Zonnepanelen gevoelig voor hacks en storingen: 'Hack stroomnet is realistisch'

Zonnepaneelinstallaties in Nederland zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Dat meldt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vandaag. De dienst zegt dat een groot deel van de omvormers niet voldoende beschermd zijn. Omvormers zijn apparaten waarmee bijvoorbeeld de opbrengst van zonnepanelen naar smartphones en laptops kan worden verstuurd.Als ze met het internet worden verbonden, zijn de omvormers zeer kwetsbaar. Uit onderzoek van de RDI blijkt dat geen enkele onderzochte omvormer voldoet aan alle eisen, en daardoor eenvoudig is te hacken. Ze zijn van afstand uit te schakelen of gezamenlijk in te zetten voor DDoS-aanvallen. Ook kunnen er via de omvormers persoonsgegevens worden gestolen."Je gebruiksgegevens kunnen ook gemanipuleerd worden, over hoeveel je teruglevert aan het stroomnet", zegt John Derksen van de RDI in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar als alle installaties tegelijkertijd aan- en uitgezet worden door een hack. Dan krijg je zo'n piek in ons elektriciteitssyteem dat alles platgaat. Dat is een reëel scenario."Voor de inval in Oekraïne was dat minder realistisch, zegt Derksen. "Maar gezien onze huidige geopolitieke situatie is dat anders." Dat de omvormers zo eenvoudig te hacken zijn, heeft met meerdere factoren te maken. "Fabrikanten zijn slordig. Met software-updates, maar ze wijzen gebruikers ook niet goed op het instellen van wachtwoorden."Hack elektriciteitssysteem is realistischVoor het onderzoek werden willekeurig negen verschillende typen omvormers van acht merken geselecteerd. Vijf van de negen geteste omvormers blijken ook storingen te kunnen veroorzaken. De RDI zegt de afgelopen jaren meer meldingen van storing door zonnepaneelinstallaties te hebben gekregen. Dat gaat dan om storingen op frequenties die onder meer defensie, radiozendamateurs, DAB+ (radio) en het communicatiesysteem voor hulpdiensten (C2000) gebruiken.Volgens de dienst kunnen de gevolgen groot zijn. "Zelfs de lucht- en scheepvaart kan er hinder van ondervinden", aldus de dienst, die vermoedt dat het aantal meldingen maar een klein deel van het werkelijke aantal storingen vertegenwoordigt. "De gemiddelde burger heeft beperkte tot geen kennis van het radiospectrum. Een burger merkt mogelijk vreemde fenomenen bij draadloze apparaten en toepassingen (bijvoorbeeld slechte wifi), maar koppelt dit niet snel aan zonnepanelen. Daardoor kan een melding bij de RDI uitblijven."De wet verplicht fabrikanten van producten die storing kunnen veroorzaken om per direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij nog storende producten verhandelen.16,3 miljoen installatiesOm te weten of een omvormer veilig is, moet een consument contact opnemen met de leverancier. De cyberveiligheidseisen waarop de RDI controleerde, zijn nog niet wettelijk verplicht. Die eisen gaan vanaf augustus 2024 in. "Ons toezicht ziet erop toe dat alles wat op de markt komt, veilig is", zegt Derksen. "De regels gaan volgend jaar in, maar we zijn nu al bezig om fabrikanten te waarschuwen dat ze hun spullen op orde moeten hebben."Alle fabrikanten ontvingen van de RDI een waarschuwing. "Als de wetgeving van kracht is, kunnen we gaan handhaven. Dan moet je denken aan boetes en dergelijke", zegt Derksen.Het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland is de afgelopen jaren explosief toegenomen. In 2015 waren het er nog ongeveer 1,8 miljoen, maar in 2021 was het gestegen naar 16,3 miljoen.

Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

Al 100.000 Nederlanders geloven in kwaadaardige elite-complot, en dat aantal neemt verder toe

[quote]De complottheorie dat een kwaadaardige, wereldwijde elite mensen tot slaaf wil maken of wil doden gaat niet meer weg, denkt geheime dienst AIVD. Sterker: sinds de coronatijd groeide het aantal aanhangers zelfs iets. Al meer dan 100.000 mensen in ons land geloven in een kwade elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die extremistische groepering dreigt zich in een uiterste geval zelfs af te splitsen van de samenleving met alle gevolgen van dien, waarschuwt veiligheidsdienst AIVD in een rapportage. In de coronaperiode won de complottheorie terrein: het coronavirus zou bewust zijn ontwikkeld en verspreid, door een kwaadaardige groep leiders die in de schaduw de touwtjes in handen zou hebben, met als doel om via de wetenschap, de media en grote bedrijven totale wereldcontrole te vergaren. Het World Economic Forum van Klaus Schwab wordt in dat verband vaak genoemd, ook door Forum voor Democratie van Thierry Baudet.[/quote]

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Voeg gebieden met Blauwgrasland zo veel mogelijk bij elkaar

Blauwgrasland Blauwgrasland staat hoog genoteerd in Natura 2000 gebieden en is flink zuur(N)gevoelig Dat betekend strenge beperkingen voor alle veehouderij tot 25km afstand van zo’n gebied(je) Maar wat is blauwgrasland nu eigenlijk? Het is in in cultuur gebracht veengebied waar voorheen struiken, bomen (Holland betekend houtland) moerassen waren doorsneden door riviertjes e.d.. Die natuur is ontgonnen ergens een 1000 jaar geleden, er zijn sloten en greppels gegraven, geëgaliseerd en er is grasland van gemaakt. Cultuurgrond dus, maar sommigen stukken lagen erg ver van de boerderijen. Boerderijen die veelal als een lint werden gebouw langs een rivier(tje) Dat kilometers ver verwijderde land kwam nimmer mest op en wat betreft ontwatering (bemaling) kwam het ook achteraan Wel werd er gehooid en het gewas dat groeide werd afgevoerd. Roofbouw dus, en dat eeuwenlang. Veel kwam er daardoor niet af. Het leverde op den duur een bepaald plantenbestand op, dat nogal afweek van ander grasland en zeker tegenwoordig als erg zeldzaam beschermt wordt . Ook op grasland langs boezemkades waar de ongeveer 30cm teeltaarde werd afgegraven in de loop der eeuwen om de kades op te hogen en te versterken. daar kwam ook zoiets ook wel voor. - Met verdwijnen van de hennepteelt( die vroeg veel mest) de ruilverkavelingen, de hogere veebezetting, kunstmest e.d. verdwenen die blauwgraslanden in snel tempo en werd het beter en normaal grasland. Maar enkele stukken zijn overgebleven en worden nu extreem beschermt in de daar voor aangewezen Natura 2000 gebieden. Het zijn dus geen stukjes overgebleven natuurgebied. Maar het zijn stukjes overgebleven cultuurgrond met speciaal beheer. En ze moeten ook als cultuurgrond beheert worden (bemalen, sloten jaarlijks schonen) enz. anders verdwijnen al die plantjes ook in enkele tientalle jaren == Zo'n gebied is extreem zuur(Stikstof) gevoelig wat mede veroorzaakt word omdat er geen drijfmest op mag. Drijfmest heeft n.l. basisch effect, en de naast gelegen gronden hebben totaal geen last van verzuring. Mijn oproep is: Voeg dit Blauwgrasland, wat als zeldzaam is uitgeroepen, zo veel mogelijk samen. Dat zoiets kan dat is bewezen, daarnaast is er geen reden om vanuit de historie het allemaal versnipperd te laten. Het totale probleem voor de omgeving zouden op die manier aanmerkelijk worden ingeperkt.

Wordt stikstofcrises de ondergang van onze economie ?

Door Jaap Majoor, De stikstof crises speelt een grote rol in onze samenleving. Hierbij enkele gegevens op een rij: Nederland heeft de hoogste stikstofneerslag per hectare binnen de EU, maar hier horen wel enkele kanttekeningen bij. Nederland is verre weg het dichtst bevolkt, 4,3 inwoners per hectare, heeft de hoogste opbrengst per hectare en door zijn zeeklimaat in verhouding veel meer veehouders dan akkerbouwers. Duitsland heeft 2,32 inwoners en België 3,77 inwoners per hectare. Als je op de satellietbeelden ziet, heeft b.v de Povlakte in Italië (net zo groot als Nederland} een veel hogere stikstofneerslag. Zo ook delen van Duitsland en zelfs Spanje. Toch speelt stikstof in die landen geen rol. Dit komt omdat deze landen hun totale stikstofneerslag delen over hun veel grotere oppervlak en daarom valt het lager uit. Logisch dat Nederland daarom de grootste stikstofneerslag heeft in Europa. Als je kijkt naar het aantal inwoners per hectare, de opbrengst per hectare en de verdeling akkerbouw/ veeteelt heeft Nederland juist de laagste uitstoot. Nog een leuk detail. Nederland had in 1990 een stikstofneerslag van 2900 Mol per hectare. Een Mol is 0,014 kilogram. Deze stikstofneerslag is nu afgenomen tot 1700 Mol per hectare. 1700 Mol x 0,014 kilo= 23,8 kilo stikstofneerslag per hectare. Een deel van onze stikstofuitstoot waait naar het buitenland en een deel van de stikstof uitstoot uit het buitenland waait weer naar ons. Daarom komt 33 % van de stikstofneerslag bij ons uit het buitenland. Van de 1700 Mol stikstofneerslag komt dus 33% uit het buitenland. Dit is 560 Mol per hectare. Doelstellingen onmogelijk Om de door natuurinstanties en de overheid gewenste stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden te behalen, moet in veel Natura 2000 gebieden de stikstofneerslag onder de 400 Mol blijven. Gevolg: Wanneer alle bedrijvigheid, mensen en boeren weggekocht zijn bij deze Natura 2000 gebieden, worden de doelstellingen nog steeds niet gehaald. De bouwsector denkt, boeren weg en wij kunnen bouwen, vergeet dat maar, want de neerslag blijft met deze Haagse regels te hoog. De Nederlandse regering zal ook in het buitenland boeren en bedrijven moeten uitkopen om de wensdoelen te halen. Hoe wil onze regering dat betalen. Onze verdiensten komen vooral uit de exportproducten die wij produceren. Van de top tien van de, voor Nederland meest lucratieve, exportproducten, is ruim een derde deel afkomstig uit de landbouw. En deze sector moet weg uit Nederland. Dus weg verdiensten. Onze landbouw draagt 25 % bij aan deze maakindustrie. Verdwijnt de landbouw dan heeft onze samenleving ook 25 % minder geld te besteden. En dit alles om wensnatuur te realiseren, waar je je twijfels bij kan zetten, of deze natuur vroeger ook werkelijk in Nederland was. De landbouw kan en wil zijn uitstoot verlagen met allerlei technische maatregelen en wil ook de natuurorganisaties helpen hun doelen te bereiken. De natuurinstanties moeten dan wel met de boeren om tafel om dit te bereiken en bereid zijn om geld in hun natuurgebieden te investeren. Bovendien is dit veel goedkoper dan boeren uitkopen. Jaap Majoor Laag Zuthem

Column: Waarom hebben mannen tepels?

Door Piet Hermus, Wat is dat nou voor rare vraag? Hoewel, is die vraag wel zo gek? Waarom hebben wij mannen ze eigenlijk? Wij hebben ze niet nodig. Mannen zijn toch het sterke geslacht? Zou het? De man is biologisch evolutionair gezien de afgeleide van de vrouw en is hiermee eigenlijk het zwakke geslacht. Wij mannen missen een staartje in het chromosoom, XY in plaats van XX. Vrouwen kunnen kinderen baren. Als ik ons zie, dan weet ik het antwoord deels; Mannen zijn eigenlijk gemankeerde vrouwen. Waar wil ik naar toe met mijn verhaal? Mij valt op dat mannen gemiddeld genomen zich meer misdragen, gewone mannen, maar ook leiders. Kijk naar de criminaliteitscijfers. Wie voeren er oorlog? Wie zijn er doorgaans hooligan? Wat een geld kost dat allemaal. Dan het hebben van zorg. Vrouwen hebben een andere manier van zorg hebben dan mannen. Vrouwen gaan voor echte zorg, zoals voor hun gezin en omgeving, mannen meer voor hun eigen gewin, hun bling-bling, zoals trekkers, tanks, auto’s. Het ego van mannen is nogal groter. Al die mannen, die opper-apen, overal in besturen, van overheden, bedrijven, landbouworganisaties, milieuorganisaties! Al die macho's en mindere macho’s. Al die ego’s, moedwillig voor onrust zorgend, zoals bij dat landbouwakkoord en vervolgens weghollen. Waarom kozen mensen Caroline? Ze kozen een mens, een zorgzame moeder, die haar zwaktes toonde, gewoon sprak, geen kil iemand. Geen mannetjes met hun maniertjes en ego, zoals eerder het geval was, die brengen de oplossing niet, de vrede niet. Opper-apen bij Greenpeace, Milieudefensie, Shell, Tesla, in politieke partijen, boerenoptoerleiders, al die boerenmessiassen ineens de laatste jaren. Al die Trumps, Poetins, Palmens, Samsommen, Baudets, Olffen, van Meijerens, Koffemannen, Thijssens, De Grooten, Musken, Vollenbroeken, Vogelaars, Polsen, Klavers, Ruttes, Van den Oevers, van Maanens, Verdaasdonken, Van den Houtens en vele andere mannetjes. Dat soort ego’s is hooguit empathisch en zorgzaam voor de eigen groep, maken zichzelf tot hogepriester en anderen tot schuldigen. Ik word cynisch van die maatschappelijke macho’s met hun maniertjes. 8 jaar gelden liep ik mee met een klimaatmars van Urgenda, een organisatie met een kern sterke vrouwen, moeders met zorg destijds, omringd door mannen die het snapten. Bij Caroline denk ik iets soortgelijks te zien met een kern sterke vrouwen. Uiteraard zijn dat ook geen heiligen, maar godzijdank missen ze wel die mannetjesmaniertjes. Dus stel ik me soms de vraag; 'Waarom hebben mannen tepels?’ Wat doe je ermee? Piet Hermus, akkerbouwer, Zevenbergschen Hoek

Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Afpersing / Afdreiging

Vorige week hadden wij een incident met een bedrijf, ik ga het bedrijf zeker niet noemen, maar ik wil uitsluitend het probleem aankaarten. Ik was in discussie met een partij over een factuur, ik was tot de conclusie gekomen dat het bedrag (deels) onterecht in rekening was gebracht. Ik kan/kon dat schriftelijk goed onderbouwen (naar mijn idee) en ik stuurde daar een WhatsApp-bericht over met een afbeelding dat het technisch (naar mijn idee) niet mogelijk was. Toen wou de directeur van het bewuste bedrijf (waar is ook het bericht naar gestuurd had), mij opbellen. Daar had ik op gezegd dat ik het liefst schriftelijk onderbouwing wilde, vanwege het feit dat we mondeling al meerdere gesprekken hadden gehad en er niet uitgekomen waren. Nog geen half uur later stond de bewuste directeur met twee medewerkers bij de deur en begon gelijk te dreigen '''van als het bedrag niet overmaakt dan slaan we je in elkaar''. Met een wijzende vinger en met gebalde vuisten liep hij op me af met drie man sterk en draaide als het ware helemaal door. Ik heb ook de politie nog gebeld en hen de camerabeelden (van de beveiligingscamera) nog laten zien, zij konden natuurlijk niks doen zeiden ze. Toen heb ik het bedrag maar overgemaakt, terwijl ik kon onderbouwen dat ik mijn recht stond. Ik heb zo iets nog nooit meegemaakt, maar zijn er mensen hier die vaker zo iets meegemaakt hebben? Alvast bedankt.

arie.j


Topics
370
Reacties
7.720
Volgers

Over mij

Leeftijd: 3jr
Laatst online: 2u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering