Zuivelplan: productie 2/7/2015 - 10%

Iedereen rolt nu over elkaar heen met ideeën over hoe de derogatie moet worden gered, dus kan er nog best een idee bij...
Dat het inmiddels een lekkere puinhoop is geworden is duidelijk. Over wiens schuld dat is moeten we het later nog maar eens hebben, eerst moet er wat gebeuren om in 2017 onder het fosfaatplafond te komen.
Wettelijk kun je niet veel meer regelen, het is te kort dag om dan niet allerlei juridische problemen te krijgen. De overheid staat daarmee buitenspel. Dan kom je dus al gauw bij de zuivel uit, in het bijzonder bij RFC, omdat je coöperatief natuurlijk wel wat met elkaar kunt afspreken. Bij RFC heb je daar de ledenraad voor. Laat die nu net op 15 november bijeen komen om te spreken over de mogelijkheid het melkgeldreglement zodanig aan te passen, dat in uitzonderlijke omstandigheden snel en effectief een tijdelijke maatregel ingezet kan worden. Tja, en tijdelijk is een rekbaar begrip, dat zou dus ook een jaar kunnen zijn. U begrijpt het al, dit geeft mogelijkheden. Belangrijk is ook dat het toch een vrijwillige maatregel wordt, anders vrees ik dat je toch nog in conflict komt met de statuten. Maar zo'n vrijwillige maatregel kun je natuurlijk wel net zo aantrekkelijk maken als je maar wilt. Het lijkt me duidelijk dat je met een regeling bij de peildatum van 2-7-2015 wilt aansluiten, groeiers na die datum wil je niet belonen, en bij een referentie in 2015/2016 dupeer je ook nog eens degene die eerder aan de melkminderingsmaatregel van RFC hebben meegedaan; geen optie dus.
Mijn voorstel: neem de dagproductie van 2-7-2015, vermenigvuldig die met 365 dagen, en maak dat tot referentiehoeveelheid. Om onder het fosfaatplafond te komen moet er 4-8% worden gekort; echter het aantal koeien zal niet evenredig dalen met de melkproductie dus zet fors in: -10%.
Betaal voor de melk binnen de referentie de garantieprijs + toeslag, betaal voor melk die boven die referentie wordt geleverd slechts een paar cent (bijvoorbeeld nog 5 ct), en verdeel de winst die je hier als zuivelfabriek mee behaald over de liters die onder de referentie worden geleverd. Met wat aanvulling via het voerspoor kun je zo een heel eind komen.
Holstein

Laatste  |  

Reacties

+5
jorisdriepinter
1 dag als referentie is niet fair. Veestapel op 2-7 is dat ook al niet.
Waarom niet het laatst geregistreerde quotum. Alles daar boven is groei geweest die overschrijding van het P plafond heeft opgeleverd.
groeier
@jorisdriepinter
Nee dat gaat een puinhoop worden.
groeier
Is helemaal nog geen puinhoop, alleen in 1 januari 2018 moet Brussel zien dat we wat minder hebben gehouden in 2017 Dus wat jongvee en slechte koeien ruimen komende jaar.
+8
hans1980
Er moet geen zuivelplan komen totaal waardeloos , er heerst honger in de wereld , heel China wil onze babymelk onze kwaliteit onze lage kostprijs aldus NZO/LTO

Afschaffen Quotering of te wel Bevrijdingsdag

Nooit heeft de NZO/LTO het gehad over enige vorm van beperking na 31/3/2015 de markt zou een nieuw evenwicht zoeken GEEN nieuwe Quotering , wat is dit nu de anticipeerders 2.0 en 3.0 belonen met een hoog P Quotum of Melkquotum 2.0 en de niet groeier maar opzadelen met dreigingen van verliezen derogatie en kortingen ???

Diegeen die Na 31/3/2015 is gegroeid is verantwoordelijk en niet de niet groeier!
+1
Holstein
@hans1980 Het is een tijdelijk plan voor 2017. Vanaf 2018 kun je de zaken via de fosfaatrechten gaan regelen.
groeier
@hans1980
En die eind 2014 een 100 koeien erbij gekocht hebben dan? Zo kan je elkaar wel de schuld blijven geven. We kunnen in 2017 eenvoudig een stapje terug naar 02-07-2015
+1
jorisdriepinter
Als je Wiebren zijn bijdragen hier, en op foodlog, leest de laatste dagen dan is hij er niet gerust op. Hij is ook tot de conclusie gekomen dat we ons ongelofelijk in de nesten hebben gewerkt en er nauwelijks nog oplossingen voor handen zijn!
Alleen heeft nog niet iedereen dat door, en dat baart hem grote zorgen. Want het is echt de laatste kans die we hebben.
+1
christo
@jorisdriepinter Dan heeft Wiebren nog niet door wie deze puinhoop (bewust)veroorzaakt heeft. Richt daar de volle aandacht op ipv je voor het karretje van van Dam laten spannen.
newholland6640
@jorisdriepinter

En wiebren probeert op foodlog zelf ook zn eigen/blazoen van de lto schoon te vegen
+2
oldhuus
Niks bied garantie dat derogatie behouden blijft, gewoon nog een jaar door ouwehoeren over derogatie fosfaatrechten kringloopwijzers, zuivelplannen, bijeenkomsten, laarzenacties etc. etc. en dan blijkt misschien dat de rest van Europa NL gewoon laat barsten weg derogatie.
+1
hans1980
@oldhuus
Misschien wel het beste , De markt zal een nieuw evenwicht moeten zoeken , eens kijken wie 30-40-50 euro per m3 mestafvoer kan betalen, De bank zal wel helpen schiften in wie wel en wie niet een Krediet krijgt om vervolgens de bedrijven aan te bieden bij agrarische makelaars.
christo
@hans1980 De banken zijn ook mooi de lul bij verlies derogatie. Das gunstig. Hoop dat ze hun verantwoordelijkheid/verlies nu nemen en niet gaan uitsmeren. Het zou toch wel een debiele gang van zaken zijn:
2017 verlies derogatie
2018 invoering fosfaatrechten
2019 einddatum stoppersregeling varkenshouderij.

Het punt 2019 is er een om nu te benutten. Zo niet, dan is mij wel duidelijk wat er voor agenda's op nagehouden worden.
+2
oldhuus
@hans1980
FrieslandCampina heeft wel een oplossing, gewoon iedere boer een mestvergister, zijn we die derogatie ook niet nodig!
+1
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @hans1980:
, eens kijken wie 30-40-50 euro per m3 mestafvoer kan betalen,

Bij 50 euro de kub Worden we bedrijfleider op het veehouderij bedrijf van een akkerbouwer 😃
+1
de hoef
Quote Reactie van @hans1980:
, eens kijken wie

grote fout maak je nu [onderschat nooit je tegen stander ]
+2
pieta
@de hoef Daarom heb ik liever dat ze een regeling maken. Dan hoeven we elkaar niet kapot te maken.
jorisdriepinter
De zuivelbestuurders staan voor een lastige klus!
Als ze de derogatie weten te redden zijn de verhoudingen daarna definitief veranderd. LTO is dan gedegradeerd als belangenbehartiger. Iedereen die iets wil regelen weet dan waar hij moet zijn.
Als ze wel iets doen, maar we verliezen de derogatie toch zal de kritiek keihard zijn.
+1
hans1980
@jorisdriepinter
De macht v/d lto?
Denk dat het vies tegenvalt , afschaffen EU Quotering was een wens van EU commesarissen om melkproducten laag in prijs te houden door in plaats van krapte een overmaat te creeren zodat bestedingsruimte consument hoog blijft. Ze hadden een paar gekken nodig die dit stelsel omver wouden trappen ..

Een goede Belangenbehartiger had het inkomen en welzijn van boer en vee op 1 gezet... Deze vrije markt keuze lijd enkel tot verliezers, onderlinge spanningen, geld zorgen ,ontvolking platteland , hogere werkdruk etc.

Het vb. was de varkenshouderij
+2
christo
Fosfaatrechten zonder derogatie; de natte droom van van Dam. Stop die droom nu!
+1
Fryske Boer
Zeg het nog maar een keer: op basis van historische melkproductie kun je niet verplicht op fosfaatproductie sturen, want hoe borg je de daadwerkelijke afvoer van vee? Dit is nu net het hele punt.....
Dus met alle respect, leuk geprobeerd, geen punten..
Holstein
Lijkt me toch een beetje onzin Fryske Boer. De daadwerkelijke afvoer van vee is op geen enkele manier te borgen, maar als ze geen melk meer geven is de fosfaatproductie al aanzienlijk lager. En ach, als je het maar aantrekkelijk genoeg maakt, kun je via het melkgeldregelement heel wat sturen. Andere smaken zijn er trouwens ook niet, als zuivel kun je vrijwel onmogelijk op dieraantallen sturen. Dan blijft alleen het plan van Sjaak nog over: weg derogatie.@Fryske Boer
+2
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @Holstein:
Dan blijft alleen het plan van Sjaak nog over: weg derogatie

Ook het enige slechte plan wat misschien weleens werken kan zo ik het nu bekijk
Fryske Boer
@MTSTAMMINGA mogelijk is dat zo ja, laat derogatie 2017 schieten omdat de voorwaarden niet haalbaar zijn, probleem lost zich dan vanzelf op in 2017, zodat derogatie vanaf 2018 weer bespreekbaar is
Fryske Boer
@Holstein nou die onzin valt wel wat mee denk ik.. Hoeveel jongvee mag je in dat geval houden?
Je kan toch niet van de zuivel verwachten dat ze een maatregel toepassen( die dus niet werkt) zonder dat de garantie er is dat de fosfaatrechten überhaupt worden ingevoerd.... Het staat ook nog niet vast of ze er 2018 wel komen, dus dan krijg je hele rare situaties naar mijn idee
Holstein
Een garantie dat er daadwerkelijk genoeg koeien worden afgevoerd krijg je niet, dat klopt. Maar meer dan dit heel erg stimuleren kun je waarschijnlijk niet. De melkprijzen die ik noemde (garantieprijs, 5 ct) zijn uiteraard indicatief. Je kunt halverwege het jaar ook kijken hoe effectief zo'n maatregel is, en eventueel de prijzen aanpassen. Ik heb jou idee, om via RVO te kijken en bij onvoldoende afname van de fosfaatproductie in 2018 melkgeld terug te vorderen, in een ander topic uiteraard ook gelezen. Een sympathiek idee, wat dicht tegen mijn voorstel aanleunt. Ik denk echter dat het strand op uitvoerbaarheid (ik vraag me af of RFC dat mag doen), te late beloning/straf (pas in 2018) en de moeilijkheid om achteraf melkgeld terug te vorderen.@Fryske Boer
+1
weideboer
Ben ik even blij dat de stille meerderheid hun ideeën niet op deze site zetten.
+1
brabantboer1
Goed plan, ook bij ons in de vergadering opperde een boer het a en b quotum. Dit is iets soortgelijks, niet gestuurd door de overheid, maar gestuurd op economische factoren vanuit de zuivel. Herverdelen van melkgeld.

A quotum is melk die afgenomen wordt door campina en welke goed tot waarde gebracht kan worden. Dit zijn de toegevoegde waarde producten. Dit zal inderdaad gebaseerd moeten worden op een referentiedatum. Jaarlijks zal FC dit A quoutum, laten we het zo maar noemen vast moeten stellen en eventuele groei van de toegevoegde waardeproducten door laten groeien in dit A quotum. Het B quotum is de melk die in de bulk gaat, de melk die er voor gezorgd heeft dat we afgelopen tijd maar 25 cent voor de melk kregen. Over dit B quotum wordt een prijs betaald die marktconform is. Dat betekent dus een prijs die in de handel geld.

De winst van FC wordt gemaakt in de toegevoegde waarde, dus daar moet ook de prestatietoeslag vandaan komen, dus over het A quotum. Het B quotum (is geen quotum, want hier zit geen maximum aan) betaald dus soms 5 cent uit, soms 40 cent. Hierbij is de boer dus vrij om zijn eigen keuzes te maken.
De grondbeginselen van de cooperatie worden niet geraakt, FC neemt nog steeds alle melk af.

Maar laten we eerlijk zijn, als FC net zoals begin dit jaar, melk ophaalt bij ons voor 27 cent en het hierna verkoopt voor nog geen 10 cent, dan hoef je geen professor economie te zijn om te bedenken dat dit geen gezonde situatie is.

De exacte invulling wordt waarschijnlijk 16 november bekend gemaakt.
+1
hans1980
@brabantboer1
Jaarlijks?????
We hebben geen melkprobleem
Maar een mest = P probleem
Huppel
@hans1980

Nu hebben we een p probleem, als dat niet wordt opgelost dan is het n probleem volgend jaar nog x malen groter

Of staat NP voor no problem?
+1
sorry
@brabantboer1 en...?hoe wil je dat doen met de referentie die niet of nauwelijks zijn gegroeid en de veroorzakers van het probleem weer belonen met een nieuwe referentie?
de hoef
Quote Reactie van @sorry:
nieuwe referentie?

die krijg jij dan toch ook ,en daar boven mag je ook nog melk leveren van 5 cent [vrijheid blijheid
+1
sorry
@de hoef ja ....ik begrijp dat antwoord wel van jou
Gewoon de derogatie eraf,ff door de zure appel heenbijten
+1
de hoef
Quote Reactie van @sorry:
gewoon de derogatie e

gaat niet gebeuren naar mijn idee
+1
sorry
@de hoef rabo zal het wel niet laten gebeuren alles moet weer worden gepamperd
Holstein
Het gaat hier niet om het instellen van een nieuwe quotumregeling. Het gaat om een tijdelijk maatregel, uitsluitend voor het jaar 2017 met als doel weer onder het met Brussel afgesproken fosfaatplafond te komen. Zodat vanaf 2018 de fosfaatrechten kunnen worden ingevoerd.@brabantboer1
+3
brabantboer1
Hans1980, steek je kop maar in het zand, Er is geen melkprobleem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hallo, FC betaald als je niet levert!!!!!!!!!!!!! De EU betaald als je niet levert.!!!!!! Maar nee hoor, er is echt geen overschot. Dat is maar een gedachte. Mijn oprechte excuses Hans, ik zag het helemaal verkeerd.
cs-agrar
@brabantboer1 zou het een het andere niet deels oplossen denk je? P-gedoe is nu ff belangrijker, en komt het met melk vanzelf wel weer goed/beter
+1
@brabantboer1 ER is een heel groot overschot daardoor gaan de prijzen omlaag, en bij hetzelfde overschot gaan de prijzen ook weer omhoog, ra ra wat is het verband ??? Als we gewoon de normen verhogen is het gemaakte probleem opgelost, zoniet dan gaan we de varkenshouderij achterna, is dit wat LTO wil ??? En geen derogatie betekent 20 cuub/ha MEER afvoeren, en dat weet de RABO top ook donders goed !!! Normen verhogen !!!
+1
mlkvhoudr
@de tukker oet twente

Schud eens met zijn hoofd en mompelt iets over lagere aanvoer........

Maar nee de testosteronboertjes denken weer dat aanvoer geen invloed had op de prijs.

Moedeloos word je er van......
@mlkvhoudr Waar blijft al dat geld , als de zuivel produkten in de winkels duurder worden , en er meer word verkocht, dat moeten de toppers ook een vinger achter kunnen krijgen.
mlkvhoudr
@de tukker oet twente

Mij hoef je niet te overtuigen dat quotum had moeten blijven. Ik heb in 2013 oid al vaak zat aangegeven dat wij ons als melkveehouders voor het karretje lieten spannen door de handel. Zij het geld wij het werk.......
Teunis D
@de tukker oet twente Er is geen zelfde overschot! Duitsland en Frankrijk produceren veel minder.
+3
dwers
VVO afschaffen daar is het mis gegaan.
+5
fendt711variotms
Wat een geouwehoer , gewoon overschotbedrijfen korten , procentueel in verhoudig tot overschot , en met negatief overschot vrijwaren , dit moet maar eens naar de europese raad
christo
@fendt711variotms Zo ver hoef je er niet eens mee te gaan om een nee te krijgen.
Coen
@fendt711variotms , het progressief korten op de toename van het fosfaatoverschot per hectare zal met een outlook op de toekomst het meest gewenste effect hebben, het gaat in essentie over het fosfaat en niet over de melkleverantie
janv
Quote Reactie van @fendt711variotms:
Wat een geouwehoer , gewoon overschotbedrijfen korten , procentueel in verhoudig tot overschot , en met negatief overschot vrijwaren , dit moet maar eens naar de europese raad

Die overschotbedrijven hebben tot 2-7-2015 nix verkeerd gedaan volgens de wet,dus kansloos !
Net als progressief korten,klinkt leuk maar is pure diefstal .dus ook kansloos.
+2
hans1980
@janv
wanneer je bv 50% groeit is 20% korten nog 30% winst
wanneer niet gegroeid is 20% korten -20% diefstal dus !!
janv
Quote Reactie van @hans1980:
wanneer je bv 50% groeit is 20% korten nog 30% winstwanneer niet gegroeid is 20% korten -20% diefstal dus !!

Als iedereen het zelfde gekort wordt over de gehele linie is het verdedigbaar.
Maar nogmaals de datum 2-7-2015 schijnt keihard te zijn...
Voor sommigen heel beroerd,je kan dan alleen maar hopen op snelle verhandelbaarheid p rechten.
+1
Doki1
Bij het woord dagproductie ben ik al gestopt met lezen...
+1
mlkvhoudr
10 % korting van af referentiedatum kan ik nog wel mee leven. 10 % minder mogen leveren tov afgelopen jaar dan begin een atb track op mijn kuilbulten, of uitkijkpunt. Ach krijg het voer dan toch niet op, misschien kan ik er ook wel een telefoonmast op kwijt.............
newholland6640
@mlkvhoudr

Je mag het hier gratis brengen
mlkvhoudr
@newholland6640

Is goed, ik reken wel wat voor het voer maar kom het je dan gratis brengen.

Waar moet het heen ?
newholland6640
@mlkvhoudr

Rekenen kan altijd, het krijgen is een tweede
+2
spotmelker
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Ach krijg het voer dan toch niet op

En dan ga je ook nog expirimenteren om nog hogere opbrengsten te krijgen(!?) 😃
+2
mlkvhoudr
@spotmelker

Heb ik wel ideeen voor hoor maar t is nu ieder voor zich in de sector schijnbaar.

Dus heb er een dikke sticker vertrouwelijjk opgezet.......😀
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @spotmelker:
hogere opbrengsten te krijgen

Balen hoger stapelen?
+1
Pluto
Het heeft 20 maand geduurd voordat ze doorhadden dat er veel meer diermutaties waren tussen 2 april en 2 juli. Het duurt dus zeker tot ver in 2018 voordat er iets zinvols gebeurt.
Teunis D
@Pluto Dat is toch logisch. Quotum was er af. Er was geen belemmering voor uitbreiding. Het woord "referentiedatum" zong rond. Hier heb je de ingrediënten voor een mooie groeispurt.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden koeien , melk , derogatie , zuivel , melkproductie , overheid , rfc , ledenraad , voerspoor , garantieprijs en fosfaatplafond geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!