Zo gek zijn we nu in Nederland

Vanavond heb ik het eenvandaagdebat bekeken en nu is me duidelijk geworden dat we in Nederland toch wel echt helemaal knettergek zijn: 1 40% van de studenten aan de universiteiten komen uit het buitenland en krijgen een beurs van de Nederlandse overheid, wanneer de studie na een jaar of vier is afgelopen, steken ze hun hand op en zeggen dankjewel en tot ziens en gaan terug naar hun eigen land. In de tussentijd hebben ze wel op kosten van de Nederlandse belastingbetaler gestudeerd en ook een kamer in een huis bezet gehouden. 2. Expats (werknemers uit het buitenland) betalen 30% minder belasting dan gewone Nederlanders. Hierdoor houden zij meer geld over om een huis te huren of te kopen, waardoor zij de gewone Nederlanders wegconcurreren van de woningmarkt. 3. Statushouders krijgen met voorrang een huis toegewezen, waardoor een Nederlander die hoger op de lijst staat het nakijken heeft. Als je hier wat zegt ben je racist of wordt je (onterecht) beschuldigd van discriminatie. En dan maar klagen dat er een woningcrisis is en dat er veel te weinig woningen zijn. Om meer woningen te bouwen is grond nodig. Dan kun je natuurlijk niet zeggen dat er veel te veel mensen uit het buitenland komen, nee ben je gek, dan bedenk je een stikstofprobleem om zo de boeren hun land te ontfutselen in naam van het milieu en het wereldklimaat!

Gaat Adema aansturen op een abrupt einde van de derogatie?

Gaat Adema aansturen op een abrupt einde van de derogatie per 1 Jan 24? In de Derogatiebeschikking staat dat Nederland voor 1 Jan 24 de begrenzingen van de nutriënten verontreinigde gebieden definitief aan moet wijzen. Voor 2023 waren ze voorlopig aangewezen. Op 23 januari 23 stuurde Adema voor het laatst een Kamerbrief over dit onderwerp. In de Kamerbrief werd verwezen naar het spoed advies van het CDM van 16 Jan 23. In de screenshot de inleiding van dat advies. De Derogatiebeschikking gaat over de Nitraatrichtlijn. Het spoed advies wordt de KRW aangehaald en de onderbouwing rammelt. Een voorwaarde om binnen de NV gebieden te vallen is dat 19 % van de gevonden nutriënten landbouw gerelateerd moet wezen . CDM kan dat niet onderbouwen valt te lezen. Nu laat Adema de termijnen verstrijken. Voor een invoering met wettelijke bezwaar en beroep procedure was gisteren de deadline.....en ook op de agenda 's van de commissie vergaderingen landbouw en visserij de komende maand komt dit dossier niet aan de orde. Adema stuurt aan op een crash derogatie omdat als de begrenzing niet is vastgesteld op 1 Jan 24 de EU commissaris onmiddellijk de beschikking intrekt en we allemaal volgend jaar al aan de 170 norm zitten.

Op wie stemmen?

Over ruim een week mogen we weer stemmen. Zullen tot op zekere hoogte weer enerverende resultaten komen. Er is hier al uit ten treure besproken op welke partij je moet of juist niet moet stemmen. Prikkebord is ook de bron van wijsheid, dus mijn vraag is, op welke persoon bij welke partij kun je het beste stemmen? Dus als je kiest voor BBB, wie is dan de juiste persoon? Zag Eppink (die met wat hulp van JanCees tot scherpe vragen kwam in zijn ja21 tijd) op een toch wel lage plaats staan, 25e. Moet hij met voorkeursstemmen omhoog? En als ik kies voor Pvv, ja 21, bvnl, fvd, cda emz. Wie zijn dan de juiste personen om je stem aan te geven?

’Zeespiegelstijging van drie meter is op te lossen’

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de zeespiegelstijging. Dat is gebeurd onder de noemer Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dat de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde is een feit, alleen is nog de vraag hoe snel dat gaat in de toekomst. De onderzoekers hebben onderzocht welke scenario’s er zijn en wat er dan nodig is om Nederland veilig te houden. In de scenario’s is rekening gehouden met een zeespiegelstijging van drie meter. In het slechtste scenario gebeurt dat al iets na het jaar 2100, in het beste scenario is die stijging pas een feit na het jaar 2300. De teneur van de onderzoeken is dat we die stijging in alle scenario’s aan kunnen, maar dat dat wel forse extra ingrepen vereist. Meer: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231109_62433228

Einde Vertrekregeling leden-melkveehouders van FrieslandCampina

Was achteraf voor veel melkveehouders een mooie gouden handdruk: De Vertrekregeling die door de Europese Commissie als voorwaarde is gesteld voor de fusie is per 9 november 2023 beëindigd. De Vertrekregeling was bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De beschikbare hoeveelheid melk voor de vertrekregeling bedroeg 1,2 miljard kg en is thans geheel verbruikt. Einde Regeling Beschikbaarstelling Melk De Regeling Beschikbaarstelling Melk betreft de andere voorwaarde die aan de fusie was verbonden. De regeling voorzag in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte bedrijven (Nijkerk en Bleskensgraaf) en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk(producten) of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling was sinds 1 maart 2019 alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. Als gevolg van het bereiken van de 1,2 kg miljard melk is ook de Regeling Beschikbaarstelling Melk per 9 november 2023 tot een einde gekomen. Einde fusiemaatregelen Met het einde van de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk zijn de fusievoorwaarden van de Europese Commissie uit 2008 aangaande de fusie tussen Friesland Foods en Campina beëindigd. Voor de Vertrekregeling geldt alleen dat de verplichting tot terugbetaling van (een deel van) de vertrekpremie blijft bestaan indien gedurende drie jaar na vertrek niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Verbod op glyfosaat voor vanggewas, groenbemester en grasland in 2025

https://www.boerderij.nl/verbod-op-glyfosaat-voor-vanggewas-groenbemester-en-grasland-in-2025  Glyfosaat als laatste optie Het verbod gaat in 2025 in en niet, zoals D66 wil, al per 2024. De minister zegt dat dat niet mogelijk is, omdat er termijnen gelden voor de invoering van zulke regels. In de praktijk betekent het aangekondigde verbod dat glyfosaat pas als laatste middel kan worden ingezet. Dit betekent bij graslandvernieuwing dat geen hele percelen meer kunnen en mogen worden bespoten met glyfosaat. De minister gaat de toepassing van alternatieven voor glyfosaat verplichten bij het resetten van grasland, groenbemesters en vanggewassen. De minister stelde dit jaar € 5 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van alternatieven voor de toepassing van glyfosaat, waaronder mechanische bestrijding van onkruid. Daarnaast zet de minister in op onderzoek door Wageningen UR. Doel is nog voor de zomer van 2024 met een analyse te komen van teelten, waarvoor gebruik van glyfosaat nodig is. Het gaat bij dit onderzoek om teelten voor voedselproductie waarvoor geen alternatieven zijn   

arie.j


Topics
370
Reacties
7.720
Volgers

Over mij

Leeftijd: 3jr
Laatst online: 7u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering