Fosfaat: geen wet en toch geregeld!!

Naar mijn bescheiden mening is er maar 1 oplossing om zonder wet in elk geval op het niveau van 2/7/15 te komen. Op de ledenvergadering van rfc werd het woord fabrieksquotum genoemd en ook stoppersregelingen, opkopen van koeien(slachtpremie), stand stil of een nieuwe tijdelijke maatregel om in 2017 minder melk te produceren, allemaal in de hoop daarmee in de buurt of liever onder het plafond te komen. Echter, al deze mogelijke ingrepen zullen niet beoogde effect opleveren. Melkproductie beperkende maatregelen zet de Nederlandse zuivel tov Europese collega's op achterstand, terwijl je in het geheel niet op fosfaatproductie stuurt. Dit, omdat er geen mogelijkheid is om op veebezetting te sturen(bv minder melk en meer jongvee of minder krachtvoer en dus minder melk met dezelfde veestapel... Erg ingewikkeld dus. Naar mijn idee moet het als volgt:

Van elke melkveehouder is bekend hoeveel rechten er obv 2/7/15 zouden worden toegekend, maar er komt vooreerst geen wet zodat er niet gehandhaafd kan worden. Laat RVO deze gegevens bij NZO aanleveren. Laat RVO vervolgens in januari 2018 doorgeven hoeveel fosfaat er daadwerkelijk is geproduceerd. Stel dat je obv de beschikking 4000 kg fosfaat zou mogen produceren(dit zou dus het geval zijn als de wet werd ingevoerd) en je hebt daadwerkelijk 4400 kg geproduceerd in 2017, dat is 10 procent te veel. Door nu vooraf te bepalen dat wanneer je een overschot creëert, dit met terugwerkende kracht wordt verrekend met het melkgeld(lees terugbetaling van de gemiddelde melkprijs) of een soort van superheffing voorkom je dat er teveel/meer vee komt dan op 2/7/15. Als je van tevoren weet dat je bij 10 procent overschot ook 10 procent melkgeld terug moet betalen, dan zorg je er wel voor dat je onder je fosfaatplafond blijft welke er dus ook al was geweest wanneer de wet werd ingevoerd. Dus toepassen van de wet, zonder dat die er nu al is en daardoor eind 2017 zonder scheur in de broek op of onder het plafond met daardoor nog een kansje op derogatie
Fryske Boer

CAT telefoons - Goedkoop en machtig sterk!

Barst in je telefoon? Knikker dat ding weg! Kies voor degelijkheid.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

Druk
Dit hele gedoe is een zaak van de Overheid en niet van NZO, dus niks geen geregel via NZO maar uitsluitend via RVO.
Alle gegevens voor een fosfaatreductie liggen bij RVO, dus overwerk voor die ambtenaren daar om snel uit te voeren wat de komende dagen wordt besloten.
+5
vaak
@Druk Goede stoppersregeling.
Neem de rechten in vd stoppers die aanwezig waren op 2-7-2015 tegen E50--/ kg fosfaat netto, vrij v belasting en je zult zien dat er heel veel aanbod komt
+1
diezel
@vaak
Als je daarvoor belastinggeld nodig hebt kun je het natuurlijk bij voorbaat wel vergeten. 😞
vaak
@diezel Natuurlijk niet want de aankoop mag niet afgeschreven worden dus de verkoop Is dan toch gewoon onbelast.
Zo voorkom je dat de steun voor de helft naar de staatskas vloeit.
+2
cornelissen
Quote Reactie van @vaak:
Natuurlijk niet want de aankoop mag niet afgeschreven worden dus de verkoop Is dan toch gewoon onbelast.

Maar ik ben bang van de boekwinst niet en gekregen fosfaat staat voor 0 euro in de boeken
+1
pieta
@vaak Nee, zo werkt dat niet.
vaak
@pieta Weet ik wel maar het zou wel leuk zijn.
+1
cornelissen
Ik neem aan, dat als je meent ,dat je knelgeval bent , dat dit dan niet geldt voor jou. Kortom, alles wat je doet wordt een moeilijke zaak. Ik ga er maar van uit dat de derogatie eerst even over is.
Mogelijkerwijs komt er in 2019 of 2020 weer wel iets
sil
@cornelissen ik ben bang dat je gelijk hebt. Er is niemand die stappen durft te maken bij het ministerie, ja helaas is dit de enigste partij die kan zorgen dat we er weer onder komen.
+3
jorisdriepinter
@sil Door verlies productschappen ijn we tandeloos geworden als collectief!
Overheid mag niks zonder toestemming Brussel. De doorlooptijd daarvan is te lang om nog optijd te reduceren met veestapel.
Wat blijft er dan nog over?
Ik weet het niet, en volgens mij ben ik niet de enige.
Iedereen heeft het over de NZO, maar die kunnen alleen iets via hun leden.
En die leden hebben allerhande afspraken met hun leveranciers/leden die niet zomaar toestaan om pats boem een reductie van de veestapel af te dwingen!
ZuivelNL heeft ook de mogelijkheden niet!
Het gaat gewoon niet lukken ben ik bang voor!
+3
Gewoon de normen verhogen , als de normen naar beneden kunnen ZONDER reden , dan kunnen ze ook WEER naar boven , simpel he ???
+1
Gewoon de normen verhogen , als de normen naar beneden kunnen ZONDER reden , dan kunnen ze ook WEER naar boven , simpel he ???
Fryske Boer
Hoe kijkt @Wiebren hier tegen aan ?
Wiebren
@Fryske Boer de gedachte vind ik best goed, maar er missen ook een paar dingen:
-hoe neemt hierdoor de fosfaatproductie af, oftewel gaan mensen koeien wegdoen in 2017?
-pas in 2018 verrekenen is te laat om onderhandelingen in Brussel over derogatie te voeren
jg
@Wiebren Hoe dwing je dan wel af dat veehouders koeien ruimen?
Farmer_
@jg onder dwang, of hoge boete erop.
+4
Fryske Boer
@Wiebren Wanneer de wet per januari a.s. was ingevoerd moesten er linksom of rechtsom koeien weg, we zijn al een tijdje aan het idee gewend. Bij invoering kon er handhaving plaatsvinden, dus er moest vee weg.
Op het moment dat je vooraf communiceert dat voor elke kg fosfaat die je als melkveehouder in 2017 meer produceert dan obv 2/7/15, dit kun je januari 2018 laten vaststellen door bv. RVO of NZO, dat je dan een heffing krijgt opgelegd op basis van het ontvangen melkgeld 2017 en welke evengroot is, uitgedrukt in een percentage, als de hoeveelheid fosfaat die er in 2017 per ondernemer meer is geproduceerd dan 2/7/15. Ik durf er wel een kratje bier tussen te zetten dat iedereen er wel voor zorgt om op of onder het niveau van 2 juli te blijven.

Een van de voordelen is dat de zuivel er dan op kan rekenen dat er binnen de fosfaatgrens maximaal melk wordt geproduceerd omdat elke ondernemer, net als bij invoering van de wet, zelf kan beoordelen of hoeveel melk- en of jongvee hij of zij wenst te houden. Bij een melkproductie beperkende tijdelijke maatregel stuur je alleen maar op minder melk, zonder de garantie te hebben dat er minder fosfaat wordt geproduceerd. In mijn voorstel kan elke ondernemer zelf bepalen wat de meest wenselijke invulling is om binnen de norm van 2 juli te blijven. Ook wanneer de wet per 2018 alsnog wordt ingevoerd is iedereen er al een jaar klaar voor, zonder dat er bedrijfseconomische consequenties zijn in 2017 die er niet waren geweest bij invoering van de wet in 2017. Ook de huidige anticipeerders zullen dan geen storend effect hebben op de markt.

Dus ja, met een heffing in het vooruitzicht weet ik zeker dat het vee dan ook weggaat, net als bij invoering vd wet, omdat het bedrijfseconomisch nooit kan om je volledige melkgeld(als percentage van je overschot) weer terug te betalen, maar dat is wel duidelijk denk ik.

De crisisgelden kunnen dan worden gebruikt voor knelgevallen of om fosfaat van stoppers uit de markt te halen, zodat de generieke korting, bij invoering in 2018, minder dramatisch uitpakt, ook met het oog op de latente ruimte bijvoorbeeld. Zeker als oa RFC het bedrag verdubbeld, in plaats van het aan tijdelijke melkreductie maatregelen uit te geven. Het zal wel teveel gevraagd zijn, maar gezien het economisch belang van de sector zou ook Den Haag nog wat moeten doen.

Ik denk dat het wel kan om in januair 2018 te bepalen of er al dan niet een bedrijfsoverschot is (die verwacht ik met deze maatregel niet) omdat je op die manier kan sturen op productie in 2017, dus te laat is het niet. Naar mijn idee is dit de enige manier om te handhaven zonder wet, met een beperkte scheur in de broek, in elk geval nooit groter dan wanneer de wet was ingevoerd, waarbij de zuivelsector ook het minst last heeft. Mogelijk is er dan nog wel een kans op derogatie... Voor de goede orde zou het volgens mij dus om een tijdelijke maatregel moeten gaan, totdat de wet wordt ingevoerd. (Dan is in Den Haag de druk er ook een beetje af, want het begint een beetje op paniek voetbal te lijken zo langzamerhand. In de hoop dat er bij een volgend kabinet iemand komt die wel weet waar het over gaat, of in elk geval de indruk wekt...)
Fryske Boer
@Wiebren wat zeg je ervan?
m uut m
@Fryske Boer
Wiebren zal wel zeggen "kansloos ".
Fryske Boer
@m uut m verwacht ik niet
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Fryske Boer:
wat zeg je ervan

Is er stil van..
Wiebren
@cs-agrar heb het er van de week met @Fryske Boer over gehad in Zwolle.
Als z'n plan in 2017 zou opleveren dat alle koeien boven 2 juli 2015 alvast vertrekken is het al beter.
Fryske Boer
@Wiebren als we daar nu eens even een waterdichte oplossing voor vinden zijn we de man...
buorman
@Fryske Boer
Hoezo waterdicht, niks [wettelijk] belemmert mij nu om nog een vrachtje aan te voeren.
Fryske Boer
@buorman vandaar "als"......
buorman
@Fryske Boer
Ik hoop van harte dat alle opties stranden, jou uitspraak 'dan zijn we de man' staat me tegen
adriaan33
@buorman Friesland onafhankelijk zit de rest weer onder het plafond
Fryske Boer
@buorman tsja.... Misschien om aan te geven dat dit, met de instrumenten die er op dit moment zijn, bijna, zo niet geheel onmogelijk is. Maar je mag je er aan iriteren..
Farmer_
@Wiebren In augustus een tussenbalans opmaken en de boer melden dat hij nog zoveel?? ruimte heeft tot 31-12 of er volgt een toren hoge boete.
+1
wally
Ik denk ook dat we derogatie gewoon paar jaar gaan missen, dus kunnen we daar beter vast op anticiperen
ben wel van mening dat het opzet is om derogatie om zeep te helpen, blijft wel een pvda staatsecretaris

vind dat wij evenwichtsbemesting moet eisen of massaal burgelijk ongehoorzaam worden en evenwichtsbemesting gewoon toepassen
wel goed zorgen voor sluitend bewijs voor rechtzaken die dan ongetwijfeld gaan komen
wij hebben toch de plicht om goed voor de bodem te zorgen !!
Woodside
@wally

Ik denk ook dat het een vooropgezet plan is om derogatie te laten vervallen. Voordat derogatie definitief vervalt zal er nog wel een wet door onze strot geduwd worden dat we minder grasland om mogen doen. Dit zullen ze gewoon doen zonder dat we iets horen over Brussel
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melk , krachtvoer , derogatie , jongvee , zuivel , fosfaat , nzo , melkproductie , vee , melkveehouder , rfc , superheffing , melkgeld , rvo , fosfaatplafond en fosfaatproductie geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!