Denk dat een ieder dit eens moet lezen (Boerderij)

‘Wie houdt z’n verstand er nog bij in Europa?’ Redactie Erwin Van De Wolfshaar varkenshouder Het toekomstbeeld van de agrarische sector lijkt in heel Europa naar links te draaien. In Duitsland waren er op 26 september verkiezingen. 16 jaar lang was Frau Merkel de leider bij onze oosterburen. De CDU van Merkel werd de grote verliezer, ondanks dat het nog 24,1% van de stemmen haalde. De winnaars werden de centrumlinkse SPD met 25,7% en Die Grünen met 14,8% van de stemmen. De nog te vormen coalitie zal waarschijnlijk leiden tot een verhoging van het minimumloon, hogere belastingen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland, maar vooral een steeds groenere en linksere kijk op de agrarische sector. Zorgen maken over voedsel Het toekomstbeeld van de agrarische sector lijkt in heel Europa naar links te draaien. Niemand lijkt zich zorgen te maken over voedsel, terwijl het voeden van 10 miljard mensen wel de grootste uitdaging ooit gaat worden. In China weet men wel beter. Het land koopt momenteel alle granen van de wereld op. Voedsel geeft rust onder de bevolking en dat kan China wel gebruiken ter voorbereiding op wereldoorlog III. Mensen met verstand van zaken worden niet gehoord en de emotie regeert China wil Taiwan inlijven als Chinese provincie. Taiwan produceert 80% van alle computerchips. Het is daarmee de meest strategische plek op aarde en China zal er met de VS om gaan vechten. De VS trekt zich niet voor niks terug uit Afghanistan en China weet dat het alleen oorlog kan voeren als er genoeg voedsel is. Het is Stratego voor gevorderden! Wetenschappelijke onderbouwing Hier in Europa zijn we met heel andere zaken bezig. We maken ons druk om 100 kilometer per uur op de snelweg, stikstof van een buitenlopende koe en genderneutrale toiletten. De duurzame ‘plofkip’ mag hier niet meer, maar import ervan uit Oekraïne is geen probleem. Wie houdt er nou wie voor de gek? Waar China gericht van bovenaf zijn plan trekt, laten wij ons leiden door influencers en kleine groepjes burgers, die schreeuwen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Mensen met verstand van zaken worden niet gehoord en de emotie regeert. Een paar procent van de mensen is tegen zwartepiet en die verdwijnt. Een paar procent is tegen vlees eten, maar krijgt de 95% vleesliefhebbers wel op de knieën. En het meest tragische is de situatie in Engeland. Een door extreem rechts aangedragen referendum tegen buitenlanders zorgde in 2020 voor een brexit en een leegloop van buitenlandse medewerkers. Nu staat men een jaar later in de grootste crisis ooit met lege tankstations en supermarkten en een agrarische sector die de varkens en kippen dood moeten spuiten omdat er geen personeel is dat de varkens wil slachten. Het verstand zal weer moeten gaan regeren in Europa Wij sluiten ‘schone’ kerncentrales en zien de stroom en gasprijzen exploderen, terwijl China nieuwe kolenmijnen opent. China boycot Spanje en laat de Europese varkensprijzen kelderen. Het verstand zal weer moeten gaan regeren in Europa, anders worden we een armzalige speelbal van China.

Schouten: 'Stikstofprobleem zit in depositie en niet in bodemvoorraad'

Stichting Agrifacts stelde onlangs dat de overheid in het stikstofbeleid ten onrechte geen rekening houdt met de hoge voorraad stikstof in de boden en het het stikstofleverende vermogen van natuurbodems. De fractie van de PVV in de Tweede Kamer stelde er vragen over aan minister Schouten van LNV. De minister stelt dat de publicatie van Stichting Agrifacts geen reden geeft om te twijfelen aan de wetenschappelijk onderbouwing van het stikstofbeleid. Een hoge voorraad stikstof in de bodem wil niet zeggen dat de stikstof daadwerkelijk beschikbaar is voor planten, aldus Schouten. In een hoogveenvegetatie gelden bijvoorbeeld zeer stikstofarme omstandigheden, terwijl in de ondergrond een veenpakket aanwezig is met een enorme hoeveelheid stikstof. Die stikstof is echter vastgelegd in het veen en niet beschikbaar voor de planten - tenzij het veen gaat veraarden als gevolg van grondwateronttrekkingen in de omgeving. Verdroging van met name veenbodems, waarin veel stikstof is vastgelegd, heeft tot gevolg dat zuurstof gaat reageren met de vastgelegde stikstof, waardoor die stikstof beschikbaar komt voor de planten. De extra stikstofbeschikbaarheid door verdroging is daarom een groot probleem voor stikstofgevoelige natuur. Dat betekent echter niet dat de depositie vanuit de lucht kan worden gebagatelliseerd, stelt Schouten. De minister benadrukt dat het oplossen van verdroging een tijdelijk bruikbare maatregel is om de natuurkwaliteit toch te verbeteren, ondanks een overbelasting door depositie van stikstof. Zij acht het echter niet zinvol om eerst veel meer stikstofmetingen te doen naar het stikstofleverend vermogen van de bodem. Het is volgens haar duidelijk dat de huidige depositieniveaus voor stikstof schadelijke effecten met zich meebrengen. Ook is voor Schouten duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die effecten zo snel mogelijk teniet te doen. bron: Ministerie van LNV,

Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning

De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die na de stikstofuitspraak zonder vergunning zitten. Daarmee reageert de provincie op een handhavingsverzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de provincie optreedt tegen de bedrijven die na uitbreiding meer stikstof uitstoten zonder daarvoor een vergunning te hebben. Boeren konden onder de vorige regeling, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), uitbreiden met alleen een melding. Wie bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwde, moest een melding doen als dat een kleine toename van de stikstofuitstoot tot gevolg had. Nu de PAS van tafel is, zijn die meldingen niet langer genoeg en is een vergunning nodig. MOB verzocht om handhaving bij vijftig vooral agrarische bedrijven. De provincie gaat dat verzoek niet uitvoeren, schrijft Omroep Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth zegde dat de boeren woensdag tijdens het protest toe en tijdens een Statenvergadering herhaalde Gedeputeerde Jan Markink die belofte. "Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven." Passende vergunning De provincie werkt aan een regeling om deze bedrijven te helpen en ze een passende vergunning te geven. De MOB stelt dat per bedrijf moet worden gekeken of er gelegaliseerd kan worden. "En niet in het algemeen. Als er een afname is van stikstof ben je makkelijker klaar. Als er toename is, is er een groter probleem", zegt Valentijn Wösten die optreedt namens de MOB tegen Omroep Gelderland "Er kan alleen een vergunning worden verleend als er geen significante negatieve gevolgen voor de natuur optreden." Het handhavingsverzoek zette kwaad bloed bij landbouworganisatie LTO, die spreekt van juridisch activisme. "Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen." Overigens moet de provincie officieel nog een besluit nemen. "Formeel moet er nog gereageerd worden, maar dit is de lijn. De minister heeft toegezegd dit te gaan oplossen en tot die tijd gaan wij niet handhaven", aldus een woordvoerder. Wösten van de MOB zegt dat daarmee de kous nog niet af is. "Wij kunnen nog in bezwaar gaan."

Op weg naar een ontspannen Nederland: De reconstructie.

In onderstaande uiteenzetting geven een een reconstructie weer van het tot stand komen van het vandaag te publiceren rapport: Naar een ontspannen Nederland. In de media wordt dit gepresenteerd als zijnde een rapport geschreven door de heren Erisman en Strootman. Op basis van een bron , die een week geleden bij ons met bewijzen kwam over het werkelijke verhaal. Wat volgende was de publicatie in de Telegraaf. Reconstructie van tot stand komen van het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' 31 maart presenteert een initiatief groep een 7 punten plan 'Regie op Ruimte' olv Cees Veerman Zie screenshot wie er in deze initiatief groep zitten. De voorstellen zijn door Cees Veerman en Wim Lageweg besproken op het ministerie. Ook met belangenbehartiging. Lees onderstaand voortgangsbericht. https://transitiecoalitievoedsel.nl/voortgangsbericht-dit-gebeurde-er-na-onze-oproep-regie-op-ruimte/ Er is toen de vraag gesteld het plan verder uit te werken. Lageweg,, Strootman, Poppe en Erisman schrijven aan het stuk ' Naar een ontspannen Nederland '. Cees Veerman koppelt notities terug met het demissionaire kabinet en overlegt over de koers. De notitie wordt 2 weken geleden besproken met de Lugt, Keurentjes, Kemp en v d Tak. De eerste twee zitten ook in de initiatief groep regie op ruimte. De laatste twee wijzen het plan af, maar worden wel binnenboord gehouden. Week geleden lekt de notitie naar de pers. Een paar dagen later lekt via een ander kanaal nogmaals de notitie, met een toegift van de bron. De initiatief groep is op de hoogte van de voorstellen, staat te lezen in het voortgang bericht. Het meest opvallende aan het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' is het leeg ruimen van de Gelderse vallei en groene hart. Daarnaast valt de socialistische ondertoon op in het plan. Beschrijving betrokken personen Lageweg: vanuit transitie coalitie voedsel het oliemannetje. Poppe, Strootman en Erisman: Voeren de opdracht uit die is ontstaan na overleg overheid. De Lugt: voor het voortbestaan van Cosun is het van belang dat goede akkerbouw grond in Nederland beschermt blijft van stikstof, klimaat, water en ruimte opgave Keurentjes: Vanuit RFC is er een voortdurend probleem met het verwaarden van de te grote stroom melk. Veerman: Onduidelijk, hoewel hij ambitie heeft om in een volgend kabinet wederom minister van LNV te worden. V d Tak: Begrijpelijk dat hij op de hoogte is, maar brengt hem in een moeilijke positie, nu leden van de initiatief groep, zoals Huibers, besloten hebben om de,Gelderse vallei leeg te schuiven. Kemp: Onduidelijk. Staat niet achter plan , blijft wel zitten en wordt gebruikt als opvulling. En zo dacht men tot een plan te komen met de boodschap ' In overleg met sector partijen hebben we besloten onder invloed het socialistische gedachtegoed, de Gelderse vallei en het groene hart leeg te schuiven. Wat rest na alle commotie, een aantal prominenten hebben gespeeld in de zandbak......

Zijn we inmiddels allemaal wakker ?

𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮'𝘀! Zijn we inmiddels allemaal wakker na alle berichtengevingen van de laatste tijd? 𝙇𝙏𝙊 𝙚𝙣 𝙉𝘼𝙅𝙆: LTO kwam een aantal weken geleden al met een plan om de boerenstand eens even flink uit te kunnen dunnen en kreeg daarbij de volledige steun van NAJK. Beide partijen zien het liefst dat boerenbedrijven rondom de N2000 gebieden het veld gaan ruimen. Waarom? Omdat deze zogenaamde belangenbehartigers van onze sector, niet ónze belangen behartigen, maar het belang van LNV en daarmee verraden ze hun eigen sector. Huichelaars! '𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙚 𝙤𝙥 𝙧𝙪𝙞𝙢𝙩𝙚' Alsof het plan van LTO al niet schadelijk genoeg zou zijn voor de sector, zijn ook nog eens de desastreuze gevolgen van het plan 'regie op ruimte' van voormalig landbouwminister Cees Veerman en andere voorname boer-wegpestende- organisaties naar buiten gekomen. Ook dit plan zal vele slachtoffers brengen in de sector. Het zal de doodsteek betekenen voor vele bedrijven in het Groene Hart en de Gelderse vallei. Het mooie boerenlandschap van de Gelderse Vallei zal opgeofferd worden om er een venix locatie van te maken. Boerenbedrijven op zandgronden zullen worden opgeruimd en degene die nog wel mogen blijven, zullen worden gedwongen om natuurinclusief te gaan boeren. Daarnaast hangt ons allen een generieke krimp boven het hoofd, waardoor de overblijvende boeren mee zullen gaan betalen aan het opkopen van collega bedrijven!!! Dit bloedgeld willen wij toch zeker niet aan onze handen hebben??!!! 𝘽𝙚𝙞𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙚𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙪𝙧! Bovenstaande plannen zouden een positieve bijdrage moeten leveren aan de natuur. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat de natuur verder achteruit gaat en de natuur zich weer kan herstellen. Onzin! Hier speelt een dubbele agenda! Dat weet iedereen met ook maar een greintje boerenverstand!! Om dit te doorzien hoeft er eigenlijk maar 1 vraag gesteld en beantwoord te worden: 𝘽𝙤𝙚𝙧𝙚𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 De veehouderij heeft namelijk al jarenlang enorm veel gereduceerd, maar dan nog blijft de natuur drastisch achteruit gaan wordt er gezegd. Dat geeft al aan dat reductie vanuit de veehouderij geen effect heeft op de staat van de natuur. Hoe kunnen de boer-wegpestende-organisaties en overheden dan nog steeds moord en brand blijven schreeuwen dat het juist de boeren zijn die dit veroorzaken??!! 𝙑𝙚𝙧𝙯𝙬𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙗𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙯𝙤𝙚𝙠 𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚 In een kluis met 3-dubbele hangsloten bleek onlangs een belangrijk rapport weggestopt te zijn van een bodemonderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie Drenthe. FDF Drenthe heeft de kluis gekraakt en STAF heeft het rapport geanalyseerd. De resultaten van dit bodemonderzoek bevestigen dat boer-wegpestende-organisaties en overheden het spoor volledig bijster zijn en een route kiezen waar de natuur niet bij gebaat is! In plaats van te wijzen naar de boerensector zouden zij eerst eens naar zichzelf in de spiegel moeten kijken! Hoe kunnen zij überhaupt nog gewetenloos in de spiegel kijken in de wetenschap dat ze voorbij gaan aan belangrijke feiten en daarmee  boerengezinnen onterecht kapot maken!!! 𝘿𝙪𝙗𝙗𝙚𝙡𝙚 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖 Dit kan maar één ding betekenen. Zij dienen niet het boerenbelang en houden er een dubbele agenda op na!!! Pikken wij dat zomaar?! Laten we het gebeuren dat onze mensen, boerengezinnen, huis en haard moeten verlaten, terwijl tegelijkertijd niet Nederlanders met open armen ontvangen worden in dit land?? 𝙂𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜 𝙞𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜!! Dit pikken we toch zeker niet langer? Genoeg is genoeg! Hier zullen we ons met alles wat we in ons hebben tegen moeten verzetten! Als eenheid!! Voor onze toekomst!! ❗❗𝟳-𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟭❗❗ 🅐🅒🅣🅘🅔🅓🅐🅖 🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜 🤝🤝𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸🤝🤝 🔥🔥ALL4️⃣ONE🔥🔥

Column Bennie Stevelink: 'LTO heeft terecht leiding genomen bij stikstofprobleem'

[quote]Ik was blij verrast toen ik zag dat LTO een akkoord had gesloten met milieu- en natuurorganisaties[/quote] DOOR BENNIE STEVELINK Verschillende organisaties in de landbouw zijn al bijna twee jaar bezig het stikstofprobleem van tafel te krijgen. Maar ze zijn er niets mee opgeschoten, ze hebben zelfs eerder achteruitgeboerd. Het is ook niet te verwachten dat men het probleem van tafel krijgt of kan decimeren tot een onbelangrijk iets. De emissie, dus de uitstoot, staat wel behoorlijk vast en kan ook goed worden gemeten. et twistpunt is de depositie, oftewel het deel van de emissie die in de natuur terechtkomt. Ook kan de schadelijkheid van de depositie op de natuur nog een twistpunt zijn. Naar deze twee punten wordt nog onderzoek gedaan. Mijn verwachting is dat het allemaal weinig zal uitmaken. Misschien zal blijken dat ammoniak veel minder ver neerslaat. Dat is voordelig voor een boer die wat verder van een natuurgebied afligt. Er wordt minder depositie aan hem toegerekend. Voor een boer die dicht bij een natuurgebied zit, is het juist nadelig. Aan hem wordt meer depositie toegerekend. Voor de sector als geheel is het dus lood om oud ijzer. Voor de ene boer een plus, voor de andere een min en voor de sector als geheel blijft het bij hetzelfde. Ondertussen wordt in Den Haag aan een nieuw kabinet gewerkt waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe het eruit gaat zien. Er is een reële kans dat het CDA daar geen deel van uitmaakt. Drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks, die voor de verkiezingen met elkaar wedijverden over wie de hoogste inkrimping van de veestapel kon claimen, vormen op dit moment een gezamenlijk blok binnen de formatie. Tegen deze achtergrond is het onverantwoord om het stikstofprobleem aan de politiek over te laten en als landbouworganisatie aan de zijlijn toe te kijken. Met uitzondering van LTO Nederland zijn vrijwel alle andere organisaties uit de onderhandelingen weggelopen. Ik was dan ook blij verrast toen ik vorige week een mail kreeg waarin werd meegedeeld dat LTO een akkoord had gesloten met een aantal andere organisaties, waaronder ook milieu- en natuurorganisaties. Vooral het feit dat het akkoord is gesloten met milieu- en natuurorganisaties is van groot belang om de linkse partijen binnen de formatie in de goede richting te krijgen. BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN

De verborgen agenda van het CDA, ondersteunt door LTO

CDA en LTO blijven steun uitspreken voor de voorgenomen wet stikstofreductie en natuurherstel. LTO geeft welliswaar aan dat de doelen niet haalbaar zijn, maar blijft de wet wel steunen. De uitspraak van de Raad van State gisteren zorgt er voor dat de wet een vernietigende werking heeft op de veehouderij. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/201907146-1-r2/ Velen spelen gisteren de loftrompet over deze uitspraak, maar niemand liet de uitspraak juridisch analyseren. SSC vroeg DamenLegal om een analyse. Zij verwerkte die middels haar blog in een twee tal analyses. https://damenlegal.com/geen-natuurvergunning-nodig-voor-intern-salderen/ en https://www.francadamen.com/natuurbescherming/de-intrekking-van-een-natuurvergunning/ Kort samengevat zegt de uitspraak het volgende: Als de stikstof gevoelige natuur niet verslechtert ten opzichte van het moment van vergunningverlening dan is de vergunde emissie leidend. Dat betekent dat intern salderen mogelijk is zonder al te veel papierwerk. Maar: Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken. Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem. Maar als provincies natuur bijplussen na de vergunningverlening, dan worden depositieberekeningen anders en verslechterd de natuur (op papier) Bijplussen door provincies onder leiding van IPO baas Drenth en oud gedeputeerde Maij (CDA) zorgen er voor dat het CDA verantwoordelijk is voor het mogelijk waardeloos worden van alle vergunningen die door bijplussen extra depositie hebben. CDA heeft daar een grote rol in gehad en .de heer Drenth weigert te reageren op aanschrijvingen van SSC. Zelfs de kaarten over de bijgepluste natuur zijn niet openbaar. Deze week zou er een gesprek tussen mij en top LTO wezen. Is niet gebeurd, want er moest eerst overleg wezen met het CDA eerste kamer..... CDA en LTO jullie hebben een laatste kans jullie leven te beteren. Trek de steun voor deze wet vandaag in, anders wordt jullie verborgen agenda pijnlijk duidelijk!!!! En anders komt er nog meer bende boven tafel.

een dooie mus van Jan Cees Vogelaar.

Vogelaar wil naar een grondgebonden melkveehouderij, zo betoogde hij even terug op dit forum." Met een grondgebonden melkveehouderij zouden fosfaatrechten of straks eventueel ammoniak rechten overbodig zijn". Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn......en dan is het ook "te mooi om waar te zijn" Het is niets meer of minder dan een vette worst om stemmen binnen te hengelen voor de 2e kamer verkiezingen. Afschaffing van productierechten, of het nu fosfaat- of ammoniakrechten zijn, gaat nooit never meer gebeuren. Dat weet Vogelaar natuurlijk ook. Immers begrenzing via grondgebondenheid is helemaal geen begrenzing. Met zijn berekening van 2,5 gve/ha zou de melkveestapel kunnen groeien naar 2 miljoen stuks melkvee en daar komt dan nog bijbehorend jongvee bij. En met zijn rekenvoorbeeld van 18 tot 20.000 kg melk/ ha zou de melkplas nog met zo'n 35% kunnen groeien. Als Vogelaar zijn zin krijgt wordt deze grondgebondenheid niet meer dan weer een extra eis die de sector opgelegd krijgt. Als je dan met 10 koeien wilt groeien moet je behalve voor zo'n 70.000 euro aan fosfaatrechten ook nog eens 4 ha grond zien te verwerven. Kosten, afhankelijk welke regio je zit, tussen de 2 en 5 ton. De grond middels mest/voer contracten regelen is bij Vogelaar immers niet mogelijk. De melkveehouderij wordt zo een sector enkel en alleen voor de "happy few". Bedrijven die niet aan zijn gve norm kunnen voldoen zadelt hij met onmogelijke en onbetaalbare eisen op. Eisen die zo onrealistisch zijn dat deze collega's geen schijn van kans hebben. Jan Cees zit daar echter niet mee. Alles moet wijken voor zijn grote plan; een stoeltje in de 2e kamer. De kans dat dit gebeurt is, zie de peilingen, gelukkig nihil. Wel jammer dat er op die manier waardevolle stemmen verloren gaan.

Trump slechte verliezer

Wat een zooitje in Amerika dankzij Trump en zijn fans. https://www.youtube.com/watch?v=JLBLgH3PAeI Er wordt gevreesd voor een burgeroorlog, er is al een broederoorlog gaande in de Republikeinse Partij, maar niets weerhield president Donald Trump ervan om woensdag nog eens olie op het vuur te gooien tijdens een toespraak tot duizenden supporters -een betere term is gelovigen – vlak voordat het congres bijeenkwam om de winst van Joe Biden te bevestigen. Een deel van zijn aanhang drong daarna het Congres binnen om die bevestiging te saboteren. In zijn toespraak zag Trump in iedereen die het niet met hem eens is een vijand. Opvallende nieuwe ‘afvallige’ zijn eigen vicepresident Mike Pence, die voorzitter is van de gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Congres van Afgevaardigden die zoals de traditie voorschrijft de in mahoniehouten kistjes aangeleverde stemverklaring moet goedkeuren. Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1731223431/dit-is-het-demasque-van-een-president

Column Sjakie - Dinosaurussen terug in Nederland

Door Jack Rijlaarsdam, De Tweede Kamer verkiezingen zijn pas op 17 maart, maar politici weten de spotlights al goed te vinden. Thierry Baudet spande natuurlijk de kroon door vele jaren bouwen aan een politieke partij in één weekendje teniet te doen. Het hele spektakel bij Forum voor Democratie maakt de positie van de rechtlijnige brombeer JanCees Vogelaar niet sterker. Maurits von Martels werd de vorige verkiezingen met voorkeursstemmen door het platteland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het CDA schoffeerde deze kiezers vervolgens door von Martels vier jaar lang in een donkere bezemkast op te sluiten in plaats van hem op dossiers te zetten die zijn kiezers belangrijk vinden. Ditzelfde lot lijkt agrarische stemmentrekkers Eline Vedder en Cees de Jong beschoren. Hermen Vreugdenhil heeft enorm veel agrarische goodwill door zijn speurwerk in het stikstofdossier, maar na het optreden van onze landbouwminister is een stem op de ChristenUnie voor velen een brug te ver. De grote vraag wordt of nieuwkomer BoerBurgerBeweging hoge ogen gaat gooien. Geen groter belang dan eigenbelang, toch is het goed ook verder te kijken. De Corona-pandemie is in sociaal opzicht een drama, ook economisch gaat het niet best. Veel bedrijven schalen af met ontslagen tot gevolg. De overheid lijkt onbeperkt geld bij te drukken om de economie draaiende te houden. De stikstofcrisis werd in eerste instantie door bepaalde partijen aangegrepen om voor inkrimping van de veestapel te pleiten. De juridische uitwerking is ondertussen zo complex dat het complete bedrijfsleven wordt gegijzeld. Volgens de letter van de wet dient een supermarkt een Natuurbeschermingswetvergunning te hebben voor de verkeersbewegingen op het eigen parkeerterrein. Zelfs een fietsenmaker met een gaskachel of garage met APK-testapparatuur stoot stikstof uit. Ik maak me behoorlijk zorgen over de toekomst die wij onze kinderen bezorgen. We laten hen torenhoge schulden na en hebben tegelijk het bedrijfsleven weggejaagd of anders tot een hogere kostprijs dan het buitenland gedwongen. Het wordt tijd voor een debat over hoofdzaken. Een publiek debat, want onze volksvertegenwoordigers blinken slechts uit door persoonlijke aanvallen en een gebrek aan dossierkennis. Kiezen we voor welvaart met respect voor onze omgeving of willen we na de wolf ook nog dinosaurussen terug in Nederland. Bron: Nieuwe Oogst

Daling van uitstoot luchtverontreinigende stoffen gaat langzamer

De snelheid waarmee de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen naar beneden gaat, neemt af. Toch zal Nederland voor bijna alle stoffen, zoals verschillende stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide, voldoen aan de normen die de EU voor 2030 heeft gesteld. Alleen voor ammoniak is dat onzeker, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het RIVM en TNO. In 2030 mag Nederland nog 121 kiloton ammoniak uitstoten. Volgens de ramingen komt Nederland in dat jaar uit op 112 tot 124 kiloton. Bij tegenvallers haalt Nederland dat doel dus niet. De onderzoekers hebben ook bekeken hoe de uitstoot van verschillende stoffen sinds 2005 is gedaald. Uitstoot van stikstofverbindingen (NOx) door verkeer zijn in de periode 2005 tot 2018 drie keer sneller gedaald dan de uitstoot van ammoniak (NH3), een stikstofverbinding die vooral wordt veroorzaakt door de rundveehouderij. Roetfilters en rundvee Bij alle luchtverontreinigende stoffen gaat de uitstootdaling langzamer tussen 2018 en 2030 dan in de periode 2005-2018. Eerst daalde de uitstoot van stikstofoxiden 3,3 procent per jaar, tot 2030 is dat 1,8 procent per jaar. Voor ammoniak geldt dat de gemiddelde afname zakt van 1,2 procent per jaar naar 0,5 procent per jaar. Dat de uitstoot minder snel afneemt, komt vooral doordat er op technisch vlak minder winst te boeken valt. Als voorbeeld geeft het rapport de verplichting om een roetfilter in dieselauto's te installeren. Daardoor is al 99 procent van het fijnstof in uitlaatgassen teruggedrongen. In sommige sectoren is de uitstoot gestegen. Van 2005 tot 2018 steeg de uitstoot van ammoniak door de rundveehouderij met 12 procent. In de periode tot 2030 zal die uitstoot weer met tien procent dalen. Het rapport rekent met maatregelen die op 1 mei van dit jaar "voldoende concreet én officieel bekendgemaakt" waren. In oktober diende minister Schouten van Landbouw een wet in om stikstof verder te reduceren. Daarom is het mogelijk, zeggen de onderzoekers, dat de uitstoot van ammoniak lager uit zal vallen dan nu berekend is. Bekijk ook deze video van NOSop3, over waarom de boeren zo boos zijn over de plannen om stikstof te reduceren: https://www.youtube.com/watch?v=FM3Ctir9tpY Er is vooral sinds vorig jaar veel discussie over de uitstoot van stikstof en ammoniak. De regering wil die sterk terugdringen, om nadelige effecten voor de natuur te beperken, maar veel boeren verzetten zich daar fel tegen. Ook als alle EU-doelen worden gehaald, is het niet genoeg om te voldoen aan Nederlands eigen norm om de uitstoot van die stoffen te reduceren, stelt het rapport van PBL, RIVM en TNO: "Dit komt doordat de EU-richtlijn met emissiedoelen in beginsel niet is afgestemd op het halen van natuurdoelen maar op een vermindering van de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging."

Marc Calon (ex-LTO-baas): ’Boeren hebben zich aan te passen aan de regels’

[quote]Zijn voortijdig vertrek als LTO-voorzitter noemt hij ’het beste wat mij kon overkomen’. [/quote] Het stikstofdossier, de boerenprotesten en vervolgens de scheuren in het boerenbastion kostten Marc Calon (61) in mei zijn baan als voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Een halfjaar later ziet hij toch vooral zijn gelijk bevestigd. „De maatschappij bepaalt de regels en boeren moeten zich aanpassen.” [quote]De melkveehouderij stoot gewoon 41 tot 42% van de stikstof uit. Dat is keurig aangetoond met onderzoek, niet alleen door RIVM. Een van de adviseurs van FDF is Jan Cees Vogelaar, die staat op de lijst bij Forum voor Democratie, een man met een heel grote mond en iets minder verstand. Die ontkent gewoon dat er een stikstofprobleem is. Hij presenteerde met veel lawaai in Nieuwspoort nog het rapport van Stichting Agrifacts (Staf). Dat rapport en die presentatie waren één grote farce, er klopte helemaal niets van. Later moesten ze toegeven dat ze fout zaten en de conclusies van RIVM onderschrijven. Je kunt ontkennen dat het regent terwijl het met bakken uit de lucht valt, maar daar schiet je niks mee op.”[/quote]

Opinie: Nederlandse boer krijgt veel kritiek, maar verdient beter

Door Maaike Prins is Statenlid voor het CDA, Er wordt heel wat geschreven over de boer, de landbouw, en alles wat daarmee samenhangt. De positieve kant wordt niet vaak belicht. De hoge kwaliteit en de voedselveiligheid van de producten die de boer tegen een lage prijs levert bijvoorbeeld. Alles wat niet goed gaat of wat we (de maatschappij) niet goed vinden, wordt wel breed beschreven en uitgedragen. Na de Tweede Wereldoorlog is sterk ingezet op productie van voedsel voor lage prijzen. Kleinere bedrijven werden gesaneerd, grotere bedrijven moesten groeien en efficiënter werken. De politiek stimuleerde ruilverkavelingen, die de inrichting van onze omgeving behoorlijk veranderden. Schaduwzijde Tegen het einde van de vorige eeuw ontstond het inzicht dat de gemaakte (politieke) keuzes ook een schaduwzijde kenden. Met steeds weer nieuwe inzichten en regelgeving is er al heel wat veranderd en verbeterd op het boerenerf. Het water is schoner, de uitstoot van stikstof is gehalveerd, aan Europese en landelijke eisen wordt voldaan. Nederland is koploper op het gebied van dierenwelzijn en CO2 footprint per kilogram product. De agrarische sector is een stabiele, niet conjunctuurgevoelige en belangrijke factor in onze Friese economie. Feitelijk is het een gevecht om de ruimte in ons kleine kikkerlandje. Meer woningbouw, meer natuur, meer biodiversiteit, we willen zoveel Maar de politieke en maatschappelijke druk op de sector neemt toe. Feitelijk is het een gevecht om de ruimte in ons kleine kikkerlandje. Meer woningbouw, meer natuur, meer biodiversiteit, we willen zoveel. En we willen ook dat de landbouw extensiever wordt. Dat kan echter alleen als we de boeren voldoende ruimte bieden en voldoende perspectief op een gezonde bedrijfsvoering. Een duidelijke stip op de horizon dus en voldoende tijd om het bedrijf daarop in te richten. Puzzel In tegenstelling tot veel andere landen zijn wij eraan gewend dat voedsel goedkoop is. De landbouw is dan ook ingericht op deze wens. Dit leidt ertoe dat agrarische bedrijven hun kosten zo laag mogelijk moeten houden. Ook op de boerderij moet er tenslotte wel brood op de plank komen. Als de wens van de consument verandert, als wij willen dat er extensiever geboerd moet worden en dat de boer ook maatschappelijke diensten moet leveren, dan moet de landbouw de tijd en de mogelijkheden krijgen om zich opnieuw aan te passen. Een goed evenwicht tussen economie en ecologie is voor ons allemaal van belang, maar dat kan niet voor niets Extensiever boeren kan alleen als bedrijven daarvoor letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen. Ook in financiële zin: maatschappelijke diensten zoals landschapsonderhoud en weidevogelbeheer zijn niet gratis. Kortom: de hele puzzel moet gelegd worden en een visie voor de lange termijn is noodzakelijk. Een goed evenwicht tussen economie (een rendabel bedrijf) en ecologie (zorg voor de omgeving) is voor ons allemaal van belang, maar dat kan niet voor niets. Landbouwagenda Binnenkort begint de provincie met het opstellen van de ‘agenda voor de landbouw’, waarin moet staan hoe de provincie de agrarische sector kan ondersteunen om het nieuwe evenwicht tussen ecologie en economie te bereiken. Een evenwicht met perspectief op een rendabele bedrijfsvoering, met oog voor de omgeving. Het is aan de boer om aan te geven wat hij/zij daarbij nodig heeft van de provincie. Maaike Prins is Statenlid voor het CDA

De komende 10 jaar gaat de overheid 6 miljard euro uitgeven om een papieren werkelijkheid op te lossen. .

Op 24 april deed het kabinet een voorstel om met een aanzienlijk bedrag van 5 miljard euro het stikstofprobleem te lijf te gaan. Dit bedrag zou het budget zijn voor de komende 10 jaar. https://nos.nl/artikel/2331599-kabinet-hakt-knoop-door-5-miljard-voor-stikstofaanpak.html Op 13 oktober deed het kabinet een nieuw voorstel . Dit keer werd er een voorstel gedaan het budget te verhogen naar 6 miljard. Dit keer om de stikstofproblemen bij de bouw op te lossen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5189944/kabinet-trekt-miljard-uit-om-stilvallen-bouw-door-stikstof-te Nederland zit na de uitspraak van de RvS van 29 mei 2019 onder een enorme stikstofdeken. Habitats in N2000 zouden onherstelbare schade hebben opgelopen door deze stikstofdeken. Dit werd zo bepaald in een ver verleden toen op een achternamiddag wat getallen bij elkaar geveegd zijn die moeten doorgaan als zijnde kritische depositie waarden. De stikstofdepositie dient, met het voornemen van dit kabinet ,door middel het spenderen van 6 miljard euro in 10 jaar tijd voor 50 % van de N2000 gebieden onder de KDW gebracht te worden. Ook is dit bedrag nodig om de puinhoop van het overheidsbeleid van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 op te ruimen, genaamd 'het PAS'. Depositie wordt berekend door middel van het OPS model in Aerius. Input van concentratiemetingen in de lucht, emissies , landgebruik, ruwheid en meteo zorgen dat het model neerslag (depositie) kan berekenen . Een omstreden methode. Commissie Remkens en commissie Hordijk geven beiden aan dat Aerius grote afwijkingen heeft en op lokaal niveau niet geschikt is om neerslag te berekenen. Ook RIVM heeft zelf ook bedenkingen. Zij geven toe dat de onzekerheid van depositie berekeningen op landelijk niveau richting de 35 % gaan. Op regionaal en lokaal niveau loopt deze onzekerheid verder op, naar 70% melden zij in diverse rapporten. https://www.rivm.nl/publicaties/grootschalige-concentratie-en-depositiekaarten-nederland-rapportage-2020 Een internationale review wijst in 2015 Nederland al op zijn gebreken. Vooral de gebrekkige concentratie metingen middels goedkope methoden doet afbreuk aan de gebruikte Nederlandse methode. Ook adviseert de internationale review commissie het gebruikt van Lotos Euros als model om neerslag te berekenen https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Reactie%20op%20Internationale%20Review%20Ammoniak.pdf Nu is er deze week door het RIVM berekend dat de depositie in 2019 is afgenomen tov 2018. In 2018 berekende het RIVM nog een depositie van 1609 mol per ha per jaar. In 2019 was dat 1493 mol per ha per jaar. Ook de depositie in de veehouderij nam af van 720 mol per ha in 2018 naar 705 mol per ha per jaar in 2019. Voor de beeldvorming, om PAS melders te legaliseren staat er in de kamerbrief van 24 april vermeld dat er een ontwikkel reserve nodig is van 20 mol per ha per jaar. Depositie met isotopenbepaling (DNA van de stikstof) is in Nederland nog niet gebeurd, behalve het nu lopende onderzoek van de U v A in opdracht van het Mesdagfonds. Kosten enkele miljoenen euro's. Nu richt ik mij tot de tweede kamer. Leden van de tweede kamer: Het is uw plicht eerst een onderzoek te doen naar de bepaling droge en natte depositie, werkelijke metingen. Publiekelijk geld, 6 miljard euro, dient wel onderbouwt op feiten gespendeerd te worden. Het is de grootste dwaling uit de Nederlandse geschiedenis om niet voor enkele miljoenen euro's aan feiten vaststelling te doen alvorens u beslist 6 miljard uit te geven zonder een onderbouwt doel! Daarnaast adviseer ik u kamer om de KDW wetenschappelijk te onderbouwen. Op bewegende doelen is het moeilijk scoren!!!

jammermaarhelaas


Topics
0
Reacties
109
Volgers

Over mij

Woonplaats: Dinxperlo
Leeftijd: 49jr
Laatst online: 3d geleden

Kleine landbouwer

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering