Column Sjakie: Zonder derogatie geen fosfaatrechten nodig?

Door Jack Rijlaarsdam,

Begin dit jaar bracht de sector binnen de regiegroep Fosfaatrechten als wens in om de onvermijdelijke reductie van de fosfaatproductie gefaseerd in te voeren. Ogenschijnlijk succesvol, want de generieke korting die nodig is om weer onder het fosfaatplafond te komen is vooruit geschoven naar 2018.

Lees meer »

NieuweOogst

Laatste  |  

Reacties

Todi
Het simpelste is dierrechten.
verbi
Het simpelste is niks gewoon grote geldklopperij.
+3
pieta
Ik vind het onbegrijpelijk dat LTO zou pleiten voor het afschaffen van de fosfaatrechten als er geen nieuwe derogatie komt. Ik zou zeggen pak de koe bij de horens en geef gewoon toe dat we in NL een duidelijke bedrijfsgebonden bovengrens nodig hebben. Die gaat er nu ingevoerd worden en heb er vrede mee.
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
Ik vind het onbegrijpelijk dat LTO zou pleiten voor het afschaffen van de fosfaatrechten als er geen nieuwe derogatie komt. Ik zou zeggen pak de koe bij de horens en geef gewoon toe dat we in NL een duidelijke bedrijfsgebonden bovengrens nodig hebben. Die gaat er nu ingevoerd worden en heb er vrede me

Sorry, bedrijfsgebonden bovengrens? Dat kan ik niet volgen, het is dan toch net als met het melkquotum, als een bedrijf er genoeg centen tegenaan gooit kan dat bedrijf groeien wat hij wil?
pieta
@arie.j Ja, dat klopt. Je moet dan natuurlijk wel ook nog over de benodigde vergunningen beschikken. Nu is de situatie ontstaan dat we niet weten/wisten waar we mee moesten rekenen/rekening houden in plannen. Als ze de fosfaatrechten invoeren dan is dat wel duidelijk en kun je je plan daarop baseren. Dat bedoel ik.
+5
fendt711variotms
Gewoon grondgebonden , plaatsingsruimte is plaatsingsruimte , vieze zooi hier in nl geworden
+2
wally
Typisch lto
""als we derogatie verliezen gaan we ons inzetten om een einde te maken aan fosfaatrechten""

dat moet je nu in de wet laten opnemen !!! later kom je er nooit meer van af, straks heb je geen derogatie en wel fosfaatrechten, ben je mooi klaar mee
+1
Rondhus
Eindelijk een goed punt van de lto. Eerst kijken of we derogatie behouden of kwijt raken. Raken we het kwijt dan geen fosfaatrechten, bex, klw of amvb. Behouden we derogatie dan zijn al die regels en wetten enigzins geoorloofd maar wel met een nuchtere kijk erop
+3
weurding
@Rondhus die nuchtere kijk missen we al een aantal jaren
+1
henkes
Gewoon 3 koeien per ha .is het makkelijkst
+1
koeboer
@henkes 1 is nog makkelijker
+1
nederlandse boer
ZONDER DEROGATIE GEEN FOSFAATRECHTEN NODIG? De vraag stellen is hem beantwoorden. Een open deur natuurlijk. DE MOTIVATIE voor het fosfaatrechten systeem is continu: behoud van derogatie. Als je dan een vent bent zeg je het natuurlijk ook andersom en hou je woord!! In het geval dat de derogatie niet behouden wordt zal gaan blijken dat men geen woord zal houden, daar het fosfaatrechtensysteem gebruikt wordt om dieraantallen te reguleren. Deze politieke stok, die mede door de sector zelf ingezegend is, zal men zich niet laten afnemen. Alles overziende kunnen we nu reeds kort door de bocht concluderen dat 'behoud van derogatie' nu reeds ten diepste een non-argument is (!) en dat het ten diepste gaat om dieraantallen regulatie -> lees voorgenomen krimping als dank voor onze medewerking aan alle regelingen zoals melkveefosfaat-2013, mestverkingsplicht-2013, AMVB-2014, benodigde NB-wetverg., etc!! In Brussel is in overleg veel meer mogelijk dan men ons wil doen geloven zo verneem ik keer op keer.

In het geval van verlies van derogatie melk je dus twee keer naast de tank:
1. geen derogatie meer met bijbehorende gevolgen voor mestplaatsing
2. een opgetuigd melkquotum-2 (lees fosfaatrechtensysteem) als enigste landje in de EU, met alle kostprijsgevolgen van dien!!
+1
pieta
@nederlandse boer Ik denk dat we als sector beperking van de dieraantallen per direct moeten omarmen. En als het fosfaatplafond weg zou zijn hebben we meteen een volgend plafond. Dus je schiet er niets mee op. En als ze nou slim zijn dan zeggen ze tegen Brussel als je ons nou weer derogatie geeft dan laten wij de fosfaatrechten bestaan.
nederlandse boer
@pieta Er is nog geen volgend plafond en er is ook nog niets concreets in de maak/op de plank. Dingen als CO2, methaan etc. zijn nog ver weg en derhalve kan ik niets met dat argument. Iets omarmen waarbij iedereen verliest t.g.v. een langjarige kostprijsverhoging van 3-5 ct/kg melk is denken dat er een hek om Nederland heen staat. Helaas het hek staat er niet! De genoemde kostprijsverhoging gaat de meesten van ons (nu of op termijn) opzadelen met een melkveebedrijf waar netto niets verdiend mee kan worden.
+2
jg
@nederlandse boer Zonder fosfaatrechten en zonder derogatie wordt de kostprijs met 5 tot 6 cent verhoogd door mestverwerking en mestplaatsing.
m uut m
@nederlandse boer
Sterker nog we hebben het volgende plafond al overschreden.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @nederlandse boer:
Er is nog geen volgend plafond

Daar zijn de meningen over verdeeld. Zijn we het wel eens dat er een keer een volgend plafond in beeld komt? Hoe zie jij de weg daarnaar toe, met de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar in onze bagage?

Is dit jouw ideaalbeeld: zolang er onbebouwde vierkante meters zijn, is er ruimte voor stallen en dus voor extra vee. Schadelijke gassen worden door de luchtwasser afgevangen, ruwvoer kan op dezelfde manier aangevoerd worden als momenteel krachtvoer, mest wordt verwerkt en het restproduct sturen we als retourvracht naar onze voerleveranciers. Technisch uiterst duurzaam, we noemen het kringlooplandbouw. Geen speld tussen te krijgen, toch?
christo
@Jack Rijlaarsdam Er zijn wel meer bedrijfstakken die grondstoffen invoeren. Ook direct verbieden?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
direct verbieden?

Verbieden? Ik schets zojuist een ideaalbeeld van de melkveehouderij van de toekomst: efficiënt, duurzaam en gesloten kringloop. Dit is toch precies wat de maatschappij wil?
christo
@Jack Rijlaarsdam De maatschappij kan wel eens zoveel willen dat zelfs jij er niet aan kan voldoen. Ik zou dat idee loslaten en kijken hoe we met de diversiteit aan bedrijven een boterham kunnen verdienen. Eerst van Dam vervangen en verwerkte mest meetellen bij het vaststellen van het fosfaatplafond. Daar lossen we een heleboel ellende mee op.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
verwerkte mest meetellen bij het vaststellen van het fosfaatplafond. Daar lossen we een heleboel ellende mee op.

En dan achterover leunend wachten op het volgende probleem dat opdoemt?
christo
@Jack Rijlaarsdam Nee hoor. Het is de escape om genoeg dierrechten uit te delen. Scheelt een heleboel frustraties. Daarna stap twee.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
Daarna stap twee.

Ik heb 'm ff gemist. Wat is stap twee?

Overigens sympathiek plan, hoor. Snelle groeiers voor èn na 2 juli gewoon extra rechten geven, alle problemen opgelost, alle frustraties weg.
christo
@Jack Rijlaarsdam Je kunt ook gewoon de juridische procedures afwachten en dan een nieuwe generieke korting doorvoeren om opnieuw onder het plafond te blijven. Door eerst rechten uit te delen en dan het plafond ter discussie te stellen moet je generiek gaan korten. Andersom niet. Maar als men liever gekort wordt dan dat de buurman wat rechten extra krijgt heeft ook wel wat.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
juridische procedures afwachten

Ik begrijp je verhaal niet helemaal, maar denk dat je er nu al vanuit wilt gaan dat geëxporteerde mest niet onder het fosfaatplafond valt? Dat is best ondernemend. Je gaat dan wel voorbij aan de afspraken op het gebied van fosfaatproductie, dat is namelijk waar het fosfaatplafond op is gebaseerd. Daarbij creëer je dan opnieuw een ratrace naar een referentie. Wanneer je zo zeker bent dat het fosfaatplafond wordt verhoogd of vervalt, kun je toch wel ff afwachten tot je de extra rechten/ruimte op naam krijgt bijgeschreven?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
als men liever gekort wordt dan dat de buurman wat rechten extra krijgt heeft ook wel wat

Gezien het commentaar van de Raad van State op het wetsvoorstel acht ik het meer voor de hand liggend dat de korting wordt afgeschoten dan dat "de buurman er wat rechten bij krijgt".
christo
@Jack Rijlaarsdam Ik denk dat het net zo zal gaan als bij de invoering van beperkingen in het verleden.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
net zo zal gaan

Dat degene die zich het snelst aanpast aan de nieuwe situatie de beste kaarten in handen heeft, bedoel je?
m uut m
@christo
Mag hopen van niet
+1
nederlandse boer
Dag Jack, mijn plaatje is niet zoals je schetst om iedere vierkante meter vol te bouwen met melkveestallen.

Mijn punt is dat de opgelegde (milieu)restricties in de vorm van NB-vergunning, PAS, melkveefosfaatreferentie-2013, mestverwerkingsplicht-2013 en AMVB-grondgebondenheid-2014 meer dan voldoende restricties zijn als kaders om hierbinnen noch verantwoord te kunnen ondernemen. Grondgebondenheid (AMVB), verantwoorde mestplaatsing (verwerkingsplicht), geen overmatige ammoniakdepositie (NB) en wat mij betreft weidegang zijn allen 100% gewaarborgd middels bovenstaande. Wat nu gebeurt is dat de sector na (30 jaar) opnieuw op slot gedaan wordt (als solo-actie in Nederland) waarbij bedrijfsontwikkeling opnieuw minimaal zal zijn en waarbij een langjarig kostprijsnadeel van 3-5 ct in Nederland de consequentie is. Zonde van zo'n mooie sector.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @nederlandse boer:
meer dan voldoende restricties

Als individueel ondernemer past jouw verhaal me goed, ook ik wil graag m'n handen vrij hebben. Ik zie jouw restricties niet erg beperkend werken. AMVB grondgebondenheid is een wassen neus, voor de meerderheid van de bedrijven is intensivering nog mogelijk, terwijl ook akkerbouwgrond inkleuren een exponentiële groei van de sector mogelijk maakt. De verwerkingsplicht is in Oost en Zuid best pittig, maar door bouw van extra verwerkers op termijn zeker niet beperkend. NB/PAS werken in de buurt van N2000 desastreus, maar op afstand daarvan kan er wel ontwikkeld worden. De vraag is of het gewenst is ontwikkelruimte via dit model van regionale willekeur te verdelen. Weidegang is natuurlijk geen rem zolang RFC een maximum norm van tien koeien per hectare hanteert en andere fabrieken hier zelfs helemaal geen richtlijn voor hebben.

Ik zie een ratrace naar een volgende referentie ontstaan waarbij de kosten van allerlei technologische oplossingen om beperkingen te omzeilen de kosten die jij noemt evenaren. Gewoon omdat we het gewend zijn om niet te rekenen met een verdienmodel, maar onze kostprijs richten op maximale groei tot het financiële break-even punt.

Jij geeft aan niet elke vierkante meter vol te willen bouwen met melkveestallen. De vraag aan jou is dan: hoe wil je dat voorkomen? De restricties die jij noemt, zijn niet voldoende om kaders te zetten. In feite wil jij die ook niet.
Huppel
@nederlandse boer
De vraag is of 2 dan nog beperkend is wanneer de derogatie vervalt. Ik denk het niet.
George
Quote Reactie van @nederlandse boer:
een opgetuigd melkquotum-2 (lees fosfaatrechtensysteem) als enigste landje in de EU, met alle kostprijsgevolgen van dien!!

Hé Jonkman daar heeft LTO zelf toch jarenlang voor gelobbyd
+3
Freriks
Wordt wel een bijzondere situatie. aan de ene kant wordt er gescholden op LTO omdat er allerlei beperkingen zijn, en die willen we niet. Aan de andere kant wordt er gescholden op LTO omdat er teveel ruimte is en we daardoor in de problemen komen. We moeten een bovengrens accepteren of een andere beperking?
pieta
@Freriks Zoek het prikkebord maar na. Ik roep al zolang dat ze vantevoren iets hadden moeten regelen voor de beperkte ruimte. En ik zou zeggen stop met meer willen maar ga voor beter. In het quotumtijdperk ging boeren toch ook prima.
+1
nederlandse boer
Beste Pieta, je denkt nog steeds dat er een hek om Nederland staat. Dat staat er niet en daarom is dit systeem met sologang van Nederland niet vergelijkbaar met het Europesemelkquotumsysteem. Alleen Nederland heeft de genoemde kostprijsverhoging van 3-5 ct/kg terwijl de overige landen zich rot lachen. Dapper als je denkt die 3-5 ct extra kostprijs er zo even bij te kunnen slikken!
+1
weurding
@nederlandse boer nog een paar jaar en we hebben een weidegangtoeslag gelijk aan die extra kostprijs waar je het over hebt, en ja, wat dat betreft staat er wel een hek om NL 😉
+1
pieta
@nederlandse boer Ja, ik denk dat er een hek om NL staat. En dan met name politiek/maatschappelijk. Ik heb wel eens het gevoel dat de maatschappij niet op al dat vee hier zit te kijken. Die zeggen wel eens het is genoeg. En ik ben het daar als boer gewoon mee eens. Jij mag het daar mee oneens zijn. En die minimale ontwikkeling ten tijde van het quotumtijdperk kwam bij ons neer op verviervoudigen. Wat is jouw toekomstvisie dan als ik die lijn doortrek? Minimale ontwikkeling is in 30 jaar is verviervoudigen nu gaan we in 5 og 10 jaar verviervoudigen?
Twentsch Land
@pieta

Hoorde een aantal jaren geleden op tv tijdens een praat programma een man zeggen......het is toch van het idiote dat we tussen de 1 en 5 koeien per Ha houden terwijl er honderden mensen in een flat wonen op 0,25 Ha. Het geeft idd aan hoe sommige mensen in de maatschappij denken. Met zijn standpunt kan men het eens zijn of oneens.....maar hij had wel een punt.
+1
weurding
@Twentsch Land daar had ie wel een punt, maar die flat's zijn er mede gekomen om de lagere maandlasten en een woning dichtbij hun werk, het is niet voor iedereen mogelijk een vrijstaande woning op het platteland te bekostigen, wat dat betreft zijn we allemaal rijker dan we denken 😃
pieta
@Twentsch Land Als een ander in de sloot springt hoef je dat niet zelf ook te doen. 😬
+1
meelezer10
@pieta Altijd de overtreffende trap doen van wat een ander doet. 😄 Dus een diepere sloot op zoeken.
Todi
@meelezer10 George zegt al verder. Maar hij heeft hulp van een bootje.
+1
Dre van Helmond
Het fosfaat rechten systeem komt er om de derogatie te behouden, en zo meer ruimte voor onze mest plaatsing te krijgen.
Ik weet zeker dat als we de derogatie afschaffen we toch de beperking van dieraantallen houden.
nederlandse boer
Als je dat zo zeker weet, dan kun je nu ook stellen dat ze geen woord gaan houden. Fosfaatrechten om derogatie behoud als argumentatie betekent andersom ook derogatie weg dus fosfaatrechten weg, als je tenminste een vent bent@Dre van Helmond
Dre van Helmond
@nederlandse boer Even voor de duidelijkheid ,ik vraag niet om dierrechten of fosfaat rechten.
Maar we zijn er voorlopig nog niet van af.
nederlandse boer
Knap hoor van Pieta om in 30 jaar quotumtijd te verviervoudigen. De meesten kwamen niet verder dan op z'n hoogst verdubbelen. Echter vergeet niet dat de gemiddelde financiering per kg melk in 30 jaar quotumtijd voor de 'blijvende bedrijven' omhoog gegaan is van 1 Nederlandse gulden naar 2 Euro: een factor 4 dus! Hebben we goed geboerd? Nee, dus. Het netto rendement van rond 0% wordt goedgemaakt door de gestegen grondwaarde. Dat is alles wat er verdiend is. Pieta ziet het zitten om langjarig het kostprijsnadeel van 3-5 cent/kg tgv fosfaatrechten op te hoesten. Ben benieuwd wat de reactie is als het vooruitzicht wordt dat de financiering o.a. door dit soort waanzinnige systemen voor de komende 30 jaar nogmaals met de bekende factor 4 gaan oplopen richting 8 euro/kg melk. Is dat je blije vooruitzicht en het blije vooruitzicht voor je opvolger? (Ik heb het dus over blijvende bedrijven)

PS M.b.t. hek om Nederland en kostprijsnadeel 3-5 ct goedmaken met weidemelk. 1 Artikeltje van Robert Bodde en het hek is weg. Zo snel kan het gaan. Zie topic Robert Bodde.
pieta
@nederlandse boer Overdrijven is een vak. Jij maakt je te druk. Met regelgeving moet je omgaan. Wij hebben prima geboerd in het quotumtijdperk en dat doen we nu nog. En ik ageer vooral tegen die zogenaamde trage bedrijfsontwikkeling door de fosfaatrechten. Ik denk dat dat ook zat voordelen heeft. De ergernis die ik ervaar vanaf de tijd dat er een zogenaamde vrijheid was daar wil ik maar wat graag vanaf. Dus wat mij betreft gooien ze het gewoon in het slot qua dieraantallen. Je moet wat investeren in fosfaatrechten bij bedrijfsontwikkeling maar het kan zomaar zijn dat andere kost- en opbrengstprijszaken positief beïnvloedt worden door de fosfaatrechten.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden derogatie , sjakie , fosfaatplafond , fosfaatproductie , fosfaatrechten en jack rijlaarsdam geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!