Ter info voor iedereen die geintresseerd is fosfaatreductieplan

Taakstelling voor elke zuivelonderneming

Het fosfaatreductieplan zuivel zal voorzien in een reductie van 6,5 miljoen kilogram fosfaat. Dat komt overeen met de fosfaatproductie van circa 160.000 melkkoeien. Dat aantal wordt verdeeld over de zuivelondernemingen volgens een verdeelsleutel.

Verplichte melkgeldregeling

In deze regeling wordt aan melkveebedrijven een referentievolume toegekend. Het referentievolume wordt gelijk gesteld aan de melkproductie in het kalenderjaar 2015 min 4%, geijkt op het leveringspatroon 2016. Melkveebedrijven die in 2017 op maandbasis meer melk leveren dan het referentievolume worden gekort (malus) op het melkgeld voor de boven het referentievolume geleverde hoeveelheid melk. De hoogte van de korting is minimaal 90% van de 'kale' melkprijs.

De opbrengst van de malus wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus per structureel verminderde GVE, vergeleken met die van begin oktober 2016. Bekeken wordt op welke wijze de bonus reeds gedurende het jaar kan worden uitgekeerd.

Vrijwillige GVE-reductieregeling

Als alternatief kunnen melkveehouders kiezen voor de vrijwillige GVE-reductieregeling.

In deze regeling krijgt een melkveebedrijf een GVE-referentie. Die is gelijk aan het aantal GVE's op 2 juli 2015 min 4%. Gedurende 2017 wordt de gemiddelde veebezetting maandelijks vergeleken met deze GVE-referentie.

Voor elke boventallige GVE wordt maandelijks een malus geheven. Die wordt berekend door aan elke boventallige GVE 800 kilogram melk toe te rekenen en daarop een korting van 90% op de 'kale' melkprijs toe te passen.

Veehouders kunnen het malusvolume beperken door GVE's af te voeren. In dat geval wordt het malusvolume met 800 kilogram melk per GVE verminderd, onafhankelijk van de daadwerkelijke productie per koe. Afvoer zal aantoonbaar moeten worden gemaakt door middel van een export-, dood- of slachtverklaring. De malusregeling zal nader worden bekeken voor specifieke situaties, waaronder startende -of sterk gegroeide bedrijven sinds 2 juli 2015.

De opbrengst van de malus wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus per structureel verminderde GVE, vergeleken met die van begin oktober 2016. Bekeken wordt op welke wijze de bonus reeds gedurende het jaar kan worden uitgekeerd.

Vrijstelling Verplichte Melkgeldregeling

Melkveebedrijven die de GVE-referentie (veebezetting op 2 juli 2015 min 4%) aantoonbaar hebben bereikt, krijgen ontheffing van de verplichte melkgeldregeling. Deze bedrijven komen nadrukkelijk wel in aanmerking voor de bonus, mits de veebezetting op hun bedrijf in 2017 minder is dan op 2 juli 2015 min 4%. Bedrijven die vrijstelling willen, zullen in 2017 elke maand het aantal GVE's moeten opgeven.

Algemeen verbindend verklaring door ZuivelNL

Om voor alle melkveehouders en zuivelondernemingen in Nederland dezelfde systematiek te kunnen hanteren, wordt er gewerkt aan een zogenoemde algemeen verbindend verklaring (AVV) voor het fosfaatreductieplan zuivel. Tot een definitieve aanvraag daartoe zal nog worden besloten door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. Ook zal de verbindend verklaring van de regeling moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het ministerie van Economische Zaken zal de AVV vervolgens vaststellen. Met een AVV zullen de maatregelen van toepassing zijn op alle eerste ontvangers van melk en alle melkveehouders in Nederland.

Het fosfaatreductieplan sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande mestwetgeving en bij het in te voeren fosfaatrechtenstelsel, zoals dat op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. Dat betekent dat bij voorbeeld biologische en grondgebonden melkveebedrijven nu niet uitgezonderd kunnen worden. De definitieve vormgeving van het fosfaatrechtenstelsel kan nog tot wijziging leiden van het fosfaatreductieplan.

Voorwaarden

Aan de uitvoering van het fosfaatreductieplan hebben de leden van NZO enkele voorwaarden verbonden:

- het wetsontwerp fosfaatrechtenstelsel melkveehouderij dient vĂ³Ă³r 1 januari 2017 in elk geval in de Tweede Kamer te worden behandeld en te worden aangenomen

- er dient bestuurlijke instemming van de NZO-leden te zijn

- het plan moet uitzicht bieden op verlenging van de derogatie per 2018

- het fosfaatreductieplan dient de toets van de mededinging te doorstaan

- het Ministerie van Economische Zaken dient zo snel als mogelijk toekenning door (na toets Europese Commissie) de Algemeen Verbindend Verklaring af te geven

grondgebondenheid moet opgenomen worden in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de derogatie 2018-2021, waarbij ook aandacht dient te zijn voor de grondgebonden positie van de biologische sector.

Deel dit topic

Reacties

robbies
Klinkt als een ontzettende papieren tijger.
+3
vaak
@robbies Nu de melkprijs enorm stijgt komt er geen stopper.
2018 wordt er E 10000.--/ koe betaald, of hoger.
weurding
@vaak super, laten we het hopen 😂
Nick83
@vaak of niks, omdat er geen fosfaatrechten zijn.
vaak
@Nick83 Die komen er zeker wel want daar is alles op ingezet en de gevolgen zijn te groot om dit te laten mislukken.
Want nu is het Haleluja mbt de melkprijs en anders wordt het zwaar janken mbt de mestafzetkosten.
Nick83
@vaak ik zou ook nie vreemd opkijken als de fosfaatrechten idd wel gewoon doorgaan, ook als de derogatie wegvalt.
puntertje
Bron?
klompen
@puntertje staat ook op site leerdammer
melker
@puntertje Site Leerdammer
+1
mlkvhoudr
@melker

Moeten we dat willen om hier dingen te gaan plaatsen van het afgeschermde deel van de website leerdammer.

Dit lijkt me overgens geen kwaad kunnen hoor maar vind afgeschermde deel iets tussen bel en haar leverancier
melker
@mlkvhoudr Alleen als Theo , Roelof of Leon het uitkomt zoeken ze de openbaarheid van de pers, nu komt het mij uit......... Belang van het debat van donderdag..........
mlkvhoudr
@melker

Ik ben t stadium van er iets van vinden van bel wel voorbij.

Afgelopen weekend weer braaf paar machtigingen geactiveerd.

Ik vind t verder wel prima hoe leerdammer omgaat met haar leveranciers. Ga me er niet meer aan ergeren.

In de vergadering kan 100 keer aangegeven worden stimuleer die weidegang eens meer.

Gebeurd niks mee. 1 reclamespotje van wakker dier en voila de weidepremie vliegt omhoog
meelezer10
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
maar vind afgeschermde deel iets tussen bel en haar leverancier
iedereen kan het lezen staat gewoon onder kopje nieuws.
mlkvhoudr
@meelezer10

Ok ik kom er via z net dus dacht dat afgeschermd was
+2
henkes
Veulste ingewikkelt. gewoon 2.5 koeien op een bunder..
puntertje
3 keer gelezen, maar kom er niet echt uit. Ik voorzie gouden tijden, maar dan wel voor juristen.
+2
frank post
@puntertje ik snap met name deze alinea niet :

"De opbrengst van de malus wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus per structureel verminderde GVE, vergeleken met die van begin oktober 2016. "

dus.... je moet onder 2 juli 2015 zitten maar je krijgt alleen een bonus als je ook minder hebt dan oktober 2016?? leuk voor de degenen die mee hebben gedaan aan de melkvermindering....
Teunis D
@frank post Volgens mij is het zo dat de hoeveelheid melk die je teveel hebt geleverd, zeg 25.000 kg, wordt verminderd met het aantal dieren dat je minder hebt dan begin oktober 2016 x het aantal kg (staat niet bij hoeveel, maar laten we eens 10.000 kg aannemen). Stel je hebt 1 koe minder staan, dan heb je dus 25.000 - 10.000 = 15.000 kg malus ipv 25.000 kg en krijg over die 10.000 kg gewoon de normale melkprijs.
+2
Wilbert
Is een helder verhaal, mee te werken 😄
Je verdient niets aan de extra melk OF koeien tov 2015
meelezer10
@Wilbert klopt wilbert aan de liters boven je referentie is niks te verdienen. Daar moet zelfs geld bij.

Het is alleen nog maar de vraag of het door gaat. Staan nammelijk 5 voorwaarden onder waaraan voldaan moet worden. 1 daarvan is derogatie. in een andere topic lees ik dat sita zegt dat er geen verlenging derogatie komt.
Greetje
Vraag 1: Gaat het nu dus alleen nog maar over GVE's ? Of wordt alles ook nog teruggerekend naar p2o5 productie, waarbij de melkproductie per koe een rol speelt?
Jan Veenhouwer
@Greetje Dat vraag ik me ook af, ook de jongveebezetting wordt niet over gesproken.
meelezer10
@Jan Veenhouwer inderdaad jongvee wordt niet over gesproken. Is te hopen dat deze niet onde de GVE vallen. Anders breeken er goude tijden aan voor de akkerbouwers. Geef een akkerbouwer 5000 euro om een draadje rond een hectare tarwe tezetten. Doet er een stuk of tien pinken in en vraagt de akkerbouwer om ze op naam te zetten. Dan breng je nog een waagentje balen na.
+2
robbies
@meelezer10 zoals ik het lees moet er een export- slacht- of doodverklaring aanwezig zijn. Geen van 3 kan een akkerbouwer geven
meelezer10
@robbies Dat gaat over de stoppersregeling. Is wat ander als de reductieregeling
robbies
@meelezer10

Nee hoor Meelezer. lees onderstaande

Vrijwillige GVE-reductieregeling

Als alternatief kunnen melkveehouders kiezen voor de vrijwillige GVE-reductieregeling.

In deze regeling krijgt een melkveebedrijf een GVE-referentie. Die is gelijk aan het aantal GVE's op 2 juli 2015 min 4%. Gedurende 2017 wordt de gemiddelde veebezetting maandelijks vergeleken met deze GVE-referentie.

Voor elke boventallige GVE wordt maandelijks een malus geheven. Die wordt berekend door aan elke boventallige GVE 800 kilogram melk toe te rekenen en daarop een korting van 90% op de 'kale' melkprijs toe te passen.

Veehouders kunnen het malusvolume beperken door GVE's af te voeren. In dat geval wordt het malusvolume met 800 kilogram melk per GVE verminderd, onafhankelijk van de daadwerkelijke productie per koe. Afvoer zal aantoonbaar moeten worden gemaakt door middel van een export-, dood- of slachtverklaring. De malusregeling zal nader worden bekeken voor specifieke situaties, waaronder startende -of sterk gegroeide bedrijven sinds 2 juli 2015.
meelezer10
@robbies Je hebt gelijk in dat deel van de regeling. Ik zat in het ander stuk van de regeling wat daar onder staat.

Vrijstelling Verplichte Melkgeldregeling

Melkveebedrijven die de GVE-referentie (veebezetting op 2 juli 2015 min 4%) aantoonbaar hebben bereikt, krijgen ontheffing van de verplichte melkgeldregeling. Deze bedrijven komen nadrukkelijk wel in aanmerking voor de bonus, mits de veebezetting op hun bedrijf in 2017 minder is dan op 2 juli 2015 min 4%. Bedrijven die vrijstelling willen, zullen in 2017 elke maand het aantal GVE's moeten opgeven.
+1
BoerBart
@robbies buitenlandse akkerbouwer...
JohnDeere6serie
De malusregeling zal nader worden bekeken voor specifieke situaties, waaronder startende -of sterk gegroeide bedrijven sinds 2 juli 2015.

Groeiende bedrijven opnieuw ontzien. In de prullebak met dit alles.
hans1980
@JohnDeere6serie
Jonkman weer geluk
sjoerd de melker
Met de 4.5 verhoging van RFC gas erop, nog een keer opschakelen en nog meer gas erbij -> recht op de blinde betonnen muur af van 2017................
+11
Wouter Verhoef
Voor ons pakt het niet goed uit om 2015 als referentie te nemen maar toch hoop ik dat het zuivelplan gerealiseerd gaat worden.
Maar het venijn zit hem in de staart van het plan. Als je de voorwaarden ziet die de NZO stelt om tot invoering te komen dan vrees ik het ergste.
De Tweede Kamer zal wel akkoord gaan.
Wat de instemming betreft van de leden van de NZO wordt het al zorgelijker. Moeten zij unaniem voor zijn of is een meerderheid voldoende?
En wat de laatste 2 voorwaarden betreft, de toets der mededinging en de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), heb ik grote twijfels over de juridische houdbaarheid.

Maar toch lof voor de zuivel om dit op te pakken. Het is droevig dat zij zaken op moeten lossen die andere partijen hebben laten versloffen!!
De kans voor een behoud van de derogatie in 2017 en daarmee ook op zijn minst voor 2018 lijkt mij bijzonder klein maar het is de moeite meer dan waard om het te proberen. Wij zullen in ieder geval ons steentje bijdragen!
arjankok
Quote Reactie van @Wouter Verhoef:
De kans voor een behoud van de derogatie in 2017 en daarmee ook op zijn minst voor 2018 lijkt mij bijzonder klein maar het is de moeite meer dan waard om het te proberen. Wij zullen in ieder geval ons steentje bijdragen!

juist zo zie ik het ook , alleen gve's is me nog te vrijblijvend , het moet egt gaan om berekende fosfaat producties anders gaat het via het voer weer mis
Teunis D
@arjankok Het nadeel van berekend fosfaat is dat je pas halverwege 2018 kunt zien, hoe 2017 gelopen is en dat is te laat. GVE's kan je bij wijze van spreken elke maand aan Brussel laten zien. En inderdaad GVE's is niet automatisch fosfaat, maar daarom zal de voersector er ook bij betrokken zijn.
Nick83
Quote Reactie van @Teunis D:
GVE's kan je bij wijze van spreken elke maand aan Brussel laten zien

Alleen Brussel is niet geĂ¯nteresseerd in GVE's, die willen het fosfaat weten.
George
Quote Reactie van @Nick83:
Alleen Brussel is niet geĂ¯nteresseerd in GVE's, die willen het fosfaat weten.

Dat weten ze dan ook direct.
+1
Nick83
Dus stel je heb in 2015 slecht gemolken, dan is die GVE regeling wel interessant. Want melk telt daar niet in mee?
+1
Greetje
@Nick83 zo begrijp ik het wel ja, je had toen dus wel ruim gve's, daar doe je dan 4% vanaf, heb je nog genoeg over om in 2017 meer te melken dan in 2015 dmv minder jongvee en hogere productie per koe.
Nick83
Quote Reactie van @Greetje:
je had toen dus wel ruim gve's

Nou ... aantal koeien hield ook nie over ... maar ik hoop da het zo zal gaan ja....
dwers
Weet nog niet eens hoeveel koeien ik mag mee telen, volgens RVO had ik op 2-7-2015 32 koeien, ik molk ze zelf(zij niet) en had 44 koeien.
BoerBart
Waarom moet het fosfaatrechtenstelsel nu snel door de 2de kamer?

Nieuwe plan moet grondgebondenheid borgen?

Dan is het toch van de zotte om nog door te zeuren over het achterhaalde fosfaatrechtenbriefje van Dijksma.
+1
Nick83
Quote Reactie van @BoerBart:
Nieuwe plan moet grondgebondenheid borgen?

Daar is niks nieuws aan, die grondgebondenheid is al reeds van kracht. Alleen nu via een AmvB en dat moet een normale wet worden. Is gewoon een beetje papieren kwestie. Er veranderd voor de boer niks aan ... voor zover ik het een beetje kan volgen.
Greetje
Stel je had op 2/715 100 koeien, op 1/10/16 had je er 160.

Je gaat minderen naar 130 koeien, dan heb je nog 30 koeien te veel, dus een malus.

maar tegelijkertijd heb je er wel 30 minder dan 1/10/16 dus een bonus

de helft inkrimpen en je speelt quite?
+1
de Tank
@Greetje In deze regeling krijgt een melkveebedrijf een GVE-referentie. Die is gelijk aan het aantal GVE's op 2 juli 2015 min 4%. Gedurende 2017 wordt de gemiddelde veebezetting maandelijks vergeleken met deze GVE-referentie.

Voor elke boventallige GVE wordt maandelijks een malus geheven. Die wordt berekend door aan elke boventallige GVE 800 kilogram melk toe te rekenen en daarop een korting van 90% op de 'kale' melkprijs toe te passen.

Eerst onder GVE 2-7-2015-4% komen, eerder geen bonus. per GVE dus een korting van (800x90%x0.40)288 euro/maand. Bij 130 heb je er nog 34 teveelx288=9792 euro korting/maand op de melkgeldafrekening. Die korting gaat naar je collega's die wel een bonus krijgen 😄
Greetje
@de Tank Ja, ik denk dat je daarin gelijk hebt, eerst onder het aantal van 2/7/15 -4% voor je uberhaupt kunt kiezen voor de gve regeling. Goed leeswerk!
de Tank
@de Tank zit ik toch naast 😂
BoerBart
@de Tank toch staat er dat de malus (van alleveehouders) naar de boeren gaat, die minder GVE hebben dan dat ze begin oktober 2016 hadden. Hoeveel malus dat is weten we niet, maar Gree'tje denkt goed.
de Tank
@BoerBart klopt..Er zal niet meer gebonust worden dan gemalust denk ik ..
adriaan33
@adriaan33 foutje
de Tank
@Greetje Ik was toch iets te snel denk ik, als je aan verplichte melkreductieregeling meedoet krijg je voor die 30 minder wel een bonus, alleen of die net zo hoog is als de malus?? er rijzen nog wel een paar vragen op volgens mij...
hans1980
Jv weg en gas erop
bio boer
Denk toch dat de grote groeier gewoon door gaat die gaat geen koppel verkopen en dan in 2018 weer kopen zijn veel die hebben al afspraken over fosfaatrechten en betaald
Nick83
@bio boer toch denk ik da het voor dergelijke boeren geen makkelijk jaar gaat worden dan. ondanks de (hoop ik) hoge melkprijs...
+2
bio boer
@Nick83 de meeste kosten zijn toch de bank het voer hebben de meesten al dus ja ga je liever een jaar uitzitten
+3
cjw73
@bio boer het voer is bij de grote groeiers ook schaars hoor en daar bepaald de bank meestal wat er gebeurt en niet de boer.
Nick83
Quote Reactie van @bio boer:
het voer hebben de meesten al

Volgens mij zij zijn er heel wat die het afgelopen najaar niet voor het volle jaar verse mais aangekocht hebben, omda ze de centen er niet voor hadden.
bio boer
Ben ook nog benieuwt hoe ze het bij mij gaan doen 2 juli 2015 had ik tijdelijk geen koeien daar voor en daar na wel
J.v.G
@bio boer Hoe komt dat zo opfokker of zo? Wat moet je daar mee dan volgens de geleerden qua melden en zo?
bio boer
@J.v.G nee was een grote verbouwing dus had tijdelijk geen melk koeien wel 90 drachtige vaarsen
Teunis D
@bio boer Er zal vast wel een knelgevallen regeling bij zitten
+2
kuilhapper
"De malusregeling zal nader worden bekeken voor specifieke situaties, waaronder startende -of sterk gegroeide bedrijven sinds 2 juli 2015".

Onvoorstelbaar... we mogen opnieuw de groeiers gaan helpen. Elke koe is ineens een gve?, of die nou 5000 of 10000 kg melk gaf op 2/7 doet niet ter zake??

Hoe krijgen ze het telkens weer verzonnen...
cjw73
Verwacht niet dat ze dit er door krijgen, temeer er nu al bij de nzo zijn die niet meer mee doen, doc is bang voor een leegloop van de fabriek. En dan ook nog hulp willen bieden aan de schuldigen van het gehele probleem.
+3
BoerBart
SAPPERDEFLAP, alweer een nieuwe referentiedatum; aantal GVE begin Oktober!
Anticiperen niet belonen, koeien na 2 juli eigen risico, Dijksma is weg en foetsie is alles wat ze beweerde.
Boertje25
Wat gaan ze nu met het jongvee doen dan, nu moeten er koeien weg en kun je daar pinken van een jaar voor terug kopen ofzo? Zijn genoeg die flink jonvee op 2-7-2015 hadden ter uitbreiding
Boertje25
En waar moeten al die drachtige koeien heen? de rest van europa staat volgens mij ook niet erg te springen om vee
Rondhus
Wordt er over de te veel geleverde liters ook winst uitgekeerd en weidepremie. Hebben het over de kale melkprijs. Als je die twee er toch wel bij krijgt dan leveren de te veel liters nog 7,75 op bij melkprijs van 27,50 en winstuitkering van 2,5 cent
Nick83
Korte samenvatting dus: je moet minder GVE's hebben dan 2 juli 2015 - 4%. En als je da heb, dan krijg je een bonus voor het aantal GVE dat je minder heb dan begin oktober 2016. Snap ik het goed?
+2
Freriks
Het wordt allemaal pas interessant als het debat in de Tweede Kamer is gevoerd en er daar een akkoord op wordt gegeven. Vervolgens de eerste kamer. Dan nog Brussel en de algemeen verbinden verklaring. Als dat allemaal lukt, en daar ga ik maar van uit, zijn de ontbrekende details wel ingevuld en komt er vast nog een keer en begrijpelijk stuk leesbare tekst.
+1
buorman
@Freriks
Dan komt de boerenlibelle wel weer met een rekenmodel 😃
+1
Freriks
@buorman die lees ik al jaren niet meer. Laatst kreeg ik er nog 1 toegestuurd. Onder de koffie even doorgebladerd. Behalve opa was er niets de moeite waard
buorman
@Freriks
Het blad heb ik ook niet meer, veel te duur en veel artikelen en reclame die me niet boeiden.
Nu een dig abb voor ik meen €9/mnd, heb je iedere dag een mailtje in de box met de actuele zaken en marktprijzen.
Bevalt veel beter
hookwood
@buorman hier net zo. Ik had het blad opgezegd maar miste toch de actuele informatie van de site en betaal nu idd €9,10 per maand incl BTW
weurding
Quote Reactie van @Freriks:
Behalve opa was er niets de moeite waard

had bodde geen inbreng die keer? 😞
George
Ik ben niet geĂ¯nteresseerd.
+1
spotmelker
Vroeg je vrouw of je mee naar bed ging? 😄
+1
Freriks
@George toch kom je op menig topic over fosfaatplan langs met een mening 😉
+1
George
Quote Reactie van @Freriks:
toch kom je op menig topic over fosfaatplan langs met een mening

Vrijheid van meningsuiting jonguh....
Huppel
Uit de NAJK nieuwsbrief

In de plannen van de zuivel wordt ook gesproken over het uitkeren van een bonus aan bedrijven die minder dieren hebben dan op 2 juli 2015. De hoogte van de bonus moet wat ons betreft hoog genoeg zijn om tegenwicht te kunnen bieden tegen een oplopende melkprijs en een dalende slachtprijs van vee. NAJK heeft hiervoor analyses laten verrichten door Flynth en ziet een range ontstaan voor omgerekend tussen de € 1600 en € 2200 per koe voor 2017.


en

De meeste bedrijven zijn ten opzichte van 2 juli 2015 tussen de 5 en 10 koeien gegroeid. Deze groei heeft hoofdzakelijk de toename in aantal koeien veroorzaakt. Slechts 7% van de bedrijven is meer dan 20 koeien gegroeid. Hierin zit ook de groep startende bedrijven met veel jonge ondernemers. De cijfers laten zien dat de bedrijven die het hardst gegroeid zijn na 2 juli 2015 relatief klein zijn qua omvang en vooral grondgebonden zijn gegroeid. Ongeveer 80% van de bedrijven zit op of rond de het niveau van 2 juli 2015.

Het valt allemaal wel wat mee. Hmm, aan de ene kant weten ze dus wel wat grondgebonden is maar...

Daarbij moet eerst de discussie gevoerd worden wat precies grondgebondenheid is

dus toch niet.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's voeren , melkveehouderij , melk , melkprijs , derogatie , zuivel , fosfaat , nzo , melkproductie , melkkoeien , melkveebedrijven , melkveehouders , melkveebedrijf , melkgeld , europese commissie , vrijstelling , grondgebonden , zuivelnl , tweede kamer , fosfaatproductie , gve , fosfaatreductieplan en melkgeldregeling geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!