaatwaarden en het gebruik van glyfosaat in de landbouw. Stoffen in Europese wasmiddelen De onderzoekers veronderstellen dat er nog een andere bron is voor glyfosaat in Europese rivieren. Mogelijk ontstaat glyfosaat en AMPA door stoffen die in Europese wasmiddelen voorkomen, maar niet in Amerikaanse wasmiddelen worden gebruikt, aldus de auteurs. “Alle gegevens wijzen duidelijk op de aanwezigheid van een nog onbekende, maar belangrijke stedelijke bron voor glyfosaat in Europa, die niet verband houdt met de toepassing van herbiciden, maar eerder met afvalwater”, schrijven de auteurs. Zij geven onder meer aan dat uit onderzoek is gebleken dat glyfosaat en AMPA ook (veel) worden aangetroffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar vooral huishoudelijk afvalwater wordt verwerkt. Die hoge waarden van glyfosaat en AMPA kunnen niet worden verklaard door stedelijk gebruik van glyfosaat, aldus de onderzoekers. De onderzoekers constateren dat beperkingen van het gebruik van glyfosaat of zelfs een verbod (Luxemburg), geen duidelijke veranderingen laten zien in de gevonden gehalten aan glyfosaat of AMPA in oppervlaktewater.

Nieuwe reacties

Kabinet volgt met tegenzin wens Kamer en zal in EU tegen natuurherstelwet stemmen

Demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zal in de Europese Raad van Ministers tegen de zogeheten natuurherstelwet stemmen. Ze voldoet daarmee aan een wens van de Tweede Kamer, maar met grote tegenzin, zo blijkt uit een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd. Het kabinet was van plan om de wet wel te steunen, mede omdat er al aan veel Nederlandse zorgen tegemoet is gekomen. Ook wilde ons land zich "een betrouwbare onderhandelingspartner tonen", schrijft Van der Wal. Ze had nog graag een inhoudelijke discussie gevoerd over de gevolgen van de wet, maar daar wil de Kamer niet op wachten. De Europese wet is bedoeld om de aangetaste natuur te herstellen. Het Europees Parlement nam eind vorige maand de veelbesproken verordening aan. Die is na boerenprotesten in veel landen al sterk afgezwakt in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van toenmalig Eurocommissaris Timmermans, maar vooral landbouworganisaties maken zich nog steeds zorgen over de gevolgen. Vorige week steunde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie van BBB en NSC, waarin het kabinet werd opgeroepen tegen te stemmen als de definitieve beslissing genomen wordt door de Raad van Ministers. Moeilijk haalbare doelstellingen Volgens de Kamer is Nederland nu al niet in staat om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen, en komen daar door deze wet nog meer moeilijk haalbare doelstellingen bij. Bovendien kan het tot allerlei rechtszaken gaan leiden als de doelstellingen niet gehaald worden. Daarom moet Van der Wal tegen stemmen en op zoek gaan naar andere landen om samen de verordening te blokkeren, zo stond in de motie. Van der Wal ontraadde als minister de motie, maar stemde als lid van de VVD-fractie voor de oproep van BBB en NSC. Totdat er een nieuw kabinet is combineert ze de functies, omdat ze op 22 november gekozen is als Kamerlid. Stemverklaring Die tegenstem in Europa komt er, schrijft de minister nu, maar wel met een stemverklaring erbij waarin we onze erkentelijkheid uitspreken over de mate waarin Nederland tegemoet is gekomen. Van der Wal: "Het kabinet hecht groot belang aan onze strategische positie in Europa en wil een betrouwbare onderhandelingspartner blijven, ook in het licht van andere dossiers waarover op dit moment onderhandeld wordt." De Europese ministers stemmen naar verwachting op 12 april over de natuurherstelwet. Behalve in Nederland is er ook in Duitsland inmiddels twijfel over steun aan de verordening. Onduidelijk is of dat uiteindelijk de plannen zal doen sneuvelen.

Oorlog in Oekraïne is ook onze boerenstrijd - deel 2

Het eerste topic is helemaal vol met het aantal reacties wat geplaatst kan worden: https://www.prikkebord.nl/topic/324235/ . Als nadenker wil ik graag deze link naar de Op 1 uitzending van gisteravond plaatsen. We vergeten bijna dat het allemaal om gewone mensen zoals jij en ik gaat die ongewild de gehaktmolen in worden geduwd door machtsbeluste andere mensen (net als in de 2e wereldoorlog): https://www.youtube.com/watch?v=4ujJ1Q-Qgno [quote]Het Westen moet geen terugtrekkende bewegingen maken in de steun aan Oekraïne, vinden schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Ze komen net terug uit Oost-Oekraïne, waar ze militair materieel hebben gebracht. Het leger moet versterkt worden om de Russen te stoppen. Want anders gaan de Russen door, vrezen ze. In Op1 vertellen ze over hun reis. Schrijvers Jaap Scholten en Tommy Wieringa zijn net terug uit Oekraine waar ze voor de derde keer spullen hebben gebracht naar het front. Auto’s, medische materialen en alles waar het leger iets aan heeft, want – zeggen ze – we moeten Oekraine blijven steunen. In Op1 laten ze zien wat ze daar zijn tegengekomen. “Alles is stuk. Er liggen overal mijnen. Dat maakt het leven in dat gebied onmogelijk”, vertelt Wieringa. Kijk de video hieronder voor de beelden. Meer: https://op1npo.nl/2024/03/06/jaap-scholten-en-tommy-wieringa-brachten-militair-materieel-naar-oost-oekraine/ [/quote] Ook mooi dat in deze uitzending ook een ander menselijk trauma uit de 2e wereldoorlog werd besproken, ook hier gaat het over mensen zoals jij en ik: [quote]Een tragisch hoofdstuk in de vaderlandse oorlogsgeschiedenis is verfilmd. Vanaf aanstaande zondag is de dramaserie De Joodse Raad te zien bij de EO met belangrijke rollen van Pierre Bokma en Malou Gorter. Samenwerken met de Duitsers om zo erger te voorkomen was het devies van de toen al omstreden Raad. Rob Oudkerk, wiens opa voorzitter van de Raad was, heeft geëmotioneerd gekeken. Bokma, Gorter en Oudkerk zijn te gast in Op1. Meer: https://op1npo.nl/2024/03/06/pierre-bokma-malou-gorter-en-rob-oudkerk-over-de-dramaserie-de-joodse-raad/ [/quote]

Harmen Endendijk nieuwe voorzitter NMV

[quote]Harmen Endendijk, nieuwe voorzitter NMV, pleit voor eigen visie in beleid, vereenvoudiging mestwetgeving, herziening derogatie en dialoog-actie-juridische stappen voor sterker melkveehoudersbelang.[/quote] De leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben dinsdag met 47 stemmen voor en twee blanco gekozen voor Harmen Endendijk uit Ermelo (GD) als nieuwe voorzitter van de vakbond. Endendijk is daarmee de opvolger van Henk Bleker die eind afgelopen jaar zijn functie bij de NMV neerlegde. Paul Gosselink uit Sinderen (GD) is de nieuwe vicevoorzitter. Hij trad de afgelopen maanden op als interim-voorzitter. Endendijk vertelde tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Schakel in Nijkerk dat zijn vader bij de eerste leden van NMV hoorde. Hij wil de doelstellingen van de vakbond naar eigen zeggen zo goed mogelijk naar voren brengen bij de beleidsmaatregelen en zorgen voor een eigen visie. „Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met die van een ander,” gaf Endendijk met enige zelfspot een uitspraak van Johan Cruyff als voorbeeld. Het belangrijkste vindt hij dat je moet kunnen leven van het melken van koeien. Daarnaast wil hij zich inzetten voor een gelijk speelveld op de internationale markt. Bodem en mest Voor de komende jaren moet er goed gekeken worden naar het beleid aangaande bodem en mest, zo vindt hij. De mestwetgeving moet bovendien eenvoudiger worden. „Een melkveehouder moet dit zelf kunnen invullen en er moet sprake zijn van enige coulance bij de overheid wanneer hier fouten in staan.” Harmen Endendijk pleit ook voor een herziening van de derogatie. „Bij afbouw van de derogatie moeten ook de bijbehorende maatregelen verdwijnen.” Het gebruik van kunstmestvervangers bovenop de norm voor dierlijke mest moet mogelijk zijn, volgens de nieuwe voorzitter. „Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dierlijke mest beter is voor het milieu en de waterkwaliteit dan kunstmest.” Drie stappen Het gevraagd worden als voorzitter voor de NMV vindt Endendijk eervol. „Er gaat veel veranderen en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Er zit een hoop inhoudelijke kennis in de club. We worden in Den Haag inmiddels serieus genomen. Ik denk dat we moeten werken in drie stappen. Eerst mondeling, daarna fysieke actie durven voeren en ook de juridische weg moet je niet schuwen. Je staat sterker aan tafel met een fanatieke achterban.” Endendijk is melkveehouder in Ermelo en daarnaast al jaren vaste columnist van de regiobladen Veldpost, Vee & Gewas, Stal & Akker en Agraaf van Agrio, de uitgever van onder andere Melkvee. Tekst: Co Schipper

PBL: meer maatregelen nodig tegen uitstoot stikstof door landbouw

Volgens de onderzoekers „zullen boeren veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren”, als de overheid de doelen in 2030 of 2035 wil halen. In dat geval moet de veestapel nog verder inkrimpen, moeten natuurgebieden worden uitgebreid, en moet de gebruikswijze van honderdduizenden hectaren landbouwgrond ook veranderen. Het is „niet plausibel” dat dit allemaal binnen tien jaar gaat lukken, „gezien de ongekende omvang van deze opgaven.” Meer: https://www.telegraaf.nl/nieuws/223346701/pbl-meer-maatregelen-nodig-tegen-uitstoot-stikstof-door-landbouw De plannen van de provincies en de maatregelen van het Rijk zijn onvoldoende om de nationale doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water van 2030 en 2035 te halen. Dat concluderen kennisinstellingen PBL, de WUR, Deltares en het RIVM na het bestuderen van de plannen die er nu liggen. Ze noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen in de komende tien jaar volledig worden gehaald. Om de landbouwdoelen te bereiken moeten boeren veel meer kostbare, vergaande maatregelen op hun bedrijf doorvoeren. En om de natuur- en waterdoelen te halen, is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken, concluderen de instellingen. Meer: https://nos.nl/artikel/2510408-plannen-voor-natuur-stikstof-en-klimaat-onvoldoende-om-doelen-te-halen

cs-agrar


Topics
48
Reacties
8.500
Volgers

Over mij

Leeftijd: 123jr
Laatst online: 8min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering